Danske lastskibe - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk
  • No tags were found...

Danske lastskibe - Søfartsstyrelsen

A B C D E Hændelsesforløb F G H I J K L M N O P Q R S Relateret til:34 13:25 Lyst 5 Godsigtover 535 21:40 Lyst Godsigtover 536 04:30 Mørkt 3 Godsigtover 537 11:16 Lyst 6 Godsigtover 538 02:05 Mørkt Godsigtover 539 02:00 Mørkt 10 Godsigtover 540 15:25 Lyst 5 Godsigtover 541 23:45 Mørkt Godsigtover 542 07:10 Mørkt 8 Godsigtover 5Under tæt passage af en ø slog selvstyreren pludselig ud til styrbord.Den vagthavende slog over til håndstyring, drejede bagbord og slog bak,men skibet løb på grund med ca. 10 knobs fart. Skibet blev bragt flot vedhøjvande kl. ca. 22.00, og sejlede for egen kraft i havn.SF Nej 1 Nej Nej Nej 2-skifte 2 2 9 7 Ja 3400 Stykgods Teknisk fejl vedselvstyrerSkibet havde en bundberøring på vej ud til sejlruten, efter skibet havdeværet på reden for ombordtagning af stores.SF Nej Min1Nej 6 12 Ja 8000 Reefer NavigationSkibet sejlede på grund med 10 knobs fart. Styrmanden var alene i SF 1 Nej Nej Nej 2-skifte 2 2 6 4 Ja 1200 Stykgods Navigationstyrehuset, i mørke og i et snævert, indenskærs farvand. Han drejede forMangelfuld udkigsent efter passage af drejepunkt.Under kanalsejlads med en beholden fart på ca. 7,5 knob fik skibet”black out” og fremdrift og styring mistedes.Kort før kajen tilrådede lodsen at sejle tæt på et hjørne tæt ved den Hnordlige bred for at få et godt afsæt for det endelige anløb. Påkaptajnens forespørgsel, om der var vand nok, blev dette bekræftet aflodsen. Kaptajnen fulgte derfor lodsens råd, uanset at skibet herved komuden for det planlagte spor, og skibet satte sig med lav fart fast i ensandbanke. Det blev trukket flot ca. 2 timer senere og sejlede til kaj foregen kraftSF Nej 1 Ja Ja Ja 2-skifte 2 2 5 4 Ja 1350 Stykgods Teknisk fejl vedhovedmaskineriNej Min Ja Nej Ja 4 4 13 Ja 11000 Kemika1lietankNavigationKommunikationmed lodsUnder anduvning af en havn i mørke drejede den vagthavende ikkehurtigt nok, fordi han blev i tvivl om et fyr tæt forude. Skibet ramtegrunden ved fyrøen og blev stående. Bragt flot ca. 12 timer senere ved 2slæbebåde og fortøjet i Mandal. Efter losning og med ekstrapumpemateriel fik skibet sejltilladelse til reparationsværft.SF 2 Nej Nej Nej 2-skifte 2 2 8 5 Ja 2200 Stykgods NavigationMangelfuld udkigSkibet grundstødte kort efter afgang i snæver rende. SF 1 Ja Nej Nej 2-skifte 2 2 7 6 Ja 2750 Stykgods Årsag ikke oplystLastskib 2658 BT under sejlads i kanal. På broen var skibsføreren oglods. Der opstod lækage på hovedmotorens smøreoliesystem, hvorvedsmøreolietrykket faldt, og motorens stoppede på automatik, hvorvedskibet grund stødte i kanalens østside med 6 knobs fart. Skibet komhurtigt flot ved at man hævede vandstanden i kanalen, hvorefter skibetkunne fortsætte for egen kraft.Under passage i en fjord i mørke faldt skibsføreren i et tørlastskib på3382 BT i søvn, og skibet sejlede på land og blev stående. Skibsførerenvar alene på broen. Skibet kom flot ved egen hjælp ca. 1 time senere.SF Nej 1 nej Nej Ja 2-skifte 2 2 7 6 Ja 2650 Stykgods Teknisk fejl vedhovedmaskineri,inkl. propeller mv.SF Ja 1 Nej Nej Nej 2-skifte 2 2 9 7 Ja 3400 Stykgods NavigationMangelfuld udkigSov på vagtenAlkoholTemaundersøgelse fra OpklaringsenhedenSide 22

More magazines by this user
Similar magazines