marts 2013 - ALS Gruppen Vestjylland

als.gruppen.vestjylland.dk

marts 2013 - ALS Gruppen Vestjylland

2Marts udgaveÅrgang 7, Nummer 3Nyt fra MuskelsvindfondenFolketinget: Kommunerne skal overholde lovgivningen.Den 5. februar 2013 havde Dansk Folkeparti i Folketinget rejst en forespørgselsdebat om ankepraksis på det sociale område ogkommunernes manglende evne og vilje til at følge love, regler og praksis.Partiet rettede forespørgslen til både socialminister Karen Hækkerup og indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager.Den lød således:”Hvad kan ministeren oplyse om kommunernes manglende efterlevelse af love, regler og ankepraksis på specielt det socialeområde, og hvilke initiativer vil regeringen tage med henblik på at få kommunerne til at leve op til love, regler og ankepraksis?”Forespørgslen gav anledning til en lang og ind i mellem ganske udmærket debat, som i fuld ordlyd kan læses her.I forlængelse af debatten vedtog et flertal i Folketinget:”Det er afgørende for borgernes retssikkerhed, at lovgivningen efterleves, når myndighederne træffer afgørelse på det socialeområde. Folketinget understreger, at hjælpen skal tilrettelægges efter en konkret, individuel behovsvurdering. Retssikkerhedenskal sikres gennem et effektivt klagesystem.Folketinget konstaterer, at det kommunale tilsyn kan give de ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen dagbøder, hviskommunen ikke vil efterleve en endelig afgørelse truffet af de sociale klageinstanser.Folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte indsatserne for at styrke sagsbehandlingskvaliteten i kommunerne samt straksgennemføre en undersøgelse af kommunernes efterlevelse af ankemyndighedernes afgørelser, herunder rettidigheden heraf.Når undersøgelsen er gennemført, vil social- og integrationsministeren forelægge denne for Folketingets partier med henblik pådrøftelse heraf.Folketinget erindrer om aftalen om forbedring af klagesystemet. Det er Folketingets forventning, at der kommer kortere ogmere ensartet sagsbehandling, når etablering af et nyt ankecenter i Ankestyrelsen er gennemført.Folketinget imødeser en undersøgelse af kommunernes anvendelse af serviceniveauer og konkrete, individuelle vurderinger.”For vedtagelsen stemte de 3 regeringspartier samt Enhedslisten og Liberal Alliance.Imod stemte Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.Der var fremsat to andre forslag til vedtagelse.Dansk Folkeparti foreslog:”Folketinget ønsker, at den sociale retssikkerhed for børn, udsatte, mennesker med handicap og ældre mennesker skal væreoptimal og tilgængelig.Folketinget konstaterer dog, at kommunerne ikke altid lever op til sociallovgivningen, hvorved borgerne ikke får den service ogde ydelser, som de er berettigede til.Folketinget pålægger regeringen at sikre, at kommunerne efterlever lovgivningen samt tager initiativ til, at borgere, der harværet udsat for lovbrud, og som får medhold i en klagesag over kommunen, kan modtage en kompensation.”Venstre og Det Konservative Folkeparti foreslog:”Folketinget ønsker, at den sociale retssikkerhed for børn, udsatte og handicappede skal være optimal og tilgængelig.Der er gennem årene taget mange initiativer, men flere kan og bør tages for at sikre hensynet til den enkelte baseret på denneskonkrete og individuelle behov. Den sociale lovgivning skal implementeres i overensstemmelse med sine intentioner.Folketinget er bekymret over det stigende antal klager over sociale afgørelser og det stigende antal henvendelser til institutionerog organisationer fra borgere, der oplever mangler i deres retssikkerhed.Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte konkrete forslag til styrkelse af den enkeltes retssikkerhed – særligt med deændringer, regeringen har aftalt med Enhedslisten – herunder forslag, som sikrer effektiv opfølgning på, hvordan kommunerneimplementerer afgørelser fra bl.a. Ankestyrelsen, som effektivt garanterer borgerne imod, at en kommune kan opnå økonomiskegevinster ved at begrænse den sociale retssikkerhed, og som giver civilsamfundet muligheder for at hjælpe borgerne, uansetalder eller bopæl.”Med vedtagelsen af det førstnævnte forslag bortfaldt de to andre uden at komme til afstemning.Det kan vel næppe skjules, at de to forslag fra henholdsvis Dansk Folkeparti og Venstre/Det Konservative Folkeparti er klartmindre tandløse og langt bedre udtrykker handicaporganisationernes erfaringer end det forslag, der faktisk blev vedtaget.Tilbage står dog trods alt, at Folketinget nu har vedtaget, at kommunerne skal overholde lovgivningen. På én gang glædeligt –og en ren banalitet.Jørgen LengerSide 2HVIS DU VILVIDE MERE OM ALShttp://www.muskelsvindfonden.dk/raad-og-vejledning/


