12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 2014. 1877, 19. juli. Karen Kirstine Jacobsen, Hjemmedøbt 2. september, Døbt i Kirken 23. september 1877. Gaardmand Rasmus Jacobsen<strong>og</strong> Hustru Sidsel Nielsen, 38 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Ernstsen af Vormark bar Barnet, Tømmermand Hans FrederiksensKone af <strong>Gudbjerg</strong>, gik for. Gaardmand Peder Pedersen <strong>og</strong> Ungkarlene Peder Larsen <strong>og</strong> Rasmus Jacobsen af <strong>Gudbjerg</strong>.15. 1877, 5. august. Viliane Henriksen, Døbt i Kirken 14. oktober 1877. Husmand Niels Henriksen <strong>og</strong> Hustru Johanne Marie Pedersen,37 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Mads Pedersens kone af Lunde gik for. Husmændene KnudRasmussen <strong>og</strong> Peder Hansen, samt Ungkarl Rasmus Christoffersen – alle paa Lakkendrup Mark.16. 1877, 21. august. Agnete Kristine Kristensen, Døbt i Kirken 2. september 1877. Gaardmand Rasmus Jespersens Enke KirstenKristiansen, 45 Aar, Udlagt Barnefader, Jacob Kristensen, <strong>Gudbjerg</strong>, Ungkarl. Faddere: Pigen Mette Kirstine Hansen bar Barnet, HøkerPeder Olsens Kone gik for. Indsidder Christen Andersen, Ungkarlene Hans Christian Jespersen <strong>og</strong> Lars Hansen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.17. 1877, 31. august. Maren Hansen, Døbt i Kirken 7. oktober 1877, Husmand Kristian Hansen <strong>og</strong> Hustru Karen Larsen, 43 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Gaardmand Poul Hansens Kone paa Brudager Mark bar Barnet, Husmand Hans Hansens Kone paaLakkendrup Mark gik for. Gaardmand Anders Duelund <strong>og</strong> Husmand Hans Johansen paa Lakkendrup Mark, samt Gaardmand PoulHansen paa Brudager Mark.18. 1877, 31. august. Henrikke Pedersen, Døbt i Kirken 4. november 1877. Indsidder Jens Christian Pedersen <strong>og</strong> Hustru KarenJørgensen, 40 Aar, Ellerup Sejet. Faddere: Gaardmand Lars Jensens kone af Brænderup bar Barnet, Husmand Jacob Jensens Kone afEllerup Sejet gik for. Tjenestekarlene Anders Hansens af Ellerup <strong>og</strong> Anders Jørgensen <strong>og</strong> Peder Hansen paa Mullerup.19. 1877, 4. september. Sigrid Kristensen Sønderholm, Døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 21. oktober 1877. Friskolelærer NielsKristensen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Andersen, 26 Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Høker Johansens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for.Barnets Fader, Friskolelærer Lars Hansen af Brudager <strong>og</strong> Gammelgaard af Gislev.20. 1877, 5. september. Gjertrud Madsen, Døbt i Kirken 28. oktober 1877. Gaardmand Niels Madsen <strong>og</strong> Hustru Ane Marie Johansen, 37Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Gaardmand Peder Pedersen Langs Kone af Gudme bar Barnet, Gaardmand Rasmus Hansens Kone af<strong>Gudbjerg</strong> gik for. Gaardmand Peder Madsen af Gudme, Ungkarl Peder Larsen <strong>og</strong> Gaardmand Rasmus Nielsen af <strong>Gudbjerg</strong>.21. 1877, 23. oktober. Frederikke Marie Charlotte Rasmine Lundegaard, Døbt i Kirken 2. december 1877. Skrædder Niels RasmussenLundegaard <strong>og</strong> Hustru Clara Frederiksen, 25 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Lærer Nielsens Kone af Gudme bar Barnet, Husmand PederHansens Kone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Indsidderne Niels Rasmussen <strong>og</strong> Anders Rasmussen, samt Husmand Peder Pedersen af <strong>Gudbjerg</strong>.22. 