Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 11. 1874, 21. januar. Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 22. februar 1874. Smed Jens Rasmussen og Hustru Mette Marie Hansen, 32Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ida Gjerstrup af Brændeskov Mølle bar Barnet, Gaardmand Peder Larsens Kone paa Gudbjerg Skovgik for. Gaardmand Peder Larsen og Niels Rasmussen paa Gudbjerg Skov, samt Husmand Hans Hansen af Brændeskov.2. 1874. 18. februar. Niels Larsen Jensen, Hjemmedøbt 26. marts, Døbt i Kirken 6. april 1874. Gaardmand Lars Jensen og Hustru MarenJensen, 33½ Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Jakob Hjeriksens Kone i Ellerup Kohauge bar Barnet, Husmand Lars AndersensKone i Skaarup gik for. Gaardmand Lars Caspersen, Smed Jørgen Danielsen og Husmand Hans Jørgensen af Brænderup.3. 1874, 18. februar. Henrik Clausen, Døbt i Kirken 10. maj 1874. Husmand Anders Clausen og Hustru Johanne Eriksen, 40 Aar,Gudbjerg Skov. Faddere: Indsidder Anders Storms Hustru af Vejstrup bar Barnet, Husmand Niels Nielsens Kone paa Gudbjerg Skovgik for. Gaardmand Lars Fald, Brændeskov, samt Husmændene Lars Rasmussen og Niels Nielsen paa Gudbjerg Skov.4. 1874. 20. februar. Frederik Marius Knudsen, Hjemmedøbt 26. april, Døbt i Kirken 25. maj 1874. Husmand Knud Andersen ogHustru Gjertrud Margrethe Pedersen, 41 Aar gammel i Brændeskov. Faddere: Pigen Maren Johansen paa Tiselholt bar Barnet,Husmand Hans Frederiksens Kone i Brændeskov gik for. Faddere: Jens Pedersen, Knud Jørgensen og Christen Larsen af Brændeskov.5. 1874, 1. marts. Peder Larsen, Døbt i Kirken 6. april 1874. Husmand Peder Larsen og Hustru Johanne Marie Pedersen, 33 Aargammel, paa Lakkendrup mark. Faddere: Pigen Ane Hansen af Svindinge bar Barnet, Husmand Hans Johansens Kone paaLakkendrup Mark gik for. Ungkarlen Henrik Pedersen af Gudbjerg, Christian Hansen af Brudager, Hans Pedersen af Svindinge.6. 19. april 1874. Hans Jørgen Hansen, Døbt i Kirken 14. juni 1874. Indsidder Hans Madsen og Hustru Kirsten Rasmussen, 37 Aar,Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Pigen Ane Cathrine Frederiksen af Ellerup Kohauge bar Barnet, Indsidder Hans RasmussensKone af Mullerup Familiehus gik for. Husmand Christian Madsen af Ellerup Sejet, Indsidderne Niels Peder Nielsen og Jørgen Nielsenaf Mullerup Familiehus.7. 1874, 20. april. *Knud Pedersen, Døbt i Kirken 21. juni 1874. Gaardmand Christian Pedersen og Hustru Kirsten Sørensen, 38 Aargammel i Ellerup Grøftehauge. Faddere: Pigen Mette Sophie Frandsen af Vormark bar Barnet, Husmand Lars Nielsens Kone afGudbjerg Skov gik for. Ungkarl Rasmus Knudsen paa Gudbjerg Skov, Gaardmand Jens Pedersen af Gudbjerg og Husmand HansPedersen af Ellerup Grøftehauge. I henhold til Kongelig Bevilling 15. marts 1905, er hans fulde Navn *Knud Grøftehauge, (O.S.A. №241/1907).8. 1874, 25. april. Henrik Henriksen, Hjemmedøbt 5. maj, Døbt i Kirken 5. juli 1874. Husmand Niels Henriksen og Hustru JohanneMarie Pedersen, 34 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Hustru paa LakkendrupMark gik for. Husmændene Knud Rasmussen, Hans Pedersen og Jens Rasmussen paa Lakkendrup Mark.9. 1874, 9. maj. *Knud Laurits Frederik Knudsen, Døbt i Kirken 21. juni 1874. Forpagter Knud Knudsen og Hustru Sidsel MarieHansen, 25 Aar, paa Brændeskovgaard. Faddere: Moderen bar Barnet, Pigen Maren Larsen af Gudbjerg gik for. Husmændene PederAndersen, Hans Jensen og Skovfoged Rasmus Jensen af Brændeskov. Fik 1912, 22. marts Kongelig Bevilling paa Navnet: *KnudLaurits Frederik Madegaard.10. 