Brugervejledning

welcome.hp.ww.com

Brugervejledning

www.hp.com/support/ljp1100seriesLASERJET PROFESSIONAL P1100 printerserienBrugervejledning


HP LaserJet Professional P1100printerserien


Copyright og licens© 2011 Copyright Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P.Reproduktion, tilpasning eller oversættelseer, uden forudgående skriftlig tilladelse,forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligttilladt i henhold til loven om ophavsret.Oplysningerne i dette dokument kan ændresuden forudgående varsel.De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er at finde i de udtrykkeligegarantierklæringer, der følger medprodukterne og tjenesteydelserne. Intet heriskal opfattes som en ekstra garanti. HP erikke ansvarlig for tekniske eller redaktionellefejl eller mangler heri.VaremærkerAdobe ® , Acrobat ® og PostScript ® ervaremærker tilhørende Adobe SystemsIncorporated.Intel® Core er et varemærke tilhørendeIntel Corporation i USA og andre lande/områder.ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket erregistrerede varemærker i USA.Microsoft®, Windows®, Windows® XP ogWindows Vista® er varemærker registreret iUSA tilhørende Microsoft Corporation.Varenummer: CE651-90973Edition 1, 3/2011


Konventioner i vejledningenTIP:Tippene indeholder hjælp eller genveje.BEMÆRK:FORSIGTIG:af produktet.Bemærk indeholder vigtige oplysninger om et begreb eller udførelsen af en opgave.Forsigtig angiver procedurer, som du skal følge for at undgå datatab eller beskadigelseADVARSEL! Advarsler gør dig opmærksom på bestemte procedurer, som du skal følge for at undgåselv at komme til skade, katastrofalt datatab eller omfattende beskadigelse af produktet.DAWWiii


iv Konventioner i vejledningen DAWW


Indholdsfortegnelse1 Grundlæggende oplysninger om produktet ....................................................................... 1Produktsammenligning .............................................................................................................. 2Miljømæssige funktioner ........................................................................................................... 2Produktfunktioner ..................................................................................................................... 3Produktvisning ......................................................................................................................... 5Visning af for- og bagside .......................................................................................... 5Set bagfra ................................................................................................................ 7Placering af serienummer og produktnummer ................................................................ 7Kontrolpanellayout .................................................................................................... 82 Software til Windows ..................................................................................................... 11Understøttede Windows-operativsystemer .................................................................................. 12Understøttede printerdrivere til Windows .................................................................................. 12Prioritering i forbindelse med udskriftsindstillinger ...................................................................... 13Ændring af printerdriverindstillinger til Windows ....................................................................... 14Fjernelse af software til Windows ............................................................................................. 15Brug af værktøjet til programfjernelse til at fjerne Windows-software ............................. 15Brug af Windows-kontrolpanelet til fjernelse af software ............................................... 15Understøttede hjælpeprogrammer (kun trådløse modeller) ........................................................... 16Integreret webserver ................................................................................................ 163 Brug af produktet sammen med Mac .............................................................................. 17Software til Mac .................................................................................................................... 18Understøttede Macintosh-operativsystemer .................................................................. 18Understøttede printerdrivere til Macintosh ................................................................... 18Fjernelse af software til Mac ..................................................................................... 18Prioriteter for udskriftsindstillinger for Mac .................................................................. 18Ændring af printerdriverindstillinger til Macintosh ....................................................... 19Software til Mac-computere ...................................................................................... 20HP-printerhjælpeprogram til Mac ............................................................... 20Installer software til Mac-computere på et trådløst netværk ............................. 20DAWWv


Understøttede hjælpeprogrammer til Mac (kun trådløse modeller) .................................. 21Integreret webserver ................................................................................. 21Udskrivning med Mac ............................................................................................................. 22Oprettelse og brug af udskrivningsforudindstillinger i Macintosh ................................... 22Ændring af dokumenters størrelse eller udskrivning på specialpapirformater ................... 22Udskrivning af følgebrev .......................................................................................... 22Udskrivning af flere sider på ét ark papir i Macintosh .................................................. 23Udskrivning på begge sider (duplex) ......................................................................... 23Manuel udskrivning på begge sider ............................................................ 234 Tilslutning af produktet ................................................................................................... 25Understøttede netværksoperativsystemer (kun trådløse modeller) .................................................. 26USB-forbindelse ..................................................................................................................... 27HP Smart Install ....................................................................................................... 27Cd-installation ......................................................................................................... 27Netværkstilslutning (kun trådløse modeller) ................................................................................ 28Understøttede netværksprotokoller ............................................................................. 28Installation af produktet på et trådløst netværk ved hjælp af HP Smart Install ................... 28Installation af produktet på et trådløst netværk ved hjælp af software-cd'en .................... 29Installation af softwaren til et produkt, der aktuelt befinder sig på netværket ................... 29Udførsel af en trådløs peer-to-peer (ad hoc) installation ................................................ 30Sådan slår du produktets trådløsenhed fra ................................................................. 30Konfiguration af netværksproduktet ........................................................................... 31Sådan bruges hjælpeprogrammet til konfiguration af trådløs ......................... 31Sådan gendannes standardindstillinger for trådløs ....................................... 31Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger ................................. 31Indstil eller skift netværksadgangskoden ...................................................... 32IP-adresse ................................................................................................ 32Indstilling af forbindelseshastighed ............................................................. 325 Papir og udskriftsmedie ................................................................................................. 33Forstå brugen af papir og udskriftsmedier ................................................................................. 34Vejledning for specialpapir og udskriftsmedier ........................................................................... 35Justering af printerdriveren, så den svarer til medietypen og -formatet ........................................... 36Understøttede papirformater .................................................................................................... 37Understøttede papirtyper og kapacitet for bakker ....................................................................... 38Understøttede papir- og udskriftsmedietyper ............................................................... 38Kapacitet for bakke og rum ...................................................................................... 38Papirretning ved ilægning af papir i bakker .............................................................................. 39Fyld papirbakker .................................................................................................................... 39Prioritetsindføringsrille .............................................................................................. 39viDAWW


Papirbakke ............................................................................................................. 39Bakkejustering til korte medier (kun basismodeller) ....................................... 406 Udskrivning af opgaver .................................................................................................. 41Annullering af udskriftsjob ....................................................................................................... 42Stop det aktuelle udskriftsjob fra kontrolpanelet (kun trådløse modeller) .......................... 42Standsning af det aktuelle udskriftsjob via programmet ................................................ 42Udskrivning med Windows ..................................................................................................... 43Sådan åbnes printerdriveren til Windows .................................................................. 43Sådan bruges Windows til at få hjælp til udskriftsindstillinger ....................................... 43Sådan bruges Windows til at ændre antallet af udskriftskopier ..................................... 43Sådan bruges Windows til at udskrive farvet tekst som sort .......................................... 43Sådan bruges Windows til at gemme og genbruge brugerdefineredeudskriftsindstillinger ................................................................................................. 44Brug en hurtigindstilling til udskrift .............................................................. 44Sådan oprettes en brugerdefineret hurtigindstilling til udskrift ......................... 44Forbedring af udskriftskvaliteten med Windows .......................................................... 44Sådan vælges et sideformat ....................................................................... 44Sådan vælges et specialformat ................................................... 44Sådan vælges en papirtype ....................................................................... 45Sådan vælges udskriftsopløsningen ............................................................ 45Sådan bruges Windows til at udskrive den første eller sidste side på andet papir ........... 45Sådan bruges Windows til at tilpasse et dokument til sidestørrelse ................................ 45Sådan bruges Windows til at tilføje et vandmærke på et dokument ............................... 46Udskrivning på begge sider af arket (duplex) med Windows ........................................ 46Sådan udskrives på begge sider manuelt (dupleks) ....................................... 46Sådan bruges Windows til at oprette en brochure ....................................................... 47Sådan bruges Windows til at udskrive flere sider pr. ark .............................................. 48Sådan bruges Windows til at vælge papirretning ........................................................ 48Brug af HP ePrint ..................................................................................................... 48Brug af HP Cloud Print .............................................................................. 48Brug af AirPrint ........................................................................................ 507 Administration og vedligeholdelse af produktet .............................................................. 51Udskriv informationssider ........................................................................................................ 52Konfigurationsside ................................................................................................... 52Statusside for forbrugsvarer ...................................................................................... 52Demoside ............................................................................................................... 52Brug den integrerede webserver fra HP (kun trådløse modeller) .................................................... 53Åbn den integrerede webserver fra HP vha. en netværksforbindelse .............................. 53Afsnit i integreret webserver fra HP ........................................................................... 54DAWWvii


Oplysninger, fane .................................................................................... 54Fanen indstillinger .................................................................................... 54Fanen netværk ......................................................................................... 54Fanen HP Smart Install .............................................................................. 54Links ....................................................................................................... 54Economy-indstillinger .............................................................................................................. 55Tilstanden Auto-sluk ................................................................................................. 55Udskrivning med EconoMode ................................................................................... 55Håndtering af forbrugsvarer og ekstraudstyr .............................................................................. 56Kontrol og bestilling af forbrugsvarer ......................................................................... 56Opbevaring af printerpatroner ................................................................... 56HP-politik vedrørende printerpatroner fra andre producenter end HP .............. 56HP's bedragerihotline og-websted .............................................................. 56Genbrug af forbrugsvarer ......................................................................... 56Udskiftningsanvisninger ........................................................................................... 57Omfordeling af toner ................................................................................ 57Udskiftning af printerpatronen .................................................................... 58Udskift opsamlingsrulleren ......................................................................... 61Udskift separatoren .................................................................................. 64Rengør produktet ................................................................................................................... 67Rengøring af opsamlingsvalsen ................................................................................. 67Rensning af papirgangen ......................................................................................... 68Rengøring af printerpatronområdet ............................................................................ 69Udvendig rengøring af enheden ............................................................................... 71Produktopdateringer ............................................................................................................... 718 Problemløsning .............................................................................................................. 73Løsning af generelle problemer ................................................................................................ 74Fejlfindingstjekliste .................................................................................................. 74Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne ................................................................... 75Forstå indikatormønstre på kontrolpanelet ................................................................................. 76Afhjælpning af papirstop ........................................................................................................ 79Almindelige årsager til papirstop .............................................................................. 79Papirstopsteder ....................................................................................................... 80Afhjælpning af papirstop i indbakken ........................................................................ 80Afhjælpning af papirstop i udskriftsområderne ............................................................ 83Afhjælpning af papirstop inde i produktet .................................................................. 85Løsning af gentagne papirstop .................................................................................. 86Ændring af indstillingen for afhjælpning af papirstop .................................................. 86Afhjælpning af problemer med papirhåndtering ........................................................................ 87Løsning af problemer med billedkvalitet .................................................................................... 89viiiDAWW


Eksempler på defekte billeder ................................................................................... 89Lys eller falmet udskrift .............................................................................. 89Tonerpletter ............................................................................................. 89Udfald .................................................................................................... 90Lodrette streger ........................................................................................ 90Grå baggrund ......................................................................................... 90Tonerudtværing ........................................................................................ 91Løs toner ................................................................................................. 91Gentagne lodrette mærker ......................................................................... 91Misdannede tegn ..................................................................................... 92Skæv side ............................................................................................... 92Bøjning eller bølger .................................................................................. 92Krøllet eller foldet papir ............................................................................ 93Spredt toner ............................................................................................ 93Fugt ........................................................................................................ 94Optimering og forbedring af billedkvalitet .................................................................. 95Ændring af printtæthed ............................................................................. 95Løsning af problemer med ydeevnen ........................................................................................ 96Løsning af problemer med tilslutning ......................................................................................... 97Løsning af problemer med direkte tilslutning ............................................................... 97Løsning af problemer med trådløs ............................................................................. 97Løsning af produktsoftwareproblemer ....................................................................................... 99Løsning af almindelige Windows-problemer .............................................................. 99Løsning af almindelige Macintosh-problemer ............................................................ 100Tillæg A Forbrugsvarer og ekstraudstyr ........................................................................... 103Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................. 104Varenumre .......................................................................................................................... 104Ekstraudstyr til papirhåndtering ............................................................................... 104Printerpatron ......................................................................................................... 104Kabler og interfaces .............................................................................................. 104Tillæg B Service og support .............................................................................................. 105Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti ................................................................... 106HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatron ................. 108Slutbrugerlicensaftale ............................................................................................................ 109Selvreparation udført af kunden, garantiservice ....................................................................... 112Kundesupport ...................................................................................................................... 112Indpakning af produktet ........................................................................................................ 113DAWWix


Tillæg C Specifikationer ................................................................................................... 115Fysiske specifikationer .......................................................................................................... 116Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner ................................................. 116Miljøspecifikationer .............................................................................................................. 116Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger ........................................................................ 117FCC-regulativer .................................................................................................................... 118Produktets miljømæssige varetagelsesprogram ......................................................................... 119Beskyttelse af miljøet .............................................................................................. 119Ozonproduktion ................................................................................................... 119Strømforbrug ........................................................................................................ 119Tonerforbrug ........................................................................................................ 119Papirforbrug ......................................................................................................... 119Plastik .................................................................................................................. 119HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivning ................................................................... 119Oplysninger om returnering og genbrug .................................................................. 120USA og Puerto Rico ................................................................................ 120Flere returneringer (mere end en patron) .................................... 120Enkelt returnering .................................................................... 120Forsendelse ............................................................................ 120Returnering uden for USA ........................................................................ 121Papir ................................................................................................................... 121Begrænsninger i materialet ..................................................................................... 121Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU .......................................... 121Kemiske stoffer ...................................................................................................... 121Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS) ....................................................... 122Kilder med yderligere oplysninger ........................................................................... 122Overensstemmelseserklæring (HP LaserJet Professional P1102, P1102s, P1106 og P1108) .......... 123Overensstemmelseserklæring (HP LaserJet Professional P1102w) ................................................ 125Sikkerhedserklæringer .......................................................................................................... 127Lasersikkerhed ...................................................................................................... 127Canadiske DOC-regulativer .................................................................................... 127VCCI-erklæring (Japan) .......................................................................................... 127Vejledning til strømkabel ........................................................................................ 127Erklæring vedrørende strømkabel (Japan) ................................................................. 127EMC-erklæring (Korea) .......................................................................................... 128Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland .................................................... 129GS-erklæring (Tyskland) ......................................................................................... 129Tabel for stoffer (Kina) ........................................................................................... 130Erklæring om Begrænsning af farlige stoffer (Tyrkiet) ................................................. 130Yderligere erklæringer for trådløse produkter ........................................................................... 131xDAWW


Erklæring om overensstemmelse med FCC-bestemmelser - USA ................................... 131Erklæring for Australien ......................................................................................... 131ANATEL-erklæring for Brasilien ............................................................................... 131Erklæring for Canada ............................................................................................ 131Regulativbemærkninger for EU ................................................................................ 131Bemærkning om brug i Frankrig .............................................................................. 132Bemærkning om brug i Rusland .............................................................................. 132Erklæring for Korea ............................................................................................... 132Erklæring for Taiwan ............................................................................................. 132Vietnam Telecom-kablet mærkning for godkendte produkter af typen ICTQC ................ 133Indeks .............................................................................................................................. 135DAWWxi


xiiDAWW


1 Grundlæggende oplysninger omproduktet●●●●ProduktsammenligningMiljømæssige funktionerProduktfunktionerProduktvisningDAWW 1


ProduktsammenligningHP LaserJet Professional P1100 printerserienHP LaserJet Professional P1100w printerserien●Hastighed: Op til 18 A4-sider pr. minut (ppm), 19 Letterformatpr. minut (ppm)●Hastighed: 18 A4-sider pr. minut (ppm), 19 Letterformatpr. minut (ppm)●●●Bakke: hovedpapirbakke til 150 arkForbindelse: USB 2.0-højhastighedsportDuplexudskrivning: Manuel dupleksudskrivning (vedhjælp af printerdriveren)●●●Bakker: 150-arks hovedpapirbakke og 10-arksuniversalbakkeForbindelse: USB 2.0-højhastighedsport og 802.11b/g trådløs netværksopkoblingDuplexudskrivning: Manuel dupleksudskrivning (vedhjælp af printerdriveren)Miljømæssige funktionerGenbrugReducer spild ved at bruge genbrugspapir.Genbrug printerpatroner ved at bruge HP's retursystem.EnergibesparelserDuplexHP Smart Web PrintingSpar strøm med tilstanden Auto-sluk for produktet.Spar papir ved at bruge manuel dupleksudskrivning.Brug HP Smart Web Printing til at vælge, gemme og organisere tekst og grafik fra flere websider,og rediger og udskriv derefter præcis det, du ser på skærmen. Det giver dig den kontrol, du harbrug for, så du kan udskrive meningsfyldte oplysninger samtidig med, at du minimerer spild.Download HP Smart Web Printing fra dette websted: www.hp.com/go/smartweb.2 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW


ProduktfunktionerFordeleUnderstøttede funktionerFremragendeudskriftskvalitetUnderstøttedeoperativsystemer●●●●●Ægte HP-printerpatron.Indstillingen FastRes 600 giver en effektiv udskriftskvalitet på 600 dpi. Indstillingen FastRes1200 giver en effektiv udskriftskvalitet på 1.200 dpi.Justerbare indstillinger til optimering af udskriftskvaliteten.Windows Vista (32-bit og 64-bit)Windows XP (32-bit og 64-bit)● Windows 7●●Windows Server 2003 (32-bit og 64-bit)Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit)● Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6Brugervenlig ● Funktionen HP Smart Install installerer produktsoftware, når du tilslutter et USB-kabel mellemproduktet og en Windows-computer.●●●Printerpatronen er nem at installere.Let adgang til printerpatronen og papirgangen via dækslet til printerpatronen.Papirbakken kan justeres med én hånd.Fleksibelpapirhåndtering●En 10-arks universalbakke (kun trådløse modeller)● En 150-arks indbakke (papir på 75 g/m 2 ).● En 125-arks udbakke (papir på 75 g/m 2 ).●Manuel dupleksudskrivning (tosidet udskrivning).Interfaceforbindelser ● USB 2.0-højhastighedsport●802.11b/g trådløs netværksopkobling (kun trådløse modeller)Energibesparelse ● Efter en brugerdefineret periode sparer funktionen Autosluk automatisk strøm ved at reducerestrømforbruget væsentligt, når produktet ikke udskriver.ØkonomiskudskrivningAdministration afforbrugsvarer●●●●●Du sparer papir med funktionerne N-op-udskrivning (udskrivning af mere end én side på etark) og den manuelle udskrivning på begge sider.Printerdriverfunktionen EconoMode sparer toner.Godkendelse af ægte HP-printerpatroner.Nem bestilling af reservedele.Siden Forsyningsstatus viser anslået tonerniveau i printerpatronen. Fås ikke til ikke-originaleforbrugsvarer.DAWW Produktfunktioner 3


FordeleUnderstøttede funktionerBrugervenlighed ● Onlinebrugervejledningen er kompatibel med tekstskærmlæsere.●Alle dæksler kan åbnes med én hånd.Sikkerhed ● Tilslutning til Kensington-lås på bagsiden af produktet.4 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW


ProduktvisningVisning af for- og bagside12736541 Udskriftsbakke2 Sammenklappelig udskriftsbakkeforlænger3 Papirbakke4 Justerbart mediestyr5 Tænd/sluk-knap6 Udløser til printerpatronens dæksel7 KontrolpanelDAWW Produktvisning 5


12736541 Udskriftsbakke2 Sammenklappelig udskriftsbakkeforlænger3 Prioritetsindføringsrille4 Hovedpapirbakke5 Tænd/sluk-knap6 Udløser for dæksel til printerpatron7 Kontrolpanel6 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW


Set bagfra1321 USB-port2 Strømstik3 Kensington-låsPlacering af serienummer og produktnummerMærkatet, som viser produktnummer og serienummer, er anbragt bag på produktet.DAWW Produktvisning 7


KontrolpanellayoutBEMÆRK: Se Forstå indikatormønstre på kontrolpanelet på side 76 for at få en beskrivelse aflampernes indikatormønstre.121 Eftersynindikator : Angiver, at dækslet til printerpatronen er åbent, eller der er opstået andre fejl.2 Klar-indikator : Når produktet er klar til at udskrive, blinker Klar-indikatoren. Når produktet behandler data, blinker Klarindikatoren.123451 Trådløst netværk-knap : Tryk på knappen for trådløst netværk for at registrere trådløse netværk. Knappen aktiverer ogdeaktiverer også trådløs-funktionen.2 Trådløs-indikator: Når produktet søger efter et netværk, blinker Trådløs-indikatoren. Når produktet har forbindelse med etnetværk, er Trådløs-indikatoren tændt.3 Eftersynindikator : Angiver, at dækslet til printerpatronen er åbent, eller der er opstået andre fejl.8 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW


4 Klar-indikator : Når produktet er klar til at udskrive, blinker Klar-indikatoren. Når produktet behandler data, blinker Klarindikatoren.5 Knappen Annuller : Hvis du vil annullere udskriftsjobbet, skal du trykke på knappen Annuller. Tryk på knappen, oghold den nede i 5 sekunder for at udskrive en konfigurationsside.DAWW Produktvisning 9


10 Kapitel 1 Grundlæggende oplysninger om produktet DAWW


2 Software til Windows●●●●●●Understøttede Windows-operativsystemerUnderstøttede printerdrivere til WindowsPrioritering i forbindelse med udskriftsindstillingerÆndring af printerdriverindstillinger til WindowsFjernelse af software til WindowsUnderstøttede hjælpeprogrammer (kun trådløse modeller)DAWW 11


