12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 11. <strong>1874</strong>, 21. januar. Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 22. februar <strong>1874</strong>. Smed Jens Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Mette Marie Hansen, 32Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ida Gjerstrup af Brændeskov Mølle bar Barnet, Gaardmand Peder Larsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skovgik for. Gaardmand Peder Larsen <strong>og</strong> Niels Rasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samt Husmand Hans Hansen af Brændeskov.2. <strong>1874</strong>. 18. februar. Niels Larsen Jensen, Hjemmedøbt 26. marts, Døbt i Kirken 6. april <strong>1874</strong>. Gaardmand Lars Jensen <strong>og</strong> Hustru MarenJensen, 33½ Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Jakob Hjeriksens Kone i Ellerup Kohauge bar Barnet, Husmand Lars AndersensKone i Skaarup gik for. Gaardmand Lars Caspersen, Smed Jørgen Danielsen <strong>og</strong> Husmand Hans Jørgensen af Brænderup.3. <strong>1874</strong>, 18. februar. Henrik Clausen, Døbt i Kirken 10. maj <strong>1874</strong>. Husmand Anders Clausen <strong>og</strong> Hustru Johanne Eriksen, 40 Aar,<strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Indsidder Anders Storms Hustru af Vejstrup bar Barnet, Husmand Niels Nielsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skovgik for. Gaardmand Lars Fald, Brændeskov, samt Husmændene Lars Rasmussen <strong>og</strong> Niels Nielsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.4. <strong>1874</strong>. 20. februar. Frederik Marius Knudsen, Hjemmedøbt 26. april, Døbt i Kirken 25. maj <strong>1874</strong>. Husmand Knud Andersen <strong>og</strong>Hustru Gjertrud Margrethe Pedersen, 41 Aar gammel i Brændeskov. Faddere: Pigen Maren Johansen paa Tiselholt bar Barnet,Husmand Hans Frederiksens Kone i Brændeskov gik for. Faddere: Jens Pedersen, Knud Jørgensen <strong>og</strong> Christen Larsen af Brændeskov.5. <strong>1874</strong>, 1. marts. Peder Larsen, Døbt i Kirken 6. april <strong>1874</strong>. Husmand Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Marie Pedersen, 33 Aargammel, paa Lakkendrup mark. Faddere: Pigen Ane Hansen af Svindinge bar Barnet, Husmand Hans Johansens Kone paaLakkendrup Mark gik for. Ungkarlen Henrik Pedersen af <strong>Gudbjerg</strong>, Christian Hansen af Brudager, Hans Pedersen af Svindinge.6. 19. april <strong>1874</strong>. Hans Jørgen Hansen, Døbt i Kirken 14. juni <strong>1874</strong>. Indsidder Hans Madsen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Rasmussen, 37 Aar,Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Pigen Ane Cathrine Frederiksen af Ellerup Kohauge bar Barnet, Indsidder Hans RasmussensKone af Mullerup Familiehus gik for. Husmand Christian Madsen af Ellerup Sejet, Indsidderne Niels Peder Nielsen <strong>og</strong> Jørgen Nielsenaf Mullerup Familiehus.7. <strong>1874</strong>, 20. april. *Knud Pedersen, Døbt i Kirken 21. juni <strong>1874</strong>. Gaardmand Christian Pedersen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Sørensen, 38 Aargammel i Ellerup Grøftehauge. Faddere: Pigen Mette Sophie Frandsen af Vormark bar Barnet, Husmand Lars Nielsens Kone af<strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Ungkarl Rasmus Knudsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Jens Pedersen af <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Husmand HansPedersen af Ellerup Grøftehauge. I henhold til Kongelig Bevilling 15. marts 1905, er hans fulde Navn *Knud Grøftehauge, (O.S.A. №241/1907).8. <strong>1874</strong>, 25. april. Henrik Henriksen, Hjemmedøbt 5. maj, Døbt i Kirken 5. juli <strong>1874</strong>. Husmand Niels Henriksen <strong>og</strong> Hustru JohanneMarie Pedersen, 34 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Hustru paa LakkendrupMark gik for. Husmændene Knud Rasmussen, Hans Pedersen <strong>og</strong> Jens Rasmussen paa Lakkendrup Mark.9. <strong>1874</strong>, 9. maj. *Knud Laurits Frederik Knudsen, Døbt i Kirken 21. juni <strong>1874</strong>. Forpagter Knud Knudsen <strong>og</strong> Hustru Sidsel MarieHansen, 25 Aar, paa Brændeskovgaard. Faddere: Moderen bar Barnet, Pigen Maren Larsen af <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Husmændene PederAndersen, Hans Jensen <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensen af Brændeskov. Fik 1912, 22. marts Kongelig Bevilling paa Navnet: *KnudLaurits Frederik Madegaard.10. <strong>1874</strong>, 17. maj. Mads Peder Hansen, Døbt i Kirken 5. juli <strong>1874</strong>. Gaardbestyrer Mads Hansen Løv <strong>og</strong> Hustru Ane Cathrine Madsen, 22Aar gammel paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Karen Marie Løv bar Barnet, Husmand Niels Pedersens Kone gik for. Faddere:Gaardmand Peder Larsen, Snedker Hans Løv <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Larsen – alle paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.11. <strong>1874</strong>, 29. maj. Jens Peder Hansen Nielsen, Døbt i Kirken 21. juni <strong>1874</strong>. Ugift, Karen Margrethe Hansen, 27 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, denUdlagte Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Væver Frits Nielsen i <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Dorthea Hansen af <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet,Gaardmand Frederik Rasmussens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Gaardmand Frederik Rasmussen <strong>og</strong> Husmand Niels Nielsen paa<strong>Gudbjerg</strong> Skov, samt Hans Rasmussen af Ellerup Sejet.12. <strong>1874</strong>. 12. juni. Dødfødt. Smedekarl Hans Frandsen <strong>og</strong> Hustru Karen Kirstine Hansen, … gammel, paa Arbejdsanstalten paaTrunderup Mark.13. <strong>1874</strong>. 21. juli. Peder Pedersen, døbt i Kirken 9. august <strong>1874</strong>. Slagter Jørgen Pedersen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen, 26 Aar, Ellerup.Faddere: Pigen Karen Jensen, Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Husmand Anders Jørgensens Kone i Ellerup gik for. Indsidder ChristenPedersen af <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Hans Jensen <strong>og</strong> Hjulmand Peder Christensen af Ellerup.14. <strong>1874</strong>, 16. juli. Jens Jacob Jensen, Døbt i Kirken 6. september <strong>1874</strong>. Husmand Hans Jensen <strong>og</strong> Hustru Sophie Frederikke Jacobsen, 26Aar i Brændeskov. Faddere: Pige Ane Pedersen bar Barnet, Forpagter Knudsens Kone gik for. Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensen, HusmandJens Hansen, Husmand Hans Rasmussen – alle af Brændeskov.15. <strong>1874</strong>, 29. juli. Christian Christensen, Døbt i Kirken 27. september <strong>1874</strong>. Uhrmager Rasmus Christensen <strong>og</strong> Hustru ChristianeFransiska Nielsen, 43 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Peder Poulsens Kone gik for. HusmændeneHans Johansen, Peder Larsen <strong>og</strong> Christian Henriksen, alle paa Lakkendrup Mark.16. <strong>1874</strong>, 25. august. Hans Andreasen, Døbt i Kirken 18. oktober <strong>1874</strong>. Husmand Andreas Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Pedersen,36 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Caroline Poulsen af Hørup bar Barnet, Husmand Hans Rasmussens Kone af Brændeskov gik for.Smed Jens Rasmussen <strong>og</strong> Husmand Hans Rasmussen af Brændeskov, samt Gaardmand Jens Pedersen af Lakkendrup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 217. <strong>1874</strong>, 13. september. Niels Christensen Nielsen, Døbt i Kirken 18. oktober <strong>1874</strong>. Gaardmand Christen Nielsen <strong>og</strong> Hustru AneChristensen, 23 ½ Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Pigen Maren Christensen af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Gaardmand NielsRasmussens Kone af Ellerup gik for. Gaardmændene Niels Rasmussen, Anders Christensen <strong>og</strong> Christen Hansen af Ellerup.18. <strong>1874</strong>, 26. oktober. Martin Hansen, Døbt i Kirken 10. januar 1875. Maler Niels Hansen <strong>og</strong> Hustru Frandsine Pedersen, 21 Aar iLakkendrup. Faddere: Gaardmand Rasmus Eriksens Enke af Sørup bar Barnet, Snedker Knud Sørensens Kone af Slæbech gik for.Snedker Knud Sørensen <strong>og</strong> Skomager Henrik Hansen af Slæbech, samt Ungkarl Jørgen Pedersen af Lakkendrup. Anmærkninger:Ægteviede… … ifølge attest 17. november <strong>1874</strong> …- <strong>1874</strong>. 17. februar. Carl Thorvald Lauritsen Gydesen, Døbt af Birkedal i Vejstrup Kirke, 20. maj <strong>1874</strong>. Gaardmand Lars MøllerGydesen <strong>og</strong> Hustru Petrine Wilhelmine Holm paa Lakkendrup Mark. Anmærkninger: Først anmeldt den 14. november.19. <strong>1874</strong>, 24. november. Claus Martin Nielsen, Hjemmedøbt 4. februar 1875, Døbt i Kirken 21. februar 1875. Indsidder Søren Nielsen <strong>og</strong>Hustru Maren Hansen, 36 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Ane Marie Nielsen af Slæbech bar Barnet, Skomager P. MortensensKone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Husmændene Peder Andersen <strong>og</strong> Hans Jensen af Brændeskov, samt Skomager P. Mortensen af <strong>Gudbjerg</strong>.1. 1875. Hans Vilhelm Nielsen, Døbt i Kirken 25. april 1875. Indsidder Niels Peder Nielsen <strong>og</strong> Hustru Ane Kirstine Hansen 28 Aar iFamiliehuset ved Mullerup. Gaardmand Christen Pedersens Kone i Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Indsidder Hans Madsens Kone afMullerup Familiehus gik for. Indsidder Hans Madsen, Niels Madsen <strong>og</strong> Jørgen Nielsen af Familiehuset ved Mullerup.2. 1875, 17. marts. Jørgen Christian Jørgensen, Døbt i Kirken 13. juni 1875. Husmand <strong>og</strong> Væver Rasmus Jørgensen <strong>og</strong> Hustru PernilleClausen, 37 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Aaby bar Barnet, Pigen Marie Nielsen af Vejstrup gik for.Gaardmand Niels Hansen, Husmand Rasmus Peder Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Hermann Rasmussen af Lakkendrup.3. 1875, 30. marts. Lars Frederiksen, Døbt i Kirken 28. maj 1875. Gaardmand Frederik Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Jacobsen, 39 ½ Aar,<strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Maren Larsen af Albjerg bar Barnet, Gaardmand Knud Rasmussens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for.Faddere: Gaardmand Jens Bech i <strong>Gudbjerg</strong>, Husmændene Hans Christensen <strong>og</strong> Lars Nielsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.4. 1875, 10. april. Poul Frederik Hansen, Døbt i Kirken 13. juni 1875. Husmand Hans Frederiksen <strong>og</strong> Hustru Johanne Marqvardsen, 34Aar i Brændeskov. Faddere: Husmand Hans Nielsens Kone af Ellerup Sejet bar Barnet, Husmand Knud Jørgensens Kone afBrændeskov gik for. Husmændene Christen Larsen, Knud Andersen <strong>og</strong> Jens Pedersen af Brændeskov.5. 1875, 25. april. Martin Clausen, Hjemmedøbt 5. juni, Døbt i Kirken 16. oktober 1875. Skovf<strong>og</strong>ed Eduard Augustinus Clausen <strong>og</strong>Hustru Doris Louise Christine … 45 Aar i Ellerup Vænge. Faddere: Skovassistent Fløytrups Kone fra Sørup bar Barnet, Barnets SøsterSophie Clausen gik for. Forvalter Clausen paa Lundsgaard, Skovassistent Fløytrup fra Sørup, … Fløytrup fra Glorup.- 1875, 26. februar, i Hesselager. Hans Peder Nielsen, døbt i Hesselager Kirke 8. maj 1875. Ugift, Johanne Hansen af Hesselager, 28 Aar,den Udlagte Barnefader Ungkarl Niels Andersen af Langaa. - - - Anmærkninger: Moderen Tjente Timaanedersdagen for Barnets Fødselfor Gaardmand Niels Nielsens Enke i Ellerup. Anmeldt fra Hesselager, den 8. maj 1875.6. 1875, 25. juni. Niels Larsen Jensen, Hjemmedøbt 1. juli, Døbt i Kirken 12. september 1875. Faddere: Gaardmand Lars Jensen <strong>og</strong>Hustru Maren Jensen, 35 Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Niels Hansens Kone af Lakkendrup bar Barnet, Husmand HansJørgensens Kone af Brænderup gik for. Gaardmændene Lars Caspersen, Niels Caspersen <strong>og</strong> smed Jørgen Danielsen af Brænderup.7. 1875, 26. juni. Anton Gerhard Thorkild Nielsen, Døbt i Kirken 4. august 1875. Skolelærer Morten Nielsen <strong>og</strong> Hustru FrederikkeMarie Clausen, 26½ Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Kirstine Rasmussen fra Holmdrup bar Barnet, Lars Clausens Kone fraGudme gik for. Lars Clausen, Gudme, Handelsbetjent fra Svendborg <strong>og</strong> Ungkarl Peder Nielsen fra Holmdrup.- 1875, 29. april. Rasmus Rasmussen, døbt i Hundstrup Kirke, 13. juni 1875. Moderen Karen Marie Larsen i Hundstrup, UdlagtBarnefader Hans Rasmussen i Ellerup Kohauge. - - - Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paaBrænderupgaard. Hun er før Barnets Fødsel gift med Indsidder Rasmus Jensen i Stenstrup. Anmeldt fra Hundstrup 13. juni 1875.8. 1875, 24. juli. Dødfødt. Husmand Christen Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Margrethe Nielsen, 34 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>.9. 1875, 27. juli. Hans Peder Christensen, Døbt i Kirken 29. august 1875. Ugift, Gjertrud Hansen, 24 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong>Hjulmand Peder Christensen, begge i Ellerup. Faddere: Pigen Karen Sohnesen bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Rasmussens Konegik for begge af Ellerup. Ungkarlene Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Anders Johansen af Ellerup, samt Smedesvend Jacob Nielsen af <strong>Gudbjerg</strong>.Anmærkninger: Forældrene blev ægteviede i <strong>Gudbjerg</strong> Kirke, den 23. november 1877.10. 1875, 22. august. Hans Kristen Hansen, Hjemmedøbt 7. september, Døbt i Kirken 14. november 1875. Ugift, Maren Christensen, 21Aar i Ellerup Grøftehauge, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Hansen paa Ellerup Mark. Faddere: Gaardmand Jacob HjeriksensKone i Ellerup Kohauge bar Barnet, snedker Rasmus Sørensens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Gaardmand Jørgen Larsen, GaardbestyrerKnud Hansen <strong>og</strong> Gaardmand Christen Nielsen, alle paa Ellerup Mark.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 311. 1875, 12. september. Hans Hansen, Døbt i Kirken 31. oktober 1875. Gaardbestyrer Mads Hansen Løv <strong>og</strong> Hustru Ane CathrineMadsen, 23 Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardmand Hans Pedersens Kone paa Ellerup Mark bar Barnet, Gaardmand NielsMadsens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Gaardmand Peder Madsen af Gudme, Husmændene Niels Pedersen <strong>og</strong> Christen Nielsen paa<strong>Gudbjerg</strong> Skov.12. 1875, 21. september. Hans Pedersen, Døbt i Kirken 7. november 1875. Ugift, Abelone Hansen 29 Aar, i Brændeskov, UdlagtBarnefader Georg Pedersen i Ringe. Faddere: Gaardmand Peder Pedersens Kone af Freltofte bar Barnet, Husmand Jens PedersensKone af Brændeskov gik for. Husmændene Jens Pedersen, Peder Andersen <strong>og</strong> Jens Hansen af Brændeskov. Anmærkninger: HusmandJens Hansen B… i Brændeskov meldte Fødselen. Moderen opholdt sig Timaanedersdagen før Barnets Fødsel, efter Skudsmaalsb<strong>og</strong>en iEgense.13. 1875, 7. oktober. Johan Pedersen Rasmussen, Døbt i Kirken 12. december 1875. Skovf<strong>og</strong>ed Lars Rasmussen <strong>og</strong> Hustru KirstenHansen, 40½ Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Karen Rasmussen fra Holmdrup bar Barnet, Gaardmand Knud RasmussensKone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Gaardmand Niels Sørensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensen i Brændeskov <strong>og</strong>Husmand Hans Mikkelsen i Albjerg.14. 1875, 25. oktober. Jørgen Hansen Jørgensen, Hjemmedøbt 17. november, Døbt i Kirken 12. december 1875. Gaardmand RasmusJørgensen <strong>og</strong> Hustru Birgitte Henriksen 34 Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Pigen Ane Christoffersen af Sortebro Kro bar Barnet,Gaardmand Hans Pedersens Kone paa Ellerup Mark gik for. Faddere: Gaardmand Jørgen Larsen, Gaardbestyrer Knud Hansen <strong>og</strong>Ungkarl Hans Hansen – alle paa Ellerup Mark.15. 1875, 29. oktober. Kristen Kristensen Nielsen, Døbt i Kirken 28. november 1875. Gaardmand Christen Nielsen <strong>og</strong> Ane Christensen,24 ½ Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Pigen Sara Nielsen af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Anders Mortensens Kone paa EllerupMark gik for. Gaardmand Anders Christensen af Ellerup, Christen Hansen af Ellerup Grøftehauge <strong>og</strong> Gaardbestyrer Niels Rasmussenaf Ellerup.16. 1875, 31. oktober. Peder Pedersen, Døbt i Kirken 19. december 1875. Gaardmand Jens Pedersen <strong>og</strong> Hustru Johanne MargretheHansen, 34 Aar i Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Anders Hansens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Husmand Rasmus Nielsens Kone afLakkendrup gik for. Ungkarl Niels Hansen af Galdbjerg, Husmand Anders Drejer <strong>og</strong> Rasmus Knudsen af Lakkendrup.17. 1875, 10. november. Søren Peder Eriksen, Døbt i Kirken 30. januar 1876. Husmand Poul Eriksen <strong>og</strong> Hustru Severine Christiansen,35½ Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Marie Larsen af Brændeskov bar Barnet, Husmand Frederik Pedersens Kone paaLakkendrup Mark gik for. Husmændene Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Jens Rasmussen, samt Gaardmand Jens Sørensen, alle paa LakkendrupMark.- 1875. 14. december. Vilhelm Rasmussen, Døbt i Kirken St. Jørgens Kirke, Svendborg, 9. januar 1876. Ugift, Elisabeth FrederikkeAndersen, Udlagt Barnefader, Rasmus Mathiassen af <strong>Gudbjerg</strong>. Moderen opholder sig i Pasop, Sørup S<strong>og</strong>n. - - - Anmærkninger:Anmeldt af Pastor Bendsen i St. Jørgens Gaard, 9. januar 1876.1. 1876, 14. januar. Jørgen Jørgensen, Døbt i Kirken 27. februar 1876. Indsidder Lars Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Marie Rasmussen 23 Aar,Brændeskov. Faddere: Pigen Karen Rasmussen af Brænderup bar Barnet, Pigen Sine Rasmussen af Sørup gik for. Skovf<strong>og</strong>ed RasmusLarsen, Indsidder Hans Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Michael Rasmussen alle af Brændeskov.2. 1876, 30. januar. *Lars Rasmussen, Hjemmedøbt 30. januar, Døbt i Kirken 2. april 1876. Gaardmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> HustruMaren Larsen, 38 Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Skrædder Peder Rasmussens Kone af Hørup bar Barnet, Gaardmand PederLarsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Ungkarlene Peder Larsen <strong>og</strong> Hans Larsen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Lars Frederiksen paa <strong>Gudbjerg</strong>Skov. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 25. november 1905, er hans fuldeNavn: *Lars Rasmussen Degn, (O.P.A. № 848/1905).3. 1876, 8. februar. *Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 19. marts 1876. Smed Jens Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Mette Marie Hansen, 34 Aar,Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Madsen bar Barnet, Husmand Niels Pedersens Enke gik for, begge af Brændeskov. GaardmændeneNiels Rasmussen <strong>og</strong> Peder Larsen, begge paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samt Husmand Hans Hansen af Brændeskov. Anmærkninger: fik 1905,11. maj, Kongelig Bevilling paa Navnet; *Christian Rasmussen Aaskov.4. 1876, 26. februar. Carl Albert Peder Thyboe, Døbt i Kirken 2. april 1876. Købmand Albert Marius Peder Thyboe <strong>og</strong> Hustru AneMarie Petersen, 23 Aar, Ellerup. Faddere: Sypige Maren Nielsen af Nyborg bar Barnet, Slagter Jørgen Pedersens Kone af Ellerup gikfor. Husmand Hans Pedersen <strong>og</strong> Skomager Hans Pedersen af Brændeskov, samt Husmand Kristen Andersen af Dong Hørup.5. 1876, 29. februar. Christian Nielsen, Døbt i Kirken 9. april 1876. Husmand Niels Nielsen <strong>og</strong> Hustru Karen Pedersen, 40 Aar, paa<strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardmand Jens Pedersens Hustru af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Niels Rasmussens Kone paa<strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Snedker Møller, Snedker Hans Løv <strong>og</strong> Husmand Hans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.6. 1876, 16. marts. Hans Christensen, Døbt i Kirken 14. maj 1876. Husmand Christen Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud Andersen, 39 Aar, paaLakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Marie Larsen bar Barnet, Gaardmand Niels Thomsens Kone gik for. Husmændene PederSørensen, Peder Frederiksen <strong>og</strong> Gaardmand Anders Hansen – alle af Lakkendrup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 47. 1876, 17. marts. Marius Hansen, Hjemmedøbt 22. marts 1876. Skrædder Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Jensen, 33 Aar, paaLakkendrup Mark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.8. 1876, 28. marts. Peder Kristian Anton Knudsen, Døbt i Kirken 5. juni 1876. Forpagter Knud Knudsen <strong>og</strong> Hustru Sidsel MarieHansen, 27 Aar paa Brændeskovgaard. Faddere: Pigen Sine Hansen af Lunde bar Barnet, Husmand Hans Jensens Kone af Brændeskovgik for. Husmændene Hans Jensen, Rasmus Jensen <strong>og</strong> Jens Hansen af Brændeskov.- 1876, 21. februar. Laurits Jørgensen, døbt i Brudager Kirke 26 marts 1876. Ugift, Hansine Larsen, med Udlagt Barnefader, UngkarlChristen Jørgensen af Kirkeby. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Brændeskovgaard, anmeldtaf Pastor Jyde? 30. marts 1876.9. 1876, 6. april. Andreas Kristoffer Rasmussen, Døbt i Kirken 28. maj 1876. Husmand <strong>og</strong> Væver Jens Rasmussen <strong>og</strong> Hustru MarenJensen, 34 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Karen Kristoffersen af Sortebro kroen bar Barnet, Husmand Knud RasmussensKone paa Lakkendrup Mark gik for. Gaardmand Jens Bech, <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Jens Sørensen <strong>og</strong> Husmand Poul Eriksen paaLakkendrup Mark.10. 1876, 17. april. Niels Henrik Hansen, Døbt i Kirken 21. maj 1876. Ugift, Severine Johanne Kirstine Christensen, 27 Aar i EllerupSejet, Udlagt Barnefader Tjenestekarl Lars Hansen i Lakkendrup. Faddere: Husmand Hans Nielsens Kone af Ellerup Sejet bar Barnet,Gaardmand Lars Jensens Kone af Brænderup gik for. Ungkarlene Lars Hansen <strong>og</strong> Anders Jørgensen, samt Husmand Hans Nielsen afEllerup Sejet.11. 1876, 7. maj. Jens Andreasen, Hjemmedøbt 7. maj 1876. Husmand Andreas Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Pedersen, 38 Aar, iBrændeskov. Anmærkninger: Barnet døde strax efter Fødselen.12. 1876, 24. maj. Søren Jørgen Sørensen, Døbt i Kirken 9. juli 1876. Gaardmand Jens Sørensen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pouline Hansen, 26Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Karen Marie Rasmussen af Vester Aaby bar Barnet, Gaardmand Jens Pedersens Kone afLakkendrup gik for. Husmændene Jens Rasmussen, Knud Rasmussen <strong>og</strong> Ungkarl Jens Rasmussen paa Lakkendrup Mark.13. 1876, 30. maj. Hans Peder Hansen, Tvilling, Hjemmedøbt 30. maj 1876. Husmand Peder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Rasmussen, 40Aar, paa Lakkendrup Mark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.14. 1876, 4. juni. Hans Johansen, Hjemmedøbt 4. juni 1876. Ugift, Johanne Katrine Jensen, 24 Aar, af Ellerup Sejet, Udlagt Barnefader,Johan Peder Johansen paa Mullerup. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.15. 1876. 11. november. Hans Peder Rasmussen, Døbt i Kirken 4. februar 1877. Husejer Peder Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane MariePedersen, 27 Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen Ane Andersen af Ellerup Kohauge bar Barnet, Lærer Nielsens Kone af Brændeskov gikfor. Gaardmand Hans Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>, Husmand Peder Hansen <strong>og</strong> Indsidder Lars Hansen i Ellerup.1. 1877, 21. januar. Anders Marius Nielsen, Hjemmedøbt 30. januar, Døbt i Kirken 29. marts 1877. Indsidder Niels Peder Nielsen <strong>og</strong>Hustru Ane Kirstine Hansen, 30 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Pigen Marie Hansen af Ellerup Grøftehauge bar Barnet,Gaardmand Christen Pedersens Kone af Ellerup Grøftehauge gik for. Husmændene Anders Jørgensen <strong>og</strong> Christen Madsen af Ellerup<strong>og</strong> Indsidder Jørgen Nielsen af Familiehuset ved Mullerup.- 1876, 4. december. Emil Pedersen, Døbt i Kirken i Frue Kirke, Svendborg, 4. marts 1877. Ugift, Nicoline Hansen, 28 Aar, afSvendborg, Udlagt Barnefader, Ungkarl Jens Pedersen paa Vester Skerninge Mark. Anmærkninger: Meldt fra Svendborg afKirkesangeren Frederiksen, den 10. marts.2. 1877, 30. marts. *Hans Hansen, Døbt i Kirken 21. maj 1877. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 28 Aar paaEllerup Mark. Faddere: Gaardmand Christen Nielsens Kone paa Ellerup Mark bar Barnet, Gaardmand Jørgen Larsens Kone gik for.Gaardmand Rasmus Hansen, Jørgen Larsen <strong>og</strong> Hans Rasmussen af Ellerup. I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds LehnsBirkedommers Navnebevis 22. juli 1905, er hans fulde Navn; *Hans Hansen Lyder. (O.P.A. № 522/1905).- 1877, 28. februar. Hans Peder Hansen, døbt i Gudme Kirke 2. april 1877. Ugift, Fruentimmer Edel Marie Pedersen af Gudme, UdlagtBarnefader, Ungkarl Hans Jensen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for GaardmandChristen Pedersen paa Ellerup Mark. Anmeldt af Præst Klein, 4. april 1877.3. 1877, 26. april. Hans Larsen, Døbt i Kirken 8. juli 1877. Gaardmand Anders Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud Marie Hansen, 26½ Aar,Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Bolette Larsen af Sandager bar Barnet, Gaardmand Peder Larsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for.Gaardmand Niels Pedersen <strong>og</strong> Boelsmand Frederik Rex af Ellerup Kohauge, samt Husmand Rasmus Larsen af Trunderup.4. 1877, 12. maj. Peder Andreassen, Døbt i Kirken 1. juli 1877. Husmand Andreas Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Pedersen, 39 Aar,Brændeskov. Faddere: Gaardmand Peder Larsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov bar Barnet, Søren Nielsens Kone af Brændeskov gik for.Husmændene Jens Hansen, Hans Rasmussen <strong>og</strong> Peder Andersen af Brændeskov.5. 1877, 24. maj. Peder Pedersen, Døbt i Kirken 8. juli 1877. Husmand Peder Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Pedersen, 40 Aar,Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Christen Larsens Kone af Brændeskov gik for. Skovf<strong>og</strong>ed Peder Andersen <strong>og</strong>Ungkarl Hans Pedersen af Brændeskov, samt Gaardmand Jakob Christensen af Tved.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 56. 