159kr. - MEDRUNDTonline

medrundtonline.dk
  • No tags were found...

159kr. - MEDRUNDTonline

UGE 35 - NR 02 - 2013Materialerne i dette omslag omdeles af Post DanmarkMEDRUNDTUGE 35 NR2 2013Vi kæmper for den gode kvalitet. I produkter, udstyr, service og rådgivning.Fra nu af kan du blive medlem af Flügger farver klub og få 15% rabatpå alt i vores forretninger.Det er også en kvalitet. Synes vi.BYGGERI TIL BØRN ER IKKE FOR SJOVHistoriker Ning de Coninck-Smith undersøger i sin bog ”Barndom og Arkitektur”, hvordan byggeriertil børn har udviklet sig igennem 300 år i Danmark. Fortidens vandkæmmede børn, der sad ogstod på række i enkle, firkantede skoler er i dag erstattet med plads til forskellighed – både blandtbørnene og i skolebyggerietLæs mere på indersiderneSOMMERUDSALGFri taleog 4 gigabyte dataKundeklubben kan ændre fordele og rabatter.Se handelsbetingelser på flugger.dkScan koden og meld dig indsparkr.40 MD.FOr EVIGTFri tale4 gb data,Fri sms & mms159 md.kr.min. pris 1. md. 248 kr.Pakkens indhold er til normal indenlandsk trafik.CBB.DK mere end 4 GB: nedsat hastiGhed. tilBuddet Gælder t.o.m. 03.10.13. oPrettelse 89 kr.1699_Helligdagskampagne_DK_179x200.indd 14/22/13 3:34 PM


