Psykologisk behandling af arbejdsrelateret stress

amkherning.dk
  • No tags were found...

Psykologisk behandling af arbejdsrelateret stress

Hvidbog ommentalt helbredog arbejde+Psykologisk behandlingaf arbejds-relateretstressMorten Vejs Willert, psykolog og ph.d.-studerendeDansk Ramazzini Center, Arbejdsmedicinsk KlinikÅrhus Universitetshospital, Århus Sygehus


Hvidbog om mentalt helbred og arbejde• Trepartsaftalen 2008• Arbejdstilsynet bestilt• Nationale Forskningscenterfor Arbejdsmiljø udført• Ekspertgruppe – 9 personer• 9 anbefalinger• www.arbejdsmiljoforskning.dk2


Omkostninger• Direkte og indirekte omkostningerved mentale helbredsproblemer:55 mia. / år• Sygefravær, førtidspensionering,nedsat produktivitet:90 %• Omkostninger til behandling:10 %• Personlige: Lidelse, livskvalitet,nedsat funktions- og arbejdsevne3


Bredden i mentale helbredsproblemer• Reaktioner på belastninger– Tilpasnings- og Belastningsreaktion• Tilstande:–Stress–Udbrændthed• Psykiske lidelser– Depression–Angst–PTSD– Funktionelle lidelserIncidens:12-27% pr. år4


9 anbefalinger• Anbefaling 1-6:– rettet mod personer der ersygemeldt pga. mentalehelbredsproblemer• Anbefaling 7-9:– Generelle anbefalinger tilforebyggelse af sygefravær formentale helbredsproblemer5


Anbefaling 1-31. Tidlig opsporing og behandling– Adgang til evidensbaseret psykologisk og medicinskbehandling2. Undersøge funktionsnedsættelse ifht. arbejdsopgaver– Kognitive / Sociale / Initiativ / Energi3. Modifikation af arbejdsopgaver6


Anbefaling 4-64. Koordinere indsatsen• Arbejdsplads / Kommune / Behandler / Fagforening5. Vejledning og samarbejde• Frygt for at komme tilbage afhjælpes6. Social reintegration på arbejdspladsen• Social støtte / Mentor / Konflikthåndtering7


Anbefaling 6-97. Virksomhedspolitik om sygefravær og tilbagevenden til arbejde– Hvem gør hvad hvornår?8. Rummelig kultur på arbejdspladsen– Viden om mentale helbredsproblemer ifht.:prævalens / forståelse / behandling / sygefravær /produktivitet / arbejdsmiljø9. Forebyggende indsatser på arbejdspladsen– Sundhedsfremmende initiativer / Stresshåndtering– Stressfaktorer reduceres– Vejledning / behandling til medarbejdere i risiko(tidlige tegn / selvhjælp / psykologisk + medicinsk beh.)8


Mere information• www.arbejdsmiljoforskning.dk• Resume og sammenfatning (46 sider)• Hele rapporten (474 sider)9


MARS-projektetPsykologisk behandling afarbejds-relateret stress10


MetodeBehandling(51 personer)InterviewSkema 1 Lodtrækning Skema 2Venteliste-kontrol(51 personer)Start3 månederTid11


Behandlingen• 8 gange á 3 timer• 9 personer / gruppe• Fokus på arbejds-relateret stress• Elementer:–Individuel målsætning–Stresshåndtering / Kognitive metoder–Øve sig på arbejdet12


Hvem så vi?AndetSocialAdministrationUndervisningSundhed13


Resultater – Selvoplevet stressPerceived Stress Scale• 10 spørgsmål• 4 uger tilbage i tid• Score 0-40Eksempel:”Hvor ofte har du følt, atvanskeligheder hobede sigsådan op, at du ikke kunneklare dem?”Score15 20 25 300Tid Time (måneder) (months)BehandlingInterventionVenteliste Wait control kontrol95% confidence konfidensinterval intervals314


Foreløbige resultater– Selvrapporteret sygefravær5045Median antal dage40302010110Intervention (n=45)Venteliste (n=42)Somer’s D: 29 [5–52] % reduktion (p=0.02)15


Perspektiver• Fald i selvoplevet stress– Robust fund– Klinisk relevantScore15 20 25 300 3Time (months)• Reduceret sygefravær– Omkostnings-analyse• Afprøvning i klinikken– Almindelig drift– Anden klinikMedian antal dage504030201001145Intervention (n=45)Venteliste (n=42)16


Tak for jeres opmærksomhed!AndetAdministrationUndervisningSocialSundhedScore15 20 25 300 3Time (months)5045Median antal dage40302010110www.arbejdsstress.dk/forfagfolk.htmIntervention (n=45)Venteliste (n=42)17

More magazines by this user
Similar magazines