00039-Mette Kirstine Christensen - helec.dk

helec.dk
  • No tags were found...

00039-Mette Kirstine Christensen - helec.dk

No. 39Mette Kirstine ChristensenSlægtstavleMette Kirstine Christensen – ca. 1910ForældreBørn: nr. 78 Christen Adamsen og nr. 79 Anne Christensdatter.: Christen Adam Nielsen, Christine Jensen, Annine Jensen og en dødfødttvillingsøster, Jensine Jensen, Marthine Jensen (19), Caroline Jensen, KjeldJensen, Laurine Marie Jensen, Otine Jensen, Elvine Jensen (børn med NielsJensen) og Martin Christensen samt et dødfødt barn. (børn med AndersChristensen).NavnFødtDøbtFaddereGiftStillingDødDødsårsag: Mette Kirstine Christensen: 15. juni 1850 i Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.: 21. juli 1850 i Romdrup Kirke.: Fæstekone Johanne Larsdatter, Pigen Maren Christensdatter, Tjenestekarl KjeldJensen, Fæstegaardmændene Niels Nielsen og Peder Jensen Søndergaard alle afRomdrup.: 31. oktober 1871 med Niels Jensen (38) i Romdrup Kirke.: Tjenestepige, husmoder, husbonde samt kreaturpasser.: 3. maj 1933 i Romdrup Nørkær og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Begravet fra Romdrup Kirke den 7. maj 1933.: Alderdom – blev 82 år og 10 måned gammel.Mette Kirstine Christensen (kaldet Met’ Kirstin’) blev født påKærhavegaard, matr.nr. 8a, i Romdrup By og Sogn den 15. juni1850, hvor hendes forældre var fæstegaardmand Christen Adamsen(78) og hustru Ane (Anne) Christensdatter (79).Romdrup KirkeHun blev døbt i Romdrup Kirke den 21. juli 1850, og hendes moderblev introduceret i kirken den samme dag. (Kirkebog 1813-1851, FødteKvindekjøn, side 47, nr. 2 for 1850, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, ÅlborgAmt).Den 1. februar 1855 boede Mette Kirstine Christensen, 5 år, på Kærhavegaard sammen medsin familie gaardmand Christen Adamsen (78), 40 år, hustru Ane (Anne) Christensdatter (79),37 år, søster Ane Cathrine, 2 år, samt 4 tjenestefolk (3 karle og 1 pige). (Folketælling fra 1. februar1855 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Den 1. februar 1860 boede Mette Kirstine Christensen, 10 år, fortsat på Kærhavegaardsammen med sin familie Gaardfæster Christen Adamsen (78), 45 år, hans kone Ane (Anne)Christensen (79), 42 år, samt sine tre søstre, Ane Cathrine Christensen, 7 år, MarenLeif Christensen Side 1Redigeret 10-09-2011


SlægtstavleChristensen, 4 år, Ane Christensen, 1 år, og 4 tjenestefolk (3 karle og 1 pige). (Folketælling fra 1.februar 1860 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Mette Kirstine Christensen blev konfirmeret i Romdrup Kirke påskesøndag den 16. april 1865.Det fremgår af Kirkebogen, at hun er datter af Gaardfæster Christen Adamsen (78) i Romdrup,og at hun var født den 15. juni 1850. Hendes standpunktskarakterer er mg for både opførselog for kundskab. Hun er registreret som vaccineret den 1. juli 1852 af Driftslæge Gad. (Kirkebog1865-1878, Konfirmerede, side 119, nr. 2 for 1865, Romdrup-Klarup, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).I begyndelsen af 1868 havde Mette Kirstine Christensen, 17½ år,et kæresteforhold til Niels Jensen Væver (38), 27 år, der på dettetidspunkt højst sandsynligt var tjenestekarl i Romdrup, hvor hanstammede fra, og hans forældre i øvrigt boede.Deres forhold resulterede i, at ugift Mette Kirstine Christensen,18½ år gammel, der tjente hjemme hos sin faderen, GaardfæsterChristen Adamsen (78) i Romdrup, fødte en søn den 15.november 1868.Sønnen blev døbt Christen Adam Nielsen i Romdrup Kirke den 7.marts 1869. Udlagt som barnefader blev ungkarl Niels JensenVæver(38) i Romdrup. (Kirkebog 1865-1878, Fødte mandskjøn, side 7, nr.13 for 1868, Romdrup-Klarup, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Den 1. februar 1870 boede ugifte Mette Kirstine Christensen, 20år, fortsat hjemme på Kærhavegaard sammen med sin familieMette Kirstine som ungGaardfæster og husfader Christen Adamsen(78), 54 år, husmoderAne (Anne) Christensen (79), 51 år, sine søstre, Ane Cathrine Christensen, 16 år, MarenChristensen, 13 år, Ane Christensen, 10 år, og selvfølgelig sin søn Christen Adam Nielsen, 1år. Endvidere var der tre tjenestetyende ansat på gården. (Folketælling fra 1. februar 1870 for RomdrupBy og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Den 9. januar 1871 døde Christen Adam Nielsen, søn af ugift fruentimmer Mette KirstineChristensen i Romdrup. Han døde af kighoste 26 måneder gammel.Han blev begravet den 15. januar 1871 fra Romdrup Kirke. Det må have været en forfærdeligoplevelse for Mette Kirstine Christensen at miste sin 2 årige søn. (Kirkebog 1865-1878, dødemandskjøn, side 228, nr. 1 for 1871, Romdrup-Klarup, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Forholdet mellem Mette Kirstine Christensen og Niels Jensen Væver (38) må have væretalvorligt ment og fortsat bestået, selvom han havde været borte fra Romdrup somtjenestetyende til henholdsvis Nøvling og Horsens sogne, for den 24. september 1871 blev deri Romdrup Kirke foretaget lysning første gang for Mette Kirstine Christensen og Niels JensenVæver (38), der ønskede at indgå ægteskab.Selv om Niels Jensen Væver (38) ikke boede i Romdrup en tid, så må det unge kærestepar doghave set noget til hinanden, og de har i hvert fald været sammen omkring april/maj 1871, daderes andet barn (Christine) blev undfanget på dette tidspunkt.Ægteskabet blev indgået den 31. oktober 1871.I Kirkebogen står der: Den 31. oktober 1871 blev ungkarl Niels Jensen (Væver) (38) afRomdrup, 30½ år gammel, og pigen Mette Kirstine Christensen, 21¼ år gammel, gift iRomdrup Kirke.Forloverne var Boelsmand (Bolsmand) Jens Sørensen (76) (brudgommens fader) og GaardfæsterChristen Adamsen (78) (brudens fader), begge af Romdrup.Det er i Kirkebogen nævnt, at de begge er vaccineret (Det var et krav fra gammel tid - for at fåforetaget kirkelige handlinger, skulle de pågældende være vaccineret mod kopper). (Kirkebog 1865-1878,viede, side 148, nr. 2 for 1871, Romdrup-Klarup, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Hvor de bosattes sig umiddelbart efter brylluppet er ikke fuldstændigt klart, men da MetteLeif Christensen Side 2Redigeret 10-09-2011


