MidtEPJ vil betyde bedre kvalitet for patienten - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

MidtEPJ vil betyde bedre kvalitet for patienten - Region Midtjylland

EPJ-PostenI dettenyhedsbrev:• Hospitalsdirektør:Bedrekvalitet forpatienten• Projektstatus:5 minutter i 12• Supportguide• Popvox fraslutbrugerundervisningenMidtEPJ: mere effektive arbejdsgange - bedre kvalitet for patienten.MidtEPJ vil betyde bedrekvalitet for patientenI morgen den 1. marts lyder startskuddet for udrulning af MidtEPJRegionshospitalet Silkeborg. I den anledning har hospitalsdirektørLars Dahl Pedersen et par ord med på vejen.Af hospitalsdirektør Lars Dahl PedersenMed implementeringen af MidtEPJ får vi ikke blot endnu et nyt IT-system. Det eret nyt værktøj, der i høj grad vil påvirke vores måde at arbejde på. Det vil selvfølgeligkræve en ekstra indsats i en periode, men når vi først har fået fod på det,bliver mange af de daglige gøremål i klinikken nemmere.MidtEPJ vil gøre os i stand til bedre og mere effektivt at styre patientforløb. I ogmed at de forskellige papirjournaler samles i én elektronisk journal, bliver dataenemeget lettere tilgængelige. Samtidig bliver det lettere at få overblik. Bådeoverblik over det enkelte patientforløb og over den enkelte afdelings opgaver. Altdet betyder at vi kan levere bedre kvalitet til patienten.I de seneste måneder er der gjort en kæmpe indsats på afdelingerne med at fådrøftet funktionerne i MidtEPJ og beskrive de nye arbejdsgange. Dette arbejdeskal nu stå sin første prøve. Men også efter at systemet er taget i brug, skal vivære klar til fortsat at justere og tilpasse arbejdsgangene efter behov.Vi ved af erfaring at det med nyt IT kan være en udfordring. Men vi må hjælpehinanden med at komme godt i gang med det nye EPJ og holde fokus på, at det isidste ende kommer patienterne til godeEPJ-Posten nr. 528. februar 2011Hospitalsenheden SilkeborgEPJ-kontoret


5 minutter i 12 for EPJaf projektleder Keld BolbyEPJ kontoret har arbejdet på fuldt tryk for at få klargjort bookingsystemet, patientjournalenog det patientadministrative system. Der har været mange enderat binde sammen, så det gjaldt om at holde tungen lige i munden.De sidste forberedende opgaver er nu gennemført. For to uger siden blev den nyelogistikmodel taget i brug. Det har indledningsvist givet lidt ekstra arbejde i klinikkenmed tilvænning til nye loginsammenhænge i EPJ.IT-afdelingen og Teknisk afdeling har gjort et stort stykke arbejde med at etablerenye IT-arbejdspladser til glæde for især EPJ brugere på farten. Det skal de have stor ros for.Leveranceproblemer medfører, dog at den sidste del af udstyret først bliver opsat i løbet af ugen.Undervisningen af slutbrugerne har været kort og målrettet, og den er foregået i en god og positivånd med stor spørgelyst. Dog har vi sporet noget usikkerhed hos lægegruppen. Det er forståeligt,men vi er sikre på at supportorganisationen hjælper dem med at komme godt i gang. Vi er klar til athjælpe både bredt og målrettet.Fredag i sidste uge blev der taget udtræk fra Grønt System, og en task force bestående af 40sekretærer fik lørdag opgaven med at indtaste over 4000 henvisninger i MidtEPJ. I fredags blev alkommunikation vedrørende henvisninger omdirigeret til MidtEPJ, så nu er vi klar til at lukke GrøntSystem.Sidst men ikke mindst er EPJ’en her i slutningen sidste uge teknisk blevet gjort klar til fuld drift.Det eneste der mangler nu, er selve udrulningen.På EPJ-kontoret er vi meget spændte og forventningsfulde, og vi ser frem til det videre arbejdemed implementeringen af MidtEPJ i tæt samarbejde med afdelingerneSupport guiden- sådan får du hjælp til MidtEPJHvis teknikken drillerEksempelvis• PC har ikke MidtEPJ installeret• Kan ikke få login billedet frem• Printer vil ikke printe labels>>kontakt IT-afdelingen, lokal tlf. 2122Ved problemer med logon elleradgangskode>> kontakt IT-afdelingen, lokal tlf. 2122Ved problemer med adgang tilbooking>> kontakt EPJ-kontoret, lokal tlf. 7910Ved spørgsmål om anvendelse afMidtEPJ>> Slå op i brugermanualen (F11)>> Brug navigationssedler (udleveret påpapir/findes på intranettet)>> Spørg din nærmeste GoLive-supporter(gul vest)Ved problemer med Standardplaner,SFI, Overblik• Er der noget der ikke virker?• Er der noget som ikke er hensigtsmæssigt?>> Spørg din nærmeste GoLive-supporter• Drejer det sig om ændringsønsker tilStandardplaner, SFI, Overblik?• Ønskes nye SFI i standardplanen?• Skal der flere resultater i Overblik?>> Formuler dit emne og sæt det på EPJtavleni afsnittet.EPJ-Posten nr. 528. februar 20112


