Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 262. 1882, 24. januar. Maren Elise Frederiksen, Døbt i Kirken 10. april 1882. Skovfoged Lars Frederiksen og Hustru Maren Hansen, 27Aar, paa Gudbjerg Skov. Faddere: Pigen Mette Kirstine Nielsen, Pigen Karen Marie Hansen Løv, begge paa Gudbjerg Skov, SnedkerHans Løv paa Gudbjerg Skov, Gaardmand Christen Hansen og Ungkarl Niels Hansen af Gudbjerg.3. 1882, 10. maj. *Kirstine Pedersdatter Skovgaard, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 11. juni 1882. Forpagter Peder Rasmussen ogHustru Inger Katrine Jacobsen, 23 Aar, Brændeskovgaard. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Kristen Nielsen af Hesselager,Gaardmand Knud Rasmussen af Hareskov ved Svendborg. Fik 1905, 3. juli, som Kirstine Hansen, født Pedersdatter Skovgaard,Navnebevis af Rinds - … Herreds Kontor for Navnet: *Kirstine Hansen Due, født Pedersdatter Skovgaard, (A408a).4. 1882, 13. maj. Johanne Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 16. juli 1882. Skovfoged Hans Rasmussen og Hustru Maren Jørgensen, 29Aar, Broholms Gudbjerg Skov. Faddere: Husmand Rasmus Hansens Hustru af Vester Aaby, Pigen Sidsel Sørensen paa Gudbjerg Mark,Gaardmand Niels Sørensen paa Gudbjerg Mark, Husmand Knud Rasmussen paa Lakkendrup Mark, Indsidder Christen Rasmussen afBrændeskov.5. 1882, 17. maj. Karen Mathilde Madsen, Døbt i Kirken 25. juni 1882. Gaardmand Niels Madsen og Hustru Ane Marie Johansen, 41½Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Ellerup Mark, Gaardmand Niels Rasmussens Hustru paa Gudbjerg Skov,Gaardmændene Peder Madsen og Peder Pedersen Lang af Gudme, samt Gaardmand Peder Larsen af Gudbjerg.6. 1882, 26. maj. Karen Sophie Poulsen, Hjemmedøbt 26. maj, Døbt i Kirken 23. juli 1882. Gaardbestyrer Hans Poulsen og HustruMaren Jørgensen, 28 Aar, Brænderup. Faddere: Pigen Ane Jørgensen af Thaarup, Gaardmand Christen Jensens Hustru af Brænderup,Gaardmand Christen Jensen og Smed Jørgen Danielsen af Brænderup, samt Ungkarl Christen Poulsen af Ellerup.7. 1881, 28. juli. Hansine Rasmussen, Døbt i Kirken 17. september 1882. Ugift, Maren Hansen, 28 Aar, hjemme for Moderen, HusmandHans Rasmussens Enke i Gudbjerg, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Morten Rasmussen i Ellerup. Faddere: Pigen Ane Hansen,Niels Rasmussens fraskilte Hustru Frederikke Christensen, Væver Hans Hansen, Tømmerkarl Anders Hansen, alle af Gudbjerg, samtVæver Jens Hansen af Sønder Højrup.8. 1882, 30. juli. Methine Marie Mejer, Døbt i Kirken 8. oktober 1882. Skomager Laurits Jørgensen Mejer og Hustru Karen MarieJensen, 32 Aar, Gudbjerg. Faddere: Barnets Moder, Pigen Karen Marie Christensen af Gudbjerg, Sadelmager Mejer og SkomagersvendRasmus Andersen af Gudbjerg, samt Ungkarl Rasmus Hansen af Svendborg.9. 1882, 8. oktober. Sofie Rasmussen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 19. november 1882. Væver og Husmand Lars ChristianRasmussen og Hustru Marie Kirstine Rasmussen, 37 Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Rasmus Christensenaf Brudager Mark, Forpagter Peder Rasmussen af Brændeskov og Husmand og Skovfoged Hans Peder Rasmussen af Brudager Mark.Anmærkninger: Attest fra Pastor Petersen af 20. november 1882.10. 1882, 11. oktober. Ane Kirstine Larsen, Døbt i Kirken 19. november 1882. Gaardbestyrer Lars Peder Larsen og Hustru GjertrudSørensen, 22 ¼ Aar, Ellerup Mark. Faddere: Pigen Marie Elise Jørgensen paa Ellerup Mark, Gaardbestyrer Rasmus Hansens Hustru iEllerup Grøftehauge, Sognefoged Hans Christensen i Gudbjerg, Ungkarl Hans Hansen paa Ellerup Mark og Hjulmand Hans Larsen iEllerup.11. 1882, 25. oktober. Dødfødt. Husmand Rasmus Knudsen og Hustru Ane Marie Larsen, 26 ¾ Aar, paa Gudbjerg Skov.12. 1882, 27. oktober. Dagmar Dorthea Christiansen, Døbt i Kirken 4. februar 1883. Ugift, Maren Kirstine Laura Mortensen af Gerlev …pr Slagelse, til huse for Husmand Christian Larsens Enke i Gudbjerg, 22 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Christensen tjenendepaa Glumsøgaard, Glumsø Sogn, nu Ringsted. Faddere: Moderen bar Barnet, pigen Ane Jørgensen i Gudbjerg, Ungkarlene LarsChristiansen i Ellerup, Frederik Christiansen i Albjerg. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paaGlumsøgaard ved Næstved.1. 1883, 13. januar. Mary Sophie Olsen, Døbt i Kirken 25. februar 1883 … Hans Olsen og Hustru Mette Kristine Margrethe Hansen, 37½Aar, Gudbjerg Fattighus. Faddere: Gaardmand Christen Pedersens Hustru Ellerup Mark bar Barnet, Sypige Ane Sophie Carlsen gikfor. Smed Nicolajsen og Hjulmand P. Hansen af Gudbjerg, samt Husmand Anders Jørgensen af Holmdrup.2. 1883, 21. marts. Maren Hansen, Døbt i Kirken 29. april 1883. Ugift, Karen Kristine Kristensen, 26 Aar, til huse for Husmand HansMortensens Enke i Ellerup, Udlagt Barnefader, Ungkarl Niels Hansen i Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Indsidder RasmusPedersens Hustru, Indsidder Rasmus Pedersen, Husbestyrer Rasmus Christoffersen og Ungkarl Hans Peder Jørgensen – alle af Ellerup.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Lars Caspersen i Brænderup.3. 1883, 31. marts. Dødfødt. Ugift, Ane Margrethe Rasmussen, 24 Aar, Brændeskov. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Jens PederHansen? paa Hillerslev Mark.4. 1883, 7. april. Karen Marie Frederiksen, Hjemmedøbt 28. april, Døbt i Kirken 27. maj 1883. Skovfoged Lars Frederiksen og HustruMaren Hansen, 28 Aar, Gudbjerg Skov. Faddere: ved Hjemmedaaben, Barnets Moder, Gaardmand Niels Pedersens Hustru, GudbjergSkov, Pigen Marie Hansen, Gaardmand Poul Rasmussens Hustru, Gaardmand Rasmus Hansen, Ungkarlene Niels Hansen og RasmusHansen – alle af Gudbjerg.

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 275. 1883, 14. april. Ane Kirstine Christensen, Hjemmedøbt 1. maj, Døbt i Kirken 1. juli 1883. Ugift, Jensine Christensen, Datter afHusmand Christen Madsen i Ellerup Kohauge, hvor hun opholder sig, 29 Aar. Udlagt Barnefader, Ungkarl, Skomager Rasmus Hanseni Gudbjerg. Faddere: Ved Hjemmedaaben Barnets Moder og Indsidder Niels Madsens Hustru i Familiehuset ved Mullerup. IndsidderChristoffer Frederiksens Hustru i Ellerup Sejet, Hans Peder Hansens Hustru, Kværndrup Mark, Christoffer Frederiksen og HusmandChristen Madsen, Ellerup, samt … Hans Peder Hansen, Kværndrup Mark.6. 1883, 21. april. Maren Hansen, Døbt i Kirken 10. juni 1883. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen og Hustru Maren Nielsen, 34 Aar,Ellerup Mark. Faddere: Pigen Hanne Hansen af Dong, Gaardbestyrer Lars Peder Larsens Hustru paa Ellerup Mark, GaardmændeneChristen Nielsen, Jørgen Larsen og Rasmus Jørgensen paa Ellerup Mark.7. 1883, 22. april. Anna Pedersdatter Skovgaard, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 10. juni 1883. Forpagter Peder Rasmussen ogHustru Inger Katrine Jacobsen, 24 Aar, Ny Brændeskovgaard. Faddere: Moderen bar Barnet, Gaardmand Christen Nielsen afHesselager, Gaardmand Hans Knudsen af Høje, Lærer Krog i Brændeskov.8. 1883, 16. maj. Anna Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 15. juli 1883. Ugift, Maren Knudsen, 26 Aar, Datter af Husmand KnudAndersen i Brændeskov, hvor hun opholder sig. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Niels Rasmussen i Stokholmgaard, Lunde Sogn, Sønaf Rasmus Frandsen, Lunde. Faddere: Husmand Knud Jørgensens Hustru, Husmand Jens Pedersens Hustru, Husmændene KnudJørgensen, Jens Pedersen og Knud Andersen – alle af Brændeskov. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel for Gaardmand Jens Madsen i Stokholmgaard, Lunde Sogn.9. 1883, 20. maj. Karen Susanne Hansen, Døbt i Kirken 15. juni 1883. Gaardejer Hans Hansen og Hustru Martha Hansen, 33 Aar,Gudbjerg. Faddere: Pigen Ane Marie Hansen fra Tullebølle paa Langeland, Pigen Laura Frederiksen, af Gudbjerg, Gaardmand NielsMadsen og Ungkarl Rasmus Frederiksen af Gudbjerg, samt Ungkarl Albert Hansen af Tullebølle.10. 1883, 24. maj. Marie Sophie Hansen, Døbt i Kirken 17. juni 1883. Ugift, Marie Hansen, til huse for Husmand Lars Nielsens Hustrupaa Gudbjerg Skov, 25 Aar, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Anders Christian Hansen i Ellerup Grøftehauge. Faddere: Mejerske MarenPedersen paa Mullerup, Pigen Ane Catrine Larsen paa Gudbjerg Skov, Ladefoged Hans Peder Pedersen af Ellerup Grøftehauge ogSmed Andreas Pedersen af Lakkendrup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for GaardmandChristen Pedersen i Ellerup Grøftehauge.11. 1883, 6. juni. Rasmine Hansen, Døbt i Kirken 29. juli 1883. Hørsvinger Hans Larsen og Hustru Ane Magdalene Hansen, 37 Aar,Gudbjerg Mark. Faddere: Pigen Ane Marie Pedersen, Gaardmand Rasmus Jensens Hustru, Gaardmændene Jens Hansen, NielsPedersen og Peder Jensen – alle af Gudbjerg.12. 1883, 9. juni. Ane Marie Rasmussen, Døbt i Kirken 24. juni 1883. Ugift, Maren Larsen, 35 Aar, opholder sig for sin Moder,Husmand Lars Sørensens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader, Ungkarl Lars Rasmussen i Øksendrup. Faddere: Skomager Hans JensensHustru fra Gudme, Gaardmand Rasmus Rasmussens Hustru i Ellerup, Ungkarlene Hans Jørgen Hansen af Svindinge og RasmusRasmussen af Øksendrup, samt Skomager Hans Jensen af Gudme.13. 