1877, 29. maj. Peder Jørgen Pedersen, Døbt i Kirken 15. juli 1877. Møllebestyrer Jens Pedersen <strong>og</strong> Hustru Johanne Madsen, 36 Aar, iBrændeskov. Faddere: Gaardmand Morten Pedersens Kone fra Sallinge bar Barnet, Gaardmand Anders Jensens Kone paa LakkendrupMark gik for. Gaardmand Lars Fald, Husmændene Jens Rasmussen <strong>og</strong> Hans Hansen af Brændeskov.7. 1877, 30. juli. Niels Peder Nielsen Drejer, Døbt i Kirken 14. oktober 1877. Husmand Anders Nielsen Drejer <strong>og</strong> Hustru KarenHansen, 26½ Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen Ane Kirstine Hansen bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Kone gik for.Ungkarlene Anders Hansen, Rasmus Nielsen, samt Husmand Rasmus Knudsen – alle af Lakkendrup.8. 1877, 8. august. Peder Vilhelm Pedersen, døbt i Skaarup Kirke 11. marts 1897 af S<strong>og</strong>nepræst Sørensen i Skaarup. Husmand PederVilhelm Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Jørgensen, 40 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Nielsine Jørgine Jensen, Vængemose,Fisker Lars Pedersen, ibid., Fiskehandler Carl Adolf Nicolajsen, ibid., Tjenestekarl Peder Andersen, Aaby Mark, Cand. Theol. PederJulius Føns, Skaarup, Pens. Skolelærer Cand. Phil. German Jensen, ibid. Anmærkninger: Faderen er Baptist <strong>og</strong> Moderen hører tilLutherske Frikirke.9. 1977, 26. august. Rasmus Frederik Hansen, Hjemmedøbt 2. september 1877. Husmand Hans Frederiksen <strong>og</strong> Hustru JohanneMarqvardsen, 37 Aar, Brændeskov. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.10. 1877, 5. september. *Rasmus Rasmussen, Hjemmedøbt 23. september, Døbt i Kirken 21. oktober 1877. Gaardmand NielsRasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Larsen, 40 Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Line Hansen bar Barnet, Snedker Møllers Kone gikfor, begge paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Smed Jens Rasmussen i Brændeskov, Husmand Niels Pedersen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov <strong>og</strong> Ungkarl PederLarsen i <strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 25. november 1905,er hans fulde Navn: *Rasmus Rasmussen Degn, (O.P.A. № 848/1905).11. 1877, 16. september. Hans Larsen, Døbt i Kirken 21. oktober 1877. Ugift, Maren Hansen, 23 Aar af <strong>Gudbjerg</strong>, Udlagt Barnefader,Ungkarl Rasmus Larsen af Gudme. Faddere: Pigen Maren Dorthea Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov bar Barnet, Pigen Mette Kirstine Hansenaf <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Skomager Hans Jensen <strong>og</strong> Indsidder Christen Andersen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Hans Jørgen Larsen af Gudme.12. 1877, 16. september. Rasmus Pedersen, Døbt i Kirken 18. november 1877. Indsidder Christen Olsen Pedersen <strong>og</strong> Hustru KarenRasmussen, 34 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Rasmussen af Skaarup bar Barnet, Pigen Sidsel Rasmussen af Skaarup gik for.Slagter Jørgen Pedersen af Ellerup, Husmand Jacob Hansen af <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Ungkarl Jørgen Pedersen af Skaarup.13. 1877, 20. september. Henrik Hess Jørgensen, Døbt i Kirken 11. november 1877. Gaardmand Rasmus Jørgensen <strong>og</strong> Hustru BirgitteHenriksen, 36 Aar, Ellerup Mark. Faddere: Fru Melby af <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone af EllerupGrøftehauge gik for, Gaardmand Jørgen Larsen af Ellerup, Ungkarl Hans Hansen, Ellerup Mark, Husmand Knud Rasmussen,Lakkendrup Mark.1. 1878, 19. februar. Hans Peder Hansen, Døbt i Kirken 18. april 1878. Hørsvinger Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane Magdalene Hansen, 33Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Hanne Hansen af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Niels Pedersens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> gikfor. Gaardmændene Peder Larsen, Niels Nielsen <strong>og</strong> Rasmus Jensen af <strong>Gudbjerg</strong>.2. 1878, 19. februar. Johan Hansen, Døbt i Kirken 31. marts 1878. Gaardbestyrer Mads Hansen Løv <strong>og</strong> Hustru Ane Catrine Madsen, 25½ Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Ane Pedersen af Ellerup bar Barnet, Husmand Rasmus Knudsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skovgik for. Ungkarlene Lars Pedersen <strong>og</strong> Rasmus Larsen, samt Niels Dyhr – alle af <strong>Gudbjerg</strong> Skov.3. 1878, 10. april. Jens Rasmussen, Hjemmedøbt 13. april, Døbt i Kirken 30. maj 1878. Gaardmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru MarenNielsen 39 Aar, Ellerup. Pigen Maren Hansen af Langaa bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone af Ellerup Grøftehauge gikfor, Gaardmændene Rasmus Nielsen af <strong>Gudbjerg</strong>, Lars Caspersen af Brænderup <strong>og</strong> Hans Pedersen af Ellerup.4. 1878, 12. april. Hans Hansen, Hjemmedøbt 13. april, Døbt i Kirken 16. juni 1878. Gaardmand Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane MarieKristoffersen, 32 Aar, paa g Mark. Faddere: Pigen Mette Jensen af Langaa bar Barnet, Gaardmand Jens Hansens kone af <strong>Gudbjerg</strong> gikfor. Husmand Jens Rasmussen <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Christoffersen af Lakkendrup samt Husmand Niels Hansen af Ellerup.5. 1878, 5. juni. Hans Hansen, Hjemmedøbt 5. juni, Døbt i Kirken 21. juli 1878. Husmand Claus Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Nielsen, 36 Aar,Ellerup. Faddere: Gaardmand Rasmussens Kone af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Lars Caspersens Kone af Brænderup gik for.Gaardmand Rasmus Nielsen af Ellerup <strong>og</strong> Ungkarlene Anders Pedersen <strong>og</strong> Lars Hansen af Svindinge.6. 1878, 8. juni. Henrik Nielsen, Døbt i Kirken 8. september 1878. Indsidder Søren Nielsen <strong>og</strong> Hustru Maren Hansen, 40 Aar,Lakkendrup. Faddere: Pigen Nielsine Rasmussen paa Lakkendrup Mark bar Barnet, Husmand Hans Jensens Kone af Brændeskov gikfor. Husmændene Peder Andersen <strong>og</strong> Hans Jensen af Brændeskov, samt Mads Rasmussen paa Lakkendrup Mark.7. 1878, 30. juli. Hans Hansen, Døbt i Kirken 11. august 1878. Husmand Hans Hansen <strong>og</strong> Hustru Johanne Andersen, 32 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Gaardmand Lars Andersens Kone bar Barnet, Husmand Rasmus Peder Nielsens Kone gik for. UngkarleneHans Christian Andersen, Torben Andersen <strong>og</strong> Rasmus Hansen – alle af Albjerg.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 6- 1878, 1. juli. Anders Laurits Andersen, døbt i Gislev Kirke, 21. juli. Ugift, Ane Elisabeth Andersen, Sølt, Gislev S<strong>og</strong>n, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Niels Peder Larsen i Ellerup Kohauge. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselfor Gaardmand Niels Pedersen i Ellerup Kohauge, anmeldt af Provst … Spreichelsen?8. 1878, 2. november. Jens Laurits Jensen, Hjemmedøbt 3. november 1878. Skovf<strong>og</strong>ed Niels Jensen <strong>og</strong> Hustru Maren Larsen, 29 Aar,Brænderup Vænge. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.9. 1878, 30. november. Heinrich Ludvig Lundegaard, Døbt i Kirken 12. januar 1879. Skrædder Niels Rasmussen Lundegaard <strong>og</strong> HustruClara Frederiksen, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Peder Pedersens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for. IndsidderAnders Rasmussen, Husmændene Peder Pedersen <strong>og</strong> Rasmus Pedersen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.10. 1878, 10. december. Dødfødt. Gaardmand Niels Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen Andersen, 35 Aar, Ellerup Kohauge.1. 1879, 26. januar. Lars Antonsen, Døbt i Kirken 16. februar 1879. Ugift, Sarah Karoline Larsen, 19 Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Niels Antonsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Marie Hansen af Ellerup Grøftehauge bar Barnet,Gaardmand Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for, Ungkarl Rasmus Larsen af Gudme, Hans Jørgen Larsen <strong>og</strong> Niels Peder Larsenpaa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Anmærkninger: Ungkarl Niels Peder Larsen meldte Fødselen.2. 1879, 28. januar. Kristen Kristensen, Døbt i Kirken 6. april 1879. Husmand Kristen Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud Marie Andersen, 40½Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen Katrine Hansen paa Lakkendrup Mark bar Barnet, Gaardmand Anders Jensens Kone af Lakkendrupmark gik for. Gaardmændene Jørgen Hansen, Hans Larsen <strong>og</strong> Anders Hansen af Lakkendrup.3. 1879, 5. februar. Rasmus Jørgensen, Døbt i Kirken 10. april 1879. Indsidder Lars Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Maren Rasmussen, 26 Aar,Brændeskov. Faddere: Peder Hansens Kone af Hørup bar Barnet, Pigen Marie Rasmussen af Sørup gik for. Ungkarl MichaelRasmussen <strong>og</strong> Husmand Johannes Kristoffersen af Brændeskov, samt Husmand Peder Hansen af Hørup.4. 1879, 8. april. Lars Christian Larsen, Døbt i Kirken 22. maj 1879. Ugift, Ane Katrine Larsen, 22½ Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Rasmus Larsen paa Mullerup, født i Øster Skerninge. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone afEllerup Grøftehauge bar Barnet, Husmand Rasmus Knudsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Ungkarlene Jørgen Larsen, KnudHansen <strong>og</strong> Lars Hansen paa Mullerup. Anmærkninger: Barnefaderen meldte selv Fødselen.5. 1879, 19. juni. Jens Peder Pedersen, Døbt i Kirken 3. august 1879. Husmand Markus Pedersen <strong>og</strong> Hustru Rasmine Jensen Bæk, 42½Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Johanne Pedersen af Thaarup bar Barnet, Gaardmand Rasmus Rasmussens Kone Kirsten Steffensen afEllerup gik for. Husmand Rasmus Pedersen af Thaarup, Gartner Christoffer Frederiksen <strong>og</strong> Ungkarl <strong>og</strong> Gaardbestyrer ChristenChristensen af Ellerup.6. 1879, 21. august. Rasmus Nielsen Drejer, Hjemmedøbt 25. september, Døbt i Kirken 12. oktober 1879. Husmand Anders NielsenDrejer <strong>og</strong> Hustru Maren Hansen, 28 ½ Aar, Lakkendrup. Faddere: Gaardbestyrer Christen Pedersens Hustru Ane Kirstine Pedersen afSvindinge bar Barnet, Gaardmand Christen Jensens Kone Johanne Pedersen af Lakkendrup gik for. Gaardmand Jens Pedersen <strong>og</strong>Ungkarl Herman Rasmussen af Lakkendrup, samt Husmand Lars Rasmussen i Oure.7. 1879, 4. september. Jørgen Peder Jørgensen, Døbt i Kirken 19. oktober 1879. Ugift, Maren Rasmussen, 21 Aar, til huse forGaardmand Jørgen Pedersens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Peder Jørgensen for Gaardmand Rasmus Jørgensen paaEllerup Mark. Faddere: Pigen Karen Marie Hansen paa Ellerup Mark bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone BirgitteHenriksen ibid., gik for. Gaardmand Rasmus Jørgensen paa Ellerup Mark, Ungkarl Rasmus Christoffersen ad Svindinge, Lamdrup <strong>og</strong>Ungkarl Peder Pedersen af Brænderup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand AndersNielsens Enke paa Brudager Mark.8. 1879, 28. september. Rasmus Jensen, Hjemmedøbt 18. oktober, Døbt i Kirken 7. december 1879. Husmand Hans Jensen <strong>og</strong> HustruSophie Frederikke Jacobsen, 32 Aar, Brændeskov. Faddere: Tjenestepige Karen Kirstine Jensen for Gaardmand Jørgen Hansen paaLakkendrup Mark bar Barnet, Husmand Rasmus Pedersens Kone paa Brudager Mark. Husmand Jens Pedersen, Ungkarlene HansJensen <strong>og</strong> Hans Hansen af Brændeskov.9. 1879, 23. september. Rasmus Jensen, Døbt i Kirken 2. november 1879. Ugift, Maren Madsen, 24 Aar, tjenende for StedfaderenHusmand Jens Jensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Udlagt Barnefader, Ungkarl Jens Jørgen Andersen, tjenende i Lunde for Gaardmand MadsPedersen Skovsgaard. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Pigen Ane Katrine Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong>Skov gik for. Husmændene Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samt Ungkarl Hans Hansen af Lunde.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Mads Pedersen Skovsgaard paa Lunde Mark iLunde S<strong>og</strong>n.10. 1879, 2. november. Lars Peder Larsen, Døbt i Kirken 28. december 1879. Gaardmand Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Marie Nielsen, 28 ¾Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Jensine Rasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov bar Barnet, Gaardmand Niels Madsens Hustru Ane MarieJohansen i <strong>Gudbjerg</strong>, gik for. Ungkarl Rasmus Larsen af Galdbjerg, Gaardmændene Rasmus Hansen <strong>og</strong> Rasmus Jacobsen af <strong>Gudbjerg</strong>.11. 1879, 11. december. Hans Jørgen Jensen, Døbt i Kirken 29. februar 1880. Gaardmand Lars Jensen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen, 35½ Aar,Brænderup. Faddere: Boelsmand Lars Andersens Hustru af Skaarup bar Barnet, Gaardmand Lars Caspersens Hustru af Brænderup gikfor. Gaardmand Rasmus Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Christen Jensen <strong>og</strong> Smed Jørgen Danielsen af Brænderup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 71. 1880, 2. februar. Jørgen Peder Christoffersen, Hjemmedøbt 11. februar, Døbt i Kirken 11. april 1880. Husbestyrer RasmusChristoffersen <strong>og</strong> Hustru Maren Jørgensen, 29 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Marie Jørgensen af Vormark bar Barnet, Indsidder Lars’Hustru af Ellerup gik for. Gaardmand Christian Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Peder Pedersen i Brænderup, samt Ungkarl Niels Hansen afEllerup.2. 1880, 9. februar. Dødfødt. Kreaturhandler Niels Nielsen <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen, 28 ¼ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>.3. 1880, 12. februar. Carl Pedersen, Døbt i Kirken 3. marts 1880. Husmand Søren Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen Pedersen, 45 Aar, paaLakkendrup Mark. Faddere: Pigen Nielsine Rasmussen bar Barnet, Boelsmand Peder Pedersens Hustru Ane Jørgensen Kr<strong>og</strong> gik for,Boelsmand Peder Pedersen, Husmændene Rasmus Peder Hansen <strong>og</strong> Lars Hansen – alle paa Lakkendrup Mark.4. 1880, 19. april. Peter Marius Olsen, Døbt i Kirken i Svendborg, Frue Kirke 13. juni 1880. Ugift, Caroline Rasmine Christensen,Tjenestepige paa Mullerup, født i Sønder Broby, 17. februar 1857, Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Væver Martin Olsen af Lunde, søn afHusfæster Ernst Peder Olsen i Kværndrup. Faddere: Barnets Forældre, Pigen Jensine Rasmussen af Svendborg, Snedker E. P. Olsen afKværndrup, Skibstømmermand E. Olsen af Svendborg. Ifølge attest fra Kordegn ved Frue Kirke, S. Frederiksen, Svendborg, 13. juni1880. Anmærkninger: Barnefaderen meldte Fødselen. Moderen har tjent paa Mullerup siden 3. juni 1878.5. 1880, 12. maj. Niels Jørgen Nielsen, Døbt i Kirken 20. juni 1880. Ugift, Stine Rasmussen, 24½ Aar, Datter af Skovf<strong>og</strong>ed RasmusLarsen i Brændeskov, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Hans Nielsen, Svendborg, Søn af Husmand Niels Jørgensen i Øster Skerninge.Faddere: Pigen Ane Marie Rasmussen af Svendborg bar Barnet, Pigen Nielsine Rasmussen ibid., gik for. Husmand Niels Pedersen <strong>og</strong>Ungkarl Michael Rasmussen af Brændeskov, samt Ungkarl M<strong>og</strong>ens Nielsen af Svendborg. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Købmand J. P. Baagø, Frue S<strong>og</strong>n, Svendborg.6. 1880, 18. maj. Johan Ludvig Hansen, Hjemmedøbt 31. maj, Døbt i Kirken 4. juli 1880. Indsidder Jens Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen,30 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Bødker Rasmus Hansens Kone af Sandager bar Barnet, Indsidder Jens Rasmussens Kone iFamiliehuset ved Mullerup gik for. Ungkarl Niels Peder Hansen, Mullerup, Bødker Rasmus Hansen af Sandager <strong>og</strong> Indsidder JensRasmussen, Familiehuset ved Mullerup.7. 1880, 27. maj. Jens Marius Rasmussen, Hjemmedøbt 31. maj, Døbt i Kirken 27. juni 1880. Indsidder Hans Rasmussen <strong>og</strong> HustruAnne Kirstine Madsen, 25 Aar, … huset ved Mullerup. Faddere: Indsidder Jens Rasmussens Hustru Christine Vilhelmine Hansen iFamiliehuset ved Mullerup. Indsidder Jørgen Nielsens Kone, ibid., Maren Nielsen. Indsidder Hans Rasmussen, Familiehuset vedMullerup, Husmand Rasmus Rasmussen af Trunderup, Gaardmand Niels Pedersen i Ellerup Grøftehauge.8. 1880, 3. september. Knud Peder Knudsen, Døbt i Kirken 10. oktober 1880. Husmand Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Larsen,24 ¼ Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Husmand Rasmus Larsens Hustru paa Trunderup Mark bar Barnet, Pigen Ane Katrine Larsen paa<strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Gaardmand Jens Bech i <strong>Gudbjerg</strong>, Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Rasmussen <strong>og</strong> Husmand Peder Larsen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov.9. 1880, 4. september. Peder Pedersen, Hjemmedøbt 4. oktober, Døbt i Kirken 17. oktober 1880. Ugift, Henriette Pouline JørgineJørgensen, 20 Aar, til huse i Familiehuset ved Mullerup. Udlagt Barnefader, Johan Pedersen paa Trunderup Fattiggaard, hvor han erArbejdskarl. Faddere: Pigen Christiane Madsen af Kværndrup Mark, Pigen Marie Kirstine Pedersen af Ellerup Sejet. Ungkarl ChristianPedersen af Oure, Ungkarl Knud Andersen Brænderupgaard <strong>og</strong> Indsidder Søren Pedersen af Mullerup Familiehus. Anmærkninger:Barnefaderen, der er søn af Husmand Peder Pedersen i Oure meldte selv Fødselen, Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel for Gaardmand Rasmus Jørgensen paa Kværndrup Mark.10. 1880, 13. september. Jens Peder Hansen, Døbt i Kirken 17. oktober 1880. Gaardbestyrer Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru MarenChristensen, 26 Aar af Ellerup Grøftehauge. Faddere: Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone af Ellerup Mark, Gaardmand ChristenNielsens Hustru ibid., Gaardmændene Knud Lyder Hansen, Christen Nielsen <strong>og</strong> Niels Rasmussen af Ellerup.11. 1880, 15. september. *Mads Pedersen, Døbt i Kirken 14. november 1880. Gaardmand Niels Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen Andersen, 37Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Karen Henriksen af Ellerup Grøftehauge, Gaardmand Christen Pedersens Hustru ibid.Gaardmændene Jakob Hjeriksen <strong>og</strong> Knud Christensen, samt Husmand Christen Madsen – alle af Ellerup Kohauge. Anmærkninger: Ihenhold til Kongelig Bevilling, 17. april 1905, er hans fulde Navn: *Mads Nørregaard, (O.P.A. № 282/1905).12. 1880, 20. september. Hans Mortensen, Døbt i Kirken 31. oktober 1880. Gaardmand Anders Mortensen <strong>og</strong> Hustru Ane Nielsen, 36Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Ane Kirstine Hansen af Rygaard Skovf<strong>og</strong>edbolig, Gaardmand Christen Nielsens Hustru paa EllerupMark. Gaardmand Christen Nielsen, Ellerup, Gaardmand Christen Christensen ibid. <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Christen Hansen af Rygaards Skov.13. 1880, 2. oktober. Niels Peder Larsen, Døbt i Kirken 21. november 1880. Gaardmand Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Marie Nielsen, 29 ¾Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Larsen af Langaa bar Barnet, Gaardmand Peder Jacobsens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gik for. GaardmandRasmus Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Larsen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Jens Nielsen af Langaa.14. 1880, 4. oktober. Jens Christian Larsen, Døbt i Kirken 14. november 1880. Bødker Jørgen Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Pedersen, 27¾ Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Markus Pedersens Hustru af Ellerup. Indsidder Christoffer Frederiksen afEllerup, Ungkarl Rasmus Larsen paa Mullerup <strong>og</strong> Husmand Niels Pedersen af Skaarupøre.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 815. 1880, 29. oktober. Niels Peter Villumsen, Hjemmedøbt 31. oktober 1880. Dyrlæge Peter Christoffer Villumsen <strong>og</strong> Hustru MarenJensen, 24 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Ved Hjemmedaaben, Boelsmand Christoffer Rasmussens Enke af Sortebro Kro,Indsidder Rasmus Hansens Hustru af Galdbjerg. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.16. 1880, 23. november. Rasmus Peder Markvardsen, Døbt i Kirken 5. december 1880. Ugift, Mette Kirstine Nielsen, 23 ½ Aar, Datter afBoelsmand Niels Pedersen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, hvor hun opholder sig, Udlagt Barnefader, Ungkarl Mads Markvardsen af Hørup,Lunde S<strong>og</strong>n. Faddere: Kreaturhandler Niels Nielsens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Gaardmand Knud Rasmussens Hustru paa<strong>Gudbjerg</strong> Skov. S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed Hans Christensen i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Knud Rasmussen <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksen paa <strong>Gudbjerg</strong>Skov. Anmærkninger: Boelsmand Niels Pedersen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, anmeldte Fødselen.17. 1880, 29. december. Karl Rasmussen, Hjemmedøbt 7. februar 1881. Husmand <strong>og</strong> Væver Jens Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen,39 ¾ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Ved Hjemmedaaben; Barnets Forældre <strong>og</strong> Gaardmand Jens Sørensens Hustru paa LakkendrupMark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Kundgørelse.1. 1881, 12. januar. Thorvald Nielsen, Hjemmedøbt 15. januar 1881. Ugift, Barbara Kirstine Christensen, 19 ¼ Aar, Ellerup, for sinBedstemoder Christen Jensens Enke. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Peder Nielsen, for Gaardmand Hans Andersen i Holmdrup.Faddere: Ved Hjemmedaaben, Pigen Jensine Christensen, Ellerup, Gaardmand Christen Jensens Enke i Ellerup. Anmærkninger:Gaardbestyrer Christen Christensen i Ellerup meldte Fødselen, Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Holmdrup,Skaarup. Barnet døde før Daabens Publikation.2. 1881, 24. januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 15. april, Langfredag, 1881. Ugift, Maren Kirstine Hansen, 20 ¼ Aar, hjemme hosModeren, Husmand Hans Larsens Enke paa Lakkendrup Mark. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Rasmus Mortensen, Graaes Mølle,Frue S<strong>og</strong>n, Svendborg. Faddere: Pigen Elisabeth Christensen af Slæbæk, Pigen Ane Kirstine Andersen, Svendborg Mark, Murer PederRasmussen, Lakkendrup Mark, Ungkarl Rasmus Hansen, Holmdrup <strong>og</strong> Husmand Lars Rasmussen, Lakkendrup Mark.Anmærkninger: Skrædder Erik Hansen af Lakkendrup anmeldte Fødselen. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel forGaardmand Hans Andersen i Holmdrup.3. 1881, 12. februar. Anders Hansen, Hjemmedøbt 2. april, Døbt i Kirken 18. april 1881. Gaardmand Christen Hansen <strong>og</strong> Hustru AneAndersen, 38 Aar, Lakkendrup. Faddere: ved Hjemmedaaben, Barnets Forældre, Gaardmand Christen Jensens Hustru JohannePedersdatter i Lakkendrup.Gaardmand Rasmus Lehnskovs Hustru, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Gaardmand Christen Jensens Hustru i Lakkendrup, Gaardmand NielsThomsen, Gaardmand Jens Sørensen <strong>og</strong> Husmand Rasmus Knudsen af Lakkendrup.4. 1881, 15. februar. Rasmus Rasmussen, Døbt i Kirken 14. april 1881, Skærtorsdag. Husmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane SophieJensen, 23 Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardmand Peder Larsens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Husmand Hans ChristensensHustru ibid. Gaardmand Anders Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Murer Søren Rasmussen, Murer Erik Peder Jensen, begge af Skovsbo.5. 1881, 28. februar. Carl Alfred Pedersen, Døbt i Kirken 11. maj 1881. Ugift, Kathinka Elise Pedersen, Datter af Møller Niels Pedersen i<strong>Gudbjerg</strong>, 23 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl Poul Jensen i Skælskør. Faddere: Indsidder Laurits Bruuns Hustru af Vejstrup,Boelsmand Hans Frandsens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>. Husmand Hans Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Peder Jespersen, ibid., IndsidderLaurits Bruun af Vejstrup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Ørbæklunde.6. 1881, 19. marts. Niels Jørgen Poulsen, Hjemmedøbt 2. april 1881. Ugift, Maren Jørgensen, Gaardmand Niels Jørgensens Plejedatter iBrænderup, 26 ½ Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Poulsen, Gaardmand Poul Hansens Søn paa Ellerup Mark. Faddere: VedHjemmedaaben; Barnets Moder, Gaardmand Niels Jørgensens Hustru, Sophie Ulriksdatter i Brænderup. Anmærkninger: Barnet dødefør Daabens Publikation.7. 1881, 20. marts. *Niels Hansen, Døbt i Kirken 15. maj 1881. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 31 Aar,Ellerup Mark. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru af Ellerup Grøftehauge, Gaardmand Hans Nielsens Hustru af Dong,Gaardmændene Jørgen Larsen, Rasmus Jørgensen <strong>og</strong> Hans Rasmussen paa Ellerup Mark. Anmærkninger: I Henhold til Sunds GudmeHerredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 22. juli 1905, er han fulde Navn; *Niels Hansen Lyder, (O.P.A. № 522/1905).8. 1881, 29. marts. Jens Pedersen, Døbt i Kirken 15. maj 1881. Husmand Peder Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Pedersen, 42 ½ Aar,Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Skovf<strong>og</strong>ed Peder Andersens Hustru, Skovf<strong>og</strong>ed Peder Andersen, sammes Karl JensMadsen samt Barnets Fader – alle af Brændeskov.9. 7. 1881, 7. april. Anders Peder Hansen, Døbt i Kirken 29. maj 1881. Hansen Jørgen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Malene Hansen, 31 Aar,paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Anders Jensens Hustru, Lakkendrup Mark, Husmand Hans Hansen af<strong>Gudbjerg</strong>, Husmand Peder Sørensen <strong>og</strong> Christian Hansen paa Lakkendrup Mark.10. 1881, 12. april. Hans Andersen *Kongegaard, Hjemmedøbt 15. april, Døbt i Kirken 15. maj 1881. Ugift, Ane Margrethe Hansen, 23Aar, Lakkendrup, Datter af Gaardmand Hans Andersen, sammesteds. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Hans Andersen af Svindinge,Søn af Gaardmand Anders Hansen af Langaa. Faddere: Pige Mette Marie Andersen af Langaa, Gaardbestyrer Christen PedersensHustru af Svindinge, Gaardbestyrer Christen Pedersen af Svindinge, Husmand Anders Drejer <strong>og</strong> Ungkarl Anders Lars Hansen afLakkendrup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Christian Andersen i Svindinge.Navnet *Kongegaard er tilføjet i Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 26. januar 1906. (O.P. A№ 142/1906).


