Udbud-videregaaende - Optagelse.dk

optagelse.dk
  • No tags were found...

Udbud-videregaaende - Optagelse.dk

Optagelse.dkFredag den 7. november 2008De videregående uddannelserVejledning til oprettelse af udbudDenne vejledning gennemgår brugen af det nye optagelse.dk for de videregående uddannelser.Vejledningen er første udkast og forslag til forbedringer modtages gerne.Kontaktpersoner i Undervisningsministeriet er:Erik Møller HansenJakob Schmidtemh@uvm.dkJakob.Schmidt@uvm.dk339525761 33955314Har du brug for hjælp til brugen er denne side stedet at starte:http://www.optagelse.dk/vejledninger/faq/index.htmlLogin:Efter login med den digitale signatur ser skærmbilledet således ud.Her er der mulighed for at se nyheder og oplysninger fra institutionsregistret om din institution. Ogde tilknyttede afdelinger. Nyhederne vil senere blive målrettet den del af sitet man står i.Under ”Gå til” i den sorte bjælke kan du komme til administrationsmodulet, hvor brugeradministratoren kan oprette brugere og tildele rettigheder, og hvor du kan redigerer oplysninger omdig selv. Der findes en speciel vejledning om brugen af administrationsmodulet.Vælges ”udbudsoplysninger” kommer nedenstående billede frem.Siden åbner med ”Eksisterende udbud” foldet ud. Her vises alle de aktuelle udbud der er knyttet tilinstitutionen - her (19). Det er alle typer af udbud. Siden giver en oversigt men der kan ikkeforetages handlinger her.Filtrering: Her kan listen filtreres efter institution: hovedinstitution eller afdeling, status: overført,nyt eller ændret, og efter tilstand: under redigering, klar til godkendelse, godkendt tiloffentliggørelse, publiceret, afvist, inaktiv.1


Optagelse.dkFredag den 7. november 2008Det er muligt ved at vælge den grønne knap ”Videregående uddannelser” således at det nu kun er devideregående uddannelser der vises i udbudsoversigten, og så kan der foretages handlinger.Filtreringen bliver mere detaljeret når man vælger en specifik type udbud.På billedet nedenfor, ses hvordan det bliver muligt også at filtrere de videregående uddannelser påressortområde og søg på KOT-nummer.Sortering: Man kan derudover sortere udbuddene ved at klikke på de forskellige grå felter.Redigering: Ønsker man at redigere et eksisterende udbud klikker man på navnet på uddannelsen,der er understreget.Oprettelse af nyt udbud: Sker ved at vælge ”tilføj videregående udbud”.Derefter kommer man til nedenstående billede.Her er det muligt at søge på uddannelsens navn, angive udbydende institution og institutionen hvoransøgningen skal sendes til.2


Optagelse.dkFredag den 7. november 2008Oprettelse af udbud, step by step – nedenfor3


Optagelse.dkFredag den 7. november 20081. valg af uddannelse i tekstfeltetTekstfeltet udfyldes så specifik som muligt. Det foretages en søgning efter indtastningen på denspecifikke tekststreng.Skriver man for eksempelvis ”prof” eller ”ingeniør” vil man få en lang liste på skærmen. Mens mansom i eksempelet nedenfor ved søgning på ”social” får få muligheder.Jo mere specifikt man søger desto mere overskueligt bliver det.4


Optagelse.dkFredag den 7. november 20082. Valg af institutionsoplysningerHerefter vælges hvor uddannelsen udbydes på en dropdownliste.Ligesom det også angives, hvem der er den redigerende institution – dette felt bliver ikke vist andresteder end her på siden.Hvor uddannelsen foregår og hvor ansøgningen sendes til, vælges på samme måde. Ved at klikke på”benyt alternativ” kan man søge efter institution i institutionsregisteret.Vigtigt: Vær sikker på oplysningerne om hvor uddannelsen foregår og ansøgningen skalsendes til.5


Optagelse.dkFredag den 7. november 20086


Optagelse.dkFredag den 7. november 20083. Oplysninger om uddannelsesforholdVed at klikke på ”centrale adgangskrav” vises de centralt fastsatte adgangskrav. Dette felt kan ikkeredigeres. Det er kun uddannelsens navn og adgangskrav der vises for ansøgerneI feltet ”lokale adgangskrav” er det muligt at angive om der er frit optag eller en garantikvotient.Derudover er det muligt at beskrive specifikke lokale adgangskrav i fritekst.Længere nede på siden er det muligt at angive undervisningssprog og om der er mulighed forvinterstart.Sidste felt giver mulighed for at skrive øvrige bemærkninger om udbuddet.7


Optagelse.dkFredag den 7. november 2008Derefter gemmes redigeringen ved at trykke på ”Gem”4. Overførsel af udbud til UndervisningsministerietHvis udbuddet er overført uændret fra sidste år har det nu status ”Overført”.Hvis udbuddet er redigeret på baggrund af et udbud fra sidste år har det status ”Ændret”.Hvis udbuddet er nyt får det status ”Ny”, som det ses nedenfor.Når udbudslisten er komplet og der ikke skal oprettes flere eller redigeres i de eksisterende, kanhele listen vælges og overføres samlet til Undervisningsministeriet. Her vælges ”overfør”.Herefter skifter tilstanden fra ”under redigering” til Klar til godkendelse”. I denne status kanudbuddet ikke længere ændres. Undervisningsministeriet kan nu vælge at godkende udbuddet tiloffentliggørelse eller afvise udbuddet.8


Optagelse.dkFredag den 7. november 20085. Udtræk af de indberettede udbudKnappen ”eksporter” gør det muligt at eksportere uddannelsesudbuddet i tre forskellige filformater,og derved gemme en oversigt over hvad der er indberettet til Undervisningsministeriet.9


Optagelse.dkFredag den 7. november 2008Knappen ”udskriv” genererer en liste over udbuddet i pdf-format.10

More magazines by this user
Similar magazines