Marts udgave3Arne Lykke Larsenwww.arnesunivers.dkArne’s klummeEndnu en weekendtur til GöteborgÅrgang 7, Nummer 3Allerede da jeg besøgte Jørgen i Göteborg i begyndelsen af maj, besluttede jeg at jeg ville komme igen, når detblev rigtigt sommer. Det kunne af forskellige årsager, ikke blive før i midten af august. Jørgen og jeg havde håbetpå at vi kunne komme på nogle sejlture i skærgården, men det er desværre ældgamle træskibe fra 1880, eller lignende,så da kan store el-kørestole ikke komme ombord. Jeg tror i princippet godt at min kørestol kunne kommeombord på enkelte af skibene, men jeg skrev en mail til dem og de ville simpelthen ikke tage ansvaret for at jegkom med!Sådan var det nu engang og vi gjorde ikke mere ved det. Så jeg ville i stedet se noget af det historiske centrum afGöteborg, hvor vi overhovedet ikke var inde i begyndelsen af maj og jeg må ærligt indrømme at jeg intet kunne huskefra de tre måneder jeg tilbragte i Göteborg i 1989. Jeg ville også gerne besøge Marstrand igen, når det var rigtigtsommer og desuden fandt Jørgen nogle mulige udflugter ud af Göteborg. Der er jo masser at se i Göteborg!Jeg var som sædvanlig plaget af sygdom før en rejse. Fjorten dage før afrejsen lavede vi et tube skift derhjemme,som vi gør det hver måned eller hver anden måned, men denne gang gik det helt galt. Hjælperen kunne ikke fåtuben ud af halsen og halvvejs ude duede den ikke til noget som helst, så hun rev til, hvorved der sprang et blodkar,så det sprøjtede ud med blod over hjælperne og jeg. Det var lidt ligesom i serien Spartacus på TV3+, hvor gladiatorernemister mindst ti liter blod, når de bliver dræbt! Bagefter opdagede vi at en hjælper havde glemt at trækkevandet ud før en afcufning, så der var dobbelt så meget vand i cuffen, som der skulle have været. Det forklaredenaturligvis at hjælperen ikke kunne få tuben ud af halsen, og jeg havde da også voldsomme smerter dagen i forvejen.På min egen læges ordre, kørte vi straks på sygehuset. Jeg nåede dog lige at få et bad, for at få vasket mindst tyveliter blod væk. Både min hjælper og jeg havde mad med til hele dagen, så denne gang var vi godt forberedt. Og såbeholdt de os kun i et par timer, skuffende! Vi kom til en øre-næse-hals læge og han tog tuben ud et par gange.Han konstaterede at der var en alvorlig rift i luftrøret, men det blødte ikke mere. Det skulle bare gå i sig selv, menjeg fik noget antabus lignende antibiotika, som jeg skulle tage i en uge. Katastrofe, for så måtte jeg jo ikke få rødvintil natmad i en uge! Jeg bruger jo rødvinen som sovemedicin, men i stedet fik jeg nogle sovepiller, som sløvede migvoldsomt i de første dage. Men alligevel var jeg fast besluttet på at tage til Göteborg, for jeg elsker at rejse!På afrejsedagen var jeg dog helt frisk og rask. Vejret skuffede noget da vi kørte af sted en fredag formiddag vedhalv elleve tiden. Det var overskyet og på vej over Fyn, kom der endda et par regnbyger. Meteorologerne havdeellers lovet 20-25 grader og fint solskin, også for Göteborg. Ja, meteorologerne skuffede! Jeg havde Paola og Henrikmed; de var de eneste der meldte sig til Göteborg turen. Ja, mine hjælpere vil simpelthen ikke rejse med mig!Hver eneste gang er det et stort problem at få hjælpere med på rejser; mine hjælpere gider ikke bo på luksus hoteller,de gider ikke spise luksus mad ved alle måltider, de gider ikke få luksus oplevelser helt gratis og de gider ikkeat tjene en masse penge på meget kort tid! Paola havde aldrig været i Göteborg før; ja, hun havde faktisk kun væreti Sverige en eneste gang før, nemlig med mig i Malmø til et ALS møde, for tre år siden.Vi ville køre over Øresundsbroen for at se noget nyt, i stedet for den sædvanlige vej over Helsingør Helsingborg.Men GPS systemet var stadig indstillet på at vi skulle tage færgen ved Helsingør, så GPS kvinden sagde ustandseligt"drej til højre", for at få os til at tage motorvejen mod Helsingør. Først da vi var forbi Kastrup Lufthavn, gav denstædige GPS kvinde op. Det er selvfølgelig en kæmpestor omvej at køre over Øresundsbroen, men jeg tror faktiskat det er hurtigere? Dels er der altid vanvittigt meget trafik på Helsingør motorvejen og dels er sejlturen jo rent spildaf tid.I Sverige var det stort set regnvejr hele vejen til Göteborg. Nogle gange var det kun småregn, nogle gange var detmere konstant regn og nogle gange kom der regulære skybrud. Det smukke Sverige med de store skove, grundfjeldetder stikker frem overalt og de typisk svenske (og norske og finske osv) rødmalede træhuse kom slet ikke til sinret. Vi så reelt ingenting i Sverige; det gjaldt bare om at komme hurtigst muligt til Göteborg! Først da vi nærmede osGöteborg blev det tørvejr og først inde i selve Göteborg, kom solen frem mellem skyerne.Side 3LÆS HELE ARTIKLEN HER