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 911. 1881, 13. april. Thomas Pedersen Mejer, Døbt i Kirken 19. juni 1881. Skomager Laurits Jørgensen Mejer <strong>og</strong> Hustru Karen MarieJensen, 30½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Moderen bar Barnet, pigen Karen Marie Mejer af Svendborg, Sadelmager Mejer <strong>og</strong>Skomagersvend Peder Larsen, samt Ungkarl Rasmus Hansen af Svendborg.12. 1881, 28. april. Jens Peder Jensen, Døbt i Kirken 26. juni 1881. Gaardbestyrer Peder Jensen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Nielsen, 24 Aar.Faddere: Gaardmand Hans Christian Andersens Hustru, Ane Cathrine Nielsen af Egebjerg, Gaardbestyrer Henrik Pedersens Hustru af<strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Rasmus Jensen, Lakkendrup, Ungkarl Hans Rasmussen <strong>og</strong> Gaardmand Jens Bech af <strong>Gudbjerg</strong>.13. 1881, 1. maj. Niels Peter Julius Rasmussen, Hjemmedøbt 27. juni, Døbt i Kirken 17. juli 1881. Indsidder Christen Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Maren Hansen, 42 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Gjertrud Marie Hansen paa Brændeskovgaard, Skovf<strong>og</strong>ed HansRasmussens Hustru, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Skovf<strong>og</strong>ed, Hans Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensen, Brændeskov, HusmandLars Rasmussen, Lakkendrup.14. 1881, 26. maj. Niels Peter Pedersen, Hjemmedøbt 13. juni, Døbt i Kirken 24. juli 1881. Gaardmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Hustru MarenLarsen, 40 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Malene Hansen, Gaardmand Rasmus Larsens Hustru, Ungkarlene Anders Larsen <strong>og</strong>Rasmus Pedersen – alle af Hesselager, samt Husmand Christen Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>.15. 1881, 1. juni. Jørgen Christian Jørgensen, Døbt i Kirken 19. juni 1881. Ugift, Sophie Frederikke Pedersen, Datter af GaardmandChristian Pedersen i Brænderup, hvor hun opholder sig, 24 Aar. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Niels Jørgen Andersen i Ellerup,tjener for Gaardmand Mads Nielsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Karen Sophie Jensen af Brænderup, Husmand AndersJørgensens Hustru Karen Christensen af Ellerup, Ungkarlene Peder Pedersen <strong>og</strong> Peder Sohnesen af Brænderup, samt Knud Hansen afGislev.16. 1881, 7. juni. Peder Henriksen, Hjemmedøbt, 8. juni 1881. Husmand Niels Henriksen <strong>og</strong> Hustru Johanne Marie Pedersen, 41 Aar,paa Lakkendrup Mark. Faddere: Ved Hjemmedaaben, Pigen Karen Dorthea Henriksen, Lakkendrup Mark, Enken Karen Hansdatter afSortebro Kro. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.17. 1881, 6. juli. Rasmus Christensen, Døbt i Kirken 18. september 1881. Husmand Christen Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud MarieAndersen, 43 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Gaardbestyrer Henrik Hansens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Hans PederChristensens Hustru paa Lakkendrup Mark, Gaardmændene Hans Larsen, Anders Hansen <strong>og</strong> Jørgen Hansen af Lakkendrup.- 1880, 16. december. Christen Rasmussen, døbt i Gislev Kirke 2. januar 1881. Ugift, Severine Christensen af Sølt, Gislev S<strong>og</strong>n. UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Hans Peder Rasmussen af Tvede. Anmærkninger: Anmeldt af S<strong>og</strong>neraadets Formand, ved JægermesterLundegaard paa Lykkesholm, under 7. juli 1881. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup.- 1881, 12. august. Hans Peter Hansen, Døbt i Kværndrup Kirke 9. oktober 1881. Ugift, Anne Marie Jensen, til huse paa TrunderupMark, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jørgen Hansen, Ellerup Kohauge. Anmærkninger: Meldt til S<strong>og</strong>neraadets Formand, ved C.Jørgensen under 15. oktober 1881, da Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Ellerup Kohauge.18. 1881, 31. oktober. Rasmus Peder Jensen, Døbt i Kirken 26. december 1881. Indsidder Anders Nielsen Jensen <strong>og</strong> Hustru RasmineHansen, 38 Aar, Brændeskov. Faddere: Indsidder Christian Cord Jensens Hustru af Heldager, Pigen Karen Hansen af Brændeskov,Husmand Rasmus Hansen, Brudager, Indsidder Christian Cord Jensen af Heldager, samt Barnets Fader.19. 1881, 14. november. Laurits Kr<strong>og</strong>, Døbt i Kirken 1. januar 1882. Skolelærer Lars Rasmussen Kr<strong>og</strong> <strong>og</strong> Hustru Marie Andersen, 36Aar, Brændeskov. Faddere: Gaardmand Johannes Andersens Hustru af Gamborg, Gaardmand Peder Larsens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong>Skov, Gaardmændene Johannes Andersen <strong>og</strong> Christen Andersen af Gamborg S<strong>og</strong>n, samt Gaardmand Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong>Skov.20. 1881, 25. november. Hans Laurits Larsen, Døbt i Kirken 26. december 1881. Tømmermand Julius Larsen <strong>og</strong> Hustru Karen KirstineNielsen, 21 ½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Jensine Jensen af <strong>Gudbjerg</strong>, Pigen Maren Larsen af Ellerup Mark, Husmand JensSteffensen <strong>og</strong> Ungkarl Hans Peder Jensen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Lars Larsen af Ellested.21. 1881, 17. december. Hans Peder Hansen, Døbt i Kirken 5. februar 1882. Husmand <strong>og</strong> Skomager Peder Hansen <strong>og</strong> Hustru PetrineHansen, 28 Aar af Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Maren Hansen af Ørbæk, Husmand Hans Hansens Hustru paa LakkendrupMark, Husmand Rasmus Rasmussen, Brudager mark, Gaardmand Jens Pedersen, Lakkendrup, Husmand Christian Hansen,Lakkendrup Mark.22. 1881, 25. december. Jens Peder Andersen, Døbt i Kirken 8. januar 1882. Ugift, Ane Ludvigsen, 21 ½ Aar, til huse for Smed JørgenDanielsen i Brænderup. Udlagt Barnefader er Indsidder Claus Andersen i Svindinge. Faddere: Pigen Karen Johansen af Svindinge,Gaardmand Christen Jensens Hustru af Brænderup, Smedesvendene Peder Pedersen <strong>og</strong> Jens Vilhelm Eriksen af Brænderup, samtUngkarl Rasmus Nielsen af Svindinge. Anmærkninger: Smed Jørgen Danielsen meldte Fødselen. Moderen tjente Timaanedersdagenfør Barnets Fødsel for Skovf<strong>og</strong>ed Jensen i Brænderup Vænge.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 101. 1882. 14. januar. Anders Christen Marinus Jensen, Døbt i Kirken 5. marts 1882. Ugift, Sara Nielsen, Datter af afdøde GaardmandNiels Christensen i Ellerup, opholder sig for sin Stedfader Gaardmand Anders Christensen i Ellerup, 22 Aar. Udlagt Barnefader,Ungkarl Niels Jensen af Gislev. Faddere: Barnets Moder, Pigen Maren Jensen af Gislev, Gaardmændene Anders Christensen <strong>og</strong>Christen Nielsen, samt Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen – alle af Ellerup. Anmærkninger: Barnefaderen meldte Fødselen.2. 1881, 16. januar. Kristen Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 26. februar 1882. Bødker Frederik Hansen <strong>og</strong> Hustru AneChristensen, 30 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Forpagter Peter Rasmussens Hustru Inger Katrine af Brændeskov,Forpagter Peter Rasmussen <strong>og</strong> Mejerist Nicolai Peder Kjær af Brændeskov <strong>og</strong> Ungkarl Hans Kristensen af Vejstrup. Anmærkninger:Bødker Frederik Ferdinand Hansen har løst S<strong>og</strong>nebaand til Valgmenighedspræsten i Vejstrup.3. 1882, 15. februar. Lars Larsen Jensen, Døbt i Kirken 2. april 1882. Gaardmand Lars Jensen <strong>og</strong> Hustru maren Jensen, 39 Aar.Brænderup. Faddere: Gaardmand Niels Rasmussens hat af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Peder Nielsens Hustru af Galdbjerg, gikfor. Gaardmand Rasmus i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Lars Caspersen <strong>og</strong> Smed Jørgen Danielsen af Brænderup.4. 1882, 5. marts. Niels Peder Nielsen, Døbt i Kirken 30. april 1882. Indsidder Jørgen Christian Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne SophiePedersen, 39 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Pigen Karen Nielsen af Kværndrup, Pigen Ane Marie Nielsen af Ryslinge,Indsidder Niels Madsen i Familiehuset ved Mullerup, Ungkarl Rasmus Pedersen af Stenstrup, Ungkarl Rasmus Christensen af Lunde.5. 1882, 5. marts. Dødfødt. Ugift, Karen Rasmussen, Brændeskov, Datter af Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen, hvor hun opholder sig, 27 ½Aar. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens Jørgen Jensen i Brænderup, for Gaardmand Lars Jensen.- 1881, 19. december. Hans Christian Hansen, døbt i Gislev Kirke 8. januar 1882. Ugift, svenskfødte? Fruentimmer Hanne Hansdatter iSølt, Gislev S<strong>og</strong>n, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens Hansen paa Eskelund (Ravndrupgaard), Moderen 20 Aar. Anmærkninger:Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel her i S<strong>og</strong>net. Først modtaget anmeldelsen fra Gislev S<strong>og</strong>n 15. marts.6. 1882, 4. april. Jørgen Peder Christoffersen, Døbt i Kirken 29. maj 1882. Husbestyrer Rasmus Christoffersen <strong>og</strong> Hustru marenJørgensen, 31 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Sophie Frederikke Pedersen af Brænderup, Husmand Knud Hansens Hustru i Ellerup,Indsidder Lars Hansen i Ellerup, Husmand Henrik Christoffersen i Gislev, Ungkarl Hans Christoffersen, ibid.7. 1882, 8. april. Niels Peder Hansen, Døbt i Kirken 23. april 1882. Ugift, Ane Margrethe Frederiksen, Datter af Gaardmand FrederikRasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, 20 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Hansen i Sønderborg, Søn af Gaardmand Hans Andersen iHesselager. Faddere: Gaardmand Peder Pedersens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Pigen Ane Catrine Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, UngkarlAnders Hansen af Hesselager, Ungkarl Rasmus Peder Frederiksen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Ladef<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen paa Mullerup.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel Vranglinggaard i Ulkebøl S<strong>og</strong>n paa Als.- 1882, 7. april. Edvard Claus Gitz, Døbt i Kirken i St. Knuds Kirke i Odense, 18. maj 1882. Ugift, Marie Magdalene Gitz paaFattiggaarden i Odense. Udlagt Barnefader Skovf<strong>og</strong>ed Clausen. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselfor Skovf<strong>og</strong>ed Clausen i Ellerup Vænge, anmeldt fra Provst Damgaard 15. april 1882.8. 1882, 8. maj. Rasmus Rasmussen *Brændeskov, Døbt i Kirken 4. juni 1882. Ugift, Laurentine Katrine Nielsen, 21 Aar, Brændeskov,opholder sig for sin Moder, Indsidder Niels Larsens Enke, Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Rasmussen paa Thurø, søn af IndsidderRasmus Knudsen i Tved. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Hans Rasmussens Hustru af gravvænge, Ungkarl Hans Rasmussenaf Tved, Ungkarl Lars Rasmussen af Brændeskov, samt Barnets Fader. Anmærkninger: Moderen har haft ophold i Hjemmet iBrændeskov, det sidste Aar. Navnet *Brændeskov – er tilføjet i Henhold til Esbjerg By – <strong>og</strong> Herreds - <strong>og</strong> Birkekontors Navnebevis,1908, November 4. (O.L.A. № 250/1908).9. 1882, 10. maj. Christen Christensen, Tvilling, Hjemmedøbt 11. maj 1882, Døbt i Kirken 4. juni 1882. Ugift, Ane Kirstine Nielsen, 25Aar, Datter af Indsidder Niels Madsen i Familiehuset ved Mullerup., hvor hun opholder sig, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl RasmusChristensen paa Langkildegaard i Lunde, Søn af Husmand Christen Rasmussen i Lunde. Faddere: indsidder Jørgen Christian NielsensHustru, Familiehuset ved Mullerup. Pigen Gjertrud Nielsen af Hundtofte, Indsidderne Niels Madsen, Jørgen Christian Nielsen <strong>og</strong>Mads Nielsen af Familiehuset ved Mullerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Børnenes Fødsel for GaardmandKnud Rasmussen i Gislev.10. 1882, 10. maj. Niels Christensen, Tvilling, Hjemmedøbt 11. maj, Døbt i Kirken 4. juni 1882. Samme Forældre som førnævnte.Faddere: Pigen Ane Marie Nielsen af Ryslinge, Pigen Marie Nielsen, ibid., Ungkarl Lars Johansen Davidsen, ibid., Indsidder AndreasJulius Davidsen af Familiehuset ved Mullerup, Ungkarl Hans Christensen af Lunde S<strong>og</strong>n.11. 1882, 17. juni. Niels Mortensen, Døbt i Kirken 6. august 1882. Gaardmand Anders Mortensen <strong>og</strong> Hustru Ane Nielsen, 37 ¾ Aar, paaEllerup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Jens Nielsens Hustru af Gudme, Gaardmand Christen Nielsen, SnedkerChristian Thomsen af Ellerup, samt Gaardmand Jens Nielsen af Gudme.12. 1882, 22. juni. Peder Poul Nielsen, Døbt i Kirken 3. september 1882. Husmand Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pedersen, 33½Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Maren Pedersen af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Christen Hansens Hustru af Lakkendrup,Gaardmændene Jens Pedersen, Hans Larsen <strong>og</strong> Jens Sørensen af Lakkendrup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 1113. 1882, 27. juni. Jens Poulsen Rasmussen, Døbt i Kirken 23. juni 1882. Husmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Sophie Jensen, 24 ½Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Marie Rasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Anders Rasmussens Hustru, ibid., UngkarlRasmus Rasmussen, Husmand Mads Madsen <strong>og</strong> Gaardmand Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.14. 1882, 17. juli. Hans Peder Larsen, Døbt i Kirken 24. september 1882. Gaardmand Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Marie Nielsen, 32 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Hansen af Ellerup, Gaardmand Jens Nielsens Hustru af Langaa, Gaardmændene Niels Madsen <strong>og</strong>Rasmus Hansen samt Møller Frederik Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>.15. 1882, 20. juli. Johannes Larsen Johannesen, Døbt i Kirken i 20. august 1882. Ugift, Maren Nielsen, 24 Aar. Til huse for HusmandJohannes Larsen, Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Johansen af Svindinge. Faddere: Pigen Bodil Kirstine Frederiksen fraHesselager, Pigen Trine Nielsen fra Taasinge. Ungkarlene Hans Johansen <strong>og</strong> Peder Johansen fra Ellerup, samt Ungkarl Niels Nielsen afHesselager. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Christen Christensen i Ellerup.Barnefaderen er Søn af Husmand Johannes Larsen i Ellerup.16. 1882, 23. juli. Niels Peder Hansen, Døbt i Kirken 17. september 1882. Indsidder Mads Andersen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane KirstineRasmussen, 20 ¼ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Johanne Jespersen af Svendborg, Gaardmand Jens Sørensens Hustru paaLakkendrup Mark, Husmand Knud Rasmussen <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Christoffersen paa Lakkendrup Mark, samt Husmand JensRasmussen paa Brudager Mark.17. 1882, 14. oktober. Peder Julius Jensen, Hjemmedøbt 12. november, Døbt i Kirken 26. december 1882. Husmand Hans Jensen <strong>og</strong>Hustru Sophie Frederikke Jacobsen, 35 Aar, i Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet ved Hjemmedaaben, Gaardmand PederPedersens Hustru fra <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for.Pigen Karen Sophie Jensen, Husmand Jens Pedersens Hustru, Husmand Hans Jensen, Husmand Hans Rasmussen <strong>og</strong> Husmand JensHansen Bøj – alle af Brændeskov.18. 1882, 27. december. Jens Martin Jensen, Døbt i Kirken 25. februar 1883. Indsidder Anders Nielsen Jensen <strong>og</strong> Hustru RasmusHansen, 39 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Indsidder Hans Davidsens Enke af Brændeskov, Husmand KnudJørgensen af Brændeskov, Indsidder Christen Kord Hansen af Heldager <strong>og</strong> Barnets Fader.1. 1883, 12. januar. Anders Laurits Andersen, Døbt i Kirken 4. marts 1883. Ugift, Ane Elisabeth Andersen, 29½ Aar, <strong>og</strong> opholdende sigfor Husmand Hans Knudsens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader Sophus Pedersen, Staldkarl paa Glorup. Faddere: Pigen Karen Larsenaf Ellerup, Indsidder Christoffer Frederiksens Hustru, Indsidder Christoffer Frederiksen, Indsidder Hans Andersen, Ungkarl AndersJørgen Andersen, alle af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Glorup.2. 1883, 19. februar. Christen Pedersen Christensen, Døbt i Kirken 8. april 1883. Ugift, Ane Kirstine Christensen, 28 Aar, opholdendefor sin Moder, Gaardmand Christen Pedersens Enke i <strong>Gudbjerg</strong>. Udlagt Barnefader, Mejeribestyrer Hans Peder Rasmussen paaArreskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Kreaturhandler Niels Nielsens Hustru gik for. Kreaturhandler Niels Nielsen, Ungkarl PederLarsen Christensen <strong>og</strong> Sadelmager Mejer – alle af <strong>Gudbjerg</strong>. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Arreskov, ØsterHæsinge S<strong>og</strong>n.3. 1883, 7. marts. Morten Pedersen, Døbt i Kirken 6. maj 1883. Karen Rasmine Hansen, 26 ¾ Aar paa Trunderup Fattiggaard, gift med… Hans Peder Pedersen, … … ej for … … i mindst … … … for øjeblikket i Nakskov. Faddere: Bestyrer N. Pedersens Hustru aneKirstine Larsen, Trunderup Fattiggaard, Smed Hans Jacob Pedersens Hustru, Trunderup Dong, Bestyrer N. Pedersen, TrunderupFattiggaard, Gaardmand Niels Caspersen, Brænderup, Husmand Hans Pedersen, Brændeskov.4. 1883, 25. marts. Hans Hansen, Hjemmedøbt 25. marts af Husmand Hans Hansen paa Lakkendrup Mark. Ugift, Kirsten Hansen, 21Aar, til huse for Husmand Hans Hansen i Brændeskov. Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Hansen af Egense S<strong>og</strong>n. Anmærkninger:Barnet døde før Daabens Publikation. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Skovrider Clausen paa Dyrhedegaard.5. 1883, 11. april. Frederik Rex Ambrosius Nielsen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Husbestyrer Hans Christian Nielsen <strong>og</strong> Hustru JensineEline Rex, 36 Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Frederikke Ambrosia Noer af Hansen af Hesselager, Pigen Jensine Christensen afEllerup Kohave, Maler Noer af Hesselager, Husmand Christen Madsen af Ellerup Kohauge <strong>og</strong> … Jørgen Nielsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark.6. 1883, 12. april. Niels Christian Jensen, Døbt i Kirken 17. juni 1883. Gaardbestyrer Peder Jensen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Nielsen, 26Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Jensen af <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Gaardmand Rasmus Lehnskovs Hustru af <strong>Gudbjerg</strong> Mark,Gaardmand Henrik Hansen i <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Rasmus Jensen af Lakkendrup <strong>og</strong> Gaardmand Hans Christian Andersen af <strong>Gudbjerg</strong>.7. 1883, 10. maj. Jens Peder Marius Jensen, Døbt i Kirken 17. juni 1883. Skræddermester Jens Peder Jensen <strong>og</strong> Hustru Karen Pedersen,22 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Mette Kirstine Hansen, Pigen Marie Pedersen, Gaardmændene Rasmus Kusk <strong>og</strong> Niels Pedersen, alleaf g, samt Gaardmand Anders Mortensen af Ellerup.8. 1883, 30. maj. Hans Rasmussen, Hjemmedøbt 30. maj 1883. Ugift, Christine Rasmussen, 21 Aar, Datter af Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen,Brændeskov, for hvem hun opholder sig, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Rasmus Rasmussen, Snarup. Faddere: Ved Hjemmedaaben,Boelsmand Hans Pedersens Hustru <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsens Hustru af Brændeskov. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Hans Larsens Enke, Tordengaard, Sørup S<strong>og</strong>n. Barnet døde før DaabensPublikation.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 129. 1883, 31. maj. Niels Pedersen, Døbt i Kirken 8. juli 1883. Slagter Jørgen Pedersen <strong>og</strong> Hustru Marie Jensen, 36 Aar, Ellerup. Faddere:Husmand Peder Egeskovs Hustru af Hørup, Skomager Anders Pedersens Hustru af Hesselager, Skomager Anders Pedersen afHesselager, Indsidder Christen Pedersen <strong>og</strong> Førstekarl Rasmus Mortensen af Hesselager.10. 1883, 2. juni. Hans Hansen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Ugift, Sophie Larsen, 22 Aar, til huse for sin Moder, Hjulmand LarsSørensens Enke i Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Jørgen Hansen af Lamdrup, Svindinge S<strong>og</strong>n. Faddere: Gaardmand KnudJørgensens Hustru af Svindinge, Husmand Hans Hansens Hustru ibid., Husmand Hans Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Lars Rasmussen afSvindinge, samt Hjulmand Hans Larsen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel GaardmandKnud Jørgensen i Svindinge.11. 1883, 3. juni. Hans Christian Hansen, Døbt i Kirken 8. juli 1883. Gaardmand Kristen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Andersen, 40 Aar,Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Jens Sørensens Hustru, Væver Jens Rasmussens Hustru, Gaardmændene Niels Thomsen <strong>og</strong> JensPedersen, samt Ungkarl Hermann Rasmussen – alle af Lakkendrup.12. 1883, 6. juni. Marius Vilhelm Niels Sack, Døbt i Kirken 8. juli 1883. Smed Heinrich Vilhelm Niels Sack <strong>og</strong> Hustru Ane MarieNielsen, 23 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: pigen Gjertrud Nielsen af Kværndrup, Pigen Ane Kirstine Nielsen af Stenstrup,Ungkarl Rasmus Christensen af Stenstrup, Indsidder Niels Madsen af Mullerup Familiehus, Indsidder Jørgen Nielsen af <strong>Gudbjerg</strong>.13. 1883, 10. juni. Hans Christian Hansen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Ugift, Bodil Kirstine Pedersen, for sin Fader GaardmandChristen Pedersen i Brænderup, 24 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Væver Knud Hansen af Gislev. Faddere: Pigen Ane SophieHansen af Lunde, Skovløber Niels Peder Nielsens Hustru, Brænderup Vænge, Ungkarl Hans Hansen af Gislev, Ungkarlene PederPedersen <strong>og</strong> Lars Pedersen af Brænderup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand KnudRasmussen, Gislev Sejet.14. 1883, 20. juni. *Christen Christensen, Hjemmedøbt 20. juni, Døbt i Kirken 23. september 1883. Gaardfæster Christen Christensen <strong>og</strong>Hustru Karen Marie Eriksen, 28 Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Gaardbestyrer Hans Poulsens Hustru af Brænderup, GaardmændeneChristen Nielsens Hustru paa Ellerup Mark, Købmand N. Pedersen i Ellerup, Gaardmand Christen Nielsen <strong>og</strong> Ungkarl ChristenPoulsen paa Ellerup Mark. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 16.november 1905, er hans fulde Navn, *Christen Christensen Ellemose, (O.P.A. № 794/1905).15. 1883, 16. august. Anders Torben Hansen, Døbt i Kirken 14. oktober 1883. Husmand Hans Hansen <strong>og</strong> Hustru Johanne Andersen, 36Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Hanne Hansen fra Albjerg bar Barnet, Gaardmand Anders Duelunds Hustru paaLakkendrup Mark. Gaardmændene Jens Pedersen, Jørgen Duelund <strong>og</strong> Vilhelm Hansen af Lakkendrup.16. 