Understøttede Windows-operativsystemerProduktet leveres med software til følgende Windows®-operativsystemer:●●Windows Vista (32-bit og 64-bit)Windows XP (32-bit og 64-bit)● Windows 7●Windows Server 2003 (32-bit og 64-bit)Yderligere oplysninger om opdatering fra Windows 2000 Server til Windows Server 2003, brugaf Windows Server 2003 Point and Print eller brug af Windows Server 2003 Terminal Servicesand Printing finder du på www.microsoft.com.●Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit)Understøttede printerdrivere til WindowsMed produktet følger software til Windows, som gør det muligt for computeren at kommunikere medproduktet. Denne software kaldes en printerdriver. Printerdrivere giver adgang til produktfunktioner,f.eks. udskrivning på papir i specialformat, ændring af dokumenters størrelse samt indsætning afvandmærker.BEMÆRK: De seneste drivere er tilgængelige på www.hp.com/support/ljp1100series. Afhængigtaf Windows-baserede computeres konfiguration kontrollerer produktets installationsprogram automatiskcomputeren for internetadgang for at få de seneste drivere.Udover den printerdriver, der installeres under HP Smart Install-processen eller fra produkt-cd'en, kan XPSdriveren(XML Paper Specification) downloades fra internettet.12 Kapitel 2 Software til Windows DAWW


Prioritering i forbindelse med udskriftsindstillingerÆndringer i printerindstillinger prioriteres højest, afhængigt af hvor ændringerne foretages:BEMÆRK:Navnene på kommandoer og dialogbokse kan variere, afhængigt af programmet.●●●●Dialogboksen Sideopsætning: Klik på Sideopsætning eller en tilsvarende kommando imenuen Filer i det program, du arbejder i, for at åbne denne dialogboks. Indstillinger, derændres her, tilsidesætter indstillinger, der er ændret andre steder.Dialogboksen Udskriv: Åbn denne dialogboks ved at klikke på Udskriv, Indstil printereller en tilsvarende kommando i menuen Filer i det program, du arbejder med. Indstillinger, derændres i dialogboksen Udskriv, har lavere prioritet og tilsidesætter normalt ikke ændringer, derforetages i dialogboksen Sideopsætning.Dialogboksen Printeregenskaber (printerdriver): Klik på Egenskaber i dialogboksenUdskriv for at åbne printerdriveren. Indstillinger, der ændres i dialogboksenPrinteregenskaber, tilsidesætter normalt ikke indstillinger andre steder i udskrivningssoftwaren.Du kan ændre de fleste af udskriftsindstillingerne her.Standardprinterdriverindstillinger: Standardprinterdriverindstillingerne bestemmer, hvilkeindstillinger der bruges i alle udskriftsjob, medmindre indstillingerne ændres i dialogboksenSideopsætning, Udskriv eller Printeregenskaber, som beskrevet ovenfor.DAWW Prioritering i forbindelse med udskriftsindstillinger 13


Ændring af printerdriverindstillinger til WindowsSådan ændres indstillingerne foralle udskriftsjob, indtilprogrammet lukkes1. Klik på Udskriv i menuen Filer iprogrammet.2. Vælg driveren, og klik derefter påEgenskaber eller Indstillinger.Trinnene kan variere, men dennefremgangsmåde er mest almindelig.Sådan ændresstandardindstillingerne for alleudskriftsjob1. Windows Vista ogWindows 7: Klik på Start, klikpå KontrolPanel, klik derefter påPrinter under kategorienHardware og lyd.Windows XP, WindowsServer 2003 og WindowsServer 2008 (med brug afstandardvisningen afmenuen Start): Klik på Start,og klik derefter på Printere ogfaxenheder.Windows XP, WindowsServer 2003 og WindowsServer 2008 (via denklassiske visning af menuenStart): Klik på Start, klik påIndstillinger, og klik derefter påPrintere.2. Højreklik på driverikonet, og vælgderefter Udskriftsindstillinger.Sådan ændres produktetskonfigurationsindstillinger1. Windows Vista ogWindows 7: Klik på Start, klikpå KontrolPanel, klik derefter påPrinter under kategorienHardware og lyd.Windows XP, WindowsServer 2003 og WindowsServer 2008 (med brug afstandardvisningen afmenuen Start): Klik på Start,og klik derefter på Printere ogfaxenheder.-eller--eller--eller--eller-Windows XP, WindowsServer 2003 og WindowsServer 2008 (via denklassiske visning af menuenStart): Klik på Start, klik påIndstillinger, og klik derefter påPrintere.2. Højreklik på driverikonet, og vælgderefter Egenskaber.3. Klik på fanenEnhedsindstillinger.14 Kapitel 2 Software til Windows DAWW


Fjernelse af software til WindowsBrug af værktøjet til programfjernelse til at fjerne Windowssoftware1. Klik på knappen Start, og klik derefter på menupunktet Programmer eller Alle programmer.2. Klik på menupunktet HP, og klik derefter på HP LaserJet Professional P1100printerserien.3. Klik på menupunktet Afinstaller, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fjerne softwaren.Brug af Windows-kontrolpanelet til fjernelse af softwareWindows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 20081. Klik på knappen Start, klik på punktet Kontrolpanel, og klik derefter på punktet Tilføj ellerfjern programmer.2. Find og vælg produktet på listen.3. Klik på knappen Rediger/fjern for at fjerne softwaren.Windows Vista og Windows 71. Klik på knappen Start, klik på Kontrolpanel, og klik derefter på Programmer ogfunktioner.2. Find og vælg produktet på listen.3. Vælg indstillingen Fjern/rediger.DAWW Fjernelse af software til Windows 15


Understøttede hjælpeprogrammer (kun trådløsemodeller)Integreret webserverProduktet er udstyret med en integreret webserver, som giver dig adgang til oplysninger om produkt- ognetværksaktiviteter. Disse oplysninger vises i en webbrowser som f.eks. Microsoft Internet Explorer,Apple Safari eller Firefox.Den integrerede webserver findes på produktet. Den er ikke placeret på en netværksserver.Den integrerede webserver har en grænseflade til produktet, som alle, der har en netværkstilsluttetcomputer og en standardwebbrowser, kan bruge. Der er ikke installeret eller konfigureret nogen særligsoftware, men du skal have en understøttet webbrowser på computeren. Hvis du vil have adgang tilden integrerede webserver, skal du skrive IP-adressen til produktet på adresselinjen i browseren. (Dukan finde IP-adressen ved at udskrive en konfigurationsside. Yderligere oplysninger om udskrivning afen konfigurationsside findes under Udskriv informationssider på side 52).Du finder en komplet beskrivelse af den integrerede webservers funktioner under Afsnit i integreretwebserver fra HP på side 54.16 Kapitel 2 Software til Windows DAWW


3 Brug af produktet sammen medMac●●Software til MacUdskrivning med MacDAWW 17


Software til MacUnderstøttede Macintosh-operativsystemerProduktet understøtter følgende Macintosh-operativsystemer:● Mac OS X v10.4, v10.5 og v10.6BEMÆRK:PPC og Intel® Core-processorer understøttes.Understøttede printerdrivere til MacintoshSoftwareinstallationsprogrammet til HP LaserJet leverer PPD-filer (PostScript® Printer Description), en CUPSdriverog HP Printer hjælpeprogrammerne til Mac OS X. PPD-filen til HP-printere leverer, kombineretmed CUPS-driveren, fuld udskriftsfunktionalitet og adgang til bestemte funktioner for HP-printere.Fjernelse af software til MacBrug værktøjet til programfjernelse til at fjerne softwaren.1. Gå til følgende mappe:Bibliotek/Printere/hp/laserjet/P1100_P1560_P1600Series/2. Dobbeltklik på filen HP Uninstaller.app.3. Klik på knappen Fortsæt, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fjerne softwaren.Prioriteter for udskriftsindstillinger for MacÆndringer i printerindstillinger prioriteres højest, afhængigt af hvor ændringerne foretages:BEMÆRK:Navnene på kommandoer og dialogbokse kan variere, afhængigt af programmet.●●●Dialogboksen Sidelayout: Klik på Sidelayout eller en lignende kommando i menuen Arkivi det program, som du arbejder i, for at åbne denne dialogboks. Indstillinger, der ændres her,tilsidesætter muligvis ændringer andre steder.Dialogboksen Udskriv: Klik på Udskriv, Indstil printer eller en lignende kommando imenuen Filer i det program, du arbejder i, for at åbne denne dialogboks. Indstillinger, derændres i dialogboksen Udskriv, har en lavere prioritet og tilsidesætter ikke ændringer, der erforetaget i dialogboksen Sideopsætning.Standardindstillinger for printerdriver: Standardindstillingerne for printerdriver bestemmer,hvilke indstillinger der skal bruges i alle udskriftsjob, medmindre indstillingerne ændres idialogboksene Sideopsætning eller Udskriv.18 Kapitel 3 Brug af produktet sammen med Mac DAWW


Ændring af printerdriverindstillinger til MacintoshSådan ændres indstillingerne foralle udskriftsjob, indtilprogrammet lukkes1. Klik på Udskriv i menuen Filer.2. Rediger de ønskede indstillinger ide forskellige menuer.Sådan ændresstandardindstillingerne for alleudskriftsjob.1. Klik på Udskriv i menuen Filer.2. Rediger de ønskede indstillinger ide forskellige menuer.3. I menuen Forudindstillinger skaldu klikke på Arkiver som ogindtaste et navn til forudindstillingen.Disse indstillinger arkiveres i menuenForudindstillinger. Hvis du vil brugede nye indstillinger, skal du vælge denarkiverede forudindstilling, hver gang duåbner et program og udskriver.Sådan ændres produktetskonfigurationsindstillingerMac OS X v10.41. Klik på Systemindstillinger iApple-menuen, og klik derefter påUdskriv & fax.2. Klik på Printerværktøj.3. Klik på menuen Installerbartekstraudstyr.Mac OS X v10.5 og v10.61. Klik på Systemindstillinger iApple-menuen, og klik derefter påUdskriv & fax.2. Klik på Ekstraudstyr ogforbrugsvarer.3. Klik på menuen Driver.4. Vælg en driver på listen, ogkonfigurer det installeredeekstraudstyr.DAWW Software til Mac 19


Software til Mac-computereHP-printerhjælpeprogram til MacBrug hjælpeprogrammet til HP LaserJet til at udskrive produktoplysningssiderne og til at ændreindstillingen for auto-sluk fra en Mac-computer.Følg anvisningerne nedenfor for at starte HP LaserJet hjælpeprogram.▲Åbn udskriftskøen, og klik derefter på ikonet Hjælpeprogram.Installer software til Mac-computere på et trådløst netværkFør du installerer produktsoftwaren, skal du sørge for, at produktet ikke er forbundet til netværket via etnetværkskabel.BEMÆRK:Du skal have Mac OS X V10.6 for at kunne installere produktet på et trådløst netværk.Gør følgende for at slutte produktet til en computer på et trådløst netværk:1. Åbn Finder i Dock.2. Klik på Programmer, dobbeltklik på Systemindstillinger, og klik derefter på Udskriv &fax.3. Vælg Åbn udskriftskø, klik på Indstil printer, klik på fanen Hjælpefunktion, og klikderefter på Åbn printerværktøj.4. Klik på HTMLConfig.5. Klik på fanen Netværk, og klik derefter på Trådløs i listen til venstre.6. Klik på Infrastruktur under Kommunikationstilstand, vælg et netværksnavn på listenTilgængelige netværksnavne (SSID), og klik derefter på knappen


Understøttede hjælpeprogrammer til Mac (kun trådløse modeller)Integreret webserverNetværksmodeller er udstyret med en integreret webserver, som giver dig adgang til oplysninger omenheds- og netværksaktiviteter. Disse oplysninger vises i en webbrowser som f.eks. Microsoft InternetExplorer, Netscape Navigator, Apple Safari eller Firefox.Den integrerede webserver findes på enheden. Den er ikke placeret på en netværksserver.Den integrerede webserver har en grænseflade til enheden, som alle, der har en netværkstilsluttetcomputer og en standardwebbrowser, kan bruge. Der skal ikke installeres eller konfigureres nogensærlig software, men du skal have en understøttet webbrowser på computeren. Hvis du vil haveadgang til den integrerede webserver, skal du skrive IP-adressen til enheden på adresselinjen ibrowseren. (Du kan finde IP-adressen ved at udskrive en konfigurationsside).DAWW Software til Mac 21


Udskrivning med MacOprettelse og brug af udskrivningsforudindstillinger i MacintoshBrug udskrivningsforudindstillinger til at gemme de aktuelle printerdriverindstillinger til senere brug.Oprettelse af udskrivningsforudindstillinger1. Klik på Udskriv i menuen Arkiv.2. Vælg driveren.3. Vælg printerindstillingerne.4. Klik på Arkiver som... i feltet Forudindstillinger, og indtast et navn til forudindstillingen.5. Klik på OK.Brug af udskrivningsforudindstillinger1. Klik på Udskriv i menuen Arkiv.2. Vælg driveren.3. Vælg den udskrivningsforudindstilling, du vil bruge, i feltet Forudindstillinger.BEMÆRK:Vælg Standard for at bruge printerdriverens standardindstillinger.Ændring af dokumenters størrelse eller udskrivning påspecialpapirformaterDu kan skalere et dokument, så det passer til et andet papirformat.1. Klik på Udskriv i menuen Arkiv.2. Åbn menuen Papirhåndtering.3. Vælg Scale to fit paper size (Skaler til papirformat) i områdetDestinationspapirformat, og vælg et format på rullelisten.4. Vælg Scale down only (Skaler ned), hvis du kun ønsker papirformater, der er mindre enddokumentet.Udskrivning af følgebrevDu kan udskrive et separat følgebrev til dit dokument, som viser en meddelelse (f.eks. "Fortroligt").1. Klik på Udskriv i menuen Arkiv.2. Vælg driveren.22 Kapitel 3 Brug af produktet sammen med Mac DAWW


3. Åbn menuen Følgebrev, og vælg derefter, om du vil udskrive følgebrevet Før dokument ellerEfter dokument.4. I menuen Følgebrevtype skal du vælge de meddelelser, som du ønsker at udskrive på følgebrevet.BEMÆRK: Hvis du vil udskrive et blankt følgebrev, skal du vælge Standard somFølgebrevtype.Udskrivning af flere sider på ét ark papir i MacintoshDu kan udskrive mere end én side på et enkelt ark papir. Denne funktion er en billig måde at udskrivekladder på.1. Klik på Udskriv i menuen Arkiv.2. Vælg driveren.3. Åbn menuen Layout.4. Ud for Sider pr. ark skal du vælge det antal sider, som skal udskrives på hvert ark (1, 2, 4, 6,9 eller 16).5. Ud for Layoutretning skal du vælge sidernes rækkefølge og placering på arket.6. Ud for Rammer skal du vælge den type ramme, som skal udskrives rundt om hver side på arket.Udskrivning på begge sider (duplex)Manuel udskrivning på begge sider1. Læg tilstrækkeligt papir til udskriftsjobbet i indbakken. Hvis du bruger specialpapir som f.eks.brevpapir, skal du lægge det i bakken med forsiden nedad.2. Klik på Udskriv i menuen Arkiv.3. Mac OS X v10.4: I rullemenuen Layout vælger du punktet Langside-indbinding ellerpunktet Kortside-indbinding.-eller-Mac OS X v10.5 og v10.6: Klik i afkrydsningsfeltet Dobbeltsidet.4. Klik på Udskriv. Følg instruktionerne i dialogboksen, som åbnes på computerskærmen, før duanbringer den udskrevne stak i bakken til udskrivning af anden halvdel.DAWW Udskrivning med Mac 23


5. Gå hen til produktet, og fjern eventuelt blankt papir, der ligger i bakken.6. Tag den udskrevne stak fra udbakken, og læg derefter den udskrevne stak med udskriftssidennedad i bakken, så den øverste kant bliver ført ind i produktet først.7. Klik nu på knappen Fortsæt på computeren for at afslutte udskriftsjobbet.24 Kapitel 3 Brug af produktet sammen med Mac DAWW


4 Tilslutning af produktet●●●Understøttede netværksoperativsystemer (kun trådløse modeller)USB-forbindelseNetværkstilslutning (kun trådløse modeller)DAWW 25


Understøttede netværksoperativsystemer (kuntrådløse modeller)Produktet understøtter følgende operativsystemer til trådløs udskrivning:●●Windows Vista (32-bit og 64-bit)Windows XP (32-bit og 64-bit)● Windows 7●●Windows Server 2003 (32-bit og 64-bit)Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit)● Mac OS X v10.4, v10.5 og v10.626 Kapitel 4 Tilslutning af produktet DAWW


USB-forbindelseProduktet understøtter en Hi-Speed USB 2.0-tilslutning. Du skal bruge et USB-kabel af typen A-til-B, somikke er længere end 2 m.HP Smart InstallBEMÆRK:Denne installationstype understøttes kun til Windows.Med HP Smart Install kan du installere produktdriver og -software ved at tilslutte produktet til encomputer ved hjælp af et USB-kabel.BEMÆRK: Installations-cd'en er ikke nødvendig, når du anvender HP Smart Install. Indsæt ikkesoftwareinstallations-cd'en i computerens cd-drev.1. Tænd produktet.2. Tilslut USB-kablet.3. HP Smart Install-programmet bør starte automatisk. Følg anvisningerne på skærmen for at installeresoftwaren.●●Hvis HP Smart Install ikke starter automatisk, er funktionen Automatisk afspilning måskedeaktiveret på computeren. Gennemse computeren og dobbeltklik på drevet med HP SmartInstall for at starte programmet. Hvis du ikke kan finde drevet med HP Smart Install, kan dubruge produktinstallations-cd'en til at installere softwaren.Hvis programmet beder dig om at vælge en tilslutningstype, skal du vælge dentilslutningstype, du har tænkt dig at bruge til at udskrive til produktet efter installationen.Cd-installation1. Placer cd'en til softwareinstallationen i computerens cd-drev.BEMÆRK:Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det.2. Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du finde og køre filen SETUP.EXE på cd'en.3. Følg anvisningerne på skærmen for at installere softwaren.Når du bruger cd'en til at installere softwaren, kan du vælge følgende installationstyper:●Nem installation (anbefalet)Du vil ikke blive bedt om at acceptere eller foretage ændringer i standardindstillinger, og du vilautomatisk acceptere softwarelicensaftalen.●Avanceret installationDu vil blive bedt om at acceptere eller foretage ændringer i standardindstillingerne.DAWW USB-forbindelse 27


Netværkstilslutning (kun trådløse modeller)Produktet kan tilsluttes trådløse netværk.Understøttede netværksprotokollerHvis du vil slutte et netværksudstyret produkt til et netværk, har du brug for et netværk, som anvender enaf følgende protokoller.●TCP/IP (IPv4 eller IPv6)● Port 9100●●●●●●●●LPRDHCPAuto-IPSNMPBonjourSLPWSDNBNSInstallation af produktet på et trådløst netværk ved hjælp af HPSmart InstallBEMÆRK:Denne installationstype understøttes kun til Windows.Med HP Smart Install kan du installere produktdriver og -software ved at tilslutte produktet til encomputer ved hjælp af et USB-kabel. Hvis produktet tidligere har været installeret på et netværk, skal dunulstille standarderne for trådløs. Se Sådan gendannes standardindstillinger for trådløs på side 31.BEMÆRK: Installations-cd'en er ikke nødvendig, når du anvender HP Smart Install. Indsæt ikkesoftwareinstallations-cd'en i computerens cd-drev.1. Tænd produktet, og slut derefter USB-kablet til produktet og computeren. Installationsprogrammetstartes automatisk.28 Kapitel 4 Tilslutning af produktet DAWW


●●Hvis HP Smart Install ikke starter automatisk, er funktionen Automatisk afspilning måskedeaktiveret på computeren. Gennemse computeren, og dobbeltklik på drevet med HP SmartInstall for at starte programmet. Hvis du ikke kan finde drevet med HP Smart Install, kan dubruge produktinstallations-cd'en til at installere softwaren.Hvis programmet beder dig om at vælge en tilslutningstype, skal du vælge dentilslutningstype, du har tænkt dig at bruge til at udskrive til produktet efter installationen.2. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre produktinstallationen.3. Når installationen er gennemført, skal du udskrive en konfigurationsside, hvis du vil kontrollere, atproduktet har en netværks-IP-adresse. Tryk på knappen på produktet, og hold den nede, indtilklar-indikatoren blinker, og slip derefter knappen for at udskrive konfigurationssiden.Installation af produktet på et trådløst netværk ved hjælp afsoftware-cd'en1. Placer software-cd'en i computerens cd-bakke.Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, skal du finde og køre filen SETUP.EXE på cd'en.2. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre produktinstallationen.3. Når installationen er gennemført, skal du udskrive en konfigurationsside, hvis du vil kontrollere, atproduktet har en netværks-IP-adresse. Tryk på knappen på produktet, og hold den nede, indtilklar-indikatoren blinker, og slip derefter knappen for at udskrive konfigurationssiden.Installation af softwaren til et produkt, der aktuelt befinder sig pånetværketNår produktet tidligere har været installeret på en netværkscomputer (så det allerede har en IPadresse),og du gerne vil installere printerdriveren på en anden computer, skal du følge nedenståendetrin.1. Åbn den integrerede webserver fra HP på computeren. Se Åbn den integrerede webserver fra HPvha. en netværksforbindelse på side 53.2. Klik på fanen HP Smart Install.3. Klik på knappen Download.4. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre produktinstallationen.DAWW Netværkstilslutning (kun trådløse modeller) 29


