12.07.2015 Views

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gudbjerg</strong> <strong>Kirkeb<strong>og</strong></strong> – Døbte <strong>Drenge</strong> – <strong>og</strong> Pigebørn - <strong>1874</strong>-<strong>1885</strong> 2818. 1883, 14. oktober. Maren Jensen, Døbt i Kirken 18. november 1883. Husmand Jens Jørgen Jensen <strong>og</strong> Hustru Karen Rasmussen, 29Aar, Ellerup. Faddere: Købmand Pedersens Hustru af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Lars Jensens Hustru af Brænderup gik for.Skovf<strong>og</strong>ed Rasmus Larsen <strong>og</strong> Skrædder Michael Rasmussen af Brændeskov, samt Ungkarl Niels Jensen af Svindinge.19. 1883, 3. november. Emilie Henriette Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 25. december 1883. Husmand FrederikFerdinand Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Christensen, 31½ Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Lars Nielsen af Tved,Forpagter Peder Rasmussen af Brændeskov <strong>og</strong> Ungkarl Hans Karstensen af Vejstrup.20. 1883, 22. november, Rasmine Jensine Cecilia Rasmussen, Døbt i Kirken 13. januar 1884. Møller Johan Frederik Rasmussen <strong>og</strong>Hustru Ane Marie Jensen, 38½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mølle. Faddere: Pigen Bodil Kirstine Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand PoulPedersens Hustru af Thaarup, Gaardmændene Peder Larsen <strong>og</strong> Rasmus … … … Niels Nielsen – alle i <strong>Gudbjerg</strong>.- 1883, 17. juli. Anne Marie Rasmussen, døbt i Oure Kirke 5. august 1883. Ugift, Nielsine Kirstine Rasmussen af Oure, UdlagtBarnefader Skomager Rasmus Hansen af <strong>Gudbjerg</strong>. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel forGaardmand Niels Madsen i <strong>Gudbjerg</strong>. Anmeldt af Oure – Vejstrup S<strong>og</strong>neraad, 29. november 1883.21. 1883, 6. december. Karen Dorthea Rasmussen, Døbt i Kirken 9. marts 1884. Gaardmand Poul Rasmussen <strong>og</strong> Hustru FrederikkeRasmussen, 33 Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Faddere: Moderen bar Barnet, Skovf<strong>og</strong>ed Lars Frederiksens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Skovf<strong>og</strong>edLars Frederiksen, Husmændene Rasmus Knudsen <strong>og</strong> Peder Larsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov.1. 1884, 17. februar. Sigrid Ragnhild Hansen, Døbt i Kirken 14. april 1884. Indsidder Knud Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Margrethe Larsen,37 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Ane Sofie Karlsen af <strong>Gudbjerg</strong>, Pigen Marie Pedersen af Brænderup, Husmand Hans Jørgensen afBrænderup, Husmand Jens Jørgen Jensen <strong>og</strong> Indsidder Christen Pedersen af Ellerup.2. 1884, 26. februar. Anne Hansen, Døbt i Kirken 4. maj 1884. Gaardmand Henrik Hansen <strong>og</strong> Hustru Ane Kirstine Andersen, 35 ½ Aar,<strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Gartner H. Iversens Hustru af K<strong>og</strong>sbølle, Gaardmand Peder Jensens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>. Gaardmand PederMadsen af <strong>Gudbjerg</strong>, Niels Rasmussen af Ellerup, Gartner Iversen af K<strong>og</strong>sbølle.3. 1884. 3. marts. Anne Larsen, Døbt i Kirken 9. maj 1884. Gaardmand Peder Larsen <strong>og</strong> Hustru Marie Nielsen, 33 ½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>.Faddere: Husmand Niels Pedersens Hustru <strong>og</strong> Gaardmand Johan Larsens Hustru, begge af Langaa. Gaardmand Niels Madsen,Gaardmand Rasmus Hansen <strong>og</strong> Møller Frederik Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>.4. 