OkTOber 2011 • 28. årgang - Velkommen til agurk

agurk.dk

OkTOber 2011 • 28. årgang - Velkommen til agurk

SellingSellingSelling BorgerforeningOvernatning i forsamlings husetFredag d. 28. oktober vil vi gerneinvitere børn til og med 3klasse til en overnatning i forsamlingshusetsammen medderes mor eller far. Vi starterkl. 18.00 med burgere og fritterinden vi skal se Disneysjov(selvfølgelig med tilhørendeslik). Herefter skal der rigtighygges, og måske kommer deren overraskelse.Der må meget gerne medbringesspil osv. som vi kanhygge os med.I skal selv have luftmadrasser,sengetøj og masser af godthumør med. Hvis man ikkehar lyst til at sove her, kanman selvfølgelig bare kommeog så gå hjem når man er træt.Næste morgen spiser vi morgenmadsammen med dem,der har overnattet kl. 8.00 ogkl. 9.00 er der oprydning.Arrangementet er gratis,men man skal melde sig tilved madiselling@gmail.comsenest d. 24. oktober, gernemed kommentar om man harplaner om at sove her eller ej(af hensyn til indkøb af morgenmad).Vi håber på at se en masseglade børn og voksne.Carina og JaneMedlemsmødeSå er det atter tid til medlemsmødei Selling forsamlingshus.Denne gang bliver det onsdagd. 9. november 2011 kl. 19.30.Her har du mulighed for atgøre din indflydelse gældende,komme med idéer m.m.Du kan også tilbyde dig somfrivillig medhjælper eller stilleop som bestyrelsesmedlem.Men du kan også bare kommeog høre, hvordan det egentligtgår i dit forsamlingshus.Og ellers kan du jo bare benyttelejligheden til at nyde en hyggeligaften i lokalmiljøet…Vi håber at se en masse!På bestyrelsens vegneMartin Bugge KobberøFællesspisning i SellingSå er der atter fællesspisning i Selling.Det er altid den sidste onsdag i månedenkl. 18.00 (ikke i december).Prisen er 40 kr. pr. person. Børn mellem 3og 12 betaler 20 kr.Der er mulighed for at købe vin, øl ogvand i huset.Der vil være en mappe, hvor man kanmelde sig til f. eks. at stille borde op, hjælpemed oprydning eller bage en kage til kaffen.Tilmelding til madiselling@gmail.comsenest mandag inden kl. 20.00 eller på tlf.22 20 04 66.Menuerne er:26. oktober: Flæskesteg med hvide og brunede kartofler30. november: Gammeldags andesteg25. januar: Farseret kalkun med paprika sauce29. februar: Skinkeschnitzel med gemyse28. marts: Grillkylling med coleslaw og brasede kartoflerVel mødt!Hadbjerg skolePå www.hadbjergskole.dk kan du læse altom skolens aktiviteter, meddelelser m.m. –samt logge ind på Elev/Forældre-Intra, hvorder gives information til de enkelte klasser.4 5


ØdumØdumByforeningen for Ødum og OmegnJulen står for døren…Nu nærmere tiden sig til, at adventskrans, kalenderlysog dekorationerne skal stå klar.Har du lyst til at komme og lave dette sammenmed en masse andre, under vejledning afMarianne M. Langdahl, så er det nu, du skalmelde dig til. Seneste tilmelding er 11. november2011.Vi mødes tirsdag d. 22. november 2011 kl.17.30-22.30 i Ødum forsamlingshus.Tilmeldingen er bindende. Prisen for dettebliver mellem 350/400 kr. alt efter, hvor mangeder er tilmeldt.Aftenen kommer til at foregå således, at Mariannehar nogle modeller med og viser, hvordandet kan laves, og så er der ellers frit valgfor, hvad man ønsker at lave.Husk: Det er jo kun fantasien, som sættergrænser.De fleste af de materialer og ting, der skalbruges vil være med i prisen, men der bliversendt en liste ud en uge før vi mødes, overhvad I selv skal medbringe og med billeder afde modeller Marianne laver.Håber vi kan få startet en god tradition, og atder er mange som vil være med.Tilmelding til Heidi på tlf. 20 24 69 38 ellertil Marianne tlf. 27 20 01 47 senest d. 11. november2011.Husk at opgive jeres mail-adresse ved tilmelding.JuletræsfestJULETRÆSFEST kl. 18.30 forvoksne, hvor vi får en hyggeligaften med god mad og samvær.Nu er planlægningen ved atvære på plads, musikken erbestilt, så mangler vi jer, kæremedborgere i Ødum og omegn.Sæt kryds i kalenderen d.10. december 2011Der bliver bestilt mad udefra,men vi vil meget gernevide, hvor mange vi skal bestilletil, så tilmeld dig via mobiltil 30 64 31 94 eller mailgunte.lindberg@gmail.com inden25. november.Pris pr. person 225 kr.Musikken bliver en duo vednavnet OS2, bestående af 2 dejligemennesker, som vil sørgefor musik og festlig stemningunder middagen, derefter spillerde op til dans.De er kendt for at kunne spillede gamle danske, som ingenandre! Deres repertoire spændervidt, og der vil være rytmerfor alle aldersklasser. De glædersig til at spille for dig!Hvor vil vi hen?Hvordan ønsker du udviklingen skalvære i og omkring dit samfund?Bestyrelsen har været samletog diskuteret det videre forløbi forlængelse af vores borgermøde.Vi vil tage udgangspunkti prioriteringen af, hvad I somborgere mener, der er vigtigt forvores samfund:1. Belysning og udstykningerpå Amdrupvej2. Flytning af busstoppested3. Pasningsmuligheder4. StisystemerneVi i bestyrelsen