IT I SIKRE HÆNDER - Netgroup

netgroup.dk
  • No tags were found...

IT I SIKRE HÆNDER - Netgroup

IT I SIKRE HÆNDER


Forord: Indhold3 It i sikre hænder4 Hvem er Netgroup?6 Infrastruktur i verdensklasse7 Tre spørgsmål til den tekniske chef8 Hostede løsninger for enhver smag10 Netgroups løsninger12 - Colocation13 - Virtuelle løsninger14 - Driftsløsninger15 - Forbindelser og IP-trafik16 - Backup17 - Storage18 Partnerskaber19 Tre spørgsmål til salgschefenIT i sikre hænderSiden vores grundlæggelse i 2001 har Netgroup udviklet sig til at være enaf Danmarks førende og største leverandører af hosting- og driftsløsningertil danske og udenlandske virksomheder. Vi har blandt andet specialiseret osi cloud computing, og selvom det er en forretningsmodel, der har eksisteret iårevis, oplever vi lige nu en eksplosiv udvikling inden for netop dette område.Og udviklingen fortsætter.Hos Netgroup har vi udvidet vores faciliteter markant de seneste år og foretagetnye konsolideringer i vores it-infrastruktur, samtidig med at vi har foretagetstore og afgørende investeringer i virtualisering. Det betyder, at vi kan leverede bedste, sikreste og mest stabile hosting- og driftsløsninger på markedet tilvores kunder.Virksomheder som Jubii, Danmarks Radio, Rockwool, Aller, EDC og Danisco harallerede valgt at lægge dele af deres kritiske it-løsninger i vores hænder, og deter vi rigtig stolte af.Med en række af Danmarks mest kompetente medarbejdere, en teknisk platformi særklasse og branchens bedste løsninger blandt andet inden for cloudcomputing er vi rustet til den spændende udvikling, vores marked befinder sig i.Vi glæder os til at gå en ny og spændende tid i møde sammen med vores kunder,samarbejdspartnere og søsterselskaber. Læs mere om vores virksomhed,produkter og ambitioner for fremtiden på de følgende sider.God læsning. Mvh Netgroup A/SVer. 1.3 maj 2012 23


Hvem er Netgroup?Netgroup er en full-service hosting virksomhedmed speciale i cloud computing, der tilbyder stabile hostededrifts løsninger i både fysiske og virtuelle it-miljøer.Vi har dokumentation på at have en af branchens absolutstærkeste og mest solide it-infrastrukturer. Sammenmed markedets bedste tekniske leverandører tilbydervi en optimal teknologisk platform, som er grundlagetfor fleksible og sikre løsninger til at understøtte voreskunders forretning.Hos Netgroup lykkes vi, med det vi gør, når vores løsningerforenkler vores kunders arbejdsgange og styrker deresforretning. Det gør vi blandt andet ved at skabe, udvikleog sikre en platform for vores kunders driftsrelaterede itløsningerog herefter tage det fulde ansvar for drift,sikkerhed og oppetid 24 timer i døgnet.være. Netgroups medarbejdere har et åbent og løsningsorienteretsind, der er helt nødvendigt i en dynamisk branche, hvorkomplekse udfordringer er en del af dagligdagen. Vi prioritererfairness, ansvar og fleksibilitet i al kontakt med vores kunder,partnere og kollegaer – og samarbejdsånd er et princip, vialdrig går på kompromis med.Netgroup ejer og driver fem datacentre i henholdsvisTaastrup og Glostrup, der alle er redundant forbundet viavores egen infrastruktur. Vores infrastruktur er forbundetmed Danmarks største teleknudepunkter og servicereralle vores kunders dataudveksling på en anerkendt ogsikker måde.OrganisationenNetgroup blev grundlagt i 2001 af den nuværende ejerJacob Tackmann Thomsen og er en del af koncernenJTT Holding ApS. Netgroup har tre søsterselskaber, der alleholder til på Store Kongensgade i hjertet af København.Menneskerne bag systemerneHos Netgroup baserer