Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 101. 1882. 14. januar. Anders Christen Marinus Jensen, Døbt i Kirken 5. marts 1882. Ugift, Sara Nielsen, Datter af afdøde GaardmandNiels Christensen i Ellerup, opholder sig for sin Stedfader Gaardmand Anders Christensen i Ellerup, 22 Aar. Udlagt Barnefader,Ungkarl Niels Jensen af Gislev. Faddere: Barnets Moder, Pigen Maren Jensen af Gislev, Gaardmændene Anders Christensen ogChristen Nielsen, samt Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen – alle af Ellerup. Anmærkninger: Barnefaderen meldte Fødselen.2. 1881, 16. januar. Kristen Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 26. februar 1882. Bødker Frederik Hansen og Hustru AneChristensen, 30 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Forpagter Peter Rasmussens Hustru Inger Katrine af Brændeskov,Forpagter Peter Rasmussen og Mejerist Nicolai Peder Kjær af Brændeskov og Ungkarl Hans Kristensen af Vejstrup. Anmærkninger:Bødker Frederik Ferdinand Hansen har løst Sognebaand til Valgmenighedspræsten i Vejstrup.3. 1882, 15. februar. Lars Larsen Jensen, Døbt i Kirken 2. april 1882. Gaardmand Lars Jensen og Hustru maren Jensen, 39 Aar.Brænderup. Faddere: Gaardmand Niels Rasmussens hat af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Peder Nielsens Hustru af Galdbjerg, gikfor. Gaardmand Rasmus i Gudbjerg, Gaardmand Lars Caspersen og Smed Jørgen Danielsen af Brænderup.4. 1882, 5. marts. Niels Peder Nielsen, Døbt i Kirken 30. april 1882. Indsidder Jørgen Christian Nielsen og Hustru Johanne SophiePedersen, 39 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Pigen Karen Nielsen af Kværndrup, Pigen Ane Marie Nielsen af Ryslinge,Indsidder Niels Madsen i Familiehuset ved Mullerup, Ungkarl Rasmus Pedersen af Stenstrup, Ungkarl Rasmus Christensen af Lunde.5. 1882, 5. marts. Dødfødt. Ugift, Karen Rasmussen, Brændeskov, Datter af Skovfoged Rasmus Larsen, hvor hun opholder sig, 27 ½Aar. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens Jørgen Jensen i Brænderup, for Gaardmand Lars Jensen.- 1881, 19. december. Hans Christian Hansen, døbt i Gislev Kirke 8. januar 1882. Ugift, svenskfødte? Fruentimmer Hanne Hansdatter iSølt, Gislev Sogn, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens Hansen paa Eskelund (Ravndrupgaard), Moderen 20 Aar. Anmærkninger:Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel her i Sognet. Først modtaget anmeldelsen fra Gislev Sogn 15. marts.6. 1882, 4. april. Jørgen Peder Christoffersen, Døbt i Kirken 29. maj 1882. Husbestyrer Rasmus Christoffersen og Hustru marenJørgensen, 31 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Sophie Frederikke Pedersen af Brænderup, Husmand Knud Hansens Hustru i Ellerup,Indsidder Lars Hansen i Ellerup, Husmand Henrik Christoffersen i Gislev, Ungkarl Hans Christoffersen, ibid.7. 