vil gerne bedefolk om hjælp til at udføre detteprojekt sammen med os. I bedesderfor tage kontakt til enfra bestyrelsen, der gerne vilhøre din mening til, hvad vikan gøre for at udføre dette, udoverdet vi selv ved.1. punkt er muligvis et mødemed en fra teknisk forvaltning,som kan tage det med på økonomi/budget-møde.2. punkt er noget som vi, derbenytter dette busstoppested,har en holdning til, om det skalflyttes eller blive. Vi fra bestyrelsenkunne se en mulighedat flytte det længere hen adÅgårdsvej / Amdrupvej, såledesat det ikke lige er i et sving, som er meget trafikeretom morgenen.3. punkt er at vi finder en person / flere personer,som gerne vil tage denne opgave og ervillige til at tage en tørn til arbejde videre medden.4. punkt har vi en tovholder i bestyrelsensom varetager dette projekt. LAG-Favrskov– Projekt Favrskovruten har udarbejdet 3 ruteri/omkring Ødum. Der er 2 tilladelser, somskal søges for at færdiggøre projektet. Derefterkommer der så noget arbejde med at sættepæle op for at markere hvor ruterne går hen.En sidste ting som vi skal bruge jer borgeretil er noget input til en brochure, som vi ibestyrelsen gerne vil udarbejde, således at vikan vise andre, at vi har gjort noget for at voresby ”ØDUM” ikke skal blive en klat på danmarkskortet,som vil hedde en by i ”udkantsdanmark”.Vi vil gerne udarbejde en udviklingsplanmed billeder, fakta/historie om vores by, f.eks.hvad er der sket med alle de firmaer som harværet i vores by, lige fra tidligere erhverv/skolegangog teglværket, samt hvorfor er det godtat bo netop i Ødum. Hvis der er nogen der kanbidrage med nogle fotos/tekster er disse megetvelkommen.Vi fra bestyrelsen og Favrskov kommune vilsætte et oplæg omkring vores borgermøde indi denne udviklingsplan.Vi håber at høre fra byens borgere. På gensyn.Bestyrelsen kan kontaktes på følgende måderFormand John Langdahl 27 20 01 46 john@langdahl.dkSekretær Dana Sackett 26 73 53 43 dana.sackett@mail.dkMedlem Kurt Sørensen 20 78 33 55Kasserer/udlejer Lillian Lindberg 27 50 56 22 gunte.lindberg@gmail.com6 7


HØST IFHØST IFMotionStavgangHusk den ugentligemotion. Deltag i HØST IFstavgang!Ifm. efterårsferien i uge 42 gårvi over til lørdagstrav i stedet.Start hver lørdag kl. 14.00 fraHØST-Hallen første gang lørdagd. 22. oktober.Ellers kan spørgsmål om Stavgangaltid rettes direkte til formandfor HØST IF Motion, LarsOlsen på tlf. 86 91 40 07 ellerVagn Poulsen, tlf. 51 86 09 29.Mød op til nye spændendeudfordringer og hygge i stavgangsafdelingen!Tennis i HØST-Hallen 2011-12Som I tidligere har set heri HØST, er der streget op iHØST-Hallen til en tennisbane.I 2011-12 er der flg. mulighederfor at spille tennis:Tirsdage kl. 15.00-16.00Torsdage kl. 15.00-16.15Lørdage kl. 07.30-08.30kl. 08.30-09.30Har du lyst til at spille tennis,kan du kontakte undertegnedeeller Erik Pedersen for nærmere.Erik har tlf. 86 91 47 33 eller maileriksmeden@pedersen.mail.dkeller Lars K. Olsentlf. 86 91 40 07 ellermail lars.knud@forum.dkCyklingHver tirsdag kl. 18.00 vedHØST-Hallen – STOP!Cyklerne sættes i stald ifm. efterårsferien.Men der blivergang i den igen til foråret. Dervil til den tid komme yderligereinfo. Tak til Jonna og Niels Erikfor initiativet her de sidste parmåneder.Vi håber, at I er klar igen tilnye ture i lokalområdet på cyklernetil foråret og denne gangfra sæsonstart omkring primoapril.Jonna og Niels Erik kan træffespå flg. tlf. numre eller mail,hvis der er spørgsmål:Niels Erik: tlf.51 29 53 22 (dagtid)Jonna: tlf. 29 88 91 61Mail:Jonnaledetthomsen@gmail.comJiu-jitsuJiu-jitsu i HØST-Hallen kørervidere med fuld styrke. Faktisker der på både op til 16 årog også 16+ flere deltagere endtidligere. Så rigtig godt.Men der er altid plads til flere,så hvis du har lyst, så mød opnedennævnte træningstider.Træningstider Jiu-jitsu 2011/201211-16 år tirsdage kl. 17.00-18.30Over 16 år tirsdage kl. 18.30-19.30Over 16 år torsdage kl. 20.30-22.00Mød op på disse tidspunkter.Tip-top uddannede instruktørerog fint udstyr. Rigtige faldmåtterligger klar til jer. Det giverrigtig gode muligheder for derigtige ”kast og faldtekniker”.Thomas Langton er instruktørog kontaktperson,mr.langton@gmail.com.VolleyballNu om torsdagen kl. 20.30-22.00.Det ser ud til at der nu erskabt en basis med 8-10 spillerehver torsdag.Så kom bare frem og vær med– om torsdagene kl. 20.30-22.00.Kom og træn og lær spillet.Det er ligesom tidligere Kim Liholm,lærer på Hadbjerg skole,der står for Volleyball.Så det er bare at møde op omtorsdagen kl. 20.30.For yderligere information:kontakt Kim Liholm,kim@liholm.dk ellerLars K. Olsen, tlf. 86 91 40 07eller mail lars.knud@forum.dk.HØST IF MotionFormand Lars Olsen86 91 40 07 / 25 60 54 47 –lars.knud@forum.dkSponsoraftalerOKHusk benzinkort til OK medHØST IF-aftale støtter HØST IFhver gang der tankes.Du skal huske at du så støtterungdomsarbejdet i HØST IFmed 6 øre pr. liter, hver