De rige bor i stigende grad i Nordsjælland - Arbejderbevægelsens ...

ae.dk

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland - Arbejderbevægelsens ...

De rigeste familierDe rige bor i stigende grad iNordsjællandKoncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som iThisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget stærkt i Nordsjælland, erandelen faldet i mange af yderkantsområderne.af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 20. august 2010Analysens hovedkonklusioner• Omkring hver fjerde familie i Rudersdal og Gentofte er blandt de rigeste familier. Detstår i stor kontrast til f.eks. Lemvig, Thisted og Skive, hvor under 1 ud af 100 er blandt derigeste i Danmark.• Mens der har været en vækst på over 8 pct. point af rige familier i Rudersdal og Gentofte,har der været et fald i andelen af rige familier i de områder med meget få rige familier.• Der er en tendens til øget geografisk polarisering, hvor de rigeste i stigende grad bosættersig i Nordsjælland, mens færre og færre rige bosætter sig i udkantsdanmark.KontaktChefanalytikerJonas Schytz JuulTlf. 33 55 77 22Mobil 30 29 11 07jsj@ae.dkKommunikationschefJanus BreckTlf. 33 55 77 25Mobil 40 61 34 38jb@ae.dkArbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 10 www.ae.dk


De rigeste familierDe rige bor i stigende grad i NordsjællandDe rigeste bor i stigende grad i NordsjællandI denne analyse er fokus på de rigeste familier i Danmark. Det er de familier, som har mere end dobbeltså meget i indkomst efter skat som den typiske familie i Danmark. Definitionen af de rigeste familier erbeskrevet nærmere i bilag 1.De rigeste familier er i høj grad koncentreret i bestemte områder i Danmark. Mest markant er dette ide nordsjællandske kommuner Rudersdal, Gentofte og Hørsholm, hvor omkring hver fjerde indbyggerbor i en rig familie. Disse tre kommuner er dermed suverænt de kommuner, hvor der bor flest rige iDanmark. Herefter kommer kommunerne Lyngby-Taarbæk, Furesø, Allerød og Dragør, hvor de rigeudgør mellem 12-16 pct. af indbyggerne.I tabel 1 er de 15 kommuner med relativt flest rige vist. Som det fremgår af tabellen, ligger samtlige 15kommuner i området omkring hovedstaden.Af tabel 1 fremgår væksten i andelen af rige i perioden 2001-2007. Som det ses af tabellen, har dekommuner med en høj andel af rige også oplevet en meget stor vækst i andelen af rige. Rudersdal ogGentofte, der har de største andele af rige, har således også haft den klart største vækst i andelen afrige på over 8 pct. point.Tabel 1. Top 15 kommuner med flest rigeKommune Niveau 2007 Ændring 2001-2007Pct.Pct. pointRudersdal 27,5 8,1Gentofte 26,4 8,9Hørsholm 23,8 2,9Lyngby-Taarbæk 15,8 3,9Furesø 14,7 3,2Allerød 13,7 4,1Dragør 12,7 4,5Fredensborg 9,8 2,1Frederiksberg 8,3 0,3Vallensbæk 8,0 0,7Greve 7,8 0,7Solrød 7,7 1,7Roskilde 7,3 1,7Helsingør 6,8 1,9Hillerød 6,4 1,1Anm.: Definitionen af de rigeste er angivet i bilag 1. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt pga. for få observationer.Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.Ser man på, hvor i landet der bor færrest rige, er det typisk udkantsdanmark, man skal have fat i. I Thisted,Skive og Lemvig er det således under 1 pct. af indbyggerne, der er blandt de rigeste familier iDanmark. Andelen af rige er altså over 30 gange så stor i Rudersdal som i Thisted, Lemvig og Skive.2


De rigeste familierDe rige bor i stigende grad i NordsjællandI tabel 2 er de 15 kommuner med færrest rige vist. Af tabellen ses det, at en lang række udkantskommunersom Bornholm, Vesthimmerland, Brønderslev, Tønder, Langeland og Lolland er blandt de kommunermed færrest rige.Af tabellen fremgår også væksten i andelen af rige i kommunerne. Som det ses af tabellen, så har defleste af kommunerne oplevet et fald i andelen af rige i en periode, hvor andelen af rige på landsplanellers er steget markant. Faldet står også i kontrast til den vækst i andelen af rige, som de nordsjællandskekommuner har oplevet. Der er altså en tydelig tendens til øget geografisk polarisering, hvor derigeste familier i stigende grad bosætter sig i bestemte områder.Tabel 2. Top 15 kommuner med færrest rigeKommune Niveau 2007 Ændring 2001-2007Pct.Pct. pointThisted 0,9 -0,5Skive 0,9 -0,5Lemvig 0,9 -0,8Struer 1,0 -0,4Kalundborg 1,0 -0,4Nordfyn 1,1 0,2Vejen 1,1 0,3Bornholm 1,2 -0,4Vesthimmerland 1,2 0,2Brønderslev-Dronninglund 1,2 -0,2Tønder 1,2 -0,4Langeland 1,3 1,3Lolland 1,4 0,2Slagelse 1,4 -0,6Hjørring 1,4 -0,1Anm.: Definitionen af de rigeste er angivet i bilag 1. Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er udeladt pga. for få observationer.Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.I figur 1 er fordelingen af de rige vist på et landkort. Af kortet fremgår det helt tydeligt, at kommunerneomkring hovedstaden har den største koncentration af rige familier. Omvendt er den mindste koncentrationaf rige familier i områder som Lolland-Falster, Nordjylland, Vestsjælland, Langeland og Bornholm.3


De rigeste familierDe rige bor i stigende grad i NordsjællandFigur 1. Landkort over hvor de rigeste borAnm.: Definitionen af de rigeste er angivet i bilag 1.Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.4


De rigeste familierDe rige bor i stigende grad i NordsjællandBilag 1. Sådan opgøres de rige familierI denne analyse er de rigeste familier defineret ud fra en relativ indkomstdefinition. Konkret er der valgtat se på indkomsten i forhold til medianindkomsten for hele befolkningen. Indkomsten måles ved husstandsækvivaleretdisponibel indkomst, dvs. den indkomst man har efter skat korrigeret for husstandenssamlede størrelse og indkomst. Konkret skal man have over dobbelt så meget i husstandsækvivaleretdisponibel indkomst som medianindkomsten. Det svarer til over 404.629 kr.Grænsen er dog afhængig af størrelsen af familien, da man tager højde for stordriftsfordele i familien.Det betyder f.eks., at en familie bestående af to personer med en samlet indkomst på 613.303 kr. efterskat vil være blandt de rigeste, da der vil være stordriftsfordele forbundet med at leve to sammen. I tabel4 er indkomstgrænsen ved forskellige familiestørrelser angivet. Som det fremgår af tabellen, er indkomstgrænsenfor en familie bestående af to personer på 613.303 kr. efter skat for familien samlet,svarende til 306.652 kr. pr. person efter skat, mens grænsen er på 404.629 kr. for en enlig.Tabel. Indkomstgrænser for de rige familier, 2010Antal personer i familier Grænse per person Grænse per familie1 404.629 404.6292 306.652 613.3033 260.741 782.2224 232.398 929.594Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag.5

More magazines by this user
Similar magazines