Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

aarhus.dk
  • No tags were found...

Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

HUSHOLDNINGSAFFALD – PLANERHusholdningsaffald omfatter forskellige affaldstyper, som produceres af husholdninger i dagligdagen ogi forbindelse med vedligeholdelse af hus og have. Det kan være dagrenovation, haveaffald, storskrald,farligt affald o.l. (se boks 5).Allerede i foregående planperiode var målene fastlagt i Regeringens affaldsstrategi opfyldt (se tabel 1).Der er siden sket ændringer i behandlingen af husholdningsaffaldet, som har betydet en nedgang imængden til genanvendelse. Det skete med nedlæggelsen af Århus-systemet, hvori organisk affald blevfrasorteret til bioforgasning, mens restaffaldet blev brændt.Der var i forbindelse med nedlæggelsen af Århus-systemet forudset et fald fra 35 % genanvendelsen afdagrenovationen i 2003 til 26 % i 2005. Det har vist sig nogenlunde at holde stik, idet genanvendelseni 2008 var på 25 %. Som konsekvens heraf er der i samme periode sket en øgning i mængden af dagrenovationtil forbrænding fra 64 % til 75 %.I forhold til regeringens mål (se tabel 1) genanvender vi i Århus mere husholdningsaffald(38 % mod 33 %) og brænder mindre husholdningsaffald (58 % mod 60 %).Husholdningsaffald omfatterDagrenovation der består af:Organisk køkkenaffald og andet ikke genanvendeligt restaffaldGlas og flaskerPapir og papPlast- og metalemballageStorskrald der består af*:Affaldsfraktioner fra genbrugsstationerneFarligt affaldAndet husholdningsaffald afhentet via storskralds-ordningenHaveaffald der består af:Grene, afklip, ukrudt, græs m.v.BOKS 5. Defi nition af husholdningsaffald. *Storskrald er de fraktioner af husholdningsaffald, som ikke må ellerkan kommes i dagrenovationsbeholderen, f.eks. møbler, barnevogne, hårde hvidevarer og tæpper. I daglig taleforstås ved dagrenovation normalt kun den organiske del og andet ikke genanvendeligt restaffald.19

More magazines by this user
Similar magazines