Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 141. 1885, 1. januar. Anders Christensen Hansen, Døbt i Kirken 8. marts 1885. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen og Hustru MarenNielsen, 37 Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Kromand Christoffer Rasmussens Enke af Sortebro gik for.Gaardmændene Jørgen Larsen, Hans Rasmussen og Christen Nielsen – alle paa Ellerup Mark.- 1884, 30. november. Carl Hansen Hornemann, døbt i Brudager Kirke 26. december 1884. Ugift, Ane Andersen Knudsen, 20 Aar, somBarnefader er udlagt Ungkarl Ludvig Hansen af Vejstrup. - - - Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselfor Gaardmand Jens Pedersen i Lakkendrup, Meldt fra Gudme 9. januar 1885.2. 1885, 4. februar. *Karl Christian Pedersen, Døbt i Kirken 2. april 1885. Arbejdsmand Anders Pedersen og Hustru Karen SophieJensen, 27 Aar, Brændeskov. Faddere: Husmand Jacob Jensen Løvs Hustru, Skovfoged Rasmus Jensens Hustru, Ungkarlene NielsJørgensen og Peder Hansen – alle af Brændeskov, samt Barnets Fader. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 21. november1904, er hans fulde Navn: *Carl Christian Ejby, (O.P.A. №293/1904).3. 1885, 17. februar. Karl Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 26. april 1885. Bødker Frederik Ferdinand Hansen og HustruAne Hansen, 33 Aar, Brændeskov. Faddere: Barnets Moder, Husmand Kristen Rasmussen og Ungkarl Hans Kristensen af Oure Mark,samt Mejerist Hans Jensen af Brændeskov.4. 1885, 22. februar. Dødfødt. Gaardmand Jørgen Larsen og Hustru Karen Pedersen, 32 Aar, Ellerup Mark.5. 1885. 8. marts. Martin Alfred Jensen, Døbt i Kirken 25. maj 1885. Husmand og Spækhøker Hans Jensen og Hustru Sophie FrederikkeJacobsen, 37 ½ Aar, Brændeskov. Faddere: Skovfoged Rasmus Jensens Hustru, Forpagter Jens Pedersens Hustru, Ungkarl JensPedersen Løv, Ungkarl Hans Jensen og Husmand Peder Hansen Løv, alle af Brændeskov.6. 1885, 1. april. Laurits Christian Christensen, Døbt i Kirken 25. maj 1885. Indsidder Hans Larsen Christensen og Hustru ChristianeJørgensen, 34 ¾ Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Marie Jensen, Pigen Ane Jørgensen, Ungkarl Niels Hansen Christensen,Ungkarl Hans Jensen, alle af Lunde, samt Ungkarl Hans Jørgensen af Egebjerg.7. 1885, 6. april. Thorvald Hans Jørgen Larsen, Døbt i Kirken 14. maj 1885. Skovløber Claus Larsen og Hustru Ane Margrethe Hansen,31 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Smed Jørgen Danielsens Hustru, Gaardmand Niels Caspersens Hustru, Gaardmand NielsCaspersen, Gaardmand Christian Pedersen og Smed Jørgen Danielsen – alle af Brænderup.8. 1885, 6. april. Sohne Christensen Sohnesen, Døbt i Kirken 25. maj 1885. Husmand og Bødker Christen Sohnesen og Hustru KarenLarsen, 22½ Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Johanne Marie Christensen af Gudme, Husmand Claus Hansens Hustru af Ellerup, UngkarlAnders Sohnesen af Ellerup Sejet, Ungkarl Peder Sohnesen af Lamdrup og Ungkarl Anders Jørgen Andersen af Svindinge.9. 1885, 6. april. Thorvald Christian Berg, Døbt i Kirken 19. juli 1885. Bagersvend Alfred Theodor Berg og Hustru Johanne NielsineRasmine Jensen, 30 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Hønsehave, Lunde Sogn, Stenhugger Christen Jensens Enkeaf Svendborg, Høker Christoffer Pedersen, Brændeskov, Fisker Frits Olsen, Svendborg, samt Barnets Fader.10. 1885, 7. april. Hans Peder Hansen, Døbt i Kirken 10. maj 1885. Murer Niels Hansen og Hustru Karen Kirstine Christensen, 27 Aar,Ellerup. Faddere: pigen Maren Pedersen paa Ellerup Mark, Købmand N. Pedersens Hustru i Ellerup, Husmand Claus Hansen,Indsidder Rasmus Pedersen og Ungkarl Niels Peder Jørgensen af Ellerup.11. 1885, 16. april. Hans Jørgensen, Døbt i Kirken 28. juni 1885. Husmand Niels Jørgensen og Hustru Sophie Frederikke Pedersen, 24Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Sophie Jørgensen af Ellerup, Husmand Rasmus Rasmussens Hustru paa Brudager Mark,Husmændene Hans Hansen, Hans Larsen, Peder Hansen paa Lakkendrup Mark.