1884, 18. april. Karen Rasmussen, Døbt i Kirken 2. juni 1884. Gaardmand Niels Rasmussen <strong>og</strong> Hustru Maren Nielsen, 45 Aar,Ellerup. Faddere: Gaardmand Peder Nielsens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>, Købmand N. Pedersens Hustru af Ellerup. Gaardmand HenrikHansen i <strong>Gudbjerg</strong>, Gaardmand Lars Caspersen, Brænderup, Gaardmand Christen Nielsen, Ellerup Mark.5. 1884, 17. juni. Marie Kirstine Rasmussen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 11. juli 1884. Væver <strong>og</strong> Husmand Lars ChristianRasmussen <strong>og</strong> Hustru Marie Kirstine Rasmussen, Brændeskov, 39 Aar. Faddere: Faderen bar Barnet, Forpagter, Mejerist PederRasmussen af Brændeskov, Skovf<strong>og</strong>ed Hans Peder Rasmussen af Brudager Mark <strong>og</strong> Gaardejer Rasmus Christensen af Brudager Mark.6. 1884, 5. juli. Hansine Camilla Hansen, Hjemmedøbt 20. juli, døbt i Nazareth Kirke i Ryslinge, 14. september 1884. Indsidder RasmusHansen <strong>og</strong> Hustru Maren Knudsen, 35 Aar, Stjernegaard, Ellerup Kohauge. Faddere: Barnets Moder, Boelsmand Hans Hansens Enkeaf Fjellerup, Husmand Jørgen Hansen af Holme, Gaardmand Jeppe Frandsen, ibid., Barnets Fader.7. 1884, 7. september. Dødfødt. Stenhugger Christian Andersen <strong>og</strong> Hustru Nielsine Hansen, 34 Aar paa <strong>Gudbjerg</strong> Mark.8. 1884, 18. oktober. Dagmar Nielsen, Døbt i Kirken 7. december 1884. Ugift, Johanne Madsen, 35 Aar, til huse for sin Moder HusmandJens Jensens Enke paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov. Udlagt Barnefader, Ungkarl Edvard Nielsen Kierstein paa Lakkendrup Mark. Faddere:Husmand Rasmus Knudsens Hustru paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, Pigen An Katrine Larsen, ibid. Ungkarl Andreas Jørgen Madsen, HusmandRasmus Knudsen paa <strong>Gudbjerg</strong> Skov, samt Gaardbestyrer Rasmus Hansen, Ellerup Kohauge.9. 1884, 10. december. Anne Johanne Christine Nielsen, Døbt i Kirken 15. marts <strong>1885</strong>. Kreaturhandler Niels Nielsen <strong>og</strong> Hustru KarenMarie Christensen, 25½ Aar, <strong>Gudbjerg</strong>. Faddere: Pigen Thrine Andersen af Gudme, Møller Frederik Rasmussens Hustru af <strong>Gudbjerg</strong>,Gaardmand Rasmus Hansen … <strong>og</strong> Ungkarl Hans Rasmussen af <strong>Gudbjerg</strong>, samt Gaardmand Hans Rasmussen, Ellerup.10. 1884, 22. december. Karen Marie Mortensen, Døbt i Kirken 18. januar <strong>1885</strong>. Ugift, Caroline Møller, Datter af Skrædder A. C. Mølleri Skaarup? Til huse for Husmand Jørgen Jørgensens Enke i Ellerup, 20 Aar, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Anders Mortensen afØrbæk. Faddere: Moderen bar Barnet, Indsidder Hans Madsens Hustru af Ellerup, Indsidder Hans Madsen, Indsidder RasmusMortensen, Indsidder Hans Andersen – alle af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel forJustitsraad Lange paa Ørbæklunde.11. 1884, 22. december. Anne Hansen, Hjemmedøbt 17. februar <strong>1885</strong>. Hørsvinger Hans Larsen <strong>og</strong> Hustru Ane Magdalene Hansen, 38 ½Aar, <strong>Gudbjerg</strong> Mark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.1. <strong>1885</strong>, 15. januar. Anne Rasmine Christine Rasmussen, Døbt i Kirken 8. marts <strong>1885</strong>. Arbejdsmand Mads Rasmussen <strong>og</strong> Hustru AneKirstine Hansen, 21 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Kirstine Hansen af Brudager, Husmand Hans Larsens Hustru paa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!