Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 221. 1879, 23. januar. Maren Jensen, Døbt i Kirken 30. marts 1879. Gaardmand Kristen Jensen og Hustru Sophie Jørgensen, 28 ½ Aar,Brænderup. Faddere: Pigen Kristiane Pedersen bar Barnet, Gaardmand Lars Kaspersens Kone gik for. Gaardmand Lars Jensen,Gaardmand Niels Kaspersen og Husmand Peder Jensen – alle af Brænderup.2. 1879, 24. februar. Louise Jørgensen, Døbt i Kirken 11. maj 1879. Smed Jørgen Danielsen og Hustru Kirstine Marie Rasmussen, 38½Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Lars Jensens Kone i Brænderup bar Barnet, Husmand Hans Jørgensens Kone gik for. HusmandPeder Jensen, Gaardmand Niels Caspersen og Gaardmand Niels Jørgensen af Brænderup.3. 1879, 26. februar. Maren Andreasen, Døbt i Kirken 19. marts 1879. Husmand Andreas Rasmussen og Hustru Ane Marie Pedersen, 41Aar, Brændeskov. Faddere: Smed Jens Rasmussens Kone f Brændeskov bar Barnet, Gaardmand Jens Pedersens Kone af Lakkendrupgik for. Gaardmand Peder Larsen paa Gudbjerg Skov, Smed Jens Rasmussen og Ungkarl Niels Hansen af Brændeskov.4. 1879, 13. marts. Karen Frederiksen, Døbt i Kirken 2. juni 1879. Tømmermand og Husmand Hans Frederiksen og Hustru AneHansen, 45 Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Ane Jørgensen af Gudbjerg bar Barnet, Sognefoged Hans Christensens Kone ibid., gik for.Gaardmand Rasmus Jacobsen og Ungkarl Lars Frederiksen af Gudbjerg, samt Ungkarl Rasmus Hansen af Lakkendrup.5. 1879, 18. marts. Mette Marie Cecilie Hansen, Døbt i Kirken 10. april 1879. Indsidder Jens Hansen og Hustru Ane Hansen, 29 Aar,Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Barnets Moder bar Barnet, Indsidder Madsens Kone af Familiehuset ved Mullerup gik for.Bødker Rasmus Hansen af Sandager, Ungkarl Lars Larsen af Stenstrup, Indsidder Niels Madsen af Familiehuset ved Mullerup.6. 1879, 25. marts. Ane Margrethe Jacobsen, Døbt i Kirken 18. maj 1879. Gaardmand Rasmus Jacobsen og Hustru Sidsel Nielsen, 40 Aari Gudbjerg. Faddere: Gaardmand Anders Jensens Kone af Vormark bar Barnet, Gaardmand Rasmus Hansens Kone af Gudbjerg gik for.Gaardmændene Niels Madsen, Peder Larsen, Rasmus Hansen af Gudbjerg.7. 1879, 7. april. Karen Kirstine Pedersen, Hjemmedøbt 7. april 1879. Gaardmand Peder Pedersen og Hustru Maren Larsen, 38 Aar,Gudbjerg. Anmærkninger: Barnet døde dagen efter Fødselen, inden Daabens publikation i Kirken kunde finde sted.- 1879, 28. marts. Hansine Frederikke Christensen, Hjemmedøbt 17. april, Daaben publiceret i Kværndrup Kirke, 20. april 1879. Ugift,Severine Christensen, til huse paa Trunderup Mark, for Husmand Rasmus Rasmussen, 29 Aar. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel her i Gudbjerg Sogn. Anmeldelsen for Fødselen er sendt fra Kværndrup Sogneraad i Skrivelse af6. maj 1879. …8. 