Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

dkr.dk
  • No tags were found...

Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

22Figur 11. Offerets relation til gerningspersonen fordelt efter køn70%60%50%Procent40%30%20%10%0%60%43%39%9% 9% 13% 17%10%Ægtefælle/samlever Familie Ven eller bekendt FremmedMændKvinderMænd n=143, kvinder n=30, chi-square p=0,000Ses de to figurer under et, kan det konstateres, at kvinder hyppigst erinvolveret i en knivsag med sin ægtefælle eller samlever, mens mændoftest er det i relation til en ven eller en fremmed.Ikke overraskende ses det også, at kvinder oftest begår deres gerningmed kniv i en privat bolig, mens mænd hyppigst gør det på et offentligttilgængeligt sted, jf. figur 12.Figur 12. Gerningssted fordelt efter gerningspersonens kønProcent90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%36%77%Privat bolig53%3% 5% 7%18%Skole, arb.pladseller lignendeVærtshus, cafe,bodegaOffentligttilgængeligt stedMændKvinderMænd n=148, kvinder n=22, chi-square p=0,002Vi undersøgte også sammenhængen mellem køn og alder – for at beellerafkræfte tesen om kvindelige gerningspersoner, der overordnet ermere marginaliserede og atypiske som gerningspersoner og derfor ogsåkunne forventes at være ældre end mændene.