Views
3 years ago

PDF-format - Miljøstyrelsen

PDF-format - Miljøstyrelsen

Vandets opholdstid i

Vandets opholdstid i væksthuset er ca. én måned. Rensegraden i anlægget erca. 80% for fosfor og 70% for kvælstof. Henholdsvis 8% og 11% afspildevandets fosfor og kvælstofindhold bliver recyklet i systemet, dvs. høstes iplanter og dyr.Polykultur systemet opvarmes primært via solens indstråling, og overskudsvarmenudnyttes ved hjælp af to varmepumper. Om vinteren er der dog etlille varmeunderskud. Derudover anvendes energi til kunstlys, pumper,beluftning, mv., i alt ca. 110.000 kWh/år (= 2750 kWh pr PE pr år).Energiforbruget er således 50-500 gange højere end for en konventionelløsning med aktiv slam.2.5.3 Levende MaskinerSiden 1992 er et rensesystem baseret på levende organismer i væksthus blevetmarkedsført verden over som “Living Machines” (“Levende Maskiner”) affirmaet “Living Technology Ltd.” i samarbejde med John Todd’s firma“Ocean Arks International” (Todd & Josephson, 1996; Todd, 1997).Levende maskiner hævdes at være en økologisk teknologi, der ved hjælp afsolens energi i væksthuse og uden tilsætning af kemikalier kan rensespildevand til et niveau, der svarer til de mest avancerede konventionelleanlæg med næringssaltfjernelse. Endvidere angives Levende Maskiner at værebilligere både i anlæg og drift sammenlignet med konventionelle teknologier.Opbygningen af de levende maskiner tilpasses det specifikke spildevand,afløbskrav, mv.I 1995 iværksatte det amerikanske miljøministerium en uvildig undersøgelse afdrift og økonomi af en Levende Maskine etableret i Frederick, Maryland(Reed et al., 1996). Anlægget er etableret til behandling af enspildevandsmængde på 150 m 3 /døgn (ca. 600 PE) til følgende kravværdier:• BI 5

Figur 2-10 Procesdiagram for en 600 PE Levende Maskine i Frederick, Maryland (USA).Første trin i processen er en udendørs, delvis nedgravet to-kammer anaerob tank meden opholdstid på 18 timer. Spildevandet ledes herfra til tre parallelle serier af tanke iet væksthus. To beluftede tanke i serie (3 m i diameter, 2.7 m dybe) med planter påoverfladen (opholdstid 21 timer). Efterklaring. Tre såkaldte “ecological fluidizedbeds” i serie indeholdende pimpsten, der periodevis ved beluftning holdes i suspension(opholdstid 25 timer). Efterklaring (opholdstid 12 timer). Rodzoneanlæg opbygget igrus (opholdstid 11 timer)Miljøministeriets undersøgelser viste følgende (Reed et al., 1996):(1) Anlægget kunne ikke overholde udlederkravet for total-P < 3 mg/l,og periodevis heller ikke kravene for NH 4-N < 1 mg/l og total-N

PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Læs publikationen i PDF-format - Miljøstyrelsen
Tjek din olietank - Miljøstyrelsen
Download publikationen - Miljøstyrelsen
Se Miljøtilsyn 2009 her - Miljøstyrelsen
Miljøvurdering af kemiske stoffer i byggevarer - Miljøstyrelsen
Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn - Miljøstyrelsen
Basisanalyse - del 1. Karakterisering af ... - Miljøstyrelsen
ET ØNSKE OM AT VÆRE PROAKTIV DRIVER DEN ... - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Publikationen i pdf-format
Publikationen i pdf-format - Energitilsynet
Teksten i pdf-format - Arbejdstilsynet
Industriens Bygninger (PDF-format)
Præsentation i PDF format - Optagelse.dk
downloades i PDF-format - Midtjysk Turisme
Hele publikationen i PDF-format - Undervisningsministeriet
Hent i PDF-format - Kommunernes Skolebiblioteksforening
Publikationen i PDF format - Det Etiske Råd
download product sheet (.pdf format)