SlægtstavleKirstine Christensen var gravid, er der en høj grad af sandsynlighed for, at de boede hos MetteKirstine Christensen’s forældre, hvor hun så fortsat har været tjenestepige, og Niels Jensenhavde muligvis fundet arbejde ude i Romdrup eller opland.Den 31. januar 1872 blev deres andet barn Christine Jensen født i Romdrup. Hun blev døbtden 21. april 1872 i Romdrup Kirke.Forældrene er registreret som arbejdsmand Niels Jensen (38) og hustru Mette KirstineChristensen, 21½ år gammel) af Romdrup. Mette Kirstine Christensen blev introduceret iKirken den 10. marts 1872. (Kirkebogen 1865-1878, fødte Kvindekjøn, side 62, nr. 1 for 1872, Romdrup-Klarup, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.)Mette Kirstine’s hjem – Vadekrog, Romdrup Nørkær,matr.nr. 8bMette Kirstine Christensen og Niels Jensen Væver (38)flyttede ud på Nørkæret i 1872, 2. søndag efter Trinitatis,som er søndag den 9. juni 1872, hvor de havde lejet(indsidder) et lille husmandssted, kaldet Vadekrog.Det var Mette Kirstine Christensen’s fader, ChristenAdamsen (78), der ejede det lille husmandsstedVadekrog, der lå på matr. nr. 8b længst ude på kæret, ogsom hørte til matr. nr. 8a, Kærhavegaard.Den 1. december 1873 fødte Mette Kirstine Christensenpige-tvillinger, hvoraf den ene ulykkeligvis var dødfødt,og blev begravet den 6. december 1873 fra RomdrupKirke.Det overlevende barn blev døbt Annine Jensen i hjemmetaf Skolelærer Nielsen den 3. december 1873, og dåbenblev publiceret i Romdrup Kirke den 26. juli 1874.Forældrene var ved fødslen og begravelsen, registreretsom indsidder Niels Jensen (38) og hustru Mette KirstineChristensen af Romdrup Nørkjær. (Kirkebogen 1865-1878,fødte Kvindekjøn, side 66, nr. 13 og nr. 14, samt døde Kvindekjøn side321, nr. 7 for 1873, Romdrup-Klarup, Romdrup Sogn, Fleskum Herred,Ålborg Amt).Den 12. september 1875 fødte Mette Kirstine Christensen, 25 år, igen en pige ude på RomdrupNørkjær, der blev døbt Jensine Jensen i Romdrup Kirke den 17. oktober 1875. Faderen varregistreret som indsidder Niels Jensen (38) på Romdrup Nørkjær. (Kirkebog 1865-1878, fødteKvindekjøn, side 17, nr. 16 for 1875, Romdrup-Klarup, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Den 28. juli 1877 fødte Mette Kirstine Christensen, 27 år, endnu en pige ude på RomdrupNørkjær, der blev døbt Marthine Jensen (19) i Romdrup kirke den 28. oktober 1877. Faderenvar registreret som indsidder Niels Jensen (38) på Romdrup Nørkjær. Moderen Mette KirstineChristensen blev introduceret i Kirken den 26. august 1877. (Kirkebog 1865-1878, fødte Kvindekjøn,side 74, nr. 10 for 1877, Romdrup-Klarup, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Indsidder Niels Jensen (38) og hustru Mette Kirstine Christensen, 29 år, på Romdrup Nørkjær,fik den 20. marts 1879 deres 7. barn, som blev døbt Caroline Jensen i Romdrup Kirke den 27.juli 1879. Af deres 7 børn, var de 2 af dem døde. (Kirkebog 1879-1891, fødte Kvindekjøn, side 60, nr. 2for 1879, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Den 1. februar 1880 blev familien registreret som boede i et huus på Romdrup Kjær. Familienbestod af Husfader Niels Jensen (38), 39 år, Husmoder Mette Kjerstine (Kristine) Jensen, fødtChristensen, 30 år, og deres 5 levende børn, Krestine (Christine), 8 år, Annine, 6 år, Jensine,4 år, Marthine, 2 år, Karoline, under 1 år. Faderen og Moderen er født i Romdrup, og børneneer født på Romdrup Kjær. (Folketælling fra 1. februar 1880 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, ÅlborgAmt).Den 22. januar 1881 fødte Mette Kirstine Christensen, 30 år, en dreng på Romdrup Nørkjær,der blev døbt Kjeld Jensen (38) i Romdrup Kirke den 26. maj 1881. Faderen var registreretsom indsidder Niels Jensen (38) på Romdrup Nørkjær. Moderen Mette Kirstine Christensen blevLeif Christensen Side 3Redigeret 10-09-2011