gang dutanker, når du har et OK benzinkort,der er tilknyttet HØST IF.En god og nem måde at støtteidrætten i lokalsamfundet. Ogtil stor glæde for ungdommen iHØST IF.Så er du interesseret i ovenståendegode OK tilbud medstøtte til HØST IF, så kontaktundertegnede på tlf. 86 91 40 07eller mød op på tanken på en afkampagnedatoerne.Kampagnedatoer efterår/vinterpå OK i Ødum er nedennævnte.Her får du samtidig enOK kampagnegave hvis du tegneret OK kort en af disse datoer.Datoerne er alle fredag og deter kl. 13.00-17.00.14. oktober18. november16. december27. januar 2012Vil du så også yderligere give enlille hånd med på OK-tanken iforbindelse med kampagnearrangementernefor at få endnuflere til bruge OK knyttet tilHØST IF, så kontakt undertegnede.Lars OlsenTlf. 86 91 40 07 ellere-mail lars.knud@forum.dk12 13


HØST IFHØST IFFodboldUngdomSe resultater og kampe påwww.dbu.dk/turneringer/resultater.Trænere og træningstidervil fremgå af hjemmesidenwww.høstif.dk.HØST IFU15 drenge-U18 pigerHer i sensommeren er det besluttet,at U15 drenge og U18 pigernetilbydes en fodboldtur tilHolland i påsken 2012, nærmerebestemt Assen.Torsdag den 29. september varder møde med spillere og forældretil begge hold, hvor der blev tagetstilling til at alle fra de to holdgerne vil med. Pigerne skal ud forat finde et par spillere, som godtkunne tænke sig at tage med, despiller jo 7-mands til daglig, menher i Holland er det 11-mands.Turen koster kr. 1.500 pr. spiller.Klubben giver kr. 500 pr.spiller, og spillerne skal give 500kr. Så mangler der kr. 500, somskal sponsoreres. Dertil blev dernedsat et udvalg, som har meddet at gøre, og foruden dette erder et par personer som vil hjælpemed andre opgaver.Har man nogle ideer, må manmeget gerne komme med dem,allerede nu kan du hjælpe, hvisdu e-handler. Vi er tilmeldtklubsupport e-handel, hvor mankan handle ved over 200 e-handelsbutikker som er anerkendte.Derved støtter du klubben ogdet koster dig ikke noget.Sådan gør du – det er ganskenemt:1. Klik ind påwww.klubsuppot.dk –og klik på: find klub2. Skriv HØST IF i søgefeltet(alternativt skriv Hadsten).3. Når du har fundet HØST IF,så tilmeld dig som ny bruger.4. Når du er logget ind – så erdu klar til at handle.Når du melder dig ind får klubbenet beløb, og handler duderover, giver de butikker manhandler med en vis procentdelaf det beløb, man handler for– så det håber vi, at mange vilgøre.Med venlig hilsenHØST IF – FodboldBent EngdalIndendørsfodboldtræningU6-U7 lige uger fredag kl. 15.00-16.00U8 ulige uger fredag kl. 15.00-16.00U10 ulige uger fredag kl. 16.00-17.00U11 lige uger fredag kl. 16.00-17.00U15 dr. alle uger fredag kl. 17.00-18.00Uge 43 starter vi op på indendørstræning.Med venlig hilsenHØST IF – FodboldBent EngdalSeniorfodboldHØST IF Serie 4Serie 4 holdet har i skrivendestund spillet yderligere 4 kampe,og er således oppe på 8 kampei alt, men desværre kun 6points i alt. Nedrykningen truerefter nederlag i weekenden tildem, der lå lige under os – HørningGF. Vi spiller ok og producererchancer nok, men det medat lave mål er altså ikke voreskop te – og så vinder man ikkefodboldkampe!Vi kan dog med sejre i de 2sidste kampe måske stadig nåat klare skærene, men vi er nuafhængige af andres resultaterogså.HØST IF – Hornbæk 1-1HØST IF – Alliancen 1-4NVUI – HØST IF 3-1Hørning GF – HØST IF 2-1Der resterer i skrivende stund 2kampe mod Vorup på hjemmebaneog Hornbæk på udebane.Resultater, stilling og kampprogramkan findes på DBU’shjemmeside www.dbu.dk.Turneringer resultater – tastklubnavnet HØST IF ind og alleHØST IF hold vil poppe up. Såkan man selv vælge, hvilkethold man vil kigge på.Træningstider er tirsdage ogtorsdage. Der trænes indtil videretil primo november.Nye spillere er velkomne, såvi kan få en ekstra god, bredspillertrup også til næste sæson.Simon Olsen er træner ogkontaktperson i efterårssæsonen.Simon kan træffes på tlf. 20 21 79 61, hvisder er spørgsmål.Alternativt kontakt holdleder Lars Olsen, tlf.86 91 40 07.Hverdagsrækkeholdet (7-mands)De spillere, der ikke er med i weekendens kampepå S4 holdet, har ugentlig spillet 6 kampeom onsdagene siden efterårssæsonens start ihverdagsrækken. Disse spillere suppleres medenkelte spillere fra Serie 4 holdet.De 6 kampe har resulteret i 5 vundne kampeog 1 tabt. I alt 15 points, som betyder, at viligesom i foråret vinder rækken. Formodentligafholdes afslutningsstævne inden sæsonafslutningenultimo oktober.Godt gået – og her kan man godt lave mål, 41mål og der er kun gået 6 mål ind i de 6 kampe.Old Boys 40 årsholdetOB40-holdet har klaret sig helt over forventningi år. Selv om de, efter opsplitning af puljerneefter forårssæsonen, kom i den bedstedel, har de alligevel formået at hente 14 pointsi de 9 kampe, der er spillet. 4 vundne, 2 uafgjortesamt 3 nederlag. Flot arbejde af de ”gamleben”. I den sidste kamp besejrede de faktisknr. 1 som hidtil var ubesejret (CIF Århus) med5-3. Efter kampene hygger holdet med en stilleøl og gang i grillen i/ved vores klublokale vedHØST-Hallen. Jo, det er faktisk sjovt at være40-års old boys spiller i HØST IF – også efterkampene (3. halvleg).Alle resultater og stilling kan ses på hjemmesidewww.dbu.dk.Spørgsmål vedr. OB40-holdets næste sæsonkan enten rettes til holdets nuværende holdledereTorben Slumstrup eller Lars Olsen fra Fodboldudvalget.HØST IF Fodboldudvalget14 15


HØST IFHØST IFBordtennisSæson 2011-2012HØST-HallenMejsevej 1, HadbjergTræningstiderTirsdageKl. 18.00-19.30: Ungdomsspillere 0.-4. klasse.Kl. 19.30-21.00: Ungdomsspillere 5.-10. klasse.TorsdageKl. 18.00-19.00: Ungdomsspillere 0.-4. klasse.Kl. 19.00-20.00: Ungdomsspillere 5.-10. klasse.Kl. 20.00-22.00: Seniorer og motionister.GymnastikNavn Funktion Telefon Mobil E-mailHans Martin Madsen Formand 86 98 17 57 29 48 09 18 hm@outing.dkPeter T. Christensen Næstformand 86 21 05 45 50 74 73 15 ptc@post.tele.dkAnders Mørch Trænerrepræsentant 86 77 00 35 22 44 22 19 amorch@mail.dkDaniel Le Mark Forældrerepræsentant 65 74 65 73 23 74 31 33 public@tybirk.netErik Pedersen Turnering/stævner 86 91 47 33 29 42 02 96 eriksmeden@pedersen.mail.dkDatoer ungdoms turnering og stævnerDag Dato Arrangement Sted Arrangør / bemærkSøndag 9/10 Stævne Auning Auning IF / DGI ØstjyllandLørdag 29/10 1. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger 1. runde: Pus. + Y. piger + DrengeLør-søn 5-6/11 Stævne Bjerringbro NørreåLørdag 12/11 1. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger 1. runde. Y. drenge + Piger + JuniorSøndag 13/11 Søften GF Stævne Søften Søften GF / DGI ØstjyllandLørdag 19/11 1. Halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger 2. runde: Pus. + Y. piger + DrengeLørdag 19/11 BTK Grenå overnatning Grenå BTK Grenå / DGI ØstjyllandSøndag 20/11 BTK Grenå Stævne Grenå BTK Grenå / DGI ØstjyllandLørdag 26/11 1. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger 2. runde: Y. drenge + Piger + JuniorSøndag 27/11 1. Oldies + damesamling Hadbjerg DGI ØstjyllandSøndag 4/12 HØST IF Stævne Hadbjerg HØST IF / DGI Østjylland2012Søndag 8/1 2. Oldies + dame samling Bjerregrav DGI ØstjyllandLørdag 21/1 2. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger 1. runde: Pus. + Drenge + Y. PigerLørdag 21/1 2. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger 1. runde: Y. Dr. A+B+C+Junior A+B+CLørdag 28/1 2. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger 1. runde:Y. Dr. D+E+Jun D+E + PigerLørdag 4/2 2. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger 2. runde: Pus. + Drenge + Y. PigerSøndag 5/2 Landsdelsmesterskaber Assentoft DGI ØstjyllandLørdag 25/2 2. halvdel Ungdomsturnering Lokalforeninger 2. runde:Y. Drenge + Junior + PigerSøndag 26/2 Jysk stævne Thorsø Puslinge + Yngre Piger/ DrengeLørdag 10/3 Odder stævne Odder DGI ØstjyllandLørdag 17/3 Holdfinaler Puslinge + Y. Dr. Hadbjerg 2 halvdel UngdomsturneringenSøndag 18/3 Holdfinaler Drenge + Junior Hadbjerg 2 halvdel UngdomsturneringenFre-søn 30/3-1/4 Landsmesterskaber Alle Vejen DGI BordtennisLørdag 21/4 Holdfinaler seniorer Hadbjerg JBTU SeniorturneringHermed nogle fotos fra Krudtuglernesom havde en god eftermiddag,trods det at valgdeltagernehavde invaderet HØST-Hallen.Vi havde heldigvis vejret medos, og vi havde fået lov til at værenede i skolegården, som blev maletpå kryds og tværs. Alle havdeen god eftermiddag. Tegningerneblev brugt til at lave noget forskelligtgymnastik på, og til slutlavede vi nogle rim/remser. Taktil dem der var fremmødt.Instruktør Lillian16 17


Kirke og menighedKirke og menighedMarkørenPrædiken til høstgudstjenesten i Ødum kirke d. 25. septemberEn markør er den danske betegnelse for en curser,som alle, der arbejder med tekstbehandlingog computere, kender. En markør kan ogsåvære en lille pæl, man sætter i jorden for atmarkere, hvor man står, det, der markerer etudgangspunkt. Altså, ”herfra min verden går”.Her er mit udgangspunkt. Det er herfra, jeg anskuerverden, mit liv.For en god måneds tid siden, da eftersommerregnenfaldt i stride strømme og umuliggjordehøst af den sidste hvede og presning afhalm, var der en større artikel i en af de landsdækkendeaviser, der handlede om landbrugetog den forestående høst. Overskriften var:”Høsten drukner i regn. Landbruget mistermilliarder”. Hvis markøren er sat, hvor denblev sat før høst, hvor det så ud til at give ethelt fantastisk godt udbytte, så har landbrugetmistet milliarder.Men markøren kan også sættes et andet sted.Markøren kan sættes det sted, hvor bonden påDet Afrikanske Horn har sat den. At her forventerman ingen høst overhovedet. Hvis dener sat dér, så har landbruget tjent milliarder iår, for de seneste prognoser viser, at man i ogmed en god høst af vinterbyg samlet set harfået en normalhøst. Det handler alt sammenom udgangspunktet. Det handler alt