Views
3 years ago

Viega Journal DK 02/2010

Viega Journal DK 02/2010

12 Reportage- Ja, med

12 Reportage- Ja, med lidt god forhåndsplanlægninggør man jo ikke bare grossisten,men også sig selv en tjeneste, menerJohan Gustavsson.Håkan Kronlund, som er salgschef hos Viega Sverige, er ogsåmødt op i dag for at se på opførelsen af Gina Tricots hovedkontor.Han og Johan Gustavsson diskuterer de sidste detaljeromkring systemet Hygiene+ (Hygiene Plus) fra Viega.Hygiene+ har berøringsfri trykknapper til toiletter i miljøer somf.eks. hoteller, kontorer og offentlig administration. MedHygiene+ kan skyllefunktionen programmeres, så der er automatisktoiletskyl med et bestemt tidsinterval og den vandmængde,som er nødvendig for at sikre tilstrækkeligvandudskiftning i den del af rørsystemet, hvor der er risiko forstagnation og bakterielle problemer. Det er således en båderessourcebesparende og hygiejnisk løsning.Hurtig og pålidelig logistikløsning – en ekstra fordelDistributionen af materiale og komponenter til en byggepladser altid ekstremt vigtig. Hvis logistikken ikke fungerer, gårbyggeriet i stå, og bygherre og andre involverede parter taberpenge.En del af ansvaret ligger naturligvis hos installatøren, somskal kommunikere klare og tydelige bestillinger og tidsfristervidere til grossisten: – Ja, med lidt god forhåndsplanlægninggør man jo ikke bare grossisten, men også sig selv en tjeneste,mener Johan Gustavsson.– Det er jo også logistikken, som kan blive rigtigt dyr, hvisnoget går galt her, tilføjer Håkan Kronlund.Viega har grossister i nærheden af Borås, så distributionen afkomponenter har ikke været noget problem ved opførelsen afGina Tricots nye hovedkontor.– Desuden har Viega egne logistikløsninger, fortæller Håkan.Vi har et containersystem, hvor vi arbejder meget tæt på installatøren,som f.eks. Johan hos Installationsbolaget.Tanken med Viegas containersystem er, at det både skal væreen lettelse for installatøren og sikre, at der aldrig mangler materialei byggeperioden.– Til at begynde med fyldes containeren op med eksempelvis75 % af det materialekvantum, der forventes at være behovfor, forklarer Håkan. Installatøren udpeger herefter en person,som har ansvaret for, at materialet suppleres i god tid, indendet er brugt op.Med containersystemet effektiviseres byggeperioden. Menikke nok med det – det indebærer også færre transporter ogdermed betydelige miljøfordele. Fordele, som kan blive heltafgørende for en tids‐, budget- og miljøbevidst kundePrestabo til varme og Steptec tilwc-installationer

Produktnyhed13Det nye indstiksafløbtil anvendelse igulve uden tætning.Afløbsvariant med50 mm vandlås haren afløbskapacitetpå 0,8 l/s.Model nr. 4937Advantix indstiksafløbViega har mange produkter i sin palet,og naturligvis kan ikke alle have ligestor interesse for hele vort program,men vort nye Advantix indstiksafløbmener vi bør kunne finde interessehos de fleste.Den „lugtfri“ variantmed 30 mm vandlåshar en afløbskapacitetpå 0,4 l/s.Model nr. 4937.1Gulvafløb uden tætning:Garanteret enkel håndteringDen frostsikre variant„frostsikker medklap“, har en ydelsepå 0,7 l/s.Model nr. 4937.2De nye, praktiske indstiksafløb uden tætningsflange ogmed flerdobbelt læbetætning er den helt rigtige løsning tilbrug i områder uden tætning såvel indendørs somudendørs.Sæt afløbet ind i røret – færdig! Så kort kan det siges – ganskevist lettere forenklet – når man skal beskrive arbejdsgangenved montering af de nye indstiksafløb. De er blandt andet velegnedei følgende brugssituationer, hvor en tætning ikke erabsolut nødvendig:– som „nødafløb“ i vaskekælder– i alle rum, hvor der kun produceres spildevand lejlighedsvisog i mindre mængder– til haver med terrassebelægninger eller udendørsarealer,hvor der er et jordlag direkte under gulvbelægningen.Afløbet skal installeres i overensstemmelse med gældende nationaleregler for afløbsinstallationer.Karakteristika og modelvarianterMed tre forskellige modeller kan Viega tilbyde den rigtige løsningtil de forskellige anvendelsesområder. Til indendørs bruger der både en lugtfri variant og en variant med 50 mm vandlås.Til udendørs brug fås en frostsikker model med manuel klap.Alle vandlåsindsatser til indstiksafløbene er nemme at tage ud.Når de er fjernet, er der en åbning med en diameter på 90 mm,som gør det let at foretage rengøring og inspektion afspildevandsledningen. Alle vandlåsindsatser kan leveres somreservedele. Rist og ristramme til alle indstiksafløb er baseretpå vor gennemprøvede kvalitet, idet de er fremstillet i rustfrithøjkvalitetsstål i belastningsklasse K3.På monteringsstedet sættes afløbet med flerdobbelt læbetætningganske enkelt ind i rørstudsen til et PVC- eller HTrør.Afløbene kan anvendes til alle rør og muffer med en indvendigdiameter på 98-105 mm. Indstiksafløbet skal justeresefter gulvbelægningens højde og niveau, og afløbene kansåledes hurtigt og ukompliceret tilpasses til enhver installationssituation.Det anbefales dog at lade en tredobbeltlæbetætning blive siddende som tætning i røret, således atman altid er på den sikre side.Hvis man foretrækker at bruge en designrist eller en plade somafløbsafdækning, kan risten nemt udskiftes.Yderligere information findes påwww.viega.dk/produkter

23 mar 2010 Hand-outs Flest føl kursus - dvreg2.dk
Download filmfestivalprogrammet 2010/11 - Salaam DK
April 2010 (farver A5) pdf. - Tilbage til dds2610.dk
Offentleg journal 07 02 2013.pdf - Helse Førde
SkB.02-2010.referat - Kastrupgårdsskolen
OscarYankee 02-2010 - KZ Rally
2010-02-14 Generalforsamling - Dansk Pæon Selskab
SkB.02-2010.dagsorden - Kastrupgårdsskolen
Medlemmar Probus 2010-06-02 - Probus Göteborg
Dansk Vejtidsskrift 2010/02 Sikkerhed i danske vejtunneler
Fjordkulturen april, 02-2010 - Nordvestjysk Fjordkultur
Bulloog - 02/2010 - Chronik der Insel Norderney
VelRoet_2005_08_august2005.pdf 371KB 02.Aug.2010
Referat 2010-02-08 - Nordborg Golfklub
02 februar, marts 2010.pub - Nathanaels Kirke
Referat fra bestyrelsesmøde 09/02 2010 - Det Falsterske Digelag
VelRoet_2005_05_maj2005.pdf 262KB 02.Aug.2010
Mammen Friskole Torsdagsbrev 2010-02-04
bm referat 02-07-2012.pdf - groenningen1.dk