Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

dkr.dk
  • No tags were found...

Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

30Figur 18. Sammenhæng mellem gerningspersonens relation tiloffer og gerningsstedÆgtefælle/samlever, nu eller tidligereFamilie - barn, bedsteforældre andreVen eller bekendtFremmed0% 20% 40% 60% 80% 100%Privat boligVærtshus, cafe, bodegaSkole, arb.plads eller lignendeOffentligt tilgængeligt stedN=168, chi-square p=0,000Ovenstående figur 18 viser en signifikant sammenhæng mellem relationog gerningssted. Vold og trusler med kniv i parforholdet og i familienforegår helt overvejende i private boliger, mens det forholder sig ligeomvendt med vold og trusler fra fremmede. Vold og trusler mellem vennerfordeler sig med lige mange tilfælde i private boliger eller på offentligesteder, hvilket understreger den blandede karakter, som episodernei denne kategori har.Det er også værd at bemærke så få episoder, der har fundet sted påværtshuse etc. Det går godt i tråd med den tendens som offerundersøgelsernehar vist, nemlig at værtshusvolden er faldet, mens vold på offentligttilgængelige steder er konstant.

More magazines by this user
Similar magazines