SKIHAJ juli. 03.pdf - Glostrup Skiclub

glostrupskiclub.dk

SKIHAJ juli. 03.pdf - Glostrup Skiclub

Referat af Glostrup Skiclubsordinære generalforsamlingden 24. april 20031. Valg af dirigent.Formanden foreslog Ib Jørgensen som dirigentog han blev enstemmigt valgt!Ib læste agendaen op og vedtægternes §12med konklusionen om at generalforsamlingenvar lovligt varslet og gyldig.2. Formandens beretning.Morten fremlagde beretningen på et fintslideshow, så der var en levende beskrivelseaf året der gik:Året har været præget af, at det har væretclubbens 20 års jubilæum – 2. april 1983 –2003. Hen over sommeren 2002 var der 35skihajer på weekend-campingtur til VejbyStrand. Vi havde fantastisk vejr og bådebørn og voksne morede sig kosteligt, såsuccesen følges op i 2003. Så stod Siemenigen for årets Golf-Skihaj-mesterskaber iSmørum golfklub – dejlig aften med godefif og en mester, der selvfølgelig blev Rune.Steen G. arrangerede endnu engangden populære tur til Sverige, hvor Skihajernekan prøve kræfter med den vilde natur.Årets løbeaktiviteter har endnu engangslået sin egen rekord. Om onsdagen løb igennemsnit 35 skihajer,dvs. 10 mere en gennemsnittetsidste år. Ialt var der over 100forskellige løbere henover sommeren. Hugoarrangerer også aktiviteterud over Brøndbyskoven,så der var en14stor gruppe til 5x5 km i Fælledparken, enbusfuld til Berlin marathon, Vallensbækrundt og rundt andre steder i landet. Helesæsonen blev sluttet af med en kanon festfor 50 løbere.Den første fest i jubilæumsåret, blev holdti efteråret, så der var lagt op til Nostalskifestmed 70 deltagere – det blev til en vildog sjov fest med en masse herligtnostalskitøj. Clubben blev også repræsenterettil årets skishow på Rådhuspladsen,hvor vi havde fået en plads at udstille påsammen med et par andre klubber indenforForbundet. Fra efterår til forår trænesder flittigt med skigymnastik for at få os iform til året skiture. Endelig bød vinterenigen på det populære bankospil – i år medgavegaranti, så ingen gik tomhændede fraen dejlig aften med masser af gode gaverfra Snow Fun og div. virksomhedsgaver.Så nåede vi til jubilæumsårets udbud afskiture. Desværre blev turen til Hippachikke til noget pga. for få tilmeldinger. Dervar til gengæld overbooket på de 3 andreture. Børneturen til Scheffau i uge 7 havdeperfekte sneforhold og knap så gode pensionatforhold.I uge 9 gik turen tilWagrain, hvor go’e gamle traditioner blevgennemført med stor munterhed – ogsåher var der perfekte sneforhold. Endeligdet helt store trækplaster til Hemsedal iuge 15 med 120 deltagere – delvist godtvejr, men masser af skiløb og sjov om aftenen.Som noget nyt var der en ungdomshytte,med stor succes. Der kom nye Hemsemestre– på en ny piste. I jubilæumssæ-VandrestøvlenYvonne Søgaard Hansen ønskes tillykkemed klubbens vandrestøvle, som hun hargjort sig fortjent til, med det nye design påhjemmesiden.Tjek hjemmesiden!!! Den er flot.Sommeraktiviteter7redaktionenFølg med på klubbens hjemmeside:www.glostrupskiklub.dk

More magazines by this user
Similar magazines