1879, 23. maj. Ane Kirstine Charlotte Jensen, Døbt i Kirken 22. juni 1879. Ugift, Hanne Katrine Frederiksen, 28 Aar, til huse forHusmand Rasmus Rasmussen i Gudbjerg, Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jensen i Frørup, født i Svindinge. Faddere: SognefogedHans Christensens Datter Ane Hansen bar Barnet, Husmand Peder Hansens Kone gik for, begge af Gudbjerg. Indsidder AndersRasmussen og Husmand Peder Pedersen af Gudbjerg, samt Ungkarl Peder Jensen af Svindinge mark. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Forpagter Andersen paa Frederikshøj i Frørup.- 1879, 29. april. Caroline Pedersen, døbt i Brudager Kirke 2. juni 1879. Ugift, Ane Lisbeth Nielsen, 31 Aar, Gudme, Udlagt Barnefader,Ungkarl Jørgen Pedersen af Klingstrup, Skaarup. Anmærkninger: Anmeldt af Pastor Klein. Moderen tjente Timaanedersdagen førBarnets Fødsel for Husmand Anders Hansen i Lakkendrup.9. 1879, 24. juni. *Marie Nielsen, Døbt i Kirken 3. august 1879. Husmand Rasmus Nielsen og Hustru Johanne Pedersen, 30 ½ Aar,Lakkendrup. Faddere: Pigen Marie Kirstine Pedersen af Lakkendrup Mark bar Barnet, Gaardmand Jens Pedersens Kone JohanneMargrethe Hansen af Lakkendrup gik for. Gaardmand Niels Henriksen af Ellerup, Skrædder Jacob Christensen af Gudbjerg ogGaardmand Anders Hansen af Lakkendrup. I Henhold til Sunds Gudme Herredsfogeds Lehns Birkedommers Navnebevis 1. december1905, er hendes fulde Navn: *Marie Nielsen Tangaa, (O.P.A. № 850/1905).10. 1879, 27. juni. Ane Sørensen. Døbt i Kirken 24. august 1879. Gaardmand Jens Sørensen og Hustru Johanne Pouline Hansen, 29 Aar,Lakkendrup Mark. Faddere: Gaardmand Jens Hansens Datter, Maren Hansen af Svindinge bar Barnet, Husmand Jens RasmussensHustru Ane Kirstine Christoffersen af Brudager Mark gik for. Gaardmand Jørgen Hansen, Husmændene Jens Rasmussen og KnudRasmussen – Lakkendrup Mark.11. 1879, 2. juli. Ane Marie Hansen, Døbt i Kirken 28. september 1879. Gaardmand Christen Hansen og Hustru Ane Andersen, 36 Aar,Lakkendrup. Faddere: Husmand Hans Pedersens Hustru Maren Kirstine Hansen af Brændeskov bar Barnet, Husmand JensRasmussens Hustru Ane Kirstine Christoffersen paa Brudager Mark gik for. Gaardmændene Christen Jensen og Jens Pedersen, samtUngkarl Herman Rasmussen af Lakkendrup.12. 1879, 20. juli. Agnes Mathilde Jensen, Døbt i Kirken 17. august 1879. Hjulmand Rasmus Jensen og Hustru Pouline? Christensen, 26Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Sophie Frandsen af Vejstrup bar Barnet, Pigen Thrine Graae af Øster Aaby gik for. Indsidder ogtræskomand Jens Rasmussen af Høje Dong, Ungkarl Christen Jensen af Ellerup og Møllersvend Hans Christensen af Galdbjerg.13. 1879, 5. august. Laura Jensine Jensen, Hjemmedøbt 6, august, Døbt i Kirken 19. oktober 1879. Skovfoged Niels Jensen og HustruMaren Larsen, 31 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Moderen bar Barnet, Gæstgiver Larsens Hustru Ane Margrethe Larsen, fødtNielsen, Kværndrup Gæstgiveri, Hans Larsen, Kværndrup, Ungkarl Peder Larsen, ibid., Barnets Fader.