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 151. 1874, 6. januar. Ane Cathrine Andersen, Døbt i Kirken 8. februar 1874. Ugift, Pouline Nielsen i Ellerup, 23 Aar, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl Anders Danielsen paa Glorup. Faddere: Pigen Ane Marie Danielsen fra Broholm bar Barnet, Pigen Albertine Henningsenfra Glorup gik for. Indsidder Hansen Peder Danielsen fra Hesselager, Ungkarlene Hans Christiansen fra Glorup og Niels Hansen afEllerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Rasmus Hansen i Langaa.2. 1874, 17. januar. Kirsten Hansen, Døbt i Kirken 1. marts 1874. Husmand Claus Hansen og Hustru Ane Nielsen, 32 Aar, Ellerup.Faddere: Gaardbestyrer Niels Rasmussens Kone fra Ellerup bar Barnet, Gaardmand Peder Andersens Kone fra Svindinge gik for.Ungkarlene Rasmus Nielsen af Ellerup og Niels Hansen af Gudbjerg, samt Gaardbestyrer Rasmus Rasmussen af Ellerup.3. 1874, 22. januar. Karen Marie Johansen, Døbt i Kirken 15. marts 1874. Husmand Johannes Larsen og Hustru Ane CathrineAndersen, 41 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Christiane Pedersen af Brænderup bar Barnet, Slagter Jørgen Pedersens Kone af Ellerup gikfor. Husmændene Jørgen Andersen, Anders Jørgensen og Jørgen Pedersen af Ellerup.4. 1874, 24. januar. Andersine Rasmussen, Hjemmedøbt 31. januar 1874. Skovfoged Rasmus Larsen og Hustru Maren Nielsen, 45 Aar,Brændeskov. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.5. 1874, 9. september. Caroline Marie Clausen, Døbt i Kirken 20. maj 1874. Forpagter Erik Peder Clausen og Hustru Margrethe JulianeVegner, 33 Aar, paa Mullerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Frøken Brandt fra Glorup gik for. Forpagter Clausen, Hesselagergaard,Proprietær Clausen Magaard, Proprietær Clausen Mariendal.6. 1874, 20. februar. Ane Marie Christensen, Døbt i Kirken 19. april 1874. Husmand Christen Larsen og Hustru Gjertrud Andersen,35½ Aar, Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Niels Thomsens Kone bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Kone gik for, HusmandAnders Knudsen, Gaardmændene Hans Larsen og Jørgen Hansen af Lakkendrup.7. 1874, 2. marts. Sine Lisbeth Petrine Pedersen, Døbt i Kirken 10. maj 1874. Husmand Peder Rasmussen og Hustru Kirsten Pedersen,37 Aar, Brændeskov. Faddere: Indsidder Hans Frederik Nielsens Kone af Svindinge bar Barnet, Husmand Christen Larsens Kone afBrændeskov gik for. Indsidder Hans Frederik Nielsen af Svindinge, Skovfoged Peder Andersen og Husmand Knud Andersen, afBrændeskov.8. 1874, 8. marts. Hansine Pedersen, Døbt i Kirken 25. maj 1874. Husmand Søren Pedersen og Hustru Karen Pedersen, 39 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Husmand Hans Nielsens Kone fra Refsvindinge bar Barnet, Gaardmand Niels Pedersens Kone fra EllerupKohave gik for. Husmændene Mads Rasmussen, Rasmus Peder Hansen og Lars Hansen af Lakkendrup Mark.9. 1874, 14. marts. Ane Pedersen, Døbt i Kirken 26. april 1874. Gaardmand Hans Pedersen og Hustru Ane Marie Nielsen, 34 Aar,Ellerup Mark. Faddere: pigen Ane Pedersen af Albjerg bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone paa Ellerup Mark gik for.Gaardmændene Niels Rasmussen og Hans Rasmussen af Ellerup og Lars Caspersen af Brænderup.10. 