Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 217. 1874, 13. september. Niels Christensen Nielsen, Døbt i Kirken 18. oktober 1874. Gaardmand Christen Nielsen og Hustru AneChristensen, 23 ½ Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Pigen Maren Christensen af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Gaardmand NielsRasmussens Kone af Ellerup gik for. Gaardmændene Niels Rasmussen, Anders Christensen og Christen Hansen af Ellerup.18. 1874, 26. oktober. Martin Hansen, Døbt i Kirken 10. januar 1875. Maler Niels Hansen og Hustru Frandsine Pedersen, 21 Aar iLakkendrup. Faddere: Gaardmand Rasmus Eriksens Enke af Sørup bar Barnet, Snedker Knud Sørensens Kone af Slæbech gik for.Snedker Knud Sørensen og Skomager Henrik Hansen af Slæbech, samt Ungkarl Jørgen Pedersen af Lakkendrup. Anmærkninger:Ægteviede… … ifølge attest 17. november 1874 …- 1874. 17. februar. Carl Thorvald Lauritsen Gydesen, Døbt af Birkedal i Vejstrup Kirke, 20. maj 1874. Gaardmand Lars MøllerGydesen og Hustru Petrine Wilhelmine Holm paa Lakkendrup Mark. Anmærkninger: Først anmeldt den 14. november.19. 1874, 24. november. Claus Martin Nielsen, Hjemmedøbt 4. februar 1875, Døbt i Kirken 21. februar 1875. Indsidder Søren Nielsen ogHustru Maren Hansen, 36 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Ane Marie Nielsen af Slæbech bar Barnet, Skomager P. MortensensKone af Gudbjerg gik for. Husmændene Peder Andersen og Hans Jensen af Brændeskov, samt Skomager P. Mortensen af Gudbjerg.1. 1875. Hans Vilhelm Nielsen, Døbt i Kirken 25. april 1875. Indsidder Niels Peder Nielsen og Hustru Ane Kirstine Hansen 28 Aar iFamiliehuset ved Mullerup. Gaardmand Christen Pedersens Kone i Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Indsidder Hans Madsens Kone afMullerup Familiehus gik for. Indsidder Hans Madsen, Niels Madsen og Jørgen Nielsen af Familiehuset ved Mullerup.2. 1875, 17. marts. Jørgen Christian Jørgensen, Døbt i Kirken 13. juni 1875. Husmand og Væver Rasmus Jørgensen og Hustru PernilleClausen, 37 Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Aaby bar Barnet, Pigen Marie Nielsen af Vejstrup gik for.Gaardmand Niels Hansen, Husmand Rasmus Peder Hansen og Ungkarl Hermann Rasmussen af Lakkendrup.3. 1875, 30. marts. Lars Frederiksen, Døbt i Kirken 28. maj 1875. Gaardmand Frederik Rasmussen og Hustru Ane Jacobsen, 39 ½ Aar,Gudbjerg Skov. Faddere: Pigen Maren Larsen af Albjerg bar Barnet, Gaardmand Knud Rasmussens Kone paa Gudbjerg Skov gik for.Faddere: Gaardmand Jens Bech i Gudbjerg, Husmændene Hans Christensen og Lars Nielsen paa Gudbjerg Skov.4. 1875, 10. april. Poul Frederik Hansen, Døbt i Kirken 13. juni 1875. Husmand Hans Frederiksen og Hustru Johanne Marqvardsen, 34Aar i Brændeskov. Faddere: Husmand Hans Nielsens Kone af Ellerup Sejet bar Barnet, Husmand Knud Jørgensens Kone afBrændeskov gik for. Husmændene Christen Larsen, Knud Andersen og Jens Pedersen af Brændeskov.5. 