24. oktober 2012, referat - Vestergaarden1

3b.dk

24. oktober 2012, referat - Vestergaarden1

3B Vestergården 1Afdelingsbestyrelsenwww.vestergaarden1.dkReferat af afdelingsbestyrelsesmødet den 24. oktober 2012, kl. 17.30 i beboerlokaletTil stede:Søren Petersen, formandSven FabianPreben Jensen, næstformandPer Nielsen, kassererIvanka KrncevicDennis GravenhorstBirte Rasmussen, sekretærFra Servicebutikken:Lars KrügerDagsorden:1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 3. oktober 20122. Status på forespørgsler til:a. 3B angående selvfinansiering af solcelleanlægb. BYG angående undersøgelser af tagkonstruktionenc. Tilbud fra GreenGo Energy angående etablering af anlægget3. Mangellistea. Gennemgang og drøftelse samt handlingsplan4. Byggeregnskabeta. Har vi hørt fra Annette/BYG, og kan vi fastsætte en dato for et møde, hvor vigennemgår regnskabet og evt. finansiering af etablering af solcelleanlæg?5. Opfølgning på igangværende arbejder6. EventueltAd 1 – Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 3. oktober 2012Referatet blev godkendt.Ad 2 – Status på forespørgsler til 3B og BYG samt tilbuddet fra GreenGo EnergyForinden mødet har vi modtaget mail fra Per Bro i BYG. Han stiller sig meget positiv over foretablering af solceller og angiver, at de meget gerne vil hjælpe os med det.1


3B Vestergården 1Afdelingsbestyrelsenwww.vestergaarden1.dkDet besluttedes at give 3B/Per Bro besked om, at vi gerne ser undersøgelserne af taget sat i værk,således at vi arbejder på at nå med i støttepuljen via en ansøgning inden den 1. januar 2013.Ad 3 – MangellistenDet besluttedes, at vi skriver til Henrik Borre fra BYG og dels beder om kopi af 1-årsgennemgangen med den officielle mangelliste og dels beder om at få tilsendt byggeregnskabet.Ad 4 – ByggeregnskabetJf. ovenfor, idet vi først kan aftale det særlige møde, når vi har modtaget regnskabet.Ad 5 – Opfølgning på igangværende arbejderVi har efter sidste møde bedt Lars igangsætte nogle arbejder, og han opgav status herpå:- Maling af kældergang i blok 2 inden for budgetrammen.Kældergangene i blok 2 vil blive malet i december. Dørene vil få farver efter rummenesbrug.Døre til beboerrum vil blive malet grå.Vaskeridøre vil blive malet blå.Døre til rum, der vedrører Service, vil blive malet grønne.- Vedrørende garage nr. 14, der er handicapgarage, port og elDer er bestilt ny garageport i brun, så porten kommer til at matche de øvrige garageporte.Der er meget belastning på el, men en elektriker vil undersøge vedrørende sikringerne.- Epoxybehandling af kældergulve er normalt en god løsning, der hvor man har gulve meddampspærre i betondækket. Men når man anvender løsningen på betongulve, som manhar gjort det på de kældergulve, vi har i Vestergården, så kan det nogle steder giveanledning til, at den opstigende fugt ikke kan fordampe og herved være årsag til andreskader, så som at fugten trækker op i murværket og laver pudsafskalninger/opfugtermurværk, og at fugten, som det ses her i Vestergården, også laver afskalninger på2


3B Vestergården 1Afdelingsbestyrelsenwww.vestergaarden1.dkgulvene, fordi den ikke har bundet korrekt på underlaget. Målinger viser da også en højfugtprocent, der hvor vi har taget prøver.Da det er for dyrt at få Epoxyen skrabet af igen, må vi nøjes med at foretage reparation afkældergulvene i alle blokke, hvor det er nødvendigt, men selvfølgelig inden forbudgetrammen. Lige i øjeblikket venter Lars stadig på Hewicut.- I øvrigt kunne Lars fortælle, at kloakken på Vindebyvej 20 aldrig har virket, og at kloakkenburde have stået på mangellisten fra facadeprojektet. Vi afventer nogle tegninger fralokalinspektøren over kloakledningerne. Lars rykker.- Herudover kunne Lars oplyse, at der bør sendes info ud til beboerne i forbindelse medudsendelse af nærværende referat vedrørende rengøring af varmeapparaterne ilejlighederne, korrekt opvarmning af lejlighederne, udluftning samt opfordring til at kontakteService, hvis wc’et løber eller vandhanen drypper og at huske folk på at lukke for vandet,når de børster tænder.- Det viser sig, at 3B’s hjemmeside ikke er opdateret i forhold til indskud ved indflytning. Larsvil tjekke beløbene.- Der er problemer med vaskemaskinerne i blok 2. En maskine er rusten. En anden kan kuncentrifugere på 800 omdrejninger, og en tredje giver stød. Lars tager det op og undersøgermaskinerne.Ad 6 – Eventuelt• Lars har fået en del henvendelser vedrørende den nye huslejestigning, fordi folk tilsyneladendeallerede betaler det højere beløb. Problemet er imidlertid, at beløbet på de kr. 500, som vi betalerekstra vedrørende byggeprojektet, ikke i alle tilfælde står udpenslet på voreshuslejeindbetalinger. Når dette beløb trækkes fra, så passer størrelsen på deres husleje. Manskal dog også være opmærksom på, at de angivne huslejebeløb ikke altid passer, fordi tallenematcher de laveste m2-størrelser. Dette gælder også for de 3 værelses lejligheder, som har et3


3B Vestergården 1Afdelingsbestyrelsenwww.vestergaarden1.dkhøjere antal m2. Hvis man har et højere antal m2, vil huslejen selvfølgelig også være højere.Dette burde være gengivet på de omdelte huslejevarslinger, men det er de altså ikke.• Vi skal have rettet i anvisningerne til vedligeholdelse i lejlighederne, hvor det fx angives, at gulveskal vaskes i sæbespåner. Det er bedst at vaske et lakeret parketgulv med Universal Rengøring,der er et sulfopræparat.Mødet hævet.4

More magazines by this user
Similar magazines