vi vores forretning på en tæt kontakttil vores kunder, en klar bevidsthed overfor miljø ogsamfund samt en faglig stolthed og professionalisme, dergennemsyrer alt, vi involverer os i.Vi er engagerede mennesker, der altid er på forkant medden teknologiske udvikling og konstant søger at udviklevores professionelle horisonter. Vi kan simpelthen ikke ladeNetgroup tager ansvarI Netgroup tror vi på, at it er et af svarene i problematikkenomkring klimaudfordringerne. Som it-virksomhed er vi derforbevidste om vores ansvar for at skabe rammerne for bæredygtighedi fremtiden – ikke kun i vores virksomhed men ihele vores branche. Derfor udvikler vi specifikt løsninger, somer grønne – også når det gælder løsninger til os selv.Vores ønske om at drive forretning på en miljømæssig ogansvarlig måde afspejler sig i stort og småt i Netgroup somvirksomhed og arbejdsplads. Vores arbejdsgange og kontorerer indrettet med fokus på miljøhensyn, lige som vores storeog mere langsigtede investeringer i hardware og infrastrukturkonsekvent foretages med tanke på bæredygtighed og mulighedernefor at nedbringe energiforbruget.gazelle 2010Fire gange GazelleBåde i 2008, 2009 2010 og 2011 blevNetgroup kåret som Gazelle-virksomhed afDagbladet Børsen. Udnævnelserne afspejlervores evne til at skabe vækst og viser,at vores forretningsmæssige ambition omat levere markedets bedste og sikreste missionskritiskeit-drift for virksomheder af alletyper og størrelser har været realistisk.45


Infrastruktur i verdensklasseTre spørgsmål til den tekniske chefIngen kompromiser og ingen undskyldningerNetgroups infrastruktur er baseret på markedets mestsikre og effektive teknologier. Vi tager ingen chancer medhverken vores eller vores kunders løsninger, og derfor brugervi kun de bedste, mest anerkendte og gennemtestedeteknologier på markedet.Målrettede investeringer og løbende opgraderinger er deneneste vej til at sikre, at vi har markedets mest pålideligeløsninger. I en branche hvor oppetid er altafgørende forvores kunder, går vi aldrig på kompromis med kvaliteten.Det betyder, at vi er ekstremt kritiske i vores udvælgelseaf leverandører og konstant evaluerer de nye løsningerpå markedet for at vurdere, om de lever op til vores højeforventninger og behov.LeverandørerVi vælger bevidst kun de leverandører, der har flestanerkendte og veldokumenterede erfaringer inden forde fagområder, vi arbejder med. Det betyder som oftest,at vi prioriterer de udbydere, der har længst historie påmarkedet og samtidig har de største og bedste kundeforholdpå verdensplan. Vi lægger vægt på, at leverandørensprodukter beviseligt kører succesfuldt, og at der foreliggerdokumentation på kundetilfredshed fra virksomheder, deropererer med missionskritiske systemer såsom fx bankerog forsikringsselskaber.Derudover lægger vi stor vægt på, at vores leverandøreropererer med åbne standarder, så vi er sikre på, at systemerneer kompatible og kan indgå problemfrit i voreseksisterende infrastruktur.Hvorfor skal man placere sin it-drift hos Netgroup?“Med ti år på markedet har vi opbygget en infrastruktur, der indeholder markedetsstærkeste og førende teknologier. Vi har blandt andet mere end 4.000servere, der alle sammen er med til at give vores kunder et sikkert, pålideligtog rentabelt alternativ til at stå for al it-driften selv. Lægger du driften hos os,skaber det økonomiske fordele, mere effektivitet og bedre nattesøvn.”Hvilke fordele giver Netgroups løsninger?