Udførsel af en trådløs peer-to-peer (ad hoc) installationProduktet kan installeres trådløst på en computer via en peer-to-peer (ad hoc) installation.1. Tænd produktet, og gendan derefter netværksindstillingen.2. Udskriv en konfigurationsside (se Konfigurationsside på side 52), og find netværksnavnet (SSID)i afsnittet Netværksoplysninger.3. Opdatér listen over computerens trådløse netværksforbindelser, og klik derefter på produktetsnetværksnavn (SSID) og tilslut det.4. Efter et par minutter kan du udskrive en konfigurationsside og finde produktets IP-adresse.5. Åbn en webbrowser på computeren, indtast produktets IP-adresse i adressefeltet, og tryk derefterpå tasten enter for at åbne den integrerede webserver fra HP.6. Klik på fanen HP Smart Install, og klik derefter på knappen Download for at installereproduktsoftwaren.Figurerne nedenfor viser forskellen på en ad hoc-netværksforbindelse og en infrastrukturnetværksforbindelse.Ad hoc-netværkInfrastrukturnetværkSådan slår du produktets trådløsenhed fraHvis du vil afbryde produktets tilslutning til et trådløst netværk, kan du slukke for produktets trådløsenhed.1. Hold trådløsknappen inde på produktets kontrolpanel i mere end 5 sekunder.2. Hvis du vil bekræfte, at trådløsenheden er slået fra, skal du udskrive en konfigurationsside, ogkontroller derefter, om produktets IP-adresse er angivet som værende 0.0.0.0 på konfigurationssiden.30 Kapitel 4 Tilslutning af produktet DAWW


Konfiguration af netværksproduktetSådan bruges hjælpeprogrammet til konfiguration af trådløsBrug hjælpeprogrammet til konfiguration af trådløs til at konfigurere produktet til at udskrive på ettrådløst netværk.1. Tilslut det trådløse produkt til computeren ved hjælp af et USB-kabel.2. Klik på knappen Start, og klik derefter på menupunktet Programmer eller Alle programmer.3. Klik på menupunktet HP, og klik derefter på menupunktet HP LaserJet Professional P1100printerserien.4. Klik på menupunktet Konfigurering af trådløs.5. Følg anvisningerne på skærmen for at konfigurere produktet til at udskrive på et trådløst netværk.Sådan gendannes standardindstillinger for trådløs1. Sluk produktet.2. Tryk på knapperne for trådløs og annuller , og hold dem nede, og tænd derefter produktet.3. Hold knapperne nede, indtil alle indikatorerne blinker synkront, og slip derefter knapperne.Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillingerDu kan bruge den integrerede webserver til at få vist eller ændre IP-konfigurationsindstillingerne.1. Udskriv en konfigurationsside, og find IP-adressen.●Hvis du bruger IPv4, indeholder IP-adressen kun cifre. Den har dette format:xxx.xxx.xxx.xxx●Hvis du bruger IPv6, er IP-adressen en kombination af heksadecimale tegn og cifre. Formatetsvarer til dette:xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx2. Åbn den integrerede webserver ved at indtaste IP-adressen på adresselinjen i en webbrowser.3. Klik på fanen Networking for at hente netværksoplysninger. Du kan ændre indstillinger alt efterbehov.DAWW Netværkstilslutning (kun trådløse modeller) 31


Indstil eller skift netværksadgangskodenIP-adresseBrug den integrerede webserver til at indstille en netværksadgangskode eller ændre en eksisterendeadgangskode.1. Åbn den integrerede webserver, klik på fanen Netværk, og klik på linket Adgangskode.BEMÆRK: Hvis der tidligere har været indstillet en adgangskode, bliver du bedt om at indtasteadgangskoden. Indtast adgangskoden, og klik derefter på knappen Anvend.2. Indtast den nye adgangskode i feltet Adgangskode og i feltet Bekræft adgangskode.3. Klik på knappen Anvend nederst i vinduet for at gemme adgangskoden.Produktets IP-adresse kan angives manuelt, eller den kan konfigureres automatisk ved hjælp af DHCP,BootP eller AutoIP.Hvis du vil ændre IP-adressen manuelt, skal du bruge den integrerede webserver fra HP.1. Åbn den integrerede webserver, og klik derefter på fanen Netværk.2. Klik på på linket IPv4-konfigurering eller linket IPv6-konfigurering i navigationsruden.3. Klik på indstillingen Manuel IP i afsnittet Konfigurering af IP-adresse.4. Indtast de nødvendige data i felterne Manuel IP-adresse, IP-undernetmaske og Manuelstandardgateway.5. Klik på knappen Anvend.Indstilling af forbindelseshastighedBrug eventuelt fanen Netværk i den integrerede webserver fra HP til at angive linkhastigheden.Indstillingen findes på siden Avanceret.Forkerte ændringer af indstillingen for forbindelseshastighed kan forhindre produktet i at kommunikeremed andre netværksenheder. I de fleste tilfælde bør du lade produktet stå i automatisk tilstand.Ændringer kan bevirke, at produktet slukkes og derefter tændes. Foretag kun ændringer, når produktetikke er i brug.32 Kapitel 4 Tilslutning af produktet DAWW


5 Papir og udskriftsmedie●●●●●●●Forstå brugen af papir og udskriftsmedierVejledning for specialpapir og udskriftsmedierJustering af printerdriveren, så den svarer til medietypen og -formatetUnderstøttede papirformaterUnderstøttede papirtyper og kapacitet for bakkerPapirretning ved ilægning af papir i bakkerFyld papirbakkerDAWW 33


Forstå brugen af papir og udskriftsmedierDette produkt understøtter en lang række papirtyper og andre udskriftsmedier i overensstemmelse medretningslinjerne i denne brugervejledning. Papir- eller udskriftsmedier, der ikke opfylder disseretningslinjer, kan medføre dårlig udskriftskvalitet, flere papirstop og for tidlig slitage af produktet.Benyt udelukkende HP-varemærkepapir og -udskriftsmedier, der er designet til laserprintere ellermultibrug, for at opnå de bedste resultater. Benyt ikke papir eller udskriftsmedier, der er beregnet til inkjetprintere.Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af andre varemærker, da HP ikke kankontrollere disses kvalitet.Papir kan opfylde alle retningslinjerne i denne vejledning og stadig ikke producere tilfredsstillenderesultater. Dette kan skyldes forkert håndtering, uacceptable temperatur- og/eller luftfugtighedsniveauereller andre faktorer, som Hewlett-Packard ikke har nogen kontrol over.FORSIGTIG: Brug af papir eller udskriftsmedier, der ikke opfylder Hewlett-Packards specifikationer,kan forårsage problemer med produktet, hvilket kan kræve reparation. Denne reparation er ikkedækket af Hewlett-Packards garanti- eller serviceaftaler.34 Kapitel 5 Papir og udskriftsmedie DAWW


Vejledning for specialpapir og udskriftsmedierDette produkt understøtter udskrivning på specialmedier. Brug følgende retningslinjer til at opnåtilfredsstillende resultater. Når du bruger specialpapir eller udskriftsmedier, skal du huske at indtastetype og formater i printerdriveren for at få de bedste resultater.FORSIGTIG: HP LaserJet-produkter bruger fikseringsenheder til at knytte tørre tonerpartikler til papireti meget præcise prikker. HP-laserpapir er designet til at modstå denne ekstreme varme. Hvis du brugerInkjet-papir, kan produktet blive beskadiget.Medietype Gør dette Gør ikke detteKonvolutter ● Opbevar konvolutter fladt.●●Brug konvolutter, hvor sømmen gårhele vejen ud til hjørnet afkonvolutten.Brug de aftagelige klæbestrimler,der er godkendt til brug sammenmed laserprintere.Etiketter ● Brug kun etiketter, hvor der ikke eråbne områder mellem etiketterne.●●●●Brug ikke konvolutter, der erkrøllede, har hakker, hængersammen eller på anden måde erbeskadigede.Brug ikke konvolutter, derindeholder lukkehager, tryklåse,vinduer eller bestrøgne linjer.Brug ikke selvklæbendeklæbemidler eller andet syntetiskmateriale.Brug ikke etiketter med folder ellerbobler eller andre skader.●●Brug mærkater, der ligger fladt.Brug kun fulde ark med etiketter.●Udskriv ikke på delvist fulde arkmed etiketter.Transparenter ● Brug kun transparenter, der ergodkendt til brug i laserprintere.●Placer transparenterne på et fladtunderlag, når du har fjernet demfra printeren.Brevpapir og fortrykte formularer ● Brug kun brevpapir og formularer,der er godkendt til brug ilaserprintere.Kraftigt papir ● Brug kun kraftigt papir, der ergodkendt til brug i laserprintere, ogsom opfylder vægtspecifikationernefor dette produkt.Blankt eller bestrøget papir ● Brug kun blankt eller bestrøgetpapir, der er godkendt til brug ilaserprintere.●●●●Brug ikketransparentudskriftsmedier, der ikkeer godkendt til laserprintere.Brug ikke brevpapir, hvor der erhævede eller metalliske elementer.Brug ikke papir, der er kraftigereend den anbefaledemediesecifikation for dette produkt,medmindre der er tale om HPpapir,som er godkendt til brug idette produkt.Brug ikke blankt eller bestrøgetpapir, der er udviklet til brug i inkjetprodukter.DAWW Vejledning for specialpapir og udskriftsmedier 35


Justering af printerdriveren, så den svarer tilmedietypen og -formatetHvis du vælger medie efter type og format, bliver udskriftskvaliteten betydeligt bedre ved brug afkraftigt papir, blankt papir og overheadtransparenter. Brug af den forkerte indstilling kan resultere i enutilfredsstillende udskriftskvalitet. Udskriv altid efter type for specialmedier, som f.eks. etiketter ellertransparenter. Udskriv altid efter format ved brug af konvolutter.BEMÆRK: Nedenstående kommandoer og dialogboksnavne kan være forskellige, afhængigt afsoftwareprogrammet.1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter på menupunktet Udskriv.2. Vælg driveren, og klik derefter på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger.3. Klik på fanen Papir/kvalitet.4. Vælg korrekt medietype og –format på listen Typen er eller Formatet er.5. Klik på knappen OK.36 Kapitel 5 Papir og udskriftsmedie DAWW


Understøttede papirformaterDette produkt understøtter en række papirformater, og det tilpasser sig forskellige medier.BEMÆRK: Vælg papirformat- og –wj;type i printerdriveren før udskrivningen for at få de bedsteudskrivningsresultater.Tabel 5-1 Understøttede papir- og udskriftsmedieformaterStørrelse Dimensioner Papirbakke Universalbakke(kun trådløsemodeller)LetterLegalA4ExecutiveA5A6B5 (JIS)216 x 279 mm216 x 356 mm210 x 297 mm184 x 267 mm148 x 210 mm105 x 148 mm182 x 257 mm16 K 184 x 260 mm195 x 270 mm197 x 273 mmCustomMinimum: 76 x 127 mmMaksimum: 216 x 356 mmTabel 5-2 Understøttede konvolutter og postkortStørrelse Dimensioner Papirbakke Universalbakke(kun trådløsemodeller)Konvolut nr. 10Konvolut DLKonvolut C5Konvolut B5Monarch-konvolutDobbelt postkort(JIS)105 x 241 mm110 x 220 mm162 x 229 mm176 x 250 mm98 x 191 mm148 x 200 mmDAWW Understøttede papirformater 37


Understøttede papirtyper og kapacitet for bakkerUnderstøttede papir- og udskriftsmedietyperGå til www.hp.com/support/ljp1100series for at se en komplet liste over specifikt HP-papir, som detteprodukt understøtter.Papirtype (printerdriver) Papirbakke Universalbakke (kun trådløsemodeller)Papir, inklusive følgende typer:●●●AlmindeligtVelinGenbrugGroftKonvolutEtiketterKartonTransparentPostkortKapacitet for bakke og rumBakker eller rum Papirtype Specifikationer AntalPapirbakke Papir Område:150 ark 75 g/m 2 kraftig60 g/m 2 kraftig til 163 g/m 2kraftigKonvolutter 60 g/m 2 kraftig til 90 g/m 2kraftigOp til 10 konvolutterTransparenter Minimumtykkelse 0,13 mm Op til 75 transparenterUdskriftsbakke Papir Område:Op til 125 ark 75 g/m 2 kraftig60 g/m 2 kraftig til 163 g/m 2kraftigKonvolutter Under 60 g/m 2 kraftig til 90 g/m 2 kraftigOp til 10 kuverterTransparenter Minimumtykkelse 0,13 mm Op til 75 transparenter38 Kapitel 5 Papir og udskriftsmedie DAWW


Papirretning ved ilægning af papir i bakkerHvis du bruger papir, som kræver en bestemt papirretning, skal du lægge det i bakken i henhold tiloplysningerne i følgende tabel.PapirtypeSådan ilægges papirFortrykt eller brevpapir ● Forsiden opad●Øverste kant først ind i produktetHullet ● Forsiden opad●Huller mod venstre side af produktetKonvolut ● Forsiden opad●Venstre korte kant først ind i produktetFyld papirbakkerFORSIGTIG: Hvis du forsøger at udskrive på et medie, der er krøllet, foldet eller på anden mådebeskadiget, kan der opstå papirstop. Se Afhjælpning af papirstop på side 79 for at få yderligereoplysninger.PrioritetsindføringsrillePapirbakkePrioritetsindføringsrillen kan indeholde op til 10 medieark eller en enkelt konvolut, en transparent, etetiketark eller et stykke karton. Ilæg mediet med den øverste kant forrest og udskriftssiden opad. Justeraltid mediesidestyret før indføringen af mediet for at forhindre papirstop og skævheder.Indbakken kan indeholde 150 ark på 75 g/m 2 papir eller færre ark af et kraftigere medie (på 15 mmstakhøjde eller mindre).Ilæg mediet med den øverste kant forrest og udskriftssiden opad. Juster altid side- ogformediesidestyrene for at forhindre papirstop og skævheder.BEMÆRK: Sørg for at tage alle medier ud af papirbakken, og ret hele stakken til, når der tilføjes nytmedie. Dette forhindrer, at der indføres flere ark igennem produktet på en gang, og antallet afpapirstop reduceres.DAWW Papirretning ved ilægning af papir i bakker 39


Bakkejustering til korte medier (kun basismodeller)Hvis du udskriver på medier, der er kortere end 185 mm , skal du anvende forlængeren til korte mediertil at justere papirbakken.1. Fjern forlængeren til korte medier fra holderen på venstre side af området til ilægning af medier.2. Fastsæt værktøjet på det justerbare mediestyr.3. Indsæt mediet i produktet, indtil det stopper, og skub herefter det justerbare mediestyr, med detpåmonterede værktøj, ind, så det støtter mediet.4. Når udskrivningen med korte medier er afsluttet, fjernes forlængeren til korte medier og placeresigen i holderen.40 Kapitel 5 Papir og udskriftsmedie DAWW


6 Udskrivning af opgaver●●Annullering af udskriftsjobUdskrivning med WindowsDAWW 41


Annullering af udskriftsjobDu kan standse et udskriftsjob ved hjælp af softwareprogrammet.BEMÆRK: Det kan tage flere minutter, før alle udskriftsjobbene er ryddet, efter at du har annulleretet udskriftsjob.Stop det aktuelle udskriftsjob fra kontrolpanelet (kun trådløsemodeller)▲ Tryk på knappen til annullering på kontrolpanelet.Standsning af det aktuelle udskriftsjob via programmetNår du sender udskriftsjobbet, vises der kortvarigt en dialogboks på skærmen, hvor du har mulighedfor at annullere udskriftsjobbet.Hvis der er blevet sendt adskillige anmodninger til produktet via din software, venter de muligvis i enudskriftskø (f.eks. i Windows Udskriftsstyring). Se dokumentationen til softwareprogrammet for at fåspecifikke anvisninger vedrørende annullering af et udskriftsjob fra computeren.Hvis der venter et udskriftsjob i en udskriftskø eller i en printerspooler, skal du slette jobbet der.1. Windows Vista og Windows 7: Klik på Start, klik på KontrolPanel, og klik derefter påPrinter under kategorien Hardware og lyd.Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (viastandardvisningen af menuen Start): Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefterpå Printere og faxenheder.-eller--eller-Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 (via den klassiskevisning af menuen Start): Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere.2. På listen over printere skal du dobbeltklikke på navnet til dette produkt for at åbne en udskriftskøeller spooler.3. Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, højreklik på jobbet, og klik derefter på punktet Annullereller Slet.42 Kapitel 6 Udskrivning af opgaver DAWW


Udskrivning med WindowsBEMÆRK: Nedenstående kommandoer og dialogboksnavne kan være forskellige, afhængigt afsoftwareprogrammet.Sådan åbnes printerdriveren til Windows1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter på Udskriv.2. Vælg produktet, og klik derefter på Egenskaber eller Indstillinger.Sådan bruges Windows til at få hjælp til udskriftsindstillingerHjælp til printerdriveren er anderledes end Hjælp til programmet. Hjælpen til printerdriveren indeholderforklaringer til knapperne, afkrydsningsfelterne og rullelisterne, som findes i printerdriveren. Denindeholder også instruktioner til, hvordan almindelige udskrivningsopgaver udføres, f.eks. udskrivningpå begge sider, udskrivning af flere sider på et enkelt ark og udskrivning af den første side eller afomslag på forskelligt papir.Aktiver skærmbillederne til Hjælp til printerdriveren på en af følgende måder:●●●●Klik på knappen Hjælp i dialogboksen Egenskaber i printerdriveren.Tryk på tasten f1 på computertastaturet.Klik på symbolet med spørgsmålstegnet i det øverste højre hjørne af printerdriveren.Højreklik på et emne i driveren.Sådan bruges Windows til at ændre antallet af udskriftskopier1. Åbn printerdriveren, klik på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger, og klik derefterpå fanen Avanceret.2. Brug pileknapperne til at justere antal kopier i området Kopier.Hvis du udskriver flere kopier, kan du markere afkrydsningsfeltet Sortér for at sortere kopierne.3. Klik på knappen OK.Sådan bruges Windows til at udskrive farvet tekst som sort1. Åbn printerdriveren, klik på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger, og klik derefterpå fanen Avanceret.2. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv al tekst som sort.3. Klik på knappen OK.DAWW Udskrivning med Windows 43


Sådan bruges Windows til at gemme og genbrugebrugerdefinerede udskriftsindstillingerBrug en hurtigindstilling til udskrift1. Åbn printerdriveren, og klik derefter på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger.Rullelisten Hurtigindstillinger for udskrivningsopgaver vises på alle faner, bortset frafanen Tjenester.2. Vælg en af hurtigindstillingerne på rullelisten Hurtigindstillinger for udskrivningsopgaver,og klik derefter på OK for at udskrive jobbet med de foruddefinerede indstillinger.Sådan oprettes en brugerdefineret hurtigindstilling til udskrift1. Åbn printerdriveren, og klik derefter på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger.Rullelisten Hurtigindstillinger for udskrivningsopgaver vises på alle faner, bortset frafanen Tjenester.2. Vælg en eksisterende hurtigindstilling som grundlag.3. Vælg udskriftsindstillingerne for den nye hurtigindstilling.4. Klik på Gem som, indtast et navn til den nye hurtigindstilling, og klik derefter på OK.Forbedring af udskriftskvaliteten med WindowsSådan vælges et sideformat1. Åbn printerdriveren, klik på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger, og klik derefterpå fanen Papir/kvalitet.2. Vælg en størrelse på rullelisten Størrelsen er.3. Klik på knappen OK.Sådan vælges et specialformat1. Åbn printerdriveren, og klik derefter på fanen Papir/kvalitet.2. Klik på knappen Brugerdefineret. Dialogboksen Brugerdefineret papirstørrelse åbnes.3. Indtast et navn på den brugerdefinerede størrelse, angiv dimensionerne, og klik derefter på Gem.4. Klik på knappen Luk, og klik derefter på knappen OK.44 Kapitel 6 Udskrivning af opgaver DAWW


Sådan vælges en papirtype1. Åbn printerdriveren, klik på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger, og klik derefterpå fanen Papir/kvalitet.2. Vælg en type på rullelisten Typen er.3. Klik på knappen OK.Sådan vælges udskriftsopløsningen1. Åbn printerdriveren, klik på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger, og klik derefterpå fanen Papir/kvalitet.2. Vælg en indstilling på rullelisten i området Udskriftskvalitet. Se i online Hjælp i printerdriverenfor at få oplysninger om de tilgængelige indstillinger.BEMÆRK: Hvis du vil anvende en opløsning i kladdekvalitet, skal du markere afkrydsningsfeltetEconoMode i området Udskriftskvalitet.3. Klik på knappen OK.Sådan bruges Windows til at udskrive den første eller sidste sidepå andet papir1. Åbn printerdriveren, klik på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger, og klik derefterpå fanen Papir/kvalitet.2. Marker afkrydsningsfeltet Brug andet papir/andre omslag, og vælg derefter indstillinger forforside på omslag, andre sider og bagside af omslag.3. Klik på knappen OK.Sådan bruges Windows til at tilpasse et dokument til sidestørrelse1. Åbn printerdriveren, klik på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger, og klik derefterpå fanen Effekter.2. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv dokument på, og vælg derefter en størrelse på rullelisten.3. Klik på knappen OK.DAWW Udskrivning med Windows 45


Sådan bruges Windows til at tilføje et vandmærke på et dokument1. Åbn printerdriveren, klik på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger, og klik derefterpå fanen Effekter.2. Vælg et vandmærke på rullelisten Vandmærker.Hvis du kun vil udskrive vandmærket på den første side, skal du markere afkrydsningsfeltet Kunførste side. I modsat fald bliver vandmærket udskrevet på hver side.3. Klik på knappen OK.Udskrivning på begge sider af arket (duplex) med WindowsSådan udskrives på begge sider manuelt (dupleks)1. Læg papiret i indbakken med forsiden opad.2. Åbn printerdriveren, og klik derefter på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger.3. Klik på fanen Færdigbehandling.4. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider (manuelt). Hvis du vil indbindedokumentet langs øverste kant, skal du markere afkrydsningsfeltet Vend siderne opad.5. Klik på knappen OK for at udskrive den første side af jobbet.46 Kapitel 6 Udskrivning af opgaver DAWW


