Side 2-17 PDF - Out & About

out.and.about.dk
  • No tags were found...

Side 2-17 PDF - Out & About

IndholdContentSide 6 Side 6 fyren 2003Læsernes favoritSide 10 Når det bare er for mændInterview med Ebbe & John fra Men’s BarSide 14 Føler du dig ramtHvorfor taler danske virksomheder ikke til os?Side 18 Den svære modePå den, eller med på den?Side 21 Out Gay Guide to Copenhagen8 pages in English, including Copenhagen Gay MapSide 30 Out in TownGoing out in CopehagenSide 34 Homo HomesBeverly Hight DK 2700Side 38 Bøssernes julHvad laver bøsserne i julenSide 44 PaparazziLeonardo og Allan tager det store springSide 10Side 30Side 6Side 18Side 44Kolofon:Out & About, December 2003Deadline næste nummer:1. december 2003Out & About, c/oMasken Bar, Studiestræde 33DK-1455 Copenhagen KTlf. 4093 1977info@out-and-about.dkwww.out-and-about.dkISSN: 1602-9747Ansvarlig udgiver:Copenhagen Gay Media ApSAnsvarshavende redaktør:Bert Svalebølleinfo@out-and-about.dkKorrektur:Morten Rixenredaktion@out-and-about.dkAnnoncer/Marketing:Bert Svalebølleadd@out-and-about.dkLay-out:Bert SvalebølleSkribenter:Anders S. MortensenChristopher BirkJohni IversenMichael C. T. AndersenMorten RixenNikolaj VraaThomas R. KristensenFotografer:Jakob HedegaardTejs Oliver Thure LindhardtTryk: B. Thorgils a/sOplag: 7.000Abonnement:Kr. 180 pr. år (12 numre)(Uden for DK kr. 240 pr. år)Forside:Model: “Guffi”Foto: Tejs O. T. LindhardtWebredaktion:Webmaster: Bert SvalebølleNyheder: Nikolaj VraaAlle henvendelser bedes stiletskriftligt til redaktionen pr. maileller brev.Redaktionen påtager sigintet ansvar for manuskripter,fotos og lignende, som indsendesuopfordret.Redaktionen påtager sig hellerintet ansvar for trykfejl ellerfejl i prisangivelser.Artikler, billeder og annoncermå ikke eftertrykkes uden skriftligtilladelse.Out & About in EnglishOut & About is a magazine coveringthe Copenhagen gay scene.The magazine’s main languageis Danish but to help our manyforeign tourists and residents wehave published selected parts ofthe magazine in English.[ 2 ] out and about — copenhagen gay life, december 2003


Få svar om hiv og aidsPå den nye hjemmesidewww.hivlaegen.dk sidder enerfaren overlæge, Birgit BakKvinesdal, klar til at svare påspørgsmål fra hiv-smittede ogpårørende til hiv-smittede.TEKST: THOMAS R. KRISTENSENAt være hiv-smittet ellerpårørende til en hiv-smittetkan betyde, at man har mangespørgsmål, som det kan væresvært at få svar på. Det forsøgermedicinalfirmaet GlaxoSmithKline nu at råde bod på medåbningen af en ny og overskuelighjemmeside på adressenwww.hivlaegen.dk.Her kan man stille spørgsmåltil overlæge Birgit BakKvinedal, der har arbejdet medbehandling af hiv-smittedesiden slutningen af 1980’erne.Derudover har hun 11 års erfaringsom frivillig rådgiver påAIDS-Linien.Ifølge Birgit Bak Kvinedal erder stort behov for anonym rådgivning.Men siden er også enhjælp til de mange hiv-smittede,der brænder inde med spørgsmål,fordi det kan være sværtat huske dem alle - specielt nårlægen måske virker til at havetravlt. Hun ser derfor den nyehjemmeside som et supplementtil den rådgivning, som hivsmittedekan få på hospitalet.Udover at stille spørgsmålom hiv og aids kan man påhjemmesiden læse artikler omblandt andet PEP, hiv-medicinog de følelsesmæssige aspekterved at skulle starte på en kombinationsbehandling.Generelter artiklerne forholdsvis korteog velformulerede på trods af,at et emne som hiv-medicin ertemmelig kompliceret og derforkan være svært at forklare i etpar enkelte sætninger.www.hivlaegen.dk1. december er World AIDSDay. I år er temaet for dagendiskrimination