Odense Letbane

toef.dk
  • No tags were found...

Odense Letbane

Odense – fra stor dansk by til dansk storbyOdense Letbane 10. oktober 2011


Odense – fra stor dansk by til dansk storby- Vækst, tiltrækning og transformation- Sammenhængende kollektiv trafik- Byliv og bæredygtighedOdense Letbane 10. oktober 2011


Odense – udfordring som mellemstor byBystrategierom ressourceudnyttelseog–kombinationer af størstbetydning formellemstorebyer


De store projekter- en samlet strategiVækst Tiltrækning Transformation- Samlet og enkeltvis er projekterne midlerne til at nå dette mål- Det skal ske på en bæredygtig måde og med mennesket i fokus


Letbanen – infrastruktur og byudviklingInden for 5 minutters gang betjenes:45.000 beboere / 35.000 arbejdspladser / 25.000 uddannelsespladser


12-10-2011Forbinde og udveksle+


Nyt link motorvej - jernbane12-10-20117Byliv i bykernen og samlet by


12-10-2011Ny forbindelse Odense som cykelby8Bæredygtigfortætning


Letbanelinje - Bolbro, banegårdcentret, Nyt OUH, Hjallese StationTarup CenterOBCOdense StadionBolbroVesterbroCityØsterbroThomas B. Thriges GadeKragsbjergRosengårdcentretIkeaBilkaFørste etapePris 1.801 mio. kr.Længde 14.5 kmDaglige påstigere 23.000ForskerparkenSDUHjallese St.Nyt OUHPark & Ride


Bidrag til vækststrategi - Letbanen• Infrastruktur er vækstparameter• Merværdi i forhold til andretransportmidler (miljø, kultur,social, økonomi, mobilitet)• Understøtter pendlingsmuligheder• Binder Campus sammenmed midtby• Bæredygtighed og kollektivtransport styrkes


Campus – et erhvervs-, forsknings- oguddannelsesmiljø i europæisk særklasseForsker- og Videnspark100.000 m2Portalområde90.000 m2.Syddansk UniversitetEksisterende 40.000 nye etm.ForskerparkSammenbygning SDU/OUHNyt universitetshospitalCa. 300.000 m2


Bidrag til vækststrategi - Campus• Attraktivt miljø for videnstunge virksomheder• Campuskonceptet har internationalt pondus• Mulighed for at understøtte erhvervsmæssigestyrkepositioner• Supersygehus styrker Odense i konkurrencen påsundhedsområdet• Bedre muligheder for atfastholde højtuddannetarbejdskraft/talent• Bedre integration mellemforskning og erhvervsliv


12-10-201114


Transit Oriented DevelopmentCompact mixed-use development near transitfacilities with high-quality walking and cycling12-10-2011environments, not necessarily at the expense of15automobile access.Aims- boost ridership and increase revenues- community economic development- smart-growth agendas


Thomas B. Thriges GadeOdense har afsatgodt 255 mio. kr. tilomdannelse af gaden.Realdania støtter med 255mio. kr.Der skal byfortættes med50.000 - 70.000 etagemeterbyggeri.Gaden lukkes for biler ogområdet skal betjenes medletbane.Der skal etableres ca. 680nye underjordiske p-pladser.Området påregnes taget ibrug fra 2016 og frem.


Sammenhængende kollektiv trafik


Vækstmål for brug af kollektiv trafikOdenses miljøhandlingsplan: Kurven skal knækkes!Vækst på 40% i den kollektive trafik i 2015 og 200% i 2025Odenses Trafik og mobilitetsplan er lidt mere forsigtig: 33% flere passagerer i2020. Virkemidlerne er mangfoldige, herunder:- forbedring af rejsetiden i bus i forhold til bil ved kun at lade busser krydsebymidten- en række fremkommelighedsprojekter på indfaldsvejeFynbus’ betjening er orienteret imod pendling, og vækstmålet er +15% flerepassagerer i 2015Virkemidlerne er køreplanlægning, takster, markedsføringDet er antaget, at brugen af virkemidlerne fortsat vil tilføre nye brugere,særligt på de regionale rejser.Input til letbanearbejdet i 2020Rejser over kommunegrænsen forudsættes at være steget med 15 %Rejser inden for forudsættes at være steget 33 %


Samlet net, knudepunkter –Letbaneterminaler og BusterminalerMartins MindeBusser medregionale mål kørerfortsat til OdenseBanegård CenterRugårdsvejTarup CenterDer opstårknudepunkter mellemletbane, tog, bus ogbil.GrønløkkevejOBCEjbyCyklister skal havegode forhold ved allestandsningsstederJernbanensstationsstrukturJ.B. Winsløws VejFaaborgvejRosengårdscentretLetbaneA - BusB - BusHjallese St.Park & Ride


PrincipperFrekvens og taktet køreplan


Referencescenario 2020


Letbane 2020


Påstigere pr. år for busser, letbane og BRT- der foretages økonomisk følsomhedsvurdering -


VVM-processen


Tid!


Status på fremdrift• Transportministeren og Odense Kommune har underskrevetkommissorium for VVM-fasen – organiseringen er på plads,og der er bevilliget penge til arbejdet• Projektgrundlaget er under udarbejdelse• Projektet er anmeldt til VVM-myndigheden og idéfasengennemføres i efteråret• Vi indhøster projekterfaringer fra Aarhus Letbane og fraMetrocityringen i København• Der skal skabes sikkerhed for statens medfinansiering afanlægsarbejdet


12-10-2011Letbane i Odense – vores kollektive trafik27

More magazines by this user
Similar magazines