Slægtstavleintroduceret i Kirken den 20. marts 1881. (Kirkebog 1879-1891, fødte Mandkjøn, side 3, nr. 1 for 1881,Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Den 4. august 1882 fødte Mette Kristine Christensen, 32 år, endnu en pige på RomdrupNørkjær, der blev døbt Laurine Marie Jensen i Romdrup Kirke den 17. september 1882. NielsJensen (38) er anført som indsidder på Romdrup Nørkjær. Moderen Mette Kirstine Christensenblev introduceret i Kirken samme dag som dåben. (Kirkebog 1879-1891, fødte Kvindekjøn, side 64, nr. 6for 1882, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Indsidder Niels Jensen (38) og hustru Mette Kristine Christensen, 34 år, på Romdrup Nørkjær,fødte den 23. februar 1884 atter en pige, som blev døbt Otine Jensen den 15. juni 1884 iKlarup Kirke (hvorfor det blev i Klarup Kirke og ikke Romdrup Kirke, er der ingen oplysningerom). Moderen Mette Kirstine Christensen blev introduceret i Kirken den 11. april 1884. (Kirkebog1879-1891, fødte Kvindekjøn, side 66, nr. 2 for 1884, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Den 11. februar 1887 fik indsidder Niels Jensen (38) og hustru Mette Kristine Christensen, 37år, på Romdrup Nørkjær en datter, der blev døbt Elvine Jensen i hjemmet den 20. marts 1887og publiceret i Romdrup Kirke den 25. september 1887. (Kirkebog 1879-1891, fødte Kvindekjøn, side70, nr. 3 for 1887, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Den 24. juni 1889 var en skrækkelig og skæbnesvanger dag for familien, da Mette KirstineChristensen’s ægtemand og børnenes fader, Husfaderen Niels Jensen (Væver) (38) afgik veddøden. Der er ingen tilgængelige oplysninger om årsagen til, at han døde, kun 48 år gammel,men han må jo have haft en eller anden sygdom. Niels Jensen (Væver) (38) blev begravet fraRomdrup Kirke den fredag den 28. juni 1889. Niels Jensen Væver (38) efterlod sig sin hustruMette Katrine Christensen med det store og krævende ansvar, det er at forsørge en så stor enbørneflok som 9 børn, som samtidig også skulle opdrages.Mette Katrine Christensen klarede dog med stor flid og gåpåmod, sammenholdt med hendesaltid gode humør og humor, at opfostre sine børn og opdrage dem til gode, retfærdige ogordentlige borgere, samtidig med at hun ved siden af klarede et husmandsbrug, hvilket harværet noget af en bedrift på den tid. (Kirkebog 1879-1891, døde mandskjøn, side 179, nr. 1 (faktisk nr. 2)eller næstsidst på siden) for 1889, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Den 1. februar 1890 blev familien registreret som boende på Romdrup Nørkjær i Vadekrogsom parcellist og enke Mette Kirstine Christensen, 39 år, og 6 af børnene Anine (Annine) 16år, Caroline, 10 år, Kjeld, 9 år, Laurine Marie, 7 år, Othine (Otine) 5 år, Elvine, 3 år, samt enbestyrer og tyende ved navn Lars Larsen, 50 år. (Folketælling 1. februar 1890 for Romdrup By og Sogn,Fleskum Herred, Ålborg Amt).(En parcellist er en indehaver af en parcel, som er et jordstykke eller jordejendom, der er udstykket fra en større gård,til selvstændig drift).(En indsidder eller inderst er en person, der bor til leje hos en anden, fx en der har lejet et lille husmandssted, derhører under en større gård).Det er derfor altovervejende sandsynligt, at Mette Kirstine Christensen af sin fader ChristenAdamsen (78) havde købt/arvet det lille husmandssted Vadekrog, matr.nr. 8b, RomdrupNørkjær, der tidligere havde hørt under Kærhavegaard, matr.nr. 8a, Romdrup By, som hendesfader Christen Adamsen (78) jo ejede.Den 2. marts 1892 kom Mette Kirstine Christensen, 42 år, ud for endnu en sorg, da hun fødteet dødfødt barn på Romdrup Nørkjær. Barnet blev begravet fra Romdrup Kirke den 6. marts1892. Der er i kirkebogen ingen registrerede oplysninger om, hvem der er fader til barnet,med det er dog altovervejende sandsynligt, at faderen er Anders Christensen, Mette KirstineChristensen’s bestyrer af husmandsstedet, som hun havde et kæresteforhold til, og som fikplads hos Mette Kirstine Christensen den 1. november 1890. (Kirkebog 1892-1910, fødte Mandkjøn,side 1, nr. 2 for1892, og døde Mandkjøn, side 120, nr. 3 for 1892, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, ÅlborgAmt).Den 21. februar 1895 fødte Enkekone Mette Kirstine Christensen, 45 år, i Nørkjær i RomdrupSogn, en søn, der blev døbt Martin Christensen den 18. august 1895 i Romdrup Kirke afsognepræsten Pontoppidan fra Storvorde. Udlagt som barnefader er enkemand AndersChristensen, enkekonens tjenestekarl. Barnefaderen er hjemmehørende i Øster Sundby, NørreTranders Sogn. I bemærkningerne til fødselsregistreringen er fremført, at Barnefaderen harLeif Christensen Side 4Redigeret 10-09-2011