og stigma. Detskyldes, at mange hiv-smittedestadig oplever diskriminationog udstødelse, fordi fordommeneom sygdommen desværrefortsat stortrives. Det har storekonsekvenser - ikke mindst forde smittede, der mange gangerammes af følelser som skyld,skam, isolation og i yderstekonsekvens depression. Mendiskrimination og stigma ersamtidig en af de væsentligsteårsager til, at sygdommenspredes.AIDS-fondet uddeler pådagen gratis armbind, ogopfordrer alle til at lade sig“brændemærke” for at viseafstandstagen til diskriminationog udstødelse af hiv-smittede.Traditionen tro holder Positivgruppenmindearrangementpå Nytorv klokken 16.00, hvorder tændes lys til minde om personerdøde af AIDS i Danmark.Fra 17.00-21.00 er der udstillingaf navnetæpper ved Helligaandskirken,hvor der ogsåafholdes gudstjeneste klokken19.00.TEKST: MORTEN RIXENMod diskrimination og udstødelse.[ 4 ] out and about — copenhagen gay life, december 2003out and about — copenhagen gay life, december 2003 [ 5 ]


Side 6 fyren 2003TEKST: BERT SVALEBØLLE Læsernes favorit ?Out & About har siden januarbragt 10 kandidater til titlensom “Årets side 6 fyr 2003”. Isidste nummer præsenteredevi alle 10 kandidater og badlæserne stemme på deresfavorit. Det har mere end 200læsere gjort.Vinderen, med 37 af læsernesstemmer, blev juli måneds Side6 fyr, den 27 årige pædagog,Martin Nikolaj Madsen, fra København.Udover titlen “Åretsside 6 fyr 2003”, modtagerMartin 5.000 kroner i kontanter.“Side 6 fyren” var sponsoreretat Body Bio.Out & About har talt med Martin,som blev glædeligt overrasketover at være blevet kåret til“Årets side 6 fyr 2003”.- Hvad synes du, der gør dig egnetsom “Årets side 6 fyr 2003?“Først og fremmest at jeg somalle de andre deltagere turdesende et billede ind og ikke erbleg for at stå ved, hvordan jegser ud. Jeg sendte billedet indlidt i sjov og troede faktisk sletikke, det ville komme med ibladet. Og da slet ikke at jegskulle gå hen og vinde selvekåringen af “Årets side 6 fyr2003”. Det, der gør mig egnet,er, at jeg tør tage nogle chancer.At jeg har trænet i årevis gørvel også, at jeg gerne vil blæremig lidt med resultatet af det.Jeg er langt fra perfekt, menlidt charme har man vel. I hvertfald nok til at det gør mig egnetmig til titlen. Det er skønt. Jeger overrasket, men selvfølgeligogså meget glad for det.- Hvad er dine bedste sider?“Først og fremmest mit dejligesmil. Ellers må mine bedstesider nok siges at være mit godehumør, mit gåpåmod og minihærdighed, hvad træningenangår. Det er i hvert fald det,der fik mig på side 6 i Out &About. Man skal turde grine afsig selv, når man udstiller sig iet blad. Man skal rent faktisksende et billede ind og ikke baresnakke om det. Og er man ikkefra naturens side født med enadoniskrop, må man jo arbejdesig til at få det, der ligner barelidt”.- Hvad er dine dårligste sider?“I dette tilfælde at jeg ser såfandens sur ud på billedet ogikke viser mig fra min bedsteside. Til tider er jeg megetselvkritisk, og det kan vistgodt drive mine omgivelser tilvanvid”.Out & About ønsker Martintillykke.[ 6 ] out and about — copenhagen gay life, december 2003out and about — copenhagen gay life, december 2003 [ 7 ]