6. Tag den udskrevne stak ud af udskriftsbakken, oprethold papirretningen, og læg derefter stakken iindbakken med den udskrevne side nedad.7. Klik på knappen Fortsæt på computeren for at udskrive den anden side af jobbet.Sådan bruges Windows til at oprette en brochure1. Åbn printerdriveren, klik på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger, og klik derefterpå fanen Færdigbehandling.2. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider (manuelt).3. Klik på indstillingen Indbinding venstre kant eller Indbinding højre kant i rullemenuenBrochurelayout. Indstillingen Sider pr. ark skifter automatisk til 2 sider pr. ark.4. Klik på knappen OK.DAWW Udskrivning med Windows 47


Sådan bruges Windows til at udskrive flere sider pr. ark1. Åbn printerdriveren, klik på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger, og klik derefterpå fanen Færdigbehandling.2. Vælg antal sider pr. ark på rullelisten Sider pr. ark.3. Vælg de korrekte indstillinger for Udskriv sidekanter, Siderækkefølge og Papirretning.4. Klik på knappen OK.Sådan bruges Windows til at vælge papirretning1. Åbn printerdriveren, klik på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger, og klik derefterpå fanen Færdigbehandling.2. Vælg indstillingen Stående eller indstillingen Liggende i området Papirretning.Hvis du vil udskrive sidebilledet omvendt, skal du vælge indstillingen Roter 180 grader.3. Klik på knappen OK.Brug af HP ePrintHP ePrint er en pakke med webbaserede udskrivningstjenester, som gør det muligt for et understøttet HPproduktat udskrive dokumenter af følgende typer:●●E-mail-meddelelser og vedhæftede filer, der er sendt direkte til HP-produktets e-mail-adresseDokumenter fra udskrivningsprogrammer på udvalgte mobile enhederBrug af HP Cloud PrintBrug HP Cloud Print til at udskrive e-mail-meddelelser og vedhæftede filer ved at sende dem tilproduktets e-mail-adresse fra en hvilken som helst e-mail-aktiveret enhed.BEMÆRK: Produktet skal være tilsluttet et kablet eller trådløst netværk. Du skal først have adgang tilinternettet og have aktiveret HP webservices, før du kan bruge HP Cloud Print.1. Aktiver HP webservices og HP's indbyggede webserver (EWS) ved at følge disse trin:a. Når produktet er tilsluttet netværket, skal du udskrive en konfigurationsside for at få vistproduktets IP-adresse.b. Åbn en webbrowser på din computer, og indtast IP-adressen i browserens adresselinje. HPEWS vises.48 Kapitel 6 Udskrivning af opgaver DAWW


c. Klik på fanen HP webservices. Hvis dit netværk ikke bruger en proxy-server til at fåadgang til internettet, skal du gå videre til næste trin. Hvis dit netværk bruger en proxy-servertil at få adgang til internettet, skal du følge disse instruktioner, før du går videre til næste trin:i. Vælg fanen Proxy-indstillinger.ii.iii.Marker afkrydsningsfeltet Marker dette felt, hvis dit netværk bruger en proxyservertil at få adgang til internettet.Indtast proxy-serverens adresse og portnummer i feltet Proxy-server, og klik derefterpå knappen Anvend.d. Vælg fanen HP webservices, og klik på knappen Aktiver. Produktet konfigurerer forbindelsetil internettet, og derefter vises en meddelelse om, at der udskrives et oplysningsark.e. Klik på knappen OK. Der udskrives en ePrint-side. Find den e-mail-adresse, som automatisker tildelt produktet, på ePrint-siden.2. Du udskriver et dokument ved at vedhæfte det til en e-mail-meddelelse og derefter sendemeddelelsen til produktets e-mail-adresse. Gå til www.hpeprintcenter.com for at få en liste overunderstøttede dokumenttyper3. Du kan også bruge HP ePrintCenter-webstedet til at definere sikkerhedsindstillinger og konfigurerestandardudskrivningsindstillinger til alle de HP ePrint-udskriftsjob, der sendes til dette produkt:a. Åbn en webbrowser, og gå til www.hpeprintcenter.com.b. Klik på Log på, og indtast dine HP ePrintCenter-oplysninger, eller opret en ny konto.c. Vælg dit produkt på listen, og klik på knappen + Tilføj printer for at tilføje den. Du skalbruge produktkoden for at tilføje produktet. Det er den del af produktets e-mail-adresse, somstår før @-tegnet.BEMÆRK: Denne kode er kun gyldig i 24 timer fra det tidspunkt, du aktiverer HPwebservices. Hvis den udløber, skal du følge vejledningen for at aktivere HP webservicesigen og få en ny kode.d. Klik på knappen Opsætning. Dialogboksen HP ePrint-indstillinger vises. Der findes trefaner:●●●Tilladte afsendere. Klik på fanen Tilladte afsendere for at forhindre, at ditprodukt udskriver uventede dokumenter. Klik på Kun tilladte afsendere, og tilføjderefter de e-mail-adresser, der skal have tilladelse til at sende ePrint-job.Udskrivningsindstillinger. Du angiver standardindstillinger til alle de ePrint-job, dersendes til dette produkt, ved at klikke på fanen Udskrivningsindstillinger ogderefter vælge de indstillinger, du vil bruge.Avanceret. Klik på fanen Avanceret for at ændre produktets e-mail-adresse.DAWW Udskrivning med Windows 49


Brug af AirPrintDirekte udskrivning vha. Apples AirPrint understøttes til iOS 4.2 eller nyere. Brug AirPrint til at udskrivedirekte til produktet fra en iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS eller nyere) eller iPod touch (tredje generationeller nyere) i følgende programmer:●●●●MailFotografierSafariUdvalgte tredjepartsprogrammerBEMÆRK:Produktet skal være tilsluttet et kablet eller trådløst netværk.Følg disse trin for at udskrive:1.Tryk på handlingselementet .2. Tryk på Udskriv.BEMÆRK: Hvis det er første gang, du udskriver, eller hvis du tidligere har valgt et produkt, derikke er tilgængeligt, skal du vælge et produkt, før du går videre til næste trin.3. Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og tryk derefter på Udskriv.50 Kapitel 6 Udskrivning af opgaver DAWW


7 Administration og vedligeholdelseaf produktet●●●●●●Udskriv informationssiderBrug den integrerede webserver fra HP (kun trådløse modeller)Economy-indstillingerHåndtering af forbrugsvarer og ekstraudstyrRengør produktetProduktopdateringerDAWW 51


Udskriv informationssiderDu kan udskrive følgende informationssider.KonfigurationssidePå konfigurationssiden vises aktuelle produktindstillinger og -egenskaber. Den indeholder også enstatuslograpport. Sådan udskriver du en konfigurationsside:1. Åbn printerdriveren, og klik derefter på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger.2. Klik på fanen Tjenester. Derefter klikker du på rullemenuen Udskriv informationssider påpunktet Konfigurationsside på listen.3. Klik på knappen Udskriv.På trådløse modeller kan du udskrive konfigurationssiden fra produktets kontrolpanel.▲ På kontrolpanelet trykker du på knappen og holder den nede, indtil klar-indikatorenbegynder at blinke, og så slipper du knappen.Statusside for forbrugsvarerHvis du vil udskrive statussiden for forbrugsvarer, skal du vælge den i rullemenuen Udskrivinformationssider på fanen Tjenester i printerdriveren. Statussiden for forbrugsvarer indeholderfølgende oplysninger:●●●Den anslåede procentdel af toner, der er tilbage i printerpatronen.Antallet af sider og udskriftsjob, der er blevet behandlet.Bestillings- og genbrugsoplysninger.DemosideHvis du vil udskrive en demoside, skal du vælge den på rullemenuen Udskriv informationssiderpå fanen Tjenester i printerdriveren. Demosiden indeholder eksempler på tekst og grafik, og brugestil at vise produktets udskriftskvalitet.52 Kapitel 7 Administration og vedligeholdelse af produktet DAWW


Brug den integrerede webserver fra HP (kuntrådløse modeller)Brug den integrerede webserver (EWS) fra HP til at se produkt- og netværksstatus og til at styreudskrivningsfunktioner fra en computer.●●●●Få vist oplysninger om produktstatusSe en angivelse af den resterende levetid for alle forbrugsvarer og bestille nyeFå vist og skift produktets standardkonfigurationsindstillingerFå vist og ændre netværkskonfigurationenDet er ikke nødvendigt at installere software på computeren. Du behøver kun at bruge én af disseunderstøttede webbrowsere:●●●●●●Internet Explorer 6.0 (og nyere)Firefox 1.0 (og nyere)Mozilla 1.6 (og nyere)Opera 7.0 (og nyere)Safari 1.2 (og nyere)Konqueror 3.2 (og nyere)Den integrerede webserver fra HP fungerer, når produktet er tilsluttet et TCP/IP-baseret netværk. Denintegrerede webserver fra HP understøtter ikke IPX-baserede forbindelser eller direkte USB-forbindelser.BEMÆRK: Du behøver ikke have internetadgang for at åbne og bruge den integrerede webserverfra HP. Men hvis du klikker på et link på en af siderne, skal du have adgang til internettet for at kunnegå til det sted, der er knyttet til det pågældende link.Åbn den integrerede webserver fra HP vha. en netværksforbindelseFor at åbne den integrerede webserver fra HP skal du indtaste produktets IP-adresse eller værtsnavn iadressefeltet på en understøttet webbrowser. Hvis du vil finde IP-adressen, kan du udskrive enkonfigurationsside på produktet ved at trykke på og holde nede, når klar-indikatoren lyser ogingen andre jobs er ved at blive udskrevet. Hold knappen nede, indtil klar-indikatoren begynder atblinke.TIP: Når du har åbnet URL-adressen, kan du oprette et bogmærke for den, så du hurtigt kan findeden igen fremover.DAWW Brug den integrerede webserver fra HP (kun trådløse modeller) 53


Afsnit i integreret webserver fra HPOplysninger, faneGruppen af oplysningssider består af følgende sider:●●●●Enhedsstatus viser status for produktet og HP-forbrugsvarer.Enhedskonfiguration viser de oplysninger, der findes på printerens konfigurationsside.Status på forbrugsvarer viser status for HP-forbrugsvarer og angiver varenumre. Hvis du vilbestille nye forbrugsvarer, skal du klikke på Bestil forbrugsvarer i området øverst til højre ivinduet.Netværksoversigt viser de oplysninger, der findes på siden Netværksoversigt.Fanen indstillingerDenne fane kan anvendes til at konfigurere produktet fra computeren. Hvis produktet er tilsluttet etnetværk, skal du altid kontakte produktadministratoren, før du ændrer indstillinger under denne fane.Fanen Indstillinger indeholder siden Udskrivning, hvor du kan få vist og ændrestandardindstillingerne for udskriftsjob.Fanen netværkNetværksadministratorer kan anvende denne fane til at styre netværksrelaterede indstillinger forproduktet, når den er tilsluttet et IP-baseret netværk.Fanen HP Smart InstallBEMÆRK:Denne fane understøttes kun for Windows.Brug denne fane til at installere produktdriver og software på en computer. Klik på knappenDownload for at starte installationsprocessen, og følg derefter anvisningerne på skærmen for atafslutte processen.LinksLinks findes i området øverst til højre på statussiderne. Du skal have internetadgang for at kunne brugedisse links. Hvis du bruger en opkaldsforbindelse og ikke fik oprettet forbindelse til internettet, da duførste gang åbnede den integrerede webserver fra HP, skal du oprette forbindelse, inden du kanbesøge disse websteder. Du skal måske lukke den integrerede webserver fra HP og åbne den igen forat oprette forbindelse.●●Køb forbrugsvarer. Klik på dette hyperlink for at oprette forbindelse til webstedet Sure Supplyog bestille ægte HP-forbrugsvarer fra HP eller en forhandler efter eget valg.Support. Opretter forbindelse til supportstedet for produktet. Du kan søge efter hjælp vedrørendegenerelle emner.54 Kapitel 7 Administration og vedligeholdelse af produktet DAWW


Economy-indstillingerTilstanden Auto-slukAuto-sluk er en energibesparende funktion på dette produkt. Efter et brugerangivet tidsinterval sænkerproduktet automatisk sit strømforbrug (auto-sluk). Produktet vender tilbage til klar-tilstand, når brugerentrykker på en knap, eller når et udskriftsjob modtages. Når produktet befinder sig i tilstanden Auto-sluk,er alle LED-indikatorer på kontrolpanelet og baggrundslyset på tænd/sluk-knappen slukket.BEMÆRK: Selvom lysene på produktet er slukket i tilstanden Auto-sluk, virker produktet normalt, nårdet modtager et udskriftsjob.Ændring af tidsforsinkelsen for Auto-slukDu kan ændre, hvor længe produktet skal forblive inaktivt (tidsforsinkelsen for auto-sluk), før det skiftertil tilstanden Auto-sluk.BEMÆRK:Standardindstillingen for tidsforsinkelsen for auto-sluk er 5 minutter.1. Åbn printeregenskaber, og klik derefter på fanen Enhedsindstillinger.2. Vælg tidsforsinkelse for auto-sluk på rullelisten Auto-sluk.BEMÆRK:De ændrede indstillinger træder først i kraft, når der sendes et udskriftsjob til produktet.Udskrivning med EconoModeDette produkt har en EconoMode-indstilling til udskrivning af kladder. Brug af EconoMode brugermindre toner og reducerer prisen pr. side. Men brug af EconoMode reducerer udskriftskvaliteten.HP anbefaler ikke, at man bruger EconoMode hele tiden. Hvis EconoMode anvendes hele tiden, er detmuligt, at printerpatronens indhold vil vare længere end dens mekaniske dele. Hvis udskriftskvalitetenbegynder at aftage under disse omstændigheder, skal du installere en ny printerpatron, selv om derstadig er toner i patronen.Aktivér EconoMode med Windows1. Åbn printerdriveren, og klik derefter på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger.2. Klik på fanen Papir/kvalitet.3. Klik i afkrydsningsfeltet EconoMode.DAWW Economy-indstillinger 55


UdskiftningsanvisningerOmfordeling af tonerNår der kun er en lille mængde toner tilbage i printerpatronen, kan der forekomme blege eller lyseområder på den udskrevne side. Du kan muligvis midlertidigt forbedre udskriftskvaliteten ved atomfordele toneren.1. Åbn dækslet til printerpatronen, og tag printerpatron ud.2. Vip forsigtigt printerpatronen fremad og tilbage for at omfordele toneren.FORSIGTIG: Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet ikoldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet.DAWW Håndtering af forbrugsvarer og ekstraudstyr 57


3. Placer printerpatronen i printeren igen, og luk dækslet til printerpatronen.Hvis udskriften stadig er lys, skal du installere en ny printerpatron.Udskiftning af printerpatronenNår en printerpatron nærmer sig afslutningen på sin levetid, kan du fortsætte med at udskrive med dennuværende printerpatron, indtil fordelingen af toneren ikke længere resulterer i en acceptabeludskriftskvalitet.1. Åbn dækslet til printerpatronen, og fjern den gamle printerpatron.58 Kapitel 7 Administration og vedligeholdelse af produktet DAWW


2. Tag den nye printerpatron ud af emballagen. Læg den brugte printerpatron i posen og æsken, såden kan sendes til genbrug.FORSIGTIG: Hold printerpatronen i begge ender for at undgå, at den bliver beskadiget. Rørikke ved kassettelukkeren eller rulleroverfladen.3. Tag fat i begge sider af printerpatronen og vip forsigtigt printerpatronen fremad og tilbage for atfordele toneren jævnt inde i patronen.DAWW Håndtering af forbrugsvarer og ekstraudstyr 59


4. Bøj tappen på venstre side af patronen, indtil tappen brækker af, og træk derefter i tappen, indtilal tapen er fjernet fra patronen. Læg tappen og tapen i æsken til printerpatronen, så den kansendes til genbrug.5. Placer printerpatronen i produktet, og luk derefter dækslet til printerpatronen.FORSIGTIG: Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet ikoldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet.60 Kapitel 7 Administration og vedligeholdelse af produktet DAWW


Udskift opsamlingsrullerenAlmindelig brug med kvalitetsmedier giver slitage. Brug af medier af dårlig kvalitet kræver oftereudskiftning af opsamlingsvalsen.Hvis produktet jævnligt indfører mediet forkert (intet medie indføres), er det måske nødvendigt atudskifte eller rengøre opsamlingsvalsen. Se Rengøring af opsamlingsvalsen på side 67, hvis du vilbestille en ny opsamlingsvalse.1. Åbn dækslet til printerpatronen, og tag printerpatron ud.FORSIGTIG: Hvis du vil forhindre, at printerpatronen bliver beskadiget, skal du undgå, at denudsættes for direkte lys. Tildæk printerpatronen med et ark papir.DAWW Håndtering af forbrugsvarer og ekstraudstyr 61


2. Find opsamlingsvalsen.3. Frigør de små, hvide tapper på begge sider af opsamlingsvalsen, og drej opsamlingsvalsen modforsiden.4. Træk opsamlingsvalsen forsigtigt opad og ud.62 Kapitel 7 Administration og vedligeholdelse af produktet DAWW


5. Placer den nye opsamlingsvalse i rillen. De runde og rektangulære riller på begge siderforhindrer, at du kommer til at placere valsen forkert.6. Drej overkanten af den nye opsamlingsvalse væk fra dig, indtil begge sider klikker på plads.7. Placer printerpatronen i produktet, og luk derefter dækslet til printerpatronen.DAWW Håndtering af forbrugsvarer og ekstraudstyr 63


Udskift separatorenAlmindelig brug med kvalitetsmedier giver slitage. Brug af medier af dårlig kvalitet kræver oftereudskiftning af separatoren.Hvis produktet jævnligt trækker flere medieark ind ad gangen, er det muligvis nødvendigt at udskifteseparatoren.BEMÆRK: Før du udskifter separatoren, skal du rengøre opsamlingsvalsen. Se Rengøring afopsamlingsvalsen på side 67.ADVARSEL! Før du skifter separatoren, skal du slukke produktet, tage netledningen ud af stikket, ogderefter vente på, at produktet afkøler.1. Træk produktets netledning ud af produktet.2. Fjern papiret luk indbakken. Placer produktet med bagsiden opad.3. Fjern de to skruer i bunden af produktet, som holder separatoren fast.64 Kapitel 7 Administration og vedligeholdelse af produktet DAWW


4. Fjern separatoren.5. Isæt den nye separator, og skru den fast.DAWW Håndtering af forbrugsvarer og ekstraudstyr 65


6. Sæt netledningen i igen, og tænd derefter for produktet.66 Kapitel 7 Administration og vedligeholdelse af produktet DAWW


Rengør produktetRengøring af opsamlingsvalsenHvis du vil rengøre opsamlingsvalsen, inden du beslutter dig for at udskifte den, skal du følge dennevejledning:1. Tag netledningen ud af produktet og fjern opsamlingsrulleren, som beskrevet i Udskiftopsamlingsrulleren på side 61.2. Fugt en fnugfri klud med isopropylalkohol, og gnub valsen.ADVARSEL! Alkohol er brændbart. Hold alkoholbeholderen og kluden væk fra åben ild. Før dulukker produktet og tilslutter netledningen, skal du lade alkoholen tørre helt.BEMÆRK: I visse dele af Californien begrænser luftforureningskontrol brugen af flydendeisopropylalkohol (IPA) som rensemiddel. I disse dele af Californien skal du undlade at følgeovenstående anbefalinger og i stedet anvende en tør, fnugfri klud, vædet med vand, til at renseopsamlingsrulleren.3. Aftør opsamlingsvalsen med en tør og fnugfri klud for at fjerne løsnet snavs.4. Lad opsamlingsrulleren tørre helt, før du installerer den i produktet igen.5. Sæt netledningen i igen.DAWW Rengør produktet 67


Rensning af papirgangenHvis der er tonerpletter eller -prikker på udskrifterne, skal printerens papirgang rengøres. Ved denneproces anvendes en transparent, som fjerner støv og toner fra papirgangen. Brug ikke bankpostpapireller groft papir.BEMÆRK: Brugen af en transparent giver det bedste resultat. Hvis du ikke har nogen transparenter,kan du anvende kopimedier (60 til 163 g/m 2 ) med en glat overflade.1. Kontroller, at produktet er ledig, og at Klar-indikatoren lyser.2. Læg medie i inputbakken.3. Åbn printerens Egenskaber.4. Klik på fanen Enhedsindstillinger.5. Klik på knappen Start i området Renseark for at behandle rensearket.BEMÆRK: Rengøringsprocessen tager ca. to minutter. Rensesiden standser med jævne mellemrumunder rengøringsprocessen. Sluk ikke produktet, før rengøringsprocessen er fuldført. Det kan værenødvendigt at gentage rengøringsprocessen flere gange for at rengøre produktet grundigt.68 Kapitel 7 Administration og vedligeholdelse af produktet DAWW


Rengøring af printerpatronområdetDet er ikke nødvendigt at rengøre printerpatronområdet ofte. Rengøring af dette område kan imidlertidforbedre kvaliteten af de udskrevne sider.ADVARSEL! Før du skifter separatoren, skal du slukke produktet, tage netledningen ud af stikket, ogderefter vente på, at produktet afkøler.1. Træk netledningen ud af produktet. Åbn dækslet til printerpatronen, og tag printerpatron ud.FORSIGTIG: Du må ikke røre ved overføringsrullerens sorte svamp inde i produktet. Hvis du gørdet, kan produktet blive beskadiget.FORSIGTIG: Printerpatronen må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliverbeskadiget. Dæk den til med et ark papir.DAWW Rengør produktet 69


