19. juni 2012 - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk
  • No tags were found...

19. juni 2012 - KlubCMS - DBU

19. juni 2012Referat Ungdomsudvalgsmøde nr. 6DeltagereLotte LundfoldJan SørensenAxel ChristensenHenrik VilholmSvend Erik KristensenNiels JørgensenTirsdag den 19. juni 2012 kl. 19.00 – 21.00i klubhusetGæst:Afbud:IngenHeidi Skov HansenKopi til: Afdelingsledere, trænere, Henrik Outzen, Carl Erik, Hilbert, Erik Duer; bestyrelsen og deltagereDagsorden1 VelkommenSvend Erik bød velkommen til mødet. Velkommen til Lotte og Jan, som er nye medlemmer iungdomsudvalget.Niels blev valgt til referent.2 Godkendelse af referat fra sidste mødeIngen bemærkninger.3 Nyt fra bestyrelsen ved Svend ErikMadsby Pige Cup blev holdt med succes. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger.Klubben har søgt tilskud til etablering af en kunststofbane og har modtaget en bevilling fra DBU, som kundækker en mindre del af den samlede omkostning til en kunststofbane. Der arbejdes på sagen.Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag den 28. juni.4 Orientering fra fællesholdene KFUM/FfFIntet nyt.5 Orientering fra afdelingerneKommende U8 bliver delt op i drenge og piger. Der er fundet både afdelingsledere og trænere til begge hold.Hos U10 piger går det fint med tilgang af nye spillere.Der mangler trænere til den kommende sæson i U13 drenge B, U14 drenge A og B samt måske U15 drenge.Trænersituationen er meget kritisk i de ældste årgange i ungdom.6 MaterialerDer mangler spillertøj til kommende U8 drenge og U8 piger.Der mangler 1 (måske 2) sæt spillebluser til U9 drenge.Der mangler spillertøj til kommende U10 drenge.Side 1 af 2


Hilbert Østerby, som også er kampfordeler, har sagt ja til at overtage ansvaret for materialerne.Tirsdag den 16. juli bliver der lavet materialeoptælling med henblik på klargøring til ny sæson.Afdelingslederne bedes sende en liste med ønske til materialer til Niels Jørgensen (e-mail:bojer_jorgensen@mail.tele.dk) inden den 16. juli. Såfremt der ikke er fremsendt en liste inden den 16. juli vilder blive klargjort et skab ud fra forventet behov.Lotte Lundfold vil koordinere sponsortøj i ungdom. Såfremt trænere/ledere finder sponsorer kan de kontakteLotte på e-mail: lotte_lundfold@hotmail.com.Forslag til indretning/placering af baner i Madsby blev drøftet. Med mindre tilpasninger bruges det fremsendteforslag. Banelayout lægges på FfF-ernes hjemmeside inden opstart på den nye sæson efter sommerferien.7 Indkomne punkter til behandlingIndmeldelse via hjemmesiden er kompliceret. Indmeldelse bør gøres mere brugervenlig. Svend Erik følger op.Afdelingsledere og trænere bedes gennemgå deres medlemslister og melde tilbage til Erik Duer inden 1. juli2012 med eventuelle ændringer.8 Gennemgang af aktivitetskalenderenSom fællesstævne for U10, U11 og U12 er der Apollo Cup i oktober måned. Henrik Vilholm er tovholder påstævnet, og invitationer vil blive sendt til de respektive afdelingsledere.Som fællesstævne for U9 og yngre er der Safari Cup, som afholdes den 25. september. Heidi er tovholder påopgaven.Til træner/lederfesten den 8. juni deltog 25 trænere og ledere. Bordfodbolden blev flittigt benyttet, ogtræner/ledere havde en god aften. Årets træner Michael O. Andersen blev kåret.Program for sommerafslutning lørdag den 23. juni blev gennemgået.Ungdomsudvalget er blevet bedt om at finde hjælpere til oprydning/nedtagning af telte søndag den 26. augustefter Madsbyrock. Forslag til at skaffe hjælpere blev godkendt og sendes til afdelingslederne.Hold er tilmeldt til turneringen.Indendørs træningstider skal planlægges umiddelbart efter sommerferien.9 EventueltBørneattester blev indsamlet.Procedurer for indstilling af årets træner blev drøftet. Fremover vil det blive meddelt på hjemmesiden, atindstillinger kan gives til ungdomsudvalget, som herefter vil vælge blandt de indstillede kandidater.10 Næste mødeU-møde nr. 7 holdes mandag den 6. august 2012 kl. 16.30 i klubhuset. Mødet er planlagt, så der er sammenfaldmed opstart på ny sæson.GOD SOMMER Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines