12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 275. 1883, 14. april. Ane Kirstine Christensen, Hjemmedøbt 1. maj, Døbt i Kirken 1. juli 1883. Ugift, Jensine Christensen, Datter afHusmand Christen Madsen i Ellerup Kohauge, hvor hun opholder sig, 29 Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl, Skomager Rasmus Hanseni <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Ved Hjemmedaaben Barnets Moder <strong>og</strong> Indsidder Niels Madsens Hustru i Familiehuset ved Mullerup. IndsidderChristoffer Frederiksens Hustru i Ellerup Sejet, Hans Peder Hansens Hustru, Kværndrup Mark, Christoffer Frederiksen <strong>og</strong> HusmandChristen Madsen, Ellerup, samt … Hans Peder Hansen, Kværndrup Mark.6. 1883, 21. april. Maren Hansen, Døbt i Kirken 10. juni 1883. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 34 Aar,Ellerup Mark. Faddere: Pigen Hanne Hansen af Dong, Gaardbestyrer Lars Peder Larsens Hustru paa Ellerup Mark, GaardmændeneChristen Nielsen, Jørgen Larsen <strong>og</strong> Rasmus Jørgensen paa Ellerup Mark.7. 1883, 22. april. Anna Pedersdatter Skovgaard, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 10. juni 1883. Forpagter Peder Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Inger Katrine Jacobsen, 24 Aar, Ny Brændeskovgaard. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Christen Nielsen afHesselager, Gaardmand Hans Knudsen af Høje, Lærer Kr<strong>og</strong> i Brændeskov.8. 1883, 16. maj. Anna Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 15. juli 1883. Ugift, Maren Knudsen, 26 Aar, Datter af Husmand KnudAndersen i Brændeskov, hvor hun opholder sig. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Niels Rasmussen i Stokholmgaard, Lunde S<strong>og</strong>n, Sønaf Rasmus Frandsen, Lunde. Faddere: Husmand Knud Jørgensens Hustru, Husmand Jens Pedersens Hustru, Husmændene KnudJørgensen, Jens Pedersen <strong>og</strong> Knud Andersen – alle af Brændeskov. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel for Gaardmand Jens Madsen i Stokholmgaard, Lunde S<strong>og</strong>n.9. 1883, 20. maj. Karen Susanne Hansen, Døbt i Kirken 15. juni 1883. Gaardejer Hans Hansen <strong>og</strong> Hustru Martha Hansen, 33 Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Ane Marie Hansen fra Tullebølle paa Langeland, Pigen Laura Frederiksen, af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand NielsMadsen <strong>og</strong> Ungkarl Rasmus Frederiksen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Ungkarl Albert Hansen af Tullebølle.10. 1883, 24. maj. Marie Sophie Hansen, Døbt i Kirken 17. juni 1883. Ugift, Marie Hansen, til huse for Husmand Lars Nielsens Hustrupaa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, 25 Aar, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Anders Christian Hansen i Ellerup Grøftehauge. Faddere: Mejerske MarenPedersen paa Mullerup, Pigen Ane Catrine Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Ladef<strong>og</strong>ed Hans Peder Pedersen af Ellerup Grøftehauge <strong>og</strong>Smed Andreas Pedersen af Lakkendrup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for GaardmandChristen Pedersen i Ellerup Grøftehauge.11. 1883, 6. juni. Rasmine Hansen, Døbt i Kirken 29. juli 1883. Hørsvinger Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane Magdalene Hansen, 37 Aar,<strong>Gudbjerg</strong> Mark. Faddere: Pigen Ane Marie Pedersen, Gaardmand Rasmus Jensens Hustru, Gaardmændene Jens Hansen, NielsPedersen <strong>og</strong> Peder Jensen – alle af <strong>Gudbjerg</strong>.12. 1883, 9. juni. Ane Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Ugift, Maren Larsen, 35 Aar, opholder sig for sin Moder,Husmand Lars Sørensens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Rasmussen i Øksendrup. Faddere: Skomager Hans JensensHustru fra Gudme, Gaardmand Rasmus Rasmussens Hustru i Ellerup, Ungkarlene Hans Jørgen Hansen af Svindinge <strong>og</strong> RasmusRasmussen af Øksendrup, samt Skomager Hans Jensen af Gudme.13. 1883, 19. juli. Johanne Marie Vilhelmsen, Døbt i Kirken 9. september 1883. Husmand Niels Peder Vilhelmsen <strong>og</strong> Hustru MarieKristine Sørensen, 28 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Louise Sørensen fra Ravndrup, Pigen Marie Jensen fra Gislev Sølt,Ungkarl Rasmus Sørensen, Ravndrup, Ungkarl Rasmus Vilhelmsen <strong>og</strong> Husmand Jacob Markussen af Gislev Sølt.14. 1883, 31. juli. Maren Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 14. oktober 1883. Gaardmand Anders Rasmussen <strong>og</strong> Hustru HenrikkeMargrethe Hansen, 28 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Pigen Karen Larsen af Skovsbo bar Barnet, Husmand Niels Rasmussens Hustrupaa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Husmand Niels Rasmussen, Gaardmændene Peder Larsen <strong>og</strong> Niels Rasmussen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.- 1883, 19. maj. Hansine Louise Charlotte Hansen, døbt i Oure Kirke 17. juni 1883. Ugift, Thomine Johanne Fanny Hansen af Oure.Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Larsen af Stenstrup? Anmærkninger: Anmeldt fra Oure 8. juli 1883.15. 1883, 29. august. Christine Marie Pedersen, Døbt i Kirken 16. september 1883. Ugift, Hansine Pouline Petrine Pedersen, til huse forSmed Peder Thomsens Enke i Lakkendrup, 26 Aar. Udlagt Barnefader, Smed Andreas Pedersen i Lakkendrup. Faddere:Kreaturhandler Niels Nielsens Hustru i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Christen Pedersens Hustru i Ellerup Grøftehauge, Husmand JørgenChristian Pedersen <strong>og</strong> Ungkarl Anders Larsen Hansen af Lakkendrup, Ungkarl Christian Hansen af Ellerup Grøftehauge.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Christen Pedersen i Ellerup Grøftehauge.16. 1883, 21. september. Ane Kirstine Pedersen, Døbt i Kirken 18. november 1883. Husmand <strong>og</strong> høker Christoffer Pedersen <strong>og</strong> HustruAne Marie Madsen, 28 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Margrethe Rasmussen af Brændeskov, Pigen Karen Hansen afGravvænge, Husmændene Hans Rasmussen <strong>og</strong> Hans Jensen af Brændeskov, samt Ungkarl Niels Christensen af <strong>Gudbjerg</strong> Skov.17. 1883, 12. oktober. Sophie Jensen, Hjemmedøbt 29. november, Døbt i Kirken 9. december 1883. Gaardmand Christen Jensen <strong>og</strong>Hustru Sophie Jørgensen, 34 Aar, Brænderup. Faddere: Hjemmedaaben var Barnets Forældre tilstede. Pigen maren Jensen,Gaardbestyrer Hans Poulsens Hustru, Gaardmand Lars Caspersen, Smed Jørgen Danielsen <strong>og</strong> Ungkarl Jens Rasmussen – alle afBrænderup.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!