Slægtstavletjent hos Barnemoderen siden den 1. november 1890. (Kirkebog 1892-1910, fødte mandkøn, side 7, nr.3 for 1895, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Den 1. februar 1901 boede familien fortsat samme sted og registreret som, Enke MetteKristensen (Kirstine Christensen) født den 15. juni 1850 i Romdrup. Hun var beskæftiget somhusmoder og med landbrug. Hun havde været gift fra 1871 til 1888 (skal være 1889). Hun erregistreret med 10 levende børn og 2 døde børn (ikke korrekt, skal være 3 døde børn).Der er registreret 4 børn boende hjemme, Elvine født den 11. februar 1887 i Romdrup, Martinfødt den 6. februar 1895 i Romdrup, Martine (Marthine) (19) født den 23.(28.) juli 1877,beskæftiget som syerske, Laurine (Laurine Marie) født den 4. august 1882, også beskæftigetsom syerske.Endvidere er der registreret en daglejer ved agerbrug, Enkemand Anders Kristensen(Christensen), født den 4. september 1839 i Øster Sundby. Han havde været gift fra 1862 til1882 og havde 2 levende børn og 2 døde børn. (Folketælling fra 1. februar 1901 for Romdrup By og Sogn,Fleskum Herred, Ålborg Amt).Den 1. februar 1906 boede familien fortsat i Vadekrog, Romdrup Nørkjær, og er registreretsom Enke Mette Kirstine Kristensen (Christensen), født den 15. juni 1850, Martin Kristensen(Christensen), født 21. februar 1895, barn, og Anders Kristensen (Christensen), født den 4.september 1839, daglejer ved agerbrug. (Folketælling fra 1. februar 1906 for Romdrup By og Sogn, FleskumHerred, Ålborg Amt).Den 29. september 1906 døde Anders Christensen ved selvmord, men der er ingen oplysningerom, hvad der drev ham til denne handling. Han blev begravet 3. oktober 1906 fra RomdrupKirke. I bemærkninger er det anført, at han var bestyrer på Romdrup Nørkær, Romdrup Sogn,Fleskum Herred. Han var enkemand efter Marie Jensen. Han blev 67 år gammel. (Kirkebog 1892-1910, døde mandskøn, side 195, nr. 4 for 1906, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Met’ Kirstin’ fotograferet sammen med sine ti børn ca. 1915 (Fotograf: Ernst Gøpel, Ålborg)Bageste rk. fra venstre: Laurine, Otine, Keld, Karoline, Elvine og MartinForreste rk. fra venstre: Jensine, Kirstine, Met’ Kirstin’, Anine og MartineLeif Christensen Side 5Redigeret 10-09-2011