sammenom, hvorfra man anskuer det.For 14 dage siden markerede vi en af de sørgeligstedage i moderne amerikansk historie,terrorangrebet på World Trade Center d. 11.september 2001, hvor omkring 3.000 menneskeromkom. For den, der den dag mistede enmand, kone, bror, søster, et barn, en forælder,en god ven, blev markøren sat dér, hvor manfor alvor mistede noget. Det var fra da af udgangspunktet.Den tirsdag for 10 år siden overhørtejeg en bemærkning fra en bekendt, somikke mangler noget som helst,tværtimod. Men da han hørteom angrebet, var hans førstekommentar. ”Nu går det velikke ud over vores aktier”. Hervar hans markør. At han måskemistede noget af sin overflod.Ikke liv, ikke et andet menneske,men mammon, som han iøvrigt har rigeligt af.Da voldsomme skovbrandefor nogen tid siden hærgedeGrækenland, var der nogle græskevinbønder, der så deres livsværkforsvinde i flammehavet,og alt var tabt. Her stod deresmarkør. Det blev fra nu af deresudgangspunkt. Samtidig varder interviews med frustrerededanskere, der fik deres charterferieødelagt, fordi flyene ikkekunne lette og lande. Her stodderes markør. Den græske vinbondemed sin totalt udbrændtevingård og olivenlund og dendanske charterturist med sinkuffert og sit boardingpas.Hvor sætter vi markøren? Deter jo en virkelighed, at i stedetfor at undre os over, hvor godtvi har det i dette lille smørhulaf et samfund og lad denne undrenog taknemmelighed væreen tydelig markør, så klynkerog klager vi over de mindste fortrædeligheder,de mindste problemer.I stedet for at undre osover denne Gudskabte mangfoldighed,som daglig omgiver os,så forbitres vi, når det ikke ligegår efter vores hoved, når detikke går efter vores rejseplaner,når aktiemarkedet vakler ellernår regnen driller.Der gik engang 10 spedalskerundt. En dag møder de Jesus,og han standser op, da han serdem. Han se dem ikke skeptiskan. Nej, kærligt lader han sit blikfalde på dem. Som fisk gliderhans øjne ind i sindets dy besteafkroge, lyser angsten og frygtenop og brænder det alt sammenud af kroppen på dem. Ogde fornemmer disse ti, hvordanvarmen fra hans blik breder sigud i det yderste af deres lemmerog led. Og med ét er de raske,helbredte fra den sygdom, der iårevis har holdt dem borte fra livet.Med ét bliver de sat tilbagei det fælles skab, et menneskelever af. Og det er forunderligt.Men som tiden gik, forduftedeforundringen. Ja, tænkte de,så fantastisk er den vel hellerikke denne almindelige, bøvledehverdag med alle dens medmenneskerog modmennesker.Så utroligt er det vel heller ikke.Dog, der var én som ikke kunneslippe det. For han indså, atden eneste hjælp mod mismodet,mod den spedalskhed, derhavde været ved at tage livet udaf livet, var ham, han den daghavde mødt, Kristus. Og midtude i dette forunderlige liv, somhan pludselig havde fået tilbage, da kom det tilham, at han selv måtte tilbage. Tilbage til udgangspunktet.Tilbage til markøren. Tilbage tilKristus. Tilbage til stedet, for atter at få hold pådet, der var hans grundlag, men som derude idagen var så sårbart og skrøbeligt.Det forunderlige og gudgivne er skrøbeligt,også for dig og mig, for det overdøves hele tidenaf alt mulig andet. Og det sker jo også foros, at vi fortrænger det. At vi fortrænger, at livetleves lige her omkring os. I børnenes leg,i din kæres åndedrag, i nærværet. Derfor erder al mulig grund til at blive holdt fast på det.Derfor er der al mulig grund til at holde liv idet her gamle hus, som kirken er. Som et værnmod al den ligegyldighed, der truer med at tagelivet ud af livet.Der skal ingenting til, så bliver vi ramt af enslags mental spedalskhed. Der skal ingentingtil, så bliver vi ramt af en ligegyldighed overfortilværelsen i sin fylde. Derfor er det nødvendigt,at lade gudstjenesten være det sted, hvorvi, som ham den ene af de ti, atter og atter vendertilbage til for at udtrykke taknemmelighedover, hvor meget vi i grunden fik givet. Og nårdenne taknemmelighed så for alvor har fåetmund og mæle, da får vi så at vide, at derudeventer en ny dag, og i den skal du være, og duskal være fuldt ud til stede. Og når det er hørtog taget til hjertet, så lyder der til os de sammeord, som den spedalske fik med sig. ”Stå op, oggå herfra. Din tro har frelst dig”.Ole JuulMenigheds rådsmødeTirsdag d. 3. november kl. 19.0018 19