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 2314. 1879, 10. august. Laura Marie Nielsen, Døbt i Kirken 12. oktober 1879. Indsidder Niels Peder Nielsen og Hustru Ane KirstineHansen, 33 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Gaardmand Niels Caspersens Hustru bar Barnet, Gaardmand Lars Caspersens Hustrugik for. Husmand Hans Jørgensen, Ungkarlene Niels Jørgensen og Niels Jensen – alle af Brænderup.15. 1879, 10. september. *Ane Hansen, Døbt i Kirken 2. november 1879. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen og Hustru Maren Nielsen,30½? Aar, Ellerup Mark. Faddere: Gaardmand Rasmus Jørgensens Hustru Birgitte Henriksen paa Ellerup Mark bar Barnet,Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru Maren Kristensen i Ellerup Grøftehauge. Gaardmændene Jørgen Larsen, Hans Rasmussen ogKristen Nielsen paa Ellerup Mark. I Henhold til Sunds Gudme Herredsfogeds Lehns Birkedommers Navnebevis 22. juli 1905, erhendes fulde navn; *Ane Hansen Lyder, (O.P.A. № 522/1905).16. 1879, 10. oktober. Johanne Pedersen, Døbt i Kirken 16. november 1879. Slagter Jørgen Pedersen og Hustru Maren Jensen, 32 Aar iEllerup. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru Maren Christensen i Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Gaardmand KristenNielsens Hustru Ane Kristensen paa Ellerup Mark. Husmændene Jørgen Andersen, Anders Jørgensen og Johannes Larsen af Ellerup.17. 1879, 13. november. Karen Thora Frandsen, Døbt i Kirken 4. januar 1880. Boelsmand Hans Frandsen og Hustru Johanne KirstineKnudsen, 43 Aar, Gudbjerg. Faddere: Moderen bar Barnet, Spækhøker Jens Peder Johansens Hustru Karen Hansen i Gudbjerg gik for.Gaardmændene Anders Hansen og Niels Hansen paa Lakkendrup Mark, samt Indsidder Mads Nielsen paa Gudme Mark.- 1879, 10. oktober. Vilhelmine Marie Davidsen, døbt i Tved Kirke 16. november 1879. Ugift, Fruentimmer Mette Kirstine Hansen, tilhuse paa Tved Mark, Udlagt Barnefader Ungkarl Anders Julius Davidsen. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen førBarnets Fødsel paa Mullerup. Anmeldt af Pastor Andersen i Tved, under 20. november 1879.- 1879, 29. september. Hansine Petrine Petersen, døbt i Oure Kirke 19. oktober 1879. Ugift, Fruentimmer, Marie Kristine Andersen,Datter af Væver og Husmand Anders Christoffersen i Oure. Udlagt Barnefader, Ungkarl, Henrik Pedersen søn af Husmand? PederKristensen, Gudbjerg Mark. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Peder Kristensen,Gudbjerg Mark. Meldt af Pastor Saaby, Oure under 12. november 1879.18. 1879, 15. december. Ane Marie Nielsen, Døbt i Kirken 4. januar 1880. Træskomand Peder Nielsen og Hustru Maren DortheaRasmine Andrea Larsen, 25 ½ Aar. Faderen opholder sig i Svindinge, Moderen er foreløbiges hos sine forældre, Husmand LarsRasmussen paa Gudbjerg Skov. Faddere: Pigen Marie Amalie Larsen af Langaa bar Barnet, Gaardmand Niels Rasmussens HustruMaren Larsen paa Gudbjerg Skov gik for. Ungkarl Hans Jørgen Larsen af Hesselager, Gaardmand Peder Larsen paa Gudbjerg Skov ogUngkarl Hans Nielsen af Svindinge.19. 1879, 28. december. Hansine Hansen, Døbt i Kirken 29. februar 1880. Husmand og Skomager Peder Hansen og Hustru PetrineHansen, 26 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Kirstine Hansen af Oure bar Barnet, Husmand Christian Hansens HustruKaren Christensen paa Lakkendrup Mark gik for. Husmændene Rasmus Rasmussen paa Brudager Mark, Christian Hansen og HansHansen paa Lakkendrup Mark.1. 1880, 3. januar. Ragnhild Kristensen Sønderholm, Hjemmedøbt 18. januar, af Valgmenighedspræsten Pedersen i Vejstrup, i Kirken11. juli 1880. Friskolelærer Niels Kristensen og Hustru Ane Marie Andersen, 28 ¼ Aar, Ellerup. Faddere: Barnets Moder bar Barnet,Gaardmand Michael Pedersens Hustru af Svindinge. Barnets Fader, Væver Hans Hansen og Købmand Jens Peder Johansen afGudbjerg.2. 