12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 16Ungkarlene Frederik Jensen af Frørup <strong>og</strong> Niels Rasmussen af Svindinge. Anmærkninger: Barnet er født i Amerika <strong>og</strong> efter AttestHjemmedøbt sammesteds.15. <strong>1874</strong>, 27. juli. Maren Jensen, Døbt i Kirken 11. oktober <strong>1874</strong>. Husmand Jacob Jensen <strong>og</strong> Hustru Ane Pedersen, 41 Aar, Ellerup.Faddere: Væver Niels Hansens Kone bar Barnet, Gaardmand Christen Pedersens Kone gik for, begge af Ellerup. Husmand ClausHansen af Ellerup, Ungkarlene Niels Hansen <strong>og</strong> Rasmus Jensen af Taasinge.16. <strong>1874</strong>, 11. oktober. Maren Pedersen, Døbt i Kirken 20. december <strong>1874</strong>. Indsidder Christen Olsen Pedersen <strong>og</strong> Hustru KarenRasmussen, 31 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Hansen fra Magaard bar Barnet, Pigen Ane Marie Rasmussen fra Vejstrup gik for.Slagter Jørgen Pedersen af Ellerup, Hjulmand Peder Christensen af Ellerup <strong>og</strong> Ungkarl Jørgen Jensen Rasmussen af …17. <strong>1874</strong>, 14. oktober. Rasmine Agnete Andersen, Døbt i Kirken 15. november <strong>1874</strong>. Indsidder Anders Rasmussen <strong>og</strong> Hustru LouiseChristensen, 30 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Maren Nielsen fra Tved bar Barnet, Gaardmand Lars Falds Kone af Brændeskov gikfor. Ungkarlene Anders Pedersen, Lars Jensen <strong>og</strong> Husmand Peder Andersen af Brændeskov.18. <strong>1874</strong>, 26. november. Ane Nielsen, Døbt i Kirken 24. januar 1875. Hjulmand Rasmus Nielsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Pedersen, 26 Aar,Lakkendrup. Faddere: Pigen Ane Andersen bar Barnet, Gaardmand Anders Hansens Kone gik for, begge af Lakkendrup.Gaardmændene Hans Larsen <strong>og</strong> Jens Pedersen af Lakkendrup, samt Niels Rasmussen af Ellerup.19. <strong>1874</strong>, 5. december. *Ane Margrethe Pedersen, Døbt i Kirken 24. januar 1875. Gaardmand Niels Pedersen <strong>og</strong> Hustru KarenAndersen, 31 Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Gaardmand Anders Rasmussens Kone af Dong bar Barnet, Gaardmand Anders LarsensKone af Ellerup Kohauge gik for. Forpagter Christiansen paa Brændeskovgaard, Husmændene Frederik Rex <strong>og</strong> Christen Madsen afEllerup Kohauge. Anmærkninger: I henhold til Kongelig Bevilling 17. april 1905, er hendes fulde Navn, *Ane Margrethe Nørregaard,(O.P.A. № 282/1905).1. 1875, 9. februar. Laura Hansen, Hjemmedøbt 3. marts, Døbt i Kirken 27. marts 1875. Indsidder Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru AneMargrethe Hansen, 30 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Ane Kirstine Christoffersen af Sortebro Kro bar Barnet, Gaardmand NielsPedersens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark gik for. Smed Nicolajsen, Husmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Peder Larsen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.- 1875, 26. januar. Johanne Marie Hansen, døbt i Hesselager Kirke, 20. februar 1875. Moderen Ane Margrethe Hansen, der udlagdeBarnefader Tjenestekarl Niels Peder Hansen … Anmærkninger: Anmeldt fra Hesselager, da Moderen Timaanedersdagen før BarnetsFødsel tjente paa Mullerup.- <strong>1874</strong>, 22. november. Maren Jensen, døbt i Oure Kirke, 27. december <strong>1874</strong>. Ugift, Maren Hansen af Albjerg, Oure, Udlagt Barnefader,Ungkarl Hans Peder Jensen af Holmdrup, Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel i Brændeskov. Anmærkninger:Anmeldt af provst Nielsen 25. april 1875.2. 1875, 23. april. Hanne Bolette Rasmussen, Hjemmedøbt 30. maj, Døbt i Kirken 13. juni 1875. Gaardbestyrer Rasmus Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Kirsten Steffensen, 41 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Maren Jensen af Svindinge bar Barnet, Snedker Thomsens Kone af Ellerupgik for. Gaardmand Anders Christensen, … Hans Larsen <strong>og</strong> Snedker Thomsen af Ellerup.3. 1875, 27. april. Johanne Caspersen, Døbt i Kirken 30. maj 1875. Gaardmand Lars Caspersen <strong>og</strong> Hustru Karen Nielsen, 33 Aar,Brænderup. Faddere: Gaardbestyrer Niels Rasmussens Kone i Ellerup bar Barnet, Smed Jørgen Danielsens Kone i Brænderup gik for,Gaardmændene Niels Caspersen Pigen Lars Jensen af Brænderup, samt Hans Pedersen paa Ellerup Mark.4. 1875, 1. juni. Karoline Sofie Larsen, Døbt i Kirken 20. juni 1875. Ugift, Ane Marie Clausen, 22 Aar, Ellerup, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl, Rasmus Larsen paa Mullerup. Faddere: Pigen Louise Kristensen paa Mullerup bar Barnet, Indsidder KristofferFrederiksens Kone i Ellerup gik for. Tjenestekarlene Peder Jensen paa Rygaard, Hans Jørgen Pedersen paa Mullerup <strong>og</strong> Indsidder LarsJensen for Tullebølle paa Langeland. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa … i Skrøbelev S<strong>og</strong>npaa Langeland. Hun kom fra Rygaard til Ellerup, dagen før Barnets Fødsel.5. 1875, 5. juni. Signe Kristensen Sønderholm, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 18. juli 1875. Friskolelærer Niels Kristensen, <strong>og</strong>Hustru Anne Marie Andersen, 24 Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Høker Jens Peder Johansens Kone af <strong>Gudbjerg</strong>, gik for.Barnets Fader, Friskolelærerne Lars Hansen af Brudager <strong>og</strong> Gammelgaard af Gislev.- 1875, 7. juni. Ane Vilhelmine Maren Kirstine Spicker, døbt i Brudager Kirke 20. juni 1875. Ugift, Sophie Amalie Nielsen, Brudager,Udlagt Barnefader Herman Spicker fra Lippe Detmold. Anmærkninger: Anmeldt fra Gudme af Pastor Kjær, 22. juni, Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup, hvor Barnefaderen var arbejder ved Teglværket.6. 1875, 4. juli. Maren Kirstine Larsen, Døbt i Kirken 26. september 1875. Gaardmand Anders Larsen <strong>og</strong> Hustru Gjertrud MarieHansen, 24½ Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Margrethe Larsen fra Frørup bar Barnet, Husmand Jacob Jensens Kone af EllerupSejet gik for. Gaardmand Peder Larsen, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Gaardmand Niels Pedersen, Ellerup Kohauge, <strong>og</strong> Husmand Anders Pedersen,Ellerup Sejet.7. 1875, 13. juli. Maren Hansen, Døbt i Kirken 5. september 1875. Gaardmand Anders Hansen <strong>og</strong> Hustru Stine Hansen, 38 Aar,Lakkendrup. Faddere: Pigen Karen Larsen bar Barnet, Gaardmand Niels Thomsens Kone gik for, Gaardmændene Christen Jensen, JensPedersen <strong>og</strong> Anders Hansen – alle af Lakkendrup.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!