Flex Gødning - NSCORN

nscorn.dk

Flex Gødning - NSCORN

Hvorfor flydende gødning ?

. .. .Flex.gødninger.kan.anvendes.til.gødskning.af.vintersæd,.raps.og.græs-frøafgrøder.med.en.marksprøjte.

. . Det.giver.en.meget.præcis.dosering,.som.især.er.vigtig.i.græsfrø.

. ....Miljøet.skånes.ved,.at.der.kan.gødes.præcis.helt.ud.til.kanten.af.marken.

eller.vandløb.og.ikke.ud.over.kanten,.til.skade.for.miljøet.

. . Den.yderste.kant.af.marken.kan.udgøre.5- 0.procent.af.arealet.

. ...Placering.af.gødning.er.fremtiden.til.forårssåede.afgrøder.

. . .Det.giver.et.sikkert.merudbytte,.størst.i.tørre.forår,.og.kvælstof.mængden.

kan.nedsættes.væsentligt.

. . .Flex.gødninger.er.velegnet.til.placering..Investeringen.i.udstyr.er.forholdsvis.billig,.og.det.er.hurtigt.at.anvende..

.

. 4.. .Med.de.vedtagne.stramninger.i.gødningsforbruget.er.det.særlig.vigtigt,.at.

gødningen.udbringes.meget.nøjagtig.

. . Det.kan.gøres.med.Flex.gødninger.

. 5....Næringsstofferne.i.Flex.gødninger.er. 00.procent.vandopløselige.og.derfor.

let.tilgængelige.for.planterne.

.

. 6.. .Flex.gødninger.er.ægte.opløsninger..Sammensætningen.kan.også.ske.efter.

landmandens.ønsker..Den.begrænsende.faktor.er,.hvor.meget.næringsstof,.

der.kan.indeholdes.i.opløsningen,.uden.bundfældning...

. . Kvaliteten.kontrolleres.løbende.af.Plantedirektoratet.

. 7...Flex.Gødning.A/S.anvender.kun.de.bedste.råstoffer.i.opløsningerne.. .

. 8....Med.Flex.gødninger.kan.der.gødskes.uden.problemer.i.blæsevejr.og.regnbyger.

. 9...Let.at.tilpasse.GPS-styring.

. 0.. .N. .eller.NS-gødninger,.er.velegnet.som.supplement,.hvor.der.anvendes.

husdyrgødning..Forsøg.viser,.at.virkningen.af.N. .er.fuld.på.højde.med.

virkningen.i.Kalkammonsalpeter.

..

. .. N. .er.velegnet.til.sengødskning.af.vinterhvede.

.

Efterfølgende.sortimentsoversigt.er.vejledende,.da.sortiment.løbende.justeres.og.

udvides..

5

More magazines by this user
Similar magazines