Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 2014. 1877, 19. juli. Karen Kirstine Jacobsen, Hjemmedøbt 2. september, Døbt i Kirken 23. september 1877. Gaardmand Rasmus Jacobsenog Hustru Sidsel Nielsen, 38 Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Ane Ernstsen af Vormark bar Barnet, Tømmermand Hans FrederiksensKone af Gudbjerg, gik for. Gaardmand Peder Pedersen og Ungkarlene Peder Larsen og Rasmus Jacobsen af Gudbjerg.15. 1877, 5. august. Viliane Henriksen, Døbt i Kirken 14. oktober 1877. Husmand Niels Henriksen og Hustru Johanne Marie Pedersen,37 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Mads Pedersens kone af Lunde gik for. Husmændene KnudRasmussen og Peder Hansen, samt Ungkarl Rasmus Christoffersen – alle paa Lakkendrup Mark.16. 1877, 21. august. Agnete Kristine Kristensen, Døbt i Kirken 2. september 1877. Gaardmand Rasmus Jespersens Enke KirstenKristiansen, 45 Aar, Udlagt Barnefader, Jacob Kristensen, Gudbjerg, Ungkarl. Faddere: Pigen Mette Kirstine Hansen bar Barnet, HøkerPeder Olsens Kone gik for. Indsidder Christen Andersen, Ungkarlene Hans Christian Jespersen og Lars Hansen – alle af Gudbjerg.17. 1877, 31. august. Maren Hansen, Døbt i Kirken 7. oktober 1877, Husmand Kristian Hansen og Hustru Karen Larsen, 43 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Gaardmand Poul Hansens Kone paa Brudager Mark bar Barnet, Husmand Hans Hansens Kone paaLakkendrup Mark gik for. Gaardmand Anders Duelund og Husmand Hans Johansen paa Lakkendrup Mark, samt Gaardmand PoulHansen paa Brudager Mark.18. 1877, 31. august. Henrikke Pedersen, Døbt i Kirken 4. november 1877. Indsidder Jens Christian Pedersen og Hustru KarenJørgensen, 40 Aar, Ellerup Sejet. Faddere: Gaardmand Lars Jensens kone af Brænderup bar Barnet, Husmand Jacob Jensens Kone afEllerup Sejet gik for. Tjenestekarlene Anders Hansens af Ellerup og Anders Jørgensen og Peder Hansen paa Mullerup.19. 1877, 4. september. Sigrid Kristensen Sønderholm, Døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 21. oktober 1877. Friskolelærer NielsKristensen og Hustru Ane Marie Andersen, 26 Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Høker Johansens Kone af Gudbjerg gik for.Barnets Fader, Friskolelærer Lars Hansen af Brudager og Gammelgaard af Gislev.20. 1877, 5. september. Gjertrud Madsen, Døbt i Kirken 28. oktober 1877. Gaardmand Niels Madsen og Hustru Ane Marie Johansen, 37Aar, Gudbjerg. Faddere: Gaardmand Peder Pedersen Langs Kone af Gudme bar Barnet, Gaardmand Rasmus Hansens Kone afGudbjerg gik for. Gaardmand Peder Madsen af Gudme, Ungkarl Peder Larsen og Gaardmand Rasmus Nielsen af Gudbjerg.21. 1877, 23. oktober. Frederikke Marie Charlotte Rasmine Lundegaard, Døbt i Kirken 2. december 1877. Skrædder Niels RasmussenLundegaard og Hustru Clara Frederiksen, 25 Aar, Gudbjerg. Faddere: Lærer Nielsens Kone af Gudme bar Barnet, Husmand PederHansens Kone af Gudbjerg gik for. Indsidderne Niels Rasmussen og Anders Rasmussen, samt Husmand Peder Pedersen af Gudbjerg.22. 