Views
3 years ago

Viega Journal DK 02/2010

Viega Journal DK 02/2010

Strategi5Venskab skaber

Strategi5Venskab skaber værdiEt venskab hviler efter vor opfattelse på en række begrebersom tillid, åbenhed og fortrolighed.Efter vor overbevisning er disse begreber det bedste fundamentfor begge parter til at opbygge et frugtbart og værdiskabendesamarbejde.Med strategien ”Vækst gennem venskaber” er Viega i gangmed at etablere et netværk af servicepartnere. Strategien er enerkendelse af, at man ikke kan være venner med alle, så dem,man er venner med, skal man passe ekstra godt på. En servicepartnerer en loyal og troværdig samarbejdspartner, som kannikke ja til, at de tiltag, Viega tilbyder, er værdiskabende ogdermed giver tilfredse kunder, trygge medarbejdere og mulighedfor øget vækst.Venskab forpligterFor at sikre og styrke partnerskabet er det nødvendigt medgensidige forpligtelser og klart definerede forventninger. Overfor de virksomheder, som Viega indgår partnerskab med, forpligtervi os til at bidrage til at udvikle deres kernekompetencerog forretningsområder, samt at uddanne deres medarbejdere.Virksomhederne har forskellige forretningsområder, hvor de ersærligt stærke.– F.eks. installationer af indbygningscisterner:I dag behøver en installationsvæg ikke blot at være et væghængttoilet. Den anvendes også til regulering af større vandsystemer.Er der længere perioder, hvor bad og toilet ikke benyttes, kandet stillestående vand forårsage øget bakterievækst. Viegasløsning Hygiene+ er et skyllesystem, som kan programmerestil at skylle i sådanne tilfælde.– Eller valg af materialer og materialesammensætning iht.vandkvaliteter. Viega har opsparet stor viden og kompetencepå dette felt. Her tænkes særligt på problemer omkring legionellai varmtvandsinstallationer, mikrobielt betinget korrosionog udfældning af tungmetaller.Ud over at vælge virksomheder, som arbejder inden for forskelligeforretningsområder, vælger vi også virksomheder afforskellig størrelse. Størrelsen og antallet af medarbejderekatalyserer ofte vidt forskellige organisatoriske udfordringer ogopgaver.Venskab er et vigtig element i vort fremtidige samarbejde.Indbygningscisterner kan anvendes til regulering af størrevandsystemer.Uanset virksomhed opsætter Viega og virksomheden en handlingsplan,som klart beskriver de aktiviteter og mål, der passertil den specifikke virksomheds profil. Selvfølgelig med respektfor de strategier og forretningsområder, som den pågældendevirksomhed har.Servicepartneren får herefter mulighed for at tilbyde en langrække unikke services og garantier til sine kunder, som får virksomhedentil at fremstå som en troværdig og værdiskabendeleverandør på markedet. En win-win-situation hele vejen igennem.Elektronisk styring af skyllesystem og berøringsfri betjeningspladetil indbygningscisterne.

23 mar 2010 Hand-outs Flest føl kursus - dvreg2.dk
Download filmfestivalprogrammet 2010/11 - Salaam DK
April 2010 (farver A5) pdf. - Tilbage til dds2610.dk
Offentleg journal 07 02 2013.pdf - Helse Førde
SkB.02-2010.referat - Kastrupgårdsskolen
OscarYankee 02-2010 - KZ Rally
2010-02-14 Generalforsamling - Dansk Pæon Selskab
SkB.02-2010.dagsorden - Kastrupgårdsskolen
Medlemmar Probus 2010-06-02 - Probus Göteborg
Dansk Vejtidsskrift 2010/02 Sikkerhed i danske vejtunneler
Fjordkulturen april, 02-2010 - Nordvestjysk Fjordkultur
Bulloog - 02/2010 - Chronik der Insel Norderney
VelRoet_2005_08_august2005.pdf 371KB 02.Aug.2010
Referat 2010-02-08 - Nordborg Golfklub
02 februar, marts 2010.pub - Nathanaels Kirke
Referat fra bestyrelsesmøde 09/02 2010 - Det Falsterske Digelag
VelRoet_2005_05_maj2005.pdf 262KB 02.Aug.2010
Mammen Friskole Torsdagsbrev 2010-02-04
bm referat 02-07-2012.pdf - groenningen1.dk