SlægtstavleI 1912 eller 1913 var Mette Kirstine Christensen til Dyrskuefest i Ålborg, der dengang foregikinde i Ålborg by på pladsen, hvor Tivoli Karolinelund har ligget i mange år.Hendes svigersøn Søren Christian Christensen (18), der var gift med hendes datter MarthineJensen (19), var forhindret i at tage med til dyrskuet, men han havde i stedet givet MetteKirstine Christensen 1 krone, som hun skulle bruge til at købe et lod for ham i Ålborg Dyrskuesstore lotteri, der altid er en af dyrskuets store trækplastre, da der altid er store og dyregevinster, og hovedgevinsten er altid en meget fantastisk flot og dyr gevinst, der er værd atvinde.Heldet var med Søren Christian Christensen (18) og Mette Kirstine Christensen, for det lod,som Mette Kirstine Christensen havde trukket for sin svigersøn, var numret påDyreskuelotteriets store hovedgevinst.Gevinsten, som Søren Christian Christensen (18) vandt, var et stort og flot hestekøretøj medhest/heste.Hovedgevinsten så formentligt ud som dette hestekøretøjEfter overrækkelsen af præmien satte Mette Kirstine Christensen sig op i vognen og hastedehjem til Søren Christian Christensen(18) kørende som sjældent set af en kvinde samtidig med,at hun slog knald med pisken, hvilket så sandelig også var et særsyn for en kvinde på den tid,og som der efterfølgende blev talt og fortalt meget om i Romdrup.Ved folketællingerne fra 1916, 1921, 1925 og 1930 var Mette Kirstine Christensen fortsatboende i Vadekrog, matr.nr. 8b, Romdrup Nørkær, hvor hun nu boede alene, da alle børnenevar fløjet af reden og fået deres egne familie.Hun havde dog i 1916 ansat en tjenestepige, mens hun selv passede selv landbruget.I 1921, 1925 og 1930 havde hun dog ansat en bestyrer, der tog sig af det hårde arbejde medlandbruget, men nu havde hun ingen tjenestepige, så hun passede selv resten af allegøremålene.I 1916 er det registreret, at hendes årlige indkomst var ansat til 400 kr. og, at hun ingenformue havde. Hun var pålignet at betale 4 kr. i skat for indkomståret 1916-17 til kommunen,men ingen skat til staten. (Folketællingerne fra 1. februar 1916, 1921, 1925 og 1930 for Romdrup By og Sogn,Fleskum Herred, Ålborg Amt).Leif Christensen Side 6Redigeret 10-09-2011


SlægtstavleI 1922 havde Mette Kirstine Christensen 50 års jubilæum for sin bosættelse på Nørkær, og iden anledning var der blevet lavet en lille god artikel i en avis.Afskrift/oversættelseEt sjældent Jubilæum.Fredag den 9. Juni kan Mette KirstineJensen, Romdrup Nørkær, fejre 50Aarsdagen for sin Bosættelse påKæret.Efter faa Aars Ægteskab blev hunEnke og sad med en stor Børneflok,som hun nu alene maatte opdrage ogtjene Føden til.Det har ikke altid været lige let, menhun har her vist, at en Kvindeudmærket kan drive Landbrug, naarhun blot har den rette Vilje.I de mange Aar, Mette Kirstine harboet paa Kæret, har hun tillige passetGaardmændenes Kreaturer, der omSommeren er på Græs i Kæret, ogGaardmændene er hende sikkerttaknemlige for det store Arbejde, hunhar gjort.Skønt hun nu er 72 år gammel, erhun stadigt ved godt Helbred, og huner i Besiddelse af et vidunderligtHumør, som virker smittende paa alle,hun kommer i Berøring med.Højtidsdagen for Mette Kirstine vilsikkert ikke gaa upaagtet hen, og hunvil sikkert modtage mange Beviserpaa, at man skønner paa det store oggode Arbejde, hun har udført ogstadigt udfører.Til Lykke med 50 Aars Jubilæet!Langt ude på landet, hvor støv og grusgør hækken så skimmel og gråder ligger et lille bindingsværkshusmed en lille bitte skorsten påInter slot - gud bedre det, nejlangt større det findes på jorddog er stedet det bedste for migfor der - der bor min mor.Et vers, som Met' Kirstin's datter Otine har skrevet til sin mor.Otine Jensen’s vers var åbenbart havnet hos Otine’s fætter Marinus Flou, der – ligesom MetteKirstine Christensen – var født og opvokset på Kærhavegaard i Romdrup, som Marinus Flou’sfader Niels Peter Sørensen Flou og moder Anne Christensen (Met’ Kirstin’s søster) havde købtaf deres forældre (Christen Adamsen (78) og Ane Christensdatter (79)).Verset dukkede frem i forbindelse med en slægtsfest afholdt i 21. maj 1977 for efterkommereefter Met’ Kirstin’, se ”Optegnelser over efterkommere efter Mette Kirstine Jensen, fødtChristensen”.Leif Christensen Side 7Redigeret 10-09-2011


