Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 2818. 1883, 14. oktober. Maren Jensen, Døbt i Kirken 18. november 1883. Husmand Jens Jørgen Jensen og Hustru Karen Rasmussen, 29Aar, Ellerup. Faddere: Købmand Pedersens Hustru af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Lars Jensens Hustru af Brænderup gik for.Skovfoged Rasmus Larsen og Skrædder Michael Rasmussen af Brændeskov, samt Ungkarl Niels Jensen af Svindinge.19. 1883, 3. november. Emilie Henriette Hansen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 25. december 1883. Husmand FrederikFerdinand Hansen og Hustru Ane Christensen, 31½ Aar, Brændeskov. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Lars Nielsen af Tved,Forpagter Peder Rasmussen af Brændeskov og Ungkarl Hans Karstensen af Vejstrup.20. 1883, 22. november, Rasmine Jensine Cecilia Rasmussen, Døbt i Kirken 13. januar 1884. Møller Johan Frederik Rasmussen ogHustru Ane Marie Jensen, 38½ Aar, Gudbjerg Mølle. Faddere: Pigen Bodil Kirstine Rasmussen af Gudbjerg, Gaardmand PoulPedersens Hustru af Thaarup, Gaardmændene Peder Larsen og Rasmus … … … Niels Nielsen – alle i Gudbjerg.- 1883, 17. juli. Anne Marie Rasmussen, døbt i Oure Kirke 5. august 1883. Ugift, Nielsine Kirstine Rasmussen af Oure, UdlagtBarnefader Skomager Rasmus Hansen af Gudbjerg. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel forGaardmand Niels Madsen i Gudbjerg. Anmeldt af Oure – Vejstrup Sogneraad, 29. november 1883.21. 1883, 6. december. Karen Dorthea Rasmussen, Døbt i Kirken 9. marts 1884. Gaardmand Poul Rasmussen og Hustru FrederikkeRasmussen, 33 Aar, Gudbjerg Skov. Faddere: Moderen bar Barnet, Skovfoged Lars Frederiksens Hustru paa Gudbjerg Skov, SkovfogedLars Frederiksen, Husmændene Rasmus Knudsen og Peder Larsen paa Gudbjerg Skov.1. 1884, 17. februar. Sigrid Ragnhild Hansen, Døbt i Kirken 14. april 1884. Indsidder Knud Hansen og Hustru Ane Margrethe Larsen,37 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Ane Sofie Karlsen af Gudbjerg, Pigen Marie Pedersen af Brænderup, Husmand Hans Jørgensen afBrænderup, Husmand Jens Jørgen Jensen og Indsidder Christen Pedersen af Ellerup.2. 1884, 26. februar. Anne Hansen, Døbt i Kirken 4. maj 1884. Gaardmand Henrik Hansen og Hustru Ane Kirstine Andersen, 35 ½ Aar,Gudbjerg. Faddere: Gartner H. Iversens Hustru af Kogsbølle, Gaardmand Peder Jensens Hustru af Gudbjerg. Gaardmand PederMadsen af Gudbjerg, Niels Rasmussen af Ellerup, Gartner Iversen af Kogsbølle.3. 1884. 3. marts. Anne Larsen, Døbt i Kirken 9. maj 1884. Gaardmand Peder Larsen og Hustru Marie Nielsen, 33 ½ Aar, Gudbjerg.Faddere: Husmand Niels Pedersens Hustru og Gaardmand Johan Larsens Hustru, begge af Langaa. Gaardmand Niels Madsen,Gaardmand Rasmus Hansen og Møller Frederik Rasmussen af Gudbjerg.4. 1884, 18. april. Karen Rasmussen, Døbt i Kirken 2. juni 1884. Gaardmand Niels Rasmussen og Hustru Maren Nielsen, 45 Aar,Ellerup. Faddere: Gaardmand Peder Nielsens Hustru af Gudbjerg, Købmand N. Pedersens Hustru af Ellerup. Gaardmand HenrikHansen i Gudbjerg, Gaardmand Lars Caspersen, Brænderup, Gaardmand Christen Nielsen, Ellerup Mark.5. 