Kirke og menighedKirke og menighedGudstjenesterØdum kirke Hadbjerg kirkeSøndag d. 16. oktober17. søndag efter Trinitatiskl. 9.30 IngenSøndag d. 23. oktober18. søndag efter TrinitatisIngen kl. 9.30Søndag d. 30. oktober kl. 11.0019. søndag efter Trinitatis Peter UlvsgaardIngenSøndag d. 6. novemberAlle Helgens Dagkl. 16.30 kl. 15.00Søndag d. 13. november21. søndag efter Trinitatiskl. 11.00 kl. 9.30Søndag d. 20. novemberkl. 11.00IngenSidste søndag i kirkeåretBirgith NørlundSøndag d. 27. novemberkl. 11.00kl. 9.301. søndag i Advent Børne- og familiegudstjenesteFerie og friweekendJeg afholder ferie i uge 43 fra mandag d. 24. til ogmed søndag d. 30. oktober og i uge 46 fra mandagd. 14. til og med søndag d. 20. november. Jeghenviser til mine kolleger i Hadsten Birgith Nørlund,tlf. 86 98 24 24 og/eller Peter Ulvsgaard, tlf.86 98 08 09.Ole JuulDøbte, viede,bisatte, begravedeHadbjergDøbteTobias Hyltoft Dalgaard, HadbjergAlma Dalgard Thomsen, KøbenhavnEsben Bach Søberg, HadbjergFrederikke Talmark Kannerup, HadbjergKirkelig velsignelseMalene Reher & Dan Axel Tolstrup, RobdrupØdumDøbteZoe Kabéll Breth Frier, SorvadVillads Breth Bakmand, AarhusChristine Kroer Mølbæk Johansen, SellingKirkebilØnsker man kirkebiltil og fra gudstjenesterog eftermiddagsmøder,ringerman selv til HadstenTaxi, tlf. 86 98 24 44.AlleHelgensSøndagDen første søndagi november er eftergammel skik AlleHelgens Søndag.I gudstjenesten denne søndagmindes vi dem, der døde sidensidste Alle Helgen, og deres navnenævnes.Denne særlige søndag markeresi år søndag d. 6. novembermed gudstjenester om eftermiddagen,kl. 15.00 i Hadbjerg kirkeog kl. 16.30 i Ødum kirke.Ole JuulKirkevejviserOle Juul, tlf. 86 98 90 65Sogne-Præstegården, Ødumvej 32præste-mail: ole-juul@post.tele.dkRikke Møller AntvorskovFor-Lumbyesvej 3, ØdummandTlf. 30 25 78 64Bente Krabbe MøllerKirke-Østergade 59 A, HadstenværgeTlf. 22 84 83 70Graver Niels Erik Thomsen, HadbjergØdum Tlf. 51 29 53 22Graver Fie Larsen, VissingHadbjerg Tlf. 51 89 10 57UdflugtTirsdag d. 6. september gik denårlige udflugt, som menighedsrådetindbyder til, til Glud ogJuelsminde-halvøen. Vi var 46i bussen, der kørte fra Ødumved 12-tiden i solskin på enskøn sensommerseptemberdag.Det blev en rigtig god dag medhøjt humør og samvær, hvor vipå frilandsmuseet i Glud fik setnoget af det Danmark, som i dager historie. Efter at have drukketkaffe på cafeteriet ved museet,var vi på en længere turrundt på Juelsminde-halvøen,hvor guiden fortalte lokalhistoriemed ikke så få muntre anekdoter.Vi var hjemme ved 18-tidenefter en lang og indholdsrigdag. Herfra en stor tak for sidsttil alle jer, der var med.Ole JuulKirke ibørnehøjdeArrangementerne, som foregår iSkt. Pauls kirke og sognegårdeni Hadsten, er især henvendt tilfamilier med mindre børn, hvorman mødes en onsdag om månedeni kirken kl. 17.30 til en”minigudstjeneste”, hvor børnenesynger, hører historie ellergår på opdagelse i kirken. Efterfølgendeer der fællesspisning isognegården med en børnevenligmenu. I efteråret foregår detonsdag d. 2. november og onsdagd. 7. december.BabysalmesangFor et par år siden havde jeg et forløb over et parmåneder med babysalmesang i Hadbjerg kirke.Det fungerede rigtig godt, og der har siden væretenkelte forespørgsler om en gentagelse. Da vii forvejen har et særdeles fint samarbejde medpræsterne i Hadsten, ikke mindst omkring kirkehøjskolen,kan jeg nu henvise til et forløb, der begynderonsdag d. 26. oktober i Skt. Pauls kirke, ialt 8 onsdage fra kl. 10.30 til 11.30 frem til og medonsdag d. 14. december. Babysalmesang for babyeri alderen 2-9 måneder og deres mødre, fædre,bedsteforældre eller andre nære voksne. Tilmeldinger nødvendig og sker til sognepræst Tine Frisenette,tinefrisenette@hotmail.com eller på tlf.60 65 56 95. For nærmere oplysninger om ovenståendese www.hadstensogne.dk.Ole Juul20 21


Kirke og menighedKirke og menighedHøst gudstjenesteSøndag d. 25. september afholdtesden årlige høst- og familiegudstjenestei Ødum kirke. Detblev også i år noget af et tilløbsstykke,hvor vi måtte sætte stolefrem, for at alle kunne kommetil at sidde i kirken. Godt250 konfirmander, minikonfirmander,forældre, dåbsfamilieog -gæster, bønder og andetgodtfolk var mødt frem i kirkendenne søndag, hvor minikonfirmandernepå smukkeste vismarkerede dels dåben (med korsang),dels høsten (med frugt oggrønt i koret) og hvor to af åretskonfirmander fra 7. B læste indogudgangsbønnerne.Efter gudstjenesten samledesmellem 150 og 200 børn og voksnepå Astrup Højgaard, hvor Marianneog John Langdahl sammenmed menighedsrådet ogbyforeningen havde indbudttil grillstegt gris m.m. og kaffebord.Det blev en fantastisk eftermiddagi det smukkeste sensommervejr,hvor børnene vartravlt beskæftiget udenfor bl.a.i halmlabyrinten, og hvor devoksne fik sig en god snak rundtom ved bordene. Under spisningenfortalte John om ”AstrupHøjgaard”, og den måde, som familienhar valgt at drive gårdenog landbruget på. Og mens Johntalte, samledes hans og Marian-nes fire børn omkring dem, ogtydeliggjorde på denne måde,at det her er mere end en landbrugsvirksomhed,det er en livsformmed optimale betingelserfor disse børn.Det blev et arrangement, somkun lod sig gøre at gennemføre,fordi så mange deltog i forberedelserneog afviklingen, bådefra byforeningen og menighedsrådet,men også folk fralokalområdet. Ulla og jeg havdebesøg fra gode venner i Thy,som vi samme dags aften rejstepå ferie med. Også for demblev det en uforglemmelig dag,hvor de fornemmede og undervejsudtrykte begejstring overdet gode sammenhold, som deblev vidne til. Det blev for demog os alle en øjenåbner for,hvad der kan lade sig gøre, nårså mange vil samværet medhinanden.Herfra en stor tak til alle, dervar med og tog del i arrangementet,som jo ikke alene synliggøret erhverv, men også er enbekræftelse på samarbejde ogvilje til samvær.Ole Juul22 23