1883, 2. oktober. Frederik Hansen Kjær, Døbt i Kirken 11. november 1883. Boelsmand Nicolaj Peder Kjær <strong>og</strong> Hustru MarenDorthea Hansen, 26 ½ Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Moderen bar Barnet, Pigen Ingerline Hansen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for.Gaardmand Anders Jensen paa Lakkendrup Mark, Husmand Hans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Forpagter Peder Rasmussen afBrændeskov.17. 1883, 6. oktober. Carl Pedersen Kierstein, Døbt i Kirken 25. november 1883. Ugift, Marie Dorthea Andersen, 27 ¾ Aar, til Huse forsin stedfader Rasmus Rheinholtsen paa Lakkendrup Mark. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Carl Nielsen Kierstein af Svendborg.Faddere: Pigen Karen Marie Hansen af Oure bar Barnet, Indsidder Mads Hansens Hustru af Brudager gik for. Husmændene KnudRasmussen, Jens Rasmussen <strong>og</strong> Frederik Pedersen, alle paa Lakkendrup Mark. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen førBarnets Fødsel for Enkefru Christensen i Svendborg, Frue S<strong>og</strong>n.18. 1883, 8. oktober. Ferdinand Hansen, Døbt i Kirken 25. november 1883. Husmand Jørgen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Malene Andersen,33 ½ Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Lars Hansen Falds Hustru paa Lakkendrup Mark gik for,Husmændene Hans Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>, Peder Sørensen af Lakkendrup, Niels Andersen af Gudme.19. 1883, 1. november. Lars Peder Larsen, Døbt i Kirken 2. december 1883. Hjulmand Hans Lars <strong>og</strong> Hustru maren Sophie Gregersen, 25Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Christen Nielsens Hustru paa Ellerup Mark, Gaardmand Jørgen Larsen ibid., Gaardmand PoulHansen af Gudme <strong>og</strong> Husmand Jens V… af Albjerg.1. 1884, 26. januar. *Hans Jacob Pedersen, Hjemmedøbt 5. februar, Døbt i Kirken 17. februar 1884. Ugift, Karen Sofie Jensen, 26 Aar,opholder sig for stedfaderen Husmand Jacob Løv i Brændeskov. Udlagt Barnefader, Ungkarl, Tjenestekarl Anders Pedersen,Brændeskovgaard. Faddere: Husmand Lars Nielsens Hustru Maren Hansen, Brænderup Vænge, Høker Hans Jensens Hustru, SofieFrederikke Jacobsen i Brændeskov, Ungkarlene Peder Hansen Løv, Brændeskov, Jens Peder Larsen, Brændeskovgaard <strong>og</strong> HansChristian Hansen ibid. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 21. november 1904, er hans fulde Navn: *Hans Jacob Ejby,(O.P.A. № 293/1904).2. 1884, 25. februar. Carl Nielsen Drejer, Døbt i Kirken 18. maj 1884. Husmand Anders Nielsen Drejer <strong>og</strong> Hustru Maren Hansen, 34½Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen Ane Kirstine Hansen af Svindinge, Gaardmand Kristen Jensens Hustru af Lakkendrup,Gaardmændene Anders Hansen <strong>og</strong> Jens Pedersen, samt Ungkarl Hermann Rasmussen af Lakkendrup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 133. 1884, 15. marts. Kristen Rasmussen, Døbt i Kirken 10. april 1884, Skærtorsdag. Husmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane SophiaJensen, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Husmand Hans Rasmussens Hustru, Ollerup, Gaardmand Peder Larsens Hustru, <strong>Gudbjerg</strong>Skov, Gaardmand Niels Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Husmændene Mads Madsen <strong>og</strong> Hans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.4. 1884, 21. marts. Rasmus Rasmussen, Døbt i Kirken 4. maj 1884. Skovf<strong>og</strong>ed Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Jørgensen, 31 Aar,<strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Niels Vilhelmsens Hustru paa Lakkendrup Mark, Husmand KnudRasmussen <strong>og</strong> Peder Hansen paa Lakkendrup Mark, samt Gaardmand Niels Sørensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.5. 1884, 2. april. Laurits Andreas Hansen, Døbt i Kirken 27. april 1884. Ugift, Gjertrud Larsen, 19 Aar, til huse for sin Moder, HjulmandLars Sørensens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens Hansen af Gudme. Faddere: Pigen Sophie Larsen af Svindinge,Hjulmand Hans Larsens Hustru af Ellerup. Hjulmand Hans Larsen af Ellerup, Skomager Hans Jensen af Gudme <strong>og</strong> Ungkarl LarsRasmussen af Svindinge. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Christen Christensen iEllerup.6. 1884, 7. april. Niels Peder Rasmussen, Døbt i Kirken 9. maj 1884. Husmand Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Laurentine Johanne KatrineNielsen, 24½ Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Forpagter Peder Rasmussens Hustru af Brændeskov, Forpagter PederRasmussen af Brændeskov, Husmand Hans Rasmussen af Gravvænge <strong>og</strong> Ungkarl Jens Rasmussen af Tved.7. 1884, 14. april. Lars Christen Poulsen, Døbt i Kirken 27. april 1884. Ugift, Ane Caroline Hansen, 21 Aar, af Ellerup, hjemme forFaderen Indsidder Hans Madsen, Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Poulsen af Gudme. Faddere: Indsidder Hans Madsens Hustru,Husmand Claus Hansens Hustru, Murer Niels Hansen, Ungkarlene Johanne Christensen <strong>og</strong> Rasmus Larsen – alle af Ellerup.8. 1884, 5. august. Peder Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 14. september 1884. Købmand Hans Pedersen <strong>og</strong> Hustru Eline Pedersen, 26Aar i <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Moderen bar Barnet, Pigen Pernille Pedersen af Øster Hæsinge gik for. Gaardmændene Niels Pedersen <strong>og</strong>Rasmus Hansen af <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Købmand Peder Jørgensen af Øster Hæsinge.9. 1884, 21. august. Anders Nielsen, Døbt i Kirken 28. oktober 1884. Indsidder Jørgen Christian Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne SophiePedersen, 41½ Aar, i Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Pigen Marie Kirstine Nielsen paa Brændeskovgaard, Indsidder JuliusDavidsens Hustru i Familiehuset ved Mullerup. Gaardmand Niels Pedersen, Ellerup Kohauge, Indsidderne Hans Andersen <strong>og</strong> NielsMadsen af Familiehuset ved Mullerup.10. 1884, 28. september. Rasmus Peder Jensen, Døbt i Kirken 23. november 1884. Ugift, Ane Hansen, 26 Aar, opholder sig for sin FaderGaardmand Rasmus Hansen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Hans Jensen paa Broholm. Faddere: Pigen KarenHansen af Galdbjerg, Husmand Jens Rasmussens Hustru paa Brudager Mark. Ungkarl Rasmus Christoffersen af Sortebro,Husmændene Hans Jørgen Pedersen <strong>og</strong> Peder Andersen paa Gudme Mark.11. 1884, 28. september. Jens Mejer, Døbt i Kirken 30. november 1884. Skomager Laurits Jørgensen Mejer <strong>og</strong> Hustru Karen MarieJensen, 34 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Husmand Rasmus Hansens Hustru af Kirkeby, sadelmager Mejer <strong>og</strong> Ungkarl PederLarsen Christensen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Husmand Christen Rasmussen ibid.12. 1884, 12. september. Anders Christoffersen, Hjemmedøbt 9. oktober, Døbt i Kirken 16. november 1884. Husbestyrer RasmusChristoffersen <strong>og</strong> Hustru Maren Jørgensen, 33 Aar, Ellerup. Faddere: Ved Hjemmedaaben, var Barnets Bedstemoder, Husmand JørgenPedersens Enke i Ellerup, samt Barnets Forældre. Pigen Gjertrud Christoffersen af Dong, Pigen Karen Jørgensen af Ellerup,Gaardmand Christian Pedersen, Brænderup, … Lars Hansen, Ellerup, Ungkarl Jørgen Christoffersen, Svindinge.13. 1884, 8. oktober. Peder Laurits Borger Pedersen, Døbt i Kirken 14. december 1884. Gaardmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Hustru MarenLarsen, 44½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Tømmermand Hans Peder Jensens Hustru paa Gudme Mark, TømmermandHans Peder Jensen, Gudme Mark, Træskomand Christen Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Anders Larsen, Hesselager.14. 1884, 3. november. Jens Larsen, Døbt i Kirken 30. november 1884. Hjulmand, Husmand Larsen <strong>og</strong> Hustru Maren Sophie Gregersen,26 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Karen Jensen af Gudme, Skomager Hans Jensens Hustru af Gudme. Gaardmand Jørgen Larsen,Gaardmand Rasmus Rasmussen, begge paa Ellerup Mark, Husmand Jacob Jensen af Ellerup.15. 1884, 8. december. Annart Thorvald Hansen, Døbt i Kirken 1. februar <strong>1885</strong>. Husmand <strong>og</strong> Skomager Peder Hansen <strong>og</strong> HustruPetrine Hansen, 31 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Kirsten Nicolajsen af Vormark, Husmand Rasmus Rasmussens Hustru paaBrudager mark, Gaardmand Jens Pedersen, Lakkendrup, Husmand Hans Larsen, Lakkendrup Mark <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Nielsen iBrændeskov.16. 1884, 6. december. Johannes Peder Frandsen, Døbt i Kirken 28. december 1884. Ugift, Maren Sophie Hansen, 24 Aar, til huse for sinModer, Husmand Hans Larsens Enke paa Lakkendrup Mark, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Frands Frandsen paa Mullerup, født iHerringe. Faddere: Indsidder Lars Rasmussens Hustru af Familiehuset ved Mullerup. Skomager Erik Larsens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>.Indsidder Lars Rasmussen, Familiehuset ved Mullerup. Skomager Anders Jensen paa Lakkendrup Mark, Ungkarl Rasmus Hansen,Aaby Mark. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Fjellebro, Herringe S<strong>og</strong>n, Dette Barns Fødsel, ermeldt senere til mig end № 15.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 141. <strong>1885</strong>, 1. januar. Anders Christensen Hansen, Døbt i Kirken 8. marts <strong>1885</strong>. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru MarenNielsen, 37 Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Kromand Christoffer Rasmussens Enke af Sortebro gik for.Gaardmændene Jørgen Larsen, Hans Rasmussen <strong>og</strong> Christen Nielsen – alle paa Ellerup Mark.- 1884, 30. november. Carl Hansen Hornemann, døbt i Brudager Kirke 26. december 1884. Ugift, Ane Andersen Knudsen, 20 Aar, somBarnefader er udlagt Ungkarl Ludvig Hansen af Vejstrup. - - - Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselfor Gaardmand Jens Pedersen i Lakkendrup, Meldt fra Gudme 9. januar <strong>1885</strong>.2. <strong>1885</strong>, 4. februar. *Karl Christian Pedersen, Døbt i Kirken 2. april <strong>1885</strong>. Arbejdsmand Anders Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen SophieJensen, 27 Aar, Brændeskov. Faddere: Husmand Jacob Jensen Løvs Hustru, Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensens Hustru, Ungkarlene NielsJørgensen <strong>og</strong> Peder Hansen – alle af Brændeskov, samt Barnets Fader. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 21. november1904, er hans fulde Navn: *Carl Christian Ejby, (O.P.A. №293/1904).3. <strong>1885</strong>, 17. februar. Karl Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 26. april <strong>1885</strong>. Bødker Frederik Ferdinand Hansen <strong>og</strong> HustruAne Hansen, 33 Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Husmand Kristen Rasmussen <strong>og</strong> Ungkarl Hans Kristensen af Oure Mark,samt Mejerist Hans Jensen af Brændeskov.4. <strong>1885</strong>, 22. februar. Dødfødt. Gaardmand Jørgen Larsen <strong>og</strong> Hustru Karen Pedersen, 32 Aar, Ellerup Mark.5. <strong>1885</strong>. 8. marts. Martin Alfred Jensen, Døbt i Kirken 25. maj <strong>1885</strong>. Husmand <strong>og</strong> Spækhøker Hans Jensen <strong>og</strong> Hustru Sophie FrederikkeJacobsen, 37 ½ Aar, Brændeskov. Faddere: Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensens Hustru, Forpagter Jens Pedersens Hustru, Ungkarl JensPedersen Løv, Ungkarl Hans Jensen <strong>og</strong> Husmand Peder Hansen Løv, alle af Brændeskov.6. <strong>1885</strong>, 1. april. Laurits Christian Christensen, Døbt i Kirken 25. maj <strong>1885</strong>. Indsidder Hans Larsen Christensen <strong>og</strong> Hustru ChristianeJørgensen, 34 ¾ Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Marie Jensen, Pigen Ane Jørgensen, Ungkarl Niels Hansen Christensen,Ungkarl Hans Jensen, alle af Lunde, samt Ungkarl Hans Jørgensen af Egebjerg.7. <strong>1885</strong>, 6. april. Thorvald Hans Jørgen Larsen, Døbt i Kirken 14. maj <strong>1885</strong>. Skovløber Claus Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane Margrethe Hansen,31 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Smed Jørgen Danielsens Hustru, Gaardmand Niels Caspersens Hustru, Gaardmand NielsCaspersen, Gaardmand Christian Pedersen <strong>og</strong> Smed Jørgen Danielsen – alle af Brænderup.8. <strong>1885</strong>, 6. april. Sohne Christensen Sohnesen, Døbt i Kirken 25. maj <strong>1885</strong>. Husmand <strong>og</strong> Bødker Christen Sohnesen <strong>og</strong> Hustru KarenLarsen, 22½ Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Johanne Marie Christensen af Gudme, Husmand Claus Hansens Hustru af Ellerup, UngkarlAnders Sohnesen af Ellerup Sejet, Ungkarl Peder Sohnesen af Lamdrup <strong>og</strong> Ungkarl Anders Jørgen Andersen af Svindinge.9. <strong>1885</strong>, 6. april. Thorvald Christian Berg, Døbt i Kirken 19. juli <strong>1885</strong>. Bagersvend Alfred Theodor Berg <strong>og</strong> Hustru Johanne NielsineRasmine Jensen, 30 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Hønsehave, Lunde S<strong>og</strong>n, Stenhugger Christen Jensens Enkeaf Svendborg, Høker Christoffer Pedersen, Brændeskov, Fisker Frits Olsen, Svendborg, samt Barnets Fader.10. <strong>1885</strong>, 7. april. Hans Peder Hansen, Døbt i Kirken 10. maj <strong>1885</strong>. Murer Niels Hansen <strong>og</strong> Hustru Karen Kirstine Christensen, 27 Aar,Ellerup. Faddere: pigen Maren Pedersen paa Ellerup Mark, Købmand N. Pedersens Hustru i Ellerup, Husmand Claus Hansen,Indsidder Rasmus Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Niels Peder Jørgensen af Ellerup.11. <strong>1885</strong>, 16. april. Hans Jørgensen, Døbt i Kirken 28. juni <strong>1885</strong>. Husmand Niels Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Sophie Frederikke Pedersen, 24Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Sophie Jørgensen af Ellerup, Husmand Rasmus Rasmussens Hustru paa Brudager Mark,Husmændene Hans Hansen, Hans Larsen, Peder Hansen paa Lakkendrup Mark.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 151. <strong>1874</strong>, 6. januar. Ane Cathrine Andersen, Døbt i Kirken 8. februar <strong>1874</strong>. Ugift, Pouline Nielsen i Ellerup, 23 Aar, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl Anders Danielsen paa Glorup. Faddere: Pigen Ane Marie Danielsen fra Broholm bar Barnet, Pigen Albertine Henningsenfra Glorup gik for. Indsidder Hansen Peder Danielsen fra Hesselager, Ungkarlene Hans Christiansen fra Glorup <strong>og</strong> Niels Hansen afEllerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Rasmus Hansen i Langaa.2. <strong>1874</strong>, 17. januar. Kirsten Hansen, Døbt i Kirken 1. marts <strong>1874</strong>. Husmand Claus Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Nielsen, 32 Aar, Ellerup.Faddere: Gaardbestyrer Niels Rasmussens Kone fra Ellerup bar Barnet, Gaardmand Peder Andersens Kone fra Svindinge gik for.Ungkarlene Rasmus Nielsen af Ellerup <strong>og</strong> Niels Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Gaardbestyrer Rasmus Rasmussen af Ellerup.3. <strong>1874</strong>, 22. januar. Karen Marie Johansen, Døbt i Kirken 15. marts <strong>1874</strong>. Husmand Johannes Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane CathrineAndersen, 41 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Christiane Pedersen af Brænderup bar Barnet, Slagter Jørgen Pedersens Kone af Ellerup gikfor. Husmændene Jørgen Andersen, Anders Jørgensen <strong>og</strong> Jørgen Pedersen af Ellerup.4. <strong>1874</strong>, 24. januar. Andersine Rasmussen, Hjemmedøbt 31. januar <strong>1874</strong>. Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 45 Aar,Brændeskov. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.5. <strong>1874</strong>, 9. september. Caroline Marie Clausen, Døbt i Kirken 20. maj <strong>1874</strong>. Forpagter Erik Peder Clausen <strong>og</strong> Hustru Margrethe JulianeVegner, 33 Aar, paa Mullerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Frøken Brandt fra Glorup gik for. Forpagter Clausen, Hesselagergaard,Proprietær Clausen Magaard, Proprietær Clausen Mariendal.6. <strong>1874</strong>, 20. februar. Ane Marie Christensen, Døbt i Kirken 19. april <strong>1874</strong>. Husmand Christen Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud Andersen,35½ Aar, Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Niels Thomsens Kone bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Kone gik for, HusmandAnders Knudsen, Gaardmændene Hans Larsen <strong>og</strong> Jørgen Hansen af Lakkendrup.7. <strong>1874</strong>, 2. marts. Sine Lisbeth Petrine Pedersen, Døbt i Kirken 10. maj <strong>1874</strong>. Husmand Peder Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Pedersen,37 Aar, Brændeskov. Faddere: Indsidder Hans Frederik Nielsens Kone af Svindinge bar Barnet, Husmand Christen Larsens Kone afBrændeskov gik for. Indsidder Hans Frederik Nielsen af Svindinge, Skovf<strong>og</strong>ed Peder Andersen <strong>og</strong> Husmand Knud Andersen, afBrændeskov.8. <strong>1874</strong>, 8. marts. Hansine Pedersen, Døbt i Kirken 25. maj <strong>1874</strong>. Husmand Søren Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen Pedersen, 39 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Husmand Hans Nielsens Kone fra Refsvindinge bar Barnet, Gaardmand Niels Pedersens Kone fra EllerupKohave gik for. Husmændene Mads Rasmussen, Rasmus Peder Hansen <strong>og</strong> Lars Hansen af Lakkendrup Mark.9. <strong>1874</strong>, 14. marts. Ane Pedersen, Døbt i Kirken 26. april <strong>1874</strong>. Gaardmand Hans Pedersen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Nielsen, 34 Aar,Ellerup Mark. Faddere: pigen Ane Pedersen af Albjerg bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone paa Ellerup Mark gik for.Gaardmændene Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hans Rasmussen af Ellerup <strong>og</strong> Lars Caspersen af Brænderup.10. <strong>1874</strong>, 11. april. Karen Marie Henriette Hansen, Døbt i Kirken 7. juni <strong>1874</strong>. Husmand Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Marie Pedersen,35 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Marie Larsen bar Barnet, Bødker Andreas Rasmussens Kone gik for, begge af Brændeskov.Ungkarl Rasmus Knudsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Husmand Hans Jensen <strong>og</strong> Ungkarl Hans Hansen Jensen – begge af Brændeskov.11. <strong>1874</strong>, 17. maj. Ane Marie Frederiksen, Døbt i Kirken 12. juli <strong>1874</strong>. Tømmermand Hans Frederiksen, <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen, 40 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Andersen af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for.Gaardmændene Hans Rasmussen, Rasmus Hansen <strong>og</strong> Jacob Rasmussen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.12. <strong>1874</strong>, 27. maj. Nielsine Marie Mortensen, Døbt i Kirken 26. juli <strong>1874</strong>. Gaardmand Anders Mortensen <strong>og</strong> Hustru Ane Nielsen, 30Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Hans Nielsens Kone af Ringe bar Barnet, Gaardmand Rasmus Nielsens Kone af Langaa gik for.Ungkarl Christen Rasmussen paa Rygaard, Gaardmændene Rasmus Christensen <strong>og</strong> Christen Nielsen af Ellerup.13. <strong>1874</strong>, 24. maj. Ane Catrine Georgine Pedersen, Døbt i Kirken 26. juli <strong>1874</strong>. Ugift, Karen Jørgensen paa Fattiganstalten paaTrunderup Mark, 28 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl, Peder Larsen, paa Lundsgaard i Frørup. Faddere: Pigen Marie Rasmussen afGislev bar Barnet, Smedekarl Hans Frandsens Kone paa Fattiggaarden gik for. Jens Jensen, David Larsen <strong>og</strong> Hans Frandsen – alle paaFattiggaarden.14. <strong>1874</strong>, 1. juni. Kirsten Sørensen, Døbt i Kirken 19. juli <strong>1874</strong>. Gaardmand Jens Sørensen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pouline Hansen, 24 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Gaardmand Rasmus Sørensens Kone bar Barnet, Gaardmand Niels Madsens Kone gik for, begge afKullerup? Husmand Rasmus Knudsen, Gaardmand Jørgen Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Jens Rasmussen – alle af Lakkendrup Mark.- 1873, 25. april. Marie Christine Laurentine Hansen, Hjemmedøbt i Amerika, døbt i <strong>Gudbjerg</strong> Kirke 7. juni <strong>1874</strong>. Arbejdsmand PederHansen <strong>og</strong> Hustru Rasmine Hansen, født Nielsen, Moderen opholder sig i <strong>Gudbjerg</strong>, Faderen er endnu i Amerika. Faddere: PigenKaren Nielsen af Gislev bar Barnet, Indsidder Jens Pedersens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for, Indsidder Jens Pedersen af <strong>Gudbjerg</strong>,