1874, 17. maj. Mads Peder Hansen, Døbt i Kirken 5. juli 1874. Gaardbestyrer Mads Hansen Løv og Hustru Ane Cathrine Madsen, 22Aar gammel paa Gudbjerg Skov. Faddere: Pigen Karen Marie Løv bar Barnet, Husmand Niels Pedersens Kone gik for. Faddere:Gaardmand Peder Larsen, Snedker Hans Løv og Ungkarl Rasmus Larsen – alle paa Gudbjerg Skov.11. 1874, 29. maj. Jens Peder Hansen Nielsen, Døbt i Kirken 21. juni 1874. Ugift, Karen Margrethe Hansen, 27 Aar, Gudbjerg Skov, denUdlagte Barnefader, Ungkarl og Væver Frits Nielsen i Gudbjerg. Faddere: Pigen Maren Dorthea Hansen af Gudbjerg bar Barnet,Gaardmand Frederik Rasmussens Kone paa Gudbjerg Skov gik for. Gaardmand Frederik Rasmussen og Husmand Niels Nielsen paaGudbjerg Skov, samt Hans Rasmussen af Ellerup Sejet.12. 1874. 12. juni. Dødfødt. Smedekarl Hans Frandsen og Hustru Karen Kirstine Hansen, … gammel, paa Arbejdsanstalten paaTrunderup Mark.13. 1874. 21. juli. Peder Pedersen, døbt i Kirken 9. august 1874. Slagter Jørgen Pedersen og Hustru Maren Jensen, 26 Aar, Ellerup.Faddere: Pigen Karen Jensen, Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Husmand Anders Jørgensens Kone i Ellerup gik for. Indsidder ChristenPedersen af Gudbjerg, Ungkarl Hans Jensen og Hjulmand Peder Christensen af Ellerup.14. 1874, 16. juli. Jens Jacob Jensen, Døbt i Kirken 6. september 1874. Husmand Hans Jensen og Hustru Sophie Frederikke Jacobsen, 26Aar i Brændeskov. Faddere: Pige Ane Pedersen bar Barnet, Forpagter Knudsens Kone gik for. Skovfoged Rasmus Jensen, HusmandJens Hansen, Husmand Hans Rasmussen – alle af Brændeskov.15. 1874, 29. juli. Christian Christensen, Døbt i Kirken 27. september 1874. Uhrmager Rasmus Christensen og Hustru ChristianeFransiska Nielsen, 43 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Peder Poulsens Kone gik for. HusmændeneHans Johansen, Peder Larsen og Christian Henriksen, alle paa Lakkendrup Mark.16. 1874, 25. august. Hans Andreasen, Døbt i Kirken 18. oktober 1874. Husmand Andreas Rasmussen og Hustru Ane Marie Pedersen,36 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Caroline Poulsen af Hørup bar Barnet, Husmand Hans Rasmussens Kone af Brændeskov gik for.Smed Jens Rasmussen og Husmand Hans Rasmussen af Brændeskov, samt Gaardmand Jens Pedersen af Lakkendrup.

Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
1.-2. klasse drenge U8-U9 - Raarup-dk.dk
Graviditet og børn – også en mulighed for HIV-positive - Hiv-Danmark
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
1 Indledning – Brohuset - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet
Page 1 File 'u'iew Windel-»J Help *i MĶ ce; ® @Der |É| Beste MIF ...
Page 1 Page 2 501 SEmESII OWNERS.: 1.| .|. l. . “Januar | . . . . . .. . . I ...
Page 1 IAGAZINE FOR BIKERS „N ~ nn uw En." l E svn MW W ī ...
Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. – søndag d. 29 ...
Page 1 " Agizemfzf A A' f. 'von M ¿tref/lz i www Stel] zg .m e .m e. A ...
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Drenge. 1
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Piger. 1
Ølgod og Strellev sogne – døbte 1701 til 1731
Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1
Fødte Drenge – og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 FØDTE ...
Sønder Omme sogn døbte 1685-1814.
Projekt ”Sundhed til døren” - Servicestyrelsen
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Silkeborg Pigerne & Drengene - Ny side 1
FCM Miniakademi for drenge i U10 – U12 alderen FC ... - KlubCMS
Konfirmerede 1867 drenge d.7 April Nr.1 Jørgen Jørgensen ...
Invitation til Festival 2012 – teater for børn og unge