Views
3 years ago

PDF-format - Miljøstyrelsen

PDF-format - Miljøstyrelsen

IndholdFORORD

IndholdFORORD 7SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9Baggrund og formål 9Projektresultater 11SUMMARY AND CONCLUSIONS 15Results 171 INDLEDNING 191.1 PROJEKTETS FORMÅL 191.2 PROJEKTETS BAGGRUND 191.3 TYPER AF BEPLANTEDE FILTERANLÆG 191.4 FORSØGSANLÆG 201.5 UDFØRTE FORSØG 212 GRØNNE RENSEANLÆG 232.1 HVAD ER GRØN SPILDEVANDSRENSNING? 232.2 TYPER AF BEPLANTEDE FILTERANLÆG 232.2.1 Anlæg med horisontalt flow (’Rodzoneanlæg’) 232.2.2 Anlæg med vertikalt flow 252.3 FORDELE OG ULEMPER VED DE TO ANLÆGSTYPER 262.4 HYBRID SYSTEMER 272.4.1 HF-VF anlæg 272.4.2 VF-HF anlæg 272.5 ANDRE GRØNNE RENSEANLÆG 292.5.1 Grødeproducerende anlæg 292.5.2 Polykultur systemer 312.5.3 Levende Maskiner 333 UDENLANDSKE RETNINGSLINIER FOR ETABLERING AFBEPLANTEDE FILTERANLÆG 373.1 TYSKLAND 373.1.1 Gyldighedsområde 373.1.2 Afløbskrav 373.1.3 Belastningsopgørelse 373.1.4 Beliggenhed 383.1.5 Forrensning 383.1.6 Membran 383.1.7 Filtermedie 383.1.8 Overfladeareal 383.1.9 Til- og afløbskonstruktion 393.1.10 Beplantning 393.1.11 Drift og vedligeholdelsesvejledning 393.2 ØSTRIG 393.2.1 Gyldighedsområde 393.2.2 Belastningsopgørelse 393.2.3 Afløbskrav 403.2.4 Forrensning 403

3.2.5 Horisontale anlæg 403.2.6 Vertikale anlæg 403.3 ENGLAND 413.3.1 Placering 413.3.2 Design og konstruktion 413.3.3 Drift og vedligeholdelse 423.3.4 Mærkning 424 EKSPERIMENTER I BJØDSTRUP-LANDBORUP ANLÆGGET 434.1 FORSØGSANLÆG 434.1.1 Anlægget opbygning 434.1.2 Dimensionsgivende belastning 454.1.3 Kravværdier 454.2 RENSEEFFEKT UNDER NORMAL DRIFT 464.3 HYDRAULISK BELASTNING 494.4 RENSEGRAD I ANLÆGGETS DELE 494.5 NITRIFIKATIONSFORHOLD 534.5.1 Forsøgsopstilling 534.5.2 Hydraulik 544.5.3 Data indsamling 544.5.4 Nitrifikation som funktion af arealbelastning 544.5.5 Nitrifikation som funktion af belastningsfrekvens 554.5.6 Nitrifikation som funktion af temperaturen 564.5.7 Effekt af recirkulation på kvælstof fjernelse 574.6 DRIFTSPROBLEMER VED BJØDSTRUP-LANDBORUP ANLÆGGET 594.6.1 Tilstopning af tilløbsledning til bundfældningstank 594.6.2 Opstuvning fra tilløbskanal tilbage i bundfældningstank 594.6.3 Svigtende funktion af sifonen 594.6.4 Udfældning af jernforbindelser i bunden af det vertikale filter 594.6.5 Afhjælpning af driftsproblemer 605 UNDERSØGELSE AF FORSKELLIGE TYPER AF SANDSFOSFORBINDINGSEVNE 615.1 MATERIALER OG METODER 615.1.1 Sand og grusmaterialer 615.1.2 Karakterisering af sand 625.1.3 Fosforbindingskapacitet 635.1.4 Statistik 635.2 RESULTATER 645.2.1 Karakterisering af sand 645.2.2 Fosfor-isoterm eksperimenter 655.2.3 Kolonne eksperimenter 675.3 DISKUSSION 705.3.1 Betydning af geografisk oprindelse for fosforbindingsevnen 705.3.2 Hvilke karakteristika hos sandet har betydning forfosforbindingsevnen? 715.3.3 Fosforbindingskapacitet estimeret ved Langmuir isoterm plots 715.3.4 Estimeret levetid af det undersøgte sand 715.3.5 Valg af sand til anvendelse i beplantede filteranlæg 726 UNDERSØGELSE AF FORSKELLIGE TYPER AF ’KUNSTIGE’MEDIERS FOSFORBINDINGS-KAPACITET 736.1 MATERIALER OG METODER 736.1.1 Undersøgte materialer 736.1.2 Karakterisering af materialer 746.1.3 Fosforbindingskapacitet 744

PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
Læs publikationen i PDF-format - Miljøstyrelsen
Download publikationen - Miljøstyrelsen
Tjek din olietank - Miljøstyrelsen
Se Miljøtilsyn 2009 her - Miljøstyrelsen
Miljøvurdering af kemiske stoffer i byggevarer - Miljøstyrelsen
Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn - Miljøstyrelsen
Basisanalyse - del 1. Karakterisering af ... - Miljøstyrelsen
dialoghæfte pdf-format - Miljøstyrelsen
Pjecen i pdf-format
PDF-format - Miljøstyrelsen
Uddrag af bog i pdf-format
PDF-format - DK-Cert
Download publikationen i pdf-format
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - Miljøstyrelsen
PDF-format - DK-Cert
Hele publikationen i PDF-format - Undervisningsministeriet
Folder om udstillingen (PDF-format) - AIDOH
Pdf-format velegnet til udskrivning - Naturstyrelsen
Hent i PDF-format - Kommunernes Skolebiblioteksforening