1877, 23. oktober. Ane Jensen, Døbt i Kirken 18. november 1877. Ugift, Johanne Madsen, 28 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl Jens Rasmussen, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Gaardmand Christen Pedersens Kone af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, HusmandRasmus Knudsens Kone paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov gik for. Husmændene Peder Larsen <strong>og</strong> Rasmus Rasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samtUngkarl Jørgen Christensen i Ellerup Kohauge.23. 1877, 2. november. Ane Marie Kristoffersen, Døbt i Kirken 26. december 1877. Ugift, Maren Jørgensen, 27 Aar af Ellerup, UdlagtBarnefader, Ungkarl Rasmus Christoffersen af Gislev. Faddere: Pigen Maren Larsen fra Svindinge bar Barnet, Gaardmand ChristianPedersens Kone af Brænderup gik for. Ungkarl Hans Christoffersen af Gislev, Ungkarl Peder Pedersen af Kværndrup, Ungkarl PederJørgensen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Lars Larsen i Svindinge.24. 1877, 6. november. Karen Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 26. december 1877. Husmand Christen Rasmussen <strong>og</strong> Hustru AneMargrethe Nielsen, 36 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Husmand Niels Pedersens Kone af Gudme bar Barnet, Gaardmand Peder PedersensKone af <strong>Gudbjerg</strong> gik for. Gaardmændene Christen Pedersen <strong>og</strong> Niels Pedersen af Gudme <strong>og</strong> Jens Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>.25. 1877, 16. november. Andreasine Elise Kirstine Jørgensen, Døbt i Kirken 3. marts 1878. Husmand <strong>og</strong> Væver Rasmus Jørgensen <strong>og</strong>Hustru Pernille Clausen, 39 Aar i Lakkendrup. Faddere: Moderen bar Barnet, Murer Peder Rasmussens Kone gik for. Barnets Fader,Husmand Rasmus Peder Hansen <strong>og</strong> Murer Peder Rasmussen – alle af Lakkendrup.- 1877, 21. oktober. Karen Sofie Jørgensen, døbt i Skjellerup Kirke 23. november 1877. Ugift, maren Rasmussen af Saaderup, SkjellerupS<strong>og</strong>n, Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jørgensen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselpaa Ellerup Mark, anmeldt fra Skjellerup af Pastor Holm, 3. december 1877.1. 1878, 6. januar. Ane Marie Jørgensen, Døbt i Kirken 24. februar 1878. Husmand Hans Jørgensen <strong>og</strong> Hustru Marie Larsen, 40 Aar,Brænderup. Faddere: Pigen Maren Jørgensen bar Barnet, Gaardmand Lars Jensens Kone gik for. Gaardmændene Christen Nielsen <strong>og</strong>Niels Caspersen, samt Smed Jørgen Danielsen – alle af Brænderup.2. 1878, 31. januar. Hanne Kirstine Hansen, Døbt i Kirken 24. februar 1878. Ugift, Ane Marie Pedersen, 25 Aar, <strong>Gudbjerg</strong>, UdlagtBarnefader, Ungkarl Christian Hansen, <strong>Gudbjerg</strong> Præstegaard. Faddere: Pigen Marie Jacobsen af <strong>Gudbjerg</strong> bar Barnet, Pigen MarenRasmussen af Svendborg gik for. Ungkarlene Nikolaj Nielsen, Christian Nielsen <strong>og</strong> Jacob Nielsen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.3. 1878, 2. marts. Sara Jørgensen, Hjemmedøbt 24. marts, Døbt i Kirken 14. april 1878. Husmand Anders Jørgensen <strong>og</strong> Hustru KarenLarsen, 35 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Karen Jensen bar Barnet, Gaardmand Kristen Nielsens Kone gik for. Daglejer RasmusKristensen, Ungkarlene Niels Jørgensen <strong>og</strong> Hans Jørgensen – alle Ellerup.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!