TEKST: MORTEN RIXENFOTO: TEJS OLIVER THURE LINDHARDTMen’s Bar er det eneste stedi København, hvor der kun eradgang for mænd. Det skaberen særlig atmosfære, hvilkethar givet et trofast publikum.Når det bare er for mændMændene bag Men’s Bar hedderEbbe og John. De overtogbaren i 1990, hvilket var lidtaf et vovestykke. Dengang varbøssemiljøet trængt i knæ pågrund af usikkerheden overforhiv og aids. Det satte sine spor -både i antallet af bøsser, der gikud, og i måden de gik ud på.Lang historieTeglgårdsstræde 3, hvor Men’sBar ligger, har huset værtshusemed en homoseksuel profil iårtier. Siden 1940’erne hedstedet Mandalay og blev besøgtaf både bøsser og heteroseksuelle.Og netop fordi kvarteret ogMandalay var tilholdssted forbøsser, havde søfolk tidligereforbud mod at komme i området,når de lå til i København.Dengang var stedets indretninganderledes end i dag. Baren varplaceret i et hjørne af lokalet.Og så var indretningen i øvrigtsom en gammeldags københavnerbodegamed brune borde ogstole.I 1980’erne skiftede stedetejer og kom til at hedde StableBar. Ved samme lejlighed fiklokalerne en ansigtsløftning ogstedet en ny profil. Fra nu af vardet kun for mænd. Og oven ikøbet ikke for alle mænd. Hvisbartenderen vurderede, at manikke passede ind, blev man bedtom at gå igen.Da Ebbe og John overtog i1990, kom stedet til at heddeMen’s Bar - eller “kontoret”,som det også kaldes af stamkunderne.Profilen blev blødt ensmule op, så der ikke længerevar en dresscode. Men ellers varEbbe på Mens Bardet småt med forandringerne.“Det er begrænset, hvormeget man kan lave om. Deter meget et stampublikum,der kommer her. Og de bliverfandme sure, når man lavernoget om,” griner John.Op imod 75% af kundernepå Men’s Bar er stamkunder.Hovedparten er mellem 35 og55 år. Netop den generation, derfor alvor mærkede konsekvenserneaf hiv og aids.“Selvfølgelig kan vi ogsåmærke de huller, der er blevet istampublikummet på grund afalle dem, der faldt væk af aidsi 90’erne. Der mangler jo enhalv generation mange steder.Tilbage i 80’erne gik vi selv udmed en flok på 14 stykker. Vi erfem tilbage,” fortæller Ebbe.Få grænserSom mange andre, der huskerdet københavnske bøssemiljøi 80’erne, fortæller Ebbe ogJohn, hvordan det hele var lidtsjovere dengang.“Folk skejede mere ud. Dervar slåskamp i øl og alt sådannoget. Og så kunne man gå udlørdag aften, og igen søndageftermiddag, hvor man stod pårulleskøjter på en eller andenbar. Så var man godt nok ogsåtræt på arbejdet om mandagen,”fortæller Ebbe.Mens frygten for hiv ogaids var på sit højeste gik folkmindre ud. Og ikke mindst,gik de ud på en anden måde.Stemningen var ikke længereså løssluppen. Det vilde liv ikrogene forsvandt. I stedet gikman ud for at hygge sig og talesammen.De gode gamle dage er endnuikke helt kommet tilbage. Mendet går den rigtige vej.“Det er lidt mere festligtigen. Folk sidder ikke længereog er kede af det, fordi der er enven, der lige er død eller blevetsyg. Det er nogle andre ting, detdrejer sig om nu,” siger John.Det mærkes også på Men’sBar.“Nu er vi jo en af de barer,hvor stort set alt er tilladt. Vistår ikke og løfter pegefingre afnogen, der sidder i hjørnerneog sutter pik. Så længe de ikkegenerer andre,” forklarer John.[ 10 ] out out and about — copenhagen gay life, december 2003out and about — copenhagen gay life, december 2003 [ 11 ]


“Det er også derfor, at kundernestadigvæk holder på, at de ikkevil ha’ piger ind. For så er derjo lagt en lille dæmper på, hvadman kan gøre,” supplerer Ebbe.John på Mens BarFællesskabOg på Men’s Bar får stamkundernelov til at sætte sit prægpå stedet. Ofte er det kunderne,der først er opmærksomme påpiger, der får sig forvildet indi baren. Men lige så hurtig dekan være til at bede en kvindeom at respektere kønspolitikken,lige så hurtig er de til atlukke nye mandlige gæster ind ifællesskabet.