Susanne Gottliebs oplæg (pdf, 0,6 MB)

hl.dk

Susanne Gottliebs oplæg (pdf, 0,6 MB)

NCE / MetropolHvad er fremtidens efter- ogvidereuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?Side 211. juni 2012


Lærernes kompetencebehovafhænger af:OplærerArbejdsmarkedets behov ændresUngdomskulturLærerElevernes forventninger ændres– og de bliver mere og mere forskelligeForventningerne til erhvervsskolen ændres


NCE / MetropolDen gode skoleLæringstryk:• Fælles normer og værdier• Fælles fokus på eleverneslæring• Samarbejde• Afprivatisering af praksis• Reflekteret dialogForudsætning:• kompetente lærere• kompetent pædagogiskledelse• strategisk plan forkompetenceudvikling• Amerikansk undersøgelse – Karen SeashoreLouise og Sharon Kruse (1995)Side 411. juni 2012


NCE / MetropolHvad virker i daglige pædagogiske praksis?Relationer Klasseledelse Erhvervsrettet didaktik Tydeliggøre denpædagogiske udfordring(dermed motivere ogaktivere eleverne) skabe gode relationerelev-elev og lærer-elev Fremme elevernessamarbejde om opgaven Udvikle læringsmiljø iklassen/værkstedet Fastsætte strukturer ogforventninger Differentiering Udgangspunkt i autentiskeproblemstillinger Metodemangfoldighed Tværfaglig/flerfagligundervisningsplan Skole-virksomheds-samspil Innovation ikernefaglighedenSide 511. juni 2012


NCE / MetropolLærerkompetencer – den pædagogiskehåndværkerKompetenceniveau 1:Undervise/ igangsætte læreprocesser (relation lærer – elev/kursist)Kompetenceniveau 2:Udvikle lokale undervisningsplaner i lærerteamet (relation lærer - lærer)Kompetenceniveau 3:Udvikle ny praksisteori (relation lærer – forskning – egne eksperimenter)Erling Lars Dale (Norsk uddannelsesprofessor)


NCE / MetropolMålet er at udvikle undervisere, der kan reflektere overegen praksis før, under og efter undervisningen11. juni 2012


NCE / MetropolKompetenceplanForsøgs.- ogudviklingsarbejdeGrund-uddannelseEfter- og videre-uddannelseSide 811. juni 2012


NCE / MetropolIndfrier diplomuddannelsen ierhvervspædagogik fremtidenslærerkvalifikationer på eud/amu?Side 911. juni 2012


NCE / MetropolDiplomuddannelsen i erhvervspædagogik,maj 2012NCE/Metropol: 27 moduler af uddannelsen i 2011, og 22 moduler i foråret 2012(derudover er der gennemført ca. 8 moduler blandt de andre udbydere)NCE/Metropol: 70 forskellige skoler/institutioner har haft i alt 320 deltagere på et ellerflere af modulerne.Karaktererne har været forholdsvis høje. Således er karaktergennemsnittet 7,8 i 2011.De studerende klarede sig godt ved eksaminerne. Kan det være fordi: De lærer-studerende var i stand til at forbinde teori og praksis? Diplomniveauet tager udgangspunkt i at kunne reflektere over praksis Lærer-undervisere kender systemet godt og ikke blot fokuseret på teori, men har væreti stand til gennem konkrete eksempler at klæde de lærerstuderende godt på? Censorerne ønsker at se pædagogisk håndværk, og det har de lærerstuderende kunnetvise?Side 1011. juni 2012


NCE / MetropolDiplom i erhvervspædagogik som genereltkompetenceløft på erhvervsskolen/AMUcentretEksempler på, hvordan diplomuddannelsen i erhvervspædagogik kan bidrage til atudvikle skolens samlede erhvervspædagogiske kompetenceniveau?Før Under EfterPædagogisk praktiskvejledningIntromøder og følordningerSupervision5 timers supervisionpr. modulFra individuel kom.udvikl. Tilsynergiske læringsmiljøerUdvælger interessante temaer tiludgangspunkt for FoULæse-skrivekurserit-kurserMøde med ledelseIntern vejledning tilstudietÅrlig intern konference, hvor denyuddannede præsenterer , hvadde har arbejdet medSide 1111. juni 2012


NCE / MetropolEksempel på en skoles udviklingsplanSide 1211. juni 2012


NCE / MetropolFørste tilbagemeldinger fra skoler og AMU-centreEn skoleleder siger:” Der er helt klart tale om en styrket pædagogisk professionsforståelse.Lærerne har fået et sprog til at tale pædagogik med. Jeg kan høre, nårjeg går ud på lærerværelserne, at de taler pædagogik og er optagedeaf at lave en engageret undervisning. - Og nu præsenterer de sig ikkelængere som smede eller tømrere, men som lærere, der underviser ismede- eller tømrerfaget”En amu-center-leder siger:”Vi har hørt fra store virksomheder, at de hellere vil have deresmedarbejdere på kursus hos os end hos de private udbydere, fordivore lærere er bedre til at lære fra sig”Side 1311. juni 2012


NCE / MetropolIndfrier diplomuddannelsen fremtidenslærerkvalifikationer på eud/AMU?Svaret er ja, hvis…..• Diplomuddannelsen løbende udvikles i tæt samarbejde med skoler ogcentre• Diplomuddannelsen sættes ind i en plan for praktik på skolen, - og i enplan for skolens samlede kompetenceløft• Diplomuddannelsen ikke står alene, men ses i tæt sammenhæng medefteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde• Skolen er opmærksom på, at der ikke dannes et A- og et B-holdSide 1411. juni 2012


NCE / MetropolPerspektiver for efter- og videreuddannelseKompetenceløft af alle lærere med fokus på:• At udvikle ”viden der virker” i daglig pædagogisk praksis• At kunne omsætte resultater fra forskning til daglig undervisning• Mangfoldighed i metoder• Differentiering• At udvikle lærernes lyst til at eksperimentere med undervisningen ipraksisSide 1511. juni 2012


NCE / MetropolBrug af nye effektive metoder til lærerneskompetenceløft• Et laboratorium, hvor lærerne kan udvikle praksis gennem eksperimenter/observation/ analyse/ refleksion• Blended learning som kursusmodel• Innovation i tæt samspil med erhvervslivet• Læring-på-jobbet i bred forstand incl. kollegial supervision, gensidigsparring, observationSide 1611. juni 2012


NCE / MetropolSå ruller det…Forsøgs.- ogudviklingsarbejdeGrund-uddannelseEfter- og videre-uddannelseSide 1711. juni 2012

More magazines by this user
Similar magazines