2. Tør eventuelt snavs væk fra området omkring papirgangen og rummet til printerpatronen med entør, fnugfri klud.3. Installer printerpatronen igen, og luk derefter dækslet til printerpatronen.70 Kapitel 7 Administration og vedligeholdelse af produktet DAWW


4. Træk netledningen ud.Udvendig rengøring af enhedenBrug en blød, fugtig klud, der ikke fnuldrer, til at tørre støv, udtværet snavs og pletter af enheden udvendigt.ProduktopdateringerDu finder software- og firmwareopdateringer og installationsanvisninger for dette product påwww.hp.com/support/ljp1100series. Klik på Download og drivere, klik på operativsystemet, ogvælg derefter det ønskede download for produktet.DAWW Produktopdateringer 71


72 Kapitel 7 Administration og vedligeholdelse af produktet DAWW


8 Problemløsning●●●●●●●●Løsning af generelle problemerForstå indikatormønstre på kontrolpaneletAfhjælpning af papirstopAfhjælpning af problemer med papirhåndteringLøsning af problemer med billedkvalitetLøsning af problemer med ydeevnenLøsning af problemer med tilslutningLøsning af produktsoftwareproblemerDAWW 73


Løsning af generelle problemerHvis produktet ikke fungerer korrekt, skal du udføre trinene i denne kontrolliste i rækkefølge. Hvis derviser sig en fejl i produktet ved et af trinene, skal du følge de tilhørende forslag for at afhjælpe fejlen.Hvis et trin løser problemet, kan du stoppe uden at udføre resten af trinene på kontrollisten.Fejlfindingstjekliste1. Kontrollér, at produktet er korrekt installeret.a. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde produktet eller for at deaktivere tilstanden Auto-sluk.b. Kontrollér netledningsforbindelserne.c. Kontrollér, at netspændingen er korrekt til produktets strømkonfiguration. (Se mærket bag påproduktet for at se spændingskrav). Hvis du bruger en stikdåse og dens spænding ikke erinden for specifikationerne, skal du slutte produktet direkte til et vægstik. Hvis det allerede ertilsluttet et vægstik, skal du prøve en anden stikkontakt.d. Kontrollér, at printerpatronen er installeret korrekt.e. Hvis ingen af disse forholdsregler genopretter strømforsyningen, skal du kontakteHP Kundeservice.2. Kontrollér kabel- eller trådløstilslutning (kun trådløse modeller).a. Kontrollér kabelforbindelsen mellem produktet og computeren. Kontrollér, at kablet erforsvarligt tilsluttet.b. Sørg for, at selve kablet ikke er defekt, ved om muligt at bruge et andet kabel.c. Ved en trådløs forbindelse skal du se på trådløs-indikatoren på kontrolpanelet.●●●Hvis indikatoren er tændt, har produktet forbindelse til et netværk.Hvis indikatoren blinker, søger produktet efter en netværksforbindelse. Sørg for, at dentrådløse router eller adgangspunktet og produktet er indstillet til at bruge samme tilstandeller protokol.Hvis indikatoren er slukket, er produktet ikke tilsluttet netværket, og trådløsenheden iproduktet er måske slukket. Tryk på trådløs-knappen for at oprette forbindelse tilnetværket, eller kør hjælpeprogrammet til konfiguration af trådløs for at konfigurereproduktet. Se Sådan bruges hjælpeprogrammet til konfiguration af trådløs på side 31.Udskriv en konfigurationsside for at bekræfte, at produktet finder netværket. Produktetbør have fået tildelt en IP-adresse.Hvis produktet stadigvæk ikke kan opnå forbindelse til netværket, skal du afinstallere ogderefter geninstallere produktet. Hvis fejlen stadig er der, skal du kontakte ennetværksadministrator, eller se brugermanualen for den trådløse router eller adgangspunkt.3. Kontrollér, om en eller flere af indikatorerne på kontrolpanelet lyser. Se Forstå indikatormønstre påkontrolpanelet på side 76.4. Sørg for, at det papir, du bruger, overholder specifikationerne.74 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


5. Sørg for, at papiret er lagt korrekt i indbakken.6. Sørg for, at produktsoftwaren er installeret korrekt.7. Kontrollér, at du har installeret printerdriveren til dette produkt. Kontrollér programmet for at sikre,at du bruger printerdriveren til dette produkt.8. Udskriv en konfigurationsside. Se Udskriv informationssider på side 52.a. Hvis siden ikke udskrives, skal du kontrollere, at der er papir i indbakken.b. Hvis der opstår papirstop i produktet, kan du se Afhjælpning af papirstop på side 79.9. Udskriv et lille dokument fra et andet program, der tidligere har fungeret. Hvis denne løsningfungerer, er problemet i det program, du bruger. Hvis denne løsning ikke fungerer (dokumentetudskrives ikke), skal du benytte følgende fremgangsmåde:a. Prøv at udskrive jobbet fra en anden computer, der har installeret produktets software.b. Kontrollér USB-kabelforbindelsen. Diriger produktet til den rigtige port, eller installersoftwaren igen, og vælg den nye tilslutningstype, du bruger.c. Hvis udskriftskvaliteten er utilfredsstillende, skal du følge disse trin:●●Kontrollér, at udskriftsindstillingerne er korrekte i forhold til det medie, du bruger. SeJustering af printerdriveren, så den svarer til medietypen og -formatet på side 36.Brug fremgangsmåderne i Løsning af problemer med billedkvalitet på side 89 for atløse problemer med udskriftskvaliteten.Faktorer, der påvirker enhedens ydeevneAdskillige faktorer påvirker den tid, det tager at udskrive et job:●●●●●●Brug af specialpapir (f.eks. transparenter, kraftigt papir og papir i specialstørrelse)Produktets behandlings- og overførselstidGrafikkens kompleksitet og størrelseHastigheden på den computer, du benytterUSB- eller netværksforbindelseTænd/sluk-konfiguration for produktetDAWW Løsning af generelle problemer 75


Forstå indikatormønstre på kontrolpaneletTabel 8-1 Forklaring på statusindikatorSymbol for "indikator slukket"Symbol for "indikator tændt"Symbol for "indikator blinker"Tabel 8-2 Indikatormønstre på kontrolpaneletIndikatorstatus Produktets tilstand HandlingAlle indikatorer er slukket.Produktet er i tilstanden Auto-sluk eller erslukket.Tryk på tænd/sluk-knappen, hvis du vildeaktivere tilstanden Auto-sluk ellertænde produktet.Cyklus for statusindikatorerStatusindikatorerne lyser underprocessorkortets initialiseringsperiode,eller når produktet behandler et renseark.Ingen handling er nødvendig. Vent, indtilinitialiseringen er gennemført. Produktetbør gå i Klar-tilstand, når initialiseringener gennemført.Klar-indikator er tændt, ogeftersynsindikator er slukket.Produktet er i tilstanden Klar.Ingen handling er nødvendig. Produkteter klar til at modtage et udskriftsjob.76 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Tabel 8-2 Indikatormønstre på kontrolpanelet (fortsat)Indikatorstatus Produktets tilstand HandlingKlar-indikator blinker, ogeftersynsindikator er slukket.Produktet modtager eller behandler data.Ingen handling er nødvendig. Produktetmodtager eller behandler et udskriftsjob.Eftersynsindikator blinker, og klarindikatorer slukket.Produktet har registreret en fejl, som kankorrigeres på produktet, som f.eks. etpapirstop, et åbent dæksel, at dermangler en printerpatron, eller at dermangler papir i den relevante bakke.Gennemgå produktet, find fejlen og retden. Hvis fejlen består i, at der manglerpapir i den relevante bakke, eller atproduktet er i tilstanden Manuel fødning,skal du lægge det rigtige papir i bakkenog følge anvisningerne på skærmen.Alternativt skal du lukke dækslet tilprinterpatronen for at genoptageudskrivningen.Eftersynsindikator blinker, og Klarindikatorer tændt.Produktet har registreret en fortsat fejl,som produktet selv kan løse.Hvis fejlrettelsen lykkes, skifter produktettil tilstanden Databehandling og fuldførerjobbet.Hvis fejlrettelsen mislykkes, venderproduktet tilbage til tilstanden for fejl,hvor udskrivningen kan genoptagesautomatisk. Prøv at fjerne alle medier framediestien, sluk strømmen til produktet,og tænd derefter igen.Eftersynsindikator og Klar-indikator ertændt.Produktet har registreret en fatal fejl, somproduktet ikke kan løse.1. Sluk produktet, eller træknetledningen ud af produktet.2. Vent 30 sekunder, og tænd derefterproduktet, eller sæt netledningen iproduktet igen.3. Vent på, at produktet initialiserer.Hvis problemet varer ved, skal dukontakte HP Kundeservice. SeKundesupport på side 112.DAWW Forstå indikatormønstre på kontrolpanelet 77


Tabel 8-2 Indikatormønstre på kontrolpanelet (fortsat)Indikatorstatus Produktets tilstand HandlingTrådløs-indikatoren blinker.Produktet forsøger at finde et trådløstnetværk.Ingen handling er nødvendig.Trådløs-indikatoren er tændt.Produktet har oprettet forbindelse til ettrådløst netværk.Ingen handling er nødvendig.Trådløs-indikatoren er slukket.Produktet er ikke sluttet til et netværket,og trådløsenheden i produktet er måskeslukket.Hvis indikatoren er slukket, er produktetikke tilsluttet netværket, ogtrådløsenheden i produktet er måskeslukket. Tryk på trådløs-knappen for atoprette forbindelse til netværket, eller kørhjælpeprogrammet til konfiguration aftrådløs for at konfigurere produktet. SeSådan bruges hjælpeprogrammet tilkonfiguration af trådløs på side 31.Udskriv en konfigurationsside for atbekræfte, at produktet finder netværket.Produktet bør have fået tildelt en IPadresse.Yderligere oplysninger om at oprettetrådløs forbindelse til et netværk finderdu under Netværkstilslutning (kuntrådløse modeller) på side 28).Hvis produktet stadigvæk ikke kan opnåforbindelse til netværket, skal duafinstallere og derefter geninstallereproduktet. Hvis fejlen stadig er der, skaldu kontakte en netværksadministratoreller se brugermanualen for den trådløserouter eller adgangspunkt.78 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Afhjælpning af papirstopNår du afhjælper papirstop, skal du passe på ikke at rive papiret i stykker. Hvis et lille stykke papirsidder tilbage i produktet, kan det forårsage yderligere papirstop.Almindelige årsager til papirstop●Mediet er lagt forkert i papirbakken, eller den er overfyldt.BEMÆRK: Tag hele mediestakken ud af papirbakken, og ret stakken, når der tilføjes nyt medie.Dette forebygger, at flere ark føres gennem printeren, og reducerer papirstop.●●Mediet opfylder ikke HP-specifikationerne.Produktet skal muligvis rengøres for at fjerne papirstøv og andre partikler fra papirgangen.Der kan være løs toner i produktet efter et papirstop. Toneren forsvinder, når der er udskrevet et par ark.FORSIGTIG: Hvis du får toner på tøjet, skal du vaske det i koldt vand. Varmt vand får toneren til atsætte sig permanent fast i stoffet.DAWW Afhjælpning af papirstop 79


PapirstopstederDer kan opstå papirstop følgende steder i produktet.1321 Indvendigt2 Papirbakke3 UdskriftsbakkeBEMÆRK:Papirstop kan forekomme flere forskellige steder.Afhjælpning af papirstop i indbakkenFORSIGTIG: Undgå at bruge skarpe genstande som en pincet eller nåletang til at fjerne papirstop.Skader på grund af skarpe genstande bliver ikke dækket af garantien.Når du fjerner det fastklemte medie, skal du trække det lige ud fra produktet. Hvis du trækker detfastklemte medie skævt ud af produktet, kan det beskadige produktet.80 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


BEMÆRK:nødvendige.Afhængigt af placeringen af papirstoppet, er nogle af de følgende trin måske ikke1. Åbn dækslet til printerpatronen, og tag printerpatronen ud.2. Fjern mediestakken fra indbakken.DAWW Afhjælpning af papirstop 81


3. Tag med begge hænder fat i den side af det fastklemte medie, der er mest synlig (dette omfattermidten), og træk det forsigtigt ud af produktet.4. Installer printerpatronen igen, og luk derefter dækslet til printerpatronen.82 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Afhjælpning af papirstop i udskriftsområderneFORSIGTIG: Undgå at bruge skarpe genstande som en pincet eller nåletang til at fjerne papirstop.Skader på grund af skarpe genstande bliver ikke dækket af garantien.1. Åbn dækslet til printerpatronen, og tag printerpatronen ud.2. Hold dækslet til printerpatronen åben. Tag derefter med begge hænder fat i den side af detfastsiddende medie, der er mest synlig (dette omfatter midten), og træk det forsigtigt ud af produktet.DAWW Afhjælpning af papirstop 83


3. Installer printerpatronen igen, og luk derefter dækslet til printerpatronen.84 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Afhjælpning af papirstop inde i produktet1. Åbn dækslet til printerpatronen, og tag printerpatron ud.FORSIGTIG: Printerpatronen må ikke udsættes for lys, hvis du vil forhindre, at den bliverbeskadiget. Dæk den til med et ark papir.2. Hvis du kan se det fastklemte papir, skal du forsigtigt gribe fat i papiret og trække det langsomt udaf produktet.DAWW Afhjælpning af papirstop 85


3. Installer printerpatronen igen, og luk derefter dækslet til printerpatronen.Løsning af gentagne papirstop●●●●●●●●Sørg for, at inputbakken ikke er overfyldt. Inputbakkens kapacitet afhænger af den typeudskriftsmedie, du bruger.Sørg for, at papirstyrene er justeret korrekt.Sørg for, at inputbakken sidder fast på plads.Læg ikke udskriftsmedier i bakken, mens produktet udskriver.Brug kun medietyper og -formater, der anbefales af HP.Luft ikke mediet, før det anbringes i bakken. For at løsne papirbundtet skal du holde det fast medbegge hænder og vride mediet ved at dreje dine hænder den modsatte vej.Udskriftsmedier må ikke hobe sig op i udskriftsbakken. Udskriftsmedietypen og mængden af toner,der bruges, påvirker udskriftsbakkens kapacitet.Kontrollér strømforbindelsen. Sørg for, at netledningen er fast tilsluttet både produktet ogstrømkilden. Sæt netledningen i et jordforbundet strømstik.Ændring af indstillingen for afhjælpning af papirstopNår funktionen Udbedring af papirstop aktiveres, genudskriver printeren alle de sider, der er blevetbeskadiget i forbindelse med et papirstop.1. Åbn dialogboksen Egenskaber for produktet.2. Klik på fanen Enhedsindstillinger.3. Klik på indstillingen Auto eller indstillingen Fra under Afhjælpning af papirstop.86 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Afhjælpning af problemer med papirhåndteringFølgende medieproblemer medfører afvigelser i udskriftskvaliteten, papirstop eller beskadigelse afproduktet.Problem Årsag LøsningDårlig udskriftskvalitet eller tonerbinding.Papiret er for fugtigt, for groft, for tungteller for glat, eller det er præget ellerkommer fra et fejlbehæftet papirparti.Prøv en anden type papir med 100 og250 Sheffield-punkter og 4 til 6 %fugtindhold.Udfald, papirstop eller bøjning. Papiret er ikke blevet opbevaret korrekt. Opbevar papiret fladt i dets fugtsikredeemballage.Er meget bøjet.Papirstop, beskadigelse af produkt.Papiret varierer fra den ene side til denanden.Papiret er for fugtigt, har forkertfiberretning eller har kortfibretkonstruktion.Papiret varierer fra side til side.Papiret har udskæringer ellerperforeringer.Vend papiret.Brug langfibret papir.Vend papiret.Brug papir uden udskæringer ellerperforeringer.Indføringsproblemer. Papiret har ujævne kanter. Brug papir i høj kvalitet, der er fremstillettil laserprintere.Papiret varierer fra side til side.Papiret er for fugtigt, for groft, for tungteller for glat, har forkert fiberretning, harkortfibret konstruktion, eller det erpræget eller kommer fra et fejlbehæftetpapirparti.Vend papiret.Prøv en anden type papir med mellem100 og 250 Sheffield-punkter og med 4til 6 % fugtindhold.Brug langfibret papir.Udskriften er skæv. Mediestyrene er muligvis forkert indstillet. Tag hele mediestakken ud afpapirbakken, ret stakken og lægmedierne tilbage i papirbakken. Justermediestyrene efter bredden og længdenpå det medie, du udskriver på, og prøvat udskrive igen.Der indføres mere end ét medie adgangen.Papirbakken kan være overfyldt.Mediet er muligvis krøllet, foldet ellerbeskadiget.Fjern nogle af medierne fra bakken.Kontrollér, at mediet ikke er krøllet,foldet eller beskadiget. Prøv at udskrivepå medier fra en ny eller en anden pakke.DAWW Afhjælpning af problemer med papirhåndtering 87


Problem Årsag LøsningProduktet indfører ikke mediet fraindbakken.Produktet er muligvis i manuelindføringstilstand.Opsamlingsvalsen kan være snavseteller beskadiget.Papirlængdestyret i indbakken er justerettil en længde, der er større endmedieformatet.Følg vejledningen på computerskærmenfor at deaktivere tilstanden manuelindføring. Eller åbn og luk dækslet tilprinterpatronen.Kontakt HP Kundeservice. Se Service ogsupport på side 105 eller denmedfølgende supportfolder.Juster papirlængdekontrollen til den rettelængde.88 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Løsning af problemer med billedkvalitetDu kan forhindre de fleste problemer med udskriftskvaliteten ved at følge disse retningslinjer.● Brug kun papir, der opfylder HP’s specifikationer. Se Papir og udskriftsmedie på side 33.● Rengør produktet alt efter behov. Se Rengør produktet på side 67.Eksempler på defekte billederDette afsnit indeholder oplysninger om identifikation og korrektion af udskriftsfejl.BEMÆRK: Hvis disse fremgangsmåder ikke løser problemet, skal du kontakte en HP-autoriseretforhandler eller servicerepræsentant.Lys eller falmet udskrift●●●●Omfordel toneren for at forlænge levetiden. SeOmfordeling af toner på side 57.Printerpatronens levetid er næsten slut. Installer en nyægte HP-printerpatron.Mediet opfylder måske ikke Hewlett-Packardsmediespecifikationer (mediet kan f.eks. være for fugtigteller for groft).Hvis hele siden er lys, er udskriftstætheden for lav, ellerEconoMode er muligvis aktiveret. Justerudskriftstætheden, og deaktiver EconoMode underproduktegenskaberne.Tonerpletter●●●Mediet opfylder måske ikke Hewlett-Packardsmediespecifikationer (mediet kan f.eks. være for fugtigteller for groft).Produktet trænger muligvis til at blive rengjort.Printerpatronen kan være ødelagt. Installer en ny ægte HPprinterpatron.DAWW Løsning af problemer med billedkvalitet 89


Udfald●●●●Et enkelt ark af mediet kan være defekt. Prøv at udskrivejobbet igen.Mediets fugtindhold er ujævnt fordelt, eller mediet harfugtige pletter på overfladen. Prøv at udskrive på et nytmedie.Mediepartiet er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessenkan forårsage, at visse områder afviser toner. Prøv meden anden medietype eller et andet mediemærke.Printerpatronen kan være ødelagt. Installer en ny ægte HPprinterpatron.Lodrette streger●●Der er måske toner på den lysfølsomme tromle. Udskrivet par sider mere for at se, om problemet løses af sig selv.Den lysfølsomme tromle inde i printerpatronen ermuligvis blevet ridset. Installer en ny ægte HPprinterpatron.Grå baggrund●●●●Skift til et lettere medie.Kontrollér produktmiljøet. Meget tør luft (lav luftfugtighed)kan øge omfanget af baggrundsskygger.Tæthedsindstillingen kan være for høj. Justertæthedsindstillingen. Se Ændring af printtæthedpå side 95Installer en ny ægte HP-printerpatron.90 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Tonerudtværing●●●●Hvis der ses udtværet toner på mediets forreste kant, ermediestyrene beskidte. Tør mediestyrene af med en tør,fnugfri klud.Kontrollér medietypen og -kvaliteten.Temperaturen i fikseringsenheden kan være for lav.Kontrollér, at du har valgt den korrekte medietype iprinterdriveren.Prøv at installere en ny ægte HP-printerpatron.Løs toner●●●●Temperaturen i fikseringsenheden kan være for lav.Kontrollér, at du har valgt den korrekte medietype iprinterdriveren.Rengør produktet indvendigt. Se Rengør produktetpå side 67.Kontrollér mediekvaliteten.Tilslut produktet direkte til en stikkontakt med vekselstrømi stedet for til en strømskinne.Gentagne lodrette mærker●●●Printerpatronen kan være beskadiget. Hvis der gentagnegange forekommer et mærke på det samme sted påsiden, skal du installere en ny ægte HP-printerpatron.Der kan være toner på de indvendige dele. Hvis fejleneopstår bag på siden, retter problemet sig højstsandsynligt efter endnu et par udskrevne sider.Kontrollér, at du har valgt den korrekte medietype iprinterdriveren.DAWW Løsning af problemer med billedkvalitet 91