1884, 17. juni. Marie Kirstine Rasmussen, døbt i Vejstrup Valgmenigheds Kirke 11. juli 1884. Væver og Husmand Lars ChristianRasmussen og Hustru Marie Kirstine Rasmussen, Brændeskov, 39 Aar. Faddere: Faderen bar Barnet, Forpagter, Mejerist PederRasmussen af Brændeskov, Skovfoged Hans Peder Rasmussen af Brudager Mark og Gaardejer Rasmus Christensen af Brudager Mark.6. 1884, 5. juli. Hansine Camilla Hansen, Hjemmedøbt 20. juli, døbt i Nazareth Kirke i Ryslinge, 14. september 1884. Indsidder RasmusHansen og Hustru Maren Knudsen, 35 Aar, Stjernegaard, Ellerup Kohauge. Faddere: Barnets Moder, Boelsmand Hans Hansens Enkeaf Fjellerup, Husmand Jørgen Hansen af Holme, Gaardmand Jeppe Frandsen, ibid., Barnets Fader.7. 1884, 7. september. Dødfødt. Stenhugger Christian Andersen og Hustru Nielsine Hansen, 34 Aar paa Gudbjerg Mark.8. 1884, 18. oktober. Dagmar Nielsen, Døbt i Kirken 7. december 1884. Ugift, Johanne Madsen, 35 Aar, til huse for sin Moder HusmandJens Jensens Enke paa Gudbjerg Skov. Udlagt Barnefader, Ungkarl Edvard Nielsen Kierstein paa Lakkendrup Mark. Faddere:Husmand Rasmus Knudsens Hustru paa Gudbjerg Skov, Pigen An Katrine Larsen, ibid. Ungkarl Andreas Jørgen Madsen, HusmandRasmus Knudsen paa Gudbjerg Skov, samt Gaardbestyrer Rasmus Hansen, Ellerup Kohauge.9. 1884, 10. december. Anne Johanne Christine Nielsen, Døbt i Kirken 15. marts 1885. Kreaturhandler Niels Nielsen og Hustru KarenMarie Christensen, 25½ Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Thrine Andersen af Gudme, Møller Frederik Rasmussens Hustru af Gudbjerg,Gaardmand Rasmus Hansen … og Ungkarl Hans Rasmussen af Gudbjerg, samt Gaardmand Hans Rasmussen, Ellerup.10. 1884, 22. december. Karen Marie Mortensen, Døbt i Kirken 18. januar 1885. Ugift, Caroline Møller, Datter af Skrædder A. C. Mølleri Skaarup? Til huse for Husmand Jørgen Jørgensens Enke i Ellerup, 20 Aar, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Anders Mortensen afØrbæk. Faddere: Moderen bar Barnet, Indsidder Hans Madsens Hustru af Ellerup, Indsidder Hans Madsen, Indsidder RasmusMortensen, Indsidder Hans Andersen – alle af Ellerup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel forJustitsraad Lange paa Ørbæklunde.11. 1884, 22. december. Anne Hansen, Hjemmedøbt 17. februar 1885. Hørsvinger Hans Larsen og Hustru Ane Magdalene Hansen, 38 ½Aar, Gudbjerg Mark. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.1. 1885, 15. januar. Anne Rasmine Christine Rasmussen, Døbt i Kirken 8. marts 1885. Arbejdsmand Mads Rasmussen og Hustru AneKirstine Hansen, 21 Aar, Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Kirstine Hansen af Brudager, Husmand Hans Larsens Hustru paa

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 29Lakkendrup Mark, Husmand Hans Larsen og Gaardmand Anders Hansen paa Lakkendrup Mark, samt Gaardmand Jørgen Hansen afHesselager.2. 1885, 19. januar. - - - Husmand Niels Peder Vilhelmsen og Hustru Marie Kirstine Sørensen, 29 ½ Aar paa Lakkendrup Mark.Anmærkninger: Barnet døde før det blev døbt.3. 1885, 6. februar. Anne Marie Pedersen, Døbt i Kirken 24. marts 1885. Husmand Jens Pedersen og Hustru Jensine Pedersen, 27 Aar iBrændeskov. Faddere: Pigen Karen Pedersen af Holmdrup, Pigen Karen Marie Nielsen af Slæbæk, Husmand Hans Rasmussen afBrændeskov, Høker Hans Jensen ibid. og Ungkarl Niels Pedersen af Holmdrup.4. 