Kirke og menighedKirke og menighedEftermiddags møderKirkehøjskoleForfatterHelle JuhlTirsdag d. 8. november”Der var så dejligt ude på landet”v/forfatter Helle Juhl, BjertI sine bøger og foredraglevendegør Helle Juhl iord og billeder menneskeskæbner,livsvilkårog normer fra gruekedlernesog selvbindernestid. Minderne myldrer fremved gensynet med mormorsbryggers og morfars radrenser.Er det virkelig ikke længere siden…?Helle Juhl, født 1957, er journalist,forfatter og foredragsholder.Hun er uddannet i 1980 ogvar dagbladsjournalist frem til1986. Siden har hun arbejdetsom freelancejournalist ved enrække magasiner og ugebladesamt inden for offentlig kommunikation.Privat holder huntil i 6091 Happiness/Bjert, hvorhun trives bedst i gummistøvlerog elsker at hyppe kartofler.Helle Juhl er i de senere årbegyndt at skrive bøger og debuteredei 2008 med ”Husbestyrerindesøges… Ni kvindefortællingerfra det 20.århundrede” (Gyldendal 2008).Hendes nyeste udgivelse erbogen ”Der var så dejligt udepå landet - en billedkrønike fradet 20. århundredes bondeland”(Gyldendal 2010).Om foredraget i Ødum skriverHelle Juhl: ”Der er en førstebondegård i de fleste menneskerliv. Den man voksede oppå. Den man besøgte som feriebarn.Eller den, man sammenmed de andre fra lilla stue togpå udflugt til. Anderledes kandet ikke være i et land, hvor derfor et par generationer siden varnæsten en kvart million landbrug.I dag er de fleste bondegårdeforsvundet. Foredraget tagerdig i ord og billeder – og på godtog ondt – tilbage til et Danmarkaf i går”Eftermiddagsmøderne, hvortilalle er velkomne, finder sted ikonfirmandstuen i Ødum præstegård.Vi begynder kl. 14.00 og slutterca. 16.15.Entreen er gratis. Man betaler20 kr. for kaffen.Lørdag d. 29. oktober”Kirken i verden – denglobale kristendom”v/dr. theol. Viggo Mortensen, Ærø”Kristendommen fødes i Mellemøstenog spreder sig modnord og i øst og vest. I øjeblikketvandrer den mod syd. Kristendommener ikke for fastholdere,den udvikler og forandrersig, den er de vejfarendes religion.Vi vil forsøge at få et overblikover kristendommens stilling iverden i dag og se på hvilke udfordringer,det stiller os overfor– også i en hjemlig sammenhæng.Hvis kristendommen haren fremtid, hvordan ser den såud?”Viggo Mortensen er professorpå Aarhus Universitet. Han harværet leder af center for multireligiøsestudier og det danskepluralismeprojekt, hvor han intensivthar beskæftiget sig medreligiøse forandringsprocesserlokalt og globalt og deres indvirkningpå kristendommensfremtid.Lørdag d. 19. november”Gudstjenestens ritualer ogderes teologi”v/cand. theol. og ph.d. KirstineHelboe Johansen, Aarhus”Søndagens højmesse er i centrumi den danske folkekirkes ritualer,men samtidig er højmessenofte udsat for diskussionog ønsker om reformer. I foredragetbeskrives højmessensrituelle forløb, opbygning oghøjdepunkter ud fra en grundlægendeopfattelse af, at højmessener et velgennemtænktritual. Samtidig diskuteres højmessensudfordringer i en tid,hvor den enkeltes egne valg ogegen livsvej også indenfor religionfremhæves som en afgørendeværdi. Selv om højmessenfremstår som et velopbygget ritual,er det også et ritual, som erudfordret, og som ikke altid virkerefter hensigten”.Dr. theol.ViggoMortensenCand. theol.og ph.d.KirstineHelboeJohansenKirkehøjskolen har til huse på Hadsten Højskole ogarrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.Møderne begynder kl. 10.00 den pågældendelørdag m/kaffe, derefter foredrag, efter foredragetfrokost og afsluttende er der en drøftelse afforedraget.Vi er som regel færdige ca. kl. 13.00.Prisen for deltagelse er kr. 85 pr. møde, som dækkerudgifter i forbindelse med kaffe og frokost.Der er tilmelding til Hadsten Kirkekontor –tlf. 86 98 04 25 – senest kl. 12.00 torsdagen forinden.Vel mødtOle Juul24 25