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 16Ungkarlene Frederik Jensen af Frørup <strong>og</strong> Niels Rasmussen af Svindinge. Anmærkninger: Barnet er født i Amerika <strong>og</strong> efter AttestHjemmedøbt sammesteds.15. <strong>1874</strong>, 27. juli. Maren Jensen, Døbt i Kirken 11. oktober <strong>1874</strong>. Husmand Jacob Jensen <strong>og</strong> Hustru Ane Pedersen, 41 Aar, Ellerup.Faddere: Væver Niels Hansens Kone bar Barnet, Gaardmand Christen Pedersens Kone gik for, begge af Ellerup. Husmand ClausHansen af Ellerup, Ungkarlene Niels Hansen <strong>og</strong> Rasmus Jensen af Taasinge.16. <strong>1874</strong>, 11. oktober. Maren Pedersen, Døbt i Kirken 20. december <strong>1874</strong>. Indsidder Christen Olsen Pedersen <strong>og</strong> Hustru KarenRasmussen, 31 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Hansen fra Magaard bar Barnet, Pigen Ane Marie Rasmussen fra Vejstrup gik for.Slagter Jørgen Pedersen af Ellerup, Hjulmand Peder Christensen af Ellerup <strong>og</strong> Ungkarl Jørgen Jensen Rasmussen af …17. <strong>1874</strong>, 14. oktober. Rasmine Agnete Andersen, Døbt i Kirken 15. november <strong>1874</strong>. Indsidder Anders Rasmussen <strong>og</strong> Hustru LouiseChristensen, 30 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Maren Nielsen fra Tved bar Barnet, Gaardmand Lars Falds Kone af Brændeskov gikfor. Ungkarlene Anders Pedersen, Lars Jensen <strong>og</strong> Husmand Peder Andersen af Brændeskov.18. <strong>1874</strong>, 26. november. Ane Nielsen, Døbt i Kirken 24. januar 1875. Hjulmand Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pedersen, 26 Aar,Lakkendrup. Faddere: Pigen Ane Andersen bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Kone gik for, begge af Lakkendrup.Gaardmændene Hans Larsen <strong>og</strong> Jens Pedersen af Lakkendrup, samt Niels Rasmussen af Ellerup.19. <strong>1874</strong>, 5. december. *Ane Margrethe Pedersen, Døbt i Kirken 24. januar 1875. Gaardmand Niels Pedersen <strong>og</strong> Hustru KarenAndersen, 31 Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Gaardmand Anders Rasmussens Kone af Dong bar Barnet, Gaardmand Anders LarsensKone af Ellerup Kohauge gik for. Forpagter Christiansen paa Brændeskovgaard, Husmændene Frederik Rex <strong>og</strong> Christen Madsen afEllerup Kohauge. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 17. april 1905, er hendes fulde Navn, *Ane Margrethe Nørregaard,(O.P.A. № 282/1905).1. 1875, 9. februar. Laura Hansen, Hjemmedøbt 3. marts, Døbt i Kirken 27. marts 1875. Indsidder Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru AneMargrethe Hansen, 30 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Ane Kirstine Christoffersen af Sortebro Kro bar Barnet, Gaardmand NielsPedersens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark gik for. Smed Nicolajsen, Husmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Peder Larsen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.- 1875, 26. januar. Johanne Marie Hansen, døbt i Hesselager Kirke, 20. februar 1875. Moderen Ane Margrethe Hansen, der udlagdeBarnefader Tjenestekarl Niels Peder Hansen … Anmærkninger: Anmeldt fra Hesselager, da Moderen Timaanedersdagen før BarnetsFødsel tjente paa Mullerup.- <strong>1874</strong>, 22. november. Maren Jensen, døbt i Oure Kirke, 27. december <strong>1874</strong>. Ugift, Maren Hansen af Albjerg, Oure, Udlagt Barnefader,Ungkarl Hans Peder Jensen af Holmdrup, Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Brændeskov. Anmærkninger:Anmeldt af provst Nielsen 25. april 1875.2. 1875, 23. april. Hanne Bolette Rasmussen, Hjemmedøbt 30. maj, Døbt i Kirken 13. juni 1875. Gaardbestyrer Rasmus Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Kirsten Steffensen, 41 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Maren Jensen af Svindinge bar Barnet, Snedker Thomsens Kone af Ellerupgik for. Gaardmand Anders Christensen, … Hans Larsen <strong>og</strong> Snedker Thomsen af Ellerup.3. 1875, 27. april. Johanne Caspersen, Døbt i Kirken 30. maj 1875. Gaardmand Lars Caspersen <strong>og</strong> Hustru Karen Nielsen, 33 Aar,Brænderup. Faddere: Gaardbestyrer Niels Rasmussens Kone i Ellerup bar Barnet, Smed Jørgen Danielsens Kone i Brænderup gik for,Gaardmændene Niels Caspersen Pigen Lars Jensen af Brænderup, samt Hans Pedersen paa Ellerup Mark.4. 1875, 1. juni. Karoline Sofie Larsen, Døbt i Kirken 20. juni 1875. Ugift, Ane Marie Clausen, 22 Aar, Ellerup, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl, Rasmus Larsen paa Mullerup. Faddere: Pigen Louise Kristensen paa Mullerup bar Barnet, Indsidder KristofferFrederiksens Kone i Ellerup gik for. Tjenestekarlene Peder Jensen paa Rygaard, Hans Jørgen Pedersen paa Mullerup <strong>og</strong> Indsidder LarsJensen for Tullebølle paa Langeland. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa … i Skrøbelev S<strong>og</strong>npaa Langeland. Hun kom fra Rygaard til Ellerup, dagen før Barnets Fødsel.5. 1875, 5. juni. Signe Kristensen Sønderholm, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 18. juli 1875. Friskolelærer Niels Kristensen, <strong>og</strong>Hustru Anne Marie Andersen, 24 Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Høker Jens Peder Johansens Kone af <strong>Gudbjerg</strong>, gik for.Barnets Fader, Friskolelærerne Lars Hansen af Brudager <strong>og</strong> Gammelgaard af Gislev.- 1875, 7. juni. Ane Vilhelmine Maren Kirstine Spicker, døbt i Brudager Kirke 20. juni 1875. Ugift, Sophie Amalie Nielsen, Brudager,Udlagt Barnefader Herman Spicker fra Lippe Detmold. Anmærkninger: Anmeldt fra Gudme af Pastor Kjær, 22. juni, Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup, hvor Barnefaderen var arbejder ved Teglværket.6. 1875, 4. juli. Maren Kirstine Larsen, Døbt i Kirken 26. september 1875. Gaardmand Anders Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud MarieHansen, 24½ Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Margrethe Larsen fra Frørup bar Barnet, Husmand Jacob Jensens Kone af EllerupSejet gik for. Gaardmand Peder Larsen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Niels Pedersen, Ellerup Kohauge, <strong>og</strong> Husmand Anders Pedersen,Ellerup Sejet.7. 1875, 13. juli. Maren Hansen, Døbt i Kirken 5. september 1875. Gaardmand Anders Hansen <strong>og</strong> Hustru Stine Hansen, 38 Aar,Lakkendrup. Faddere: Pigen Karen Larsen bar Barnet, Gaardmand Niels Thomsens Kone gik for, Gaardmændene Christen Jensen, JensPedersen <strong>og</strong> Anders Hansen – alle af Lakkendrup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 178. 1875, 20. august. Maren Hansine Hansen, Døbt i Kirken 24. oktober 1875. Husmand Jørgen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane MaleneAndersen, 28 ½ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Johanne Andersen fra Lakkendrup bar Barnet, Husmand Niels AndersensKone fra Kirkeby gik for. Væver Hans Hansen i <strong>Gudbjerg</strong>, Husmand Peder Sørensen i Lakkendrup <strong>og</strong> Husmand Niels Andersen afGudme.9. 1875, 24. august. Augusta Rasmine Christiansen, Døbt i Ryslinge Kirke 30. september 1875. Forpagter Rasmussen Christiansen <strong>og</strong>Hustru Ane Margrethe Nielsen, 41½ Aar, Brænderupgaard. Faddere: Forpagter Christiansens Kone, Gaardmand J. Christiansen afSødinge, Gaardmand L. Christiansen af Ryslinge, Ungkarl J. Christiansen af Ryslinge.10. 1875, 2. september. Johanne Nielsen, Døbt i Kirken 6. november 1875. Ugift, Maren Hansen, 24½ Aar, Lakkendrup, UdlagtBarnefader, Ungkarl Anders Nielsen Drejer, Lakkendrup. Faddere: Pigen Margrethe Hansen fra Brudager bar Barnet, GaardmandHans Larsens Kone af Lakkendrup gik for. Ungkarlene Anders Hansen, Anders Nielsen <strong>og</strong> Hjulmand Jens Christensen af Lakkendrup.11. 1875, 9. september. Mette Jensen, Døbt i Kirken 17. oktober 1875. Gaardbestyrer Christen Jensen <strong>og</strong> Hustru Sophie Jørgensen, 25Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Mads Rasmussens Kone af Svindinge bar Barnet, Gaardmand Niels Rasmussens Kone afBrænderup gik for. Gaardmændene Niels Jørgensen, Niels Caspersen <strong>og</strong> Lars Caspersen af Brænderup.12. 1875, 12. september. Marie Mathilde Mortensen, Hjemmedøbt 17. september, Døbt i Kirken 5. december 1875. Skomager PederChristian Mortensen <strong>og</strong> Hustru Johanne Catrine Nielsen, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Karen Marie Christensen bar Barnet, PigenBodil Kirstine Rasmussen gik for. Gaardmand Christen Pedersen, Smed Niels Peder Larsen <strong>og</strong> Boelsmand Hans Frandsen – alle i<strong>Gudbjerg</strong>.13. 1875, 27. september. Elisabeth Nielsine Nielsen, Døbt i Kirken 5. december 1875. Husmand Mads Nielsen <strong>og</strong> Hustru Mette MarieFrandsen, 36½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Karen Madsen paa Mullerup bar Barnet, Husmand Peder Hansens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gikfor, Husmand Hans Frandsen i <strong>Gudbjerg</strong>, Indsidder Christoffer Frederiksen i Ellerup, Ungkarl Jørgen Nielsen i Brænderupgaard.14. 1875, 13. oktober. Karen Andersen, Døbt i Kirken 5. december 1875. Gaardmand Hans Andersen <strong>og</strong> Hustru Edel MarieChristoffersen, 36½ Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Hans Hansens Kone af Heldager bar Barnet, Pigen Gjertrud Hansen af Ellerupgik for. Gaardmændene Anders Christensen <strong>og</strong> Peder Hansen, samt Ungkarl Christen Christensen alle af Ellerup.15. 1875, 13. oktober. Ane Katrine Hansine Rasmussen, Døbt i Kirken 7. november 1875. Ugift, Ane Elisabeth Andersen, 22½ Aar,Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Carl Rasmussen Lerche paa Taasinge. Faddere: Pigen Karen Marie Rasmussen af Langaa barBarnet, Indsidder Hans Andersens Kone af Tved gik for. Ungkarlene Anders Andersen af <strong>Gudbjerg</strong>, Rasmus Rasmussen af Albjerg,Indsidder Hans Andersen af Tved. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Slæbækgaard, Kirkeby.16. 1875, 24. oktober. Ane Marie Jensen, Døbt i Kirken 12. december 1875. Husmand <strong>og</strong> Væver Peder Jensen <strong>og</strong> Hustru JohanneLarsen, 40½ Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Niels Caspersens Kone bar Barnet, Gaardbestyrer Christen Jensens Kone gik for.Husmand Hans Jørgensen, Smed Jørgen Danielsen <strong>og</strong> Gaardmand Lars Caspersen – alle af Brænderup.17. 1875, 28. november. Marie Hansen, Døbt i Kirken 1. januar 1876. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen,26½ Aar, Ellerup Mark. Faddere: Pigen Sara Nielsen bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone gik for. Gaardmændene RasmusJørgensen <strong>og</strong> Christen Nielsen, samt Ungkarl Rasmus Hansen – alle af Ellerup.1. 1876, 4. januar. Ane Marie Jensen, Døbt i Kirken 5. marts 1876. Husmand M<strong>og</strong>ens Jensen <strong>og</strong> Hustru Maren Larsen, 43 Aar,Brændeskov. Faddere: Husmand Hans Larsens Kone i Rødskebølle bar Barnet, Indsidder Hans Pedersens Kone af Brændeskov.Forpagter Peder Andersen, Indsidder Hans Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Lars Rasmussen, alle af Brændeskov.2. 1876, 21. januar. *Maren Jørgensen, Hjemmedøbt 26. januar, Døbt i Kirken 26. marts 1876. Smed Jørgen Danielsen <strong>og</strong> HustruChristine Marie Rasmussen, 35 ½ Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Lars Caspersens Kone af Brænderup bar Barnet, HusmandNiels Hansens Kone af Kirkeby gik for. Gaardmand Christen Jensen, Husmændene Hans Jørgensen <strong>og</strong> Peder Jensen af Brænderup.Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 7. december 1905, er hendes fulde Navn*Maren Danielsen, (O.P.A. № 884/1905).3. 1876, 22. januar. Kristine Andersen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 19. marts 1876. Husmand Rasmus Andersen <strong>og</strong> HustruMarie Kirstine Rasmussen, 31 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmændene Kristian Rasmussen af Lunde, NielsAndersen af Rudme <strong>og</strong> Jørgen Andersen af Herringe. Anmærkninger: anmeldt af Pastor Petersen i Vejstrup.4. 1876, 29. januar. Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 19. marts 1876. Gaardbestyrer Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 37 Aar,Ellerup. Faddere: Gaardmand Lars Caspersens Kone af Brænderup bar Barnet, Gaardmand Christen Nielsens Kone paa Ellerup Markgik for. Husmand Anders Christensen, Snedker Thomsen <strong>og</strong> Købmand Thyboe af Ellerup.5. 1876, 4. februar. *Ane Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 17. april 1876. Husmand Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Karen Christiansen,41 Aar, Brændeskov. Faddere: Husmand Hans Jensens Kone bar Barnet, Husmand Jens Pedersens Kone gik for, begge af Brændeskov.Husmændene Jens Hansen <strong>og</strong> Peder Andersen af Brændeskov, samt Indsidder Christen Andersen af <strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: I


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 18Henhold til Vindinge Herredsf<strong>og</strong>eds Navnebevis 12. oktober 1905, er hendes fulde Navn, *Ane Kirstine Holmegaard, (O.P.A. №700/1905).6. 1876, 16. marts. Mette Marie Christiane Frederikke Larsen, Døbt i Kirken 30. april 1876. Urmager Anders Larsen <strong>og</strong> Hustru MetteMarie Hansen, 23 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Marie Hansen fra Kværndrup bar Barnet, Gaardmand Rasmus Hansens Kone i<strong>Gudbjerg</strong> gik for. Købmand Jacobsen af Svindinge, Husmand Niels Larsen af Skaarup <strong>og</strong> Barnets Fader.7. <strong>1874</strong>, 11. april. Anne Kirstine Jensen, Døbt i Kirken 30. april 1876. Ugift, Karen Marie Hansen Løv, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, UdlagtBarnefader Fabrikant Jens Christian Jensen i København. Faddere: Lærer Nielsens Kone i Brændeskov bar Barnet, Mads Larsens Konepaa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Gaardmand Peder Pedersen, Gaardbestyrer Mads Løv <strong>og</strong> Ungkarl Lars Frederik – alle paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.8. 1876, 5. maj. Maren Kristine Larsen, Hjemmedøbt 2. juli, Døbt i Kirken 6. august 1876. Husmand Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru MarieKirstine Rasmussen, 29 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Marie Nielsen bar Barnet, Husmand Hans Madsens Kone gik for.Husmand Søren Pedersen, Husmand Rasmus Larsen <strong>og</strong> Gaardmand Christen Jensen, alle af Lakkendrup.9. 1876, 22. maj. Ane Marie Pedersen, Døbt i Kirken 10. september 1876. Gaardmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Hustru Maren Larsen, 36 Aar,<strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Anne Marie Pedersen fra Holmegaard paa Langeland bar Barnet, Møller Helge Rasmussens Kone fraGudme gik for. Ungkarlene Rasmus Pedersen, Anders Pedersen <strong>og</strong> Anders Rasmussen far Hesselager.10. 1876, 30. maj. Ane Margrethe Kirstine Hansen, Tvilling, Hjemmedøbt 30. maj 1876. Husmand Peder Hansen <strong>og</strong> Hustru MarenRasmussen, 40 Aar, paa Lakkendrup Mark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.- - - Marie Caroline Pedersen, Døbt i Tved Kirke 16. april 1876. Moderen Maren Kirstine Hansen, Udlagt Barnefader Hans JørgenPedersen af Røde Mølle. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup.- 1876, 26. april. Ane Kirstine Hansen, døbt i Gudme Kirke 11. juni 1876. Ugift, Marie Kirstine Hansen, Udlagt Barnefader, Ungkarl,Jens Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>. Moderen er en Datter af Husmand Hans Larsen paa Gudme Mark. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Jens Pedersen i Lakkendrup. Pastor Kjær har i anmeldelsen, kaldet ModerenMaren Kirstine, hendes virkelige Navn er Marie Kirstine.- 1875, 16. september. Marie Pouline Rasmussen, Hjemmedøbt i Søndersø Kirke, 20. oktober samme Aar, Døbt i <strong>Gudbjerg</strong> Kirke 30.juli 1876. Moderen Ugift, Catrine Marie Hansen, 24 Aar, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl, Poul Rasmussen paa S…, Søndersø S<strong>og</strong>n.Faddere: Barnets Moder bar Barnet, Maler Niels Hansens Kone af Lakkendrup gik for. Gaardmand Jens Pedersen <strong>og</strong> UngkarleneRasmus Christensen <strong>og</strong> Lars Pedersen af Lakkendrup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa …Formedelst Sygdom, er Barnets Daab, sammesteds sildigt publiceret i Kirken.11. 1876, 28. juli. Maren Mortensen, Døbt i Kirken 15. oktober 1876. Gaardmand Anders Mortensen <strong>og</strong> Hustru Ane Nielsen, 32 Aar,Ellerup. Faddere: Gaardmand Peder Nielsens Kone af Galdbjerg bar Barnet, Gaardmand Christen Nielsens Kone af Ellerup gik for.Ungkarl Jens Nielsen af Galdbjerg, Skovf<strong>og</strong>ed Christensen, Rygaard <strong>og</strong> Gaardmand Rasmus Christensen af Ellerup.12. 1876, 14. september. Marie Elise Rasmussen, Døbt i Kirken 7. december. Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Larsen,42 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Husmand RasmusKnudsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for, Husmændene Jens Steffensen af <strong>Gudbjerg</strong>, Lars Nielsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov <strong>og</strong>Gaardbestyrer Rasmus Hansen i Ellerup Grøftehauge.13. 1876, 21. september. Ane Sophie Camilla Mathilde Rasmussen, Døbt i Kirken 26. november 1876. Møller Johan FrederikRasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Jensen, 31½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Rasmine Jensen bar Barnet, Gaardmand Jens HansensKone gik for. Ungkarlene Hans Peder Jensen, Hans Rasmussen <strong>og</strong> Peder Larsen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.14. 1876, 28. september. Ane Dorthea Hansen, Døbt i Kirken 19. november 1876. Hørsvinger Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane MagdaleneHansen, 31 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Ane Catrine Nielsen bar Barnet, Gaardmand Rasmine Jensens Kone gik for.Gaardmand Jens Hansen, Smed Nicolajsen <strong>og</strong> Ungkarl Peder Larsen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.15. 1876, 7. oktober. Ane Larsen, Døbt i Kirken 10. december. Smed Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Nielsen, 39 Aar, Ellerup. Faddere:Pigen Ane Rasmussen fra Thaarup bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Rasmussens Kone af Ellerup gik for. Gaardbestyrer ChristenChristensen, Gaardmand Anders Mortensen <strong>og</strong> Købmand N. Pedersen – alle af Ellerup.16. 1876, 4. november. Ane Hansen, Døbt i Kirken 3. december 1876. Gaardbestyrer Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Christensen,Ellerup Grøftehauge. Faddere: Gaardmand Christen Nielsens Kone bar Barnet, Niels Rasmussens Kone gik for, begge af Ellerup.Gaardmand Jørgen Larsen, Gaardbestyrer Knud Hansen <strong>og</strong> Niels Rasmussen af Ellerup.17. 1876, 14. november. Ane Marie Kristensen, Hjemmedøbt 17. december, Døbt i Kirken 29. marts 1877. Husmand Christian Larsen<strong>og</strong> Mariane Hansen, 40 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Andersen bar Barnet, Forpagter Peder Andersens Kone gik for.Forpagter Peder Andersen, Ungkarl Lars Christensen <strong>og</strong> Husmand Hans Jensen alle af Brændeskov.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 191. 1887, 5. januar. Anne Elisabeth Andersen, Hjemmedøbt 6. januar, Døbt i Kirken 21. januar 1877. Ugift, Karen Marie Carlsen, 23 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl, Jens Andersen, Langaa. Faddere: Indsidder Niels Henriksens Kone af Langaa bar Barnet,Gaardmand Anders Hansens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Indsidder Niels Henriksen, Husmand Steffen Henriksen <strong>og</strong> Tjenestekarl HenrikLarsen af Langaa. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Galdbjerg Mark, for Gaardmand JensKristensen.- 1876, 21. oktober. Kirstine Petrine Jørgensen, døbt i Tved Kirke, 7. juni 1877. Ugift, Maren Nielsen i Tved, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl Anthon Jørgensen paa Brændeskovgaard. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paaBrændeskovgaard. Anmeldt fra Tved S<strong>og</strong>neraad, 10. juni 1877.2. 1877, 24. januar. Karen Jensen, Døbt i Kirken 25. marts 1877. Husmand Jacob Jensen <strong>og</strong> Hustru Ane Pedersen, 43½ Aar, Ellerup.Faddere: Købmand Pedersens Kone af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone paa Ellerup Mark gik for. Væver NielsHansen <strong>og</strong> Husmand Claus Hansen af Ellerup, samt Ungkarl Rasmus Jensen fra Thorsing.3. 1877, 29. januar. Karen Marie Knudsen, Døbt i Kirken 18. marts 1877. Husmand Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Larsen, 24Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Jensine Jensen af <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Husmand Hans Rasmussens Kone af Brændeskov gikfor. S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed Hans Christensen af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmændene Christen Nielsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov <strong>og</strong> Lars Hansen i Brændeskov.4. 1877, 31. januar. Hansine Nielsen, Døbt i Kirken 2. april 1877. Husmand Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pedersen, 28 Aar,Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Jens Pedersens Kone bar Barnet, Gaardmand Christen Jensens Kone gik for. Skrædder JacobChristensen af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Hans Larsen <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Pedersen af Lakkendrup.5. 1877, 12. marts. Anne Rasmine Christensen, Døbt i Kirken 13. maj 1877. Husmand Rasmus Christensen <strong>og</strong> Hustru Ane Pedersen, 30Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Rasmus Madsens Kone fra Skaarup bar Barnet, Husfæsterske Rasmine Jensen af Ellerup gik for.Husmændene Johannes Larsen, Anders Jørgensen <strong>og</strong> Christoffer Frederiksen – alle af Ellerup.6. 1877, 13. marts. Laurine Marie Sophie Jensen, Døbt i Kirken 13. maj 1877. Husmand Hans Jensen <strong>og</strong> Hustru Sophie FrederikkeJacobsen, 28 ½ Aar i Brændeskov. Faddere: Lærer Nielsens Kone fra Brændeskov bar Barnet, Husmand Jens Pedersens Kone gik for.Husmændene Peder Andersen, Hans Rasmussen <strong>og</strong> Jens Hansen – alle af Brændeskov.7. 1877, 18. marts. Ane Kirstine Pedersen, Døbt i Kirken 29. april 1877. Slagter Jørgen Pedersen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen, 28½ Aar,Ellerup. Faddere: Pigen Stine Christensen paa Ellerup Mark bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone i Ellerup Grøftehaugegik for, Husmændene Jørgen Andersen, Anders Jørgensen <strong>og</strong> Johannes Larsen – alle af Ellerup.8. 1877, 18. marts. Ane Johanne Hansine Pedersen, Døbt i Kirken 29. april 1877. Ugift, Kathinka Elise Pedersen, 19 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>,Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jørgensen, af Skaarup/Thaarup? Tjener paa Thurø. Faddere: Husmand Hans Frandsens Kone af<strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Pigen Marie Olsen fra Svindinge gik for. Ungkarlene Hans Hansen af Langaa, Rasmus Hansen af Lunde <strong>og</strong>Laurits Mortensen af Hesselager. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Thurø.9. 1877, 26. marts. Marie Nielsen, Døbt i Kirken 10. maj 1877. Gaardmand Christen Nielsen <strong>og</strong> Hustru Ane Christensen, 26 Aar, EllerupMark. Faddere: Pigen Gjertrud Hansen fra Dong bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone af Ellerup Grøftehauge gik for.Gaardmændene Anders Christensen af Ellerup, Christen Hansen af Ellerup Grøftehauge <strong>og</strong> Gaardbestyrer Niels Rasmussen af Ellerup.10. 1877, 22. april. Karen Marie Knudsen, Døbt i Kirken 15. juli 1877. Husmand Knud Andersen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud MargrethePedersen, 44 Aar, Brændeskov. Faddere: Husmand Jens Pedersens Kone bar Barnet, Lærer Nielsens Kone gik for, Husmand KnudJørgensen, Christen Larsen <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Jensen – alle af Brændeskov.11. 1877, 23. april. Meta Pouline Nielsen, Hjemmedøbt 28. april, Døbt i Kirken 24. juni 1877. Husmand Hans Nielsen <strong>og</strong> Hustru AneMarie Esbensen, 44 Aar, Ellerup Sejet. Faddere: Pigen Gjertrud Nielsen af Gudme bar Barnet, Gaardmand Morten Nielsens Kone afGaldbjerg gik for. Husmændene Jacob Jensen <strong>og</strong> Hans Pedersen af Ellerup Sejet <strong>og</strong> Gaardmand Lars Pedersen af Gudme.- 1877, 24. januar. Christiane Caroline Rasmussen, døbt i Lindelse Kirke 30. marts 1877, Ugift, Louise Amalie Christensen, iHennetved, Lindelse paa Langeland. Udlagt Barnefader, Sadelmager Jørgen Rasmussen af Gislev. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup.12. 1877, 3. maj. Christine Christensen, Døbt i Kirken 24. juni 1877. Husmand Christen Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud Marie Andersen, 39Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen maren Clausen bar Barnet, Gaardmand Hans Peder Christensens Kone gik for, GaardmændeneJørgen Hansen <strong>og</strong> Hans Larsen, samt Husmand Peder Frederiksen – alle paa Lakkendrup Mark.13. 1877, 12. juni. *Maren Dorthea Pedersen, Døbt i Kirken 29. juli 1877. Gaardmand Niels Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen Andersen, 33Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Cecilie Johansen fra Refsvindinge bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone af EllerupGrøftehauge gik for. Husmændene Christen Madsen <strong>og</strong> Henrik Pedersen af Ellerup Kohauge, Forpagter Christiansen paaBrænderupgaard. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 17. april 1905, er hendes fulde Navn *Maren Dorthea Nørregaard,(O.P.A. № 282/1905).


