Din ny beholder til papir - Middelfart Kommune

tankegang.dk
  • No tags were found...

Din ny beholder til papir - Middelfart Kommune

Din ny beholdertil papirNy affaldsordning for helårsbeboelserRENOVATIONSVÆSENET


NemmeregenbrugI Middelfart Kommune har vi gennemdet sidste år haft fokus på harmoniseringaf affaldsordningerne. Vi ønskeren optimal håndtering af affaldet medmest muligt genbrug – i første række vedat udnytte materialerne. Derfor er det nødvendigt,at hushold ningerne holder papir, derkan genbruges, adskilt fra det øvrige husholdningsaffald.Du har nu fået en beholder til det papir, der kanbruges igen. Stort set alt det papir, du får ind adbrevsprækken eller i postkassen, kan du komme ibeholderen. I vejledningen herunder kan du se, hvaddu må komme i beholderen til genbrugspapir.Beholderen er med til at gøre det nemmere for borgernei Middelfart Kommune at genbruge papir. Du kan nu afleverede gamle aviser, ugeblade og reklamer til genbrug– direkte ved din husstand.God fornøjelsemed genbruget!Venlig hilsenUdvalgsformandOve AndersenMiljø- ogForsyningsudvalget


Sådan sorterer duI papirbeholderen lægger du tørt og rent papiraffald.Ja tak til: Aviser Reklamer Ugeblade Tidsskrifter Magasiner Kuverter og breve Rudekuverter Fotokopier Printerpapir Skrive- og tegnepapir Telefonbøgernej takOrdningen omfatter IKKE pap, gavepapir, brunt papir,pergament papir eller bøger. Heller ikke plastbelagt papireller papir og pap med rester af fødevarer.


Vi henter din beholderVi tømmer beholderen én gang om måneden, og du behøver ikkekøre den frem til fortovet. Du skal bare sørge for, at beholderener synlig fra vejen, og at skraldemanden nemt kan kommehen til den.Vi henter papirbeholderen inde på din grund, hvis forholdeneomkring adgangsvej og standplads er i orden. Reglerne skalsikre, at skralde manden har ordentlige arbejdsforhold.Læs mere om Arbejdstilsynets regler for adgangsveje på kommunenshjemmeside www.middelfart.dk/affald.Den nye ordning begynder 1. november 2009, og indtil da kandu bruge den nuværende ordning for papir.Du får mere information, når vi kender de præcise tømningstidspunkterfor papirbeholderen.Frihøjden under udhæng ogtræer skal være mindst 2,20 m.Vendhåndtagetudad påtømningsdagen.Beholderen skalstå på et fastunderlag.Der skal være mindst1,20 m fri bredde.Vejen ind til beholderen skal haveet fast underlag, og der må ikke væretrin. Er stigningen på vejen 1:10 ellermere, gælder særlige regler.Låger skal kunnestå åbne.Vejen ind til beholderen skalvære så kort som muligt.Østergade 11 · DK-5500 MiddelfartTlf. +45 8888 5500 · Fax +45 8888 5501 · middelfart@middelfart.dkwww.middelfart.dk© www.tankegang.dk 07/2009 22367

More magazines by this user
Similar magazines