“En virksomhed kan komme til os og få skræddersyet en it-infrastrukturløsning,som passer på størrelse og driftsmæssige behov uden selv at skulle foretageen større investering. Vi sammensætter en fleksibel og skalerbar løsning, ogkunden kan herefter outsource både drift og ansvar til os samtidig med, at desparer penge. Typisk vil virksomhederne også få en langt sikrere og bedre løsninghos Netgroup, fordi vi har investeret massivt i at have den bedste redundanteinfrastruktur på markedet.”Netgroup er kun interesseret i de dygtig steleverandører på hver deres fagområde, fordet vi tilbyder vores kunder, skal vi kunne stå 100 procentinde for, og vi skal kunne garantere, at det er detbedste på markedetTeknisk chef Thomas GuvadBlandt vores foretrukne leverandører har vi blandt andreHitachi Data Systems, der sammen med IBM er vores udbyderepå storage-området. På server-området har vi IBM, HPog Dell, APC leverer udstyr til vores datacentre, mens Ciscodanner grundlag for hele vores netværk. Med hensyn tilsoftware bruger vi blandt andet VMwares løsninger til servervirtualisering,som oftest Microsoft og Linux operativsystemerog databaser samt IBM’s Tivoli Storage ManagerSoftware til backupHvem henvender jeres løsninger sig primært til?“Vi har klart flest kunder med et forretningskritisk behov for at have stabil drift24 timer i døgnet. Derfor har vi mange kunder, der opererer globalt og i døgndrift.Men de ydelser, vi leverer, er relevante for alle virksomheder og organisationer.Både store virksomheder såvel som små har brug for en stærk it-infrastruktur,der kan modstå drifts mæssige udfordringer. Derfor favner vi bredt.”Teknisk chef,Thomas Guvad67


Hostede løsninger for enhver smagforbindelser og ip-trafikvirtuelle løsningerFå adgang til både fysiske og virtuelle miljøer. Alle Netgroups løsningerer baseret på vores absolutte kernekompetence, hosting.Med udgangspunkt i markedets førende teknologier er vi i stand til at tilbyde enrække både fysiske og virtuelle løsninger, hvor stabilitet, sikkerhed og effektiviteter fællesnævner. Uanset om der er tale om en virksomhed, der ønsker atoutsource hele sin drift eller blot dele af den, har vi de rigtige værktøjer til atpåtage os opgaven.Når vi udvikler driftsmiljøer for vores kunder, er det altid en meget grundigproces, fordi vi aldrig går på kompromis med kvaliteten og betragter hver enkeltvirksomhed som et unikt tilfælde. Til gengæld garanterer vi altid, at den endeligeløsning er skræddersyet til den enkelte virksomhed, hvilket ofte betyder, atflere forskellige driftsdiscipliner bliver taget i brug fra vores side.Netgroup sammensætter netop den løsning, som din virksomhed har brug for.På følgende side kan du se et par udvalgte eksempler på virksomheder og deløsninger, som de har valgt hos Netgroup.Netgroup leverer redundante fiberforbindelserog IP-trafik til Daniscoi samarbejde med GlobalConnect.Forbindelserne sikrer, at alle Daniscosafdelinger i hele verden altid har stabilog hurtig adgang til internettet.”Netgroup leverer vores internetforbindelseog vi har kun positive ting at sigeom dette samarbejde. Vi er en virksomhedmed afdelinger over hele verden.Der eksisterer ikke nogen nedetid hosos, da der arbejdes i flow jorden rundt,afhængig af de forskellige tidzoner.Det siger sig selv, at vi er stærktafhængige af, at driften er stabil oghåndteret af en professionel leverandør,der kan yde kompetent assistance,når vi står over for en tekniskudfordring af den ene eller anden art.Netgroup har et yderst kvalificeretteam af effektive kommunikatører ogden tekniske support er uvurderlig foren virksomhed som vores.” siger ClausSalomonsen, CTO, Danisco.For Jubii, der er en af Danmarksstørste inden for søge- og underholdningsportaler,er det vitalt, atsamtlige sites kører 24/7 alle årets365 dage. Nedetid er lig med mindrebundlinje, og netop nedetiden harJubii elimineret ved at placere sin itinfrastrukturhos Netgroup.Adskillige bladeservere er nu fordelt iNetgroups datacentre og sørger for,at Jubiis brugere kan hente nyheder ogandre historier i alle døgnets 24 timer.