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 2014. 1877, 19. juli. Karen Kirstine Jacobsen, Hjemmedøbt 2. september, Døbt i Kirken 23. september 1877. Gaardmand Rasmus Jacobsen<strong>og</strong> Hustru Sidsel Nielsen, 38 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Ernstsen af Vormark bar Barnet, Tømmermand Hans FrederiksensKone af <strong>Gudbjerg</strong>, gik for. Gaardmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Ungkarlene Peder Larsen <strong>og</strong> Rasmus Jacobsen af <strong>Gudbjerg</strong>.15. 1877, 5. august. Viliane Henriksen, Døbt i Kirken 14. oktober 1877. Husmand Niels Henriksen <strong>og</strong> Hustru Johanne Marie Pedersen,37 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Mads Pedersens kone af Lunde gik for. Husmændene KnudRasmussen <strong>og</strong> Peder Hansen, samt Ungkarl Rasmus Christoffersen – alle paa Lakkendrup Mark.16. 1877, 21. august. Agnete Kristine Kristensen, Døbt i Kirken 2. september 1877. Gaardmand Rasmus Jespersens Enke KirstenKristiansen, 45 Aar, Udlagt Barnefader, Jacob Kristensen, <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl. Faddere: Pigen Mette Kirstine Hansen bar Barnet, HøkerPeder Olsens Kone gik for. Indsidder Christen Andersen, Ungkarlene Hans Christian Jespersen <strong>og</strong> Lars Hansen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.17. 1877, 31. august. Maren Hansen, Døbt i Kirken 7. oktober 1877, Husmand Kristian Hansen <strong>og</strong> Hustru Karen Larsen, 43 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Gaardmand Poul Hansens Kone paa Brudager Mark bar Barnet, Husmand Hans Hansens Kone paaLakkendrup Mark gik for. Gaardmand Anders Duelund <strong>og</strong> Husmand Hans Johansen paa Lakkendrup Mark, samt Gaardmand PoulHansen paa Brudager Mark.18. 1877, 31. august. Henrikke Pedersen, Døbt i Kirken 4. november 1877. Indsidder Jens Christian Pedersen <strong>og</strong> Hustru KarenJørgensen, 40 Aar, Ellerup Sejet. Faddere: Gaardmand Lars Jensens kone af Brænderup bar Barnet, Husmand Jacob Jensens Kone afEllerup Sejet gik for. Tjenestekarlene Anders Hansens af Ellerup <strong>og</strong> Anders Jørgensen <strong>og</strong> Peder Hansen paa Mullerup.19. 1877, 4. september. Sigrid Kristensen Sønderholm, Døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 21. oktober 1877. Friskolelærer NielsKristensen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Andersen, 26 Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Høker Johansens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for.Barnets Fader, Friskolelærer Lars Hansen af Brudager <strong>og</strong> Gammelgaard af Gislev.20. 1877, 5. september. Gjertrud Madsen, Døbt i Kirken 28. oktober 1877. Gaardmand Niels Madsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Johansen, 37Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Gaardmand Peder Pedersen Langs Kone af Gudme bar Barnet, Gaardmand Rasmus Hansens Kone af<strong>Gudbjerg</strong> gik for. Gaardmand Peder Madsen af Gudme, Ungkarl Peder Larsen <strong>og</strong> Gaardmand Rasmus Nielsen af <strong>Gudbjerg</strong>.21. 1877, 23. oktober. Frederikke Marie Charlotte Rasmine Lundegaard, Døbt i Kirken 2. december 1877. Skrædder Niels RasmussenLundegaard <strong>og</strong> Hustru Clara Frederiksen, 25 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Lærer Nielsens Kone af Gudme bar Barnet, Husmand PederHansens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Indsidderne Niels Rasmussen <strong>og</strong> Anders Rasmussen, samt Husmand Peder Pedersen af <strong>Gudbjerg</strong>.22. 1877, 23. oktober. Ane Jensen, Døbt i Kirken 18. november 1877. Ugift, Johanne Madsen, 28 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl Jens Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Gaardmand Christen Pedersens Kone af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, HusmandRasmus Knudsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Husmændene Peder Larsen <strong>og</strong> Rasmus Rasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samtUngkarl Jørgen Christensen i Ellerup Kohauge.23. 1877, 2. november. Ane Marie Kristoffersen, Døbt i Kirken 26. december 1877. Ugift, Maren Jørgensen, 27 Aar af Ellerup, UdlagtBarnefader, Ungkarl Rasmus Christoffersen af Gislev. Faddere: Pigen Maren Larsen fra Svindinge bar Barnet, Gaardmand ChristianPedersens Kone af Brænderup gik for. Ungkarl Hans Christoffersen af Gislev, Ungkarl Peder Pedersen af Kværndrup, Ungkarl PederJørgensen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Lars Larsen i Svindinge.24. 1877, 6. november. Karen Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 26. december 1877. Husmand Christen Rasmussen <strong>og</strong> Hustru AneMargrethe Nielsen, 36 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Husmand Niels Pedersens Kone af Gudme bar Barnet, Gaardmand Peder PedersensKone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Gaardmændene Christen Pedersen <strong>og</strong> Niels Pedersen af Gudme <strong>og</strong> Jens Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>.25. 1877, 16. november. Andreasine Elise Kirstine Jørgensen, Døbt i Kirken 3. marts 1878. Husmand <strong>og</strong> Væver Rasmus Jørgensen <strong>og</strong>Hustru Pernille Clausen, 39 Aar i Lakkendrup. Faddere: Moderen bar Barnet, Murer Peder Rasmussens Kone gik for. Barnets Fader,Husmand Rasmus Peder Hansen <strong>og</strong> Murer Peder Rasmussen – alle af Lakkendrup.- 1877, 21. oktober. Karen Sofie Jørgensen, døbt i Skjellerup Kirke 23. november 1877. Ugift, maren Rasmussen af Saaderup, SkjellerupS<strong>og</strong>n, Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jørgensen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselpaa Ellerup Mark, anmeldt fra Skjellerup af Pastor Holm, 3. december 1877.1. 1878, 6. januar. Ane Marie Jørgensen, Døbt i Kirken 24. februar 1878. Husmand Hans Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Marie Larsen, 40 Aar,Brænderup. Faddere: Pigen Maren Jørgensen bar Barnet, Gaardmand Lars Jensens Kone gik for. Gaardmændene Christen Nielsen <strong>og</strong>Niels Caspersen, samt Smed Jørgen Danielsen – alle af Brænderup.2. 1878, 31. januar. Hanne Kirstine Hansen, Døbt i Kirken 24. februar 1878. Ugift, Ane Marie Pedersen, 25 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>, UdlagtBarnefader, Ungkarl Christian Hansen, <strong>Gudbjerg</strong> Præstegaard. Faddere: Pigen Marie Jacobsen af <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Pigen MarenRasmussen af Svendborg gik for. Ungkarlene Nikolaj Nielsen, Christian Nielsen <strong>og</strong> Jacob Nielsen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.3. 1878, 2. marts. Sara Jørgensen, Hjemmedøbt 24. marts, Døbt i Kirken 14. april 1878. Husmand Anders Jørgensen <strong>og</strong> Hustru KarenLarsen, 35 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Karen Jensen bar Barnet, Gaardmand Kristen Nielsens Kone gik for. Daglejer RasmusKristensen, Ungkarlene Niels Jørgensen <strong>og</strong> Hans Jørgensen – alle Ellerup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 214. 1878, 6. marts. Sofie Cecilia Fransiska Frandsen. Hjemmedøbt 14. april, Døbt i Kirken 12. maj 1878. Smedesvend Hans Frandsen <strong>og</strong>Hustru Karen Kirstine Hansen, 42 Aar, paa Arbejdsanstalten paa Trunderup Mark. Faddere: Jomfru Grandjean bar Barnet, BestyrerPedersens Kone gik for, begge paa Arbejdsanstalten. Gaardmand Lars Jensen i Brænderup, Husmand Knud Andersen i Brændeskov<strong>og</strong> Bestyrer Pedersen paa Arbejdsanstalten.5. 1878, 21. marts. Marie Kristine Pedersen, Døbt i Kirken 22. april 1878. Ugift, Jensine Christensen, 22 Aar, Ellerup Kohauge, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Peter Christian Kierstein, af Frue S<strong>og</strong>n i Svendborg. Faddere: Pigen Karen Kirstine Kristensen bar Barnet,Gaardmand Jacob Hjeriksens Kone gik for. Boelsmand Frederik Rasmussen <strong>og</strong> Gaardmand Jacob Hjeriksen – alle af Ellerup Kohauge,samt Indsidder Kristoffer Frederiksen, af Ellerup.6. 1878, 22. marts. Karen Marie Nielsen, Døbt i Kirken 16. juni 1878. Husmand Mads Nielsen <strong>og</strong> Hustru Mette Marie Frandsen, 39?Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Catrine Larsen paa Mullerup bar Barnet, S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>edens Datter Ane Hansen i <strong>Gudbjerg</strong> gik for.Husmand Hans Frandsen i <strong>Gudbjerg</strong>, Indsidder Christoffer Frederiksen af Ellerup <strong>og</strong> Avlskarl Rasmus Larsen paa Mullerup.7. 1878, 24. marts. Maren Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 26. maj 1878. Indsidder Christen Rasmussen <strong>og</strong> Maren Hansen, 39 Aar,Brændeskov. Faddere: Pigen Maren Hansen paa Brændeskovgaard bar Barnet, Skovløber Lars Rasmussens Kone i Lakkendrup gik for.Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Hansen af Tangaa Skov, Spækhøker Lars Rasmussen af Lars Rasmussen af Lakkendrup <strong>og</strong> Ungkarl HansRasmussen af Svendborg.- 1878, 14. januar. Ane Marie Kirstine Pedersen, Døbt i Gudme Kirke, 24. februar 1878. Ugift, Maren Kirstine Hansen, 22 Aar, Gudme,Udlagt Barnefader, Ungkarl Frederik Kristian Pedersen af Brudager. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel i Davidsgaard. Anmeldt for Gudme Præstegaard af Provst Holm, 19. marts.8. 1878, 28. marts. Kirsten Hansen, Døbt i Kirken 5. maj 1878. Ugift, Ane Kirstine Nielsen, 20½ Aar, Familiehuset ved Mullerup.,Udlagt Barnefader, Møllersvend Hans Jer… i Nyborg Mølle. Faddere: Pigen Marie Nielsen af Lunde bar Barnet, Indsidder SørenPedersens Kone af Familiehuset ved Mullerup gik for. Indsidderne Søren Pedersen, Jørgen Nielsen <strong>og</strong> Niels Madsen af Familiehusetved Mullerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Knud Rasmussen, GislevGrøftehave, Barnemoderens fader, Indsidder Niels Madsen har anmeldt Fødselen.9. 1878, 6. april. Gjertrud Andersen, Døbt i Kirken 17. maj 1878. Gaardmand Hans Andersen <strong>og</strong> Hustru Edel Marie Christoffersen, 29Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Johanne Christoffersen af Gudme bar Barnet, Gaardmand Christen Nielsens Kone af Ellerup gik for.Gaardmændene Anders Christensen <strong>og</strong> Christen Christensen, samt Gaardbestyrer Hans Jensen – alle af Ellerup.10. 1878, 22. juli. Rasmine Sørensen, Døbt i Kirken 22. september 1878. Ugift, Karen Knudsen, 21 ½ Aar, Brændeskov, UdlagtBarnefader, Ungkarl, Søren Rasmussen af Kolleborg. Faddere: Boelsmand Jens Hansens kone af Tved bar Barnet, Husmand KnudAndersens Kone af Brændeskov gik for. Ungkarl Rasmus Knudsen paa Langkildegaard <strong>og</strong> Husmand Christen Pedersen af Oure.11. 1878, 9. august. Karen Marie Hansen, Døbt i Kirken 29. september 1878. Husmand Jørgen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane MaleneAndersen, 28 ½ Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Sophie Andersen af Svendborg bar Barnet, Pigen Maren Clausen afLakkendrup gik for, Husmændene Christen Larsen <strong>og</strong> Hans Andersen af Lakkendrup, samt Ungkarl Christian Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>.12. 1878, 15. august. Maren Rasmussen, Hjemmedøbt 29. august, Døbt i Kirken 22. september 1878. Indsidder Rasmus Hansen <strong>og</strong>Hustru Karen Jensen, 20 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Sara Nielsen bar Barnet, Pigen Ane Marie Hansen gik for, begge af Ellerup.Ungkarlene Hans Jensen <strong>og</strong> Peder Jensen af Galdbjerg, samt Husmand Claus Hansen af Ellerup.13. 1878, 24. august. Karen Pedersen, Døbt i Kirken 13. oktober 1878. Gaardmand Jens Pedersen <strong>og</strong> Hustru Johanne Margrethe Hansen,37 ar, Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Christen Jensens Kone bar Barnet, Gaardmand Niels Thomsens Kone gik for. GaardmandHans Larsen, Husmand Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Gaardmand Niels Hansen – alle af Lakkendrup.- 1878, 15. august. Elna Marie Jørgensen, døbt i Sørup Kirke, 8. september 1878. Ugifte, Elise Svendsdatter af Sørup. Anmærkninger:Anmeldt af pastor Binzer under 9. september. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup. BarnefaderensNavn var ikke anført Anmeldelsen.14. 1878, 10. oktober. Ane Marie Marensine Rasmussen, Døbt i Kirken 10. november 1878. Husmand Rasmus Rasmussen <strong>og</strong> HustruAne Katrine Madsen, 37½ Aar paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Madsen paa Lakkendrup Mark bar Barnet, Husmand NielsJørgensens Kone i Brudager gik for. Gaardmand Anders Jensen paa Lakkendrup Mark, Husmændene Niels Jørgensen <strong>og</strong> RasmusHansen af Brudager.15. 1878, 26. oktober. Maren Sophie Hansen, Døbt i Kirken 15. december 1878. Gaardbestyrer Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru marenChristensen, 24 Aar, Ellerup Grøftehauge. Faddere: Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Kone paa Ellerup Mark bar Barnet,Gaardmand Christen Pedersens Kone i Ellerup Grøftehauge gik for. Gaardmændene Christen Nielsen, Rasmus Jørgensen <strong>og</strong> UngkarlHans Hansen – alle af Ellerup Mark.16. 1878, 10. november. Rasmine Frederikke Hansen, Døbt i Kirken 12. januar 1879. Husmand Hans Frederiksen <strong>og</strong> Hustru JohanneMarqvardsen, 38 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Mette Kirstine Nielsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov bar Barnet, Pigen Ane Marie Hansen afDongs Hørup gik for. Ungkarlene Mads Marqvardsen, Peder Andersen <strong>og</strong> Hans Pedersen af Dongs Hørup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 221. 1879, 23. januar. Maren Jensen, Døbt i Kirken 30. marts 1879. Gaardmand Kristen Jensen <strong>og</strong> Hustru Sophie Jørgensen, 28 ½ Aar,Brænderup. Faddere: Pigen Kristiane Pedersen bar Barnet, Gaardmand Lars Kaspersens Kone gik for. Gaardmand Lars Jensen,Gaardmand Niels Kaspersen <strong>og</strong> Husmand Peder Jensen – alle af Brænderup.2. 1879, 24. februar. Louise Jørgensen, Døbt i Kirken 11. maj 1879. Smed Jørgen Danielsen <strong>og</strong> Hustru Kirstine Marie Rasmussen, 38½Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Lars Jensens Kone i Brænderup bar Barnet, Husmand Hans Jørgensens Kone gik for. HusmandPeder Jensen, Gaardmand Niels Caspersen <strong>og</strong> Gaardmand Niels Jørgensen af Brænderup.3. 1879, 26. februar. Maren Andreasen, Døbt i Kirken 19. marts 1879. Husmand Andreas Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Pedersen, 41Aar, Brændeskov. Faddere: Smed Jens Rasmussens Kone f Brændeskov bar Barnet, Gaardmand Jens Pedersens Kone af Lakkendrupgik for. Gaardmand Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Smed Jens Rasmussen <strong>og</strong> Ungkarl Niels Hansen af Brændeskov.4. 1879, 13. marts. Karen Frederiksen, Døbt i Kirken 2. juni 1879. Tømmermand <strong>og</strong> Husmand Hans Frederiksen <strong>og</strong> Hustru AneHansen, 45 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Jørgensen af <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed Hans Christensens Kone ibid., gik for.Gaardmand Rasmus Jacobsen <strong>og</strong> Ungkarl Lars Frederiksen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Rasmus Hansen af Lakkendrup.5. 1879, 18. marts. Mette Marie Cecilie Hansen, Døbt i Kirken 10. april 1879. Indsidder Jens Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen, 29 Aar,Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Barnets Moder bar Barnet, Indsidder Madsens Kone af Familiehuset ved Mullerup gik for.Bødker Rasmus Hansen af Sandager, Ungkarl Lars Larsen af Stenstrup, Indsidder Niels Madsen af Familiehuset ved Mullerup.6. 1879, 25. marts. Ane Margrethe Jacobsen, Døbt i Kirken 18. maj 1879. Gaardmand Rasmus Jacobsen <strong>og</strong> Hustru Sidsel Nielsen, 40 Aari <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Gaardmand Anders Jensens Kone af Vormark bar Barnet, Gaardmand Rasmus Hansens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for.Gaardmændene Niels Madsen, Peder Larsen, Rasmus Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>.7. 1879, 7. april. Karen Kirstine Pedersen, Hjemmedøbt 7. april 1879. Gaardmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Hustru Maren Larsen, 38 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: Barnet døde dagen efter Fødselen, inden Daabens publikation i Kirken kunde finde sted.- 1879, 28. marts. Hansine Frederikke Christensen, Hjemmedøbt 17. april, Daaben publiceret i Kværndrup Kirke, 20. april 1879. Ugift,Severine Christensen, til huse paa Trunderup Mark, for Husmand Rasmus Rasmussen, 29 Aar. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel her i <strong>Gudbjerg</strong> S<strong>og</strong>n. Anmeldelsen for Fødselen er sendt fra Kværndrup S<strong>og</strong>neraad i Skrivelse af6. maj 1879. …8. 1879, 23. maj. Ane Kirstine Charlotte Jensen, Døbt i Kirken 22. juni 1879. Ugift, Hanne Katrine Frederiksen, 28 Aar, til huse forHusmand Rasmus Rasmussen i <strong>Gudbjerg</strong>, Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jensen i Frørup, født i Svindinge. Faddere: S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>edHans Christensens Datter Ane Hansen bar Barnet, Husmand Peder Hansens Kone gik for, begge af <strong>Gudbjerg</strong>. Indsidder AndersRasmussen <strong>og</strong> Husmand Peder Pedersen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Peder Jensen af Svindinge mark. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Forpagter Andersen paa Frederikshøj i Frørup.- 1879, 29. april. Caroline Pedersen, døbt i Brudager Kirke 2. juni 1879. Ugift, Ane Lisbeth Nielsen, 31 Aar, Gudme, Udlagt Barnefader,Ungkarl Jørgen Pedersen af Klingstrup, Skaarup. Anmærkninger: Anmeldt af Pastor Klein. Moderen tjente Timaanedersdagen førBarnets Fødsel for Husmand Anders Hansen i Lakkendrup.9. 1879, 24. juni. *Marie Nielsen, Døbt i Kirken 3. august 1879. Husmand Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pedersen, 30 ½ Aar,Lakkendrup. Faddere: Pigen Marie Kirstine Pedersen af Lakkendrup Mark bar Barnet, Gaardmand Jens Pedersens Kone JohanneMargrethe Hansen af Lakkendrup gik for. Gaardmand Niels Henriksen af Ellerup, Skrædder Jacob Christensen af <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong>Gaardmand Anders Hansen af Lakkendrup. I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 1. december1905, er hendes fulde Navn: *Marie Nielsen Tangaa, (O.P.A. № 850/1905).10. 1879, 27. juni. Ane Sørensen. Døbt i Kirken 24. august 1879. Gaardmand Jens Sørensen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pouline Hansen, 29 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Gaardmand Jens Hansens Datter, Maren Hansen af Svindinge bar Barnet, Husmand Jens RasmussensHustru Ane Kirstine Christoffersen af Brudager Mark gik for. Gaardmand Jørgen Hansen, Husmændene Jens Rasmussen <strong>og</strong> KnudRasmussen – Lakkendrup Mark.11. 1879, 2. juli. Ane Marie Hansen, Døbt i Kirken 28. september 1879. Gaardmand Christen Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Andersen, 36 Aar,Lakkendrup. Faddere: Husmand Hans Pedersens Hustru Maren Kirstine Hansen af Brændeskov bar Barnet, Husmand JensRasmussens Hustru Ane Kirstine Christoffersen paa Brudager Mark gik for. Gaardmændene Christen Jensen <strong>og</strong> Jens Pedersen, samtUngkarl Herman Rasmussen af Lakkendrup.12. 1879, 20. juli. Agnes Mathilde Jensen, Døbt i Kirken 17. august 1879. Hjulmand Rasmus Jensen <strong>og</strong> Hustru Pouline? Christensen, 26Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Sophie Frandsen af Vejstrup bar Barnet, Pigen Thrine Graae af Øster Aaby gik for. Indsidder <strong>og</strong>træskomand Jens Rasmussen af Høje Dong, Ungkarl Christen Jensen af Ellerup <strong>og</strong> Møllersvend Hans Christensen af Galdbjerg.13. 1879, 5. august. Laura Jensine Jensen, Hjemmedøbt 6, august, Døbt i Kirken 19. oktober 1879. Skovf<strong>og</strong>ed Niels Jensen <strong>og</strong> HustruMaren Larsen, 31 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Moderen bar Barnet, Gæstgiver Larsens Hustru Ane Margrethe Larsen, fødtNielsen, Kværndrup Gæstgiveri, Hans Larsen, Kværndrup, Ungkarl Peder Larsen, ibid., Barnets Fader.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 2314. 1879, 10. august. Laura Marie Nielsen, Døbt i Kirken 12. oktober 1879. Indsidder Niels Peder Nielsen <strong>og</strong> Hustru Ane KirstineHansen, 33 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Gaardmand Niels Caspersens Hustru bar Barnet, Gaardmand Lars Caspersens Hustrugik for. Husmand Hans Jørgensen, Ungkarlene Niels Jørgensen <strong>og</strong> Niels Jensen – alle af Brænderup.15. 1879, 10. september. *Ane Hansen, Døbt i Kirken 2. november 1879. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen,30½? Aar, Ellerup Mark. Faddere: Gaardmand Rasmus Jørgensens Hustru Birgitte Henriksen paa Ellerup Mark bar Barnet,Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru Maren Kristensen i Ellerup Grøftehauge. Gaardmændene Jørgen Larsen, Hans Rasmussen <strong>og</strong>Kristen Nielsen paa Ellerup Mark. I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 22. juli 1905, erhendes fulde navn; *Ane Hansen Lyder, (O.P.A. № 522/1905).16. 