12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 151. <strong>1874</strong>, 6. januar. Ane Cathrine Andersen, Døbt i Kirken 8. februar <strong>1874</strong>. Ugift, Pouline Nielsen i Ellerup, 23 Aar, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl Anders Danielsen paa Glorup. Faddere: Pigen Ane Marie Danielsen fra Broholm bar Barnet, Pigen Albertine Henningsenfra Glorup gik for. Indsidder Hansen Peder Danielsen fra Hesselager, Ungkarlene Hans Christiansen fra Glorup <strong>og</strong> Niels Hansen afEllerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Rasmus Hansen i Langaa.2. <strong>1874</strong>, 17. januar. Kirsten Hansen, Døbt i Kirken 1. marts <strong>1874</strong>. Husmand Claus Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Nielsen, 32 Aar, Ellerup.Faddere: Gaardbestyrer Niels Rasmussens Kone fra Ellerup bar Barnet, Gaardmand Peder Andersens Kone fra Svindinge gik for.Ungkarlene Rasmus Nielsen af Ellerup <strong>og</strong> Niels Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Gaardbestyrer Rasmus Rasmussen af Ellerup.3. <strong>1874</strong>, 22. januar. Karen Marie Johansen, Døbt i Kirken 15. marts <strong>1874</strong>. Husmand Johannes Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane CathrineAndersen, 41 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Christiane Pedersen af Brænderup bar Barnet, Slagter Jørgen Pedersens Kone af Ellerup gikfor. Husmændene Jørgen Andersen, Anders Jørgensen <strong>og</strong> Jørgen Pedersen af Ellerup.4. <strong>1874</strong>, 24. januar. Andersine Rasmussen, Hjemmedøbt 31. januar <strong>1874</strong>. Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 45 Aar,Brændeskov. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.5. <strong>1874</strong>, 9. september. Caroline Marie Clausen, Døbt i Kirken 20. maj <strong>1874</strong>. Forpagter Erik Peder Clausen <strong>og</strong> Hustru Margrethe JulianeVegner, 33 Aar, paa Mullerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Frøken Brandt fra Glorup gik for. Forpagter Clausen, Hesselagergaard,Proprietær Clausen Magaard, Proprietær Clausen Mariendal.6. <strong>1874</strong>, 20. februar. Ane Marie Christensen, Døbt i Kirken 19. april <strong>1874</strong>. Husmand Christen Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud Andersen,35½ Aar, Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Niels Thomsens Kone bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Kone gik for, HusmandAnders Knudsen, Gaardmændene Hans Larsen <strong>og</strong> Jørgen Hansen af Lakkendrup.7. <strong>1874</strong>, 2. marts. Sine Lisbeth Petrine Pedersen, Døbt i Kirken 10. maj <strong>1874</strong>. Husmand Peder Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Kirsten Pedersen,37 Aar, Brændeskov. Faddere: Indsidder Hans Frederik Nielsens Kone af Svindinge bar Barnet, Husmand Christen Larsens Kone afBrændeskov gik for. Indsidder Hans Frederik Nielsen af Svindinge, Skovf<strong>og</strong>ed Peder Andersen <strong>og</strong> Husmand Knud Andersen, afBrændeskov.8. <strong>1874</strong>, 8. marts. Hansine Pedersen, Døbt i Kirken 25. maj <strong>1874</strong>. Husmand Søren Pedersen <strong>og</strong> Hustru Karen Pedersen, 39 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Husmand Hans Nielsens Kone fra Refsvindinge bar Barnet, Gaardmand Niels Pedersens Kone fra EllerupKohave gik for. Husmændene Mads Rasmussen, Rasmus Peder Hansen <strong>og</strong> Lars Hansen af Lakkendrup Mark.9. <strong>1874</strong>, 14. marts. Ane Pedersen, Døbt i Kirken 26. april <strong>1874</strong>. Gaardmand Hans Pedersen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Nielsen, 34 Aar,Ellerup Mark. Faddere: pigen Ane Pedersen af Albjerg bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone paa Ellerup Mark gik for.Gaardmændene Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hans Rasmussen af Ellerup <strong>og</strong> Lars Caspersen af Brænderup.10. <strong>1874</strong>, 11. april. Karen Marie Henriette Hansen, Døbt i Kirken 7. juni <strong>1874</strong>. Husmand Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Marie Pedersen,35 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Marie Larsen bar Barnet, Bødker Andreas Rasmussens Kone gik for, begge af Brændeskov.Ungkarl Rasmus Knudsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Husmand Hans Jensen <strong>og</strong> Ungkarl Hans Hansen Jensen – begge af Brændeskov.11. <strong>1874</strong>, 17. maj. Ane Marie Frederiksen, Døbt i Kirken 12. juli <strong>1874</strong>. Tømmermand Hans Frederiksen, <strong>og</strong> Hustru Ane Hansen, 40 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Andersen af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for.Gaardmændene Hans Rasmussen, Rasmus Hansen <strong>og</strong> Jacob Rasmussen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.12. <strong>1874</strong>, 27. maj. Nielsine Marie Mortensen, Døbt i Kirken 26. juli <strong>1874</strong>. Gaardmand Anders Mortensen <strong>og</strong> Hustru Ane Nielsen, 30Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Hans Nielsens Kone af Ringe bar Barnet, Gaardmand Rasmus Nielsens Kone af Langaa gik for.Ungkarl Christen Rasmussen paa Rygaard, Gaardmændene Rasmus Christensen <strong>og</strong> Christen Nielsen af Ellerup.13. <strong>1874</strong>, 24. maj. Ane Catrine Georgine Pedersen, Døbt i Kirken 26. juli <strong>1874</strong>. Ugift, Karen Jørgensen paa Fattiganstalten paaTrunderup Mark, 28 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl, Peder Larsen, paa Lundsgaard i Frørup. Faddere: Pigen Marie Rasmussen afGislev bar Barnet, Smedekarl Hans Frandsens Kone paa Fattiggaarden gik for. Jens Jensen, David Larsen <strong>og</strong> Hans Frandsen – alle paaFattiggaarden.14. <strong>1874</strong>, 1. juni. Kirsten Sørensen, Døbt i Kirken 19. juli <strong>1874</strong>. Gaardmand Jens Sørensen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pouline Hansen, 24 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Gaardmand Rasmus Sørensens Kone bar Barnet, Gaardmand Niels Madsens Kone gik for, begge afKullerup? Husmand Rasmus Knudsen, Gaardmand Jørgen Hansen <strong>og</strong> Ungkarl Jens Rasmussen – alle af Lakkendrup Mark.- 1873, 25. april. Marie Christine Laurentine Hansen, Hjemmedøbt i Amerika, døbt i <strong>Gudbjerg</strong> Kirke 7. juni <strong>1874</strong>. Arbejdsmand PederHansen <strong>og</strong> Hustru Rasmine Hansen, født Nielsen, Moderen opholder sig i <strong>Gudbjerg</strong>, Faderen er endnu i Amerika. Faddere: PigenKaren Nielsen af Gislev bar Barnet, Indsidder Jens Pedersens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for, Indsidder Jens Pedersen af <strong>Gudbjerg</strong>,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!