Views
3 years ago

EnergyDay 2

EnergyDay 2

Program

Program /EnergyDay #2311.00–14.15 - Vælg et af de Spor› 9.00-9.30Ankomst og registrering - Kaffe, rundstykker osv.9.30-9.45› Velkomst og præsentation af dagens programTaler: Professor Lasse Rosendahl, projektleder oginitiativtager EnergyVision› 9.45-10.15EnergipartnerskaberBright Green Island er et bornholmsk energipartnerskab,der gennem partnerskabelse har skabt synlige resultater påøen. Erfaringerne med dette arbejde vil blive diskuteret medrepræsentanter fra Bornholms energiselskab Østkraft ogandre centrale aktører.› 10.15-10.45Dansk Energi i partnerskaberDen fortsatte udvikling af energiforsyningssektoren erafhængig af flere partnerskaber. Hør sektorens brancheorganisationDansk Energi give deres bud på i hvilken retningudviklingen går.Spor 1: – Industriel SymbioseIndustriel symbiose handler om sam-arbejde mellemvirksomheder med fokus på genanvendelse, innovationog cirkulær økonomi hvor fx overskudsvarme, vand ellerrestprodukter anvendes som input i en anden virksomhedsproduktioneller til hele nye produkter.Tovholder: Lene Mariane Nielsen fra Netværk for BæredygtigErhvervsudvikling (NBE) samt grafisk facilitatorSpor 2: – Smart SourcingSmart Sourcing handler om, hvordan virksomhederforbedrer sin leverings-sikkerhed gennem et tværsektorieltleverandørnetværk. Samtidig bidrager leverandørnetværkettil virksomhedens proces- og produktinnovation.Tovholder: Center for Industriel Produktion samt grafiskfacilitaterTaler: Vicedirektør Anders Stouge, Dansk Energi› 10.45 – 11.00Pause – kaffe og frugt2EnergyVision, programfolder EnergyDay #2

Spor 3: – OOPPOmvendt offentligt-privat partnerskab (OOPP) handlerom, hvordan den offentlige myndighed kan understøttevirksomhedernes konkurrenceevne gennem udvikling af”smarte” energiløsninger. Det skal ske via ”smarte” købstilsagnog udliciteringer, så den offentlige myndighedbidrager til virksomhedernes produkt- og procesudviklingog smartere energiløsninger udvikles til gavn forsamfundet.› 12.00 – 13.00Frokost› 14.15 – 14.45Dynamikker i partnerskaberHør den kendte danske sexolog, forfatter og foredragsholderJoan Ørting give sit bud på, hvad der skal til for at få energipartnerskabernetil at swinge.Tovholder: Ph.d. Peter Wilgaard Larsen fra Partnership-Consulting samt grafisk facilitator› 14.45 – 15.30Opponering – Panel af fremtrædende profiler fra det offentligeog private opponerer mod sporenes løsningsdesign.Alle spor rummer en virksomhedscase samt toworkshops med fokus på henholdsvis identifikationaf udfordringer og design af løsninger.Moderator: Lasse Rosendahl› 15.30 – 16.00Fadøl og hotdogsOpsamling og udlevering af dagens konklusioner i USB-formEnergyVision, programfolder EnergyDay #2 3

OmKreds H 2-2013 - Dansk Sygeplejeråd
Tema nr 2 2008 om - Agape
HMI-Nyt 2 / 2007 - HMI Gl. Elevforening
tidsskriftet grønland nr.2-3_2008 - Det grønlandske Selskab
Valley News 2 - cemtec.dk
(pdf, 2 sider). - Incita
Page 1 Page 2 Forsidefotos: Mur-foto: Adam Smedes ÍLOKE-Film ...
Missions-Nyt nr. 2 - 2011 med billeder - Missionsfonden
Mål 2 Vejledning version 1.00
2. år af bacheloruddannelsen - Paragraf
Page 1 Page 2 Vedvarende Energi udgives af Organisationen for ...
kapitel 2 i Lev Vel bogen
Page 1 GL01 Laser Eyepiece Page 2 Wild GL01 Laser Eyepiece for ...
Forkant nr.2 2008 - Dansk Sygeplejeråd
Strategi-digital_dannelse_(2)
Passion Udvikling Fællesskab - DBU
Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2001:3 – 2009:2
Kvalitet og performance - Vejle april 2009-2