Postliste juli 2009 - Struer kommune

wss.struer.dk

Postliste juli 2009 - Struer kommune

Side 1 af 3Postliste for Struer KommuneRegistreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender30-07-200930-07-200929-07-200928-07-200928-07-200928-07-200928-07-200928-07-200927-07-200927-07-200927-07-200927-07-200927-07-200927-07-200927-07-200927-07-200927-07-200927-07-200927-07-200927-07-200927-07-200924-07-200913.05.16-G01-3-09Vurdering af Limfjordsgade, Lyngs som trafikfarlig iforbindelse med skolebørns krydsning fra LyngsKirkevej06.02.25-G01-1-05Notat vedr. både i kanalen09.02.15-P19-1-08Ansøgningsskema fremsendt til Økologisk Råd06.01.05-G01-144-09Entreprenør Steen Loftager søger på vegne K. Borgom tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg,Broholmvej 206.01.05-P15-130-08Entreprenør Steen Loftager søger på vegne KristianeSlyk om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg,Ravnsbjergvej 309.00.00-P35-3-06Forretningsorden for Natur og miljø rev juli 200909.00.00-P35-3-06Dialogbaseret aftalestyring - forslag 106.01.05-P15-159-08Entreprenør Steen Loftager søger på vegne K. Borgom tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg,Broholmvej 200.15.00-A21-2-09Dialogbaseret aftalestyring - forslag 109.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 150 - Tambohus v anlægsbro09.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 151 - Jegindø09.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 153 - Søndbjerg Strand Nord09.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 154 - Søndbjerg strand Syd09.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 155 - Serup strand09.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 156 - Vigen Oddesund havn09.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 158 - Nissum Bredning09.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 157 Sunddraget Oddesund Nord09.19.01-K09-3-08Badevandsanalyse - Blå Flag Bremdal09.19.01-K09-3-08Badevandsundersøgelse - Blå Flag Toftum Bjerge -Jeppes Led09.19.01-K09-3-08Badevandsundersøgelse - Toftum Bjerge Motel02.30.02-G01-35-09Henvendelse vedr. trafikforhold - Mundbergs Alle09.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 134 - Oddesund VestSagen behandles ifølgende afdelingTeknisk Drift og AnlægNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenTeknisk Drift og AnlægTeknisk Drift og AnlægNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenTeknisk Drift og AnlægNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenByggekontoretNatur- ogMiljøafdelingenfile://T:\ESDH\Postlister 2009\juli\Output1.htm31-07-2009


Side 2 af 324-07-200924-07-200924-07-200924-07-200922-07-200922-07-200922-07-200922-07-200921-07-200921-07-200920-07-200917-07-200916-07-200916-07-200916-07-200914-07-200914-07-200914-07-200913-07-200913-07-200913-07-200913-07-200913-07-200913-07-200909.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 135 - Venø Vest09.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 136 - Venø øst09.19.01-K09-1-09Badevandsanalyse 139 - Kleppen00.34.00-Ø20-8-07Følgeskrivelse fra kommunekredit, låneforlængelse03.02.00-Ø52-2-09Ansøgning fra Streur Boligselskab03.02.00-G01-1-09Struer Boligselskab ønsker grundkapitallånetudbetalt03.02.20-K08-1-09Byggeskadefondens 1års eftersyn (rapport påpapirsagen)03.11.02-S55-2-09Føleskrivelse fra MidtVest06.01.00-P20-4-09Advokatfa. Smith Knudsen - anmodning om Struerkommunes udtalelse vedr. skade på murværkHjermvej 3409.08.26-P19-17-09Ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg -Tambogade 1601.04.00-G01-75-09Forespørgsel om mulighed for udstykning tilselvstændig bebyggelse - Bautastenen 901.05.25-G01-3-09Ansøgning om tilladelse til fjernelse af 1,5 m digemidt i Firhøjvej - Sommerhusområdet Skibdal198-1-06Windsurfingklubben Windy - ansøgning om fritagelsefor betaling af tilslutningsafgifter00.15.00-A21-2-09Tolkning af det overordnede grundlag00.15.00-A21-2-09eksempel på dialogmøde - skoler1000-1-04-TNOTAT vedr. tlf. samtale09.17.16-P19-1-09NOTAT vedr. tlf. samtale09.17.00-Ø54-20-09Timeforbrug svar08.00.00-S08-1-09Danmarks Skibsmæglerforening anmoder omregnskalber09.08.26-P19-15-09Sofienlundvej 8 - ansøgning om jordvarmeanlæg06.02.25-G01-1-05SV: Vandstand i Kilen og Fjorden05.13.01-G01-3-09Beboere på Kongsgårdvej og omegn - ansøgning omfartbegærnsning m.m.06.02.25-G01-1-05Notat vedr henv. fra Knud Nielsen09.00.06-A00-1-09Kommissorium vand og naturNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenØkonomiafdelingenØkonomiafdelingenØkonomiafdelingenØkonomiafdelingenØkonomiafdelingenTeknisk Drift og AnlægNatur- ogMiljøafdelingenPlanafdelingenPlanafdelingenTeknisk Drift og AnlægNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenSekretariatetNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenØkonomiafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenTeknisk Drift og AnlægNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenfile://T:\ESDH\Postlister 2009\juli\Output1.htm31-07-2009