1879, 10. oktober. Johanne Pedersen, Døbt i Kirken 16. november 1879. Slagter Jørgen Pedersen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen, 32 Aar iEllerup. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru Maren Christensen i Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Gaardmand KristenNielsens Hustru Ane Kristensen paa Ellerup Mark. Husmændene Jørgen Andersen, Anders Jørgensen <strong>og</strong> Johannes Larsen af Ellerup.17. 1879, 13. november. Karen Thora Frandsen, Døbt i Kirken 4. januar 1880. Boelsmand Hans Frandsen <strong>og</strong> Hustru Johanne KirstineKnudsen, 43 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Moderen bar Barnet, Spækhøker Jens Peder Johansens Hustru Karen Hansen i <strong>Gudbjerg</strong> gik for.Gaardmændene Anders Hansen <strong>og</strong> Niels Hansen paa Lakkendrup Mark, samt Indsidder Mads Nielsen paa Gudme Mark.- 1879, 10. oktober. Vilhelmine Marie Davidsen, døbt i Tved Kirke 16. november 1879. Ugift, Fruentimmer Mette Kirstine Hansen, tilhuse paa Tved Mark, Udlagt Barnefader Ungkarl Anders Julius Davidsen. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen førBarnets Fødsel paa Mullerup. Anmeldt af Pastor Andersen i Tved, under 20. november 1879.- 1879, 29. september. Hansine Petrine Petersen, døbt i Oure Kirke 19. oktober 1879. Ugift, Fruentimmer, Marie Kristine Andersen,Datter af Væver <strong>og</strong> Husmand Anders Christoffersen i Oure. Udlagt Barnefader, Ungkarl, Henrik Pedersen søn af Husmand? PederKristensen, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Peder Kristensen,<strong>Gudbjerg</strong> Mark. Meldt af Pastor Saaby, Oure under 12. november 1879.18. 1879, 15. december. Ane Marie Nielsen, Døbt i Kirken 4. januar 1880. Træskomand Peder Nielsen <strong>og</strong> Hustru Maren DortheaRasmine Andrea Larsen, 25 ½ Aar. Faderen opholder sig i Svindinge, Moderen er foreløbiges hos sine forældre, Husmand LarsRasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Marie Amalie Larsen af Langaa bar Barnet, Gaardmand Niels Rasmussens HustruMaren Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Ungkarl Hans Jørgen Larsen af Hesselager, Gaardmand Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov <strong>og</strong>Ungkarl Hans Nielsen af Svindinge.19. 1879, 28. december. Hansine Hansen, Døbt i Kirken 29. februar 1880. Husmand <strong>og</strong> Skomager Peder Hansen <strong>og</strong> Hustru PetrineHansen, 26 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Kirstine Hansen af Oure bar Barnet, Husmand Christian Hansens HustruKaren Christensen paa Lakkendrup Mark gik for. Husmændene Rasmus Rasmussen paa Brudager Mark, Christian Hansen <strong>og</strong> HansHansen paa Lakkendrup Mark.1. 1880, 3. januar. Ragnhild Kristensen Sønderholm, Hjemmedøbt 18. januar, af Valgmenighedspræsten Pedersen i Vejstrup, i Kirken11. juli 1880. Friskolelærer Niels Kristensen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Andersen, 28 ¼ Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder bar Barnet,Gaardmand Michael Pedersens Hustru af Svindinge. Barnets Fader, Væver Hans Hansen <strong>og</strong> Købmand Jens Peder Johansen af<strong>Gudbjerg</strong>.2. 1880, 20. februar. *Marie Christine Christensen, Døbt i Kirken 17. maj 1880. Gaardmand Christen Christensen <strong>og</strong> Hustru KarenMarie Larsen, 24 Aar, Ellerup Mark. Faddere: Købmand Pedersens Hustru Martha Eriksen bar Barnet, Gaardmand Poul HansensHustru Karen Christensen gik for, begge af Ellerup. Gaardmændene Christen Nielsen <strong>og</strong> Anders Mortensen af Ellerup, samt SmedJørgen Danielsen af Brænderup. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 16.november 1905, er hendes fulde navn; *Marie Christine Christensen Ellemose, (O.P.A. № 794/1905).3. 1880. 22. februar. Johanne Elise Jensen, Døbt i Kirken 29. marts 1880. Ugift, Ane Marie Nielsen, 23 ¼ Aar, Datter af GaardmandNiels Nielsen i <strong>Gudbjerg</strong>. Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jensen i <strong>Gudbjerg</strong>, søn af … Jens Pedersen i Lakkendrup. Faddere: PigenKaren Jensen af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Hans Christian Andersens Kone Ane Catrine Nielsen af Egebjerg gik for.Gaardmand Hans Christian Andersen af Egebjerg, Ungkarl Hans Jensen af Lakkendrup <strong>og</strong> Husmand Anders Nielsen af Brudager.4. 1880, 2. marts. Maren Jørgensen, Døbt i Kirken 11. april 1880. Husmand <strong>og</strong> Væver Rasmus Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Pernille Clausen, 42Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Hansine Hansen bar Barnet, Gaardmand Jens Sørensens Hustru Pouline Hansen gik for.Husmændene Rasmus Peder Hansen, Lars Rasmussen <strong>og</strong> Peder Pedersen – alle af Lakkendrup.5. 1880, 6. maj. Ane Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 11. juni 1880. Gaardmand Niels Rasmussen of Hustru Maren Larsen, 42½ Aar,paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Johanne Marie Nielsen af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Niels Madsens Kone i <strong>Gudbjerg</strong> gikfor. Snedker Møller <strong>og</strong> Husmand Hans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samt Ungkarl Rasmus Larsen af Galdbjerg.6. 1880, 5. juni. Karen Marie Pedersen, Døbt i Kirken 17. august 1880. Indsidder Rasmus Pedersen <strong>og</strong> Hustru Anne Kirstine Hansen, 30Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Elise Gundersen af Ellerup bar Barnet, Pigen Ane Margrethe Hansen ibid. Indsidder Knud Hansen <strong>og</strong>Ungkarl Niels Hansen af Ellerup, samt Indsidder Niels Rasmussen af Svindinge.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 247. 1880, 23. juni. Nielsine Christensen, Døbt i Kirken 1. august 1880. Ugift, Jensine Christensen, Datter af Husmand Christen Madsen iEllerup Kohauge, hvor hun opholder sig, 26 Aar. Udlagt Barnefader Købmand <strong>og</strong> Enkemand Rasmus Jensen i Oure. Faddere: PigenMaren Hansen Ellerup Mark bar Barnet, Pigen Karen Kirstine Christensen Ellerup Kohauge. Husmand Christen Madsen <strong>og</strong>Gaardmand Jakob Hjeriksen Ellerup Kohauge, gartner Christoffer Frederiksen i Ellerup. Anmærkninger: Barnemoderens Fader,meldte Fødselen.8. 1880, 30. juli. Ane Marie Agnete Frederiksen, Døbt i Kirken 29. august 1880. Ugift, Ane Pedersen, Tjenestepige for GaardmandRasmus Jespersens Enke i <strong>Gudbjerg</strong>, 28 Aar. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Peder Frederiksen, Lakkendrup. Faddere: Pigen KarenMarie Frederiksen af Ellerup bar Barnet, Pigen Stine Hansen af <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Ungkarlene Herman Rasmussen af Lakkendrup,Peder Jespersen af <strong>Gudbjerg</strong> <strong>og</strong> Lars Pedersen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.9. 1880, 15. oktober. Nicoline Nielsine Mathilde Andersen, Døbt i Kirken 14. november 1880. Indsidder Anders Rasmussen <strong>og</strong> HustruLouise Christensen, 36 Aar, Brændeskov. Faddere: pigen Christine Hansen af Højbjerg Dong, Pigen Gjertrud Marie Hansen afBrændeskov. Tjenestekarlene Jens Jensen, Niels Hansen <strong>og</strong> Peder Hansen i Brændeskov.10. 1880, 29. oktober. Ane Marie Villumsen, Hjemmedøbt 31. oktober, Døbt i Kirken 1. december 1880. Dyrlæge Peder ChristofferVillumsen <strong>og</strong> Hustru Maren Jensen, 24 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Ved Hjemmedaaben, Husmand Knud RasmussensHustru, Lakkendrup Mark, Indsidder Rasmus Hansens Hustru i Galdbjerg. I kirken, bar ovennævnte Knud Rasmussens Hustrubarnet, Gaardmand Jens Sørensens Hustru paa Lakkendrup Mark gik for. Husmændene Niels Hansen <strong>og</strong> Peder Hansen, samt UngkarlRasmus Christoffersen paa Lakkendrup Mark.11. 1880, 18. november. Marie Andersen, Døbt i Kirken 16. januar 1881. Gaardmand Hans Andersen <strong>og</strong> Hustru Edel MarieChristoffersen, 41½ Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Hans Pedersens Datter, Maren Pedersen paa Ellerup Mark bar Barnet,Hjulmand Peder Christensens Hustru Gjertrud Hansen af Heldager. Gaardmændene Anders Christensen <strong>og</strong> Poul Hansen <strong>og</strong>Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen af Ellerup.12. 1880, 27. november. Ingeborg Kirstine Hansen, Døbt i Kirken 23. januar 1881. Husmand <strong>og</strong> Væver Niels Hansen <strong>og</strong> Hustru MarenHansen, 36 Aar, Ellerup Mark. Faddere: Snedker Thomsens Hustru af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Christen Pedersens Hustru ibid.,gik for. Gaardmand Peder Larsen af <strong>Gudbjerg</strong>, Husmændene Jens Andersen <strong>og</strong> Jakob Jensen af Ellerup.13. 1880, 16. december. Anne Kirstine Hansen, Hjemmedøbt 3. januar, Døbt i Kirken 6. februar 1881. Kreaturhandler Hans Hansen <strong>og</strong>Hustru Mette Marie Jacobsen, 23½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: ved Hjemmedaaben var Barnets Moder <strong>og</strong> Indsidder Kristen PedersensHustru i <strong>Gudbjerg</strong>. Pigen Ane Jørgensen i <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Pigen Birthe Hansen af Ryslinge gik for. Gaardmand Rasmus Jacobseni <strong>Gudbjerg</strong>, Indsidder Christen Pedersen ibid. <strong>og</strong> Ungkarl Jens Rasmussen paa Ellerup Mark.1. 1881, 3. januar. Karen Marie Kathrine Frederikke Pedersen, Døbt i Kirken 20. marts 1881. Husmand Jens Pedersen <strong>og</strong> Hustru IdaMargrethe Gjerstrup, 28 ½ Aar, Brændeskov. Faddere: Købmand Hans Jensens Hustru i Brændeskov, Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus JensensHustru Broholms Brændeskov. Husmand Knud Jørgensen, Brændeskov, Ungkarl Hans Jensen ibid., Ungkarl Peder PedersenStubshoved Mølle.2. 1880, 6. januar. Sophie Jensen, Hjemmedøbt 16. februar 1881. Gaardmand Christen Jensen <strong>og</strong> Hustru Sophie Jørgensen, 31 ½ Aar,Brænderup. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.3. 1881, 21. januar. - - - Ugift, Nielsine Rasmussen, 20 Aar, Brændeskov, Datter af Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen, Udlagt Barnefader,Tømmerkarl Christian Hanskov? Jensen af Tved. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for GunnerLerche i Svendborg, Frue S<strong>og</strong>n. Barnet døde uden at blive døbt.4. 1881, 23. januar. Ane Margrethe Hansen, Døbt i Kirken 6. marts 1881. Ugift, Karen Kirstine Kristensen, 22 Aar, tjente for GaardmandNiels Rasmussen i Ellerup, Til huse for Skomager Rasmus Jensens Enke i Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl <strong>og</strong> Murer Niels Hansen iEllerup. Faddere: Købmand N. Pedersens Hustru af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Niels Rasmussens Hustru gik for. HusbestyrerRasmus Christoffersen, Husmand Claus Hansen <strong>og</strong> Indsidder Rasmus Pedersen – alle af Ellerup.5. 1881, 14. marts. Marie Dorthea Hansen, Hjemmedøbt 16. marts 1881. Ugift, Karen Marie Rasmussen, 26 Aar, til huse for HusmandHans Knudsens Enke i Ellerup, Udlagt Barnefader, … Niels Christian Hansen for forpagteren paa Glorup. Faddere: VedHjemmedaaben Pigen Ane Kirstine Jensen <strong>og</strong> Husmand Hans Knudsens Enke, begge af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Ørbæklunde. Ungkarl Anders Jørgen Nielsen af Ellerup meldte Fødselen. Barnet døde førDaabens Publikation.6. 1881, 24. marts. Dagmar Hansen, Døbt i Kirken 1. maj 1881. Indsidder Knud Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Margrethe Larsen, 34 Aar iEllerup. Faddere: Pigen Johanne Hansen paa Ellerup Mark, Husmand Hans Jørgensens Hustru af Brænderup, Husmand HansJørgensen af Brænderup, Husmand Rasmus Christoffersen af Ellerup <strong>og</strong> Ungkarl Lars Jørgensen paa Stubshoved Mølle.7. 1881, 26. marts. Ane Kirstine Christensen, Døbt i Kirken 4. juli 1881. Ugift, Christine Jørgensen, 31 Aar, til huse for HusmandChristen Larsen i Brændeskov, født i Kirkeby. Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Larsen Christensen paa Heldagergaard, søn afHusmand Christen Larsen i Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Jørgensen af Kirkeby, Husmand Knud Andersens Hustru Grethe


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 25Pedersen af Brændeskov, Ungkarl Mads Pedersen <strong>og</strong> Husmand Christen Larsen af Brændeskov, samt Husmand Jørgen Jensen afKirkeby. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Heldagergaard.8. 1881, 3. maj. Dødfødt. Ugift, Ingerline Hansen, Datter af Husmand Hans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, hvor hun opholder sig, 21¾ Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl Christian Hansen af Højby, født i Rynkeby, Ringe S<strong>og</strong>n.9. 1881, 23. juni. Anne Kirstine Jensine Jensen, Døbt i Kirken 31. juli 1881. Ugift, Marie Rasmussen, 22½ Aar, Datter af Skovf<strong>og</strong>edRasmus Larsen i Brændeskov, hvor hun opholder sig. Udlagt Barnefader. Tjenestekarl Lars Jensen, tjener for … Christensen i Sørup, eren søn af Husmand Jens Jacobsen i … under Svendborg, Frue S<strong>og</strong>n. Faddere: Pigen Karen Rasmussen af Brænderup, Tømrer ChristianHareskov Jensens Hustru af Tved, Tømrer Christian Hareskov Jensen af Tved, Skrædder Michael Rasmussen af Brændeskov <strong>og</strong>Ungkarl Hans Jensen af Brænderup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand ChristenBørgesens Enke i Rødskebølle, Sørup S<strong>og</strong>n.10. 1881, 10. september. Hanne Mathilde Frederiksen, Hjemmedøbt 9. oktober, Døbt i Kirken 13. november 1881. Bødker Hans PederFrederiksen <strong>og</strong> Hustru Ane Pedersen, 29 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Hørup bar Barnet, Pigen Karen MarieFrederiksen paa Ellerup Mark, Gaardmand Anders Hansen, <strong>Gudbjerg</strong>, Hjulmand Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Ungkarl LarsPedersen af Hørup.11. 1881, 10. september. Gjertrud Marie Hansen, Døbt i Kirken 6. november 1881. Hørsvinger Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane MagdaleneHansen, 36 Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> mark. Faddere: Pigen Jacobine Jacobsen af Hesselager Mølle bar Barnet, Gaardbestyrer Peder JensensHustru af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmændene Rasmus Jensen, Niels Pedersen <strong>og</strong> Aftægtsmand Peder Rasmussen Garder af <strong>Gudbjerg</strong>.12. 1881, 14. september. Johanne Marie Nielsen Drejer, Døbt i Kirken 23. oktober 1881. Husmand Anders Nielsen Drejer <strong>og</strong> HustruMaren Hansen, 31 Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen Ane Hansen, Gaardmand Hans Larsens Hustru Maren Hansen, Gaardmand JensPedersen, Husmand Peder Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Niels Hansen – alle af Lakkendrup.13. 1881, 26. september. Caroline Ane Kirstine Davidsen. Døbt i Kirken 6. november 1881. Indsidder Anders Julius Davidsen <strong>og</strong>Hustru Mette Kirstine Hansen, 34 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Indsidder Hans Andersens Hustru af Ellerup, IndsidderJørgen Nielsens Hustru af Ellerup Kohauge, Indsidder Hans Andersen af Ellerup, Indsidder Søren Pedersen <strong>og</strong> Jørgen ChristianNielsen af Familiehuset ved Mullerup.14. 1881, 26. september 1881. Ane Hansine Pedersen, Døbt i Kirken 23. oktober 1881. Ugift, Karen Pedersen, 24 Aar, Datter afHusmand Peder Rasmussen i Brændeskov, for hvem hun ar opholdt sig i de sidste 3 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl RasmusPedersen af Brændeskov. Faddere: Pigen Karen Sophie Jensen af Brændeskov, Boelsmand Hans Frandsens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>,Husmændene Christen Larsen <strong>og</strong> Hans Jensen, samt Ungkarl Rasmus Pedersen af Brændeskov.15. 1881, 6. oktober. Josephine Frederikke Nielsen, Hjemmedøbt 25. oktober, Døbt i Kirken 27. november 1881. Skovløber Niels PederNielsen <strong>og</strong> Hustru Ane Kirstine Hansen, 35 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Købmand N. Pedersens Hustru af Ellerup, GaardmandNiels Caspersens Hustru af Brænderup, Gaardmændene Niels Caspersen <strong>og</strong> Christen Pedersen af Brænderup, samt Indsidder JørgenNielsen af Ellerup Kohauge.16. 1881, 9. oktober. Josephine Frederikke Emilie Jensen, Døbt i Kirken 4, december 1881. Skolelærer Frederik Mejer Jensen <strong>og</strong> HustruJosephine Marie Pedersen, 24½ Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Anders Jørgensens Hustru af Ellerup, SnedkerHans Theodor Pedersen af Boltinggaard Skov, Husmand Hans Nielsen af Ellerup Sejet <strong>og</strong> Husmand Hans Jensen af Brændeskov.17. 1881, 13. november. Louise Johansen, Hjemmedøbt 12. december, Døbt i Kirken 15. januar 1882. Ugift, Christiane Pedersen, 28 Aar,Datter af afdøde Husmand Peder Thomsen i Brænderup, opholder sig for Moderen sammesteds. Udlagt Barnefader, TjenestekarlAnders Johansen i Svendborg, søn af Husmand Johannes Larsen i Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Væver Hans Hansens Hustruaf <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Lars Caspersen af Brænderup, Væver Hans Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Christen Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>.18. 1881, 8. december. Dagmar Marie Hansen, Døbt i Kirken 5. februar 1882. Gaardbestyrer Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru MarenChristensen, 26 Aar i Ellerup Grøftehauge. Faddere: Pigen Karen Hansen af Lakkendrup, Pigen Ane Katrine Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong>Skov, Gaardmændene Jørgen Larsen, Christen Nielsen <strong>og</strong> Rasmus Jørgensen paa Ellerup Mark.19. 1881, 21. december. Dødfødt. Husmand Rasmus Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Katrine Madsen, 40½ Aar, paa Lakkendrup Mark.20. 1881. 30. december. Rasmine Rasmussen, Døbt i Kirken 5. marts 1882. Gaardmand Anders Rasmussen <strong>og</strong> Hustru HenrikkeMargrethe Hansen, 26 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Johanne Hansen fra K<strong>og</strong>tved, Gaardmand Claus Poulsens Hustru paaLakkendrup Mark, Gaardmændene Peder Larsen <strong>og</strong> Niels Rasmussen, samt Husmand Hans Christensen – alle paa Lakkendrup Mark.1. 1882, 21. januar. Gjertrud Kirstine Karen Hansine Pedersen, Døbt i Kirken 12. marts 1882. Husmand Morten Pedersen <strong>og</strong> HustruRasmine Jensen, 45 Aar, Ellerup. Faddere: Husmand Rasmus Pedersens Hustru af Thaarup, Friskolelærer Peder Christensens EnkeJohanne Marie Christensen af Ellerup. Indsidder Christoffer Frederiksen <strong>og</strong> Husmand Johannes Larsen af Ellerup, samt HusmandHans Christensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 262. 1882, 24. januar. Maren Elise Frederiksen, Døbt i Kirken 10. april 1882. Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksen <strong>og</strong> Hustru Maren Hansen, 27Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Mette Kirstine Nielsen, Pigen Karen Marie Hansen Løv, begge paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, SnedkerHans Løv paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Christen Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Niels Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>.3. 1882, 10. maj. *Kirstine Pedersdatter Skovgaard, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 11. juni 1882. Forpagter Peder Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Inger Katrine Jacobsen, 23 Aar, Brændeskovgaard. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Kristen Nielsen af Hesselager,Gaardmand Knud Rasmussen af Hareskov ved Svendborg. Fik 1905, 3. juli, som Kirstine Hansen, født Pedersdatter Skovgaard,Navnebevis af Rinds - … Herreds Kontor for Navnet: *Kirstine Hansen Due, født Pedersdatter Skovgaard, (A408a).4. 1882, 13. maj. Johanne Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 16. juli 1882. Skovf<strong>og</strong>ed Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Jørgensen, 29Aar, Broholms <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Husmand Rasmus Hansens Hustru af Vester Aaby, Pigen Sidsel Sørensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark,Gaardmand Niels Sørensen paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark, Husmand Knud Rasmussen paa Lakkendrup Mark, Indsidder Christen Rasmussen afBrændeskov.5. 1882, 17. maj. Karen Mathilde Madsen, Døbt i Kirken 25. juni 1882. Gaardmand Niels Madsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Johansen, 41½Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Ellerup Mark, Gaardmand Niels Rasmussens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov,Gaardmændene Peder Madsen <strong>og</strong> Peder Pedersen Lang af Gudme, samt Gaardmand Peder Larsen af <strong>Gudbjerg</strong>.6. 1882, 26. maj. Karen Sophie Poulsen, Hjemmedøbt 26. maj, Døbt i Kirken 23. juli 1882. Gaardbestyrer Hans Poulsen <strong>og</strong> HustruMaren Jørgensen, 28 Aar, Brænderup. Faddere: Pigen Ane Jørgensen af Thaarup, Gaardmand Christen Jensens Hustru af Brænderup,Gaardmand Christen Jensen <strong>og</strong> Smed Jørgen Danielsen af Brænderup, samt Ungkarl Christen Poulsen af Ellerup.7. 