1883, 19. juli. Johanne Marie Vilhelmsen, Døbt i Kirken 9. september 1883. Husmand Niels Peder Vilhelmsen og Hustru MarieKristine Sørensen, 28 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Louise Sørensen fra Ravndrup, Pigen Marie Jensen fra Gislev Sølt,Ungkarl Rasmus Sørensen, Ravndrup, Ungkarl Rasmus Vilhelmsen og Husmand Jacob Markussen af Gislev Sølt.14. 1883, 31. juli. Maren Kirstine Rasmussen, Døbt i Kirken 14. oktober 1883. Gaardmand Anders Rasmussen og Hustru HenrikkeMargrethe Hansen, 28 Aar, Gudbjerg Skov. Faddere: Pigen Karen Larsen af Skovsbo bar Barnet, Husmand Niels Rasmussens Hustrupaa Gudbjerg Skov. Husmand Niels Rasmussen, Gaardmændene Peder Larsen og Niels Rasmussen paa Gudbjerg Skov.- 1883, 19. maj. Hansine Louise Charlotte Hansen, døbt i Oure Kirke 17. juni 1883. Ugift, Thomine Johanne Fanny Hansen af Oure.Udlagt Barnefader, Ungkarl Hans Larsen af Stenstrup? Anmærkninger: Anmeldt fra Oure 8. juli 1883.15. 1883, 29. august. Christine Marie Pedersen, Døbt i Kirken 16. september 1883. Ugift, Hansine Pouline Petrine Pedersen, til huse forSmed Peder Thomsens Enke i Lakkendrup, 26 Aar. Udlagt Barnefader, Smed Andreas Pedersen i Lakkendrup. Faddere:Kreaturhandler Niels Nielsens Hustru i Gudbjerg, Gaardmand Christen Pedersens Hustru i Ellerup Grøftehauge, Husmand JørgenChristian Pedersen og Ungkarl Anders Larsen Hansen af Lakkendrup, Ungkarl Christian Hansen af Ellerup Grøftehauge.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Christen Pedersen i Ellerup Grøftehauge.16. 1883, 21. september. Ane Kirstine Pedersen, Døbt i Kirken 18. november 1883. Husmand og høker Christoffer Pedersen og HustruAne Marie Madsen, 28 Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Margrethe Rasmussen af Brændeskov, Pigen Karen Hansen afGravvænge, Husmændene Hans Rasmussen og Hans Jensen af Brændeskov, samt Ungkarl Niels Christensen af Gudbjerg Skov.17. 1883, 12. oktober. Sophie Jensen, Hjemmedøbt 29. november, Døbt i Kirken 9. december 1883. Gaardmand Christen Jensen ogHustru Sophie Jørgensen, 34 Aar, Brænderup. Faddere: Hjemmedaaben var Barnets Forældre tilstede. Pigen maren Jensen,Gaardbestyrer Hans Poulsens Hustru, Gaardmand Lars Caspersen, Smed Jørgen Danielsen og Ungkarl Jens Rasmussen – alle afBrænderup.

Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
Det kommer mere ind i hovedet og kører rundt ” – når børn læser ...
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
Graviditet og børn – også en mulighed for HIV-positive - Hiv-Danmark
1.-2. klasse drenge U8-U9 - Raarup-dk.dk
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
Nr. 1 · marts·2012 - PASCHAL-Danmark A/S
Page 1 Page 2 John Deere engineered and manufactured »fi ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 H ' " »Ceramic Determined by ...
Page 1 Page 2 Page 3 :bg ltd. 5@ __ 'LNDING OVER CERE „Fg ...
1 Indledning – Brohuset - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet
Page 1 f GTE Mmmm" f- - . „iv _. I : :j .f I I' EHS l à; FI'. nel? ' nünHï ...
Page 1 File 'u'iew Windel-»J Help *i MĶ ce; ® @Der |É| Beste MIF ...
Page 1 Page 2 501 SEmESII OWNERS.: 1.| .|. l. . “Januar | . . . . . .. . . I ...
Page 1 IAGAZINE FOR BIKERS „N ~ nn uw En." l E svn MW W ī ...
Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. – søndag d. 29 ...
Page 1 " Agizemfzf A A' f. 'von M ¿tref/lz i www Stel] zg .m e .m e. A ...
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Drenge. 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Piger. 1
Ølgod og Strellev sogne – døbte 1701 til 1731
Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1
Sønder Omme sogn døbte 1685-1814.
Fødte Drenge – og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 FØDTE ...