1877, 23. oktober. Ane Jensen, Døbt i Kirken 18. november 1877. Ugift, Johanne Madsen, 28 Aar, Gudbjerg Skov, Udlagt Barnefader,Tjenestekarl Jens Rasmussen, Gudbjerg. Faddere: Gaardmand Christen Pedersens Kone af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, HusmandRasmus Knudsens Kone paa Gudbjerg Skov gik for. Husmændene Peder Larsen og Rasmus Rasmussen paa Gudbjerg Skov, samtUngkarl Jørgen Christensen i Ellerup Kohauge.23. 1877, 2. november. Ane Marie Kristoffersen, Døbt i Kirken 26. december 1877. Ugift, Maren Jørgensen, 27 Aar af Ellerup, UdlagtBarnefader, Ungkarl Rasmus Christoffersen af Gislev. Faddere: Pigen Maren Larsen fra Svindinge bar Barnet, Gaardmand ChristianPedersens Kone af Brænderup gik for. Ungkarl Hans Christoffersen af Gislev, Ungkarl Peder Pedersen af Kværndrup, Ungkarl PederJørgensen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Lars Larsen i Svindinge.24. 1877, 6. november. Karen Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 26. december 1877. Husmand Christen Rasmussen og Hustru AneMargrethe Nielsen, 36 Aar, Gudbjerg. Faddere: Husmand Niels Pedersens Kone af Gudme bar Barnet, Gaardmand Peder PedersensKone af Gudbjerg gik for. Gaardmændene Christen Pedersen og Niels Pedersen af Gudme og Jens Rasmussen af Gudbjerg.25. 1877, 16. november. Andreasine Elise Kirstine Jørgensen, Døbt i Kirken 3. marts 1878. Husmand og Væver Rasmus Jørgensen ogHustru Pernille Clausen, 39 Aar i Lakkendrup. Faddere: Moderen bar Barnet, Murer Peder Rasmussens Kone gik for. Barnets Fader,Husmand Rasmus Peder Hansen og Murer Peder Rasmussen – alle af Lakkendrup.- 1877, 21. oktober. Karen Sofie Jørgensen, døbt i Skjellerup Kirke 23. november 1877. Ugift, maren Rasmussen af Saaderup, SkjellerupSogn, Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jørgensen af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselpaa Ellerup Mark, anmeldt fra Skjellerup af Pastor Holm, 3. december 1877.1. 1878, 6. januar. Ane Marie Jørgensen, Døbt i Kirken 24. februar 1878. Husmand Hans Jørgensen og Hustru Marie Larsen, 40 Aar,Brænderup. Faddere: Pigen Maren Jørgensen bar Barnet, Gaardmand Lars Jensens Kone gik for. Gaardmændene Christen Nielsen ogNiels Caspersen, samt Smed Jørgen Danielsen – alle af Brænderup.2. 1878, 31. januar. Hanne Kirstine Hansen, Døbt i Kirken 24. februar 1878. Ugift, Ane Marie Pedersen, 25 Aar, Gudbjerg, UdlagtBarnefader, Ungkarl Christian Hansen, Gudbjerg Præstegaard. Faddere: Pigen Marie Jacobsen af Gudbjerg bar Barnet, Pigen MarenRasmussen af Svendborg gik for. Ungkarlene Nikolaj Nielsen, Christian Nielsen og Jacob Nielsen – alle af Gudbjerg.3. 1878, 2. marts. Sara Jørgensen, Hjemmedøbt 24. marts, Døbt i Kirken 14. april 1878. Husmand Anders Jørgensen og Hustru KarenLarsen, 35 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Karen Jensen bar Barnet, Gaardmand Kristen Nielsens Kone gik for. Daglejer RasmusKristensen, Ungkarlene Niels Jørgensen og Hans Jørgensen – alle Ellerup.