Side 3 af 309-07-200909-07-200908-07-200908-07-200906-07-200906-07-200906-07-200906-07-200906-07-200906-07-200906-07-200905-07-200903-07-200903-07-200903-07-200903-07-200903-07-200902-07-200901-07-200901-07-200901-07-200909.17.09-K08-1-09Gylleforurening Bredalsvigvej - anmeldt den16.4.2009 af Jens Krohn Jensen Bredalsvigvej 9Struer09.17.09-K08-1-09VS: Gylleforurening Bredalsvigvej ad j.nr. 4100-83990-00634-09.07.00.00-G01-20-09Anmeldelsesskema bygge- og anlægsaffald Hulvej 302.00.01-G01-304-06Klage fra Andreas Nielsen vedr. TMU beslutning omP-plads ved Strandvejen 2500.18.00-S29-1-09Referat fra takstgruppemøde 25/6 200901.04.00-G01-71-09Forespørgsel om evt. mulighed for udstykning -Tellingvej 107.01.18-G01-1-06-TAfbrændingsplads på fællesareal vedsommerhusområde - Skovstien13.02.00-P15-4-09Henvendelse til Rambøll13.02.00-P15-4-09Henvendelse til COWI13.02.00-P15-4-09Henvendelse til NIRAS09.08.26-P19-14-09Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg -Jegbjergvej 409.17.00-Ø54-18-08Status på sager06.01.05-G01-138-09Poul Erik Damgaard søger om tilladelse til etableringaf nedsivningsanlæg, Elmevej 2, Thyholm13.02.02-48-09Brøndborefirmaet Poul Christiansen A/S sendermeddelelse om sløjfning af boring, Grønnevej 2 ,Humlum01.03.03-P19-15-09VS: Følgebrev og afgørelse i sagen om opførelse afen ny driftsbolig samt stald - matr.nr. 23a m.fl. - jeresj.nr.: 01.03.03-P19-15-0906.02.25-G01-1-05Svar fra Venø Havn:09.00.06-A00-1-09Mødeindkaldelse - arbejdsgruppen vedr. vand- ognaturplaner01.04.00-G01-70-09Thybolig spørg om mulighed for udstykning afselvstændig parcel fra Aggerholmsvej 709.05.00-G01-4-07SV: Vandplan for Nissum Fjord1000-1-04-TIndkaldelse til nyt møde i arbejdsgruppen vedr. vandog naturplaner i Region Midt09.00.06-A00-1-09Indkaldelse til nyt møde i arbejdsgruppen vedr. vandog naturplaner i Region MidtNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenByggekontoretØkonomiafdelingenPlanafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenTeknisk Drift og AnlægNatur- ogMiljøafdelingenPlanafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenPlanafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenSekretariatetNatur- ogMiljøafdelingenfile://T:\ESDH\Postlister 2009\juli\Output1.htm31-07-2009

More magazines by this user
Similar magazines