1875, 25. april. Martin Clausen, Hjemmedøbt 5. juni, Døbt i Kirken 16. oktober 1875. Skovfoged Eduard Augustinus Clausen ogHustru Doris Louise Christine … 45 Aar i Ellerup Vænge. Faddere: Skovassistent Fløytrups Kone fra Sørup bar Barnet, Barnets SøsterSophie Clausen gik for. Forvalter Clausen paa Lundsgaard, Skovassistent Fløytrup fra Sørup, … Fløytrup fra Glorup.- 1875, 26. februar, i Hesselager. Hans Peder Nielsen, døbt i Hesselager Kirke 8. maj 1875. Ugift, Johanne Hansen af Hesselager, 28 Aar,den Udlagte Barnefader Ungkarl Niels Andersen af Langaa. - - - Anmærkninger: Moderen Tjente Timaanedersdagen for Barnets Fødselfor Gaardmand Niels Nielsens Enke i Ellerup. Anmeldt fra Hesselager, den 8. maj 1875.6. 1875, 25. juni. Niels Larsen Jensen, Hjemmedøbt 1. juli, Døbt i Kirken 12. september 1875. Faddere: Gaardmand Lars Jensen ogHustru Maren Jensen, 35 Aar, Brænderup. Faddere: Gaardmand Niels Hansens Kone af Lakkendrup bar Barnet, Husmand HansJørgensens Kone af Brænderup gik for. Gaardmændene Lars Caspersen, Niels Caspersen og smed Jørgen Danielsen af Brænderup.7. 1875, 26. juni. Anton Gerhard Thorkild Nielsen, Døbt i Kirken 4. august 1875. Skolelærer Morten Nielsen og Hustru FrederikkeMarie Clausen, 26½ Aar, Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Kirstine Rasmussen fra Holmdrup bar Barnet, Lars Clausens Kone fraGudme gik for. Lars Clausen, Gudme, Handelsbetjent fra Svendborg og Ungkarl Peder Nielsen fra Holmdrup.- 1875, 29. april. Rasmus Rasmussen, døbt i Hundstrup Kirke, 13. juni 1875. Moderen Karen Marie Larsen i Hundstrup, UdlagtBarnefader Hans Rasmussen i Ellerup Kohauge. - - - Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel paaBrænderupgaard. Hun er før Barnets Fødsel gift med Indsidder Rasmus Jensen i Stenstrup. Anmeldt fra Hundstrup 13. juni 1875.8. 1875, 24. juli. Dødfødt. Husmand Christen Rasmussen og Hustru Ane Margrethe Nielsen, 34 Aar, Gudbjerg.9. 1875, 27. juli. Hans Peder Christensen, Døbt i Kirken 29. august 1875. Ugift, Gjertrud Hansen, 24 Aar, Udlagt Barnefader, Ungkarl ogHjulmand Peder Christensen, begge i Ellerup. Faddere: Pigen Karen Sohnesen bar Barnet, Gaardbestyrer Rasmus Rasmussens Konegik for begge af Ellerup. Ungkarlene Rasmus Nielsen og Anders Johansen af Ellerup, samt Smedesvend Jacob Nielsen af Gudbjerg.Anmærkninger: Forældrene blev ægteviede i Gudbjerg Kirke, den 23. november 1877.10. 1875, 22. august. Hans Kristen Hansen, Hjemmedøbt 7. september, Døbt i Kirken 14. november 1875. Ugift, Maren Christensen, 21Aar i Ellerup Grøftehauge, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Hansen paa Ellerup Mark. Faddere: Gaardmand Jacob HjeriksensKone i Ellerup Kohauge bar Barnet, snedker Rasmus Sørensens Kone i Gudbjerg gik for. Gaardmand Jørgen Larsen, GaardbestyrerKnud Hansen og Gaardmand Christen Nielsen, alle paa Ellerup Mark.