“Tidligere var Jubii ejet af Lycos, men islutningen af 2008 blev vi købt tilbagepå danske hænder, og derfor havdevi pludselig en bagkant, hvor stikketville blive trukket ud til vores serverei Tyskland. Vi bød både opgaven udtil IBM i Frankfurt og til Netgroup iDanmark, og valget faldt helt naturligtpå Netgroup på grund af en god pris ogvores tidligere succesfulde samarbejdemed Netgroup,” siger administrerendedirektør Henrik Busch89


Netgroups løsningerAlle Netgroups løsninger tager udgangspunkt i vores fysiske infrastruktur der beståraf fem datacentre placeret på tre fysisk adskilte lokationer. Derfor kan vi blandt andettilbyde flercenterdrift og remote backup igennem vores helt egne faciliteter og somkunde kan du således få en totalløsning fra én leverandør.SikkerhedAlle vores faciliteter er videoovervågede 24 timer idøgnet. Vi har fast betroet vagtpersonale, der er fysisktil stede ved faciliteterne hele døgnet. Desuden er vorefaciliteter yderligere sikret med kopisikre nøgler, adgangskortog koder. Der foretages log over, hvem der går ind ogud af faciliteterne, og disse logs gennemgås løbende. Kunudvalgt personale hos Netgroup har adgang til sikkerhedskritiskudstyr.NetværkI Netgroup har vi vores eget redundante dark-fiber MetroArea Network (MAN), der har en samlet kapacitet påadskillige hundrede gigabit og er redundant forbundet medlandets største teleknudepunkter. Netgroup har sit egetMPLS-netværk, der giver vores kunder mulighed for atforbinde op til flere hundrede afdelinger i et lukket, virtueltnetværk, der øger sikkerheden og gør det lettere at administrereeksempelvis firewalls og applikationsservere.KølingDet energibesparende og bæredygtige kølesystem erbaseret på et intelligent frikølingssystem, der udnytter,at temperaturen i Danmark oftest er under 22 grader. Detbetyder, at afkølingen kan ske med luft, og den sædvanligeenergikrævende metode med nedkøling ved hjælp af freonbliver unødvendig. Vores køleunits er som minimum dublerede,hvilket betyder, at der altid findes mindst én ekstra,hvis en unit skulle fejle.StrømVores datacentre er bygget op omkring uafhængigestrømkredsløb, der er beskyttede mod overspænding ogvariationer i strømmen, og som er sikrede med redundantUPS og dieselgeneratorer.Service Level Agreement – SLANetgroup tilbyder en professionel SLA, der inkluderer bod,hvis vi ikke overholder vores garanterede oppetider.PCIFlere af Netgroups kunder opbevarer data med informationomkring kreditkortsbetalinger og skal derfor leve optil de strenge krav fra “Payment Card Industry”. En stordel af disse krav kan automatisk opnås ved at placere sinIT-infrastruktur i Netgroups datacentre.RS 3402Netgroup lever op til RS 3402.Det betyder, at Netgroup understøtter det systematiskearbejde, både offentlige og private virksomheder gørfor at øge informations- og it-sikkerheden. Det betyderligeledes, at Netgroup overholder de krav, Staten og flerekommuner stiller til sine leverandører.RevisionserklæringNetgroup får hvert år udført RS 3402 it-revisioner afdet statsautoriserede revisionsaktieselskab PWC. AlleNetgroups revisionserklæringer er tilgængelige forvores kunder, da de dokumenterer, at Netgroups faktiskeforhold stemmer overens med det, vi lover og samtidig, atvores infrastruktur overholder kravene i RS 3402.ServiceVi har et ubetinget mål om at levere branchens bedstekundeservice. Netgroup er efterhånden én af Danmarksstørste hostingvirksomheder, men alle medarbejdereføler et stort ansvar for at vores kunder får en personligbetjening med den fleksibilitet, forståelse og professionalismesom Netgroup har været kendt for siden vistartede for godt 10 år siden.1011