SlægtstavleI 1930 var der endnu en avisartikel om Mette Kirstine Christensen, og denne gang i anledningaf hendes 80 års fødselsdag.Efter et helt fantastisk, godt og hektisk liv, men ikke uden sorgerog bekymringer, døde Mette Kirstine Jensen, født Christensenaf alderdom, i en alder af 82 år og 10½ måneder gammel, isit elskede hjem Vadekrog på Romdrup Nørkær den 3. maj1933.Hun blev begravet fra Romdrup Kirkegård den 7. maj 1933, ogbegravelsen blev forrettet af pastor Pade fra Lindholm Nr.Sundby.Af registreringerne i kirkebogen fremgår det, at Mette KirstineChristensen var enke efter Gaardejer (ikke korrekt, han varindsidder) i Romdrup Niels Jensen, der døde den 24. juni 1884(1889).Mette Kirstine Jensen, f. Kristensen (Christensen) er registreretsom værende født den 15. juni 1850, og datter af GaardejerChristen Adamsen (78) og hustru Ane f. Christensen (79). (Kirkebog1911-1934, døde kvindekøn, side 208, nr. 1 for 1933, Romdrup By ogSogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).Met’ Kirstin’ som gammelLeif Christensen Side 8Redigeret 10-09-2011


SlægtstavleKilder: Personlig overlevering af Egon Christensen (4).Personlig overlevering af Kristen Madsen (oldebarn til nr. 72 og 73).Verset til sin moder Mette Kirstine Christensen af Otine, overleveret via Marinus Flou, en fætter tilOtine, Met’ Kirstin’s datter.Avisartikler fra 1922 og 1930 (formentligt Aalborg Stiftstidende eller Amtstidende).Kirkebog 1813-1851, Fødte Kvindekjøn, side 47, nr. 2 for 1850, Romdrup By og Sogn, FleskumHerred, Ålborg Amt.Kirkebog 1865-1878, Konfirmerede Piger, side 119, nr. 2 for 1865, Romdrup-Klarup, Romdrup Sogn,Fleskum Herred, Ålborg Amt.Kirkebog 1865-1878, Fødte mandskjøn, side 7, nr. 13 for 1868, Romdrup-Klarup, Romdrup Sogn,Fleskum Herred, Ålborg Amt.Kirkebog 1865-1878, døde mandskjøn, side 228, nr. 1 for 1871, Romdrup-Klarup, Fleskum Herred,Ålborg Amt.Kirkebog 1865-1878, viede, side 148, nr. 2 for 1871, Romdrup-Klarup, Romdrup Sogn, FleskumHerred, Ålborg Amt.Kirkebogen 1865-1878, fødte kvindekjøn, side 62, nr. 1 for 1872, Romdrup-Klarup, Romdrup Sogn,Fleskum Herred, Ålborg Amt.Kirkebogen 1865-1878, fødte Kvindekjøn, side 66, nr. 13 og nr. 14 for 1873, samt døde Kvindekjønside 321, nr. 7 for 1873, Romdrup-Klarup, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Kirkebog 1865-1878, fødte kvindekjøn, side 17, nr. 16 for 1875, Romdrup-Klarup, Fleskum Herred,Ålborg Amt.Kirkebog 1865-1878, fødte kvindekjøn, side 74, nr. 10 for 1877, Romdrup-Klarup, Fleskum Herred,Ålborg Amt.Kirkebog 1879-1891, fødte Kvindekjøn, side 60, nr. 2 for 1879, Romdrup Sogn, Fleskum Herred,Ålborg Amt.Kirkebog 1879-1891, fødte Mandkjøn, side 3, nr. 1 for 1881, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred,Ålborg Amt.Kirkebog 1879-1891, fødte Kvindekjøn, side 64, nr. 6 for 1882, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred,Ålborg Amt.Kirkebog 1879-1891, fødte Kvindekjøn, side 66, nr. 2 for 1884, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred,Ålborg Amt.Kirkebog 1879-1891, fødte Kvindekjøn, side 70, nr. 3 for 1887, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred,Ålborg Amt.Kirkebog 1879-1891, døde mandskjøn, side 179, nr. 1 (faktisk nr. 2) eller næstsidst på siden) for1889, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Kirkebog 1892-1910, fødte mandkøn, side 1, nr. 2 for1892, og døde mandkøn, side 120, nr. 3 for1892, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Kirkebog 1892-1910, fødte mandkøn, side 7, nr. 3 for 1895, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred,Ålborg Amt.Kirkebog 1892-1910, døde mandskøn, side 195, nr. 4 for 1906, Romdrup By og Sogn, FleskumHerred, Ålborg Amt.Kirkebog 1911-1934, døde kvindekøn, side 208, nr. 1 for 1933, Romdrup By og Sogn, FleskumHerred, Ålborg Amt.Folketælling fra 1. februar 1855 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Folketælling fra 1. februar 1860 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Folketælling fra 1. februar 1870 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Folketælling fra 1. februar 1880 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Folketælling fra 1. februar 1890 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Folketælling fra 1. februar 1901 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Folketælling fra 1. februar 1906 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Folketællingerne fra 1. februar 1916, 1921, 1925 og 1930 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred,Ålborg Amt.Leif Christensen Side 9Redigeret 10-09-2011