Misdannede tegn●●Hvis tegnene er ukorrekt formede og giver hule billeder,kan mediet være for glat. Prøv et andet medie.Hvis tegnene er ukorrekt formede og giver en bølgeteffekt, skal produktet muligvis til eftersyn. Udskriv enkonfigurationsside. Hvis tegnene er ukorrekt formede,skal du kontakte en autoriseret HP-forhandler eller HPservicerepræsentant.Skæv side●●●Kontrollér, at mediet er lagt korrekt i, og at mediestyreneikke sidder for tæt på eller langt fra mediestakken.Papirbakken kan være for fyldt.Kontrollér medietypen og -kvaliteten.Bøjning eller bølger●●●Kontrollér medietypen og -kvaliteten. Både højtemperatur og høj fugtighed kan få mediet til at bøje.Mediet kan have ligget i papirbakken for længe. Vendmediestakken i bakken. Prøv også at rotere mediet 180°i papirbakken.Temperaturen i fikseringsenheden kan være for høj.Kontrollér, at du har valgt den korrekte medietype iprinterdriveren. Hvis problemet fortsætter, skal du vælgeen medietype, der bruger en lavere fikseringstemperatur,f.eks. transparenter eller lette medier.92 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Krøllet eller foldet papir● Kontrollér, at mediet er lagt korrekt i.●●●Kontrollér medietypen og -kvaliteten.Vend mediestakken om i bakken. Prøv også at roteremediet 180° i papirbakken.Ved udskrivning af konvolutter kan det skyldes luftlommeri konvolutten. Fjern konvolutten, flad konvolutten ud, ogforsøg derefter at udskrive igen.Spredt toner●●●Hvis der er spredt store mængder toner rundt omtegnene, er toneroverførslen til mediet ikke optimal. (Småmængder spredt toner er normalt ved laserudskrivning.)Prøv med en anden medietypeindstilling i printerdriveren,eller brug en anden medietype.Vend mediestakken om i bakken.Anvend et medie, der er udviklet specielt til laserprintere.DAWW Løsning af problemer med billedkvalitet 93


FugtBEMÆRK: Dette produkt udsender varme, da den anvenderkonvektionskøling. Den varme og væde, der genereres afudskrivningsprocessen, undslipper gennem ventiler iproduktoverfladen eller gennem området omkring udbakken.Bekræft normal produktfunktionUdledning af væde er et resultat af normal produktfunktion.Men HP anbefaler at bruge følgende trin til at bekræfte, atproduktet udleder damp og ikke har et funktionsproblem.1. Sluk produktet, og tænd det igen.2. Send et udskriftsjob til produktet, og bekræft derefter, atproduktet fungerer korrekt.3. Når du udskriver et job, og der er synlig væde, skal duudskrive jobbet igen på det samme ark papir. Der børenten ikke være synlig væde, eller langt mindre vædeunder udskrivningsprocessen.Begræns eller reducér damp eller væde●●●●Sørg for, at produktet er anbragt et sted med godudluftning, som overholder miljøspecifikationerne i dennemanual. Se Miljøspecifikationer på side 116.Undlad at anbringe produktet eller gemme papir nær endør, der fører udenfor, da temperaturændringer kan øgeluftfugtigheden.Brug papir fra en uåbnet pakke, der ikke har været udsatfor høj luftfugtighed.Gem papir i en lufttæt beholder, hvor der er mindresandsynlighed for, at det absorberer fugt.94 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Optimering og forbedring af billedkvalitetÆndring af printtæthedDu kan ændre indstillingen for printtæthed i dialogboksen for printeregenskaber.1. Windows XP, Windows Server 2008 og Windows Server 2003 (viastandardvisningen af menuen Start): Klik på Start, og klik derefter på Printere ogfaxenheder.Windows XP, Windows Server 2008 og Windows Server 2003 (via den klassiskevisning af menuen Start): Klik på Start, og klik derefter på Printere.-eller--eller-Windows Vista: Klik på Start, klik på Kontrolpanel, find kategorien Hardware og lyd,og klik på Printer.2. Højreklik på navnet på det pågældende produkt på listen over printere, og højreklik derefter påEgenskaber for at åbne dialogboksen over printeregenskaber.3. Klik på fanen Enhedsindstillinger, og flyt derefter skyderen Printtæthed til den ønskedeindstilling.4. Klik på knappen Anvend for at acceptere indstillingen, og klik derefter på knappen OK for atlukke dialogboksen.DAWW Løsning af problemer med billedkvalitet 95


Løsning af problemer med ydeevnenProblem Årsag LøsningSiderne udskrives helt tomme.Siderne udskrives meget langsomt.Sider blev ikke udskrevet.Patronens træktap eller forseglingstapener muligvis ikke blevet fjernet fraprinterpatronen.Dokumentet kan indeholde tomme sider.Produktet kan have driftsfejl.Tungere papirtyper kan gøreudskriftsjobbet langsommere.Komplekse sider kan tage lang tid atudskrive.Smalle eller små medier kan bliveudskrevet langsomt.Brug af indstillingen FastRes 1200 somudskriftskvalitet kan resultere i langsomudskrivning.Produktet fremfører måske ikke papiretkorrekt.Papir sidder fast i produktet.Kontrollér, at patronens trækketap ogtapen er blevet fjernet helt fraprinterpatronen.Undersøg, om der vises indhold på allesiderne i det dokument, du udskriver.Test produktet ved at udskrive enkonfigurationsside.Udskriv på en anden papirtype.Korrekt fiksering kan kræve enlangsommere udskriftshastighed for atsikre den bedste udskriftskvalitet.1. Åbn printerdriveren, og klikderefter på knappen Egenskabereller knappen Indstillinger.2. Klik på fanen Papir/kvalitet, ogbrug derefter rullelistenUdskriftskvalitet til at vælge enlavere indstilling for opløsning.3. Klik på knappen OK eller knappenAnvend for at acceptereindstillingen.Sørg for, at papiret er lagt korrekt ibakken.Afhjælp papirstoppet. Se Afhjælpning afpapirstop på side 79.USB-kablet kan være defekt eller tilsluttetforkert.●●●Tag USB-kablet ud i begge ender,og sæt det i igen.Prøv at udskrive et job, der tidligereer blevet udskrevet korrekt.Prøv at bruge et andet USB-kabel.Andre enheder kører på computeren.Produktet kan måske ikke dele USB-portmed andet udstyr. Hvis du har enekstern harddisk eller omskifterboks, derer tilsluttet samme port som produktet,kan det andet udstyr virke forstyrrende.Hvis du vil tilslutte og benytte produktet,skal du frakoble den anden enhed ellerbruge to USB-porte på computeren.96 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Løsning af problemer med tilslutningLøsning af problemer med direkte tilslutningHvis du har sluttet produktet direkte til en computer, skal du tjekke USB-kablet.●●●Kontrollér, at kablet er sluttet til computeren og produktet.Kontrollér, at kablet ikke er længere end 2 m. Udskift om nødvendigt kablet.Kontrollér, at kablet fungerer ved at slutte det til et andet produkt. Udskift kablet, hvis det ernødvendigt.Løsning af problemer med trådløsInstallationsprogrammet kan ikke registrere produktet under installationsprocessen.ÅrsagProduktet er slukket.Produktet er anbragt for langt væk fra den trådløse router elleradgangspunktet.Et personligt firewallprogram blokerer kommunikationen.Produktet kommunikerer ikke med den trådløse router elleradgangspunktet.LøsningKontrollér, at produktet er tændt og klar. Genstart omnødvendigt produktet.Flyt produktet tættere på den trådløse router elleradgangspunktet.Deaktiver firewallprogrammet midlertidigt for at installereproduktet. Genaktiver firewallprogrammet, nårproduktinstallationen er gennemført. Hvis deaktivering affirewallen gør det muligt at kommunikere med produktet, vildet være en god ide at tildele en statisk IP-adresse til produktetog derefter genaktivere firewallen. Du finder yderligereoplysninger om firewalls, der anvendes i et HP-miljø, påwww.hp.com/support/XP_firewall_information.● Kontrollér, at trådløs-indikatoren er tændt. Hvis denikke er tændt, skal du trykke på trådløs-knappen .●●Flyt produktet tættere på den trådløse router elleradgangspunktet, og prøv igen.Gendan standardindstillingerne for trådløs.a. Sluk produktet.b. Tryk på knapperne for trådløs og annuller oghold dem nede, og tænd derefter for produktet.c. Hold knapperne nede, indtil alle indikatorerneblinker synkront, og slip derefter knapperne.Hvis fejlen stadig er der, skal du afinstallere produktet ogderefter køre installationsprogrammet igen. Når du bliver bedtom netværksindstillinger, skal du angive indstillingerne ogderefter fortsætte installationen.DAWW Løsning af problemer med tilslutning 97


Produktet kan ikke opnå forbindelse til det trådløse netværk.ÅrsagIndstillingerne for trådløs for produktet ognetværksindstillingerne svarer ikke til hinanden.LøsningDu skal muligvis konfigurere produktets netværksindstillingermanuelt. Bekræft, at du kender følgende netværksindstillinger:●●●●KommunikationstilstandNetværksnavn (SSID)Kanal (kun ad hoc-netværk)GodkendelsestypeBrug hjælpeprogrammet til konfiguration af trådløs til atkonfigurere produktet til at udskrive på et trådløst netværk.Hvis fejlen stadig er der, skal du afinstallere produktet ogderefter køre installationsprogrammet igen. Når du bliver bedtom netværksindstillinger, skal du angive indstillingerne ogderefter fortsætte installationen.Den trådløse router eller adgangspunktet er konfigureret medet filter for medieadgangskontrol (MAC), som nægterproduktet adgang til netværket.Konfigurer den trådløse router eller adgangspunktet, så listenover accepterede MAC-adresser omfatter produktetshardwareadresse. Du finder yderligere oplysninger ibrugervejledningen for produktet.Den trådløse forbindelse deaktiveres af og til.ÅrsagProduktet kommunikerer ikke med den trådløse router elleradgangspunktet. Følgende situationer kan påvirke trådløskommunikation:●Der står en væg af beton eller med metalindhold mellemproduktet og den trådløse router eller adgangspunktet.LøsningFlyt produktet til et sted, hvor det kan modtage et jævnt signalfra den trådløse router eller adgangspunktet. Alternativt er detmåske nødvendigt at flytte den trådløse router elleradgangspunktet.●●●Fjernsyn, computerapparater, mikroovne, samtaleanlæg,mobiltelefoner, batteriopladere og strømadaptere erinstalleret tæt på netværket.Der er en sendestation eller en højspændingsledning tætpå netværket.Et neonlys nær netværket bliver tændt og slukket.98 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Løsning af produktsoftwareproblemerLøsning af almindelige Windows-problemerFejlmeddelelse:"Generel beskyttelsesfejl – undtagelses-OE""Spool32""Ugyldig handling"ÅrsagLøsningLuk alle programmer, genstart Windows, og prøv igen.Slet alle midlertidige filer i underbiblioteket Temp (midlertidigefiler). Gennemgå følgende trin for at finde mappen Temp:1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Kør.2. Indtast %temp% i feltet Åbn.3. Klik på knappen OK. Der åbnes et Windows Explorervinduemed mappen Temp.Du kan læse mere om Windows-fejlmeddelelser i MicrosoftWindows-dokumentationen, der blev leveret sammen medcomputeren.DAWW Løsning af produktsoftwareproblemer 99


Løsning af almindelige Macintosh-problemerTabel 8-3 Problemer i Mac OS XPrinterdriveren findes ikke i hverken hjælpeprogrammet Printeropsætning eller på listen over printere ogfaxenheder.ÅrsagProduktets software er muligvis ikke installeret eller er installeret forkert.LøsningKontroller, at printerens .GZ-fil findes i følgende mappe på harddisken:●●Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/.lproj, hvor er sprogkoden påto bogstaver for det sprog, som du bruger.Mac OS X v10.5 og v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/ResourcesGeninstaller softwaren, hvis det er nødvendigt. Se instruktioner i komi gang-vejledningen.PPD-filen (Postscript Printer Description) er beskadiget.Slet .GZ-filen fra følgende mappe på harddisken:●●Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/.lproj, hvor er sprogkoden påto bogstaver for det sprog, som du bruger.Mac OS X v10.5 og v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/ResourcesGeninstaller softwaren. Se instruktioner i kom i gang-vejledningen.Produktets navn vises ikke på produktlisten i hjælpeprogrammet Printeropsætning eller p listen over printere ogfaxenheder.ÅrsagProduktet er måske ikke klar.Der bruges et forkert produktnavn.Interfacekablet er muligvis defekt eller af dårlig kvalitet.LøsningKontrollér, at kablerne er tilsluttet korrekt, at produktet er tændt, ogat klar-indikatoren lyser.Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere produktnavnet.Kontrollér, at navnet på konfigurationssiden svarer til produktnavnet ihjælpeprogrammet Printeropsætning eller på listen over printere ogfaxenheder.Udskift kablet med et højkvalitetskabel.Printerdriveren indsætter ikke automatisk det valgte produkt i hjælpeprogrammet Printeropsætning eller på listenover printere og faxenheder.ÅrsagProduktet er måske ikke klar.LøsningKontrollér, at kablerne er tilsluttet korrekt, at produktet er tændt, ogat klar-indikatoren lyser.100 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


Tabel 8-3 Problemer i Mac OS X (fortsat)Printerdriveren indsætter ikke automatisk det valgte produkt i hjælpeprogrammet Printeropsætning eller på listenover printere og faxenheder.ÅrsagProduktets software er muligvis ikke installeret eller er installeret forkert.LøsningKontrollér, at produktets PPD-fil findes i følgende mappe påharddisken:●●Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/.lproj, hvor er sprogkoden påto bogstaver for det sprog, som du bruger.Mac OS X v10.5 og v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/ResourcesGeninstaller softwaren, hvis det er nødvendigt. Se instruktioner i komi gang-vejledningen.PPD-filen (Postscript Printer Description) er beskadiget.Slet .GZ-filen fra følgende mappe på harddisken:●●Mac OS X v10.4: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/.lproj, hvor er sprogkoden påto bogstaver for det sprog, som du bruger.Mac OS X v10.5 og v10.6: Library/Printers/PPDs/Contents/ResourcesGeninstaller softwaren. Se instruktioner i kom i gang-vejledningen.Interfacekablet er muligvis defekt eller af dårlig kvalitet.Udskift interfacekablet med et højkvalitetskabel.Udskriftsjobbet blev ikke sendt til det ønskede produkt.ÅrsagUdskriftskøen er muligvis stoppet.Der bruges et forkert produktnavn. En anden enhed med det sammeeller et tilsvarende navn har måske modtaget udskriftsjobbet.LøsningGenstart udskriftskøen. Åbn udskriftsovervågning, og vælgStart job.Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere produktnavnet.Kontrollér, at navnet på konfigurationssiden svarer til produktnavnet ihjælpeprogrammet Printeropsætning eller på listen over printere ogfaxenheder.Du kan ikke udskrive fra et tredjeparts USB-kort.ÅrsagDenne fejl opstår, når softwaren for USB-produkter ikke er installeret.LøsningNår du tilføjer et tredjeparts USB-kort, er det muligvis nødvendigt, atdu installerer Apple USB Adapter Card Support-softwaren. Du kanfinde den seneste version af softwaren på Apple-webstedet.DAWW Løsning af produktsoftwareproblemer 101


Når produktet er tilsluttet via et USB-kabel, bliver det ikke vist i Hjælpeprogrammet Printeropsætning eller på listenover printere og faxenheder, efter du har valgt driveren.ÅrsagDette problem skyldes enten en software- eller en hardwarekomponent.LøsningFejlfinding i forbindelse med software●Kontrollér, at din Macintosh understøtter USB.● Kontrollér, at dit Macintosh-operativsystem er Mac OS X V10.4eller nyere.●Kontrollér, at din Macintosh er forsynet med den korrekte USBsoftwarefra Apple.Fejlfinding i forbindelse med hardware●●●●●Kontrollér, at produktet er tændt.Kontrollér, at USB-kablet er tilsluttet korrekt.Kontrollér, at du anvender det korrekte Hi-Speed USB-kabel.Kontrollér, at der ikke er for mange USB-enheder, der trækkerstrøm fra kæden. Kobl alle enheder fra kæden, og slut kabletdirekte til USB-porten på værtscomputeren.Kontrollér, om der er tilsluttet mere end to ikke-strømtilsluttedeUSB-hub i en række på kæden. Kobl alle enheder fra kæden,og slut derefter kablet direkte til USB-porten på værtscomputeren.BEMÆRK:iMac-tastaturet er en ikke-strømtilsluttet USB-muffe.102 Kapitel 8 Problemløsning DAWW


AForbrugsvarer og ekstraudstyr●●Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarerVarenumreDAWW 103


Bestilling af reservedele, ekstraudstyr ogforbrugsvarerBestilling af forbrugsvarer og papirBestilling af ægte reservedele eller ekstraudstyr fra HPBestilling via udbydere af tjeneste eller supportwww.hp.com/go/suresupplywww.hp.com/buy/partsKontakt en autoriseret HP-tjeneste eller serviceudbyder.VarenumreFølgende liste over ekstraudstyr var gældende på tidspunktet for trykningen. Bestillingsoplysninger ogudvalget af ekstraudstyr kan ændre sig i løbet af produktets levetid.Ekstraudstyr til papirhåndteringElement Beskrivelse VarenummerOpsamlingsruller Opsamlingsruller for indbakke RL1-1443-000CNSeparatorenhed Separator for indbakke RM1-4006-000CNPrinterpatronElement Beskrivelse VarenummerHP LaserJet-printerpatron Sort printerpatron Du kan finde printerpatronensproduktnummer på et af følgende steder.●●●●KonfigurationssidenStatussiden for forbrugsvarerDen printerpatron, der er i brugwww.hp.com/go/ljsuppliesKabler og interfacesElement Beskrivelse VarenummerUSB-kabel A til B-kabel på 2 meter 8121-0868104 Tillæg A Forbrugsvarer og ekstraudstyr DAWW


BService og support●●●●●●Hewlett-Packards erklæring om begrænset garantiHP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatronSlutbrugerlicensaftaleSelvreparation udført af kunden, garantiserviceKundesupportIndpakning af produktetDAWW 105


Hewlett-Packards erklæring om begrænset garantiHP-PRODUKTHP LaserJet Professional P1100, P1100wDEN BEGRÆNSEDE GARANTIS VARIGHEDEt år fra købsdatoenHP garanterer dig, slutbrugerkunden, at hardware og ekstraudstyr fra HP vil være fri for fejl i materialeog forarbejdning efter købsdatoen i den ovennævnte periode. Hvis HP modtager oplysninger omsådanne defekter under garantiperioden, forbeholder HP sig retten til at repararere eller udskifteprodukter, der viser sig at være defekte. Erstatningsprodukter kan enten være nye eller svare til nye iydeevne.HP garanterer, at der ikke vil opstå fejl i HP-softwaren under udførelsen af programmeringsinstruktioneri ovenfor angivne periode på grund af defekter i materiale og forarbejdning, når den installeres ogbruges korrekt. Hvis HP underrettes om sådanne defekter i garantiperioden, vil HP ombytte densoftware, som ikke udfører programmeringsinstruktioner på grund af sådanne defekter.HP garanterer ikke, at driften af HP's produkter er uafbrudt eller fejlfri. Hvis HP ikke er i stand til, indenfor en rimelig tid, at reparere eller ombytte et produkt, således at det opnår en tilstand som garanteret,har kunden ret til at få købsprisen refunderet ved øjeblikkelig returnering af produktet.HP-produkter kan indeholde renoverede dele, der i ydeevne svarer til nye dele, eller dele, som kanhave været genstand for tilfældig brug.Garantien dækker ikke fejl som følge af (a) forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller kalibrering,(b) software, grænseflader, dele eller forbrugsvarer, som ikke er leveret af HP, (c) uautoriseret ændringeller misbrug, (d) betjening på steder, som ikke opfylder de miljømæssige specifikationer for produkteteller (e) forkert forberedelse eller vedligeholdelse af stedet.I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DE OVENNÆVNTE GARANTIEREKSKLUSIVE, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG,UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT UNDERFORSTÅEDEGARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHEDTIL ET BESTEMT FORMÅL. Nogle lande/områder, stater eller provinser tillader ikke begrænsninger ivarigheden af en underforstået garanti. Derfor gælder ovenstående begrænsning eller udelukkelsemuligvis ikke for dig. Denne begrænsede garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, og du harmuligvis også andre rettigheder, som varierer fra land/område til land/område, stat til stat eller provinstil provins.HP's begrænsede garanti gælder i alle de lande/områder eller steder, hvor HP leverer support for detpågældende produkt, og hvor HP har markedsført dette produkt. Den service, du modtager i kraft afgarantien, kan variere i forhold til lokale standarder. HP vil ikke ændre produktets form, tilpasning ellerfunktion for at gøre det muligt at betjene det i et land/område, som det ikke oprindeligt var beregnettil, af juridiske eller lovgivningsmæssige årsager.I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER RETSMIDLERNE I DENNEGARANTIERKLÆRING DINE ENESTE RETSMIDLER. UNDTAGEN HVOR DET ER ANGIVET OVENFOR,ER HP ELLER DENNES LEVERANDØRER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORDIREKTE, SPECIELLE OG HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER DRIFTSTAB ELLER TAB AFDATA) ELLER ANDRE SKADER, HVADENTEN DE ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDEHANDLING ELLER ANDET. Nogle lande/områder, stater eller provinser tillader ikke udelukkelse eller106 Tillæg B Service og support DAWW


egrænsning af indirekte eller hændelige skader. Derfor gælder ovenstående begrænsning ellerudelukkelse muligvis ikke for dig.GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERERIKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTERETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.DAWW Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti 107