ColocationVirtuelle løsningerVed at outsource sin fysiske IT-infrastruktur til Netgroup og vores kompetente tekniske eksperterkan virksomheder helt undgå at investere i dyr teknik og at bruge tid på overvågning af denfysiske it-infrastruktur. .Vi leverer colocation i enhver størrelsesorden – fra enkelte servere til dedikerede datacentre.I de virtuelle løsninger bestemmer kunden alting selv. Det er lettere og mereoverskueligt at administrere sine servere. Man slipper for at tænke på strøm, kølog hardware-opgraderinger, og vores professionelle team varetager hele vedligeholdelsen.Du får fuldt overblik over dine servere via VMware ESXs intuitiveinterface – Netgroup sørger for resten.RackskabeVi har hosting i hele, halve og kvarte rackskabe. Alle skabeleveres med redundant fremført netværk og strøm medbackup af redundante UPS- og dieselanlæg. Vores kunderhar 24x7 adgang til deres skabe via adgangskort og nøgler.BureVi tilbyder dedikerede bure, som etableres efter voreskunders ønsker til strøm, køl, netværk og fysisk størrelse.Burene er typisk indhegnet med et tykt stålhegn i lameller,der visuelt skærmer for kundens udstyr.Skræddersyede datacentreTil kunder der ønsker deres helt egne datacentre medegen infrastruktur, faste vægge, egne adgangsforholdetc. Disse tilbydes typisk fra 20 m2 og helt op til flerehundrede kvadratmeter.Ved en colocation-løsning fra Netgroupopnår du blandt andet:• Store besparelser på etablering ogvedligeholdelse af eget serverrumeller datacenter• Bedre udnyttelse af it-personaletstid og viden• 100 procent redundans på hele ITinfrastrukturen• Adgang til support døgnet rundtFordele som blandt andre, Rockwool,EDC, INFORCE, Progressive IT, Edlundog mange flere opnår ved at benytteNetgroup som samarbejdspartner.I det virtuelle miljø kan du hurtigt og nemt udvide diskkapacitet, CPU og RAM,hvis behovet opstår. Har du flere servere, kan du opsætte dine ressourcerdirekte, så systemet automatisk fordeler pladsen mellem serverne. Sådan kanbelastede servere automatisk ’låne’ plads på mindre belastede servere, hvisog såfremt behovet opstår. Herudover har du mulighed for remote adgang tilperformance data og funktioner som tænd/sluk samt KVM.Netgroup giver adgang til ubegrænset kapacitet, maksimal ydeevne og skalerbarhed.I et redundant miljø er fordelene helt klare:• Øjeblikkelig skalering af CPU og RAM når behovet opstår• Lav komplette kopier af driftsmiljøet, hvis du ønsker at afprøve nye software-versionereller udvikle i et isoleret testmiljø – på den måde spares derværdifulde ressourcer på dyrt indkøb af ny hardware• Mulighed for at sætte systemer op med komplet load balancing og firewallvia Cisco’s førende ACE teknologi• 100 procent redundans på servere, strøm og netværk• Platform baseret på VMware, IBM, Dell, HP, Hitachi Data Systems og CiscoBlandt Netgroups kunder indenfor virtuelle løsninger tæller blandt andre Jubii,Danmarks Radio, Billetlugen, EuroInvestor, MyBanker, 3 Danmark, Garmin Danmark,Noesis og mange flere.1213


