Kirkebladet - Bjergby

sundbymors.dk

Kirkebladet - Bjergby

KirkebladetFlade – Bjergby – SundbyForåret 2009


Et levende håbUden på kirkebladet står der ”et levendehåb”, og vi ser drengen Ajubu smile til os,så vi ikke er i tvivl om, at det levende håbvirkelig lever. Ajubu er fra Tanzania. Hanhar mistet begge sine forældre. Faren dødefor mange år siden, og hans mor kun foret par år siden. De var begge ofre for denAIDS-epidemi, der hærger det afrikanskekontinent. I dag lever Ajubu sammen medsin bror hos en af sine onkler, og takket væreonklen og kirken har han en fremtid. Hanfår støtte til at gå i skole, og han vil en dagfå hjælp af kirken til at sætte sine forældreslille ejendom i stand, så han og hans storebrorhar noget at leve af – og noget at levefor! (se mere om projektet ”Konfirmandaktionpå s. 3).”Det levende håb”, som Ajubu oplever,er det håb, hele kirken bygger på. Det er ethåb, der bliver talt ind i mørket, og som insistererpå, at der er noget, der er stærkere.Kærlighedens og livets magt i verden kanse så skrøbelig ud, for vi ser igen og igen,at det gode bukker under. At sygdom ogdød omringer os, og at vi kan stille så lidtop imod dem. Når vi ser på Afrikas fattigdom,kan det virke, som om der slet ikke ernoget håb. Det kan virke som om, mørket erså overvældende, at et barns smil slet ikkeer nok til at lyse det op. Men alligevel insistererdet kristne budskab og Ajubus historiepå, at døden, ondskaben og mørket ikke fårdet sidste ord.Kristendommen og Påsken handler netopom et levende håb. I Jesus viste Gud os, atLyset er stærkere end mørket. I Jesus trodsedeGud menneskers ligegyldighed og spistesammen med dem, ingen andre gad væresammen med. I ham trodsede Gud hadetfra alle de mennesker, der råbte ”Korsfæst2ham”. Han blev hos dem alligevel, og handøde, fordi han ikke bare ville give op! Hantrodsede alle svigt, og spiste med disciplene,selvom han godt vidste, at de allerede næstedag ville sige til alle: ”Nej, ham kender viikke”. Og han opstod, selvom døden havdeindfundet sig. Og i hans apostle og i denkristne kirke skal lyset og kærligheden levevidere.Han er det håb, der gennem hele året skinnermed sit lys ind over vores, over Ajubusog over alle menneskers liv. Det er et håb,der kan give os trøst og glæde, og det erogså et håb, der kalder på os. Det kalder påos og beder os om at bruge vores hænder tilat sprede varme og lys:”Du skal bringe verden fred,Dagligt brød og kærlighed.Livets Gud har dine hænder,Derfor er det dig, han sender,Når din næste lider nød”.(Salmebogen nr. 370)Viborg Pilgrimcentrum indbyder:Pilgrimsvandring fra kloster til klosterfra Nykøbing Mors til Viborg, 1. – 7.juni 2009Man kan tilmelde sig hele turen ellerdele af turen, eller kun en enkelt dag.Prisen er 450 kr. pr. dag eller 3000 kr. forhele vandringen.Prisen dækker følgebil og mad, overnatning,entre, rundvisning og sejltur, d.v.s.alle udgifter. Arrangør Viborg PilgrimscentrumLeder Ulla Kobberup,Tlf. 9751 4310 Mobil 2021 4310www.pilgrimscentrum.dk


Klokkens rekreationKirkeklokken i Sundby har været på rekreation…Som mange nok har lagt mærke til har der været en tid, hvor kirkeklokken ved SundbyKirke ikke hang på sin vante plads. Vi regner med, at den er tilbage, når kirkebladet ertrykt og bragt ud. Imens klokken har været væk, har menighedsrådet i stedet lejet enmobil klokkestabel, der kan høres over hele byen. Alligevel er vi nok mange, der glæderos til at høre den gamle klokkes bløde lyd igen.Den 12. nov. 2008 blev kirkeklokken tagetned for at få udskiftet den bom, som klokkener ophængt i. Den nye bom hedder envuggebom, og den skulle bevirke, at kirkeklokkeni Sundby bliver nemmere at betjene,og samtidig er ophænget forberedt til, atautomatisk ringning kan installeres, men deter ikke på tale endnu.Kirkeklokken har hidtil været ophængt ien slyngebom, og det har været hårdt arbejdeat holde vores klokke i gang under ringning.For at undgå ergonomiske skader på voresgraver og -afløser, er vi i menighedsrådetglade for, at det omsider er lykkedes at fåpenge til at få projektet gennemført. ” Tingta’r tid ”, så projektet kan forventes afsluttetca. 1. marts 2009.Lidt af vores gamle kirkeklokkes historie:”Kirkeministeriets ass. klokkekonsulent,Per Rasmus Møller, har beset klokken iSundby Kirke og skriver således:”Sundby Kirkes klokke er støbt i 1400 talletmed en diameter på 76 cm af en anonymstøber. Det drejer sig om et nydeligt støbearbejdeligesom klokken er velbevaret”.Tage Trudslev SørensenKirkeværge i det afgåede menighedsrådetRie, Sundby Kirkes graver,tager afsked med kirkeklokken.5