“Det er en bar, hvor mankommer hinanden meget ved.Også når der kommer nye.De skal ikke ha’ siddet her retlænge, før de andre kunder hardraget dem ind i deres samtale.Det er nok også en bar, hvor udlændingeføler sig velkomne. Påen café kan du jo sidde og rådneop alene en hel dag,” siger John.Alligevel oplever Ebbe ogJohn, at en del bøsser har fordommeoverfor stedet, og ikketør komme der.“Men det er jo ikke nogethardcore sted på den måde. Dersker jo ikke noget, du ikke selvvil være med til,” siger John.Den lidt hårde profil appellerermest til det lidt ældrepublikum.“Man skal jo lige finde udaf, om man er til de helt løsehåndled og lidt plys, eller omman synes, det skal være detlidt mere hardcore. Og det vedman jo ikke altid, når man eromkring de 20 år. Seksualitetener jo noget, der udvikler sighele livet igennem,” forklarerEbbe.Det betyder dog ikke, at manaldrig ser helt unge fyre påMen’s Bar.“Der kommer også unge.Navnlig i weekenden. Entenfordi de er på udkig efter enældre fyr, eller fordi de lige skalha’ nogen billige drinks, indende skal videre på diskotek,”forklarer Ebbe.Men’s ShopMen’s Bar har næsten en navnebrori sexshoppen og -biografenMen’s Shop i Viktoriagade. Denkøbte Ebbe allerede i 1981.Også her har tingene forandretsig gennem tiden. Både pågrund af aids og på grund afden teknologiske udvikling.Ebbe overtog Men’s Shop førvideoen udbredelse. Derforlå den primære omsætning ipornobiografen.“Men også det med at gå ibiografen var jo også pludseligfy, fy. For alle gik jo kun ibiografen for en ting - og detvar ikke for at se film. Nu kanvi mærke, at antallet af biografkunderstiger igen. Men derer jo langt til de gyldne tider i80’erne,” siger Ebbe.Udviklingen fik yderligereet skub, fordi videoen vandtudbredelse, og filmene efterhåndenblev billigere. Såfolk begyndte i højere grad atkøbe og leje film. Derfor blevbiografen reduceret og butikkengjort større i 1996. I dag ervideoen dog kraftigt på retur, ogDVD’en har overtaget størstepartenaf markedet.“Det har også betydet, at deunge er begyndt at bruge pengepå porno igen,” fortæller Ebbe.Også salget af blade er faldet.Ikke mindst fordi prisen i dager en helt anden end tidligere. Ibegyndelsen af 1980’erne kostedede amerikanske magasiner40 kroner. I dag er prisen stegettil 115 kroner.Omvendt er det gået medsalget af legetøj, hvor dildoer,cockringe og poppers topperhitlisten. Indenfor film er dethotteste for tiden barebacking.“Alt, hvad man kan få fat i afbarebacking, bliver revet ned afhylderne,” fortæller Ebbe.Men også kvalitetsfilmenefra Bel Ami og Kristen Bjorn erpopulære.Velkommen på CAN CANHj. Lavendelstræde og Mikkel Bryggers Gade 111460 København K - Tlf. 33 11 50 10Åbningstider:Alle dage 14-02 - Fredag & Lørdag til 05[ 12 ] out and about — copenhagen gay life, december 2003out and about — copenhagen gay life, december 2003 [ 13 ]


Føler du dig ramt?Hvorfor taler danske virksomheder ikke til homoseksuelle?Danmark er tolerant og frisindet, når det gældersamfundets syn på homoseksuelle. Men erdet nu også sandheden, hele sandheden og kunsandheden?Hvis man vil afdække denormer og værdier, der gørsig gældende i et samfund, såkan reklamer være en vigtigstrømpil. Reklamer skal sælgeen vare. Og det gør man nu engangbedst, hvis man taler folkefter munden. Det trick benytterreklamebranchen også. Derforlægger reklamerne sig somoftest i slipstrømmen af det, deropfattes som god latin.Selvfølgelig er der eksemplerpå reklamer, der forsøger atsælge ved hjælp af provokationer.Men de er sjældne, fordivirksomhederne risikerer at fåalvorlige skrammer, hvis forbrugernesynes, at reklamen gårover stregen. Derfor vil dennetype reklamer som oftest blivelavet i samfund, der er prægetaf frisind.Det første kysSådan et land var Danmark engang.I