Views
3 years ago

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 6- 1878, 1. juli. Anders Laurits Andersen, døbt i Gislev Kirke, 21. juli. Ugift, Ane Elisabeth Andersen, Sølt, Gislev Sogn, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Niels Peder Larsen i Ellerup Kohauge. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødselfor Gaardmand Niels Pedersen i Ellerup Kohauge, anmeldt af Provst … Spreichelsen?8. 1878, 2. november. Jens Laurits Jensen, Hjemmedøbt 3. november 1878. Skovfoged Niels Jensen og Hustru Maren Larsen, 29 Aar,Brænderup Vænge. Anmærkninger: Barnet døde før Daabens Publikation.9. 1878, 30. november. Heinrich Ludvig Lundegaard, Døbt i Kirken 12. januar 1879. Skrædder Niels Rasmussen Lundegaard og HustruClara Frederiksen, 26 Aar, Gudbjerg. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Peder Pedersens Kone af Gudbjerg gik for. IndsidderAnders Rasmussen, Husmændene Peder Pedersen og Rasmus Pedersen – alle af Gudbjerg.10. 1878, 10. december. Dødfødt. Gaardmand Niels Pedersen og Hustru Karen Andersen, 35 Aar, Ellerup Kohauge.1. 1879, 26. januar. Lars Antonsen, Døbt i Kirken 16. februar 1879. Ugift, Sarah Karoline Larsen, 19 Aar, paa Gudbjerg Skov, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Niels Antonsen paa Gudbjerg Skov. Faddere: Pigen Marie Hansen af Ellerup Grøftehauge bar Barnet,Gaardmand Peder Larsen paa Gudbjerg Skov gik for, Ungkarl Rasmus Larsen af Gudme, Hans Jørgen Larsen og Niels Peder Larsenpaa Gudbjerg Skov. Anmærkninger: Ungkarl Niels Peder Larsen meldte Fødselen.2. 1879, 28. januar. Kristen Kristensen, Døbt i Kirken 6. april 1879. Husmand Kristen Larsen og Hustru Gjertrud Marie Andersen, 40½Aar, Lakkendrup. Faddere: Pigen Katrine Hansen paa Lakkendrup Mark bar Barnet, Gaardmand Anders Jensens Kone af Lakkendrupmark gik for. Gaardmændene Jørgen Hansen, Hans Larsen og Anders Hansen af Lakkendrup.3. 1879, 5. februar. Rasmus Jørgensen, Døbt i Kirken 10. april 1879. Indsidder Lars Jørgensen og Hustru Maren Rasmussen, 26 Aar,Brændeskov. Faddere: Peder Hansens Kone af Hørup bar Barnet, Pigen Marie Rasmussen af Sørup gik for. Ungkarl MichaelRasmussen og Husmand Johannes Kristoffersen af Brændeskov, samt Husmand Peder Hansen af Hørup.4. 1879, 8. april. Lars Christian Larsen, Døbt i Kirken 22. maj 1879. Ugift, Ane Katrine Larsen, 22½ Aar, paa Gudbjerg Skov, UdlagtBarnefader, Tjenestekarl Rasmus Larsen paa Mullerup, født i Øster Skerninge. Faddere: Gaardbestyrer Rasmus Hansens Kone afEllerup Grøftehauge bar Barnet, Husmand Rasmus Knudsens Kone paa Gudbjerg Skov gik for. Ungkarlene Jørgen Larsen, KnudHansen og Lars Hansen paa Mullerup. Anmærkninger: Barnefaderen meldte selv Fødselen.5. 1879, 19. juni. Jens Peder Pedersen, Døbt i Kirken 3. august 1879. Husmand Markus Pedersen og Hustru Rasmine Jensen Bæk, 42½Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Johanne Pedersen af Thaarup bar Barnet, Gaardmand Rasmus Rasmussens Kone Kirsten Steffensen afEllerup gik for. Husmand Rasmus Pedersen af Thaarup, Gartner Christoffer Frederiksen og Ungkarl og Gaardbestyrer ChristenChristensen af Ellerup.6. 1879, 21. august. Rasmus Nielsen Drejer, Hjemmedøbt 25. september, Døbt i Kirken 12. oktober 1879. Husmand Anders NielsenDrejer og Hustru Maren Hansen, 28 ½ Aar, Lakkendrup. Faddere: Gaardbestyrer Christen Pedersens Hustru Ane Kirstine Pedersen afSvindinge bar Barnet, Gaardmand Christen Jensens Kone Johanne Pedersen af Lakkendrup gik for. Gaardmand Jens Pedersen ogUngkarl Herman Rasmussen af Lakkendrup, samt Husmand Lars Rasmussen i Oure.7. 1879, 4. september. Jørgen Peder Jørgensen, Døbt i Kirken 19. oktober 1879. Ugift, Maren Rasmussen, 21 Aar, til huse forGaardmand Jørgen Pedersens Enke i Ellerup. Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Peder Jørgensen for Gaardmand Rasmus Jørgensen paaEllerup Mark. Faddere: Pigen Karen Marie Hansen paa Ellerup Mark bar Barnet, Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone BirgitteHenriksen ibid., gik for. Gaardmand Rasmus Jørgensen paa Ellerup Mark, Ungkarl Rasmus Christoffersen ad Svindinge, Lamdrup ogUngkarl Peder Pedersen af Brænderup. Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand AndersNielsens Enke paa Brudager Mark.8. 1879, 28. september. Rasmus Jensen, Hjemmedøbt 18. oktober, Døbt i Kirken 7. december 1879. Husmand Hans Jensen og HustruSophie Frederikke Jacobsen, 32 Aar, Brændeskov. Faddere: Tjenestepige Karen Kirstine Jensen for Gaardmand Jørgen Hansen paaLakkendrup Mark bar Barnet, Husmand Rasmus Pedersens Kone paa Brudager Mark. Husmand Jens Pedersen, Ungkarlene HansJensen og Hans Hansen af Brændeskov.9. 1879, 23. september. Rasmus Jensen, Døbt i Kirken 2. november 1879. Ugift, Maren Madsen, 24 Aar, tjenende for StedfaderenHusmand Jens Jensen paa Gudbjerg Skov. Udlagt Barnefader, Ungkarl Jens Jørgen Andersen, tjenende i Lunde for Gaardmand MadsPedersen Skovsgaard. Faddere: Pigen Maren Pedersen af Ellerup Grøftehauge bar Barnet, Pigen Ane Katrine Larsen paa GudbjergSkov gik for. Husmændene Rasmus Knudsen og Peder Larsen paa Gudbjerg Skov, samt Ungkarl Hans Hansen af Lunde.Anmærkninger: Moderen tjente Timaanedersdagen før Barnets Fødsel for Gaardmand Mads Pedersen Skovsgaard paa Lunde Mark iLunde Sogn.10. 1879, 2. november. Lars Peder Larsen, Døbt i Kirken 28. december 1879. Gaardmand Peder Larsen og Hustru Marie Nielsen, 28 ¾Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Jensine Rasmussen paa Gudbjerg Skov bar Barnet, Gaardmand Niels Madsens Hustru Ane MarieJohansen i Gudbjerg, gik for. Ungkarl Rasmus Larsen af Galdbjerg, Gaardmændene Rasmus Hansen og Rasmus Jacobsen af Gudbjerg.11. 1879, 11. december. Hans Jørgen Jensen, Døbt i Kirken 29. februar 1880. Gaardmand Lars Jensen og Hustru Maren Jensen, 35½ Aar,Brænderup. Faddere: Boelsmand Lars Andersens Hustru af Skaarup bar Barnet, Gaardmand Lars Caspersens Hustru af Brænderup gikfor. Gaardmand Rasmus Hansen af Gudbjerg, Gaardmand Christen Jensen og Smed Jørgen Danielsen af Brænderup.

Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drengeog Pigebørn - 1874-1885 71. 1880, 2. februar. Jørgen Peder Christoffersen, Hjemmedøbt 11. februar, Døbt i Kirken 11. april 1880. Husbestyrer RasmusChristoffersen og Hustru Maren Jørgensen, 29 Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Marie Jørgensen af Vormark bar Barnet, Indsidder Lars’Hustru af Ellerup gik for. Gaardmand Christian Pedersen og Ungkarl Peder Pedersen i Brænderup, samt Ungkarl Niels Hansen afEllerup.2. 1880, 9. februar. Dødfødt. Kreaturhandler Niels Nielsen og Hustru Ane Hansen, 28 ¼ Aar, Gudbjerg.3. 1880, 12. februar. Carl Pedersen, Døbt i Kirken 3. marts 1880. Husmand Søren Pedersen og Hustru Karen Pedersen, 45 Aar, paaLakkendrup Mark. Faddere: Pigen Nielsine Rasmussen bar Barnet, Boelsmand Peder Pedersens Hustru Ane Jørgensen Krog gik for,Boelsmand Peder Pedersen, Husmændene Rasmus Peder Hansen og Lars Hansen – alle paa Lakkendrup Mark.4. 1880, 19. april. Peter Marius Olsen, Døbt i Kirken i Svendborg, Frue Kirke 13. juni 1880. Ugift, Caroline Rasmine Christensen,Tjenestepige paa Mullerup, født i Sønder Broby, 17. februar 1857, Udlagt Barnefader, Ungkarl og Væver Martin Olsen af Lunde, søn afHusfæster Ernst Peder Olsen i Kværndrup. Faddere: Barnets Forældre, Pigen Jensine Rasmussen af Svendborg, Snedker E. P. Olsen afKværndrup, Skibstømmermand E. Olsen af Svendborg. Ifølge attest fra Kordegn ved Frue Kirke, S. Frederiksen, Svendborg, 13. juni1880. Anmærkninger: Barnefaderen meldte Fødselen. Moderen har tjent paa Mullerup siden 3. juni 1878.5. 1880, 12. maj. Niels Jørgen Nielsen, Døbt i Kirken 20. juni 1880. Ugift, Stine Rasmussen, 24½ Aar, Datter af Skovfoged RasmusLarsen i Brændeskov, Udlagt Barnefader, Tjenestekarl Hans Nielsen, Svendborg, Søn af Husmand Niels Jørgensen i Øster Skerninge.Faddere: Pigen Ane Marie Rasmussen af Svendborg bar Barnet, Pigen Nielsine Rasmussen ibid., gik for. Husmand Niels Pedersen ogUngkarl Michael Rasmussen af Brændeskov, samt Ungkarl Mogens Nielsen af Svendborg. Anmærkninger: Moderen tjenteTimaanedersdagen før Barnets Fødsel for Købmand J. P. Baagø, Frue Sogn, Svendborg.6. 1880, 18. maj. Johan Ludvig Hansen, Hjemmedøbt 31. maj, Døbt i Kirken 4. juli 1880. Indsidder Jens Hansen og Hustru Ane Hansen,30 Aar, Familiehuset ved Mullerup. Faddere: Bødker Rasmus Hansens Kone af Sandager bar Barnet, Indsidder Jens Rasmussens Kone iFamiliehuset ved Mullerup gik for. Ungkarl Niels Peder Hansen, Mullerup, Bødker Rasmus Hansen af Sandager og Indsidder JensRasmussen, Familiehuset ved Mullerup.7. 1880, 27. maj. Jens Marius Rasmussen, Hjemmedøbt 31. maj, Døbt i Kirken 27. juni 1880. Indsidder Hans Rasmussen og HustruAnne Kirstine Madsen, 25 Aar, … huset ved Mullerup. Faddere: Indsidder Jens Rasmussens Hustru Christine Vilhelmine Hansen iFamiliehuset ved Mullerup. Indsidder Jørgen Nielsens Kone, ibid., Maren Nielsen. Indsidder Hans Rasmussen, Familiehuset vedMullerup, Husmand Rasmus Rasmussen af Trunderup, Gaardmand Niels Pedersen i Ellerup Grøftehauge.8. 1880, 3. september. Knud Peder Knudsen, Døbt i Kirken 10. oktober 1880. Husmand Rasmus Knudsen og Hustru Ane Marie Larsen,24 ¼ Aar, Gudbjerg Skov. Faddere: Husmand Rasmus Larsens Hustru paa Trunderup Mark bar Barnet, Pigen Ane Katrine Larsen paaGudbjerg Skov gik for. Gaardmand Jens Bech i Gudbjerg, Skovfoged Rasmus Rasmussen og Husmand Peder Larsen af Gudbjerg Skov.9. 1880, 4. september. Peder Pedersen, Hjemmedøbt 4. oktober, Døbt i Kirken 17. oktober 1880. Ugift, Henriette Pouline JørgineJørgensen, 20 Aar, til huse i Familiehuset ved Mullerup. Udlagt Barnefader, Johan Pedersen paa Trunderup Fattiggaard, hvor han erArbejdskarl. Faddere: Pigen Christiane Madsen af Kværndrup Mark, Pigen Marie Kirstine Pedersen af Ellerup Sejet. Ungkarl ChristianPedersen af Oure, Ungkarl Knud Andersen Brænderupgaard og Indsidder Søren Pedersen af Mullerup Familiehus. Anmærkninger:Barnefaderen, der er søn af Husmand Peder Pedersen i Oure meldte selv Fødselen, Moderen tjente Timaanedersdagen før BarnetsFødsel for Gaardmand Rasmus Jørgensen paa Kværndrup Mark.10. 1880, 13. september. Jens Peder Hansen, Døbt i Kirken 17. oktober 1880. Gaardbestyrer Rasmus Hansen og Hustru MarenChristensen, 26 Aar af Ellerup Grøftehauge. Faddere: Gaardmand Rasmus Jørgensens Kone af Ellerup Mark, Gaardmand ChristenNielsens Hustru ibid., Gaardmændene Knud Lyder Hansen, Christen Nielsen og Niels Rasmussen af Ellerup.11. 1880, 15. september. *Mads Pedersen, Døbt i Kirken 14. november 1880. Gaardmand Niels Pedersen og Hustru Karen Andersen, 37Aar, Ellerup Kohauge. Faddere: Pigen Karen Henriksen af Ellerup Grøftehauge, Gaardmand Christen Pedersens Hustru ibid.Gaardmændene Jakob Hjeriksen og Knud Christensen, samt Husmand Christen Madsen – alle af Ellerup Kohauge. Anmærkninger: Ihenhold til Kongelig Bevilling, 17. april 1905, er hans fulde Navn: *Mads Nørregaard, (O.P.A. № 282/1905).12. 1880, 20. september. Hans Mortensen, Døbt i Kirken 31. oktober 1880. Gaardmand Anders Mortensen og Hustru Ane Nielsen, 36Aar, Ellerup. Faddere: Pigen Ane Kirstine Hansen af Rygaard Skovfogedbolig, Gaardmand Christen Nielsens Hustru paa EllerupMark. Gaardmand Christen Nielsen, Ellerup, Gaardmand Christen Christensen ibid. og Skovfoged Christen Hansen af Rygaards Skov.13. 1880, 2. oktober. Niels Peder Larsen, Døbt i Kirken 21. november 1880. Gaardmand Peder Larsen og Hustru Marie Nielsen, 29 ¾Aar, Gudbjerg. Faddere: Pigen Maren Larsen af Langaa bar Barnet, Gaardmand Peder Jacobsens Kone i Gudbjerg gik for. GaardmandRasmus Hansen og Ungkarl Rasmus Larsen af Gudbjerg, samt Ungkarl Jens Nielsen af Langaa.14. 1880, 4. oktober. Jens Christian Larsen, Døbt i Kirken 14. november 1880. Bødker Jørgen Larsen og Hustru Ane Marie Pedersen, 27¾ Aar, Ellerup. Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Markus Pedersens Hustru af Ellerup. Indsidder Christoffer Frederiksen afEllerup, Ungkarl Rasmus Larsen paa Mullerup og Husmand Niels Pedersen af Skaarupøre.

Graviditet og børn – også en mulighed for HIV-positive - Hiv-Danmark
Page 1 Page 2 Jupiter Satu rn _, .- Neptune i * .i n «1_ Plutu Page 3 ...
1.-2. klasse drenge U8-U9 - Raarup-dk.dk
1 Indledning – Brohuset - It.civil.aau.dk - Aalborg Universitet
indhold · d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund
Page 1 File 'u'iew Windel-»J Help *i MĶ ce; ® @Der |É| Beste MIF ...
Page 1 Page 2 501 SEmESII OWNERS.: 1.| .|. l. . “Januar | . . . . . .. . . I ...
Page 1 IAGAZINE FOR BIKERS „N ~ nn uw En." l E svn MW W ī ...
Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. – søndag d. 29 ...
№ 1 в мире - Tecnomagnete S.p.A.
Page 1 " Agizemfzf A A' f. 'von M ¿tref/lz i www Stel] zg .m e .m e. A ...
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1885-1891 1
Gudbjerg Kirkebog – Døbte Drenge – og Pigebørn - 1874-1885 1
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Drenge. 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1824 – 1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
Gudbjerg Kirkebog 1839 -1854 _Fødte Piger. 1
Ølgod og Strellev sogne – døbte 1701 til 1731
Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1
Sønder Omme sogn døbte 1685-1814.
Fødte Drenge – og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 FØDTE ...
Projekt ”Sundhed til døren” - Servicestyrelsen
Silkeborg Pigerne & Drengene - Ny side 1
Gudbjerg Kirkebog 1824-1838 1 - gudmelokalarkiv.dk
FCM Miniakademi for drenge i U10 – U12 alderen FC ... - KlubCMS
Invitation til Festival 2012 – teater for børn og unge