HP's Premium Protection-garanti: Begrænsetgarantierklæring for LaserJet-printerpatronDette HP-produkt garanteres at være fri for fejl i materialer og udførelse.Denne garanti gælder ikke for produkter, der (a) er blevet påfyldt, renoveret, genfremstillet ellermisbrugt på nogen måde, (b) har problemer på grund af misbrug, forkert opbevaring eller betjening påsteder uden de angivne miljømæssige specifikationer for printerproduktet eller (c) viser tegn på slid efteralmindelig brug.Hvis du vil benytte garantitjenesten, skal du returnere produktet til købsstedet (med en skriftligbeskrivelse af problemet og udskriftsprøver) eller kontakte HP Kundesupport. Efter eget valg udskifter HPde produkter, der viser sig at være defekte, eller refunderer købsprisen.I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER OVENNÆVNTE GARANTI EKSKLUSIVOG INGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVAD ENTEN DEN ER SKRIFTLIG ELLERMUNDTLIG, GÆLDER UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRALÆGGER SIG SPECIFIKTENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE FOR SALGSBARHED, TILFREDSSTILLENDEKVALITET OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL.I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, ER HP ELLER DETS LEVERANDØRER UNDERINGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER,FØLGESKADER (HERUNDER TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVADENTEN DER ER TALE OM KONTRAKTBRUD, ERSTATNINGSFORPLIGTENDE RETSBRUD ELLER ANDREFORHOLD.GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING, UNDTAGEN I DET OMFANG LOVGIVNINGENTILLADER DET, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER IKKE OG ER I TILLÆG TIL DEOBLIGATORISKE LOVBEFALEDE RETTIGHEDER, SOM GÆLDER FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TILDIG.108 Tillæg B Service og support DAWW


SlutbrugerlicensaftaleLÆS DENNE AFTALE, FØR DU TAGER DETTE SOFTWAREPRODUKT I BRUG: Denneslutbrugerlicensaftale (“EULA”) er en kontrakt imellem (a) dig (enten som individ eller den juridiskeperson, du repræsenterer) og (b) Hewlett-Packard Company (“HP”), som indeholder vilkår ogbetingelser for din brug af softwareproduktet (“Software”). Denne Slutbrugerlicensaftale er ikkegældende, hvis du har en separat licensaftale imellem dig og HP eller HP’s leverandører vedrørendeSoftwaren, herunder en licensaftale i onlinedokumentationen. Ordet “software” kan inkludere (i)tilknyttede medier, (ii) en brugervejledning og andet trykt materiale, og (iii) “online” eller elektroniskdokumentation (samlet kaldet “Brugerdokumentation”).RETTIGHEDER TIL SOFTWAREN TILBYDES KUN PÅ BETINGELSE AF, AT DU ACCEPTERERSLUTBRUGERLICENSAFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE EULA. NÅR DU INSTALLERER,KOPIERER, DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGER SOFTWAREN, ACCEPTERER DU ATVÆRE BUNDET AF DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DENNESLUTBRUGERLICENSAFTALE, MÅ DU IKKE INSTALLERE, KOPIERE, DOWNLOADE ELLER PÅ ANDENMÅDE BRUGE SOFTWAREN. HVIS DU HAR KØBT SOFTWAREN, MEN IKKE KAN ACCEPTEREDENNE SLUTBRUGERLICENCSAFTALE, SKAL DU RETURNERE SOFTWAREN TIL KØBSSTEDET INDENFOR FJORTEN DAGE, HVOREFTER DU VIL FÅ KØBSPRISEN REFUNDERET; HVIS SOFTWAREN ERINSTALLERET PÅ ELLER GJORT TILGÆNGELIG SAMMEN MED ET ANDET HP-PRODUKT, KAN DURETURNERE HELE PRODUKTET I UBRUGT STAND.1. SOFTWARE FRA TREDJEPARTER. Ud over HP-beskyttet software (“HP Software”) kan denne Softwareinkludere software med licens fra tredjeparter (“Tredjepartssoftware” og “Tredjepartslicens”). AltTredjepartssoftware gives i licens til dig i henhold til vilkårene og betingelserne i den tilhørendeTredjepartslicens. Tredjepartslicensen findes som regel i en fil, f.eks. license.txt. Kontakte HP Support,hvis du ikke kan finde nogen Tredjepartslicens. Hvis Tredjepartslicenser indeholder licenser, som gørkildekoden tilgængelig (f.eks. GNU General Public License), og den tilhørende kildekode ikke erinkluderet i Softwaren, kan du tjekke produktsupportsiderne på HP’s websted (hp.com) for at se,hvordan du får den pågældende kildekode.2. LICENSBEVILLING. Du har følgende rettigheder under forudsætning af, at du overholder alle vilkårog betingelser i denne Slutbrugerlicensaftale:a. Brug. HP giver dig en licens til at bruge én kopi af HP-softwaren. “Brug” betyder at installere,kopiere, lagre, indlæse, udføre, vise eller på anden måde bruge HP-softwaren. Du må ikke ændresoftwaren eller deaktivere eventuelle licenserings- eller kontrolfunktioner i HP-softwaren. Hvis denneSoftware stilles til rådighed af HP til brug sammen med et billedbehandlings- eller printprodukt (f.eks.hvis softwaren er en printerdriver, firmware, eller et tilføjelsesprogram), må HP-softwaren kun brugessammen med et sådant produkt (“HP-produkt”). Der kan være yderligere brugsrestriktioner for brug iBrugerdokumentationen. Du må ikke separere enkeltdele af HP-softwaren til brug. Du må ikkedistribuere HP-softwaren.b. Kopiering. Din ret til kopiering betyder, at du må tage arkiverings- eller backupkopier af HPsoftwarenunder forudsætning af, at de enkelte kopier indeholder alle HP-softwarens oprindeligemeddelelser om ejendomsret, og at de kun bruges til backupformål.3. OPGRADERINGER. For at måtte bruge HP-software leveret af HP som en opgradering, opdateringeller et supplement (samlet kaldet “Opgradering”), skal du først have anskaffet en licens til denoprindelige HP-software, som HP lægger til grund for Opgraderingen. I tilfælde af at Opgraderingenerstatter den oprindelige HP-software, må du ikke længere bruge sådan HP-software. DenneSlutbrugerlicensaftale gælder for alle Opgraderinger, med mindre HP leverer andre vilkår ogDAWW Slutbrugerlicensaftale 109


etingelser sammen med Opgraderingen. Såfremt der er en konflikt mellem denneSlutbrugerlicensaftale og sådanne andre vilkår og betingelser, vil de andre vilkår og betingelser væregældende.4. OVERDRAGELSE.a. Overdragelse til tredjepart. Den oprindelige slutbruger af HP-softwaren må foretage enengangsoverførsel af HP-softwaren til en anden slutbruger. En overdragelse skal omfatte allekomponentdele, medier, Brugerdokumentation, denne Slutbrugerlicensaftale og, hvis det er relevant,Ægthedsbeviset. Overdragelse må ikke være en indirekte overførsel, f.eks. kommission. Føroverdragelsen skal den slutbruger, der modtager Softwaren, acceptere denne Slutbrugerlicensaftale.Ved overdragelsen af HP-softwaren ophører din licens automatisk.b. Begrænsninger. Du må ikke udleje, lease eller udlåne HP-softwaren eller bruge HP-softwaren tilkommerciel timesharing eller i forbindelse med servicebureauer. Du må ikke give HP-softwaren iunderlicens eller på anden måde overdrage HP-softwaren, undtagen som udtrykkeligt angivet i denneSlutbrugerlicensaftale.5. EJENDOMSRET. Alle rettighederne til Softwaren og Brugerdokumentationen ejes af HP eller HP'sleverandører og er beskyttet af lovgivningen, herunder relevant lovgivning vedrørende ejendomsret,forretningshemmeligheder, patenter og varemærker. Du må ikke fjerne produktidentifikation, angivelseraf ejendomsret eller begrænsninger i ejendomsretten fra Softwaren.6. INDSKRÆNKNING AF REVERSE ENGINEERING. Du må ikke foretage reverse engineering,dekompilere eller demontere HP-softwaren, undtagen hvis det er tilladt i henhold til gældende lov, og iså fald kun i det omfang det er tilladt.7. ACCEPT AF BRUG AF DATA. HP og dets tilknyttede selskaber kan indsamle og bruge tekniskeoplysninger, som du stiller til rådighed, i forbindelse med (i) din Brug af Softwaren eller HP-produkteteller (ii) i forbindelse med supporttjenester med relation til Softwaren eller HP-produktet. Alle sådanneoplysninger er underlagt HP’s Fortrolighedserklæring. HP vil ikke bruge sådanne oplysninger i en form,der kan identificere dig personligt, undtagen i det omfang det er nødvendigt for at forbedre din Brugeller i forbindelse med supporttjenester.8. ANSVARSFRASKRIVELSE. Uanset eventuelle skadeserstatninger, du måtte pådrage dig, er HP's ogHP's leverandørers fulde ansvar i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale og din eneste beføjelse ihenhold til denne Slutbrugerlicensaftale begrænset til det beløb, du rent faktisk har betalt for Produkteteller U.S. $5,00 alt efter, hvilket af beløbene der er størst. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNINGGØR DET MULIGT, VIL HP ELLER HP'S LEVERANDØRER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLEDOKUMENTEREDE ERSTATNINGSKRAV, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER(HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, TAB AF DATA,DRIFTSFORSTYRRELSER, PERSONSKADE ELLER TAB AF PRIVATLIVETS FRED) I FORBINDELSE MEDBRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SOFTWAREN, SELVOM HP ELLER ENLEVERANDØR ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG SELVOMOVENSTÅENDE AFHJÆLPNING IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL Ikke alle stater ellerretskredse tillader udeladelse eller begrænsning af ansvar for hændelige skader eller følgeskader,hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for dig.9. KUNDER FRA DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER. Hvis du handler på vegne af amerikanskemyndigheder, gives kommerciel computersoftware, computersoftwaredokumentation og tekniske data (ihenhold til FAR 12.211 og FAR 12.212) i licens i henhold til den relevante HP kommercielle licensaftale.110 Tillæg B Service og support DAWW


10. OVERHOLDELSE AF EKSPORTLOVGIVNINGEN. Du skal overholde alle love, regler ogbestemmelser i forbindelse med (i) eksport eller import af Softwaren eller (ii) begrænsning af Brugen afSoftwaren, herunder eventuelle restriktioner i forbindelse med udbredelse af nukleare, kemiske ellerbiologiske våben.11. EJENDOMSFORBEHOLD. HP og HP's leverandører forbeholder sig ret til alle rettigheder, som ikkeudtrykkeligt gives til dig i denne Slutbrugerlicensaftale.(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Red. 11/06DAWW Slutbrugerlicensaftale 111


Selvreparation udført af kunden, garantiserviceHP-produkter er designet med mange CSR-dele (Customer Self Repair), der minimerer reparationstid oggiver større fleksibilitet i forbindelse med udskiftning af defekte dele. Hvis HP idiagnosticeringsperioden identificerer, at reparationen kan udføres ved hjælp af en CSR-del, leverer HPdenne del direkte til dig for udskiftning. Der er to kategorier af CSR-dele: 1) Dele, hvor reparationudført af kunden er obligatorisk. Hvis du anmoder HP om hjælp til at udskifte disse dele, skal du betalefor rejse- og arbejdsomkostninger for denne service. 2) Dele, hvor reparation udført af kunden ervalgfri. Disse dele er også designet til Customer Self Repair. Hvis du ønsker, at HP skal udskifte dem fordig, kan dette blive udført uden ekstra omkostninger i henhold til den form for garantiservice, der erknyttet til dit produkt.Baseret på tilgængelighed og geografiske forhold leveres CSR-dele inden for en forretningsdag.Levering samme dag eller efter 4 timer kan tilbydes for et ekstra gebyr, og hvis geografien tillader det.Hvis der er brug for hjælp, kan du ringe til HP Technical Support Center, og en tekniker hjælper digover telefonen. HP angiver i de leverede materialer til en CSR-del, om den defekte del skal returneres tilHP. I de tilfælde hvor der kræves returnering af den defekte del til HP, skal du sende den defekte deltilbage til HP inden for en angiven tidsperiode, normalt fem (5) forretningsdage. Den defekte del skalreturneres med den tilhørende dokumentation i det leverede materiale. Hvis den defekte del ikkereturneres til HP, kan der resultere i en regning fra HP for udskiftningen. Med en reparation udført afkunden betaler HP for levering og omkostninger for returnering af delen og bestemmer, hvilkenfragtmand der skal bruges.KundesupportFå telefonsupport til dit land/områdeDu skal have produktnavn, serienummer, købsdato ogbeskrivelse af problemet klar.Få 24 timers internetsupportFå support til produkter, der anvendes med en MacintoshcomputerDownload softwaretilbehør, drivere og elektroniske oplysningerBestil yderligere HP-service- eller vedligeholdelsesaftalerTelefonnumre for de enkelte lande/områder findes i denfolder, der fulgte med i kassen med produktet, eller påadressen www.hp.com/support/.www.hp.com/support/ljp1100serieswww.hp.com/go/macosxwww.hp.com/support/ljp1100serieswww.hp.com/go/carepack112 Tillæg B Service og support DAWW


Indpakning af produktetHvis HP Kundeservice afgør, at dit produkt skal returneres til HP til reparation, skal du følge disse trinfor at indpakke produktet, før du sender det.FORSIGTIG:Transportskader, som opstår på grund af utilstrækkelig emballering, er kundens ansvar.1. Fjern og gem tonerkassetten.FORSIGTIG: Det er meget vigtigt at fjerne printerpatronerne før forsendelsen af produktet. Enprinterpatron, der sidder i produktet under forsendelsen, kan lække, og der kan komme toner påproduktets motor og på andre dele af produktet.For ikke at beskadige tonerkassetten skal du undgå at berøre valsen på den og opbevare den ioriginalemballagen eller således, at den ikke udsættes for lys.2. Fjern og gem netledningen, interfacekablet og alt valgfrit ekstraudstyr, som f.eks. et EIO-kort.3. Hvis du har mulighed for det, skal du medsende eksempler på udskrifter og 50 til 100 ark papireller andre medier, der ikke er udskrevet korrekt.4. I USA skal du ringe til HP Customer Care for at få tilsendt ny emballage. I andre lande/områderskal du om muligt benytte originalemballagen. Hewlett-Packard anbefaler, at du forsikrer udstyret iforbindelse med forsendelsen.DAWW Indpakning af produktet 113


114 Tillæg B Service og support DAWW


CSpecifikationer●●●Fysiske specifikationerStrømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissionerMiljøspecifikationerDAWW 115


Fysiske specifikationerTabel C-1 Fysiske specifikationer 1SpecifikationProduktvægtProdukthøjdeProduktdybdeProduktbreddeHP LaserJet Professional P1100 printerserien5,3 kg194 mm224 mm347 mm1Værdierne er baseret på foreløbige data. Se www.hp.com/support/ljp1100series.Strømforbrug, elektriske specifikationer ogakustiske emissionerSe www.hp.com/go/ljp1100_regulatory for at få aktuelle oplysninger.MiljøspecifikationerTabel C-2 Specifikationer for driftsmiljøI drift 1 Opbevaring 1Temperatur 15° til 32,5°C -20° til 40°CRelativ fugtighed 10 % til 80 % 10 % til 90 %1Værdierne er baseret på foreløbige data. Se www.hp.com/support/ljp1100series.116 Tillæg C Specifikationer DAWW


DLovgivningsmæssige oplysninger●●FCC-regulativerProduktets miljømæssige varetagelsesprogram● Overensstemmelseserklæring (HP LaserJet Professional P1102, P1102s, P1106 og P1108)●●●Overensstemmelseserklæring (HP LaserJet Professional P1102w)SikkerhedserklæringerYderligere erklæringer for trådløse produkterDAWW 117


FCC-regulativerDette udstyr er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til en digital Klasse B-enhed ihenhold til afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Disse begrænsninger er fastsat med henblik på at yderimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i installationer i private boliger. Dette udstyr genererer,bruger og kan afgive radiofrekvensenergi. Hvis dette udstyr ikke installeres og anvendes ioverensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser iradiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser i enbestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- ellerfjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til atforsøge at udbedre forstyrrelserne på en eller flere af følgende måder:●●●●Drej eller flyt den modtagende antenne.Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.Rådfør dig med forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.BEMÆRK: Eventuelle ændringer eller modifikationer af printeren, som ikke udtrykkeligt er godkendtaf HP, kan gøre brugerens ret til at anvende dette udstyr ugyldig.Brug af et afskærmet printerkabel er påkrævet, for at Klasse B-begrænsningerne i afsnit 15 af FFCbestemmelsernekan overholdes.118 Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger DAWW


Produktets miljømæssige varetagelsesprogramBeskyttelse af miljøetHewlett-Packard Company er engageret i levering af kvalitetsprodukter på en miljømæssigt ansvarligmåde. Dette produkt er udviklet med adskillige egenskaber, der minimerer indvirkningen på miljøet.OzonproduktionDette produkt genererer ingen nævneværdig ozongas (O 3 ).StrømforbrugStrømforbruget falder betydeligt, når produktet befinder sig i klar- eller Auto-sluk-tilstand, hvilketminimerer belastningen af de naturlige ressourcer og udgifterne, uden at det påvirker produktets højeydeevne. Hewlett-Packards udskrivnings- og billedudstyr, der er mærket med ENERGY STAR ® -logoet, erkvalificeret til U.S. Environmental Protection Agencys ENERGY STAR-specifikationer til billedudstyr. Detfølgende mærke er på ENERGY STAR-kvalificerede billedprodukter:Yderligere modelinformation om ENERGY STAR-kvalificerede billedprodukter findes på:www.hp.com/go/energystarTonerforbrugEconoMode bruger mindre toner og forlænger derfor sandsynligvis printerpatronens levetid.PapirforbrugPlastikProduktets manuelle duplex-funktion (udskrivning på begge sider af papiret) og N-opudskrivningsfunktion(flere sider udskrives på én side) reducerer papirforbruget og den deraf følgendeudnyttelse af de naturlige ressourcer.Plastikdele på mere end 25 g er mærket i henhold til internationale standarder, så det er muligt atidentificere plastik og bortskaffe det korrekt til genbrugsformål, når produktet skal kasseres.HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivningDet er nemt at returnere og genbruge dine HP LaserJet-printerpatroner efter brug – gratis – medHP Planet Partners. Flersprogede oplysninger om programmet og instruktioner følger med alle nyeDAWW Produktets miljømæssige varetagelsesprogram 119


pakker med HP LaserJet-printerpatroner og -forbrugsvarer. Hvis du returnerer flere patroner ad gangen,er du med til at reducere belastningen af miljøet yderligere.HP er forpligtet til at levere idérige produkter af høj kvalitet og tjenester, som er miljømæssigtforsvarlige, lige fra produktdesign og -fremstilling til distribution, kundens brug og genbrug. Når dudeltager i HP Planet Partners-programmet, sikrer vi, at dine HP LaserJet-printerpatroner genbrugeskorrekt, idet vi genbruger plastik og metal til nye produkter og bortleder millioner af tons affald fralossepladserne. Da denne patron genbruges og bruges i nyt materiale, vil den ikke blive returneret tildig. Tak, fordi du er miljøbevidst!BEMÆRK: Brug udelukkende returmærkaten ved returnering af originale HP LaserJet-printerpatroner.Brug ikke denne mærkat til HP inkjet-patroner, patroner, der ikke er HP-patroner, genopfyldte ellergenfremstillede patroner eller reklamationer inden for garantien. Gå til http://www.hp.com/recycle forat få yderligere oplysninger om genbrug af dine HP-blækpatroner.Oplysninger om returnering og genbrugUSA og Puerto RicoDen medfølgende mærkat i kassen med HP LaserJet-printerpatron er til returnering og genbrug af eneller flere HP LaserJet-printerpatroner efter brug. Følg venligst instruktionerne herunder.Flere returneringer (mere end en patron)1. Emballer hver HP LaserJet-printerpatron i den originale kasse og pose.2. Tape kasserne sammen ved hjælp af snore eller emballeringstape. Pakken kan veje op til 31 kg.3. Brug en enkelt frankeret forsendelsesetiket.ELLER1. Brug din egen passende kasse, eller bed om en kasse til masseforsendelse fra www.hp.com/recycle eller 1-800-340-2445 (indeholder op til 31 kg) med HP LaserJet-printerpatroner).2. Brug en enkelt frankeret forsendelsesetiket.Enkelt returnering1. Emballer HP LaserJet-printerpatronen i den originale kasse og pose.2. Placer forsendelsesmærkaten på forsiden af kassen.ForsendelseFor alle returneringer af HP LaserJet-printerpatroner til genbrug skal pakken afleveres til UPS ved dinnæste levering eller afhentning, eller medbringes til et autoriseret UPS drop-off center. Ring til 1-800-PICKUPS, eller besøg www.ups.com for at se adressen på dit lokale UPS drop-off center. Hvis dureturnerer via USPS-mærket, skal du aflevere pakken til en U.S. Postal Service-fragtmand eller aflevereden på et U.S. Postal Service-kontor. Du kan få flere oplysninger eller bestille ekstra mærkater ellerkasser til massereturneringer ved at besøge www.hp.com/recycle eller ringe til 1-800-340-2445.Anmodning om UPS-afhentning afregnes til normale afhentningstakster. Oplysningerne kan ændresuden forudgående varsel.120 Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger DAWW


