Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

dkr.dk
  • No tags were found...

Hent PDF - Det Kriminalpræventive Råd

36Figur 24. Offerets skadeskarakter i knivsagerIngen skade4%Livstruende skade12%Stiksår, rifter ellerlignende som ikkekrævedelægebehandling24%Stiksår, rifter ellerlignende som krævedelægebehandling60%N=112Som figur 24 viser, fik 60 % skader, som krævede lægebehandling,mens godt 24 % fik skader, der ikke gjorde. 4 % led ingen skade, mens12 % fik en livstruende skade. Således fik lidt over en fjerdedel ingeneller begrænsede skader. I voldssager, der involverer kniv, indgår somhovedregel en lægerapport. Af disse fremgår det, at 93 % af ofrene ivoldssager, der involverer kniv, ikke fik varige mén.Der er ingen sammenhæng mellem skadeskarakteren og gerningspersonensalder, køn, etnicitet og beskæftigelsessituation. Det samme gælderfor offerets karakteristika, lige såvel som skadens karakter er uafhængigaf gerningstid og –sted.

More magazines by this user
Similar magazines