Popvox: Introduktion til MidtEPJ for slutbrugereHvad er dine forventninger til MidtEPJ efter introduktionen?Lis HolmSygeplejerskeAnæstesiologisk afd.Tove DahlSygeplejerskeAnæstesiologisk afd.Jeg har været med til et SFI workshop, sådet er ikke mit første møde med MidtEPJ.Og jeg har store forventninger. Det bliverdejligt at få tingene samlet. Det bliver ogsåen udfordring, men det er en udfordring viglæder os til.EPJ kontoret har gjort et stort stykkearbejde – jeg føler i hvert fald at vi er klar.Jeg synes også at der har været mindremodstand denne gang i forhold til tidligereimplementeringer af nyt IT. Det bliveraccepteret at vi lever i en foranderlig tid.Og ledelsen er blevet mere opmærksompå at tingene tager tid, så de forventernedsat effektivitet i en periode.Det er tydeligt at der er lagt en massekræfter i at gøre os klar til at gå over tildet nye EPJ. Vi har været godt informeret.Vi er også blevet inddraget, så jeg føler’ejerskab’, som man siger. Dagkirurgiskafsnit er i hvert fald klar til opgaven.Vi er i forandringens tid, og vi ved ateffektiviteten først vil falde, men såvender vi stærkt tilbage. Vi må huske at detstadigvæk er patienten, der er i centrum.Som personale glæder vi os også til, at viikke behøver at finde papirer frem, hvergang vi skal tale med en patient. Vi glæderos også til, at vi bliver gode og får håndelagtil at bruge MidtEPJ, så det hele bare gliderfor patient og personalet.Lene RingMadsenReservelægeMedicinsk afdelingUlrichFredbergLedende overlægeMedicinsk afdelingJeg har været med til at udarbejdeSundhedsfagligt Indhold (SFI) så jegkender lidt til systemet. Det er retanderledes fra det, vi er vant til. Det vil nokkræve en længere indkøringsperiode.Lægerne er ikke en homogen flok og harmeget forskellige forudsætninger for atlære at bruge systemet. Der har væreten del kritik af EPJ, hvorfor nogle lægerfra starten har været på barrikaderne,men andre er forventningsfulde. Jegtror at det på sigt bliver rigtig godt. Foreksempel slipper vi for at gå rundt medpapirjournalerne og behøver ikke ledeefter dem. Om 3-6 måneder bliver vi gladefor MidtEPJ, tror jeg.Det er et komplekst system. Vi løber nokind i en del udfordringer og frustrationeri starten. Vi skal bruge noget tid på at fåhands on erfaring med det nye EPJ og detvil også kræve en del siddemandsoplæring.Så det er en turbulent periode vi er på vejind i.Det, der kan være frustrerende er, nårman ikke kan komme videre og er nødttil at vente på en anden, der skal vise en,hvad man skal gøre. Heldigvis starter viikke helt fra bunden, men selve journalen,hele skrivedelen er helt ny. Jeg ville ønskeat systemet var lidt nemmere at gå til,men det har nok ikke været muligt.EPJ-Posten nr. 528. februar 20113

More magazines by this user
Similar magazines