Beboere i Alaska og på HawaiiBrug ikke UPS-mærket. Ring på 1-800-340-2445 for at få flere oplysninger og instruktioner. U.S. PostalService tilbyder gratis transportservice ved returnering af patroner efter aftale med HP i Alaska og påHawaii.Returnering uden for USAPapirFor at deltage i HP Planet Partners-programmet til returnering og genbrug af forbrugsvarer skal du barefølge de enkle anvisninger i genbrugsvejledningen (findes indeni pakken til din nye forbrugsvare tilproduktet) eller besøge www.hp.com/recycle. Vælg dit land/område for at få oplysninger om, hvordandu returnerer dine forbrugsvarer til HP LaserJet.Der kan anvendes genbrugspapir i dette produkt, hvis papiret opfylder de krav, der fremgår afHP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Dette produkt er velegnet til brug af genbrugspapir ihenhold til EN12281:2002.Begrænsninger i materialetDette HP-produkt indeholder ikke kviksølv.Dette HP-produkt indeholder ikke batterier.Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EUDette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med ditøvrige husholdningsaffald. Det er derimod dit ansvar at bortskaffe produktaffaldet ved at aflevere detpå et angivet indsamlingssted for genbrug af elektronisk affald og elektronisk udstyr. Separatindsamling og genbrug af produktaffaldet i forbindelse med bortskaffelsen er medvirkende til at bevarenaturens ressourcer og sikrer, at affaldet bliver genbrugt på en sundheds- og miljømæssigt korrektmåde. For at få yderligere oplysninger om, hvor du kan aflevere produktaffald til genbrug, skal dukontakte kommunen, dit renovationsfirma eller den butik, hvor du købte produktet.Kemiske stofferHP er forpligtet til at give vore kunder oplysninger om kemiske stoffer i vore produkter, så lovmæssigekrav som f.eks. REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council)overholdes. Du kan finde en rapport med kemiske oplysninger for dette produkt på: www.hp.com/go/reach.DAWW Produktets miljømæssige varetagelsesprogram 121


Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS)Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS) for forbrugsvarer, der indeholder kemiske stoffer (f.eks.toner) kan fås ved at kontakte HP's websted på adressen eller www.hp.com/go/msds eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.Kilder med yderligere oplysningerSådan får du oplysninger om disse miljømæssige emner:●●●●●Profilark for produktmiljøbeskyttelse for dette og mange relaterede HP-produkterHP's engagement i forhold til miljøetHP's miljøstyringssystemHP's tilbageleverings- og genbrugsprogram ved slutningen af produkternes levetidDataark vedrørende materialesikkerhedBesøg www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.122 Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger DAWW


Overensstemmelseserklæring (HP LaserJetProfessional P1102, P1102s, P1106 og P1108)Overensstemmelseserklæringifølge ISO/IEC 17050-1 og EN 17050-1Producentens navn:Hewlett-Packard Information Technology R&D(Shanghai) Co., Ltd.DoC#: BOISB-0901-00-udg. 4.0Producentens adresse:Building 6, No. 690 BiBo Road, ZhangJiang, Shanghai, Chinaerklærer, at produktetProduktnavn:HP LaserJet Professional P1102HP LaserJet Pro P1102s/P1106/P1108Lovpligtig model: 2)Produkttilbehør:Printerpatroner:BOISB-0901-00ALLECE285A, CC388Aopfylder følgende produktspecifikationer:SIKKERHED:IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11:2009IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Klasse 1 Laser/LED-produkt)IEC 62311:2007 / EN62311:2008GB4943-2001EMC: CISPR22:2005 +A1/EN55022:2006 +A1 - klasse B 1)EN 61000-3-2:2006EN 61000-3-3:2008EN 55024:1998 +A1 +A2FCC-sagsbetegnelse 47 CFR, afsnit 15 Klasse B / ICES-003, 4. udgaveGB9254-2008, GB17625.1-2003ENERGIFORBRUG: Bestemmelse (EC) nr. 1275/2008ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Typical Electricity Consumption (TEC) Test ProcedureYderligere oplysninger:Produktet overholder kravene i EMC-direktivet 2004/108/EC, lavspændingsdirektivet 2006/95/EC og EuP-direktivet 2005/32/EC ogbærer CE-mærket i overensstemmelse hermed.DAWW Overensstemmelseserklæring (HP LaserJet Professional P1102, P1102s, P1106 og P1108) 123


Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed måikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsageuønsket drift.1. Produktet er testet i en typisk konfiguration med pc-systemer fra Hewlett-Packard (HP).2. Af hensyn til lovgivningsmæssig identifikation er produktet tildelt et lovpligtigt modelnummer. Dette nummer må ikke forveksles medproduktnavnet eller produktnummeret.Kun vedrørende lovgivningsmæssige emner, kontakt:Shanghai, KinaDecember 2010Kontaktperson i EuropaKontaktperson i USADet lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)www.hp.eu/certificatesProduct Regulations Manager, Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, USA.1-650-857-1501124 Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger DAWW


Overensstemmelseserklæring (HP LaserJetProfessional P1102w)Overensstemmelseserklæringifølge ISO/IEC 17050-1 og EN 17050-1Producentens navn:Hewlett-Packard Information Technology R&D(Shanghai) Co., Ltd.DoC#: BOISB-0901-01-udg.6.0Producentens adresse:Building 6, No. 690 BiBo Road, ZhangJiang, Shanghai, Chinaerklærer, at produktetProduktnavn:Lovpligtig model: 2)Produkttilbehør:Radiomodul 3)Printerpatroner:HP LaserJet Professional P1102wBOISB-0901-01ALLEBOISB-0803-00CE285Aopfylder følgende produktspecifikationer:SIKKERHED:IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11:2009IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Klasse 1 Laser/LED-produkt)IEC 62311:2007 / EN62311:2008GB4943-2001EMC: CISPR22:2005 +A1/EN55022:2006 +A1 - klasse B 1)EN 61000-3-2:2006EN 61000-3-3:2008EN 55024:1998 +A1 +A2FCC-titel 47 CFR, afsnit 15 Klasse B 1) /ICES-003, udgave 4GB9254-2008, GB17625.1-2003Radio 3)EN 301 489-1 V1.8.1/EN 301 489-17 V2.1.1EN 300 328 V1.7.1FCC-sagsbetegnelse 47 CFR, afsnit 15, underafsnit C (afsnit 15.247) / IC: RSS-210ENERGIFORBRUG: Bestemmelse (EC) nr. 1275/2008ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Typical Electricity Consumption (TEC) Test ProcedureYderligere oplysninger:Produktet overholder hermed kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/EC tillæg IV, EMC-direktivet 2004/108/EC, lavspændingsdirektivet2006/95/EC og EuP-direktivet 2005/32/EC og bærer CE-mærketi overensstemmelse hermed.DAWW Overensstemmelseserklæring (HP LaserJet Professional P1102w) 125


Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed måikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen interferens, herunder interferens, der kan forårsageuønsket drift.1. Produktet er testet i en typisk konfiguration med pc-systemer fra Hewlett-Packard (HP).2. Af hensyn til lovgivningsmæssig identifikation er produktet tildelt et lovpligtigt modelnummer. Dette nummer må ikke forveksles medproduktnavnet eller produktnummeret.3. Dette produkt anvender en radiomodulenhed med det lovpligtige modulnummer BOISB--0803-00, som er nødvendig for at overholdede lovgivningsmæssige krav til teknik for de lande/områder, hvor produktet vil blive solgt.Kun vedrørende lovgivningsmæssige emner, kontakt:Shanghai, KinaDecember 2010Kontaktperson i EuropaKontaktperson i USADet lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)www.hp.eu/certificatesProduct Regulations Manager, Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, USA.1-650-857-1501126 Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger DAWW


SikkerhedserklæringerLasersikkerhedCenter for Devices and Radiological Health (CDRH) i den amerikanske Food and Drug Administrationhar indført en række bestemmelser for laserprdoukter, der er fremstillet siden d. 1. august 1976.Produkter på det amerikanske marked skal overholde disse bestemmelser. Enheden er klassificeret somet "Klasse 1"-laserprodukt under Radiation Performance Standard i henhold til Radiation Control forHealth and Safety Act fra 1968 på foranledning af det amerikanske Department of Health and HumanServices (DHHS). Da den stråling, der udsendes inden i enheden, er fuldstændig begrænset og omgivetaf beskyttelseslag og udvendig afdækning, kan laserstrålen ikke nå ud ved almindelig brugerbetjening.ADVARSEL! Brug af kontroller, justeringsændringer eller udførelse af procedurer ud over dem, derer specificeret i denne brugervejledning, giver risiko for farlig stråling.Canadiske DOC-regulativerComplies with Canadian EMC Class B requirements.« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »VCCI-erklæring (Japan)Vejledning til strømkabelSørg for, at strømforsyningen svarer til produktets spændingsangivelse. Spændingsangivelsen findes påproduktetiketten. Produktet bruger enten 110-127 Vac eller 220-240 Vac og 50/60 Hz.Tilslut netledningen mellem produktet og en jordforbundet stikkontakt.FORSIGTIG:beskadiget.Brug kun den netledning, der fulgte med produktet, for at forhindre, at produktet bliverErklæring vedrørende strømkabel (Japan)DAWW Sikkerhedserklæringer 127


EMC-erklæring (Korea)128 Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger DAWW


Erklæring om lasersikkerhed gældende for FinlandLuokan 1 laserlaiteKlass 1 Laser ApparatHP LaserJet Professional P1100, P1100w, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteenulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.VAROITUS !Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjänturvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.VARNING !Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas förosynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.HUOLTOHP LaserJet Professional P1100, P1100w - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa oleviakohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksihuoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjänkäsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilmanerikoistyökaluja.VARO !Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessatoiminnassa. Älä katso säteeseen.VARNING !Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynliglaserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.GS-erklæring (Tyskland)Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatzvorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produktnicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert warden.DAWW Sikkerhedserklæringer 129


Tabel for stoffer (Kina)Erklæring om Begrænsning af farlige stoffer (Tyrkiet)Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur130 Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger DAWW


Yderligere erklæringer for trådløse produkterErklæring om overensstemmelse med FCC-bestemmelser - USAExposure to radio frequency radiationFORSIGTIG: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequencyexposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for humancontact during normal operation is minimized.In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximityto the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, includinginterference that may cause undesired operation of the device.FORSIGTIG: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation ofthis product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.Erklæring for AustralienThis device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmissionexposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, orbody.ANATEL-erklæring for BrasilienEste equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferênciaprejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operandoem caráter primário.Erklæring for CanadaFor Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissionsfrom digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department ofCommunications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.Pour l´usage d´intérieur. Le présent appareil numérique n´émet pas de bruits radioélectriquesdépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlementsur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composantRF interne est conforme à la norme CNR-210 d´Industrie Canada.Regulativbemærkninger for EUDette produkts telekommunikationsfunktioner må anvendes i følgende EU- og EFTA-lande/områder:Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien,Cypern, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien,Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.DAWW Yderligere erklæringer for trådløse produkter 131


Bemærkning om brug i FrankrigFor 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may beused indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, seewww.arcep.fr.L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cetéquipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de2400-2483.5 MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliserles fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaine 1-9). Pour les dernières restrictions, voir,www.arcep.fr.Bemærkning om brug i RuslandСуществуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений сиспользованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутрипомещений максимальная эффективная изотропно–излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлятьне более 100мВт.Erklæring for KoreaErklæring for Taiwan132 Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger DAWW


Vietnam Telecom-kablet mærkning for godkendte produkter aftypen ICTQCDAWW Yderligere erklæringer for trådløse produkter 133


134 Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger DAWW


IndeksAadresse, printerMacintosh, fejlfinding 100advarsler iiiafbryde enudskrivningsanmodning 42afhjælpe papirstopsteder 80afinstallereWindows-software 15afinstallere software til Macintosh18afinstallere Windows-software 15AirPrint 50akustiske specifikationer 116annullereudskrivning 42annullere enudskrivningsanmodning 42Bbakkefunktioner 3papirstop, afhjælpe 80bakke, udskriftfunktioner 3papirstop, afhjælpe 83bakke 1 23bakkerdobbeltsidet udskrivning 23kapacitet 38lægge medie i 39papirretning 39bakker, udskriftkapacitet 38batterier medfølger 121bedragerihotline 56begrænsninger i materialet 121bekæmpelse af forfalskedeforbrugsvarer 56bestilleforbrugsvarer og ekstraudstyr104varenumre for 104bestille forbrugsvarerWebsteder 103blanke siderproblemløsning 96bortskaffelse, slutningen afproduktets levetid 121bortskaffelse ved slutningen afproduktets levetid 121CCanadiske DOC-regulativer 127DDataark vedrørendematerialesikkerhed (MSDS) 122demoside 52dobbeltsidet udskrivning 23Macintosh 23retning ved ilægning af papir39Se også dupleksudskrivningdokumentkonventioner iiidpi (dots per inch - prikker pr.tomme)specifikationer 3dpi (dots per inch – prikker pr.tomme)specifikationer 3drivereforudindstillinger (Macintosh)22hurtigindstillinger (Windows)44indstillinger 13, 14, 18, 19Macintosh, fejlfinde 100Macintosh-indstillinger 22papirtyper 38Windows, åbne 43dupleksudskrivning 23Macintosh 23retning ved ilægning af papir39Se også dobbeltsidet udskrivningEEconoMode-indstillinger 55ekstraudstyrbestille 103, 104varenumre 104elektriske specifikationer 116ePrint 48AirPrint 50HP Cloud Print 48Europæiske Union, bortskaffelse121EWS. Se Integreret webserverFFanen HP Smart Install (integreretwebserver) 54Fanen Indstillinger (integreretwebserver) 54Fanen Netværk (integreretwebserver) 54Fanen Oplysninger (integreretwebserver) 54fejlsoftware 99fejlfinding 74Macintosh-problemer 100Se også Løsning; problemløsningfejlfindingstjekliste 74DAWW Indeks 135


Finsk erklæring om lasersikkerhed129fjerne softwareWindows 15fjerne software til Macintosh 18fjerne Windows-software 15flere sider pr. ark 23forbedre udskriftskvaliteten 89forbindelseshastighed,indstillinger 32forbrugsvarerbestille 103, 104forfalskning 56fra andre producenter end HP56genbruge 56, 119varenumre 104forbrugsvarer fra andreproducenter end HP 56forfalskede forbrugsvarer 56format, medierbakkevalg 36forsigtig iiiforudindstillinger (Macintosh) 22fugtighedsspecifikationer 116fysiske specifikationer 116følgebreve 22første sidebruge andet papir 22Ggarantilicens 109printerpatroner 108produkt 106selvreparation udført afkunden 112genbrug 2genbruge 119Miljøprogram og returnering afHP-printerpatroner 120genbruge forbrugsvarer 56Generel beskyttelsesfejl –undtagelses-OE 99HHP's hotline for bedrageri 56HP Cloud Print 48HP Kundeservice 112hurtigindstillinger 44højdeangivelser 116håndtering af netværk 31Iilægge mediePrioritetsindføringsrille 39indføringsproblemer, løsning 87indikatormønstre 76indpakke produkt 113indstillingerdrivere 14, 19forudindstillinger for driver(Macintosh) 22prioritet 13prioriteter 18Informationssiderdemoside 52konfigurationsside 52statusside for forbrugsvarer 52Integreret webserverbruge 53Fanen HP Smart Install 54Fanen indstillinger 54Fanen netværk 54konfigurationsside 54køb forbrugsvarer 54Oplysninger, fane 54produktstatus 54status for forbrugsvarer 54Support 54integreret webserver 16, 21interfaceportetyper inkluderet 3IP-adresseMacintosh, fejlfinding 100manuel konfiguration 32JJapansk VCCI-erklæring 127KkablerUSB, problemløsning 96kassettergenbruge 119konfigurationsside 52kontrolpanelindstillinger 13, 18statusindikatormønstre 76konventioner, dokument iiikonvolutterretning ved ilægning 39Koreansk EMC-erklæring 128kundesupportindpakke produkt 113online 112kvalitetspecifikationer 3Llasersikkerhed, meddelelser 127,129licens, software 109Løsning 74damp eller væde fra produktet94direkte tilslutning, problemer97fugt på afsluttende kant 94trådløs, problemer 97Se også problemløsningløsningbøjning 92bølger 92foldet papir 93gentagne lodrette mærker 91grå baggrund 90indføringsproblemer 87krøllet papir 93lodrette streger 90lys eller falmet udskrift 89løs toner 91misdannede tegn 92skæve sider 87skæv side 92spredt toner 93tonerpletter 89tonerudtværing 91udfald 90MMacintoshdrivere, fejlfinde 100driverindstillinger 19, 22fjerne software 18problemer, fejlfinding 100support 112understøttedeoperativsystemer 18136 Indeks DAWW


USB-kort, fejlfinding 101ændre dokumentstørrelse 22Macintosh-driverindstillingerspecialpapirformat 22Medieunderstøttede størrelser 37medierførste side 22sider pr. ark 23specialformat, Macintoshindstillinger22vælge format og type 36mediesti, rengøring 68miljøbeskyttelsesprogram 119miljømæssige funktioner 2miljøspecifikationer 116modelnummer 7Nnetværkadgangskode, indstille 32adgangskode, skifte 32forbindelseshastighed,indstillinger 32indstillinger, se 31indstillinger, ændre 31IP-adressekonfiguration 32understøttedeoperativsystemer 26netværkstilslutning 28n-op-udskrivning 23noter iiiOomfordele toner 57omslagssider 44onlinesupport 112opbevareprinterpatroner 56produkt 116operativsystemer, netværk 26operativsystemer til Windows,understøttede 12opløsningproblemløsning kvalitet 89specifikationer 3OpsamlingsrullerUdskiftning 61Opsamlingsvalserengøring 67Ppapirformat, vælge 44første og sidste sider, brugeandet papir 44første side 22omslag, bruge andet papir 44retning ved ilægning 39sider pr. ark 23specialformat, Macintoshindstillinger22specialformat, vælge 44type, vælge 44understøttede størrelser 37understøttede typer 38papir, bestille 104papirbakkefunktioner 3kapacitet 38lægge medie iprioritetsindføringsrille 39papirbakkerindføringsproblemer, løsning87papirhåndteringproblemløsning 87papirstopalmindelige årsager til 79patronerfra andre producenter end HP56garanti 108genbruge 56opbevaring 56varenumre 104portefejlfinding Macintosh 101typer inkluderet 3printerrengøring af 67Printerinformationssiderdemoside 52konfigurationsside 52statusside for forbrugsvarer 52printerpatronerfra andre producenter end HP56garanti 108genbruge 56omfordele toner 57opbevaring 56printerpatrontervarenumre 104printtæthed 95prioritet, indstillinger 13, 18Prioritetsindføringsrillelægge medie i 39problemløsning 74blanke sider 96direkte tilslutning, problemer97papirhåndtering 87sider udskrives ikke 96sider udskrives langsomt 96statusindikatormønstre 76trådløs, problemer 97udskriftskvalitet 89USB-kabler 96Windows-problemer 99Se også Løsningproduktsoftware til Windows 11vise 5produktet indeholder ikke kviksølv121RrengøringOpsamlingsvalse 67udvendig 71Rengøring afmediesti 68rengøring afprinter 67retningpapir, ved ilægning 39Ssende produkt 113separatorUdskiftning 64serienummer 7serviceindpakke produkt 113sider, skæve 87sider pr. ark 23sikkerhedserklæringer 127, 129skalere dokumenterMacintosh 22DAWW Indeks 137


skæve sider 87softwareafinstallere for Windows 15afinstallere Macintosh 18fjerne til Windows 15indstillinger 13, 18integreret webserver 16, 21problemer 99softwarelicensaftale 109understøttedeoperativsystemer 18understøttede Windowsoperativsystemer12specialformat, papirindstillingerMacintosh 22specialmediervejledning 35specialpapirvejledning 35specifikationerelektriske og akustiske 116enhedsfunktioner 3fysiske 116miljømæssige 116specifikationer for driftsmiljø 116Spool32-fejl 99standse en udskriftsanmodning 42standse enudskrivningsanmodning 42statusindikatormønstre 76statusside for forbrugsvarer 52stopbakke, rydde 80forebygge 86steder 80udskriftsbakke, rydde 83stoppe en udskrivningsanmodning42strømforbrug 116problemløsning 74størrelsesspecifikationer, produkt116supportindpakke produkt 113online 112TTCP/IPunderstøttedeoperativsystemer 26teknisk supportindpakke produkt 113online 112temperaturspecifikationer 116Tilslutte til netværket 28tip iiitonerlav 89løs toner 91omfordele 57pletter 89spredt 93udtværing 91tonerkassettergenbruge 119tonerpatroner. Se printerpatronertyper, medierbakkevalg 36UUdskiftningopsamlingsruller 61separator 64udskriftertomme 96udskriver ikke 96udskriver langsomt 96udskriftsbakkefunktioner 3kapacitet 38udskriftskvalitetbøjning 92bølger 92damp eller væde fra produktet94foldet papir 93forbedre 89fugt på afsluttende kant 94gentagne lodrette mærker 91grå baggrund 90krøllet papir 93lodrette streger 90lys eller falmet udskrift 89løs toner 91misdannede tegn 92problemløsning 89skæv side 92specifikationer 3spredt toner 93tonerpletter 89tonerudtværing 91udfald 90udskriftsmedierunderstøttet 37Udskrivedemoside 52konfigurationsside 52problemløsning 96statusside for forbrugsvarer 52udskrive opgaver 41Ugyldig handling, fejl 99understøttede medier 37understøttede operativsystemer 18USB-kabel, varenummer 104USB-portfejlfinding Macintosh 101problemløsning 96type inkluderet 3Vvarenumreprinterpatronter 104visning, produkt 5Wwebstederbedragerirapportering 56bestille forbrugsvarer 103dataark vedrørendematerialesikkerhed (MSDS)122kundesupport 112Macintosh-kundesupport 112Windowsdriverindstillinger 14problemløsning, problemer 99Æændre dokumentstørrelseMacintosh 22138 Indeks DAWW


© 2011Hewlett-Packard Development Company, L.P.www.hp.com*CE651-90973**CE651-90973*CE651-90973

More magazines by this user
Similar magazines