Miljøgodkendelsen kan downloades her. - Favrskov Kommune

favrskov.dk

Miljøgodkendelsen kan downloades her. - Favrskov Kommune

Favrskov Motorbane opbevarer materiel og råvarer i 2 store aflåste containere. I området mellem de to containereer der etableret en asfalteret plads til parkering af det kørende materiel. Al reparation foregår påFavrskov Kommunes værksted i Hadsten.På motorbanen køres der med Road Race motorcykler af typen Honda NSF 100 med modificeret lyddæmpere,samt Go-Karts af typen Dino neptune med 6,5 hk Honda motor med standart udstødning monteret medElto kf3 efterdæmper.Rækkevej er en meget smal vej. I miljøgodkendelsen af 1. september 2002 vurderede man derfor, at det villevære relevant at stille vilkår for trafik til og fra motorbanen samt hvor motorbanens brugere og besøgendekunne parkere. Da disse forhold ikke har ændret sig og for fortsat at holde gener fra trafikken på et minimaltniveau, er der stillet vilkår om, at kørsel til motorbanen fortsat skal ske via Rækkevej overfor Rækkevej 11 ogat motorbanens brugere og besøgende kun må anvende motorbanens eget areal til parkering, jf. vilkår 6 og7.4.4 Forureningsbegrænsende foranstaltninger4.4.1 LuftVilkår om støv og lugt er stillet i henhold til standardvilkår for H 201.4.4.2 StøjI forbindelse med meddelelse af sidste godkendelse blev der etableret en støjvold langs banens vestlige/sydvestligeside. Denne støjvold er med til at sikre at støjgrænserne kan overholdes.Der er i januar 2010 udarbejdet en ”Miljømåling – Ekstern støj” for motorbanens støjbelastning. Målingen viser,at motorbanen med dens nuværende indretning og motorkøretøjer overholder de vejledende støjgrænserfastlagt i vejledning om støj fra motorsportsbaner af 1. juli 2005. Rapporten viser, at:• Støjbelastningen ved de nærmeste boliger i det åbne land• under den normale drift (6 køretøjer, 50 % effektiv køretid indenfor 1 time) overholder støjgrænsernepå 50 dB (ml kl. 18-20) og 55 dB (ml kl. 15-18)• Udvidet drift med gokarts op til 8 køretøjer i 100 % effektiv køretid overholder støjgrænserne på 50dB (ml kl. 18-20) og 55 dB (ml kl. 15-18)• Udvidet drift med motorcykler op til 8 køretøjer i 100 % effektiv køretid overholder støjgrænserne på55 dB (ml kl. 15-18) og giver ikke anledning til signifikante overskridelser af støjgrænserne på 50 dB(ml kl. 18-20).Favrskov Kommune har stillet et nyt vilkår for motorbanens åbningstid. Motorbanen kan nu køre på i alt 2ugentlige hverdage. Ændringen af banens åbningstid vil ikke medvirke til en forøgelse af støjniveauet fra motorbanen,da der stadigvæk kun køres to dage samlet om ugen og ikke efter kl. 20:00. Derudover er der satvilkår om:• hvor mange antal motorcykler, der må køre på banen samtidigt. Vilkåret er sat i henhold til støjrapportensresultater og sikrer, at motorbanens drift er i overensstemmelse med de forudsætninger som støjrapportenser udarbejdet på grundlag af og at motorbanen overholder støjgrænserne i vilkår 14.• overholdelse af grænseværdier for motorbanen, jf. vejledning om støj fra motorsportsbaner af 1. juli2005, samt• egenkontrol af støjvilkårDet er Favrskov Kommunes vurdering at motorbanen med de stillede vilkår ikke vil give anledning til væsentligstøjforurening.16. juli 2013 Side 8

More magazines by this user
Similar magazines