Bogen Barndom og Arkitektur. Rum til danske børnigennem 300 år udkom på forlaget Klim i 2011.Bogen handler om en række forskellige byggeriertil børn – ikke kun skoler og børnehaver.FRA BØRN I LIGE RÆKKERTIL SMÅ PERSONLIGHEDERFAKTA:Ning de Coninck-Smith er dr.phil. og professor, m.s.o. (professormed særlige opgaver) ved Institut for Uddannelse ogPædagogik, Aarhus Universitet. Hun har igennem mangeår beskæftiget sig med byggeri til børn og har udgivet flerebøger.I dag er Ning de Coninck-Smith sammen med dr.phil. CharlotteAppel hovedredaktører på et fembindsværk om dendanske skoles historie helt tilbage fra middelalderen ogfrem til i dag, som kommer til efteråret og et år frem. 2014er nemlig 200 året for undervisningspligtens indførelse iDanmark.Eksempler på forskelle ibyggeri til børn – før og nu• Den klassiske skolestue er skiftet ud med pædagogiskelæringsrum eller værksteder• Samfundsholdning afspejles i byggeri med f.eks.jordvarme eller græs på taget• Demokratisk arkitektur med f.eks. vinkevinduer ogtrapper i forskellig højde har afløst en mere hierarkiskarkitektur med f.eks. inspektørens kontor i centrum• Stringent opdeling i klasseværelser erstattes affællesskabstanke med f.eks. gennemsigtige glasvægge• Erkendelse af børns individualitet kommer til udtryk if.eks. læsehjørne og kroge til selvstændig fordybelseMåden, vi bygger skoler og børnehaver på, siger meget om, hvordan vi somsamfund ser børn, mener Ning de Coninck-Smith. En af de største ændringer sidende første skolebyggerier er, at vi har fundet ud af, at børn er forskelligeUdgives af Post Danmark A/S,CVR-nr. 26 66 39 03,Tietgensgade 37, 1566 København V.Kundeservice: 80 20 70 30Ansvarshavende redaktør:kommunikationschef Morten O. Nielsenmedrundt.dk, email: medrundt.red@post.dkTryk: Berger Plus A/S på EMAS certificeret trykkeri.Fotos: Bente JægerAnnoncesalg: Mediabørs Danmark A/S,tlf. +45 33 91 11 11Fra midt-halvfemserne og frem til i dag er det virkelig boomet i byggerietaf skoler og børnehaver til danske børn. Det fortæller barndomshistorikerNing de Coninck-Smith, der igennem mange år harbeskæftiget sig med byggerier til børn.”Med to udearbejdende forældre er det blevet en samfundsopgaveat få passet sine børn. Siden halvfemserne er der virkelig blevet byggetmeget til børnene, og byggeriet er meget blandet. Der er bådepolitisk og miljømæssigt korrekte byggerier med jordvarme, græs påtaget, vinkevinduer i børnehøjde, og hvor værksteder har afløst stuer,og den mere klassiske, velkendte slags, som i højere grad blot er rumend pædagogik og arkitektur,” fortæller Ning de Coninck-Smith.En ting er dog markant, og det er, at de fleste skoler og børnehaverbygges i byområderne. Det har konsekvenser.”Det har sin pris at bygge så meget i byerne. Der er meget lidt pladsat gøre godt med, og det giver nogle bittesmå legepladser. Børnenehar simpelthen for lidt plads,” siger Ning de Coninck-Smith, der mener,at pladsproblematikken er gennemgribende.GLAS, PLADS OG VINKEVINDUERDet er netop en af pointerne i Ning de Coninck-Smiths bog Barndomog Arkitektur at understrege, at det ikke er for sjov at bygge til børn.”Vi skal sikre kvalitet i byggeriet og anerkende, at det ikke bare er atbygge noget i børnestørrelse. Det er et alvorligt projekt at bygge tilbørn, og byggerierne siger noget om, hvordan det er at være barn ivores samfund.”Det ses bl.a. i de nye byggerier til børn, der bygges med en forestillingom, at børn lærer bedst i rammer, hvor de føler sig hjemme.”Børnene skal ikke være lukket inde på en stue eller i et klasseværelsesom i gamle dage. I dag er det okay at læse i en vindueskarm eller iet hjørne. I skoler er der fx meget glas i bygningerne i dag, fordi børneneskal være sig selv, men de skal ikke være sig selv nok. Børneneopfattes i dag som selvdisciplinerende og selvlærende. Samtidig skalde være en del af fællesskabet, og læreren skal kunne holde øje med,hvad der foregår,” siger Ning de Coninck-Smith.Et andet eksempel på nutidens tendenser og børnesyn, der afløserdatidens mere vandkæmmede og disciplinerede syn på børn og megethierarkiske byggestil med inspektørens kontor i centrum og stringentopdeling i stuer eller klasseværelser, er de populære vinkevinduer,som er vinduer i børnehøjde til børnehavebørnene, og trapperi forskellige højder. Børnene skal kunne bruge rummene og sætteaftryk.Ning de Coninck-Smith er ikke i tvivl om, hvad der er de vigtigsteingredienser i en god skole eller børnehave:”Den ideelle bygning til børn giver plads til leg, og så er der godevoksne. Der skal være nok voksne, og der skal være nok plads.”Navn:Adresse:Postnr./By:Email:KONKURRENCEVind ét af tre gavekort på 2.000 kr. tilkøb af ferie hos Risskov Bilferie.Risskov Bilferie arrangerer ferier så billigt,at du ikke har råd til at blive hjemme!Besøg risskov-bilferie.dk og findinspiration til din næste ferie uanset, omdu vil på badeferie i Toscana ellerstorbyferie i Berlin ved BrandenburgerTor.Bestil din ferie på risskov-bilferie.dk vedat bruge bestillingskoden POSTEN ogspar 100 kr. per person per ophold, dogikke special-offer, last minute m.v.Svar rigtigt på nedenstående spørgsmål og deltag i konkurrencen.TIL HVILKEN STORBY GÅR REJSEN HEN PÅ BILLEDET?ParisBerlinKøbenhavnSvaret skal indsendes senest d. 7. september 2013. Du kan også deltage ved at gåind på medrundtonline.dk. Vinderne udtrækkes d. 9. september 2013 og får direktebesked. Vinderne offentliggøres desuden på medrundtonline.dk.Der kan kun deltages én gang pr. husstand.Uge 35 - nr. 2 - 2013HUSKPORTOPOST DANMARKKøbenhavns PostcenterPostboks 4110900 København C

More magazines by this user
Similar magazines