Arrangementer og særlige gudstjenesterKonfirmandarrangement- Tanzania tur/retur på halvanden time4. marts kl. 19:30 på Sundby FriskoleEn aften for årets konfirmander og deresforældre. Vi får besøg af en ung mand fraTanzania, der vil fortælle os om kirkelivetog livet i det hele taget i hans land. Aftenener en del af et undervisningforløb, derhedder Konfirmandaktion. Konfirmandaktioner et samarbejde mellem Danmissionog Det Teologisk Pædagogiske Center, derskal give konfirmanderne en fornemmelseaf, at kirken har et socialt ansvar – et ansvar,der også rækker ud over landets grænser.Konfirmandaktion giver i år støtte til børn,der har mistet deres forældre pga. AIDS, ogstøtter det vigtige oplysningsarbejde modsygdommen. Der skal ske tilmelding til sognepræstenpå tlf.nr. 97740121.Koncert med Gymnasiets Gospelkor12. marts kl. 19:00 i Sundby KirkeEn gruppe unge fra gymnasiet har dannetet gospelkor, der kan få ethvert rum til atgynge. De sang ved gudstjenesten i Teatersaleni november 2008, og nu kommer dealtså til Sundby. Ordet ”gospel” kommer afdet engelske ord for evangelium, der betyder”det glædelige budskab”, og mon ikkeglæden vil fylde Sundby Kirke denne aften.I koret medvirker unge fra hele øen og ogsåhele pastoratet.6Foredrag: Bjergby – Kapunda tur /retur17. marts kl. 19:30 i Bjergby KirkeKirsten og Preben Mouritsen fra Bjergbyfortæller og viser dias-show fra deres 23dage lange tur til Australien i februar/marts2008. Du kommer med dem på skolebesøg,til vinsmagning og rundt til turiststeder iSydaustralien. Kom med på turen til blandtandet Adelaide, Melbourne, hovedstadenCanberra og selvfølgelig til Sydney med detberømte operahus. Der er kaffe i kirken efterforedraget.


Gudstjenester og arrangementerSe også midtersiderneMarts4. mar. Konfirmandarrangementet ”Konfirmandaktion”19:30 på Sundby Friskole8. mar. 2. søndag i Fasten9:00 Sundby10:30 Bjergby12. mar. Koncert med Gymnasiets Gospelkor19:00 i Sundby Kirke15. mar. 3. søndag i Fasten9:00 Flade (Nørager)17. mar. Foredrag ved Preben og Kirsten Mouritzen19:30 Bjergby KirkeDer vil være fællessang og kaffe efter foredraget22. mar. Midfaste19:00 Konfirmandernes gudstjeneste i Sundby KirkeDer vil være en forfriskning i kirken efter gudstj.29. mar. Mariæ Bebudelsesdag10:30 FladeDer vil være kaffe i kirken efter gudstjenesten31. mar. Konfirmandudflugt til Fonnesbæk Kirke vedIkast og til Møltrup Optagelseshjem13. apr. 2. Påskedag10:30 SundbyPerlende vin og kransekage i kirken eftergudstjenesten19. apr. 1. søndag efter Påske10:30 Bjergby26. apr. 2. søndag efter Påsken9:00 Flade (Nørager)Maj3. maj Konfirmation i Bjergby Kirke10:304. maj Befrielsesgudstjeneste i Flade Kirkekl. 19:00Efterfølgende kaffe og hygge i Konfirmandstuen.8. maj Konfirmation i Flade Kirke10:3010. maj Konfirmation i Sundby Kirke10:3017. maj 5. søndag efter Påske10:30 BjergbyApril2. apr. 19:00 Vi synger Påsken Ind i Bjergby KirkeFriskolens kor medvirker.Efter gudstjenesten er der kaffe og sodavand i kirken.5. apr. Palmesøndag9:00 Flade10:30 Sundby9. apr. Skærtorsdag9:00 Bjergby10:30 Sundby10. apr. Langfredag15:30 FladeGudstjenesten - en meditation over Jesulidelse og død på korset12. apr. Påskedag9:30 Flade11:00 BjergbyPerlende vin og kransekage efter gudstj. i Flade Kirke21. maj Kristi Himmelfartsdag9:00 Sundby (Nørager)24. maj 6. søndag efter Påske9:00 Flade (Nørager)31. maj Pinsedag9:00 Flade10:30 SundbyDer vil være kaffe i kirken efter gudstjenestenJuni1. jun. 2. Pinsedag10:30 BjergbyGratis KirkebilTil samtlige gudstjenester og arrangementer ipastoratet fås gratis kirkebil ved henvendelse påtlf. 97724711Der opgives følgende kontonumre for de tre sogne:Flade 7716Bjergby 7714Sundby 7107

More magazines by this user
Similar magazines