4Marts udgaveÅrgang 7, Nummer 3BPA leverandør— specialist i respiratorArbejdsgiveransvarHar du en hjælperordning, og overvejer du at overgive din arbejdsgiverrolle til et privat firma?I Handicapformidlingen er kvaliteten af den hjælp vi yder altafgørende. Vi har fuld fokus på at sammensætte enhjælperordning, der opfylder alle dine ønsker og behov.Vi skræddersyer en ordning, der passer til dig alt efter om du ønsker at overgive alt det praktiske i forhold til dinhjælperordning, eller om du ønsker at blive ved med at have stor medbestemmelse på vagtplanlægning, rekrutteringaf hjælpere osv.Hvis du ønsker at blive ringet op til en uforpligtende samtale eller mail-korrespondance, er du meget velkommen tilat ringe på 70 777 333 eller skriv mail til info@handicapformidlingen.dkIT-systemVi har branchens bedste IT-system, der samtidig er borgerstyret.Derfor er det altid nemt for dig at se vagtplanen, rette mødetidspunkter, bytte vagter, sygemelde vikarer, søge i voressorterede vikarliste og meget andet.Der er et væld af muligheder, som du kan benytte.Den bedste virkardækningVi har branchens bedste vikardækning, og vi har til dags dato dækket hver en eneste sygevagt pga. vores pålideligeog ansvarsfulde handicaphjælpereFor vores borgere er det afgørende, at de kan stole på, at der kommer en dygtig afløser ud ved sygdom. I Handicapformidlingener der ingen borgere, som ligger og bekymrer sig over om der mon kommer en sygemelding, når telefonenringer om morgenen.(Der er dog stadig kommuner hvor takten for at løse arbejdsgiveropgaven samt vikardækning er så lav, at vi ikkeassisterer i vikardækningen unden for kontorets åbningstid)LønLøn som stemmer, til tiden og lønvilkår.Det er altafgørende for os, at lønnen altid stemmer og altid kommer til tiden.Vi har satset stærkt på et system, som er så fejlfri som overhovedet muligt. Og det er lykkedes.Borgere og hjælpere har adgang til en elektronisk vagtplan, hvor vagter og mødetidspunkter er meget logisk byggetop. Denne vagtplan danner grundlaget for lønnen.Hvis vagtplanen stemmer, så stemmer lønnen også!Vi udbetaler altid løn, pension osv. efter hvad der er afsat i borgerens bevilling. Det er det mest gennemskuelige foralle parter.Det sikrer både kommune og hjælpere for, at lønkronerne bliver brugt til løn – så du kan være tryg ved at være i etøkonomisk stabilt firma.Pension og forsikringVi sammensætter de bedst mulige pensions- og forsikringsvilkår for hjælperne.Dette betyder fx, at hvis en hjælper ødelægger noget i dit hjem, så erstattes det af vores forsikring – uden selvrisikofor dig.Hvis en hjælper får brug for hospitalsbehandling, er der i forbindelse med pensionen tegnet en Sundhedsforsikring.Den gør, at hjælperen kan få hurtigere behandling og optimal genoptræning – og kan dermed være hurtigere tilbagei din vagtplan.Hvis du skal på rejse i udlandet, så sender vi rejseforsikringskort. Kortet sikrer, at hjælperne er dækket ind på rigtigmange områder.KurserVi tilbyder i øjeblikket et førstehjælpskursus til vores hjælpere.Kurset er skræddersyet til handicaphjælpere, og vi betaler deltagergebyret og løn under kurset.Side 4


