Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

aarhus.dk
  • No tags were found...

Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

Behandlingsform– %-fordeling2004 2005 2006 2007 2008Regeringensudmelding2008*Genanvendelse 67 67 66 65,9 66,5 65Forbrænding 29 29 30 29,5 28 26Specialbehandling 2 1,9 1,4 1,3 1,3Deponering 2 2,1 2,6 3,3 4,26TABEL 8. %-fordeling af indsamlede affaldsmængder fordelt på behandlingsformer til sammenligning medmålene i regeringens affaldsstrategi. I regeringens udmelding er ikke en særskilt opgørelse over ”specialbehandling”.Den kan medregnes under deponering, men en stor del heraf nyttiggøres i dag ved forbrænding.*:Data for genanvendelsesniveau og forbrænding er ikke reguleret i forhold til Affaldsstrategi 2005 - 2008.Fordelingen på behandlingsformer har i perioden været stabil og ligget omkring 67 % genanvendelse og4-5 % til deponering eller specialbehandling, mens resten (ca. 30 %) er gået til forbrænding (tabel 8).Vi har dermed i hele planperioden opfyldt Regeringens mål for behandling af affaldet. At andelen af affaldtil deponering i 2008 er steget er forårsaget af opgravning af gammelt fyld (10.200 tons) på Århus Havn iforbindelse med igangsatte byfornyelsesprojekter.Affaldsmængderne fra erhverv er steget mere end mængderne fra husholdningerne, og udgør dermed enstadig større andel af det producerede affald (tabel 9).2004 2005 2006 2007 2008Husholdningsaffald 25,8 26,3 25,4 24,4 23,3Erhvervsaffald 74,2 73,7 74,6 75,6 76,7TABEL 9. Fordeling i % af affaldet fra husholdninger og erhverv.50

More magazines by this user
Similar magazines