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 214. 1878, 6. marts. Sofie Cecilia Fransiska Frandsen. Hjemmedøbt 14. april, Døbt i Kirken 12. maj 1878. Smedesvend Hans Frandsen ogHustru Karen Kirstine Hansen, 42 Aar, paa Arbejdsanstalten paa Trunderup Mark. Faddere: Jomfru Grandjean bar Barnet, BestyrerPedersens Kone gik for, begge paa Arbejdsanstalten. Gaardmand Lars Jensen i Brænderup, Husmand Knud Andersen i Brændeskovog Bestyrer Pedersen paa Arbejdsanstalten.5. 1878, 21. marts. Marie Kristine Pedersen, Døbt i Kirken 22. april 1878. Ugift, Jensine Christensen, 22 Aar, Ellerup Kohauge, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Peter Christian Kierstein, af Frue Sogn i Svendborg. Faddere: Pigen Karen Kirstine Kristensen bar Barnet,Gaardmand Jacob Hjeriksens Kone gik for. Boelsmand Frederik Rasmussen og Gaardmand Jacob Hjeriksen – alle af Ellerup Kohauge,samt Indsidder Kristoffer Frederiksen, af Ellerup.6. 1878, 22. marts. Karen Marie Nielsen, Døbt i Kirken 16. juni 1878. Husmand Mads Nielsen og Hustru Mette Marie Frandsen, 39?Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Ane Catrine Larsen paa Mullerup bar Barnet, Sognefogedens Datter Ane Hansen i Gudbjerg gik for.Husmand Hans Frandsen i Gudbjerg, Indsidder Christoffer Frederiksen af Ellerup og Avlskarl Rasmus Larsen paa Mullerup.7. 1878, 24. marts. Maren Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 26. maj 1878. Indsidder Christen Rasmussen og Maren Hansen, 39 Aar,Brændeskov. Faddere: Pigen Maren Hansen paa Brændeskovgaard bar Barnet, Skovløber Lars Rasmussens Kone i Lakkendrup gik for.Skovfoged Rasmus Hansen af Tangaa Skov, Spækhøker Lars Rasmussen af Lars Rasmussen af Lakkendrup og Ungkarl HansRasmussen af Svendborg.- 1878, 14. januar. Ane Marie Kirstine Pedersen, Døbt i Gudme Kirke, 24. februar 1878. Ugift, Maren Kirstine Hansen, 22 Aar, Gudme,Udlagt Barnefader, Ungkarl Frederik Kristian Pedersen af Brudager. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel i Davidsgaard. Anmeldt for Gudme Præstegaard af Provst Holm, 19. marts.8. 1878, 28. marts. Kirsten Hansen, Døbt i Kirken 5. maj 1878. Ugift, Ane Kirstine Nielsen, 20½ Aar, Familiehuset ved Mullerup.,Udlagt Barnefader, Møllersvend Hans Jer… i Nyborg Mølle. Faddere: Pigen Marie Nielsen af Lunde bar Barnet, Indsidder SørenPedersens Kone af Familiehuset ved Mullerup gik for. Indsidderne Søren Pedersen, Jørgen Nielsen og Niels Madsen af Familiehusetved Mullerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Knud Rasmussen, GislevGrøftehave, Barnemoderens fader, Indsidder Niels Madsen har anmeldt Fødselen.9. 1878, 6. april. Gjertrud Andersen, Døbt i Kirken 17. maj 1878. Gaardmand Hans Andersen og Hustru Edel Marie Christoffersen, 29Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Johanne Christoffersen af Gudme bar Barnet, Gaardmand Christen Nielsens Kone af Ellerup gik for.Gaardmændene Anders Christensen og Christen Christensen, samt Gaardbestyrer Hans Jensen – alle af Ellerup.10. 1878, 22. juli. Rasmine Sørensen, Døbt i Kirken 22. september 1878. Ugift, Karen Knudsen, 21 ½ Aar, Brændeskov, UdlagtBarnefader, Ungkarl, Søren Rasmussen af Kolleborg. Faddere: Boelsmand Jens Hansens kone af Tved bar Barnet, Husmand KnudAndersens Kone af Brændeskov gik for. Ungkarl Rasmus Knudsen paa Langkildegaard og Husmand Christen Pedersen af Oure.11. 1878, 9. august. Karen Marie Hansen, Døbt i Kirken 29. september 1878. Husmand Jørgen Hansen og Hustru Ane MaleneAndersen, 28 ½ Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Sophie Andersen af Svendborg bar Barnet, Pigen Maren Clausen afLakkendrup gik for, Husmændene Christen Larsen og Hans Andersen af Lakkendrup, samt Ungkarl Christian Hansen af Gudbjerg.12. 