SKIHAJ juli. 03.pdf - Glostrup Skiclub

glostrupskiclub.dk

SKIHAJ juli. 03.pdf - Glostrup Skiclub

lev begge fejret på behørig vis. Bjarnehavde vist været meget tidligt oppe, hanvar i hvert tilfælde gået omkuld, da vitroppede op senere på aftenen.Lørdag var der igen faldet sne, til stor glædefor alle. Lørdag var også dagen hvorHemsedalmesterskaberne skulle afvikles.Børnene startede ud i fin stil, efterfulgt afde voksne. Der blev kæmpet godt for sagen.Det var lidt synd det ikke kunne afholdespå den planlagte bane, så os derlægger stor vægt på teknikken, måske ogsåhavde haft en chance.Efter veloverstået mesterskab, blev dertændt op i grillen, og så var der pølser ogjægerthe til alle. Sidst på eftermiddagenvar der så præmieuddeling ved hytterne,der blev delt præmier ud til de bedste, i deforskellige rækker, der blev traditionen troogså uddelt præmie til årets ”smarteste”skitøj. Alle sammen fik flotte præmier fraJørgen Pedal / Snowfun.Søndag morgen vågnede vi op til blå himmelog sol. Så efter morgenmaden fik vitravlt med at pakke sammen, rydde op ogpakke busserne, så vi igen kunne kommeud på ski. De fleste hytter havde valgt atbetale sig fra rengøringen, så det gav etpar timer mere ude på løjperne.Når man nu er på skitur med Glostrupskiclub, kan man ikke undgå at lærer noglenye mennesker at kende, om ikke andetaf udseende. Men der var én, jeg kun oplevedeved navn, han hed Per, hver ganghans navn blev nævnt, var der visse personerder blev lidt højrøstede. Han blev vistogså kaldt Morse-Per.Kl. 17.00 gik turen så hjemad igen. Efteret par timers kørsel stoppede vi ved endejlig sø, for at indtage resterne af ugensforråd. Derefter blev der sat en video påog roen lagde sig over busserne. Vi ankomsom planlagt på Glostrup Station, og godttrætte blev busserne tømt, der bliv tagetafsked og sagt tak for endnu en dejlig turmed Glostrup Skiclub.For vores vedkommen er det ikke sidstegang vi tager med til Hemsedal.En STOR tak til alle, der var med til atgøre turen til en rigtig ”fed” oplevelse.Bodholt8 13

More magazines by this user
Similar magazines