1885, 7. februar. Marie Dagmar Larsen Lunde, Døbt i Kirken 29. marts 1885. Skovfoged Poul Larsen og Hustru Ane HedevigHansen, 26 Aar, Brænderup Vænge. Faddere: Jomfru Jensen fra Glorup, Jomfru Brun fra Glorup Skovridergaard, Købmand Pedersen,Ellerup, Gaardmand Anders Rasmussen, Gislev Dong og Ungkarl Hans Peder Larsen Lunde af Nørre Broby.5. 1885, 19. februar. Hansine Rasmussen, Døbt i Kirken 22. marts 1885. Gaardmand Anders Rasmussen og Hustru Henrikke MargretheHansen, 29 Aar, Gudbjerg Skov. Faddere: Pigen Maren Jensen af Skovsbo, Gaardmand Niels Rasmussens Hustru paa Gudbjerg Skov,Gaardmand Niels Rasmussen og Husmand Niels Rasmussen af Gudbjerg Skov, samt Gaardmand Anders Jensen paa LakkendrupMark.6. 1885, 3. marts. Kristine Rasmine Krog, Hjemmedøbt 28. marts, Døbt i Kirken 25. maj 1885. Skolelærer Lars Rasmussen Krog ogHustru Marie Andersen, 39, Brændeskov. Faddere: Pigen Kristine Rasmussen Krog fra Kerte, Pigen Maren Andersen fra Gamborg,Forpagter Peder Rasmussen, Brændeskov, Gaardmand Anders Jensen, Lakkendrup, Gaardmand Christian Andersen, Gamborg.7. 1885, 19. marts. *Laura Kirstine Pedersen, Døbt i Kirken 25. maj 1885. Husbestyrer Jacob Pedersen og Hustru Anne Madsen, 19 Aar iEllerup Sejet. I Henhold til Sunds Gudme Herredsfogeds Lehns Birkedommers Navnebevis 23. december 1905, er hendes fulde Navn;*Laura Kirstine Pedersen Bonneven, (O.P.A. № 938/1905).8. 1885, 29. april. Petra Juliane Frederikke Davidsen, Døbt i Kirken 14. juni 1885. Indsidder Anders Julius Davidsen og Hustru MetteKirstine Hansen, 38 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Smed Kristen Andersens Hustru fra Kogtved, Indsidder JørgenChristian Nielsens Hustru Familiehuset ved Mullerup. Husmand Rasmus Davidsen af Kværndrup. Indsidder Jørgen Nielsen,Familiehuset ved Mullerup, og Smed Christen Andersen af Kogtved.

– et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn - FOA
Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 1 • Januar 2008
Jørn Vibe Andreasens præsentation på workshop 1. marts 2005
Page 1 H.' ' 1 I Y@ 'l f ..1 ... il... - - '- _ ...www m.....„.._.......w_.„m. .. wh ...
Page 1 www.hart|auer.at1m2m1 . " _ LENSBOND ¿Die modernste ...
NEPTUNE 1 & 2 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO
Nr. 1 · april·2013 - PASCHAL-Danmark A/S
August - September 2008 · nr. 1 - DLF-TRIFOLIUM Denmark
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
Page 1 0 lI.-MES Il. nl. nimmer unsre.. s," „_giiulicn sale _todos lne ...
Page 1 el i' I ¿DE *f " VA È". l D n ñ ny l FII-lul L'HISWIRE Page 2 ...
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Drenge. 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Piger. 1
Ølgod og Strellev sogne – døbte 1701 til 1731
Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1
Åstrup sogn døbte 1692-1814.
Vester Starup sogn døbte 1692-1814.
Give sogn døbte 1700-1814.
Nørup sogn døbte 1679-1814.
Fødte Drenge – og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 FØDTE ...
Sønder Omme sogn døbte 1685-1814.
Næsbjerg og Øse sogne døbte 1646-1751.