følge The CommercialCloset, der overvåger brugenaf homoseksuelle rollemodelleri reklamer, blev verdensførste kys mellem to mænd i enreklamefilm produceret i 1993af Saatchi & Saatchi Advertisingfor dagbladet Politiken.Reklamefilmen er instrueretaf Lars Von Trier. Den viser etto mænd i et køkken. Den enelaver mad, mens den andennyder et glas vin. De endermed at ligge henover køkkenbordetog kysse hinanden. Menpludselig bliver den ene fyrsopmærksomhed fanget af nogetandet, og han udbryder: “Skulledu ikke ha’ haft timian i?” Denanden vender forbavset hovedetfor at læse opskriften, der ertrykt i Politiken.Det var dengang. Nu ti årsenere bombarderes vi igenaf en reklamekampagne medhomoseksuelle hovedpersoner.Denne gang er det en helserie reklamefilm produceretaf Kunde & Co. for L’EASY.Men her er hovedrollerne givettil et lesbisk par, der åbenlystikke har mange varme følelsertilbage for hinanden. Derforfylder de deres liv med alt, hvadhjertet kan begære af materiellegoder. Men bestillingerne af altfra vaskemaskine til hjemmebiografer kun en undskyldningfor at få besøg af Peter fraL’EASY.Mens det homoseksuelle pari reklamens verden anno 1993kunne klare sig med en kvist timian,så må de i reklamens verdenanno 2003 have en partneraf modsatte køn med i legen,før de kan blive lykkelige.Ikke altid lige sjovtSom homoseksuelle sidder vipænt og tager imod reklamen.Nogle af os fortsætter måskeoven i købet med at være kunderhos L’EASY. Selvironi erTEKST: MORTEN RIXENtrods alt vigtig for os danskere.Og reklamen er jo tydeligvislavet med et glimt i øjet.Men hvorfor skal det så ikkegælde begge veje. Lad os prøvemed et lille tankeeksperiment.Et stort dansk bryggeri vælgerat lave en reklamefilm. Scenenåbner med to mænd, der sidderi hver deres ende af en sofa ogser fodbold. Under kampentaler de om kvinder og biler,alt imens de klør sig åbenlyst iskridtet og bøvser højlydt. Pludseligscorer Danmark. De griberud efter hver deres øl, skåler ogtager en slurk. Efter skålen fårde øjenkontakt - og nu har altingforandret sig. De kaster siglidenskabeligt over hinanden ogkysser vildt og inderligt. Reklamenslutter med sloganet: “Etnyt syn på livet.” Hvor mangeøl sælger det bryggeri fremoverpå den lokale bodega?Det spørgsmål stillede detengelske bryggeri Guinnessogså sig selv i 1995. Bryggeriethavde fået produceret enreklamefilm under titlen “Standby Your Man”. Reklamen havdeet bøssepar i hovedrollerne.Allerede inden reklamefilmenblev vist første gang, bragte denengelske tabloidpresse historienom reklamefilmen. Det udløsteen storm af protester fra pubberog trofaste Guinness-kunder.Reklamefilmen blev droppet,og Guinness forsøgte sig enovergang med en påstand om,at reklamefilmen aldrig havdeeksisteret.Alt har sin prisTilbage til L’EASY. Selvfølgeligkan vi som homoseksuellevælge at vise storsind. Menproblemet med reklamen er, atden bekræfter og legitimererden stereotype opfattelse af dethomoseksuelle forhold som værendeunormalt og præget af afsavn.Kristendemokraterne medTove Videbæk i spidsen kangnide sig i hænderne. For nubliver det nemmere at kommeigennem med budskabet om,at det homoseksuelle forholdmangler noget. Og derfor erhomoseksuelle ikke egnede somforældre.Har de et godt øje til os?Et andet problem i dagens Danmarker, at store virksomhedersjældent ønsker at reklamere ihomoseksuelle magasiner ellersponsorere større homoseksuellebegivenheder - stik modsattendensen i udlandet. En afforklaringerne lyder, at homoseksuellei dag er så integrereten del af samfundet, at man kannå de homoseksuelle forbrugeremed den almindelige annoncering.En anden