DriftsløsningerForbindelser og IP-trafikHos Netgroup består vores arbejde i høj grad i at skræddersy driftsløsninger, såde passer til vores kunders behov. Vi har mange års erfaring på området og harspecialiseret os i alt fra almindelig drift og vedligeholdelse af netværksudstyr tilavanceret, specialiseret serverdrift. Derfor er vi i dag stolte af at kunne tilbydekomplet drift af virksomheders it-afdeling inklusive housing af servere, firewalls,routere og netværk.Hos Netgroup er vi fagspecialister inden for køl, strøm, sikkerhed, netværk ogserverdrift, og det er vores årelange erfaring og kompetencer, der gør os i standtil at udføre en problemfri drift af alle slags infrastrukturer – uanset om I arbejdermed Linux eller Windows.Outsourcing betaler sig. Ved at lade Netgroup varetage it-driften får voreskunder mulighed for at fokusere på deres kerneforretning. Outsourcing skaberstore besparelser og giver en effektiv og sikker drift, der varetages afNetgroups dygtige teknikere. Det er oven i købet muligt at opnå yderligerebesparelser, hvis man vælger en virtualiseret infrastruktur hos Netgroup, da detblandt andet kan spare virksomheder for indkøb af nye hardware-komponenter.Du kan fx opnå disse fordele med en driftsløsning fra Netgroup:• Adgang til eksperter inden for stort set alle driftsområder og platforme• Hurtigere og bedre it-infrastruktur med højere oppetid• En fast månedlig omkostning til it-drift• Garanteret professionel SLANetgroups leverer driftsløsninger til blandt andre Danmarks Radio, Erhvervs- ogByggestyrelsen, Billetlugen, Nordisk Bogcenter, Contentcube og mange flere.Netgroup tilbyder forskellige typer forbindelser på attraktive vilkår, og voreskunder nyder godt af ekspertrådgivning omkring disse teknologier.Vi tilbyder alt fra simple internetforbindelser til assistance ved RIPE-ansøgninger,AS-opsætning og store MPLS-løsninger, hvor vores kunder forbinder deresafdelinger i lukkede og sikre netværk med optimal sikkerhed.Vores løsninger til internettrafik er ideelle for erhvervskunder, offentlige virksomhederog større boligforeninger. Båndbredden kan skaleres på et øjeblik, såman til enhver tid kan regulere kapaciteten til den ønskede hastighed.Netgroup er uafhængig IP-leverandør og har direkte udveksling med markedetsstørste carriers. Vores forbindelser er kraftfulde og sikre, og det er vores egenredundante infrastruktur, der ligger til grund for disse. Det betyder, at vi kenderog kontrollerer vores løsning i alle facetter og kan stå 100 procent inde for den.I vores MPSL-netværk er det muligt at forbinde op til flere hundrede forskelligeafdelinger i ét sikret, virtuelt netværk,.Med en løsning fra Netgroup kan du blandt andet opnå følgende fordele:• Ubegrænset forbrug• Faste lave priser• Komplet redundant infrastruktur• Løsninger der kan skaleres på et øjeblik• Uafhængig af leverandørerFordele som blandt andre Danisco, Gribskov Kommune, Parken Sport & Entertainment,Borck & Michelsen, One.Com får via deres samarbejde med Netgroup.1415


BackupStorageData er blandt de fleste virksomheders vigtigste aktiver. Det betyder, at meget få virksomhederkan fungere uden adgang til deres forretningskritiske data. Derfor er det af afgørende betydning atvælge den rette backup-løsning og dermed sikre en kompromisløs datasikkerhed.Med vores storage-løsninger får jeres virksomhed adgang til vores redundante Hitachi og IBM enterpriseclass SAN. Vi skræddersyr en løsning, der passer til den enkelte kundes hastigheds- og pladsbehovmed mulighed for at ændre opsætningen på få minutter. Er du i forvejen kunde i et af voresdatacentre, kan I få adgang til vores storage-systemer via vores gigabit backbone.En erfaren partnerSom mangeårig leverandør af infrastrukturog komplekse it-løsningerhar vi hos Netgroup en uovertruffenekspertise i sikre, gennemtestedebackup-løsninger, der nemt og hurtigtkan implementeres uden at sprænge itbudgettet.Vi specialdesigner backupløsninger,så de passer til jeres virksomhedog tager udgangspunkt i, at jeresdata altid skal være tilgængelige.TeknologienSom hosting-kunde hos Netgroupoverføres jeres data via vores internegigabit-backbone. Og som eksternkunde kan I vælge, om I vil modtage leverancerneover internettet eller gennemen dedikeret forbindelse, fx enfiberforbindelse. Jeres data krypteres,inden de overføres og lægges ind i eteller flere af vores overvågede, brandogtyverisikre datacentre. Alle voresløsninger er baseret på IBMs Tivoli Storage Manager samtenterprise class IBM og Hitachi SAN og båndrobotter.Er uheldet ude, kan data genskabes direkte fra datacentrene– og vores specialuddannede tekniske personale eraltid klar til at rådgive og assistere døgnet rundt.Det er en løsning som blandt andre Jubii, Momondo, Oisterog mange andre gør brug af.En undersøgelse foretaget af analysefirmaet Wilke forNetgroup afslører store huller i datasikkerheden hos danskevirksomheder. På trods af, at 97 procent af virksomhederneforetager backup af deres data, kontrollerer 41 procent aldrig,om deres backupsystem indeholder virksomhedens opdaterededata.Det er især bemærkelsesværdigt, da næsten 90 procent af deadspurgte virksomheder ikke kan fungere uden deres data, ognæsten halvdelen af virksomhederne ikke kan fungere udendata i mere end fire timerHar I servere på egne lokationer, kan I vælge at tilgå vores SAN via en dedikeret fiberforbindelse.Akutte leverancerMed en storage-løsning kan du til enhver tid benytte voresberedskabsleverancer. I situationer, hvor der opstår et akutbehov for storage i din virksomhed, kan vi levere produkterneindenfor minutter og i ekstreme mængder.En storage-løsning hos os giver dig mulighed for atbegrænse dine investeringer i hardware og drift samtidigmed, at du blandt andet opnår følgende fordele:• Mulighed for udvidelse af diskkapaciteten efter behov• Mulighed for betaling efter kapacitetsforbrug• Adgang til markedets bedste teknologi• Sikker dataopbevaringVi leverer storage-løsninger på mange forskellige niveauerafhængig af dit behov – fra almindelig fil-storage til lynhurtigstorage, hvis dine databaser eller applikationer kræver det.Og du kan skifte mellem disse typer ”on-demand”, så hvis dinstorage kører for langsomt, kan vi uden nedetid overføre dettil noget hurtigere. Fra få gigabyte tilpeta bytes, fra almindelig storage tilekstrem hurtig storage – alt sammen pået øjeblik og uden nedetid. Det er blotnogle af de funktioner, du får adgang tilvia vores Hitachi VSP-løsning.Benytter I vores virtuelle servere,er der adgang blot ved at trykke påen enkelt knap, og den tilgængeligekapacitet tilpasses i samarbejde medvores erfarne teknikere.Blandt vores storage-kunder kan dublandt andre finde Basepoint Media,Edlund samt kunderne bag de mereend 1.000 virtuelle servere somNetgroup leverer via sit VMwareESX miljø.1617