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 311. 1875, 12. september. Hans Hansen, Døbt i Kirken 31. oktober 1875. Gaardbestyrer Mads Hansen Løv og Hustru Ane CathrineMadsen, 23 Aar, paa Gudbjerg Skov. Faddere: Gaardmand Hans Pedersens Kone paa Ellerup Mark bar Barnet, Gaardmand NielsMadsens Kone i Gudbjerg gik for. Gaardmand Peder Madsen af Gudme, Husmændene Niels Pedersen og Christen Nielsen paaGudbjerg Skov.12. 1875, 21. september. Hans Pedersen, Døbt i Kirken 7. november 1875. Ugift, Abelone Hansen 29 Aar, i Brændeskov, UdlagtBarnefader Georg Pedersen i Ringe. Faddere: Gaardmand Peder Pedersens Kone af Freltofte bar Barnet, Husmand Jens PedersensKone af Brændeskov gik for. Husmændene Jens Pedersen, Peder Andersen og Jens Hansen af Brændeskov. Anmærkninger: HusmandJens Hansen B… i Brændeskov meldte Fødselen. Moderen opholdt sig Timaanedersdagen før Barnets Fødsel, efter Skudsmaalsbogen iEgense.13. 1875, 7. oktober. Johan Pedersen Rasmussen, Døbt i Kirken 12. december 1875. Skovfoged Lars Rasmussen og Hustru KirstenHansen, 40½ Aar, paa Gudbjerg Skov. Faddere: Pigen Karen Rasmussen fra Holmdrup bar Barnet, Gaardmand Knud RasmussensKone paa Gudbjerg Skov gik for. Gaardmand Niels Sørensen paa Gudbjerg Mark, Skovfoged Rasmus Jensen i Brændeskov ogHusmand Hans Mikkelsen i Albjerg.14. 1875, 25. oktober. Jørgen Hansen Jørgensen, Hjemmedøbt 17. november, Døbt i Kirken 12. december 1875. Gaardmand RasmusJørgensen og Hustru Birgitte Henriksen 34 Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Pigen Ane Christoffersen af Sortebro Kro bar Barnet,Gaardmand Hans Pedersens Kone paa Ellerup Mark gik for. Faddere: Gaardmand Jørgen Larsen, Gaardbestyrer Knud Hansen ogUngkarl Hans Hansen – alle paa Ellerup Mark.15. 1875, 29. oktober. Kristen Kristensen Nielsen, Døbt i Kirken 28. november 1875. Gaardmand Christen Nielsen og Ane Christensen,24 ½ Aar, paa Ellerup Mark. Faddere: Pigen Sara Nielsen af Ellerup bar Barnet, Gaardmand Anders Mortensens Kone paa EllerupMark gik for. Gaardmand Anders Christensen af Ellerup, Christen Hansen af Ellerup Grøftehauge og Gaardbestyrer Niels Rasmussenaf Ellerup.16. 1875, 31. oktober. Peder Pedersen, Døbt i Kirken 19. december 1875. Gaardmand Jens Pedersen og Hustru Johanne MargretheHansen, 34 Aar i Lakkendrup. Faddere: Gaardmand Anders Hansens Kone i Gudbjerg bar Barnet, Husmand Rasmus Nielsens Kone afLakkendrup gik for. Ungkarl Niels Hansen af Galdbjerg, Husmand Anders Drejer og Rasmus Knudsen af Lakkendrup.17. 1875, 10. november. Søren Peder Eriksen, Døbt i Kirken 30. januar 1876. Husmand Poul Eriksen og Hustru Severine Christiansen,35½ Aar, paa Lakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Marie Larsen af Brændeskov bar Barnet, Husmand Frederik Pedersens Kone paaLakkendrup Mark gik for. Husmændene Rasmus Knudsen og Jens Rasmussen, samt Gaardmand Jens Sørensen, alle paa LakkendrupMark.- 1875. 14. december. Vilhelm Rasmussen, Døbt i Kirken St. Jørgens Kirke, Svendborg, 9. januar 1876. Ugift, Elisabeth FrederikkeAndersen, Udlagt Barnefader, Rasmus Mathiassen af Gudbjerg. Moderen opholder sig i Pasop, Sørup Sogn. - - - Anmærkninger:Anmeldt af Pastor Bendsen i St. Jørgens Gaard, 9. januar 1876.1. 1876, 14. januar. Jørgen Jørgensen, Døbt i Kirken 27. februar 1876. Indsidder Lars Jørgensen og Hustru Marie Rasmussen 23 Aar,Brændeskov. Faddere: Pigen Karen Rasmussen af Brænderup bar Barnet, Pigen Sine Rasmussen af Sørup gik for. Skovfoged RasmusLarsen, Indsidder Hans Pedersen og Ungkarl Michael Rasmussen alle af Brændeskov.2. 1876, 30. januar. *Lars Rasmussen, Hjemmedøbt 30. januar, Døbt i Kirken 2. april 1876. Gaardmand Niels Rasmussen og HustruMaren Larsen, 38 Aar, paa Gudbjerg Skov. Faddere: Skrædder Peder Rasmussens Kone af Hørup bar Barnet, Gaardmand PederLarsens Kone paa Gudbjerg Skov gik for. Ungkarlene Peder Larsen og Hans Larsen af Gudbjerg, samt Lars Frederiksen paa GudbjergSkov. Anmærkninger: I Henhold til Sunds Gudme Herredsfogeds Lehns Birkedommers Navnebevis 25. november 1905, er hans fuldeNavn: *Lars Rasmussen Degn, (O.P.A. № 848/1905).3. 1876, 8. februar. *Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 19. marts 1876. Smed Jens Rasmussen og Hustru Mette Marie Hansen, 34 Aar,Brændeskov. Faddere: Pigen Ane Madsen bar Barnet, Husmand Niels Pedersens Enke gik for, begge af Brændeskov. GaardmændeneNiels Rasmussen og Peder Larsen, begge paa Gudbjerg Skov, samt Husmand Hans Hansen af Brændeskov. Anmærkninger: fik 1905,11. maj, Kongelig Bevilling paa Navnet; *Christian Rasmussen Aaskov.4. 1876, 26. februar. Carl Albert Peder Thyboe, Døbt i Kirken 2. april 1876. Købmand Albert Marius Peder Thyboe og Hustru AneMarie Petersen, 23 Aar, Ellerup. Faddere: Sypige Maren Nielsen af Nyborg bar Barnet, Slagter Jørgen Pedersens Kone af Ellerup gikfor. Husmand Hans Pedersen og Skomager Hans Pedersen af Brændeskov, samt Husmand Kristen Andersen af Dong Hørup.5. 1876, 29. februar. Christian Nielsen, Døbt i Kirken 9. april 1876. Husmand Niels Nielsen og Hustru Karen Pedersen, 40 Aar, paaGudbjerg Skov. Faddere: Gaardmand Jens Pedersens Hustru af Lakkendrup bar Barnet, Gaardmand Niels Rasmussens Kone paaGudbjerg Skov gik for. Snedker Møller, Snedker Hans Løv og Husmand Hans Christensen paa Gudbjerg Skov.6. 1876, 16. marts. Hans Christensen, Døbt i Kirken 14. maj 1876. Husmand Christen Larsen og Hustru Gjertrud Andersen, 39 Aar, paaLakkendrup Mark. Faddere: Pigen Ane Marie Larsen bar Barnet, Gaardmand Niels Thomsens Kone gik for. Husmændene PederSørensen, Peder Frederiksen og Gaardmand Anders Hansen – alle af Lakkendrup.

– et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn - FOA
Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 1 • Januar 2008
Jørn Vibe Andreasens præsentation på workshop 1. marts 2005
Page 1 H.' ' 1 I Y@ 'l f ..1 ... il... - - '- _ ...www m.....„.._.......w_.„m. .. wh ...
August - September 2008 · nr. 1 - DLF-TRIFOLIUM Denmark
NEPTUNE 1 & 2 – HELT KOMPROMISLØS - Nilfisk-ALTO
Nr. 1 · april·2013 - PASCHAL-Danmark A/S
Page 1 www.hart|auer.at1m2m1 . " _ LENSBOND ¿Die modernste ...
Graviditet og børn – også en mulighed for HIV-positive - Hiv-Danmark
1.-2. klasse drenge U8-U9 - Raarup-dk.dk
Page 1 0 lI.-MES Il. nl. nimmer unsre.. s," „_giiulicn sale _todos lne ...
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
Page 1 el i' I ¿DE *f " VA È". l D n ñ ny l FII-lul L'HISWIRE Page 2 ...
1 Indledning – Brohuset - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
Page 1 File 'u'iew Windel-»J Help *i MĶ ce; ® @Der |É| Beste MIF ...
Page 1 Page 2 501 SEmESII OWNERS.: 1.| .|. l. . “Januar | . . . . . .. . . I ...
Page 1 IAGAZINE FOR BIKERS „N ~ nn uw En." l E svn MW W ī ...
Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. – søndag d. 29 ...
Page 1 " Agizemfzf A A' f. 'von M ¿tref/lz i www Stel] zg .m e .m e. A ...
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Drenge. 1
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Piger. 1
Ølgod og Strellev sogne – døbte 1701 til 1731