1882, 8. april. Niels Peder Hansen, Døbt i Kirken 23. april 1882. Ugift, Ane Margrethe Frederiksen, Datter af Gaardmand FrederikRasmussen paa Gudbjerg Skov, 20 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Hansen i Sønderborg, Søn af Gaardmand Hans Andersen iHesselager. Faddere: Gaardmand Peder Pedersens Hustru paa Gudbjerg Mark, Pigen Ane Catrine Larsen paa Gudbjerg Skov, UngkarlAnders Hansen af Hesselager, Ungkarl Rasmus Peder Frederiksen paa Gudbjerg Skov, Ladefoged Rasmus Larsen paa Mullerup.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel Vranglinggaard i Ulkebøl Sogn paa Als.- 1882, 7. april. Edvard Claus Gitz, Døbt i Kirken i St. Knuds Kirke i Odense, 18. maj 1882. Ugift, Marie Magdalene Gitz paaFattiggaarden i Odense. Udlagt Barnefader Skovfoged Clausen. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselfor Skovfoged Clausen i Ellerup Vænge, anmeldt fra Provst Damgaard 15. april 1882.8. 1882, 8. maj. Rasmus Rasmussen *Brændeskov, Døbt i Kirken 4. juni 1882. Ugift, Laurentine Katrine Nielsen, 21 Aar, Brændeskov,opholder sig for sin Moder, Indsidder Niels Larsens Enke, Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Rasmussen paa Thurø, søn af IndsidderRasmus Knudsen i Tved. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Hans Rasmussens Hustru af gravvænge, Ungkarl Hans Rasmussenaf Tved, Ungkarl Lars Rasmussen af Brændeskov, samt Barnets Fader. Anmærkninger: Moderen har haft ophold i Hjemmet iBrændeskov, det sidste Aar. Navnet *Brændeskov – er tilføjet i Henhold til Esbjerg By – og Herreds - og Birkekontors Navnebevis,1908, November 4. (O.L.A. № 250/1908).9. 1882, 10. maj. Christen Christensen, Tvilling, Hjemmedøbt 11. maj 1882, Døbt i Kirken 4. juni 1882. Ugift, Ane Kirstine Nielsen, 25Aar, Datter af Indsidder Niels Madsen i Familiehuset ved Mullerup., hvor hun opholder sig, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl RasmusChristensen paa Langkildegaard i Lunde, Søn af Husmand Christen Rasmussen i Lunde. Faddere: indsidder Jørgen Christian NielsensHustru, Familiehuset ved Mullerup. Pigen Gjertrud Nielsen af Hundtofte, Indsidderne Niels Madsen, Jørgen Christian Nielsen ogMads Nielsen af Familiehuset ved Mullerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Børnenes Fødsel for GaardmandKnud Rasmussen i Gislev.10. 1882, 10. maj. Niels Christensen, Tvilling, Hjemmedøbt 11. maj, Døbt i Kirken 4. juni 1882. Samme Forældre som førnævnte.Faddere: Pigen Ane Marie Nielsen af Ryslinge, Pigen Marie Nielsen, ibid., Ungkarl Lars Johansen Davidsen, ibid., Indsidder AndreasJulius Davidsen af Familiehuset ved Mullerup, Ungkarl Hans Christensen af Lunde Sogn.11. 1882, 17. juni. Niels Mortensen, Døbt i Kirken 6. august 1882. Gaardmand Anders Mortensen og Hustru Ane Nielsen, 37 ¾ Aar, paaEllerup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Jens Nielsens Hustru af Gudme, Gaardmand Christen Nielsen, SnedkerChristian Thomsen af Ellerup, samt Gaardmand Jens Nielsen af Gudme.12. 1882, 22. juni. Peder Poul Nielsen, Døbt i Kirken 3. september 1882. Husmand Rasmus Nielsen og Hustru Johanne Pedersen, 33½Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Gudbjerg, Gaardmand Christen Hansens Hustru af Lakkendrup,Gaardmændene Jens Pedersen, Hans Larsen og Jens Sørensen af Lakkendrup.