1880, 20. februar. *Marie Christine Christensen, Døbt i Kirken 17. maj 1880. Gaardmand Christen Christensen og Hustru KarenMarie Larsen, 24 Aar, Ellerup Mark. Faddere: Købmand Pedersens Hustru Martha Eriksen bar Barnet, Gaardmand Poul HansensHustru Karen Christensen gik for, begge af Ellerup. Gaardmændene Christen Nielsen og Anders Mortensen af Ellerup, samt SmedJørgen Danielsen af Brænderup. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsfogeds Lehns Birkedommers Navnebevis 16.november 1905, er hendes fulde navn; *Marie Christine Christensen Ellemose, (O.P.A. № 794/1905).3. 1880. 22. februar. Johanne Elise Jensen, Døbt i Kirken 29. marts 1880. Ugift, Ane Marie Nielsen, 23 ¼ Aar, Datter af GaardmandNiels Nielsen i Gudbjerg. Udlagt Barnefader, Ungkarl Peder Jensen i Gudbjerg, søn af … Jens Pedersen i Lakkendrup. Faddere: PigenKaren Jensen af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Hans Christian Andersens Kone Ane Catrine Nielsen af Egebjerg gik for.Gaardmand Hans Christian Andersen af Egebjerg, Ungkarl Hans Jensen af Lakkendrup og Husmand Anders Nielsen af Brudager.4. 1880, 2. marts. Maren Jørgensen, Døbt i Kirken 11. april 1880. Husmand og Væver Rasmus Jørgensen og Hustru Pernille Clausen, 42Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Hansine Hansen bar Barnet, Gaardmand Jens Sørensens Hustru Pouline Hansen gik for.Husmændene Rasmus Peder Hansen, Lars Rasmussen og Peder Pedersen – alle af Lakkendrup.5. 1880, 6. maj. Ane Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 11. juni 1880. Gaardmand Niels Rasmussen of Hustru Maren Larsen, 42½ Aar,paa Gudbjerg Skov. Faddere: Pigen Johanne Marie Nielsen af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Niels Madsens Kone i Gudbjerg gikfor. Snedker Møller og Husmand Hans Christensen paa Gudbjerg Skov, samt Ungkarl Rasmus Larsen af Galdbjerg.6. 1880, 5. juni. Karen Marie Pedersen, Døbt i Kirken 17. august 1880. Indsidder Rasmus Pedersen og Hustru Anne Kirstine Hansen, 30Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Elise Gundersen af Ellerup bar Barnet, Pigen Ane Margrethe Hansen ibid. Indsidder Knud Hansen ogUngkarl Niels Hansen af Ellerup, samt Indsidder Niels Rasmussen af Svindinge.

– et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn - FOA
Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 1 • Januar 2008
Jørn Vibe Andreasens præsentation på workshop 1. marts 2005
Page 1 H.' ' 1 I Y@ 'l f ..1 ... il... - - '- _ ...www m.....„.._.......w_.„m. .. wh ...
Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
August - September 2008 · nr. 1 - DLF-TRIFOLIUM Denmark
NEPTUNE 1 & 2 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO
Nr. 1 · april·2013 - PASCHAL-Danmark A/S
Page 1 www.hart|auer.at1m2m1 . " _ LENSBOND ¿Die modernste ...
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
Page 1 0 lI.-MES Il. nl. nimmer unsre.. s," „_giiulicn sale _todos lne ...
Page 1 el i' I ¿DE *f " VA È". l D n ñ ny l FII-lul L'HISWIRE Page 2 ...
Graviditet og børn – også en mulighed for HIV-positive - Hiv-Danmark
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
1.-2. klasse drenge U8-U9 - Raarup-dk.dk
1 Indledning – Brohuset - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet
Page 1 File 'u'iew Windel-»J Help *i MĶ ce; ® @Der |É| Beste MIF ...
Page 1 Page 2 501 SEmESII OWNERS.: 1.| .|. l. . “Januar | . . . . . .. . . I ...
Page 1 IAGAZINE FOR BIKERS „N ~ nn uw En." l E svn MW W ī ...
Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. – søndag d. 29 ...
Page 1 " Agizemfzf A A' f. 'von M ¿tref/lz i www Stel] zg .m e .m e. A ...
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Drenge. 1
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Piger. 1
Ølgod og Strellev sogne – døbte 1701 til 1731