1874, 11. april. Karen Marie Henriette Hansen, Døbt i Kirken 7. juni 1874. Husmand Hans Rasmussen og Hustru Marie Pedersen,35 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Marie Larsen bar Barnet, Bødker Andreas Rasmussens Kone gik for, begge af Brændeskov.Ungkarl Rasmus Knudsen paa Gudbjerg Skov, Husmand Hans Jensen og Ungkarl Hans Hansen Jensen – begge af Brændeskov.11. 1874, 17. maj. Ane Marie Frederiksen, Døbt i Kirken 12. juli 1874. Tømmermand Hans Frederiksen, og Hustru Ane Hansen, 40 Aar,Gudbjerg. Faddere: Pigen Ane Andersen af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Kone af Gudbjerg gik for.Gaardmændene Hans Rasmussen, Rasmus Hansen og Jacob Rasmussen – alle af Gudbjerg.12. 1874, 27. maj. Nielsine Marie Mortensen, Døbt i Kirken 26. juli 1874. Gaardmand Anders Mortensen og Hustru Ane Nielsen, 30Aar, Ellerup. Faddere: Gaardmand Hans Nielsens Kone af Ringe bar Barnet, Gaardmand Rasmus Nielsens Kone af Langaa gik for.Ungkarl Christen Rasmussen paa Rygaard, Gaardmændene Rasmus Christensen og Christen Nielsen af Ellerup.13. 1874, 24. maj. Ane Catrine Georgine Pedersen, Døbt i Kirken 26. juli 1874. Ugift, Karen Jørgensen paa Fattiganstalten paaTrunderup Mark, 28 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl, Peder Larsen, paa Lundsgaard i Frørup. Faddere: Pigen Marie Rasmussen afGislev bar Barnet, Smedekarl Hans Frandsens Kone paa Fattiggaarden gik for. Jens Jensen, David Larsen og Hans Frandsen – alle paaFattiggaarden.14. 1874, 1. juni. Kirsten Sørensen, Døbt i Kirken 19. juli 1874. Gaardmand Jens Sørensen og Hustru Johanne Pouline Hansen, 24 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Gaardmand Rasmus Sørensens Kone bar Barnet, Gaardmand Niels Madsens Kone gik for, begge afKullerup? Husmand Rasmus Knudsen, Gaardmand Jørgen Hansen og Ungkarl Jens Rasmussen – alle af Lakkendrup Mark.- 1873, 25. april. Marie Christine Laurentine Hansen, Hjemmedøbt i Amerika, døbt i Gudbjerg Kirke 7. juni 1874. Arbejdsmand PederHansen og Hustru Rasmine Hansen, født Nielsen, Moderen opholder sig i Gudbjerg, Faderen er endnu i Amerika. Faddere: PigenKaren Nielsen af Gislev bar Barnet, Indsidder Jens Pedersens Kone af Gudbjerg gik for, Indsidder Jens Pedersen af Gudbjerg,

Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
1.-2. klasse drenge U8-U9 - Raarup-dk.dk
Graviditet og børn – også en mulighed for HIV-positive - Hiv-Danmark
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
1 Indledning – Brohuset - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet
Page 1 File 'u'iew Windel-»J Help *i MĶ ce; ® @Der |É| Beste MIF ...
Page 1 Page 2 501 SEmESII OWNERS.: 1.| .|. l. . “Januar | . . . . . .. . . I ...
Page 1 IAGAZINE FOR BIKERS „N ~ nn uw En." l E svn MW W ī ...
Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. – søndag d. 29 ...
Page 1 " Agizemfzf A A' f. 'von M ¿tref/lz i www Stel] zg .m e .m e. A ...
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Drenge. 1
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Piger. 1
Ølgod og Strellev sogne – døbte 1701 til 1731
Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1
Fødte Drenge – og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 FØDTE ...
Sønder Omme sogn døbte 1685-1814.
Projekt ”Sundhed til døren” - Servicestyrelsen
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Silkeborg Pigerne & Drengene - Ny side 1
FCM Miniakademi for drenge i U10 – U12 alderen FC ... - KlubCMS
Konfirmerede 1867 drenge d.7 April Nr.1 Jørgen Jørgensen ...
Invitation til Festival 2012 – teater for børn og unge