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 1113. 1882, 27. juni. Jens Poulsen Rasmussen, Døbt i Kirken 23. juni 1882. Husmand Niels Rasmussen og Hustru Ane Sophie Jensen, 24 ½Aar, Gudbjerg Skov. Faddere: Pigen Marie Rasmussen paa Gudbjerg Skov, Gaardmand Anders Rasmussens Hustru, ibid., UngkarlRasmus Rasmussen, Husmand Mads Madsen og Gaardmand Peder Larsen paa Gudbjerg Skov.14. 1882, 17. juli. Hans Peder Larsen, Døbt i Kirken 24. september 1882. Gaardmand Peder Larsen og Hustru Marie Nielsen, 32 Aar,Gudbjerg. Faddere: Pigen Maren Hansen af Ellerup, Gaardmand Jens Nielsens Hustru af Langaa, Gaardmændene Niels Madsen ogRasmus Hansen samt Møller Frederik Rasmussen af Gudbjerg.15. 1882, 20. juli. Johannes Larsen Johannesen, Døbt i Kirken i 20. august 1882. Ugift, Maren Nielsen, 24 Aar. Til huse for HusmandJohannes Larsen, Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Johansen af Svindinge. Faddere: Pigen Bodil Kirstine Frederiksen fraHesselager, Pigen Trine Nielsen fra Taasinge. Ungkarlene Hans Johansen og Peder Johansen fra Ellerup, samt Ungkarl Niels Nielsen afHesselager. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Christen Christensen i Ellerup.Barnefaderen er Søn af Husmand Johannes Larsen i Ellerup.16. 1882, 23. juli. Niels Peder Hansen, Døbt i Kirken 17. september 1882. Indsidder Mads Andersen Hansen og Hustru Ane KirstineRasmussen, 20 ¼ Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Johanne Jespersen af Svendborg, Gaardmand Jens Sørensens Hustru paaLakkendrup Mark, Husmand Knud Rasmussen og Ungkarl Rasmus Christoffersen paa Lakkendrup Mark, samt Husmand JensRasmussen paa Brudager Mark.17. 1882, 14. oktober. Peder Julius Jensen, Hjemmedøbt 12. november, Døbt i Kirken 26. december 1882. Husmand Hans Jensen ogHustru Sophie Frederikke Jacobsen, 35 Aar, i Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet ved Hjemmedaaben, Gaardmand PederPedersens Hustru fra Gudbjerg Skov gik for.Pigen Karen Sophie Jensen, Husmand Jens Pedersens Hustru, Husmand Hans Jensen, Husmand Hans Rasmussen og Husmand JensHansen Bøj – alle af Brændeskov.18. 1882, 27. december. Jens Martin Jensen, Døbt i Kirken 25. februar 1883. Indsidder Anders Nielsen Jensen og Hustru RasmusHansen, 39 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Indsidder Hans Davidsens Enke af Brændeskov, Husmand KnudJørgensen af Brændeskov, Indsidder Christen Kord Hansen af Heldager og Barnets Fader.1. 1883, 12. januar. Anders Laurits Andersen, Døbt i Kirken 4. marts 1883. Ugift, Ane Elisabeth Andersen, 29½ Aar, og opholdende sigfor Husmand Hans Knudsens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader Sophus Pedersen, Staldkarl paa Glorup. Faddere: Pigen Karen Larsenaf Ellerup, Indsidder Christoffer Frederiksens Hustru, Indsidder Christoffer Frederiksen, Indsidder Hans Andersen, Ungkarl AndersJørgen Andersen, alle af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Glorup.2. 1883, 19. februar. Christen Pedersen Christensen, Døbt i Kirken 8. april 1883. Ugift, Ane Kirstine Christensen, 28 Aar, opholdendefor sin Moder, Gaardmand Christen Pedersens Enke i Gudbjerg. Udlagt Barnefader, Mejeribestyrer Hans Peder Rasmussen paaArreskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Kreaturhandler Niels Nielsens Hustru gik for. Kreaturhandler Niels Nielsen, Ungkarl PederLarsen Christensen og Sadelmager Mejer – alle af Gudbjerg. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Arreskov, ØsterHæsinge Sogn.3. 