Her finder duKolofonAkupunktørAnna Grethe og Bernt StrangeBaunehøjvej 158, Hadbjerg 86 91 47 47AutoværkstedKP Erhvervsbiler APS 21 71 15 77Ødumvej 6 A, SellingBach – 86 98 28 09Hadsten service-, skade-, undervognscenterOver Hadstenvej 22, HadstenHadbjerg Auto service 40 35 39 10Bredgårdsvej 9, www.hadbjergautoservice.dkBank / sparekasseHadsten Bank 86 98 15 00Østergade 15, HadstenNordea, Hadsten 86 98 10 00Østergade 21, HadstenSparekassen Kronjylland 86 98 28 11Søndergade 8, HadstenBedemandKronjyllands BegravelsesforretningGunnar Lauritsen 86 98 39 00Søndergade 7, HadstenHadsten BegravelsesforretningSøndergade 1, Hadsten 86 98 01 24Unik Begravelse 70 23 53 03Vestergade 15, Hadstenwww.UnikBegravelse.dkBenzin- og servicestationerOK Nærbutik 86 98 92 66Landevejen 203, ØdumBlikkenslager Se vvsBogtrykkerBuchs 86 42 05 99Kertemindevej 15, 8940 Randers SVVil du optages på disse sider?Kontakt Ole Juulpå tlf. 86 98 90 65By- / borgerforeningByforeningen for Ødum & OmegnLillian Lindberg 30 64 31 94gunte.lindberg@gmail.comHadbjerg BorgerforeningKurt Rasmussen 24 43 35 63Selling Borger- & GrundejerforeningJesper Dissing Henckel 42 80 27 50H.C.Andersensvej 2henckel@it-henckel.dkCyklerPedalPedersen 51 91 44 50Langskovvej 31 www.Pedalpedersen.dkEjendomsmæglerDanBolig Hadsten 87 61 31 80Østergade 21, Hadsten www.danbolig.dkJoan Pank joan.pank@danbolig.dkNybolig, Tommy Risgaard 29 27 72 39Søndergade 26, Hadsten 89 15 22 07nybolig.dk 8370@nybolig.dkElektrikerKE EL-Installation 86 98 95 11Gunderuplundvej 2, ØdumEntreprenør og kloakmesterHadbjerg Mur og Beton 60 14 64 09v/Aut. kloakmester Morten EriksenRødkælkevej 6, Hadbjergwww.hadbjergmurogbeton.dkinfo@hadbjergmurogbeton.dkForsamlingshusHadbjerg ForsamlingshusUdlejning v/Grethe Majgaard 26 59 32 12Selling ForsamlingshusUdlejning 86 91 45 85Ødum ForsamlingshusUdlejning 30 64 31 94FrisørByens frisør 86 98 01 00Søndergade 14 - Hadstenwww.byensfrisoerhadsten.dkGartner / frugt og grøntMinna og Per Rasmussen 86 91 18 08Tåstrupvej 60, GrundførHave- og parkmaskinerHadsten Have-ParkmaskinerSkanderborgvej 13, Hadsten 29 13 04 98KroKollerup Mølle Kro 86 91 41 50Alle dage kl.12.00. Tirsdag lukketMalerH.A. Sørensen & Søn 86 91 45 40Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Sel.MurerSelling Byggefirma aps 86 91 48 99ved Harry Nielsen, Bavne Alle 12, HadstenPræstegårdØdum Præstegård 86 98 90 65Ødumvej 32, Ødum ole-juul@post.tele.dkRådgivende ingeniørCECP Cortez Engineering 70 20 22 03Ådalen 19, Sellingcecp@cortez.dkwww.cortez.dkSkoleHadbjerg Skole, kontorerne 87 61 48 00Hadbjerg skolefritidsordning 87 61 48 08SnedkerJC Møbler 30 53 21 11Jørgen Svenningsen, Ødum Torv 5SmedØdum Maskinfabrik 86 98 92 55Niels W. Gadesvej 2, ØdumSport og gymnastikHØST IFwww.høstif.dkKurt Møller, formand: 28 96 36 61Klublokalet: 86 91 42 46TømrerHadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Sønved Claus Mikkelsen 86 91 41 90Baunehøjvej 160, Hadbjerg 24 65 63 83Tømrerfirmaet, Kurt Jensen 86 91 45 78Ødumvej 6, Selling 40 21 49 50Tømrermester Hans Johnsen HansenMejlbyvej 21, Røved 86 98 90 99Tømrermester Hans Peter KroghÅdalen 11, Selling 86 91 41 40VandværkHadbjerg Vandværk I/S 87 61 33 16v/Jesper Wichmann, Vestergårdsvej 7I/S Ødum VandværkFormand Erik Poulsen 86 98 91 43Kasserer Jørgen Svenningsen 86 98 95 33Vvs og blikkenslagerØdum VVS & blik 70 22 44 20Ødum Torv 5, ØdumByens Oliefyr & V.V.S. ServiceMågevej 20, Hadsten 86 98 08 86Hadbjerg BlikkenslagerforretningPoul Jensen 30 54 24 82HØSTU d g i v e s a f e t s a m v i r k e , b e s t å e n d e a f f o r e n i n g e r ,m e n i g h e d s r å d o g s k o l e b e s t y r e l s e .R e d a k t ø r : R i k k e M ø l l e r A n t v o r s k o vE - m a i l : r m a _ o e d u m @ h o t m a i l . c o mT l f . 3 0 2 5 7 8 6 4K a s s e r e r : I r m a K a t h o l m , t l f . 8 6 9 1 4 6 0 9T e g n i n g e r : P e r T j ø r n i l d , p e r t j o r n i l d @ h o t m a i l . c o mL a y o u t : N i e l s B j a r n e L a r s e n @ g m a i l . c o mT r y k : B U C H S , t l f . 8 6 4 2 0 5 9 9U d k o m m e r h v e r m å n e d – u n d t a g e n j a n u a r o g j u l i– h v e r d e n 3 . f r e d a g i m å n e d e n o g 3 d a g e f r e m .H v i s b l a d e t u d e b l i v e r k o n t a k t e s O l e J u u l , t l f .8 6 9 8 9 0 6 5 e l l e r e - m a i l o l e - j u u l @ p o s t . t e l e . d k .M a t e r i a l e t i l H Ø S T i n d l e v e r e s t i l R i k k e M ø l l e rA n t v o r s k o v o g N i e l s B j a r n e L a r s e n .D e a d l i n e e r f ø r s t e s ø n d a g i m å n e d e n .K o m m e n d e n u m r eD e a d l i n eU d k o m m e rS ø n d a g d . 6 . n o v e m b e r F r e d a g d . 1 8 . n o v e m b e rS ø n d a g d . 4 . d e c e m b e r F r e d a g d . 1 6 . d e c e m b e r26 27


KalenderHØSTIndholdOktoberHØST udkommer14HØST IF på OK-tanken1516 Ødum, kl. 9.3017181920212223 Hadbjerg, kl. 9.302425Babysalmesang starter26Fællesspisning, Selling27 Fællesspisning, Hadbjerg28 Overnatning, Selling Forsamlingshus29 Kirkehøjskole30 Ødum, kl. 11.0031Fællesarrangementer Side 2Hadbjerg Side 9Hadbjerg skole Side 5Her finder du Side 26HØST IF Side 10HØSTival Side 2Kalender Side 28Kirke og menighed Side 18Selling Side 4Ødum Side 6November12 Kirke i børnehøjde3 Menighedsrådsmøde456HØST deadlineHadbjerg, kl. 15.00, Ødum, kl. 16.3078 Eftermiddagsmøde910111213 Ødum, kl. 11.00, Hadbjerg, kl. 9.301415161718HØST udkommerHØST IF på OK-tanken19 Kirkehøjskole20 Hadbjerg, kl. 11.0021222324252627 Ødum, kl. 9.30, Hadbjerg, kl. 11.00282930

More magazines by this user
Similar magazines