PartnerskaberTre spørgsmål til salgschefenVi stræber efter at være dansk erhvervslivs foretrukne leverandør af it-drift,og derfor arbejder vi hårdt på altid at kunne yde det bedste i samarbejde medvores leverandører og partnere. Vi har fokus på at skabe partnerskaber, fordivi tror på, at samarbejde og sparring styrker forretningen og kan bidrage til atfastholde vores og vores partneres position på markedet. Vi tror ikke på, at énleverandør kan være god til det hele, og hvis vi gør noget, så gør vi det ordentligt.Derfor er det vigtigt med tætte og langsigtede partnerskaber med voreskolleger i markedet.At styrke vores partnerskaber er en vigtig del af vores forretningsstrategi. Joflere og bedre partnere vi har, desto lettere er det for os at tilbyde fuldkomneløsninger med tilknyttede specialister, der har et indgående kendskab til alt,hvad vi sælger.Er der noget, vi ikke har hos Netgroup, har vi altid en partner på hånden med denefterspurgte ekspertise. Dette er gensidigt for alle vores partneres vedkommende,og det giver os bedre muligheder for at tilbyde de helt rigtige løsningertil vores kunder. Du skal som kunde ikke koncentrere dig om at opsøge, gennemgåog administrere leverandører fra flere forskellige sider. Vi har alleredestyr på netværket.”Der er en oplagt synergi mellem ipvisionsog Netgroups løsninger. Via vores samarbejdeer vores kunder sikret en samletleverance fra leverandører med samme højekrav til teknik, kvalitet og service.”Peter Reich, Salgsdirektør”Netgroups investering i Hitachi’s VSP storageplatformgiver deres små- og mellemstorekunder en stor konkurrencemæssigfordel i forbindelse med bl.a. datasikkerhed,fleksibillitet og skalérbarhed.”Merete Søby, Administrerende direktør”Netgroup giver især mindre og mellemstorevirksomheder en oplagt mulighed forat få adgang til vores virtualiseringsløsningeruden selv at skulle investere i hardware,software og uddannelse,”Country Manager Ronny TovgaardHvad er formålet med Netgroups partnerprogram?”Netgroup har flere typer partnere. Vi har traditionelledistributører og forhandlere, der principielt ’bare’ videresælgervores ydelser. Disse partnere er virksomheder, derer eksperter inden for deres felt (fx backup), men som ikkeselv ønsker at eje den tekniske infrastruktur. De sparersåledes både tid og penge og kan koncentrere sig områdgivning og implementering af løsningerne, samtidig kandisse partnere ofte levere komplementære løsninger til vores.Andre partnerskaber er af mere strategisk karaktér ogbygger typisk på en naturlig synergi i vores ydelser, værdierog forretningsgrundlag.”Hvem er den ideelle partner?”Først og fremmest handler det om, at vi ved et partnerskabkan tilbyde vores kunder bedre løsninger eller service.For Netgroup handler det dermed om at skabe partnerskabermed virksomheder, hvor vi kan udnytte en fælles synergieffekt,eller hvor partneren kan bidrage med ekspertisetil gavn for vores kunder. Det optimale er, hvis vi kan inddragehinandens produkter i en samlet pakke af ydelser isituationer, hvor det giver mening og skaber en stærkerehelhed. Og her kan der være tale om virksomheder indenfor stort set alle it-relaterede områder.”Hvad er kundens fordele ved partnerprogrammet?”Kunden får adgang til en samlet og skræddersyet totalløsning,der er sammensat nøjagtig efter ønsker og behovog leveret gennem én leverandør, selvom ydelserne måskekommer fra flere.For kunden er det således transparent, da kontakten altidgår igennem Netgroup, der har det overordnede ansvar forden samlede løsning. Vi vælger kun at samarbejde med debedste inden for deres felt i branchen, og det giver kundenen forsikring om, at systemerne er optimale, både hvadangår sikkerhed, stabilitet og service.”SalgschefHans Christian Eriksen1819


Store Kongensgade 40H • 1264 København K • Telefon: +45 70 25 26 86www.netgroup.dk • info@netgroup.dkUKENDT DESIGN

More magazines by this user
Similar magazines