1883, 7. marts. Morten Pedersen, Døbt i Kirken 6. maj 1883. Karen Rasmine Hansen, 26 ¾ Aar paa Trunderup Fattiggaard, gift med… Hans Peder Pedersen, … … ej for … … i mindst … … … for øjeblikket i Nakskov. Faddere: Bestyrer N. Pedersens Hustru aneKirstine Larsen, Trunderup Fattiggaard, Smed Hans Jacob Pedersens Hustru, Trunderup Dong, Bestyrer N. Pedersen, TrunderupFattiggaard, Gaardmand Niels Caspersen, Brænderup, Husmand Hans Pedersen, Brændeskov.4. 1883, 25. marts. Hans Hansen, Hjemmedøbt 25. marts af Husmand Hans Hansen paa Lakkendrup Mark. Ugift, Kirsten Hansen, 21Aar, til huse for Husmand Hans Hansen i Brændeskov. Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Hansen af Egense Sogn. Anmærkninger:Barnet døde før Daabens Publikation. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Skovrider Clausen paa Dyrhedegaard.5. 1883, 11. april. Frederik Rex Ambrosius Nielsen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Husbestyrer Hans Christian Nielsen og Hustru JensineEline Rex, 36 Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Frederikke Ambrosia Noer af Hansen af Hesselager, Pigen Jensine Christensen afEllerup Kohave, Maler Noer af Hesselager, Husmand Christen Madsen af Ellerup Kohauge og … Jørgen Nielsen paa Gudbjerg Mark.6. 1883, 12. april. Niels Christian Jensen, Døbt i Kirken 17. juni 1883. Gaardbestyrer Peder Jensen og Hustru Ane Marie Nielsen, 26Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Maren Jensen af Gudbjerg bar Barnet, Gaardmand Rasmus Lehnskovs Hustru af Gudbjerg Mark,Gaardmand Henrik Hansen i Gudbjerg, Ungkarl Rasmus Jensen af Lakkendrup og Gaardmand Hans Christian Andersen af Gudbjerg.7. 1883, 10. maj. Jens Peder Marius Jensen, Døbt i Kirken 17. juni 1883. Skræddermester Jens Peder Jensen og Hustru Karen Pedersen,22 Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Mette Kirstine Hansen, Pigen Marie Pedersen, Gaardmændene Rasmus Kusk og Niels Pedersen, alleaf g, samt Gaardmand Anders Mortensen af Ellerup.8. 1883, 30. maj. Hans Rasmussen, Hjemmedøbt 30. maj 1883. Ugift, Christine Rasmussen, 21 Aar, Datter af Skovfoged Rasmus Larsen,Brændeskov, for hvem hun opholder sig, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Rasmus Rasmussen, Snarup. Faddere: Ved Hjemmedaaben,Boelsmand Hans Pedersens Hustru og Skovfoged Rasmus Larsens Hustru af Brændeskov. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Hans Larsens Enke, Tordengaard, Sørup Sogn. Barnet døde før DaabensPublikation.

Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
Det kommer mere ind i hovedet og kører rundt ” – når børn læser ...
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
Nr. 1 · marts·2012 - PASCHAL-Danmark A/S
Graviditet og børn – også en mulighed for HIV-positive - Hiv-Danmark
1.-2. klasse drenge U8-U9 - Raarup-dk.dk
Page 1 Page 2 John Deere engineered and manufactured »fi ...
Page 1 Page 2 Page 3 :bg ltd. 5@ __ 'LNDING OVER CERE „Fg ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 H ' " »Ceramic Determined by ...
Page 1 f GTE Mmmm" f- - . „iv _. I : :j .f I I' EHS l à; FI'. nel? ' nünHï ...
1 Indledning – Brohuset - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet
Page 1 File 'u'iew Windel-»J Help *i MĶ ce; ® @Der |É| Beste MIF ...
Page 1 Page 2 501 SEmESII OWNERS.: 1.| .|. l. . “Januar | . . . . . .. . . I ...
Page 1 IAGAZINE FOR BIKERS „N ~ nn uw En." l E svn MW W ī ...
Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. – søndag d. 29 ...
Page 1 " Agizemfzf A A' f. 'von M ¿tref/lz i www Stel] zg .m e .m e. A ...
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Drenge. 1
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Piger. 1
Ølgod og Strellev sogne – døbte 1701 til 1731
Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1
Fødte Drenge – og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 FØDTE ...
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk