Views
3 years ago

PDF-format - Miljøstyrelsen

PDF-format - Miljøstyrelsen

10 cm grus 4/8 mm20 cm

10 cm grus 4/8 mm20 cm grus 16/32 mmgeotekstil, membran, osv.Anlægget afgrænses i sider og bund med en tæt membran af plast eller lermed lav hydraulisk ledningsevne (k f< 10 -7 m/s). Der etableres 30 cm fribordomkring anlægget for at forhindre tilledning af overfladevand. Anlæggetsoverflade skal være plan.Anlægget beplantes med Tagrør, Sø-Kogleaks, eller andre sumpplanter i entæthed af 5 planter pr m 2 .Spildevandet fordeles på filteroverfladen ved hjælp af et tryksatfordelingssystem. Én åbning må ikke forsyne større arealer end 6-8 m 2 . Vedunderjordisk tilledning sker dette i et lag af groft grus (f.eks. 6/32 mm).Belastningen sker med en frekvens på maksimalt 4 belastninger pr døgn. Hverbelastning skal være af en varighed

Hvis der anvendes andre plantearter, eller hvis anlægget skal behandlespildevand fra mere end 30 personer, bør der søges bistand fra et firma medspeciel ekspertise.3.3.3 Drift og vedligeholdelseDet beplantede filteranlæg skal kontrolleres jævnligt for at sikre at vandetfordeles ligeligt over bedet og for at sikre at der ikke er tilklogning.Ukrudt (alle andre arter end Tagrør) skal fjernes fra bedet, da disse hæmmerTagrørenes vækst.Det anbefales at anlægget inspiceres oftere om vinteren.Fordelersystemet i indløbet til bedet skal renses med 1 til 6 månedersmellemrum for at modvirke dannelsen af kortslutningsstrømme.3.3.4 MærkningDer skal placeres et opslag i bygningen, der beskriver hele renseanlægget ogden nødvendige anlægsvedligeholdelse. Anlægsejeren er juridisk ansvarlig forat anlægget ikke forurener, er en helbredsrisiko eller til gene.42

PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Læs publikationen i PDF-format - Miljøstyrelsen
Download publikationen - Miljøstyrelsen
Tjek din olietank - Miljøstyrelsen
Se Miljøtilsyn 2009 her - Miljøstyrelsen
Miljøvurdering af kemiske stoffer i byggevarer - Miljøstyrelsen
Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn - Miljøstyrelsen
Basisanalyse - del 1. Karakterisering af ... - Miljøstyrelsen
ET ØNSKE OM AT VÆRE PROAKTIV DRIVER DEN ... - Miljøstyrelsen
Hent præsentation i PDF - Styrelsen for Forskning og Innovation
PDF-format - Miljøstyrelsen
Se Introduktionsbrochure i pdf format.
PDF-format - Miljøstyrelsen
Publikationen i PDF-format
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Download publikationen i pdf-format
Download publikationen i pdf-format
Læs den her (pdf-format) - Miljøstyrelsen
PDF-format - Finansministeriet