No. 39Kirkebog – fødsel og dåbSlægtstavleKirkebog 1813-1851, Fødte Kvindekjøn, side 47, nr. 2 for 1850, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Leif Christensen Side 10Redigeret 10-09-2011


No. 39Folketælling 1855 og 1860SlægtstavleFolketællingslisten 1. februar 1855 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Aalborg, Fleskum, Romdrup, Romdrup Sogn, en gaard, 19, FT-1860, D5268Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Christian Adamsen 45 Gift huusfæster Gunderup Sogn, Aalborg AmtAne Christensen 42 Gift hans kone StorvordeMette Kirstine Christensen 10 Ugift Deres børn Født i Sognet [Romdrup]Ane Cathrine Christensen 7 Ugift Deres børn Født i Sognet [Romdrup]Maren Christensen 4 Ugift Deres børn Født i Sognet [Romdrup]Ane Christensen 1 Ugift Deres børn Født i Sognet [Romdrup]Adam Knudsen 21 Ugift tjenestefolk Storvorde Sogn, Aalborg AmtChistian Sørensen 50 Ugift tjenestefolk Clarup Sogn, Aalborg AmtPeder Sørensen 15 Ugift tjenestefolk Storvorde Sogn, Aalborg AmtJohanne Dorthea Lauritsen 16 Ugift tjenestefolk Født i Sognet [Romdrup]Leif Christensen Side 11Redigeret 10-09-2011


No. 39Kirkebog – konfirmationSlægtstavleKirkebog 1865-1878, Konfirmerede Piger, side 119, nr. 2 for 1865, Romdrup-Klarup, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.Mette Kirstine Christensen konfirmeret Påskesøndag den 16. april 1865 – udklip af venstre side af kirkebogenSamme kirkebog – udklip af højre sideLeif Christensen Side 12Redigeret 10-09-2011


No. 39Kirkebog – VielseSlægtstavleKirkebog 1865-1878, viede, side 148, nr. 2 for 1871, Romdrup-Klarup, Fleskum Herred, Ålborg Amt – udklip venstre sideNiels Jensen og Mette Kirstine Christensen – vielse den 31-10-1871Samme Kirkebog – udklip højre sideLeif Christensen Side 13Redigeret 10-09-2011


No. 39Folketælling – 1880 og 1890SlægtstavleDansk Demografisk DatabaseSamtlige personer i husstandenAalborg, Fleskum, Romdrup, Hus i Romdrup Kjær, FT-1880, C1828Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Niels Jensen 39 Gift Husfader RomdrupMette Kjerstine Jensen født Christensen 30 Gift Husmoder RomdrupKrestine Jensen 8 Ugift deres Barn Romdrup KjærAnnine Jensen 6 Ugift deres Barn Romdrup KjærJensine Jensen 4 Ugift deres Barn Romdrup KjærMarthine Jensen 2 Ugift deres Barn Romdrup KjærKaroline Jensen under 1 Aar Ugift deres Barn Romdrup KjærMarie Petrea Andreasen 16 Ugift Tjenestepige SejlflodSamtlige personer i husstandenAalborg, Fleskum, Romdrup, Romdrup By og Sogn, 8 Vadekrog, 70, FT-1890, C8369Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:Mette Kirstine Christensen 39 Enke Husmoder Parcellist Romdrup Sogn, Aalborg AmtAnine Jensen 16 Ugift Barn Romdrup Sogn, Aalborg AmtCaroline Jensen 10 Ugift Barn Romdrup Sogn, Aalborg AmtKjæl Jensen 9 Ugift Barn Romdrup Sogn, Aalborg AmtLaurine Marie Jensen 7 Ugift Barn Romdrup Sogn, Aalborg AmtOthine Jensen 5 Ugift Barn Romdrup Sogn, Aalborg AmtElvine Jensen 3 Ugift Barn Romdrup Sogn, Aalborg AmtLars Larsen 50 Ugift Tyende Bestyrer Sønderholm Sogn, Aalborg AmtLeif Christensen Side 14Redigeret 10-09-2011


No. 39Folketælling – 1901SlægtstavleFolketælling 1901 - Venstre udklipFolketælling 1901 - Højre udklipLeif Christensen Side 15Redigeret 10-09-2011


No. 39Ålborg amt, herreder og sogneSlægtstavleLeif Christensen Side 16Redigeret 10-09-2011


No. 39Vadekrog, Romdrup NørkærMatrikel nummer 8bSlægtstavleMatrikel nr. 8bLeif Christensen Side 17Redigeret 10-09-2011


Festen var den 21. maj 1977No. 39Vadekrog, Romdrup NørkærMatrikel nummer 8b fra - 1977 til 2009SlægtstavleMet’ Kirstin’shusmandssted lå herLeif Christensen Side 18Redigeret 10-09-2011


