Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

dkr.dk
  • No tags were found...

Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

12Figur 5. Rolle i knivssag fordelt efter påvirkethed80706050Procent4030201070,329,754,445,60GerningspersonPåvirket af alkohol eller stofferOfferIkke påvirketGerningsperson n=111, offer n=136I 70 % af alle sager var gerningspersonen påvirket af stoffer eller alkohol,mens det samme gør sig gældende for 54 % af ofrene. Der er altsåen ganske klar sammenhæng mellem påvirkethed og vold med kniv. Omdet gælder særligt for visse typer episoder, vil vi undersøge nærmeresenere.Relation mellem gerningsperson og ofreRelationen mellem gerningsperson og ofre vil løbende blive beskrevet ianalysen ud fra en række baggrundskarakteristika. Indledningsvis kanrelationen beskrives ved følgende fire kategorier: partner (nuværendeeller tidligere), familie, ven eller bekendt og fremmed.