at de ikke vilforbindes med homoseksuelle.Selvfølgelig er der en visportion sandhed i, at man kannå homoseksuelle gennem denalmindelige annoncering. Vi læserde samme aviser, og vi gårtil de samme Grønne Koncerter.Ja, vi bliver sågar spærret indei de samme Big Brother husesom heteroseksuelle.Men så er der alt det, vimangler og savner i hverdagen.Vi flokkes om den årlige filmfestivalsom fluer om et stykkesukker. Vi længes efter storefester for bøsser og lesbiske. Ogindrøm det bare - du glæder digtil, det næste nummer af Out &About kommer på gaden. Menhvis virksomhederne læggeralle deres reklamekroner ogsponsorater andre steder, hvorskal pengene til det hele såkomme fra?Er vi for billige?At der er gode penge i homoseksuelleer de færreste i tvivlom i dag. Flere politikere fraKøbehavns Kommune gavtidligere på året overfor Out& About udtryk for, at degerne vil støtte den årlige Prideøkonomisk, da det kan bringeflere homoseksuelle turister tilKøbenhavn. Og det er i følgeWonderful Copenhagen en godforretning, da pengene normaltligger løsere i lommen hoshomoseksuelle end heteroseksuelle.Der er altså ingen tvivl om,at den heteroseksuelle omverdenhar blik for vores penge.Spørgsmålet er blot, hvorforde ikke skal gøre mere for at fåfingrene i dem.Se og deltag i debattenom homoseksuelle ogreklamer på:www.out-and-about.dk[ 14 ] out and about — copenhagen gay life, december 2003 out and about — copenhagen gay life, december 2003 [ 15 ]


Music FactoryOut & About musicTEKST: JOHNI IVERSENANMELDELSER: DJ TONNYDJ Tonny“Music Factory” har skiftet ud i Dj panelet. Nymand på skansen er den alsidige DJ Tonny, derforskellige gay events rundt om i landet. Dj Tonnys musikstil ermest trendy New Yorker House, Retro og mixed RNB.Til daglig bor Tonny Liljenberg i Århus, hvor han arbejder somsocialpædagog.Peter RauhoferLive@Roxy Vol. 2Ukendt territorium for de flestedanske klubgæster. En samlingaf det allerbedste og mesttrendy NY-house. Det er sexettribal house, der her bevægersig fra det minimalistiske til“big room anthems”. På tracklistenfinder man blandt andreAmuka, Moby, Yoko Ono, Lulaog Andrea Doria.DiverseVerve Remixed 2Jazzens største legender remixetuden at det giver åndedrætsbesværeller dårlig smag i munden.Felix Da Housecat, MiguelMigs, Layo & Bushwacka medflere giver nyt liv til blandtandre Nina Simone, Ella Fitzgeraldog Sarah Vaughn. Stilener lækker lounge og hyggelighouse. Albummet henvender sigmere til caféer end til klubber.Konkurrence:Erasure, der har været musikalskemakkere gennem 18 år, harudsendt deres 13. album “Thevery best of Erasure”. De hargennem tiden formået at sælgeover 14 millioner albums oghaft mere end 25 Top-20 hits.Deres opsamling indeholderalle de gamle hits og et enkeltremix af “Oh l´amour”.Out & About udlodder femErasure albums blandt dem,dj Tonny1. Madonna:“Nobody Knows Me” (Remix)2. Beat Hustlerz Feat. Thea Austin:“Just About Had Enough” (Original)3. Kristine W:“Fly Again” (Scumfrog Remixes)4. Benny Benassi:“Satisfaction” (Remix)5. Andrea Doria:“Bucci Bag” (Remix)6. Amuka:“Appreciate Me” (Remix)dj Zebitz1. Marascia:“Get into the game” (org.cut)2. Blank & Jones:“A forest” (org.mix)3. Tomcraft:“Into the light” (club mix)4. Emmanuel:“Guajira” ( roger sanchez)5. Beyonce:“Baby boy” (edit)6. Benny Benassi:“Satisfaction” (robbie rivera)Erasure (Pressefoto)der kan svare på nedenståendespørgsmål:- Hvad hedder forsangeren iErasure?Send dit svar til:erasure@out-and-about.dksenest d. 10. december 2003.[ 16 ] out and about — copenhagen gay life, december 2003

More magazines by this user
Similar magazines