No. 39Eftertavlen for forældreneSlægtstavleChristen Adamsen (78) og hustru Anne Christensdatter (79)Børn1) 2) 3) 4)Mette Kirstine Christensen Ane Cathrine Christensen Maren Christensen Ane Christensen* 15-06-1850 * 15-08-1853 * 02-04-1856 * 09-06-1859Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg† 03-05-1933 † 06-12-1918 † efter 1916 † 00-10-1950Romdrup Kær, Ålborg Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg Romdrup, ÅlborgG 31-10-1871 med G 29-10-1875 med G 02-11-1882 med G 27-08-1886 medIndsidder og husmand Indsidder Møllerejer GaardmandNiels Jensen (38) Anders Christian Olsen Christen Nielsen (Clausen) Niels Peter Sørensen Flou* 21-03-1841 * 1852 * 03-05-1841 * 27-08-1856Romdrup, Ålborg Nørre Tranders, Ålborg Skovstrup, Gunderup, Ålborg Egense, Mou, Ålborg† 24-06-1889 † efter 1890 - før 1918 † 25-10-1903 † 30-10-1933Romdrup, Ålborg form. i Amerika, jf. Romdrup KB Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg1911-1934, side 197, nr. 4. Gift 1. gang med MatrineSørensen(De blev separeret og skiltmellem 1887 og 1890)Romdrup KB 1879-1891, side 10 nr. 6.Fra Det Danske UdvandrearkivBørnebørn1) 2) 3) 4)2-1) Christen Adam Olesen 3-1) Martine Christensen 4-1 Agnes Mariese mere fra denne streng * 18-06-1874 (Clausen) Sørensen Flouunder Marthine Jensen (19) Romdrup, Ålborg * 10-09-1883 * 31-08-1888† Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborgog Gift med † efter 1921 † 09-11-1888Ane Kathrine GriemRomdrup, Ålborgi Optegnelser over efterkom- * G 30-07-1909 medmere efter Mette Kirstine Anders Christian Nielsen 4-2) Agnes MarieChristensen (39) * 01-12-1881 Sørensen Flou2-2) Theodor Olsen Gudum, Ålborg * 09-05-1890* 03-03-1876 † efter 1921 Romdrup, ÅlborgLindholm, Nr. Sundby, Ålborg ††3-2) Christen AdamG 17-11-1899 med Christensen (Clausen) 4-3) Søren SørensenJensine Kirstine Jensen * 13-05-1886 Flou* 01-12-1876 Romdrup, Ålborg * 21-03-1892Skovstrup, Gunderup, Ålborg † Romdrup, Ålborg† †3-3) Anton Christensen2-3) Anton Marinus Olesen (Clausen) 4-4) Christine Sørensen* 08-07-1877 * 28-01-1888 FlouRomdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg * 04-06-1896† 21-08-1877 † Romdrup, ÅlborgRomdrup, Ålborg †Leif Christensen Side 19Redigeret 10-09-2011


Slægtstavle2-4) Oline Rasmine Olesen 3-4) Ane Christensen G 19-11-1918 med* 23-03-1882 (Clausen) Kristen SimonsenRomdrup * 19-02-1892 * 07-06-1891† Romdrup, Ålborg Skørbæk, Års, Ålborg† †2-5) Marius Olsen* 30-07-1884 3-5) Marinus Christian 4-5) Marinus SørensenRomdrup, Ålborg Christensen (Clausen) Flou† * 25-03-1896 * 21-05-1899Romdrup, ÅlborgRomdrup, Ålborg2-6) Anders Christian Olsen † †* 04-07-1886RomdrupG 08-07-1916 med† Ane Marie Sofie Bech* 04-01-1900(Barn med udlagt barnefaderen SørenHolmgaard, Ellidshøj,Peter Christensen, 35 år, ikke yderligere)Ålborg†2-7) Alfred Christensen* 09-12-1891 4-6) Axel Peter SørensenRomdrup, ÅlborgFlou† 24-08-1913 * 10-01-1901Fredericia Kommunes SygehusRomdrup, ÅlborgRekrut 270, 12. Bataljon, 2. Kompagni †i Norgesgade nr. 30, FredericiaBegravet i Romdrup, ÅlborgOldebørn1) Se ovenfor 2-1) 3-1)2-1-1) Karen Margrethe Olsen 3-1-1) Martha Nielsen* 29-12-1913 * 07-01-1910Budolfi, ÅlborgSønder Tranders, Ålborg† †G 06-09-1933 medAxel Christian Pedersen3-1-2) Christen Clausen* 29-11-1909 NielsenVor Frue Sogn, Ålborg * 09-07-1911† Sønder Tranders, Ålborg†2-2)2-2-1) Jens Peter Olsen* 26-12-1898 3-1-3) Ejner Peter NielsenGunderup, Ålborg * 09-05-1913† Sønder Tranders, Ålborg†2-2-2) Marius Olsen* 07-05-1899Gunderup, Ålborg†2-6)2-6-1) Agnete Olsen*†Gift medJuul Andersen*† ( hun var enke i 1975)2-6-2) Elna Olsen2-6-3) Anna Lovise Olsen2-6-4) Matinus Olsen2-6-5) sønkøbmand i KalundborgLeif Christensen Side 20Redigeret 10-09-2011

More magazines by this user
Similar magazines