1881, 28. juli. Hansine Rasmussen, Døbt i Kirken 17. september 1882. Ugift, Maren Hansen, 28 Aar, hjemme for Moderen, HusmandHans Rasmussens Enke i <strong>Gudbjerg</strong>, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Morten Rasmussen i Ellerup. Faddere: Pigen Ane Hansen,Niels Rasmussens fraskilte Hustru Frederikke Christensen, Væver Hans Hansen, Tømmerkarl Anders Hansen, alle af <strong>Gudbjerg</strong>, samtVæver Jens Hansen af Sønder Højrup.8. 1882, 30. juli. Methine Marie Mejer, Døbt i Kirken 8. oktober 1882. Skomager Laurits Jørgensen Mejer <strong>og</strong> Hustru Karen MarieJensen, 32 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Barnets Moder, Pigen Karen Marie Christensen af <strong>Gudbjerg</strong>, Sadelmager Mejer <strong>og</strong> SkomagersvendRasmus Andersen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Rasmus Hansen af Svendborg.9. 1882, 8. oktober. Sofie Rasmussen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 19. november 1882. Væver <strong>og</strong> Husmand Lars ChristianRasmussen <strong>og</strong> Hustru Marie Kirstine Rasmussen, 37 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Rasmus Christensenaf Brudager Mark, Forpagter Peder Rasmussen af Brændeskov <strong>og</strong> Husmand <strong>og</strong> Skovf<strong>og</strong>ed Hans Peder Rasmussen af Brudager Mark.Anmærkninger: Attest fra Pastor Petersen af 20. november 1882.10. 1882, 11. oktober. Ane Kirstine Larsen, Døbt i Kirken 19. november 1882. Gaardbestyrer Lars Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru GjertrudSørensen, 22 ¼ Aar, Ellerup Mark. Faddere: Pigen Marie Elise Jørgensen paa Ellerup Mark, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru iEllerup Grøftehauge, S<strong>og</strong>nef<strong>og</strong>ed Hans Christensen i <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl Hans Hansen paa Ellerup Mark <strong>og</strong> Hjulmand Hans Larsen iEllerup.11. 1882, 25. oktober. Dødfødt. Husmand Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Larsen, 26 ¾ Aar, paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.12. 1882, 27. oktober. Dagmar Dorthea Christiansen, Døbt i Kirken 4. februar 1883. Ugift, Maren Kirstine Laura Mortensen af Gerlev …pr Slagelse, til huse for Husmand Christian Larsens Enke i <strong>Gudbjerg</strong>, 22 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Christensen tjenendepaa Glumsøgaard, Glumsø S<strong>og</strong>n, nu Ringsted. Faddere: Moderen bar Barnet, pigen Ane Jørgensen i <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarlene LarsChristiansen i Ellerup, Frederik Christiansen i Albjerg. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paaGlumsøgaard ved Næstved.1. 1883, 13. januar. Mary Sophie Olsen, Døbt i Kirken 25. februar 1883 … Hans Olsen <strong>og</strong> Hustru Mette Kristine Margrethe Hansen, 37½Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Fattighus. Faddere: Gaardmand Christen Pedersens Hustru Ellerup Mark bar Barnet, Sypige Ane Sophie Carlsen gikfor. Smed Nicolajsen <strong>og</strong> Hjulmand P. Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Husmand Anders Jørgensen af Holmdrup.2. 1883, 21. marts. Maren Hansen, Døbt i Kirken 29. april 1883. Ugift, Karen Kristine Kristensen, 26 Aar, til huse for Husmand HansMortensens Enke i Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Niels Hansen i Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Indsidder RasmusPedersens Hustru, Indsidder Rasmus Pedersen, Husbestyrer Rasmus Christoffersen <strong>og</strong> Ungkarl Hans Peder Jørgensen – alle af Ellerup.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Lars Caspersen i Brænderup.3. 1883, 31. marts. Dødfødt. Ugift, Ane Margrethe Rasmussen, 24 Aar, Brændeskov. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens PederHansen? paa Hillerslev Mark.4. 1883, 7. april. Karen Marie Frederiksen, Hjemmedøbt 28. april, Døbt i Kirken 27. maj 1883. Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksen <strong>og</strong> HustruMaren Hansen, 28 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: ved Hjemmedaaben, Barnets Moder, Gaardmand Niels Pedersens Hustru, <strong>Gudbjerg</strong>Skov, Pigen Marie Hansen, Gaardmand Poul Rasmussens Hustru, Gaardmand Rasmus Hansen, Ungkarlene Niels Hansen <strong>og</strong> RasmusHansen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 275. 1883, 14. april. Ane Kirstine Christensen, Hjemmedøbt 1. maj, Døbt i Kirken 1. juli 1883. Ugift, Jensine Christensen, Datter afHusmand Christen Madsen i Ellerup Kohauge, hvor hun opholder sig, 29 Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl, Skomager Rasmus Hanseni <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Ved Hjemmedaaben Barnets Moder <strong>og</strong> Indsidder Niels Madsens Hustru i Familiehuset ved Mullerup. IndsidderChristoffer Frederiksens Hustru i Ellerup Sejet, Hans Peder Hansens Hustru, Kværndrup Mark, Christoffer Frederiksen <strong>og</strong> HusmandChristen Madsen, Ellerup, samt … Hans Peder Hansen, Kværndrup Mark.6. 1883, 21. april. Maren Hansen, Døbt i Kirken 10. juni 1883. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 34 Aar,Ellerup Mark. Faddere: Pigen Hanne Hansen af Dong, Gaardbestyrer Lars Peder Larsens Hustru paa Ellerup Mark, GaardmændeneChristen Nielsen, Jørgen Larsen <strong>og</strong> Rasmus Jørgensen paa Ellerup Mark.7. 1883, 22. april. Anna Pedersdatter Skovgaard, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 10. juni 1883. Forpagter Peder Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Inger Katrine Jacobsen, 24 Aar, Ny Brændeskovgaard. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Christen Nielsen afHesselager, Gaardmand Hans Knudsen af Høje, Lærer Kr<strong>og</strong> i Brændeskov.8. 1883, 16. maj. Anna Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 15. juli 1883. Ugift, Maren Knudsen, 26 Aar, Datter af Husmand KnudAndersen i Brændeskov, hvor hun opholder sig. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Niels Rasmussen i Stokholmgaard, Lunde S<strong>og</strong>n, Sønaf Rasmus Frandsen, Lunde. Faddere: Husmand Knud Jørgensens Hustru, Husmand Jens Pedersens Hustru, Husmændene KnudJørgensen, Jens Pedersen <strong>og</strong> Knud Andersen – alle af Brændeskov. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel for Gaardmand Jens Madsen i Stokholmgaard, Lunde S<strong>og</strong>n.9. 1883, 20. maj. Karen Susanne Hansen, Døbt i Kirken 15. juni 1883. Gaardejer Hans Hansen <strong>og</strong> Hustru Martha Hansen, 33 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Marie Hansen fra Tullebølle paa Langeland, Pigen Laura Frederiksen, af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand NielsMadsen <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Frederiksen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Albert Hansen af Tullebølle.10. 1883, 24. maj. Marie Sophie Hansen, Døbt i Kirken 17. juni 1883. Ugift, Marie Hansen, til huse for Husmand Lars Nielsens Hustrupaa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, 25 Aar, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Anders Christian Hansen i Ellerup Grøftehauge. Faddere: Mejerske MarenPedersen paa Mullerup, Pigen Ane Catrine Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Ladef<strong>og</strong>ed Hans Peder Pedersen af Ellerup Grøftehauge <strong>og</strong>Smed Andreas Pedersen af Lakkendrup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for GaardmandChristen Pedersen i Ellerup Grøftehauge.11. 1883, 6. juni. Rasmine Hansen, Døbt i Kirken 29. juli 1883. Hørsvinger Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane Magdalene Hansen, 37 Aar,<strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Ane Marie Pedersen, Gaardmand Rasmus Jensens Hustru, Gaardmændene Jens Hansen, NielsPedersen <strong>og</strong> Peder Jensen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.12. 1883, 9. juni. Ane Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Ugift, Maren Larsen, 35 Aar, opholder sig for sin Moder,Husmand Lars Sørensens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Rasmussen i Øksendrup. Faddere: Skomager Hans JensensHustru fra Gudme, Gaardmand Rasmus Rasmussens Hustru i Ellerup, Ungkarlene Hans Jørgen Hansen af Svindinge <strong>og</strong> RasmusRasmussen af Øksendrup, samt Skomager Hans Jensen af Gudme.13. 1883, 19. juli. Johanne Marie Vilhelmsen, Døbt i Kirken 9. september 1883. Husmand Niels Peder Vilhelmsen <strong>og</strong> Hustru MarieKristine Sørensen, 28 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Louise Sørensen fra Ravndrup, Pigen Marie Jensen fra Gislev Sølt,Ungkarl Rasmus Sørensen, Ravndrup, Ungkarl Rasmus Vilhelmsen <strong>og</strong> Husmand Jacob Markussen af Gislev Sølt.14. 1883, 31. juli. Maren Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 14. oktober 1883. Gaardmand Anders Rasmussen <strong>og</strong> Hustru HenrikkeMargrethe Hansen, 28 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Karen Larsen af Skovsbo bar Barnet, Husmand Niels Rasmussens Hustrupaa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Husmand Niels Rasmussen, Gaardmændene Peder Larsen <strong>og</strong> Niels Rasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.- 1883, 19. maj. Hansine Louise Charlotte Hansen, døbt i Oure Kirke 17. juni 1883. Ugift, Thomine Johanne Fanny Hansen af Oure.Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Larsen af Stenstrup? Anmærkninger: Anmeldt fra Oure 8. juli 1883.15. 1883, 29. august. Christine Marie Pedersen, Døbt i Kirken 16. september 1883. Ugift, Hansine Pouline Petrine Pedersen, til huse forSmed Peder Thomsens Enke i Lakkendrup, 26 Aar. Udlagt Barnefader, Smed Andreas Pedersen i Lakkendrup. Faddere:Kreaturhandler Niels Nielsens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Christen Pedersens Hustru i Ellerup Grøftehauge, Husmand JørgenChristian Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Anders Larsen Hansen af Lakkendrup, Ungkarl Christian Hansen af Ellerup Grøftehauge.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Christen Pedersen i Ellerup Grøftehauge.16. 1883, 21. september. Ane Kirstine Pedersen, Døbt i Kirken 18. november 1883. Husmand <strong>og</strong> høker Christoffer Pedersen <strong>og</strong> HustruAne Marie Madsen, 28 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Margrethe Rasmussen af Brændeskov, Pigen Karen Hansen afGravvænge, Husmændene Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hans Jensen af Brændeskov, samt Ungkarl Niels Christensen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov.17. 1883, 12. oktober. Sophie Jensen, Hjemmedøbt 29. november, Døbt i Kirken 9. december 1883. Gaardmand Christen Jensen <strong>og</strong>Hustru Sophie Jørgensen, 34 Aar, Brænderup. Faddere: Hjemmedaaben var Barnets Forældre tilstede. Pigen maren Jensen,Gaardbestyrer Hans Poulsens Hustru, Gaardmand Lars Caspersen, Smed Jørgen Danielsen <strong>og</strong> Ungkarl Jens Rasmussen – alle afBrænderup.


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 2818. 1883, 14. oktober. Maren Jensen, Døbt i Kirken 18. november 1883. Husmand Jens Jørgen Jensen <strong>og</strong> Hustru Karen Rasmussen, 29Aar, Ellerup. Faddere: Købmand Pedersens Hustru af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Lars Jensens Hustru af Brænderup gik for.Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen <strong>og</strong> Skrædder Michael Rasmussen af Brændeskov, samt Ungkarl Niels Jensen af Svindinge.19. 1883, 3. november. Emilie Henriette Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 25. december 1883. Husmand FrederikFerdinand Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Christensen, 31½ Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Lars Nielsen af Tved,Forpagter Peder Rasmussen af Brændeskov <strong>og</strong> Ungkarl Hans Karstensen af Vejstrup.20. 1883, 22. november, Rasmine Jensine Cecilia Rasmussen, Døbt i Kirken 13. januar 1884. Møller Johan Frederik Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Ane Marie Jensen, 38½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mølle. Faddere: Pigen Bodil Kirstine Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand PoulPedersens Hustru af Thaarup, Gaardmændene Peder Larsen <strong>og</strong> Rasmus … … … Niels Nielsen – alle i <strong>Gudbjerg</strong>.- 1883, 17. juli. Anne Marie Rasmussen, døbt i Oure Kirke 5. august 1883. Ugift, Nielsine Kirstine Rasmussen af Oure, UdlagtBarnefader Skomager Rasmus Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel forGaardmand Niels Madsen i <strong>Gudbjerg</strong>. Anmeldt af Oure – Vejstrup S<strong>og</strong>neraad, 29. november 1883.21. 1883, 6. december. Karen Dorthea Rasmussen, Døbt i Kirken 9. marts 1884. Gaardmand Poul Rasmussen <strong>og</strong> Hustru FrederikkeRasmussen, 33 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Moderen bar Barnet, Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Skovf<strong>og</strong>edLars Frederiksen, Husmændene Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.1. 1884, 17. februar. Sigrid Ragnhild Hansen, Døbt i Kirken 14. april 1884. Indsidder Knud Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Margrethe Larsen,37 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Ane Sofie Karlsen af <strong>Gudbjerg</strong>, Pigen Marie Pedersen af Brænderup, Husmand Hans Jørgensen afBrænderup, Husmand Jens Jørgen Jensen <strong>og</strong> Indsidder Christen Pedersen af Ellerup.2. 1884, 26. februar. Anne Hansen, Døbt i Kirken 4. maj 1884. Gaardmand Henrik Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Kirstine Andersen, 35 ½ Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Gartner H. Iversens Hustru af K<strong>og</strong>sbølle, Gaardmand Peder Jensens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>. Gaardmand PederMadsen af <strong>Gudbjerg</strong>, Niels Rasmussen af Ellerup, Gartner Iversen af K<strong>og</strong>sbølle.3. 1884. 3. marts. Anne Larsen, Døbt i Kirken 9. maj 1884. Gaardmand Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Marie Nielsen, 33 ½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>.Faddere: Husmand Niels Pedersens Hustru <strong>og</strong> Gaardmand Johan Larsens Hustru, begge af Langaa. Gaardmand Niels Madsen,Gaardmand Rasmus Hansen <strong>og</strong> Møller Frederik Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>.4. 1884, 18. april. Karen Rasmussen, Døbt i Kirken 2. juni 1884. Gaardmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 45 Aar,Ellerup. Faddere: Gaardmand Peder Nielsens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>, Købmand N. Pedersens Hustru af Ellerup. Gaardmand HenrikHansen i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Lars Caspersen, Brænderup, Gaardmand Christen Nielsen, Ellerup Mark.5. 1884, 17. juni. Marie Kirstine Rasmussen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 11. juli 1884. Væver <strong>og</strong> Husmand Lars ChristianRasmussen <strong>og</strong> Hustru Marie Kirstine Rasmussen, Brændeskov, 39 Aar. Faddere: Faderen bar Barnet, Forpagter, Mejerist PederRasmussen af Brændeskov, Skovf<strong>og</strong>ed Hans Peder Rasmussen af Brudager Mark <strong>og</strong> Gaardejer Rasmus Christensen af Brudager Mark.6. 1884, 5. juli. Hansine Camilla Hansen, Hjemmedøbt 20. juli, døbt i Nazareth Kirke i Ryslinge, 14. september 1884. Indsidder RasmusHansen <strong>og</strong> Hustru Maren Knudsen, 35 Aar, Stjernegaard, Ellerup Kohauge. Faddere: Barnets Moder, Boelsmand Hans Hansens Enkeaf Fjellerup, Husmand Jørgen Hansen af Holme, Gaardmand Jeppe Frandsen, ibid., Barnets Fader.7. 1884, 7. september. Dødfødt. Stenhugger Christian Andersen <strong>og</strong> Hustru Nielsine Hansen, 34 Aar paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark.8. 1884, 18. oktober. Dagmar Nielsen, Døbt i Kirken 7. december 1884. Ugift, Johanne Madsen, 35 Aar, til huse for sin Moder HusmandJens Jensens Enke paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Udlagt Barnefader, Ungkarl Edvard Nielsen Kierstein paa Lakkendrup Mark. Faddere:Husmand Rasmus Knudsens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Pigen An Katrine Larsen, ibid. Ungkarl Andreas Jørgen Madsen, HusmandRasmus Knudsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samt Gaardbestyrer Rasmus Hansen, Ellerup Kohauge.9. 1884, 10. december. Anne Johanne Christine Nielsen, Døbt i Kirken 15. marts <strong>1885</strong>. Kreaturhandler Niels Nielsen <strong>og</strong> Hustru KarenMarie Christensen, 25½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Thrine Andersen af Gudme, Møller Frederik Rasmussens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>,Gaardmand Rasmus Hansen … <strong>og</strong> Ungkarl Hans Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Gaardmand Hans Rasmussen, Ellerup.10. 1884, 22. december. Karen Marie Mortensen, Døbt i Kirken 18. januar <strong>1885</strong>. Ugift, Caroline Møller, Datter af Skrædder A. C. Mølleri Skaarup? Til huse for Husmand Jørgen Jørgensens Enke i Ellerup, 20 Aar, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Anders Mortensen afØrbæk. Faddere: Moderen bar Barnet, Indsidder Hans Madsens Hustru af Ellerup, Indsidder Hans Madsen, Indsidder RasmusMortensen, Indsidder Hans Andersen – alle af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel forJustitsraad Lange paa Ørbæklunde.11. 1884, 22. december. Anne Hansen, Hjemmedøbt 17. februar <strong>1885</strong>. Hørsvinger Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane Magdalene Hansen, 38 ½Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.1. <strong>1885</strong>, 15. januar. Anne Rasmine Christine Rasmussen, Døbt i Kirken 8. marts <strong>1885</strong>. Arbejdsmand Mads Rasmussen <strong>og</strong> Hustru AneKirstine Hansen, 21 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Kirstine Hansen af Brudager, Husmand Hans Larsens Hustru paa


<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 29Lakkendrup Mark, Husmand Hans Larsen <strong>og</strong> Gaardmand Anders Hansen paa Lakkendrup Mark, samt Gaardmand Jørgen Hansen afHesselager.2. <strong>1885</strong>, 19. januar. - - - Husmand Niels Peder Vilhelmsen <strong>og</strong> Hustru Marie Kirstine Sørensen, 29 ½ Aar paa Lakkendrup Mark.Anmærkninger: Barnet døde før det blev døbt.3. <strong>1885</strong>, 6. februar. Anne Marie Pedersen, Døbt i Kirken 24. marts <strong>1885</strong>. Husmand Jens Pedersen <strong>og</strong> Hustru Jensine Pedersen, 27 Aar iBrændeskov. Faddere: Pigen Karen Pedersen af Holmdrup, Pigen Karen Marie Nielsen af Slæbæk, Husmand Hans Rasmussen afBrændeskov, Høker Hans Jensen ibid. <strong>og</strong> Ungkarl Niels Pedersen af Holmdrup.4. <strong>1885</strong>, 7. februar. Marie Dagmar Larsen Lunde, Døbt i Kirken 29. marts <strong>1885</strong>. Skovf<strong>og</strong>ed Poul Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane HedevigHansen, 26 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Jomfru Jensen fra Glorup, Jomfru Brun fra Glorup Skovridergaard, Købmand Pedersen,Ellerup, Gaardmand Anders Rasmussen, Gislev Dong <strong>og</strong> Ungkarl Hans Peder Larsen Lunde af Nørre Broby.5. <strong>1885</strong>, 19. februar. Hansine Rasmussen, Døbt i Kirken 22. marts <strong>1885</strong>. Gaardmand Anders Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Henrikke MargretheHansen, 29 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Maren Jensen af Skovsbo, Gaardmand Niels Rasmussens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov,Gaardmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Husmand Niels Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samt Gaardmand Anders Jensen paa LakkendrupMark.6. <strong>1885</strong>, 3. marts. Kristine Rasmine Kr<strong>og</strong>, Hjemmedøbt 28. marts, Døbt i Kirken 25. maj <strong>1885</strong>. Skolelærer Lars Rasmussen Kr<strong>og</strong> <strong>og</strong>Hustru Marie Andersen, 39, Brændeskov. Faddere: Pigen Kristine Rasmussen Kr<strong>og</strong> fra Kerte, Pigen Maren Andersen fra Gamborg,Forpagter Peder Rasmussen, Brændeskov, Gaardmand Anders Jensen, Lakkendrup, Gaardmand Christian Andersen, Gamborg.7. <strong>1885</strong>, 19. marts. *Laura Kirstine Pedersen, Døbt i Kirken 25. maj <strong>1885</strong>. Husbestyrer Jacob Pedersen <strong>og</strong> Hustru Anne Madsen, 19 Aar iEllerup Sejet. I Henhold til Sunds Gudme Herredsf<strong>og</strong>eds Lehns Birkedommers Navnebevis 23. december 1905, er hendes fulde Navn;*Laura Kirstine Pedersen Bonneven, (O.P.A. № 938/1905).8. <strong>1885</strong>, 29. april. Petra Juliane Frederikke Davidsen, Døbt i Kirken 14. juni <strong>1885</strong>. Indsidder Anders Julius Davidsen <strong>og</strong> Hustru MetteKirstine Hansen, 38 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Smed Kristen Andersens Hustru fra K<strong>og</strong>tved, Indsidder JørgenChristian Nielsens Hustru Familiehuset ved Mullerup. Husmand Rasmus Davidsen af Kværndrup. Indsidder Jørgen Nielsen,Familiehuset ved Mullerup, <strong>og</strong> Smed Christen Andersen af K<strong>og</strong>tved.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!