væskebaseret teknik og udstrygningsteknik anvendt til screening for ...

cfk.rm.dk

væskebaseret teknik og udstrygningsteknik anvendt til screening for ...

(11, 52, 64, 79, 81, 86). Kun i ét studie blev sensitivitet og specificitet udregnet. I dette studie afJ. C-P. B. Coste et al. fandt man, at både sensitivitet og specificitet for LSILπ var lavere for VBTsammenlignet med UST, mens sensitivitet og specificitet for HSILπ var den samme (79). I detfølgende gennemgås de seks studier.E. McGoogan et al. 1996 (England) (52)Split-sample-studie af UST og VBT (både Cytyc og TriPath), hvori der indgik 3092 kvinder. 1493af celleprøverne blev undersøgt med Cytyc’s teknik, og 1598 af celleprøverne blev undersøgt medTriPath’s teknik. Der blev i artiklen anført en endelig diagnose defineret som en konklusion af alleoplysninger om kvinden.Der blev ikke udregnet sensitivitet eller specificitet i artiklen, men det var muligt udfra de i artiklenopstillede tabeller. Vi fandt et fald i sensitivitet for HSILπ på 25,4% og et fald i LSILπ på 17,1%ved anvendelse af VBT i sammenligning med UST. Der var 0,5% stigning i specificitet for HSILπog 0,3% for LSILπ. Resultatet for både sensitivitet og specificitet er dog meget usikkert, da detikke var oplyst i hvor mange tilfælde den endelige diagnose var fremkommet alene ved en cytologiskrescreening.M. L. Hutchinson et al. 1999 (Costa Rica/USA) (64)Split-sample-studie af UST og VBT (Cytyc), hvori der indgik 8636 kvinder. Der var i artiklenanført en endelig diagnose baseret på en konklusion af cytologisk rescreening, kolposkopi, HPVtestog automatisk computerstyret diagnostik.Der blev ikke udregnet sensitivitet eller specificitet i artiklen, men udfra følgende antagelser var detmuligt: Der var en meget stor gruppe af undersøgelser, hvor den endelige diagnose var atypi,defineret som forskellige kombinationer af resultater som ikke entydigt var positivt eller negativt.Denne gruppe blev delt ligeligt mellem endelig diagnose normal og LSIL. Under denne forudsætningfandt man en stigning i sensitivitet for HSILπ på 4,5% og en stigning i LSILπ på 12,9%.Stigningen i specificitet var for både HSILπ og LSILπ på 0,2%. Resultatet for både HSILπ ogLSILπ er dog meget usikkert, da det ikke var oplyst i hvor mange tilfælde den endelige diagnosevar fremkommet alene ved en cytologisk rescreening og på grund af det store antal endelige diagnosermed atypi.J. C.-P. B. Coste et al. 2003 (Frankrig) (79)Split-sample-studie af UST og VBT (Cytyc), hvori der indgik både en højrisiko- og en lavrisikopopulation.I det følgende behandles udelukkende screeningspopulationen (lavrisiko) på 1.750 kvinder.Der blev brugt samme metode til verifikation af både negative og positive undersøgelser: kolposkopimed biopsitagning, hvis kolposkopien ikke var normal.Der blev i artiklen udregnet sensitivitet og specificitet. Man fandt samme sensitivitet for HSILπ,mens sensitiviteten for LSILπ faldt med 10%. Specificiteten for HSILπ faldt med 0,4% og forLSILπ med 1% ved anvendelse af VBT sammenlignet med UST.C. B. Harkness et al. 2003 (USA) (81)Split-sample-studie af UST og VBT (Cytyc), hvori der indgik 3000 kvinder. Undersøgelser, somvar positive i enten den ene eller den anden test, blev henvist til kolposkopi. Der var histologiskfollowup på 32,4% af positive diagnoser regnet fra atypi eller værre forandringer. Undersøgelser,som var negative i begge test, blev regnet for sandt negative.Der blev ikke udregnet sensitivitet eller specificitet i artiklen, men ved at ekstrapolere fra delmængdenmed verifikation til hele testpopulationen var det muligt.Ved såvel UST som VBT var specificiteten ca. 98%. Sensitiviteten var lav 13-27% for UST og 25-34% for VBT. Vi opfatter derfor undersøgelsens resultater for upålidelige.Væskebaseret teknik og udstrygningsteknik anvendt til screening for livmoderhalskræft i Danmark 35

More magazines by this user
Similar magazines