5Marts udgaveÅrgang 7, Nummer 3HovedoverskriftHos Larsen autoindretning får du 10.000 KR til køb afekstra udstyr ved køb af bil med særlig indretning.Vi står for specialindretning samt salg og service af alle bilmærker og modeller.Vi producerer individuelle kvalitetsløsninger, der passer til den enkelte bruger afbilen.Vi opbygger alle mærkerSide 5


6Marts udgaveÅrgang 7, Nummer 3BAGSIDENNyhedsredaktionenv/Tommy R. PedersenLyngen 37490 AulumTelefon:Tlf:+45 97 266 607Mob:+45 27 20 66 07E-mail:agv@mail.dkwww.als-danmark.dkMotto: Vær for andre, som du gerne vil have De er for dig !INTERESSANTE INTERNETADRESSERTRYK HERUNDER PÅ ØNSKEDE LINKKOPIER ADRESSER IND I DIN BROWSERHANDICAPFORMIDLINGENALS GRUPPEN DKBIRGERS HIMMELALS GRUPPEN VESTJYLLANDARNE LYKKE LARSENMUSKELSVINDFONDENREHABILITERINGCENTER FOR MUSKELSVINDDANSK ALS SELSKABRESPIRATORBRUGERALS GRUPPERNE DANMARKJAN MANTHAI NIELSENWALTER BÜRGERALSgruppenhttp://www.handicapformidlingen.dk/http://www.als-gruppen.dk/http://www.birgersfilm.dkhttp://www.als-gruppen-vestjylland.dk/http://www.arnesunivers.dkhttp://www.muskelsvindfonden.dk/http://www.rcfm.dkhttp://www.als-selskab.dk/http://www.respiratorbruger.dkhttp://www.als-grupperne-danmark.dkhttp://sites.google.com/site/mitlivmedalshttp://www.kortlink.dk/7nk3http://www.alsgruppen.dkKender du til en hjemmeside der ikke er med, så skriv til os så den kankomme med, er der et link der ikke virker så hører vi også gerne fra dig, såvi kan få det ændret.Side 6

More magazines by this user
Similar magazines