1878, 15. august. Maren Rasmussen, Hjemmedøbt 29. august, Døbt i Kirken 22. september 1878. Indsidder Rasmus Hansen ogHustru Karen Jensen, 20 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Sara Nielsen bar Barnet, Pigen Ane Marie Hansen gik for, begge af Ellerup.Ungkarlene Hans Jensen og Peder Jensen af Galdbjerg, samt Husmand Claus Hansen af Ellerup.13. 1878, 24. august. Karen Pedersen, Døbt i Kirken 13. oktober 1878. Gaardmand Jens Pedersen og Hustru Johanne Margrethe Hansen,37 ar, Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Christen Jensens Kone bar Barnet, Gaardmand Niels Thomsens Kone gik for. GaardmandHans Larsen, Husmand Rasmus Knudsen og Gaardmand Niels Hansen – alle af Lakkendrup.- 1878, 15. august. Elna Marie Jørgensen, døbt i Sørup Kirke, 8. september 1878. Ugifte, Elise Svendsdatter af Sørup. Anmærkninger:Anmeldt af pastor Binzer under 9. september. Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paa Mullerup. BarnefaderensNavn var ikke anført Anmeldelsen.14. 1878, 10. oktober. Ane Marie Marensine Rasmussen, Døbt i Kirken 10. november 1878. Husmand Rasmus Rasmussen og HustruAne Katrine Madsen, 37½ Aar paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Madsen paa Lakkendrup Mark bar Barnet, Husmand NielsJørgensens Kone i Brudager gik for. Gaardmand Anders Jensen paa Lakkendrup Mark, Husmændene Niels Jørgensen og RasmusHansen af Brudager.15. 1878, 26. oktober. Maren Sophie Hansen, Døbt i Kirken 15. december 1878. Gaardbestyrer Rasmus Hansen og Hustru marenChristensen, 24 Aar, Ellerup Grøftehauge. Faddere: Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Kone paa Ellerup Mark bar Barnet,Gaardmand Christen Pedersens Kone i Ellerup Grøftehauge gik for. Gaardmændene Christen Nielsen, Rasmus Jørgensen og UngkarlHans Hansen – alle af Ellerup Mark.16. 1878, 10. november. Rasmine Frederikke Hansen, Døbt i Kirken 12. januar 1879. Husmand Hans Frederiksen og Hustru JohanneMarqvardsen, 38 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Mette Kirstine Nielsen paa Gudbjerg Skov bar Barnet, Pigen Ane Marie Hansen afDongs Hørup gik for. Ungkarlene Mads Marqvardsen, Peder Andersen og Hans Pedersen af Dongs Hørup.

– et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn - FOA
Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 1 • Januar 2008
Jørn Vibe Andreasens præsentation på workshop 1. marts 2005
Graviditet og børn – også en mulighed for HIV-positive - Hiv-Danmark
Page 1 H.' ' 1 I Y@ 'l f ..1 ... il... - - '- _ ...www m.....„.._.......w_.„m. .. wh ...
1.-2. klasse drenge U8-U9 - Raarup-dk.dk
Page 1 www.hart|auer.at1m2m1 . " _ LENSBOND ¿Die modernste ...
NEPTUNE 1 & 2 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO
Nr. 1 · april·2013 - PASCHAL-Danmark A/S
August - September 2008 · nr. 1 - DLF-TRIFOLIUM Denmark
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
Page 1 0 lI.-MES Il. nl. nimmer unsre.. s," „_giiulicn sale _todos lne ...
Page 1 el i' I ¿DE *f " VA È". l D n ñ ny l FII-lul L'HISWIRE Page 2 ...
1 Indledning – Brohuset - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
Page 1 File 'u'iew Windel-»J Help *i MĶ ce; ® @Der |É| Beste MIF ...
Page 1 Page 2 501 SEmESII OWNERS.: 1.| .|. l. . “Januar | . . . . . .. . . I ...
Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. – søndag d. 29 ...
Page 1 IAGAZINE FOR BIKERS „N ~ nn uw En." l E svn MW W ī ...
Page 1 " Agizemfzf A A' f. 'von M ¿tref/lz i www Stel] zg .m e .m e. A ...
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Piger. 1
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Drenge. 1
Ølgod og Strellev sogne – døbte 1701 til 1731