12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 18Henhold til Vindinge Herredsf<strong>og</strong>eds Navnebevis 12. oktober 1905, er hendes fulde Navn, *Ane Kirstine Holmegaard, (O.P.A. №700/1905).6. 1876, 16. marts. Mette Marie Christiane Frederikke Larsen, Døbt i Kirken 30. april 1876. Urmager Anders Larsen <strong>og</strong> Hustru MetteMarie Hansen, 23 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Marie Hansen fra Kværndrup bar Barnet, Gaardmand Rasmus Hansens Kone i<strong>Gudbjerg</strong> gik for. Købmand Jacobsen af Svindinge, Husmand Niels Larsen af Skaarup <strong>og</strong> Barnets Fader.7. <strong>1874</strong>, 11. april. Anne Kirstine Jensen, Døbt i Kirken 30. april 1876. Ugift, Karen Marie Hansen Løv, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, UdlagtBarnefader Fabrikant Jens Christian Jensen i København. Faddere: Lærer Nielsens Kone i Brændeskov bar Barnet, Mads Larsens Konepaa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Gaardmand Peder Pedersen, Gaardbestyrer Mads Løv <strong>og</strong> Ungkarl Lars Frederik – alle paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.8. 1876, 5. maj. Maren Kristine Larsen, Hjemmedøbt 2. juli, Døbt i Kirken 6. august 1876. Husmand Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru MarieKirstine Rasmussen, 29 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Marie Nielsen bar Barnet, Husmand Hans Madsens Kone gik for.Husmand Søren Pedersen, Husmand Rasmus Larsen <strong>og</strong> Gaardmand Christen Jensen, alle af Lakkendrup.9. 1876, 22. maj. Ane Marie Pedersen, Døbt i Kirken 10. september 1876. Gaardmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Hustru Maren Larsen, 36 Aar,<strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Anne Marie Pedersen fra Holmegaard paa Langeland bar Barnet, Møller Helge Rasmussens Kone fraGudme gik for. Ungkarlene Rasmus Pedersen, Anders Pedersen <strong>og</strong> Anders Rasmussen far Hesselager.10. 1876, 30. maj. Ane Margrethe Kirstine Hansen, Tvilling, Hjemmedøbt 30. maj 1876. Husmand Peder Hansen <strong>og</strong> Hustru MarenRasmussen, 40 Aar, paa Lakkendrup Mark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.- - - Marie Caroline Pedersen, Døbt i Tved Kirke 16. april 1876. Moderen Maren Kirstine Hansen, Udlagt Barnefader Hans JørgenPedersen af Røde Mølle. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup.- 1876, 26. april. Ane Kirstine Hansen, døbt i Gudme Kirke 11. juni 1876. Ugift, Marie Kirstine Hansen, Udlagt Barnefader, Ungkarl,Jens Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>. Moderen er en Datter af Husmand Hans Larsen paa Gudme Mark. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Jens Pedersen i Lakkendrup. Pastor Kjær har i anmeldelsen, kaldet ModerenMaren Kirstine, hendes virkelige Navn er Marie Kirstine.- 1875, 16. september. Marie Pouline Rasmussen, Hjemmedøbt i Søndersø Kirke, 20. oktober samme Aar, Døbt i <strong>Gudbjerg</strong> Kirke 30.juli 1876. Moderen Ugift, Catrine Marie Hansen, 24 Aar, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl, Poul Rasmussen paa S…, Søndersø S<strong>og</strong>n.Faddere: Barnets Moder bar Barnet, Maler Niels Hansens Kone af Lakkendrup gik for. Gaardmand Jens Pedersen <strong>og</strong> UngkarleneRasmus Christensen <strong>og</strong> Lars Pedersen af Lakkendrup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa …Formedelst Sygdom, er Barnets Daab, sammesteds sildigt publiceret i Kirken.11. 1876, 28. juli. Maren Mortensen, Døbt i Kirken 15. oktober 1876. Gaardmand Anders Mortensen <strong>og</strong> Hustru Ane Nielsen, 32 Aar,Ellerup. Faddere: Gaardmand Peder Nielsens Kone af Galdbjerg bar Barnet, Gaardmand Christen Nielsens Kone af Ellerup gik for.Ungkarl Jens Nielsen af Galdbjerg, Skovf<strong>og</strong>ed Christensen, Rygaard <strong>og</strong> Gaardmand Rasmus Christensen af Ellerup.12. 1876, 14. september. Marie Elise Rasmussen, Døbt i Kirken 7. december. Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Larsen,42 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Husmand RasmusKnudsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for, Husmændene Jens Steffensen af <strong>Gudbjerg</strong>, Lars Nielsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov <strong>og</strong>Gaardbestyrer Rasmus Hansen i Ellerup Grøftehauge.13. 1876, 21. september. Ane Sophie Camilla Mathilde Rasmussen, Døbt i Kirken 26. november 1876. Møller Johan FrederikRasmussen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Jensen, 31½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Rasmine Jensen bar Barnet, Gaardmand Jens HansensKone gik for. Ungkarlene Hans Peder Jensen, Hans Rasmussen <strong>og</strong> Peder Larsen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.14. 1876, 28. september. Ane Dorthea Hansen, Døbt i Kirken 19. november 1876. Hørsvinger Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane MagdaleneHansen, 31 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Ane Catrine Nielsen bar Barnet, Gaardmand Rasmine Jensens Kone gik for.Gaardmand Jens Hansen, Smed Nicolajsen <strong>og</strong> Ungkarl Peder Larsen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.15. 1876, 7. oktober. Ane Larsen, Døbt i Kirken 10. december. Smed Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Johanne Nielsen, 39 Aar, Ellerup. Faddere:Pigen Ane Rasmussen fra Thaarup bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Rasmussens Kone af Ellerup gik for. Gaardbestyrer ChristenChristensen, Gaardmand Anders Mortensen <strong>og</strong> Købmand N. Pedersen – alle af Ellerup.16. 1876, 4. november. Ane Hansen, Døbt i Kirken 3. december 1876. Gaardbestyrer Rasmus Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Christensen,Ellerup Grøftehauge. Faddere: Gaardmand Christen Nielsens Kone bar Barnet, Niels Rasmussens Kone gik for, begge af Ellerup.Gaardmand Jørgen Larsen, Gaardbestyrer Knud Hansen <strong>og</strong> Niels Rasmussen af Ellerup.17. 1876, 14. november. Ane Marie Kristensen, Hjemmedøbt 17. december, Døbt i Kirken 29. marts 1877. Husmand Christian Larsen<strong>og</strong> Mariane Hansen, 40 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Andersen bar Barnet, Forpagter Peder Andersens Kone gik for.Forpagter Peder Andersen, Ungkarl Lars Christensen <strong>og</strong> Husmand Hans Jensen alle af Brændeskov.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!