Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

dkr.dk
  • No tags were found...

Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

18Sammenlignes den sociale status blandt gerningspersonerne med alledanskeres, ses en væsentlig overrepræsentation af personer under uddannelseog modtagere af ydelser som kontanthjælp, dagpenge og efterløn.Overrepræsentationen af personer under uddannelse skyldesformentlig, at unge under 30 år udgør over 50 % af alle gerningspersoner,og unge dermed er væsentligt overrepræsenterede som gerningspersoner.Overrepræsentationen af ydelsesmodtagere kan skyldes, atnogle ydelsesmodtagere bevæger sig i marginaliserede miljøer (fx kriminelleog misbrugsmiljøer), hvor vold kan forekomme hyppigere end idet øvrige samfund.Det er således det hyppigste for gerningspersonerne at være ydelsesmodtagere.Men lige derefter kommer altså kategorien i beskæftigelse. 8Tabel 4 Beskæftigelsessituation for gerningsperson i knivsagerog for alle danskereBeskæftigelsesstatusKnivsagerAlle danskere 2(procent)(procent)I beskæftigelse 31,9% 57,3%Ydelsesmodtagere (kontanthjælp,dagpenge mv.) 37,1% 13,2%Førtidspension 7,8% 5,1%Under uddannelse 21,6% 4,0%Alderspension 1,7% 20,4%N =1162. kilde: Danmarks Statistik: RAS03 & AUH01Billedet for ofrene er anderledes. Opgørelsen over offerets sociale statusviser, at 45 % er i beskæftigelse, mens 22 % er ydelsesmodtagere, 4 %er på førtidspension, 29 % er skoleelever, lærlinge eller studerende, 0,9% er på alderspension. Dvs. at ofrene i højere grad end gerningspersonerneer i beskæftigelse.8 Det skal understreges, at oplysningerne om beskæftigelse eller ej stammer fra afhøringerog ikke er bekræftet udover, hvad den afhørte selv fortæller. Der er altså en teoretiskmulighed for, at andelen af folk i beskæftigelse overvurderes, og at fx sort arbejde af entilfældig karakter tæller med på linje med almindeligt lønarbejde.

More magazines by this user
Similar magazines